6a Edició - Codi 23523310

Array ( [CODIGO] => 23523310 [EDICION] => 6 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 875 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 25/09/2023 [FECHA_FIN] => 15/11/2023 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Bàsica [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 08/09/2023 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => intervencion-infancia-adolescencia [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Infancia i Adolescencia en Risc. Comprensio i Intervencions Especifiques [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => En línia, [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats o Graduats en Treball Social i Educació Social; Llicenciats o Graduats en Psicologia i Pedagogia, Psicopedagogia, o qualsevol altres estudis relacionats amb les ciències socials i humanes, que vulguen ampliar la seua formació i/o experiència professional en l'àmbit de la intervenció social. Professionals, amb titulació universitària, amb experiència en el sector, el col·lectiu del qual siga la infància i adolescència en situació de risc d'exclusió o exclosa. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Mitjançant el curs d'Expert Universitari en Infància i Adolescència en Risc. Comprensió i Intervencions Específiques els estudiants comptaran amb la formació i les eines necessàries per a tindre una comprensió holística sobre la infància i l'adolescència en risc, des dels diferents àmbits com a protecció i reforma, així com per a intervindre en problemàtiques associades relatives a conflictes familiars (des de maltractament infantil i separacions traumàtiques fins a violència filie-parental). Altres temes que s'abordaran en el curs d'Expert Universitari en Infància i Adolescència en Risc. Comprensió i Intervencions Específiques seran en relació a la violència en els joves i adolescents (violència en la parella, delictes violents, violència a les aules, entre altres), a més de problemàtiques específiques en relació amb la salut mental, problemes de conducta, etc. Per a això, a més del ja esmentat, s'afavoriran espais per a l'intercanvi, la discussió i la reflexió crític-constructiva. Avantatges de cursar el curs d'Expert Universitari en Infància i Adolescència en Risc. Comprensió i Intervencions Específiques: 1. Aquest màster no coincideix amb cap títol oficial dins de la Universitat de València, per la qual cosa es converteix en una necessitat tant per als professionals titulats necessitats d'aquesta mena de formació específica, com per a aquells estudiants que desitgen aconseguir una especialització que els oferisca majors eixides laborals. 2. Té gran eixida laboral, ja que ofereix una formació professional per a treballar en diferents àrees, com a recursos especialitzats en infància i adolescència en risc des de l'àmbit de l'educació social, la psicologia, el treball social, etc. 3. Aquest títol va concorde a noves exigències per part de l'Administració Pública en els plecs de condicions dels contractes en centres, així com el que actualment s'exigeix respecte a les noves contractacions de personal: a més d'una experiència professional d'un any en tasques relacionades amb la protecció de la infància, 20 hores de formació específica sobre acolliment familiar o residencial, protecció de la infància o intervenció familiar impartida o homologada per una universitat o algun organisme públic amb competència formativa en matèria de serveis socials. 4. A l'ésser un curs en línia és totalment compatible amb l'activitat laboral. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => METODOLOGIA La metodologia en línia permet adquirir i intercanviar coneixements entre tots els i les participants, independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Cada assignatura es divideix al seu torn en diferents àrees temàtiques, les quals són impartides per diferents docents que facilitaran els materials perquè s'accedisca a ells a través de l'Aula Virtual. El material didàctic s'anirà activant en les dates que s'indiquen en el recurs PROGRAMACIÓ. A més, en aquest recurs es pot consultar el període de disponibilitat de cada docent per a atendre dubtes i respondre qüestions relacionades amb la seua temàtica. Cada àrea temàtica, pertanyent a cada assignatura, habilitarà tasques que haureu de realitzar durant el període habilitat que s'indicarà amb anterioritat. Encara que aquesta metodologia permet que siga el propi alumne i alumna qui gestione el seu temps i planifique el seu ritme d'estudi, tot l'equip de suport al mateix ajudarà al fet que s'aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia i guiant el seu treball diari. AVALUACIÓ La qualificació final del curs serà la mitjana ponderada de totes les assignatures. Per a aprovar aquest Expert es necessita, imprescindiblement, aprovar cadascuna de les tasques (obtenir una qualificació igual o superior a 5 sobre 10). Avaluació i requisits mínims per a superar l'Expert: La qualificació final està formada per les següents àrees: Participació: 20%. Requisits mínims: - Fòrums: almenys s'ha de participar una vegada en cada tema. - Xats: no és obligatòria la participació en els xats, però si recomanable en la mesura és que la vostra disponibilitat ho permeta. Tasques: 80%. Requisit mínim: obtenir una puntuació mínima de 5 en cadascuna de les tasques. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Recursos d'atenció familiar i infantojuvenil: Serveis de Suport i Orientació Escolar, Centres de Dia, Recursos de protecció de menors (acolliment, tutela i adopció), Serveis Socials Generals i especialitzats, programes d'atenció a menors estrangers migrants. - Àmbit sanitari: Centres de Salut Mental Infantojuvenil, Unitats de rehabilitació en substàncies tòxic dependents, programes de suport psicosocial en deshabituació, unitats d'atenció a patologies duals. - Xarxa de justícia: Programes de prevenció de manifestacions agressives, de reducció de danys en educació viària, Centres de Justícia Juvenil, Equips dels Jutjats de Família, Programes de Llibertat Vigilada de Menors, Joves a la presó i llibertat condicional, criminòlegs especialitzats en perfil criminal i delictiu, professionals de la victimología, experts en assessorament delictiu en matèria d'assetjament, violència escolar, bullying i ciberbullying, personal de forces i cossos de seguretat de l'estat especialitzats en problemàtiques de família i infància. Així mateix l'alumnat que supere el títol d'Expert estarà capacitat per a treballar en recursos especialitzats en infància i adolescència en risc des de l'àmbit de l'educació social, la psicologia, el treball social, etc. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23523310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Sistema de Protecció i reforma de menors. Agents i actors implicats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Sistema de Protecció i reforma de menors. Agents i actors implicats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1.- Principals agents implicats en la protecció de menors, les seues funcions i la coordinació entre ells. o Introducció o Paraules clau o Desenvolupament o Conceptes jurídics utilitzats en protecció de menors o Normativa o Àmbits d'aplicació o Competències o Institucions de protecció de menors o Àrees d'intervenció del sistema de protecció de menors en la C. Valenciana o Serveis especialitzats del sistema de protecció de menors de la C. Valenciana. 1.2.- La Família i la seua funció socialitzadora. o Marc conceptual: la família com a entitat socialitzadora dels fills o El rol mediador de la família en el desenvolupament dels fills o Estils de criança o Alguns dels resultats de la investigació sobre criança o Control i autodomini com a maneres d'exercir l'autoritat o Les normes, concepte i manera d'inculcar-les 1.3.- Xiquets/as amb problemes de conducta 1.4.- El rol de l'educador social en aquests establiments o L'educador com a tutor/a de resiliència i figura d'inclinació o Principis filosòfics i pedagògics o Competències d'el/la educador/a 1.5.- El funcionament diari dels centres de menors o Fases de la intervenció educativa (acolliment, intervenció, reinserció) o Nivells de la intervenció (individual, grupal i familiar) o Mètode pedagògic o Programes educatius i activitats o Diferents figures educatives 1.6.- Evolució de la justícia juvenil al llarg del temps a Espanya o Marc Històric i Legislatiu o Evolució de la justícia juvenil al llarg del temps a Espanya 1.7.- La llei del menor. Introducció a les **LORP 5/200 i el seu esperit. Descripció de les mesures judicials, privatives i no privatives de llibertat i la seua aplicació: o Mesures judicials al mig obert - El marc legal en la intervenció al mig obert - L'organització dels programes de mig obert en la comunitat andalusa - El marc teòric de la intervenció al mig obert - El marc metodològic de les mesures judicials al mig obert - Desenvolupament de les m [DESCRIPCION2] => edidas de mig obert - Legislació i normativa o Mesures judicials privatives de llibertat - Contextualització històrica - Principis legals i el seu proyeccióneducativa - Mesures d'internament; marc jurídic i soci educatiu - Projecte educatiu i reglament de régimeninterno - Avaluació en centres d'internament [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1.- Principals agents implicats en la protecció de menors, les seues funcions i la coordinació entre ells. o Introducció o Paraules clau o Desenvolupament o Conceptes jurídics utilitzats en protecció de menors o Normativa o Àmbits d'aplicació o Competències o Institucions de protecció de menors o Àrees d'intervenció del sistema de protecció de menors en la C. Valenciana o Serveis especialitzats del sistema de protecció de menors de la C. Valenciana. 1.2.- La Família i la seua funció socialitzadora. o Marc conceptual: la família com a entitat socialitzadora dels fills o El rol mediador de la família en el desenvolupament dels fills o Estils de criança o Alguns dels resultats de la investigació sobre criança o Control i autodomini com a maneres d'exercir l'autoritat o Les normes, concepte i manera d'inculcar-les 1.3.- Xiquets/as amb problemes de conducta 1.4.- El rol de l'educador social en aquests establiments o L'educador com a tutor/a de resiliència i figura d'inclinació o Principis filosòfics i pedagògics o Competències d'el/la educador/a 1.5.- El funcionament diari dels centres de menors o Fases de la intervenció educativa (acolliment, intervenció, reinserció) o Nivells de la intervenció (individual, grupal i familiar) o Mètode pedagògic o Programes educatius i activitats o Diferents figures educatives 1.6.- Evolució de la justícia juvenil al llarg del temps a Espanya o Marc Històric i Legislatiu o Evolució de la justícia juvenil al llarg del temps a Espanya 1.7.- La llei del menor. Introducció a les **LORP 5/200 i el seu esperit. Descripció de les mesures judicials, privatives i no privatives de llibertat i la seua aplicació: o Mesures judicials al mig obert - El marc legal en la intervenció al mig obert - L'organització dels programes de mig obert en la comunitat andalusa - El marc teòric de la intervenció al mig obert - El marc metodològic de les mesures judicials al mig obert - Desenvolupament de les m [DESCRIPCION2_VAL] => edidas de mig obert - Legislació i normativa o Mesures judicials privatives de llibertat - Contextualització històrica - Principis legals i el seu proyeccióneducativa - Mesures d'internament; marc jurídic i soci educatiu - Projecte educatiu i reglament de régimeninterno - Avaluació en centres d'internament [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23523310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Intervencions específiques amb xiquets, adolescents i joves [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Intervencions específiques amb xiquets, adolescents i joves [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1.- Salut mental i addiccions. Descripció i abordatge. o Situació de partida o Fonament de prevenció o Tipus de programes preventius o Ultimes consideracions a tenir en compte en un programa preventiu eficaç o Recursos documentals complementaris 4.2.- Problemes de conducta. Descripció i abordatge. o L'entrevista motivacional o Programes de competència **Psico social o Programa informatiu- motivacional o Programa de conductes violentes 4.3.- Menors immigrants no acompanyats. Descripció i abordatge. o Sobre l'ús del concepte de menor immigrant no acompanyat o Persones refugiades o Intervenció soci educativa en els centres d'acolliment o Adolescències i joves migrants [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1.- Salut mental i addiccions. Descripció i abordatge. o Situació de partida o Fonament de prevenció o Tipus de programes preventius o Ultimes consideracions a tenir en compte en un programa preventiu eficaç o Recursos documentals complementaris 4.2.- Problemes de conducta. Descripció i abordatge. o L'entrevista motivacional o Programes de competència **Psico social o Programa informatiu- motivacional o Programa de conductes violentes 4.3.- Menors immigrants no acompanyats. Descripció i abordatge. o Sobre l'ús del concepte de menor immigrant no acompanyat o Persones refugiades o Intervenció soci educativa en els centres d'acolliment o Adolescències i joves migrants [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23523310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Situacions familiars. Tipologia i conseqüències en els menors [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Situacions familiars. Tipologia i conseqüències en els menors [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1.- Les separacions traumàtiques. 2.2.- Adopcions. Característiques, procés i peculiaritats. o La família adoptiva i els menors adoptats. o Característiques i processos o Factors de risc 2.3.- Violència filie parental o Descripció de la VFP. Conceptualització del problema, prevalença i perfils o Etiologia i models explicatius de la VFP o Avaluació de la VFP. Anàlisi funcional de les conductes de maltractament o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball individual amb hij@s i amb pares/mares. o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball en grup amb hij@s; Escola de Pares i sessions conjuntes pares/hij@s o Correlació de la VFP amb altres problemes específics (drogues, TIC¿s i Bulling) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1.- Les separacions traumàtiques. 2.2.- Adopcions. Característiques, procés i peculiaritats. o La família adoptiva i els menors adoptats. o Característiques i processos o Factors de risc 2.3.- Violència filie parental o Descripció de la VFP. Conceptualització del problema, prevalença i perfils o Etiologia i models explicatius de la VFP o Avaluació de la VFP. Anàlisi funcional de les conductes de maltractament o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball individual amb hij@s i amb pares/mares. o Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball en grup amb hij@s; Escola de Pares i sessions conjuntes pares/hij@s o Correlació de la VFP amb altres problemes específics (drogues, TIC¿s i Bulling) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23523310 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Joves i adolescents violents [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Joves i adolescents violents [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.- Violència juvenil a les aules: Assetjament escolar i ciber violència escolar o Caracteristicas o Tipus d'assetjament o Factors de risc o El ciber assetjament 3.2.- Violència juvenil en la parella: la violència de gènere entre els joves o Introducció per a professionals de l'educació: xifres i veus o Aproximació a les relacions de gènere desiguals en l'adolescència o la socialització diferenciada des de lainfancia. o Terminologia: violència contra les dones, violència masclista, violència de gènere o Causes o Tipus o El cicle de la violència de gènere 3.3.- Violència juvenil en altres contextos: o Delictes violents o Actes vandàlics o Bandes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1.- Violència juvenil a les aules: Assetjament escolar i ciber violència escolar o Caracteristicas o Tipus d'assetjament o Factors de risc o El ciber assetjament 3.2.- Violència juvenil en la parella: la violència de gènere entre els joves o Introducció per a professionals de l'educació: xifres i veus o Aproximació a les relacions de gènere desiguals en l'adolescència o la socialització diferenciada des de lainfancia. o Terminologia: violència contra les dones, violència masclista, violència de gènere o Causes o Tipus o El cicle de la violència de gènere 3.3.- Violència juvenil en altres contextos: o Delictes violents o Actes vandàlics o Bandes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp36364 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Arias Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Residencia Socioeducativa "Colonia San Vicente Ferrer" (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp181177 [NOMBRE_PERSONA] => Abel [APELLIDOS] => Baquero Escribano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Forense. Psicólogo del programa de Patología Dual Grave del Hospital Provincial de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp60167 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cano Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Equipo de medidas judiciales en medio abierto. Generalitat de Catalunya [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp256920 [NOMBRE_PERSONA] => Nieves [APELLIDOS] => Collado Mengual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga del Hogar de Acogimiento general para niños, niñas y adolescentes. Fundación Amigó [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni73968 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabet [APELLIDOS] => Marco Arocas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M0182 [EMAIL_FACULTAD] => marae4@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp312339 [NOMBRE_PERSONA] => María Consolación [APELLIDOS] => Marco Valero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora CM Cabanyal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp33362 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Margarit Ferri [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajadora Social y directora del CAM "Amigo" [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp11109 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Martínez Piera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Jefe de Sección de Protección e Inserción de Menores. Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni74144 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Navarro Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4278 [EMAIL_FACULTAD] => jjnavper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp332469 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Picó Jabato [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Hogar MUSKIZ. País Vasco [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp40388 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de la Fundación Amigó en Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp231617 [NOMBRE_PERSONA] => Melisa [APELLIDOS] => Ruiz López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Master Universitario en Género y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp20789 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Sánchez Heras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga en el Centro de reeducación Colonia San Vicente Ferrer de Godella (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Infancia i Adolescencia en Risc. Comprensio i Intervencions Especifiques


Professorat

Arias Salvador, Cristina
Pedagoga. Residencia Socioeducativa "Colonia San Vicente Ferrer" (Godella-Valencia)
Baquero Escribano, Abel
Psicólogo Forense. Psicólogo del programa de Patología Dual Grave del Hospital Provincial de Castellón
Cano Martín, Antonio
Psicólogo. Equipo de medidas judiciales en medio abierto. Generalitat de Catalunya
Collado Mengual, Nieves
Psicóloga del Hogar de Acogimiento general para niños, niñas y adolescentes. Fundación Amigó
López Ferri, Pedro José
Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer.
Marco Arocas, Elisabet
Ayudante/a Doctor/a. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Marco Valero, María Consolación
Educadora CM Cabanyal
Margarit Ferri, María Amparo
Trabajadora Social y directora del CAM "Amigo"
Martínez Piera, Enrique
Director Jefe de Sección de Protección e Inserción de Menores. Conselleria de Justícia i Benestar Social de la Generalitat Valenciana
Navarro Pérez, José Javier
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València
Picó Jabato, Raúl
Director Hogar MUSKIZ. País Vasco
Ridaura Costa, María José
Directora Territorial de la Fundación Amigó en Valencia
Ruiz López, Melisa
Master Universitario en Género y Políticas de Igualdad.
Sahuquillo Mateo, Piedad María
Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València.
Samper García, Paula
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València
Sánchez Heras, Josefa
Psicóloga en el Centro de reeducación Colonia San Vicente Ferrer de Godella (Godella-Valencia)

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò