Màster de Formació Permanent en Neurocriminologia

6a Edició - Codi 23521210

Array ( [CODIGO] => 23521210 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 925 [MATRICULA_2] => 1850 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 02/10/2023 [FECHA_FIN] => 30/09/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicobiologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/09/2023 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => neurocriminologia [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Neurocriminologia [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Docència en línia, en contínua impartició. Aula virtual Universitat de València, [REQUISITOS_TITULACION] => Els requisits generals d'accés són: - Títol oficial espanyol o estranger que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau. - Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. - Alumnat que haja cursat el "Diploma d'especialització en *Neurocriminología" o el "Diploma d'especialització en Perfils *Neurocriminológicos" i l'haja superat amb èxit. Requisits específics d'accés: Grau o Llicenciatura en Criminologia, Psicologia, Dret, Ciències de l'Educació, Treball Social, Medicina i Infermeria. Altres titulacions en ciències de la seguretat, socials i de la salut o que guarden relació amb el diagnòstic, prevenció i tractament de la violència. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els principals objectius del Màster són els següents: 1-Comprensió de la conducta violenta com a part del comportament adaptatiu de les espècies, així com de les bases neurobiològiques que la regulen. 2-Coneixement dels factors tant biològics com socials que predisposen a la violència. 3-Coneixement dels mecanismes *neurales que controlen la violència. 4-Comprensió general dels diferents perfils de violència i criminalitat a partir dels indicadors biològics, incloent-hi la seua epidemiologia i etiopatogènia, així com les seues principals manifestacions clíniques. 5-Diagnòstic dels principals perfils d'individus violents i/o criminals en funció dels marcadors neurobiològics. S'estudiaran, principalment, els perfils d'assassins, violadors, delinqüents, pederastes i maltractadors. 6-Maneig de les principals eines que s'utilitzen per al diagnòstic, avaluació i exploració *psicobiológica dels diferents perfils estudiats. 7- Capacitació per a identificar un perfil violent o criminal mitjançant la utilització de marcadors biològics, així com per a realitzar un diagnòstic diferencial amb altres problemàtiques tant biològiques com psicològiques. 8- Domini de l'evolució i el pronòstic general dels diferents trastorns que cursen amb increment de la violència amb la finalitat d'aplicar-ho en la pràctica clínica. També es capacitarà per a conéixer i entendre els mecanismes *psicobiológicos que subjauen a aquesta mena de trastorns. 9-Capacitació per a recomanar i/o posar en contacte amb altres professionals de la salut els casos en els quals es requerisca una intervenció multidisciplinària. 10-Capacitació per a poder detectar, mitjançant el coneixement dels primers indicadors conductuals i els seus correlats neurobiològics, el risc que es produïsquen conductes violentes per a, així, poder treballar en la seua prevenció i reincidència. 11-Establiment de les pautes de maneig adequades per al tractament de la violència. 12-Coneixement de les principals teràpies farmacològiques que s'estan utilitzant en l'actualitat. 13-Identificació dels principals marcadors neurocriminològics en les víctimes de la violència. 14-Capacitació per a promoure estratègies empàtiques i prosocials per al previndre les conductes violentes. 15-Adquisició d'una una visió de conjunt de la violència i el crim, amb especial atenció als factors neurobiològics de predisposició. 16-Capacitació general per a poder treballar en la prevenció, diagnòstic, tractament i risc de perillositat i/o reincidència de la violència, considerant per a això els marcadors neurocriminològics. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia consistirà en una modalitat en línia, que permetrà comptar amb alumnat de qualsevol part del món, ja que es tracta del primer Màster en Neurocriminología oferit a nivell mundial per una universitat de prestigi. En tot moment es podran emprar diversos mètodes d'interacció amb els professors responsables de l'assignatura per a les tutories, tant a través de correu electrònic com a través de videoconferències, amb l'objectiu de resoldre dubtes o qüestions referents al contingut de l'assignatura. La modalitat en línia inclou l'emissió de conferències i classes sincròniques que poden ser seguides a través de l'aula virtual, les classes asincròniques que quedaran gravades, els fòrums de discussió, les propostes de tasques, les tutories en línia o a través de l'aula virtual, el seguiment personalitzat del Treball Final de Màster, les pràctiques voluntàries i altres fòrums complementaris, així com espais per a compartir notícies, actualitzacions, bibliografia rellevant i qualsevol material relacionat amb la Neurocriminología, com per exemple la realització de congressos, seminaris, publicació de llibres, etc. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Algunes de les aplicacions concretes del Màster en Neurocriminologia que es vinculen amb diferents eixides professionals són: - Investigació pública en universitats i centres d'investigació i/o investigació privada. - Professors universitaris i docents en ciències criminològiques i qualsevol disciplina relacionada amb la violència i la criminalitat. - Divulgadors i formadors en Neurocriminologia per als magistrats, advocats, metges i psicòlegs, entre altres professions relacionades amb la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la violència. - Professionals de l'àmbit del neurodret, tant des d'una perspectiva acadèmica i investigadora com d'una més aplicada i social. - Elaboració d'eines com a qüestionaris i altres proves d'avaluació relacionades amb la violència i la criminalitat. - Criminòlegs assessores en matèria de legislació penal (indispensables per a avaluar les pròximes reformes del Codi Penal). - Per a contemplar determinades variables com a influents en la conducta violenta- delictiva, i per tant, incorporar els casos que s'identifiquen en aquest sentit dins de les circumstàncies atenuants de la responsabilitat criminal. - Especialistes en Política Criminal - Col·laboració amb els advocats i fiscals en els interrogatoris de possibles criminals. - Consultors tècnics psicològics en procediments civils i penals - Criminòlegs i psicòlegs - Professionals en l'àmbit de l'Administració de Justícia - Perits Criminòlegs de part - Mediadors - Jutges - Indicat per a professionals que breguen amb el maltractament infantil, abandó familiar o similars; atés que aquestes conductes repercuteixen en el procés de formació del menor. Així mateix, podrien aplicar els seus coneixements per a ordenar una sèrie de proves que posen en relleu l'afectació del menor i les probabilitats que desenvolupe una conducta violenta posterior. - Treballadors socials - Detecció de conductes violentes-antisocials de manera incipient, prèviament al desenvolupament de la conducta delictiva. D'aquesta manera, es tindrien coneixements mínims sobre quins professionals estan habilitats per a procedir amb el diagnòstic de possibles alteracions biològiques de l'individu; així com el consegüent tractament oportú. Aquesta podria ser una mesura (preventiva) que evitaria la intrusió massiva d'individus violents en l'àmbit de la justícia penal. -Criminòlegs en ajuntaments - Projectes d'intervenció en comunitats concretes (fills de famílies desestructurades, conflictives). Si estiguera permés accedir a informació genètica, biològica, fisiològica, podria detectar-se la predisposició al desenvolupament de conductes violentes en ambients determinats. En aquest sentit, seria viable conjuminar esforços per a previndre en contraposició a les repercussions socials que la violència comporta. - Membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat - Treball en rehabilitació de criminals - Psiquiatria i psiquiatria forense. - Pedagogia i Magisteri. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => INTRODUCCIÓ A LES NEUROCIÈNCIES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => INTRODUCCIÓ A LES NEUROCIÈNCIES [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Neuroanatomía i neurobiologia Cèl·lules del sistema nerviós: estructura i funció. Comunicació química. Anatomia del sistema nerviós. Relació del SN amb altres sistemes de control. Mètode i tècniques dels estudis neurocientífics. 2. Neuroquímica i Psicofarmacología Història, concepte i metodologia de la *psicofarmacología. Bases biològiques i tractament psicofarmacològic dels diferents trastorns mentals. 3. Psicoendocrinología Història, concepte i metodologia de la psicoendocrinología. Organització general del sistema endocrí. Hormones i metabolisme. Desenvolupament i cicle vital. Orientació i identitat sexual. Conducta sexual, vinculació afectiva i hormones implicades. Interacció social, conflicte i hormones. Indicadors *psicobiológicos de l'estrés. Correlats hormonals de l'estat d'ànim. 4. Psicoinmunología Introducció al sistema immunològic. Principals indicadors immunològics analitzats. Interaccions entre el sistema immune i els sistemes nerviós i endocrí. Psiconeuroimmunología dels processos patològics. Futurs estudis. 5. Genètica de la conducta Bases cel·lulars i moleculars de l'herència. Tipus de transmissió gènica. Herència mendeliana. Herència poligènica: interacció gens/ambiente. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Neuroanatomía i neurobiologia Cèl·lules del sistema nerviós: estructura i funció. Comunicació química. Anatomia del sistema nerviós. Relació del SN amb altres sistemes de control. Mètode i tècniques dels estudis neurocientífics. 2. Neuroquímica i Psicofarmacología Història, concepte i metodologia de la *psicofarmacología. Bases biològiques i tractament psicofarmacològic dels diferents trastorns mentals. 3. Psicoendocrinología Història, concepte i metodologia de la psicoendocrinología. Organització general del sistema endocrí. Hormones i metabolisme. Desenvolupament i cicle vital. Orientació i identitat sexual. Conducta sexual, vinculació afectiva i hormones implicades. Interacció social, conflicte i hormones. Indicadors *psicobiológicos de l'estrés. Correlats hormonals de l'estat d'ànim. 4. Psicoinmunología Introducció al sistema immunològic. Principals indicadors immunològics analitzats. Interaccions entre el sistema immune i els sistemes nerviós i endocrí. Psiconeuroimmunología dels processos patològics. Futurs estudis. 5. Genètica de la conducta Bases cel·lulars i moleculars de l'herència. Tipus de transmissió gènica. Herència mendeliana. Herència poligènica: interacció gens/ambiente. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => INTRODUCCIÓ A LA NEUROCRIMINOLOGÍA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => INTRODUCCIÓ A LA NEUROCRIMINOLOGÍA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- INTRODUCCIÓ A l'ESTUDI DE LA VIOLÈNCIA 1.1.- Introducció fenomenològica. En aquest tema s'aborda la conducta violenta al llarg de tota la vida de l'ésser humà i en tots els contextos en tots els contextos en els quals es desembolica. A més, també s'estudia la seua aparició en la ficció i en l'àmplia gamma que ofereixen les noves tecnologies. 1.2.- Concepte i tipus de violència. Aquest tema se centra en mostrar que la violència no és un sol tipus de conducta, sinó que adopta formes molt diferents, és perpetrada tant per individus aïllats com per grup organitzats, duta a terme contra un mateix o una multitud, i es realitza en contextos molt diferents que varien des del domicili particular a una ciutat. Per això, s'estudien les diferents definicions de violència, així com les diferents classificacions de la tipologia de la conducta violenta. 1.3.- Estadístiques de violència. En aquest tema es fa una aproximació als estudis que es duen a terme per a determinar la incidència de les diferents conductes violentes en les societats, així com les institucions que les duen a terme, com entendre les diferents dades estadístiques que ofereixen i quines són les fonts per a obtindre els estudis estadístics. 1.4.- Estudi científic de la violència. En aquest tema s'aborda l'estudi científic de la conducta violenta que s'anirà desenvolupant en les altres assignatures del Diploma. A més, s'estudien les diferents teories que han sorgit per a explicar les causes de la violència i les diferents aproximacions actuals per a abordar l'estudi científic des del mètode biopsicosocial. 2.- APLICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ NEUROCRIMINOLÓGICA 2.1.- Principals Aplicacions de la Neurocriminología. 2.2.- Comunicació No Verbal: Llenguatge corporal. Paralenguaje. Proxémica. Artefactes. Hàptica, cronémica i olfáctica. 2.3.- Introducció a la detecció d'enganys: La mentida i altres enganys. Els grans mentiders. autodelacions i inconsistències. Indicis condu [DESCRIPCION2] => 3.- ASPECTES LEGALS DE LA NEUROCRIMINOLOGÍA 3.1.- Sistema judicial i Neurocriminología: Introducció als coneixements jurídics bàsics. Estructura i principis rectors del Procés Penal. Figures jurídiques amb rellevància criminològica. 3.2.- Risc de perillositat i reincidència: Utilitat del coneixement neurocriminológico en l'Administració de Justícia. Auxili judicial. Instituts de Medicina Legal. Neurocriminología Forense: elaboració d'informes pericials i el seu contingut. Formació del perit forense. Tractament penitenciari individualitzat. Junta de tractament. Figures criminològiques rellevants en l'àmbit penitenciari. 3.3.- Aspectes neuroéticos: Implicacions ètic-legals de la Neurocriminología. Afectació de Drets Fonamentals. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- INTRODUCCIÓ A l'ESTUDI DE LA VIOLÈNCIA 1.1.- Introducció fenomenològica. En aquest tema s'aborda la conducta violenta al llarg de tota la vida de l'ésser humà i en tots els contextos en tots els contextos en els quals es desembolica. A més, també s'estudia la seua aparició en la ficció i en l'àmplia gamma que ofereixen les noves tecnologies. 1.2.- Concepte i tipus de violència. Aquest tema se centra en mostrar que la violència no és un sol tipus de conducta, sinó que adopta formes molt diferents, és perpetrada tant per individus aïllats com per grup organitzats, duta a terme contra un mateix o una multitud, i es realitza en contextos molt diferents que varien des del domicili particular a una ciutat. Per això, s'estudien les diferents definicions de violència, així com les diferents classificacions de la tipologia de la conducta violenta. 1.3.- Estadístiques de violència. En aquest tema es fa una aproximació als estudis que es duen a terme per a determinar la incidència de les diferents conductes violentes en les societats, així com les institucions que les duen a terme, com entendre les diferents dades estadístiques que ofereixen i quines són les fonts per a obtindre els estudis estadístics. 1.4.- Estudi científic de la violència. En aquest tema s'aborda l'estudi científic de la conducta violenta que s'anirà desenvolupant en les altres assignatures del Diploma. A més, s'estudien les diferents teories que han sorgit per a explicar les causes de la violència i les diferents aproximacions actuals per a abordar l'estudi científic des del mètode biopsicosocial. 2.- APLICACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ NEUROCRIMINOLÓGICA 2.1.- Principals Aplicacions de la Neurocriminología. 2.2.- Comunicació No Verbal: Llenguatge corporal. Paralenguaje. Proxémica. Artefactes. Hàptica, cronémica i olfáctica. 2.3.- Introducció a la detecció d'enganys: La mentida i altres enganys. Els grans mentiders. autodelacions i inconsistències. Indicis condu [DESCRIPCION2_VAL] => 3.- ASPECTES LEGALS DE LA NEUROCRIMINOLOGÍA 3.1.- Sistema judicial i Neurocriminología: Introducció als coneixements jurídics bàsics. Estructura i principis rectors del Procés Penal. Figures jurídiques amb rellevància criminològica. 3.2.- Risc de perillositat i reincidència: Utilitat del coneixement neurocriminológico en l'Administració de Justícia. Auxili judicial. Instituts de Medicina Legal. Neurocriminología Forense: elaboració d'informes pericials i el seu contingut. Formació del perit forense. Tractament penitenciari individualitzat. Junta de tractament. Figures criminològiques rellevants en l'àmbit penitenciari. 3.3.- Aspectes neuroéticos: Implicacions ètic-legals de la Neurocriminología. Afectació de Drets Fonamentals. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE LA VIOLÈNCIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => BASES NEUROBIOLÒGIQUES DE LA VIOLÈNCIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Cervell i violència: Sistema Nerviós Central i Sistema Nerviós Autònom Estructures neuroanatómicas implicades en la violència. Primeres aproximacions i estudis de neuroimagen. Models explicatius. 2. Neuroquímica de la violència: Serotonina, Catecolaminas i altres substàncies El rol de la serotonina en la violència. Catecolaminas i agressió. GABA i altres substàncies implicades. Interacció dels neurotransmissors amb els esteroides gonadales. 3. El sistema endocrí: Testosterona, cortisol i altres hormones implicades en la violència Testosterona i violència: una complexa interacció. Eix hipotàlem-hopófiso-adrenal i violència. Estrògens i progestàgens: el seu rol en la violència humana. Altres hormones i violència. 4. Gens i violència: principals marcadors genètics Cromosomes sexuals i violència. Polimorfismes genètics. Herència poligènica: la importància de l'ambient en l'expressió dels gens de la violència. 5. El paper de la immunitat en la violència: marcadors més destacats Immunitat i violència. Principals indicadors immunològics analitzats. Futurs estudis. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Cervell i violència: Sistema Nerviós Central i Sistema Nerviós Autònom Estructures neuroanatómicas implicades en la violència. Primeres aproximacions i estudis de neuroimagen. Models explicatius. 2. Neuroquímica de la violència: Serotonina, Catecolaminas i altres substàncies El rol de la serotonina en la violència. Catecolaminas i agressió. GABA i altres substàncies implicades. Interacció dels neurotransmissors amb els esteroides gonadales. 3. El sistema endocrí: Testosterona, cortisol i altres hormones implicades en la violència Testosterona i violència: una complexa interacció. Eix hipotàlem-hopófiso-adrenal i violència. Estrògens i progestàgens: el seu rol en la violència humana. Altres hormones i violència. 4. Gens i violència: principals marcadors genètics Cromosomes sexuals i violència. Polimorfismes genètics. Herència poligènica: la importància de l'ambient en l'expressió dels gens de la violència. 5. El paper de la immunitat en la violència: marcadors més destacats Immunitat i violència. Principals indicadors immunològics analitzats. Futurs estudis. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => MÈTODES I TÈCNICA APLICATS A la NEUROCRIMINOLOGÍA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => MÈTODES I TÈCNICA APLICATS A la NEUROCRIMINOLOGÍA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Tècniques de diagnòstic i intervenció Tècniques de Neuroimagen Estructurals. Tècniques de Neuroimagen Funcionals. Tècniques Psicofisiològiques. Tècniques Neuroendocrines i Immunològiques. Tècniques Genètiques. Qüestionaris i/o autoinformes Psicològics. Avaluació Neuropsicològica. Informe Neurocriminológico. 2.- Tractament en Neurofeedback (NFB) en pacients impulsius i/o agressius adults Procediment clínic pre i post intervenció en Neurofeedback segons estàndards internacionals de pacients impulsius. Resum en imatges del procediment. Breu descripció de les ones elèctriques cerebrals. 3.- Intervenció amb Maltractadors Orígens i història dels programes d'intervenció amb maltractadors. Models i estratègies d'intervenció amb agressors. Alguns programes d'intervenció amb maltractadors al nostre país. Programa context, departament de Psicologia social, Universitat de València. Reptes i perspectives de futur en la intervenció amb maltractadors. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Tècniques de diagnòstic i intervenció Tècniques de Neuroimagen Estructurals. Tècniques de Neuroimagen Funcionals. Tècniques Psicofisiològiques. Tècniques Neuroendocrines i Immunològiques. Tècniques Genètiques. Qüestionaris i/o autoinformes Psicològics. Avaluació Neuropsicològica. Informe Neurocriminológico. 2.- Tractament en Neurofeedback (NFB) en pacients impulsius i/o agressius adults Procediment clínic pre i post intervenció en Neurofeedback segons estàndards internacionals de pacients impulsius. Resum en imatges del procediment. Breu descripció de les ones elèctriques cerebrals. 3.- Intervenció amb Maltractadors Orígens i història dels programes d'intervenció amb maltractadors. Models i estratègies d'intervenció amb agressors. Alguns programes d'intervenció amb maltractadors al nostre país. Programa context, departament de Psicologia social, Universitat de València. Reptes i perspectives de futur en la intervenció amb maltractadors. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => PERFILS NEUROCRIMINOLÓGICOS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PERFILS NEUROCRIMINOLÓGICOS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1.- Perfils segons la causa de la violència 5.1.1.- Trastorns Mentals, psicofàrmacs i violència 5.1.1.1.- El cervell del psicòpata i l'assassí en sèrie 5.1.1.2.- Trastorns de personalitat i violència 5.1.1.3.- Psicosi, neurolèptics i violència 5.1.1.4.- Trastorns de l'estat d'ànim i violència: antidepressius i estabilitzadors 5.1.1.5.- La violència en els trastorns d'ansietat: el rol dels ansiolítics 5.1.1.6.- Fonaments neurobiològics del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 5.1.1.7.- La violència en els trastorns de l'espectre autista 5.1.2.- Patologia cerebral i violència 5.1.2.1.- Demències: la malaltia d'Alzheimer 5.1.2.2.- Epilèpsies del lòbul temporal 5.1.2.3.- Tumors cerebrals i dany cerebral sobrevingut 5.1.2.4.- Altres patologies cerebrals 5.1.3.- Substàncies d'abús i violència 5.1.3.1.- La rellevància de l'alcohol 5.1.3.2.- Cocaïna, Amfetamines i altres psicoestimulantes 5.1.3.3.- Esteroides anabolitzants 5.1.3.4.- Altres substàncies d'abús 5.2.- Perfils segons l'edat i el gènere de l'agressor 5.2.1.- Homes que infringeixen maltractaments 5.2.2.- Agressors sexuals 5.2.3.- Dones violentes 5.2.4.- Joves i menors violents 5.3.- Perfils segons el context 5.3.1.- En l'esport 5.3.2.- En el context laboral: assetjament psicològic 5.3.3.- En el context escolar: cyberbullying [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1.- Perfils segons la causa de la violència 5.1.1.- Trastorns Mentals, psicofàrmacs i violència 5.1.1.1.- El cervell del psicòpata i l'assassí en sèrie 5.1.1.2.- Trastorns de personalitat i violència 5.1.1.3.- Psicosi, neurolèptics i violència 5.1.1.4.- Trastorns de l'estat d'ànim i violència: antidepressius i estabilitzadors 5.1.1.5.- La violència en els trastorns d'ansietat: el rol dels ansiolítics 5.1.1.6.- Fonaments neurobiològics del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat 5.1.1.7.- La violència en els trastorns de l'espectre autista 5.1.2.- Patologia cerebral i violència 5.1.2.1.- Demències: la malaltia d'Alzheimer 5.1.2.2.- Epilèpsies del lòbul temporal 5.1.2.3.- Tumors cerebrals i dany cerebral sobrevingut 5.1.2.4.- Altres patologies cerebrals 5.1.3.- Substàncies d'abús i violència 5.1.3.1.- La rellevància de l'alcohol 5.1.3.2.- Cocaïna, Amfetamines i altres psicoestimulantes 5.1.3.3.- Esteroides anabolitzants 5.1.3.4.- Altres substàncies d'abús 5.2.- Perfils segons l'edat i el gènere de l'agressor 5.2.1.- Homes que infringeixen maltractaments 5.2.2.- Agressors sexuals 5.2.3.- Dones violentes 5.2.4.- Joves i menors violents 5.3.- Perfils segons el context 5.3.1.- En l'esport 5.3.2.- En el context laboral: assetjament psicològic 5.3.3.- En el context escolar: cyberbullying [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Impacte de la violència en la salut de les víctimes En aquest tema s'estableixen les principals troballes relacionades amb les conseqüències nocives que té la violència sobre la salut de les víctimes de la violència. Per a això s'emprarà una perspectiva integral, que permeta adoptar una visió global del problema. 2.- Conseqüències neurobiològiques del maltractament infantil Aquest tema introdueix les principals conseqüències de la violència en el neurodesenvolupament dels xiquets exposats a diferents tipus de maltractaments i de quina manera aquest maltractament podria facilitar la transmissió intergeneracional de diferents tipus de violència o el que s'ha denominat com el `cicle de la violència. 3.- Dones víctimes de la violència de parella En aquest tema s'ha centrat en el tema que més extensament ha sigut estudiat, que és el de les conseqüències psicobiológicas de la violència en les dones víctimes de violència contra la dona en les relacions de parella. 4.- Altres víctimes Igual que en el tema anterior, en aquest es realitza una primera introducció de la simptomatologia principal o de les conseqüències de la violència en diferents tipus de víctimes que no han sigut tan extensament estudiats en la literatura científica com les víctimes de cyberbulling, assetjament psicològic, violacions sexuals, etc. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Impacte de la violència en la salut de les víctimes En aquest tema s'estableixen les principals troballes relacionades amb les conseqüències nocives que té la violència sobre la salut de les víctimes de la violència. Per a això s'emprarà una perspectiva integral, que permeta adoptar una visió global del problema. 2.- Conseqüències neurobiològiques del maltractament infantil Aquest tema introdueix les principals conseqüències de la violència en el neurodesenvolupament dels xiquets exposats a diferents tipus de maltractaments i de quina manera aquest maltractament podria facilitar la transmissió intergeneracional de diferents tipus de violència o el que s'ha denominat com el `cicle de la violència. 3.- Dones víctimes de la violència de parella En aquest tema s'ha centrat en el tema que més extensament ha sigut estudiat, que és el de les conseqüències psicobiológicas de la violència en les dones víctimes de violència contra la dona en les relacions de parella. 4.- Altres víctimes Igual que en el tema anterior, en aquest es realitza una primera introducció de la simptomatologia principal o de les conseqüències de la violència en diferents tipus de víctimes que no han sigut tan extensament estudiats en la literatura científica com les víctimes de cyberbulling, assetjament psicològic, violacions sexuals, etc. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => NEUROCRIMINOLOGÍA POSITIVA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => NEUROCRIMINOLOGÍA POSITIVA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1.- Conductes prosocials, empatia i violència - Definició i mesurament de l'empatia. Concepte i evolució històrica de l'Empatia. Empatia i Simpatia. Tenen els animals empatia? Mesurament de l'Empatia. Els avantatges de ser empàtic. - Gènere i empatia Són les dones més empàtiques? Neuroimagen cerebral en les diferències de gènere. Investigació en les diferències de gènere. - Qui manca d'empatia? Trastorns que manquen d'empatia. Trastorns de l'Espectre Autista. Trastorns de la personalitat i Esquizofrènia. Depressió i Ansietat. - El cervell empàtic. Empatia davant situacions carregades d'emoció. Empatia en vivenciar fàstic. Empatia al dolor. Empatia del perdó. Fonaments biològics de l'empatia. De què depén ser empàtic? El contagi de les emocions. Les neurones espill. - Cooperació i empatia Què fa que s'ajude a una altra persona? Altruisme. Avaluació de la Cooperació. Estudis de laboratori en Cooperació. Cooperació i societat. - Empatia i violència. Dues cares de la mateixa moneda? Els menors maltractats: el cicle de la violència. Estudis de laboratori en empatia i violència. Genètica en empatia i violència. L'empatia com a camí cap a la no violència. Com millorar l'empatia? - Neurofelicidad i violència Neuroplasticidad i neurofelicidad. La força del jo. El plaer dels sentits. Les relacions amb els altres. Aspectes a evitar. 7.2.- Criminologia positiva 7.3.- La substància blanca i l'empatia [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1.- Conductes prosocials, empatia i violència - Definició i mesurament de l'empatia. Concepte i evolució històrica de l'Empatia. Empatia i Simpatia. Tenen els animals empatia? Mesurament de l'Empatia. Els avantatges de ser empàtic. - Gènere i empatia Són les dones més empàtiques? Neuroimagen cerebral en les diferències de gènere. Investigació en les diferències de gènere. - Qui manca d'empatia? Trastorns que manquen d'empatia. Trastorns de l'Espectre Autista. Trastorns de la personalitat i Esquizofrènia. Depressió i Ansietat. - El cervell empàtic. Empatia davant situacions carregades d'emoció. Empatia en vivenciar fàstic. Empatia al dolor. Empatia del perdó. Fonaments biològics de l'empatia. De què depén ser empàtic? El contagi de les emocions. Les neurones espill. - Cooperació i empatia Què fa que s'ajude a una altra persona? Altruisme. Avaluació de la Cooperació. Estudis de laboratori en Cooperació. Cooperació i societat. - Empatia i violència. Dues cares de la mateixa moneda? Els menors maltractats: el cicle de la violència. Estudis de laboratori en empatia i violència. Genètica en empatia i violència. L'empatia com a camí cap a la no violència. Com millorar l'empatia? - Neurofelicidad i violència Neuroplasticidad i neurofelicidad. La força del jo. El plaer dels sentits. Les relacions amb els altres. Aspectes a evitar. 7.2.- Criminologia positiva 7.3.- La substància blanca i l'empatia [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23521210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL FI DE MÀSTER [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL FI DE MÀSTER [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Elecció del perfil violent a realitzar o del tema relacionat sobre la Neurocriminología sobre el qual versarà el TFM. 2.- Cerques informàtiques de la temàtica impartida en els temes anteriors en relació al tema triat per al treball. 3.- Realització del perfil neurocriminal o del treball teòric o empíric sobre les temàtiques seleccionada amb la tutela del professor. 4.- Lliurament, valoració i feedback del treball. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Elecció del perfil violent a realitzar o del tema relacionat sobre la Neurocriminología sobre el qual versarà el TFM. 2.- Cerques informàtiques de la temàtica impartida en els temes anteriors en relació al tema triat per al treball. 3.- Realització del perfil neurocriminal o del treball teòric o empíric sobre les temàtiques seleccionada amb la tutela del professor. 4.- Lliurament, valoració i feedback del treball. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp31117 [NOMBRE_PERSONA] => Samuel [APELLIDOS] => Amerikanos Occhi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Psicología. Licenciatura en Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni31077 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Blasco Ros [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Psicología. Psicoterapeuta. Profesora Asociada de Universidad, Departament de Psicobiologia, Universitat de València [NPI] => H2605 [EMAIL_FACULTAD] => conblas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni59843 [NOMBRE_PERSONA] => Natalia [APELLIDOS] => Bueso Izquierdo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Contratada Doctora Indefinida Facultad de Educación y Psicología. Universidad de Extremadura Departamento de Psicología y Antropología. ÁREA: Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni69976 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Comes Fayos [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => P8305 [EMAIL_FACULTAD] => cofaja@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador en el equipo de investigación Neurociencia Social. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp409651 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Comes Fayos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp225437 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => de Andrés García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropsicóloga. Responsable Área de Formación. Inia Neural, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp408624 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Horta Barba [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropsicóloga, Hospital de Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp68012 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Jiménez Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director General. Fundación Universitaria Behavior & Law [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni72886 [NOMBRE_PERSONA] => Agar [APELLIDOS] => Marín Morales [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Psicología, Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) Facultad de Psicología Universidad de Granada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp401676 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Jesús [APELLIDOS] => Martín Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sargento 1° Jefe de Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Comandancia de Valencia, Equipo de Picassent [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni29353 [NOMBRE_PERSONA] => Manuela [APELLIDOS] => Martínez Ortiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad, Departament de Psicobiologia, Universitat de València [NPI] => H0488 [EMAIL_FACULTAD] => Manuela.Martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni72867 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Mesa Gresa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular Departamento de Psicobiología Universitat de València [NPI] => M7294 [EMAIL_FACULTAD] => megrepa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni58926 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Moya Albiol [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Psicobiología. Departamento de Psicobiología, UNiversitat de València. Neurocientífico, Conferenciante y Escritor [NPI] => H6344 [EMAIL_FACULTAD] => Luis.Moya@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp401693 [NOMBRE_PERSONA] => Amaya [APELLIDOS] => Nagore Casas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga Forense en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Segovia. Ministerio de Justicia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni74867 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Ródenas González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador del Grado en Psicología y Docente en Máster en Neuropsicología Clínica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni66449 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Romero Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Dr Neurociencias. Investigador Postdoctoral. Departament de Psicobiologia. Universitat de València [NPI] => M0769 [EMAIL_FACULTAD] => anromar4@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni59231 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Sánchez Vilanova [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M3095 [EMAIL_FACULTAD] => maria.sanchez-vilanova@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni43585 [NOMBRE_PERSONA] => Stephen [APELLIDOS] => Schnerby [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. University of Illinois in Springfield [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni43586 [NOMBRE_PERSONA] => Ryan [APELLIDOS] => Williams [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. University of Illinois in Springfield [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp28893 [NOMBRE_PERSONA] => Augusto [APELLIDOS] => Zafra Villena [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psiquiatria. Ribera Salud II U.T.E. Ley 18/82 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58926 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Moya Albiol [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Psicobiología. Departamento de Psicobiología, UNiversitat de València. Neurocientífico, Conferenciante y Escritor [NPI] => H6344 [EMAIL_FACULTAD] => Luis.Moya@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Metodologia

La metodologia consistirà en una modalitat en línia, que permetrà comptar amb alumnat de qualsevol part del món, ja que es tracta del primer Màster en Neurocriminología oferit a nivell mundial per una universitat de prestigi. En tot moment es podran emprar diversos mètodes d'interacció amb els professors responsables de l'assignatura per a les tutories, tant a través de correu electrònic com a través de videoconferències, amb l'objectiu de resoldre dubtes o qüestions referents al contingut de l'assignatura. La modalitat en línia inclou l'emissió de conferències i classes sincròniques que poden ser seguides a través de l'aula virtual, les classes asincròniques que quedaran gravades, els fòrums de discussió, les propostes de tasques, les tutories en línia o a través de l'aula virtual, el seguiment personalitzat del Treball Final de Màster, les pràctiques voluntàries i altres fòrums complementaris, així com espais per a compartir notícies, actualitzacions, bibliografia rellevant i qualsevol material relacionat amb la Neurocriminología, com per exemple la realització de congressos, seminaris, publicació de llibres, etc.

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS