2a Edició - Codi 24321080

Array ( [CODIGO] => 24321080 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 17/10/2024 [FECHA_FIN] => 12/07/2025 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 16/09/2024 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => escritura-creativa [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Escriptura Creativa [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dimarts de 16 a 21h Dijous de 16 a 21h *Seminaris-cicles especials dimecres de 16 a 20h. [REQUISITOS_TITULACION] => El Màster de Formació Permanent en Escriptura Creativa (MEC) es dirigeix a persones que acrediten una formació universitària (grau, postgrau, llicenciatura, diplomatura, etc.) i els interessos acadèmics de la qual tinguen relació amb l'escriptura creativa, independentment del seu àmbit de procedència. La docència serà impartida en llengua espanyola. El professorat garantirà que l'alumnat puga desenvolupar i entregar les seues creacions literàries tant en espanyol com en català. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster de Formació Permanent en Escriptura Creativa (MEC) proporciona a l'alumnat una visió integral de totes aquelles qüestions relacionades amb la formació literària i l'escriptura creativa. La formació facilitada pel MEC afavoreix posteriorment l'ocupabilitat, atés que es presenta com a espai per a l'exploració teoricopràctica. L'alumnat tindrà així la possibilitat d'aprofundir tant en les tècniques com en els mecanismes de producció de diversos discursos literaris, amb la finalitat de dominar els diferents vessants de l'escriptura professional. El MEC se centra en la rellevància de diferents gèneres i aspectes vinculats a la tradició literària: escriptura de ficció (gèneres mimètics i no mimètics); teoria i pràctica de la poesia i del teatre; recepció i reelaboració de la tradició o formes d'edició i eines per a la comunicació. Finalment, l'alumnat desenvoluparà de manera individual un Treball Final de Màster (TFM) d'índole creativa on presentarà un projecte d'escriptura original. Els avantatges de realitzar el Màster de Formació Permanent en Escriptura Creativa (MEC) són: 1. Tindre una formació altament qualificada entorn dels aspectes professionals de l'escriptura creativa 2. Estimular la producció artística i potenciar la creativitat 3. Fomentar l'adquisició de competències lingüístiques en relació amb les possibilitats creatives del llenguatge 4. Aprofundir en el coneixement d'estructures i tipologies discursives i estilístiques 5. Formar en coneixements que permeten valorar críticament els diferents models i gèneres literaris 6. Conéixer els diferents processos, tècniques i eines d'edició i comunicació 7. Fomentar el diàleg, la reflexió i la intercanvie d'opinions sobre els textos creatius a través de la presencialitat i el treball a l'aula 8. Desenvolupar les habilitats creatives per a dur a terme un treball autònom, original i d'investigació en àmbit literari [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El Màster de Formació Permanent en Escriptura Creativa (MEC) està dissenyat perquè l'alumnat aprofite al màxim les sessions presencials. Aquestes sessions s'imparteixen en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València i el seu horari és dimarts i dijous, de 16.00 a 21.00 hores. A més, s'emprarà la plataforma d'Aula Virtual per a: accedir als recursos i materials multimodals proporcionats pel professorat (segons les necessitats de cada mòdul); procedir al lliurament de les tasques proposades per a cadascuna de les assignatures i comunicar-se oficialment entre els diferents membres de la comunitat universitària. El MEC opta per una modalitat presencial per a afavorir la trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic dins de l'aula universitària. Aquest entorn genera la possibilitat de comunicar-se en temps real amb tots els agents implicats i a més proporciona una experiència d'aula que afavoreix la visió crítica entorn dels materials i els treballs que es desenvolupen en aquest espai. La metodologia col·laborativa des de la qual s'aborda l'escriptura creativa requereix un espai singular adaptat a les necessitats de l'alumnat i del professorat. Per això, les sessions del Màster en Escriptura Creativa tindran lloc en el "Espai Cultural" de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació: un espai modular, inclusiu i polièdric, adequat a una gran varietat de pràctiques docents. El MEC preveu unes sessions de tutories individuals on l'alumnat pot consultar amb el professorat qualsevol de les qüestions relacionades amb el pla d'estudis. Si bé l'alumnat és responsable del seu propi aprenentatge i autònom per a gestionar i planificar el seu treball creatiu, les tutories poden convertir-se en un espai de debat i suport personalitzat. Pel que respecta a l'elecció de la temàtica i la tutorització del Treball Final de Màster (TFM), l'alumnat serà informat en les sessions corresponents i habilitades per a eixe fi. [MODALIDAD_EVALUACION2] => Finalment, el MEC destaca per la versatilitat i transversalitat dels continguts oferits perquè, a més de la combinació fonamental de tots els mòduls d'un enfocament teoricopràctic de l'escriptura creativa, el pla d'estudis s'ha articulat des dels diversos àmbits de coneixement que s'imparteixen en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. De fet, tant el professorat de la UV que imparteix les assignatures com el professorat extern es caracteritza per tindre una sòlida trajectòria en els diferents discursos creatius, on són veus de referència dins del panorama cultural. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Máster de Formación Permanente en Escritura Creativa (MEC) proporciona al alumnado una sólida formación teórico-práctica para: 1. Obtener una elevada competencia literaria 2. Analizar las técnicas y procedimientos de escritura creativa 3. Desarrollar herramientas para la producción de distintos géneros literarios 4. Profundizar en los ecosistemas literarios y editoriales 5. Conocer y aprovechar la formación en escritura creativa aplicándola a diferentes ámbitos profesionales (publicitario, traductológico, editorial, literario, etc.) 6. Promover prácticas creativas innovadoras y sus aplicaciones en el aula 7. Difundir un pensamiento creativo y crítico que favorezca la vinculación entre el discurso artístico y la acción social [CRITERIO_ADMISION] => A l'hora d'efectuar la matrícula es tindran en compte: ordre de prelació, curriculum vitae i carta de motivació. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Després del seu període de formació en el Màster de Formació Permanent en Escriptura Creativa, l'estudiantat haurà adquirit competències lingüístiques en relació amb les possibilitats creatives del llenguatge; establirà els mecanismes per a enfortir la creativitat, a més de les estructures i tipologies discursives i estilístiques; serà capaç de valorar críticament els diferents models i gèneres literaris; dominarà en profunditat els diferents processos, tècniques i eines d'edició i comunicació; tindrà capacitat per a opinar amb rigor sobre la producció de diferents textos creatius i estarà capacitat per a analitzar -tant de manera teòrica com pràctica- els propis processos d'escriptura. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Què és la literatura i què importa el que siga? 1.1 Activitat: Escriptura d'un assaig breu i personal sobre les funcions ètiques i estètiques de la literatura. 1.2 Lectura: El primer capítol del llibre Breu introducció a la teoria literària (1997), del teòric Jonathan Culler. Tema 2: Els clàssics i els seus ensenyaments: versemblança, catarsi i decor poètic. 2.1 Activitat: Creació d'un diàleg a partir dels principis ciceronians del decor poètic. 2.2 Lectura: El relat Els ocells (1952), de Daphne du Maurier i l'obra de teatre Cavallers (2017), de Purificació Mascarell Tema 3: Retòrica: la tècnica al servei de la bellesa. Els usos de la metàfora. 3.1 Activitat: Selecció de poemes del divan del Tamarit, de Lorca, Els heralds negres, de César Vallejo, i de les obres completes d'Alejandra Pizarnik i Vicent Andrés Estellés. 3.2 Lectura: Anàlisi retòrica, amb especial èmfasi en el llenguatge metafòric, dels poemes del dossier. Tema 4:Desautomatització i estranyament en el formalisme: ruptura de la mímesis, rondalla-siuzhet, el ritme poètic. 4.1 Activitat: Creació, a partir d'un microrelat, de múltiples variants de siuzhet amb una sola rondalla. 4.2 Lectura: El llibre Exercicis d'estil (1946), de Raymond Queneau Tema 5: Dins del text: principis de narratologia. De la focalització als jocs temporals 5.1 Activitat: Anàlisi narratològic. 5.2 Lectura: Els relats: -La dona alta (1882), de Pedro Antoni d'Alarcón. -La màscara de plata (1933), d'Hugh Walpole. -Trenta monedes de carn (2020), de Marcelo Luján. Tema 6: Fora del text: enfocaments sociològics. Marxisme, feminisme, postcolonialisme 6.1 Activitat: Triar lliurement un text literari i justificar una lectura sociològica sobre ell. 6.2 Lectura: La novel·la biogràfica Marx i la nina (2018), de Mariam Madjidi. Tema 7: Intertexualitats o el regne de les connexions infinites. 7.1 Activitat: Versionar un conte de la tradició oral des d'una perspectiva contemporània. 7.2 Lectura: La cambra sagnant (1979), d'Angela Carter [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Què és la literatura i què importa el que siga? 1.1 Activitat: Escriptura d'un assaig breu i personal sobre les funcions ètiques i estètiques de la literatura. 1.2 Lectura: El primer capítol del llibre Breu introducció a la teoria literària (1997), del teòric Jonathan Culler. Tema 2: Els clàssics i els seus ensenyaments: versemblança, catarsi i decor poètic. 2.1 Activitat: Creació d'un diàleg a partir dels principis ciceronians del decor poètic. 2.2 Lectura: El relat Els ocells (1952), de Daphne du Maurier i l'obra de teatre Cavallers (2017), de Purificació Mascarell Tema 3: Retòrica: la tècnica al servei de la bellesa. Els usos de la metàfora. 3.1 Activitat: Selecció de poemes del divan del Tamarit, de Lorca, Els heralds negres, de César Vallejo, i de les obres completes d'Alejandra Pizarnik i Vicent Andrés Estellés. 3.2 Lectura: Anàlisi retòrica, amb especial èmfasi en el llenguatge metafòric, dels poemes del dossier. Tema 4:Desautomatització i estranyament en el formalisme: ruptura de la mímesis, rondalla-siuzhet, el ritme poètic. 4.1 Activitat: Creació, a partir d'un microrelat, de múltiples variants de siuzhet amb una sola rondalla. 4.2 Lectura: El llibre Exercicis d'estil (1946), de Raymond Queneau Tema 5: Dins del text: principis de narratologia. De la focalització als jocs temporals 5.1 Activitat: Anàlisi narratològic. 5.2 Lectura: Els relats: -La dona alta (1882), de Pedro Antoni d'Alarcón. -La màscara de plata (1933), d'Hugh Walpole. -Trenta monedes de carn (2020), de Marcelo Luján. Tema 6: Fora del text: enfocaments sociològics. Marxisme, feminisme, postcolonialisme 6.1 Activitat: Triar lliurement un text literari i justificar una lectura sociològica sobre ell. 6.2 Lectura: La novel·la biogràfica Marx i la nina (2018), de Mariam Madjidi. Tema 7: Intertexualitats o el regne de les connexions infinites. 7.1 Activitat: Versionar un conte de la tradició oral des d'una perspectiva contemporània. 7.2 Lectura: La cambra sagnant (1979), d'Angela Carter [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Començar pel principi (el començament de la narració) Lectura i anàlisi de diferents començaments de novel·les i relats (Milan Kundera, Franz Kafka, Paul Auster, Yasmina Reza, Gabriel García Márquez...) per a entendre els objectius dels seus autors i les claus de lectura que estan donant als lectors. Tema 2: El relat dins del relat (les diferents capes del text) Ricardo Piglia Teoria del relat: a partir de la lectura d'aquest text es veuran i llegiran diferents tipus de relats (Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, John Cheever,Raymon Carver, Eloy Fumall, Maria Fernanda Ampuero, Pere Calders, Cristina Morales) així com es realitzaran exercicis de creació sobre aquest tema. Tema 3: Qui parla i qui mira (narradors i punts de vista) Veurem diferents textos per a il·luminar els tipus de narradors i punts de vista (Virgínia Woolf, James Joyce, Esgota Kristoff, Javier Gutiérrez, Fernando Aramburu, Isaac Rosa, Jorge Carrión, Chuck Palahniuk...) i crearem textos on s'usen. Tema 4: La creació del personatge Veurem diferents textos (Emma Cline, Carlton Meltick III, Ricardo Bolaño, Janice Pariat, Kike Parra, Sergi Pàmies) per a entendre el personatge i la seua creació des del filosòfic, el psicològic i l'estilístic. Crearem personatges a partir de l'aprés. Tema 5: Espai, ambientació i versemblança Veurem diferents textos (María Bastarós, Agustín Fernández Mallo, Albert Sánchez Piñol, Alberto Olmos, Italo Calvino, Jesús Montcada, Rafa Lahuerta) per a observar i entendre com pot usar-se l'espai. Després crearem textos on s'use l'aprés. Tema 6: La història que vull contar (creació i tipus d'arguments) Veurem el denominat guió hollywoodiense, així com els tipus d'arguments clàssics i el camí de l'heroi per a entendre com funcionen els arguments. Treballarem sobre el text El coixí de plomes de Quiroga i després crearan el seu propi argument. Tema 7: Com contaré la història (estructures narratives) Veurem diferents relats i novel·les que mostren una gamma variada d'estructures: Agustín Fernández Mallo, Guillermo Arriaga, Mario Vargas Llosa, Olga Tokarczuk, Samantha Schewblin, Marina Perezagua, Jesús Zomeño, Quim Monzó). Parlarem dels diferents gèneres a partir del text Set gats de Edmundo Paz Soldán. [DESCRIPCION2] => Tema 8: L'estil Correcció i art. Ariana Harwicz, la màquina de crear imatges, Llindar o la prosa en estat de gràcia. L'adjectivació en Borges. Llenguatge culte i llenguatge col·loquial en Julián Herbert. Tema 9: el temps narratiu El temps de la història versus el temps de la narració. Escriure en passat o en present. Alice Munro o el mestratge d'alternar el passat i el present. Proust. A la recerca del temps perdut. El passat com a temps etern. El present en Temps de silenci. El futur en Algú somiarà, de *Borges. Tema 10: el diàleg Els fonaments d'un bon diàleg. La intenció, la naturalitat,el subtexte Lorrie Moore i si li afegim intel·ligència i ironia? Salinger: no dir mai el que succeeix. El subtexte. Javier Moreno. La modernitat en els diàlegs. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Començar pel principi (el començament de la narració) Lectura i anàlisi de diferents començaments de novel·les i relats (Milan Kundera, Franz Kafka, Paul Auster, Yasmina Reza, Gabriel García Márquez...) per a entendre els objectius dels seus autors i les claus de lectura que estan donant als lectors. Tema 2: El relat dins del relat (les diferents capes del text) Ricardo Piglia Teoria del relat: a partir de la lectura d'aquest text es veuran i llegiran diferents tipus de relats (Edgar Allan Poe, Ernest Hemingway, John Cheever,Raymon Carver, Eloy Fumall, Maria Fernanda Ampuero, Pere Calders, Cristina Morales) així com es realitzaran exercicis de creació sobre aquest tema. Tema 3: Qui parla i qui mira (narradors i punts de vista) Veurem diferents textos per a il·luminar els tipus de narradors i punts de vista (Virgínia Woolf, James Joyce, Esgota Kristoff, Javier Gutiérrez, Fernando Aramburu, Isaac Rosa, Jorge Carrión, Chuck Palahniuk...) i crearem textos on s'usen. Tema 4: La creació del personatge Veurem diferents textos (Emma Cline, Carlton Meltick III, Ricardo Bolaño, Janice Pariat, Kike Parra, Sergi Pàmies) per a entendre el personatge i la seua creació des del filosòfic, el psicològic i l'estilístic. Crearem personatges a partir de l'aprés. Tema 5: Espai, ambientació i versemblança Veurem diferents textos (María Bastarós, Agustín Fernández Mallo, Albert Sánchez Piñol, Alberto Olmos, Italo Calvino, Jesús Montcada, Rafa Lahuerta) per a observar i entendre com pot usar-se l'espai. Després crearem textos on s'use l'aprés. Tema 6: La història que vull contar (creació i tipus d'arguments) Veurem el denominat guió hollywoodiense, així com els tipus d'arguments clàssics i el camí de l'heroi per a entendre com funcionen els arguments. Treballarem sobre el text El coixí de plomes de Quiroga i després crearan el seu propi argument. Tema 7: Com contaré la història (estructures narratives) Veurem diferents relats i novel·les que mostren una gamma variada d'estructures: Agustín Fernández Mallo, Guillermo Arriaga, Mario Vargas Llosa, Olga Tokarczuk, Samantha Schewblin, Marina Perezagua, Jesús Zomeño, Quim Monzó). Parlarem dels diferents gèneres a partir del text Set gats de Edmundo Paz Soldán. [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 8: L'estil Correcció i art. Ariana Harwicz, la màquina de crear imatges, Llindar o la prosa en estat de gràcia. L'adjectivació en Borges. Llenguatge culte i llenguatge col·loquial en Julián Herbert. Tema 9: el temps narratiu El temps de la història versus el temps de la narració. Escriure en passat o en present. Alice Munro o el mestratge d'alternar el passat i el present. Proust. A la recerca del temps perdut. El passat com a temps etern. El present en Temps de silenci. El futur en Algú somiarà, de *Borges. Tema 10: el diàleg Els fonaments d'un bon diàleg. La intenció, la naturalitat,el subtexte Lorrie Moore i si li afegim intel·ligència i ironia? Salinger: no dir mai el que succeeix. El subtexte. Javier Moreno. La modernitat en els diàlegs. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: De la tradició clàssica als estudis de recepció: instruments, mètodes i conceptes fonamentals. Tema 2: La tradició pròxim-oriental, grega i romana 2.1 Èpica: del "Gilgamesh" a la "Eneida" 2.2 Lírica: dels "Cilindres de Gudea" a la sàtira romana 2.3 Drama: dels cultes dionisíacos a la tragèdia de Sèneca 2.4 Novel·la: entre helenistas i tardoantiguos Lectures: Homer, "Odissea", Canto XI (Descens als inferns); Plauto, Amfitrió. Tema 3: La recepció del monoteisme i els seus productes culturals Lectures: Bíblia, Llibres sapiencials, Job [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: De la tradició clàssica als estudis de recepció: instruments, mètodes i conceptes fonamentals. Tema 2: La tradició pròxim-oriental, grega i romana 2.1 Èpica: del "Gilgamesh" a la "Eneida" 2.2 Lírica: dels "Cilindres de Gudea" a la sàtira romana 2.3 Drama: dels cultes dionisíacos a la tragèdia de Sèneca 2.4 Novel·la: entre helenistas i tardoantiguos Lectures: Homer, "Odissea", Canto XI (Descens als inferns); Plauto, Amfitrió. Tema 3: La recepció del monoteisme i els seus productes culturals Lectures: Bíblia, Llibres sapiencials, Job [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: La Crònica I 1.1 Escriure una crònica sense ficció d'un viatge amb autobús des de la València més rica fins a la València més pobra. Narració de l'eixida, el viatge i l'arribada. 1.200 paraules 1.2 Cròniques del dossier Tema 2: La Crònica II 2.1 Compondre un perfil literari de Joseph Mitchell a partir de la informació recopilada amb especial atenció al detall. Escriure un decàleg sobre el llibre i seleccionar 10 paràgrafs brillants de l'obra. 2.2 El secret de Joe Gould, de Joseph Mitchell. Tema 3: L'Assaig 3.1 Triar un moment de la Història i escriure un text curt que el reconstruïsca a la manera de Zweig. 3.2 Dos fragments de Moments estel·lars de la humanitat, de Stefan Zweig. / Un fragment dels Assajos, de Montaigne. Tema 4: Narrativa de Viatge 4.1 Escriure una crònica de viatge. (Màxim 1.500 paraules) 4.2 Banús, de Ryszard Kapuscinski / Diaris de Kolimá, de Jacek Hugo-Bader. Tema 5: Columnismo literari 5.1 Escriure 2 columnes d'opinió sobre un mateix tema i amb el mateix angle però amb dos estils diferents: un, el propi; l'altre, imitant l'estil de Leila Guerriero. 5.2 Teoria de la gravetat, de *Leila *Guerriero. Tema 6: Crítica literària 6.1 Escriure una crítica literària, de 1.500 paraules, sobre el llibre Lacrónica, de Martín Caparrós. 6.2 Crítiques del dossier + Lacrónica, de Martín Caparrós Tema 7: La Biografia 7.1 Triar a un personatge real i escriure cinc arrancades diferents (mig foli) per a una possible biografia. 7.2 Primer capítol de Juan Belmonte, matador de bous, de Manuel Chaves Nogales + 30 primeres pàgines de M. El fill del segle, d'Antonio *Scurati Tema 8: L'Autobiografia 8.1 Escriure un capítol delimitat de la pròpia vida. 8.2 Les xicotetes virtuts, de Natalia Ginzburg / Duel, d'Eduardo Halfon. Tema 9: El Diari 9.1 Escriure durant una setmana un diari literari que combine vivències amb reflexió. 9.2 Selecció de fragments del quadern gris, de Josep Pla, i dels Diaris d'Alejandra Pizarnik [DESCRIPCION2] => Tema 10: El Fragment 10.1 Escriure un breu diccionari, de màxim 2.000 paraules, amb 27 entrades de la A a la Z sobre un tema de lliure elecció. 10.2 Fragments del Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster; fragments d'Una lleu exageració, d'Adam Zagajewsky; fragments de Basar, d'Emilio Gavilanes [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: La Crònica I 1.1 Escriure una crònica sense ficció d'un viatge amb autobús des de la València més rica fins a la València més pobra. Narració de l'eixida, el viatge i l'arribada. 1.200 paraules 1.2 Cròniques del dossier Tema 2: La Crònica II 2.1 Compondre un perfil literari de Joseph Mitchell a partir de la informació recopilada amb especial atenció al detall. Escriure un decàleg sobre el llibre i seleccionar 10 paràgrafs brillants de l'obra. 2.2 El secret de Joe Gould, de Joseph Mitchell. Tema 3: L'Assaig 3.1 Triar un moment de la Història i escriure un text curt que el reconstruïsca a la manera de Zweig. 3.2 Dos fragments de Moments estel·lars de la humanitat, de Stefan Zweig. / Un fragment dels Assajos, de Montaigne. Tema 4: Narrativa de Viatge 4.1 Escriure una crònica de viatge. (Màxim 1.500 paraules) 4.2 Banús, de Ryszard Kapuscinski / Diaris de Kolimá, de Jacek Hugo-Bader. Tema 5: Columnismo literari 5.1 Escriure 2 columnes d'opinió sobre un mateix tema i amb el mateix angle però amb dos estils diferents: un, el propi; l'altre, imitant l'estil de Leila Guerriero. 5.2 Teoria de la gravetat, de *Leila *Guerriero. Tema 6: Crítica literària 6.1 Escriure una crítica literària, de 1.500 paraules, sobre el llibre Lacrónica, de Martín Caparrós. 6.2 Crítiques del dossier + Lacrónica, de Martín Caparrós Tema 7: La Biografia 7.1 Triar a un personatge real i escriure cinc arrancades diferents (mig foli) per a una possible biografia. 7.2 Primer capítol de Juan Belmonte, matador de bous, de Manuel Chaves Nogales + 30 primeres pàgines de M. El fill del segle, d'Antonio *Scurati Tema 8: L'Autobiografia 8.1 Escriure un capítol delimitat de la pròpia vida. 8.2 Les xicotetes virtuts, de Natalia Ginzburg / Duel, d'Eduardo Halfon. Tema 9: El Diari 9.1 Escriure durant una setmana un diari literari que combine vivències amb reflexió. 9.2 Selecció de fragments del quadern gris, de Josep Pla, i dels Diaris d'Alejandra Pizarnik [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 10: El Fragment 10.1 Escriure un breu diccionari, de màxim 2.000 paraules, amb 27 entrades de la A a la Z sobre un tema de lliure elecció. 10.2 Fragments del Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster; fragments d'Una lleu exageració, d'Adam Zagajewsky; fragments de Basar, d'Emilio Gavilanes [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: La novel·la negra 1.1 Naixement del gènere, elements constitutius i possibilitats actuals 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Assassinat en el Comité Central", de Manuel Vázquez Montalbán (1982) Tema 2: La novel·la rosa 1.1 La variabilitat del desig: històries, registres i personatges 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Les edats de Lulú", d'Almudena *Grandes (1989) Tema 3: La novel·la històrica 1.1 Mecanismes de configuració, imaginació i representació del passat 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Jusepe" (2021), d'Andrés de l'Arenal Tema 4: 3. Biografia i autobiografia 1.1 L'eclosió de les literatures del jo en el segle XXI 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Una casa lluny de casa" (2021), de Clara Obligat; "Vida de Guastavino i Guastavino", d'Andrés Barba (2020) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: La novel·la negra 1.1 Naixement del gènere, elements constitutius i possibilitats actuals 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Assassinat en el Comité Central", de Manuel Vázquez Montalbán (1982) Tema 2: La novel·la rosa 1.1 La variabilitat del desig: històries, registres i personatges 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Les edats de Lulú", d'Almudena *Grandes (1989) Tema 3: La novel·la històrica 1.1 Mecanismes de configuració, imaginació i representació del passat 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Jusepe" (2021), d'Andrés de l'Arenal Tema 4: 3. Biografia i autobiografia 1.1 L'eclosió de les literatures del jo en el segle XXI 1.2 Lectura i anàlisi de textos triats 1.3 "Una casa lluny de casa" (2021), de Clara Obligat; "Vida de Guastavino i Guastavino", d'Andrés Barba (2020) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Evolució del gènere fantàstic en totes les seues expressions fins al Segle XXI i l'aparició dels gèneres fluids i fronterers i la seua influència en el panorama literari actual. 2. Mitologia, èpica medieval, romanticisme i literatura fantàstica contemporània. 3. La literatura gòtica. Orígens del terror. De l'inquietant a l'horror còsmic. Filosofia de l'horror. 4. Literatura estranya. L'herència de Kafka. 5. De Borges al realisme màgic. El fantàstic quotidià. 6. Ficció especulativa: futurs probables. Del colapsisme capitalista a la utopia eco-socialista. 7. Metaficció. Mons paral·lels i altres realitats. Experimentació formal en el relat fantàstic. L'estructura com a discurs. 8. Més enllà de l'eurocentrisme: del gòtic andí a la ciència-ficció xinesa, passant pel afrofuturisme. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Evolució del gènere fantàstic en totes les seues expressions fins al Segle XXI i l'aparició dels gèneres fluids i fronterers i la seua influència en el panorama literari actual. 2. Mitologia, èpica medieval, romanticisme i literatura fantàstica contemporània. 3. La literatura gòtica. Orígens del terror. De l'inquietant a l'horror còsmic. Filosofia de l'horror. 4. Literatura estranya. L'herència de Kafka. 5. De Borges al realisme màgic. El fantàstic quotidià. 6. Ficció especulativa: futurs probables. Del colapsisme capitalista a la utopia eco-socialista. 7. Metaficció. Mons paral·lels i altres realitats. Experimentació formal en el relat fantàstic. L'estructura com a discurs. 8. Més enllà de l'eurocentrisme: del gòtic andí a la ciència-ficció xinesa, passant pel afrofuturisme. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: El concepte del teatre 1.1 Definició del fet teatral. 1.2 Text dramàtic, text espectacular i literatura dramàtica. Tema 2: Definició de conceptes relacionats amb el text dramàtic. 1.1 Autor/a, dramaturg/a, adaptador/a, dramaturgista, director/a literari, director/a artístic, director/a d'escena, versió, adaptació. Tema 3: Els components del drama: Acotacions i didascalia. 3.1 Tipologia i funcions, 3.2. Pràctica amb imatges disparadoras que potencien l'escriptura. Tema 4: Els components del drama: El diàleg i el monòleg. 4.1. La funció del diàleg i el monòleg en diferents llenguatges dramàtics. 4.2. Pràctica d'escriptura a partir del treball amb els objectius i amb les situacions dramàtiques. 4.3. Proposta de breu composició dramàtica: La mentida i la paraula justa. Tema 5: Els components del drama: La rondalla. 5.1. Situació, acció i succés. 5.2. Pràctica de l'escriptura a partir del conflicte dramàtic. Tema 6: Els components del drama: Les estructures dramàtiques. 6.1. Actes, quadres, escenes. 6.2. Activitat d'anàlisi semiòtica. Tema 7: Els components del drama: Els personatges. 7.1. Els personatges polièdrics. 7.2. El protagonista i l'antagonista. 7.3. Personatges símbol i personatges al·legòrics. 7.4. Pràctica: proposta d'un personatge al·legòric, un arquetip o un personatge símbol. Tema 8: Els components del drama: L'espai i el temps. 8.1. L'espai i el temps en el teatre com a eixos fonamentals per a la representació. 8.2. Pràctica: proposta d'escenografia alternativa per a un text dramàtic naturalista. Tema 9: Els components del drama: El llenguatge dramàtic. 9.1. La paraula com a acció. 9.2. El llenguatge com a ritme, so, poesia, cos. 9.3. Les figures retòriques com a imatges plàstiques i físiques en el llenguatge dramàtic. 9.4. Pràctica: escriptura d'un monòleg. [DESCRIPCION2] => Tema 10: El teatre postdramàtic. 10.1. Què és el teatre postdramàtic? 10.2. Pràctiques d'escriptura postdramàtica com a ruptura de la tradició aristotèlica. 10.3. Representació i presentació. Ficció, realitat, autoficció. Desjerarquització del text. 10.4. Pràctica: translació dramàtica d'un discurs no literari, quotidià, instrumental o no verbal. Tema 11: Claus per a un esbós d'obra teatral a partir de l'anàlisi dels seus components essencials: El teatre postdramàtic. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: El concepte del teatre 1.1 Definició del fet teatral. 1.2 Text dramàtic, text espectacular i literatura dramàtica. Tema 2: Definició de conceptes relacionats amb el text dramàtic. 1.1 Autor/a, dramaturg/a, adaptador/a, dramaturgista, director/a literari, director/a artístic, director/a d'escena, versió, adaptació. Tema 3: Els components del drama: Acotacions i didascalia. 3.1 Tipologia i funcions, 3.2. Pràctica amb imatges disparadoras que potencien l'escriptura. Tema 4: Els components del drama: El diàleg i el monòleg. 4.1. La funció del diàleg i el monòleg en diferents llenguatges dramàtics. 4.2. Pràctica d'escriptura a partir del treball amb els objectius i amb les situacions dramàtiques. 4.3. Proposta de breu composició dramàtica: La mentida i la paraula justa. Tema 5: Els components del drama: La rondalla. 5.1. Situació, acció i succés. 5.2. Pràctica de l'escriptura a partir del conflicte dramàtic. Tema 6: Els components del drama: Les estructures dramàtiques. 6.1. Actes, quadres, escenes. 6.2. Activitat d'anàlisi semiòtica. Tema 7: Els components del drama: Els personatges. 7.1. Els personatges polièdrics. 7.2. El protagonista i l'antagonista. 7.3. Personatges símbol i personatges al·legòrics. 7.4. Pràctica: proposta d'un personatge al·legòric, un arquetip o un personatge símbol. Tema 8: Els components del drama: L'espai i el temps. 8.1. L'espai i el temps en el teatre com a eixos fonamentals per a la representació. 8.2. Pràctica: proposta d'escenografia alternativa per a un text dramàtic naturalista. Tema 9: Els components del drama: El llenguatge dramàtic. 9.1. La paraula com a acció. 9.2. El llenguatge com a ritme, so, poesia, cos. 9.3. Les figures retòriques com a imatges plàstiques i físiques en el llenguatge dramàtic. 9.4. Pràctica: escriptura d'un monòleg. [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 10: El teatre postdramàtic. 10.1. Què és el teatre postdramàtic? 10.2. Pràctiques d'escriptura postdramàtica com a ruptura de la tradició aristotèlica. 10.3. Representació i presentació. Ficció, realitat, autoficció. Desjerarquització del text. 10.4. Pràctica: translació dramàtica d'un discurs no literari, quotidià, instrumental o no verbal. Tema 11: Claus per a un esbós d'obra teatral a partir de l'anàlisi dels seus components essencials: El teatre postdramàtic. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => MÒDUL DE GUIÓ AUDIOVISUAL 1. Contar històries en imatges: La narrativa audiovisual, Què és i en què es diferencia de les narratives literàries? 2. Els processos: arquitectura del treball d'un guionista. 3. La(s) estructura(s) al cinema i els seus elements. 4. L'univers. 5. La trama. 6. Els personatges i els seus problemes: Conflicte, necessitat i desig. 7. La construcció de les escenes. 8. El text i els diàlegs. 9. La indústria i els laboratoris. Com es mou un projecte? 10. El nostre projecte de llargmetratge. MÒDUL DE NARRATIVES SONORES 1. Fonaments de la física del so 2. Del llenguatge radiofònic clàssic al llenguatge expandit de l'àudio. 3. Breu història de l'evolució del podcasting 4. Gèneres artístics i literaris a partir de l'àudio 5. Realització sonora: ritme, tempo, espai i perspectiva. 6. Els plans sonors. 7. La gravació d'àudio: tips per a començar 8. L'edició i el muntatge. L'ús d'efectes i plugins 9. L'ús de la veu 10. Publicació i distribució d'àudio digital 11. La vida en multitrack. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => MÒDUL DE GUIÓ AUDIOVISUAL 1. Contar històries en imatges: La narrativa audiovisual, Què és i en què es diferencia de les narratives literàries? 2. Els processos: arquitectura del treball d'un guionista. 3. La(s) estructura(s) al cinema i els seus elements. 4. L'univers. 5. La trama. 6. Els personatges i els seus problemes: Conflicte, necessitat i desig. 7. La construcció de les escenes. 8. El text i els diàlegs. 9. La indústria i els laboratoris. Com es mou un projecte? 10. El nostre projecte de llargmetratge. MÒDUL DE NARRATIVES SONORES 1. Fonaments de la física del so 2. Del llenguatge radiofònic clàssic al llenguatge expandit de l'àudio. 3. Breu història de l'evolució del podcasting 4. Gèneres artístics i literaris a partir de l'àudio 5. Realització sonora: ritme, tempo, espai i perspectiva. 6. Els plans sonors. 7. La gravació d'àudio: tips per a començar 8. L'edició i el muntatge. L'ús d'efectes i plugins 9. L'ús de la veu 10. Publicació i distribució d'àudio digital 11. La vida en multitrack. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => I Parte: Pilar Verdú del Campo -Tema 1: El lenguaje. ¿Qué podemos hacer con el lenguaje? Función poética. Forma y fondo. Materialidad. -Tema 2: Poesía. Intentos de definición. ¿Qué es poesía? Especificidad del lenguaje poético. Metapoesía. -Tema 3: Análisis del poema: planos fónico-fonológico, morfosintáctico, lexicosemántico. - Tema 4: Figuras retóricas más productivas. - Tema 5: El ritmo en poesía. 5.1. De timbre (rima) 5.2. De cantidad (métrica). 5.2.1. Estrofas. 5.3. Ritmo de intensidad (acentos). 5.4. Ritmo de tono (pausas). 5.5. Otros ritmos. -Tema 6: ¿Yoyeos¿: yo lírico, autor, voz propia¿ -Tema 7: La voz a ti debida: imitación/originalidad a lo largo de la Historia. -Tema 8: Tópicos y reescrituras. II Parte: Berta García Faet. -Tema 9: ¿Quién soy? La problematización del yo lírico 9.1. Intertextualidad y la desestabilización gramatical. 9. 2. Un sujeto hecho de fragmentos. 9.3. Genealogías y familias -Tema 10. Reescrituras experimentales 10.1. La tradición literaria y la educación sentimental 10.2. Vanguardia, neovanguardia y compromiso político -Tema 11. Las ¿mini-epifanías¿ y las ¿anti-epifanías¿ -Tema 12. La invención de palabras y de lógicas alternativas -Tema 13. El ¿neobarroco¿ y la ¿cursilería¿: el exceso y la carencia -Tema 14. La poesía de respuestas y de preguntas [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El circuit literari: definició i classificació d'empreses, formats i col·leccions - Lectura: fragments de Les regles de l'art, de Pierre Bourdeiu - Activitat: anàlisi crítica i comparada de tres catàlegs editorials actuals. 2. Recepció, selecció i edició de textos. Models clàssics i nous sistemes de publicació i recomanació. - Lectura: fragments de Correu literari, de Wislawa Szymborska - Activitat: redacció de propostes editorials per a models clàssics i nous sistemes. 3. Què és la divulgació literària? Procés creatiu. - Lectura: La lectura entre el paper i els pantalles, de Gemma Lluch - Activitat: disseny teòric d'un projecte de divulgació literària i guió esquemàtic sobre un llibre a elecció de l'alumne. 4. Divulgació de la pròpia obra literària. - Lectura: El fèmur d'Eva, de Fani Gran. - Activitat: creació d'una newsletter literària personal. 5. Comunicació eficaç, creativa i estratègica. - Lectures: Els secrets de parlar en públic, de Mariona Casas, Josep M. Castellà, Montserrat Vilà Santasusana i La veu sí que importa, d'Isabel Villagar. - Activitat: elaboració d'una presentació presencial de cinc minuts, que serà útil també per a traslladar-la a xarxes socials 6. La marca personal per a escriptors/as. - Activitat: elaboració d'un pla de comunicació per a autors i autores, amb l'objectiu que que els futurs escriptors i escriptores adquirisquen totes les eines i estratègies per a donar a conéixer la seua marca personal en línia i fora de línia i que es conega la seua obra/proposada. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El circuit literari: definició i classificació d'empreses, formats i col·leccions - Lectura: fragments de Les regles de l'art, de Pierre Bourdeiu - Activitat: anàlisi crítica i comparada de tres catàlegs editorials actuals. 2. Recepció, selecció i edició de textos. Models clàssics i nous sistemes de publicació i recomanació. - Lectura: fragments de Correu literari, de Wislawa Szymborska - Activitat: redacció de propostes editorials per a models clàssics i nous sistemes. 3. Què és la divulgació literària? Procés creatiu. - Lectura: La lectura entre el paper i els pantalles, de Gemma Lluch - Activitat: disseny teòric d'un projecte de divulgació literària i guió esquemàtic sobre un llibre a elecció de l'alumne. 4. Divulgació de la pròpia obra literària. - Lectura: El fèmur d'Eva, de Fani Gran. - Activitat: creació d'una newsletter literària personal. 5. Comunicació eficaç, creativa i estratègica. - Lectures: Els secrets de parlar en públic, de Mariona Casas, Josep M. Castellà, Montserrat Vilà Santasusana i La veu sí que importa, d'Isabel Villagar. - Activitat: elaboració d'una presentació presencial de cinc minuts, que serà útil també per a traslladar-la a xarxes socials 6. La marca personal per a escriptors/as. - Activitat: elaboració d'un pla de comunicació per a autors i autores, amb l'objectiu que que els futurs escriptors i escriptores adquirisquen totes les eines i estratègies per a donar a conéixer la seua marca personal en línia i fora de línia i que es conega la seua obra/proposada. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: La Traducció literària 1.1 Característiques de la traducció literària 1.2 La traducció com a exercici de reescriptura: els transvasaments retòrics 1.3 Traduir amb perspectiva de gènere 1.4 Pràctica de traducció: anàlisis comparatives de traduccions literàries (combinació lingüística: Inglés-Italià>Español-Català; Español>Catalán). Propostes alternatives 1.5 Lectura de l'article: «Criatures de Omelas: Traduir amb perspectiva de gènere» (Fernández-Estañán, Maite) Tema 2: La Traducció intersemiòtica 2.1 Característiques de la traducció intersemiòtica i intertextualitat 2.2 El ideologema aplicat a la traducció 2.3 Pràctica de traducció: anàlisis comparatives de traduccions (Combinació lingüística: Inglés-Italià>Español-Català; Español>Catalán). Propostes alternatives 2.4 Lectura de l'article: «Traducció intersemiòtica i intertextualitat: Shrek, del còmic al film» (Richart-Marset, Mabel) Tema 3: Literatura i traducció automàtica 3.1 Avanços recents en traducció automàtica aplicada a la literatura 3.2 Esculls de traducció: identificant les figures retòriques, l'humor i la ironia 3.3 Pràctica de traducció: anàlisis comparatives de traduccions literàries (combinació lingüística: Inglés-Italià>Español-Català; Español>Catalán). Propostes alternatives 3.4 Lectura de l'article: «Translating literary text between related languages using SMT. En Proceedings of the Fourth Workshop on Computational Linguistics for Literature» (Toral, Antonio i Way, Andy) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: La Traducció literària 1.1 Característiques de la traducció literària 1.2 La traducció com a exercici de reescriptura: els transvasaments retòrics 1.3 Traduir amb perspectiva de gènere 1.4 Pràctica de traducció: anàlisis comparatives de traduccions literàries (combinació lingüística: Inglés-Italià>Español-Català; Español>Catalán). Propostes alternatives 1.5 Lectura de l'article: «Criatures de Omelas: Traduir amb perspectiva de gènere» (Fernández-Estañán, Maite) Tema 2: La Traducció intersemiòtica 2.1 Característiques de la traducció intersemiòtica i intertextualitat 2.2 El ideologema aplicat a la traducció 2.3 Pràctica de traducció: anàlisis comparatives de traduccions (Combinació lingüística: Inglés-Italià>Español-Català; Español>Catalán). Propostes alternatives 2.4 Lectura de l'article: «Traducció intersemiòtica i intertextualitat: Shrek, del còmic al film» (Richart-Marset, Mabel) Tema 3: Literatura i traducció automàtica 3.1 Avanços recents en traducció automàtica aplicada a la literatura 3.2 Esculls de traducció: identificant les figures retòriques, l'humor i la ironia 3.3 Pràctica de traducció: anàlisis comparatives de traduccions literàries (combinació lingüística: Inglés-Italià>Español-Català; Español>Catalán). Propostes alternatives 3.4 Lectura de l'article: «Translating literary text between related languages using SMT. En Proceedings of the Fourth Workshop on Computational Linguistics for Literature» (Toral, Antonio i Way, Andy) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24321080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El Treball Final de Màster (TFM) podrà presentar-se sobre la base de diferents modalitats: a) Creació literària b) Traducció Literària c) Estudis literaris [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El Treball Final de Màster (TFM) podrà presentar-se sobre la base de diferents modalitats: a) Creació literària b) Traducció Literària c) Estudis literaris [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni69817 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Aguilar Miquel [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Docente e investigadora. Doctora en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en literatura medieval y transmisión y recepción de textos clásicos, griegos y latinos [NPI] => U1061 [EMAIL_FACULTAD] => juami@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp336678 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Bayona Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Actriz, dramaturga, directora, gestora y mediadora cultural. Actualmente combina su faceta creativa con la docencia en el Máster en Teatro Aplicado de la Universitat de València y el Postgrado en Arts Escèniques i Educació del Institut del Teatre. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp16546 [NOMBRE_PERSONA] => Bárbara [APELLIDOS] => Blasco Antón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de Selección y Formación. CSI Royal Class [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp408479 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Cerdà Arroyo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Periodista y escritor. Es autor de "El peón" (Premio Cálamo Libro del Año 2020), "Los últimos" y "14 de abril", que ha recibido el II Premio de No Ficción Libros del Asteroide. Fundador de "La Caja Books", ha trabajado diez años como reportero en Levante-EMV y colabora con El País, la Cadena Ser y Cuadernos Hispanoamericanos. Su obra ha sido traducida al francés. "El peón" se publicará próximamente en Estados Unidos y será llevada al cine. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp391986 [NOMBRE_PERSONA] => Berta [APELLIDOS] => García Faet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Poeta e investigadora. Ha publicado siete libros de poesía, entre ellos destacan la trilogía publicada por La Bella Varsovia: "Una pequeña personalidad linda", "Los salmos fosforitos" (Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2018) y "La edad de merecer". Doctora en Estudios Hispánicos por la Brown University. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni79086 [NOMBRE_PERSONA] => Purificación [APELLIDOS] => García Mascarell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M9014 [EMAIL_FACULTAD] => garmaspu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp158157 [NOMBRE_PERSONA] => María Francisca [APELLIDOS] => Grande Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Escritora, guionista de televisión y profesora de escritura creativa. Ha publicado nueve libros para público infantil, juvenil y adulto. También es autora teatral; además de mentora, consultora de marca personal y coach. Experta en comunicación y creatividad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni65343 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Haba Osca [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Crítica literaria, docente e investigadora en el departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de València. Especialista en narrativas migrantes y literatura gráfica (cómic, novela gráfica, álbum ilustrado, mundo foto-textual) [NPI] => H2601 [EMAIL_FACULTAD] => haosju@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp391980 [NOMBRE_PERSONA] => Guillem [APELLIDOS] => López i Arnal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Es escritor y profesor de creación literaria. Ha publicado nueve novelas, artículos, relatos y un libro de aforismos. Tres de sus novelas han sido traducidas al italiano y su obra ha recibido varios reconocimientos en España y Europa. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni73946 [NOMBRE_PERSONA] => Gonçal [APELLIDOS] => López-Pampló Rius [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor de Literatura catalana en la Universitat de València. Ha sido director literario del Grupo Bromera durante diez años. Además de publicaciones académicas, ha elaborado libros de texto y otros materiales didácticos. Ha escrito y traducido LIJ [NPI] => M7752 [EMAIL_FACULTAD] => lopam@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni67118 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Martínez Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Autor de la novela "Mujeres blancas", es también articulista y crítico literario en medios como Levante-EMV, Valencia Plaza o Lletraferit. Actualmente es profesor de Literatura Española en la Universitat de València [NPI] => M9220 [EMAIL_FACULTAD] => jomaru2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp391988 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Pascual Huertas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Escritor y guionista. Su última novela es "Gordo de porcelana". También desarrolla, junto al colectivo Collverd, proyectos de series y largometrajes para productoras y plataformas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni78712 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Peris Llorca [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H8430 [EMAIL_FACULTAD] => jperis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni59082 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Pozo Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Poeta, investigadora, gestora cultural y traductora. Su último libro de poemas es "Excavant la llum / Excavando la luz". Durante diez años ha dirigido la revista de crítica literaria "Caràcters" [NPI] => H8452 [EMAIL_FACULTAD] => bpozo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni47962 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Richart Marset [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora de la Universitat de València donde imparte clases de Interpretación de conferencias. Desde 2011 es responsable de la asignatura Cine y Literatura del Máster en Traducción Creativa y Humanística. Es autora de cinco libros [NPI] => I6989 [EMAIL_FACULTAD] => mabel.richart@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp408481 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Rodrigo Martinez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Escritora, guionista y divulgadora literaria. Ha participado como guionista y presentadora en los programas de entretenimiento cultural "Una habitació pròpia" i "Una habitació amb vistes". Es la creadora de los canales literarios de YouTube Léeme i Llig-me. Su primera novela, "Tres lunas llenas", ganó el premio València Nova de narrativa en castellano. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp391989 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Romero Valldecabres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Realizadora e investigadora en narrativas sonoras. Sus piezas combinan el interés por el género documental, la bioacústica, el patrimonio cultural, la oralidad, el paisaje sonoro y la poesía. Galardonada con el primer premio en el Grand Prix Nova International Radio Drama Festival (2021) y UK International Audio Drama (2022). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp391979 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Torres Blandina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Novelista, articulista y profesor de escritura. Ha publicado ocho novelas, un poemario y un libro infantil. Su obra ha sido traducida a cinco idiomas y ha recibido varios premios en España y Francia (Premio de novela "Las dos orillas", Premio de la Médiathèque Bussy Saint-Georges y mención especial en los Ondas por su podcast "Diles que mi vida fue maravillosa"). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp408480 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Verdú del Campo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora, poeta y tallerista. Colabora con la editorial Vicens Vives en contenidos literarios y con el CEFIRE (centros de formación, innovación y recursos educativos para el profesorado) impartiendo cursos sobre literatura y aplicaciones didácticas de la poesía. Dirige el Taller de escritura poética Polimnia222 de la UPV y ha publicado tres poemarios (uno de ellos, "Axis mundi", con el Premio Gerardo Diego 2013). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59082 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Pozo Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Poeta, investigadora, gestora cultural y traductora. Su último libro de poemas es "Excavant la llum / Excavando la luz". Durante diez años ha dirigido la revista de crítica literaria "Caràcters" [NPI] => H8452 [EMAIL_FACULTAD] => bpozo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65343 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Haba Osca [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Crítica literaria, docente e investigadora en el departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universitat de València. Especialista en narrativas migrantes y literatura gráfica (cómic, novela gráfica, álbum ilustrado, mundo foto-textual) [NPI] => H2601 [EMAIL_FACULTAD] => haosju@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp391979 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Torres Blandina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Novelista, articulista y profesor de escritura. Ha publicado ocho novelas, un poemario y un libro infantil. Su obra ha sido traducida a cinco idiomas y ha recibido varios premios en España y Francia (Premio de novela "Las dos orillas", Premio de la Médiathèque Bussy Saint-Georges y mención especial en los Ondas por su podcast "Diles que mi vida fue maravillosa"). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp408480 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Verdú del Campo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora, poeta y tallerista. Colabora con la editorial Vicens Vives en contenidos literarios y con el CEFIRE (centros de formación, innovación y recursos educativos para el profesorado) impartiendo cursos sobre literatura y aplicaciones didácticas de la poesía. Dirige el Taller de escritura poética Polimnia222 de la UPV y ha publicado tres poemarios (uno de ellos, "Axis mundi", con el Premio Gerardo Diego 2013). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Programa

Unidad: 1
+
Unidad: 2
+
Unidad: 3
+
Unidad: 4
+
Unidad: 5
+
Unidad: 6
+
Unidad: 7
+
Unidad: 8
+
Unidad: 9
+
Unidad: 10
+
Unidad: 11
+
Unidad: 12
+
Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò