4a Edició - Codi 23731090

Array ( [CODIGO] => 23731090 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 3650 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 02/10/2023 [FECHA_FIN] => 26/06/2024 [LUGAR] => online, con sesiones presenciales en el hospital de la Fe de Valencia. [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Infermeria [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 16/10/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent d'Infermeria en Vigilància intensiva Basat en Competències Europees [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => 12 sessions presencials de matí i vesprada i la resta en línia [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats/as i Graduats/as en Infermeria. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => - Aquest Màster inclou, a més, la certificació del curs de Suport Vital Avançat de la SEMICYUC. - El Màster compta amb una part pràctica (assistencial) a l'Hospital Universitari i Politècnic la Fe de València. Els principals objectius del Màster de formació permanent d'Infermeria en Vigilància intensiva Basat en Competències Europees són: - Proporcionar als professionals d'infermeria les bases teòriques que sustenten, amb evidència científica, el desenvolupament de les competències professionals, que els són pròpies conforme a la Comissió d'Educació de la Federació Europea d'Associacions Infermeres de Vigilància intensiva (EfCCNa). - Analitzar i realitzar els procediments utilitzats per a la prestació de vigilància intensiva optimitzant els mateixos des d'una visió crítica. - Posar en pràctica els coneixements adquirits mitjançant la realització de sessions de simulació clínica i pràctiques en l'UCI, demostrant l'adquisició de competències i la capacitat de prevenir i resoldre problemes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => La part no presencial es desenvolupa mitjançant material d'estudi (temes), presentacions locutadas i material de suport. L'avaluació d'aquesta part també es realitza en línia. La part presencial es durà a terme de la següent manera: Les classes pràctiques del CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT (SEMICYUC), que s'inclou en l'assignatura 1 del primer mòdul, es realitzarà en el mesi d'octubre durant 3 sessions (2 de demà i una de vesprada), incloent l'avaluació d'aquesta part. L'assignatura 8 (PRÀCTIQUES A L'HOSPITAL VIRTUAL) s'impartirà al llarg de 4 dies del mes de maig en horari de matí i vesprada (dia complet). L'assignatura 9 (PRÀCTIQUES EN L'UCI) consisteix en la realització de 60 hores de pràctiques assistencials tutoritzades en l'UCI i la Reanimació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Es duran a terme al llarg 5 jornades de 12 hores en la primera quinzena del mes de juny amb possibilitat de seleccionar els dies de pràctiques dins d'aqueix període. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En aquests moments, existeix, tant en el sistema sanitari públic com en el privat, una demanda molt elevada de professionals d'Infermeria amb formació específica en vigilància intensiva. La complexitat dels pacients que ingressen a l'hospital és creixent i el nombre de llits de vigilància intensiva també, trobant-se, actualment, entre el 10% i el 15% dels llits hospitalaris amb previsions d'aconseguir el 25% en 2030, entre llits de vigilància intensiva i cures intermèdies. La qualificació professional de les infermeres i dels infermers que desenvolupen el seu treball en les unitats en les quals s'atén pacients crítics és absolutament necessària, ja que aquestes unitats són complexes, estan enormement tecnificades i en elles es treballa, habitualment, sota una gran pressió. La formació prèvia i l'adquisició de competències en un entorn formatiu tutelat constitueixen les millors eines per a capacitar a els/les professionals de la Infermeria que treballen, o treballaran en el futur, en les unitats de vigilància intensiva, permetent la prestació de cures d'excel·lència i reduint l'estrès laboral des del maneig òptim de situacions quotidianes. La Universitat de València t'ofereix, per a això, el seu Màster Propi d'Infermeria en Vigilància intensiva Basat en Competències Europees. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => DETERIORACIÓ AGUDA I REANIMACIÓ [NOMBRE_MATERIA_VAL] => DETERIORACIÓ AGUDA I REANIMACIÓ [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Reconeixement i maneig inicial del pacient greu. 1.2. Predictors de gravetat. Sistemes de resposta ràpida. 1.3. Factors humans i qualitat en ressuscitació. Reconeixement del pacient crític i prevenció de la parada cardíaca. 1.4. Algorisme de Suport Vital Avançat. Maneig de la via aèria i la ventilació. 1.5. Síndromes coronàries agudes. Monitoratge cardíac, electrocardiografía i reconeixement del ritme. 1.6. Desfibril·lació. Estimulació cardíaca amb marcapassos. Arrítmies peri parada. 1.7. Parada cardíaca en situacions especials. 1.8. Fàrmacs utilitzats en el tractament de la parada cardíaca. 1.9. Cures postresucitacion. Gasometria i pulsioximetria. 1.10. Decisions relacionades amb la ressuscitació. Suport a familiars en la pràctica de la ressuscitació. 1.11. Reconeixement i tractament inicial del pacient en xoc. Diagnòstic diferencial. 1.12. Administració segura de fàrmacs vasoactivos: vasoconstrictors, vasodilatadors i inotròpics. 1.13. Reconeixement i tractament inicial del pacient amb xoc hemorràgic. Fluidoterapia i administració d'hemoderivats. 1.14. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc sèptic. Antibioterapia empírica. 1.15. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc cardiogénico i del pacient amb xoc obstructiu. 1.16. Avaluació i tractament inicial del pacient en coma. Reconeixement i tractament immediat de les crisis epilèptiques. 1.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient politraumatizado. 1.18. Reconeixement i tractament inicial del xiquet greu. TALLERS PRESENCIALS 1.1. Metodologia ABCDE. Algorisme Suport Vital Avançat (SVA). Dubtes de la fase no presencial. 1.2. RCP de qualitat i Registre de dades en la PCR estil Utstein. 1.3. Monitoratge d'arrítmies i desfibril·lació. 1.4. Accés vascular i intraoseu. Líquids i fàrmacs. 1.5. Oxigenoteràpia i suport avançat instrumental de la vida aèria. 1.6. Escenaris ABCDE. 1.7. Taller Sínd [DESCRIPCION2] => rome Coronari Agut. 1.8. Demostració de la simulació integrada. 1.9. Simulació Suport Vital Avançat. 1.10. Simulació cuidats postrecuperació (ROSC). 1.11. Simulació Suport Vital Avançat i situacions especials. 1.12. Simulacions integrades ABCDE + ACR (avaluació pràctica). 1.13. Avaluació teòrica final i feedback individualitzat amb els tutors. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Reconeixement i maneig inicial del pacient greu. 1.2. Predictors de gravetat. Sistemes de resposta ràpida. 1.3. Factors humans i qualitat en ressuscitació. Reconeixement del pacient crític i prevenció de la parada cardíaca. 1.4. Algorisme de Suport Vital Avançat. Maneig de la via aèria i la ventilació. 1.5. Síndromes coronàries agudes. Monitoratge cardíac, electrocardiografía i reconeixement del ritme. 1.6. Desfibril·lació. Estimulació cardíaca amb marcapassos. Arrítmies peri parada. 1.7. Parada cardíaca en situacions especials. 1.8. Fàrmacs utilitzats en el tractament de la parada cardíaca. 1.9. Cures postresucitacion. Gasometria i pulsioximetria. 1.10. Decisions relacionades amb la ressuscitació. Suport a familiars en la pràctica de la ressuscitació. 1.11. Reconeixement i tractament inicial del pacient en xoc. Diagnòstic diferencial. 1.12. Administració segura de fàrmacs vasoactivos: vasoconstrictors, vasodilatadors i inotròpics. 1.13. Reconeixement i tractament inicial del pacient amb xoc hemorràgic. Fluidoterapia i administració d'hemoderivats. 1.14. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc sèptic. Antibioterapia empírica. 1.15. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb xoc cardiogénico i del pacient amb xoc obstructiu. 1.16. Avaluació i tractament inicial del pacient en coma. Reconeixement i tractament immediat de les crisis epilèptiques. 1.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient politraumatizado. 1.18. Reconeixement i tractament inicial del xiquet greu. TALLERS PRESENCIALS 1.1. Metodologia ABCDE. Algorisme Suport Vital Avançat (SVA). Dubtes de la fase no presencial. 1.2. RCP de qualitat i Registre de dades en la PCR estil Utstein. 1.3. Monitoratge d'arrítmies i desfibril·lació. 1.4. Accés vascular i intraoseu. Líquids i fàrmacs. 1.5. Oxigenoteràpia i suport avançat instrumental de la vida aèria. 1.6. Escenaris ABCDE. 1.7. Taller Sínd [DESCRIPCION2_VAL] => rome Coronari Agut. 1.8. Demostració de la simulació integrada. 1.9. Simulació Suport Vital Avançat. 1.10. Simulació cuidats postrecuperació (ROSC). 1.11. Simulació Suport Vital Avançat i situacions especials. 1.12. Simulacions integrades ABCDE + ACR (avaluació pràctica). 1.13. Avaluació teòrica final i feedback individualitzat amb els tutors. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC INFERMER [NOMBRE_MATERIA_VAL] => AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC INFERMER [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Monitoratge no invasiu bàsica: ECG, TA, pulsioximetría i capnografía i neuromonitorización. Exploració i interpretació de les dades. Establiment de prioritats. 2.2. Interpretació de l'hemograma, bioquímica bàsica, ionograma i estudi de coagulació. Dades d'alarma. 2.3. Tractament dels trastorns electrolítics i àcid-bàsics. Cures i controls de la cetoacidosis diabètica i del coma hiperosmolar. 2.4. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència respiratòria. Fisiologia de la hipoxèmia i hipoventilació alveolar. 2.5. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència cardíaca. Tractament de la crisi hipertensiva. 2.6. Avaluació inicial del postoperado d'alt risc. 2.7. Avaluació de l'estat nutricional i músculoesquelético. Fragilitat. Abordatge nutricional del pacient crític. Principis bàsics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Monitoratge no invasiu bàsica: ECG, TA, pulsioximetría i capnografía i neuromonitorización. Exploració i interpretació de les dades. Establiment de prioritats. 2.2. Interpretació de l'hemograma, bioquímica bàsica, ionograma i estudi de coagulació. Dades d'alarma. 2.3. Tractament dels trastorns electrolítics i àcid-bàsics. Cures i controls de la cetoacidosis diabètica i del coma hiperosmolar. 2.4. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència respiratòria. Fisiologia de la hipoxèmia i hipoventilació alveolar. 2.5. Reconeixement i maneig inicial del pacient amb insuficiència cardíaca. Tractament de la crisi hipertensiva. 2.6. Avaluació inicial del postoperado d'alt risc. 2.7. Avaluació de l'estat nutricional i músculoesquelético. Fragilitat. Abordatge nutricional del pacient crític. Principis bàsics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA INTENSIVA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA INTENSIVA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. Oxigenoteràpia d'alt flux, CPAP, **Bousignac, màscares **Venturi. 3.2. Ventilació mecànica no invasiva. Maneres, paràmetres i signes de fracàs. 3.3. Ventilació mecànica invasiva: modalitats i efectes fisiològics. 3.4. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material I: canalització vena central, canalització d'artèria, canalització de via central mitjançant accés perifèric amb control ecogràfic. 3.5. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material II: intubació endotraqueal, inserció de tub de drenatge toràcic, traqueostomia percutània. 3.6. Marcapassos transvenós provisional: sensado, captura i manteniment. Pilota de **contrapulsación aòrtica (BCA): inserció, funcions i ones. 3.7. Oxigenació amb membrana extracorpòria (ECMO). ECMO venoa-arterial i ECMO venovenoso. Principis bàsics i maneig. 3.8. Cures d'infermeria del pacient amb BCA, ECMO i amb Levitronix. 3.9. Control del metabolisme: mètodes invasius i no invasius de refredament i de calfament. 3.10.Tècniques contínues de reemplaçament renal (TCRR): fisiologia i funcionament. Cures d'infermeria. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. Oxigenoteràpia d'alt flux, CPAP, **Bousignac, màscares **Venturi. 3.2. Ventilació mecànica no invasiva. Maneres, paràmetres i signes de fracàs. 3.3. Ventilació mecànica invasiva: modalitats i efectes fisiològics. 3.4. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material I: canalització vena central, canalització d'artèria, canalització de via central mitjançant accés perifèric amb control ecogràfic. 3.5. Sessió de vídeos de tècniques i preparació de material II: intubació endotraqueal, inserció de tub de drenatge toràcic, traqueostomia percutània. 3.6. Marcapassos transvenós provisional: sensado, captura i manteniment. Pilota de **contrapulsación aòrtica (BCA): inserció, funcions i ones. 3.7. Oxigenació amb membrana extracorpòria (ECMO). ECMO venoa-arterial i ECMO venovenoso. Principis bàsics i maneig. 3.8. Cures d'infermeria del pacient amb BCA, ECMO i amb Levitronix. 3.9. Control del metabolisme: mètodes invasius i no invasius de refredament i de calfament. 3.10.Tècniques contínues de reemplaçament renal (TCRR): fisiologia i funcionament. Cures d'infermeria. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => PLANIFICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE CURES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PLANIFICACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE CURES [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Cures generals diaris d'infermeria: via aèria, catèter central, catèter arterial, tub de drenatge toràcic, drenatges i pell. 4.2. Cures d'infermeria en el pacient amb ventilació mecànica. Sonda nasogàstrica, tub endotraqueal/traqueostomia, humidificació, maneig de secrecions bronquials i administració de medicació inhalada. 4.3. Cures del pacient amb síndrome de **distres respiratori (**SDRA). Maniobres de reclutament, **PEEP òptima i pronació, administració d'òxid nítric inhalat. 4.4. Cures del pacient ventilat per EPOC descompensada (ventilació no invasiva) i del pacient amb asma greu (ventilació invasiva). 4.5. Protocol de extubación i retirada de la ventilació mecànica. Cures de la traqueostomia i protocol de decanulación. 4.6. Cures del pacient cardiològic. Administració segura de medicaments antiagregants, anticoagulants i fibrinolíticos. 4.7. Cures d'infermeria del pacient que ha patit un accident vascular cerebral agut: ictus isquèmic, hemorràgia intracerebral i subaracnoidal. Anticipació de complicacions. Catèter de drenatge ventricular. 4.8. Cures del pacient amb hemorràgia digestiva aguda. Cures del pacient amb fallada hepàtica. 4.9. Dolor abdominal, diagnòstic diferencial. Cures del pacient amb pancreatitis aguda. 4.10. Urgències oncològiques. Cures del pacient hematològic inmunosuprimido. 4.11. Cures postoperatòries de cirurgia abdominal. Monitoratge de la pressió intrabdominal. 4.12. Cures del postoperado de cirurgia cardíaca i cirurgia toràcica. 4.13. Cures del postoperado de neurocirurgia. Cures del politraumatizado. 4.14. Cures del pacient trasplantat: pulmonar, cardíac i hepàtic. 4.15. Cures de la pacient amb embaràs complicat. Analgèsia epidural, administració de medicació i cures del catèter. 4.16. Cures del pacient gran cremat. 4.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient intoxicat. Cures del pacient intoxicat greu. [DESCRIPCION2] => intoxicado grave. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1. Cures generals diaris d'infermeria: via aèria, catèter central, catèter arterial, tub de drenatge toràcic, drenatges i pell. 4.2. Cures d'infermeria en el pacient amb ventilació mecànica. Sonda nasogàstrica, tub endotraqueal/traqueostomia, humidificació, maneig de secrecions bronquials i administració de medicació inhalada. 4.3. Cures del pacient amb síndrome de **distres respiratori (**SDRA). Maniobres de reclutament, **PEEP òptima i pronació, administració d'òxid nítric inhalat. 4.4. Cures del pacient ventilat per EPOC descompensada (ventilació no invasiva) i del pacient amb asma greu (ventilació invasiva). 4.5. Protocol de extubación i retirada de la ventilació mecànica. Cures de la traqueostomia i protocol de decanulación. 4.6. Cures del pacient cardiològic. Administració segura de medicaments antiagregants, anticoagulants i fibrinolíticos. 4.7. Cures d'infermeria del pacient que ha patit un accident vascular cerebral agut: ictus isquèmic, hemorràgia intracerebral i subaracnoidal. Anticipació de complicacions. Catèter de drenatge ventricular. 4.8. Cures del pacient amb hemorràgia digestiva aguda. Cures del pacient amb fallada hepàtica. 4.9. Dolor abdominal, diagnòstic diferencial. Cures del pacient amb pancreatitis aguda. 4.10. Urgències oncològiques. Cures del pacient hematològic inmunosuprimido. 4.11. Cures postoperatòries de cirurgia abdominal. Monitoratge de la pressió intrabdominal. 4.12. Cures del postoperado de cirurgia cardíaca i cirurgia toràcica. 4.13. Cures del postoperado de neurocirurgia. Cures del politraumatizado. 4.14. Cures del pacient trasplantat: pulmonar, cardíac i hepàtic. 4.15. Cures de la pacient amb embaràs complicat. Analgèsia epidural, administració de medicació i cures del catèter. 4.16. Cures del pacient gran cremat. 4.17. Reconeixement i tractament inicial del pacient intoxicat. Cures del pacient intoxicat greu. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => MONITORATGE AVANÇAT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => MONITORATGE AVANÇAT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Monitoratge cardiorespiratori en el pacient amb ventilació mecànica. 5.2. Monitoratge hemodinàmica invasiva I. Pressió arterial i pressió venosa central: Fisiologia, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. 5.3. Monitoratge hemodinàmica invasiva II. Catèter en l'artèria pulmonar: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.4. Monitoratge hemodinàmica invasiva III. Termodilución transpulmonar i anàlisi del contorn de l'ona de pols: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.5. Monitoratge hemodinàmica mínimament invasiva, monitoratge de la perfusió tissular mitjançant NIRS. 5.6. Monitoratge del pacient amb assistència mecànica circulatòria (BCA, ECMO i Levitronix). 5.7. Neuromonitorización avançada de la pressió intracranial. Bases fisiològiques, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. Monitoratge de la pressió tissular d'oxigen. Anàlisi bioespectral. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. Monitoratge cardiorespiratori en el pacient amb ventilació mecànica. 5.2. Monitoratge hemodinàmica invasiva I. Pressió arterial i pressió venosa central: Fisiologia, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. 5.3. Monitoratge hemodinàmica invasiva II. Catèter en l'artèria pulmonar: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.4. Monitoratge hemodinàmica invasiva III. Termodilución transpulmonar i anàlisi del contorn de l'ona de pols: Fisiologia, interpretació d'ones i de valors hemodinámicos. Cures del sistema. 5.5. Monitoratge hemodinàmica mínimament invasiva, monitoratge de la perfusió tissular mitjançant NIRS. 5.6. Monitoratge del pacient amb assistència mecànica circulatòria (BCA, ECMO i Levitronix). 5.7. Neuromonitorización avançada de la pressió intracranial. Bases fisiològiques, interpretació d'ones i valors. Cures del sistema. Monitoratge de la pressió tissular d'oxigen. Anàlisi bioespectral. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => CONFORT DEL PACIENT I ATENCIÓ PSICOLÒGICA. BIOÈTICA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => CONFORT DEL PACIENT I ATENCIÓ PSICOLÒGICA. BIOÈTICA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Programa d'Humanització HUCI. 6.2. Comunicació efectiva. Informació al pacient i als seus familiars. 6.3. Pla de mobilització precoç del pacient sotmès a ventilació mecànica. Prevenció de la síndrome de feblesa muscular del pacient crític i del deliri. 6.4. Sedants, analgèsics, anestèsics i relaxants musculars d'ús freqüent en l'UCI. Ús de les escales d'analgèsia, sedació i deliri. 6.5. Rehabilitació en la vigilància intensiva. Pautes segures de mobilització precoç. 6.6. Pautes segures de fisioteràpia respiratòria en el pacient ventilat mecànicament i no ventilat. Pautes segures per a tractar els trastorns de la deglució i prevenir l'aspiració bronquial. 6.7. Principis de Bioètica. Legislació. Consentiment informat, confidencialitat de dades i normes de documentació. 6.8. Protocol d'adequació de l'esforç terapèutic. Cures al final de la vida. 6.9. Donació d'òrgans i teixits. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Programa d'Humanització HUCI. 6.2. Comunicació efectiva. Informació al pacient i als seus familiars. 6.3. Pla de mobilització precoç del pacient sotmès a ventilació mecànica. Prevenció de la síndrome de feblesa muscular del pacient crític i del deliri. 6.4. Sedants, analgèsics, anestèsics i relaxants musculars d'ús freqüent en l'UCI. Ús de les escales d'analgèsia, sedació i deliri. 6.5. Rehabilitació en la vigilància intensiva. Pautes segures de mobilització precoç. 6.6. Pautes segures de fisioteràpia respiratòria en el pacient ventilat mecànicament i no ventilat. Pautes segures per a tractar els trastorns de la deglució i prevenir l'aspiració bronquial. 6.7. Principis de Bioètica. Legislació. Consentiment informat, confidencialitat de dades i normes de documentació. 6.8. Protocol d'adequació de l'esforç terapèutic. Cures al final de la vida. 6.9. Donació d'òrgans i teixits. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => GESTIÓ DE LA UNITAT [NOMBRE_MATERIA_VAL] => GESTIÓ DE LA UNITAT [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1. Disseny, implementació, seguiment i registre d'un pla de cures orientat per objectius amb participació de l'equip, i del pacient i dels seus familiars quan siga possible. 7.2. Traspàs efectiu d'informació. Trasllat intrahospitalari del pacient crític. 7.3. Pla de seguretat: Sistema de notificació d'esdeveniments adversos, anàlisis de causa -arrel i rondes aleatòries de seguretat. 7.4. Pla de prevenció de la infecció nosocomial: rentada de mans i aplicació dels paquets de mesures d'eficàcia provada (Projectes **zero), control del compliment de les mesures i retroalimentació al grup. 7.5. Reconeixement precoç del pacient que està adquirint una infecció en l'UCI. Mesures per a controlar un brot epidèmic d'infecció nosocomial per gèrmens multiresistents. Control de la contaminació ambiental i cultius de vigilància 7.6. Pràctica basada en l'evidència. 7.7. Indicadors de qualitat en l'UCI. Avaluació de les intervencions. Mesurament de la càrrega laboral. L'UCI magnètica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1. Disseny, implementació, seguiment i registre d'un pla de cures orientat per objectius amb participació de l'equip, i del pacient i dels seus familiars quan siga possible. 7.2. Traspàs efectiu d'informació. Trasllat intrahospitalari del pacient crític. 7.3. Pla de seguretat: Sistema de notificació d'esdeveniments adversos, anàlisis de causa -arrel i rondes aleatòries de seguretat. 7.4. Pla de prevenció de la infecció nosocomial: rentada de mans i aplicació dels paquets de mesures d'eficàcia provada (Projectes **zero), control del compliment de les mesures i retroalimentació al grup. 7.5. Reconeixement precoç del pacient que està adquirint una infecció en l'UCI. Mesures per a controlar un brot epidèmic d'infecció nosocomial per gèrmens multiresistents. Control de la contaminació ambiental i cultius de vigilància 7.6. Pràctica basada en l'evidència. 7.7. Indicadors de qualitat en l'UCI. Avaluació de les intervencions. Mesurament de la càrrega laboral. L'UCI magnètica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => SESSIONS PRESENCIALS INTERACTIVES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => SESSIONS PRESENCIALS INTERACTIVES [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.a. Sessions interactives. 1. Sessió interactiva d'Arrítmies: interpretació i tractament. 2. Sessió interactiva de casos clínics de ventilació mecànica. 3. Sessió interactiva de casos clínics de xoc. 4. Sessió interactiva de casos clínics de sèpsies i infecció nosocomial. 5. Sessió interactiva de casos clínics neurocríticos. 6. Sessió interactiva de casos clínics postoperados d'alt risc. 7. Sessió interactiva de casos clínics de TRRC. 8. Sessió interactiva sobre ús segur de medicaments. 8.b. Tallers 1. Canalització de vies centrals d'inserció perifèrica amb control ecogràfic. 2. Taller de tècniques de reemplaçament renal (TCRR) 3. Taller de prevenció d'infecció nosocomial: Programes Zero 4. Taller de pensament crític i infermeria basada en l'evidència 8.c. Simulació clínica amb metges i infermeres 1. Reconeixement del pacient greu. Centre de Simulació. Aula de simulació d'alta fidelitat. 2. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics d'avaluació de pacient greu amb insuficiència respiratòria aguda, xoc, insuficiència cardíaca, síndrome coronària, etc. Aula de simulació d'alta fidelitat. 3. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics de coma, pacient postoperado, politraumatizado, etc.. Aula de simulació d'alta fidelitat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 8.a. Sessions interactives. 1. Sessió interactiva d'Arrítmies: interpretació i tractament. 2. Sessió interactiva de casos clínics de ventilació mecànica. 3. Sessió interactiva de casos clínics de xoc. 4. Sessió interactiva de casos clínics de sèpsies i infecció nosocomial. 5. Sessió interactiva de casos clínics neurocríticos. 6. Sessió interactiva de casos clínics postoperados d'alt risc. 7. Sessió interactiva de casos clínics de TRRC. 8. Sessió interactiva sobre ús segur de medicaments. 8.b. Tallers 1. Canalització de vies centrals d'inserció perifèrica amb control ecogràfic. 2. Taller de tècniques de reemplaçament renal (TCRR) 3. Taller de prevenció d'infecció nosocomial: Programes Zero 4. Taller de pensament crític i infermeria basada en l'evidència 8.c. Simulació clínica amb metges i infermeres 1. Reconeixement del pacient greu. Centre de Simulació. Aula de simulació d'alta fidelitat. 2. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics d'avaluació de pacient greu amb insuficiència respiratòria aguda, xoc, insuficiència cardíaca, síndrome coronària, etc. Aula de simulació d'alta fidelitat. 3. Tractament de crisi, treball en equip. Casos clínics de coma, pacient postoperado, politraumatizado, etc.. Aula de simulació d'alta fidelitat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => PRÀCTIQUES EXTERNES EN L'UCI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALÈNCIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PRÀCTIQUES EXTERNES EN L'UCI DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DE VALÈNCIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tots els descriptors dels temes abordats durant el Màster seran revisats i aplicats durant la realització de les pràctiques. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tots els descriptors dels temes abordats durant el Màster seran revisats i aplicats durant la realització de les pràctiques. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL DE FI DE MÀSTE [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL DE FI DE MÀSTE [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El TFM podrà plantejar-se com: Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El TFM podrà plantejar-se com: Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp368419 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Alberti Velasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermero de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp154639 [NOMBRE_PERSONA] => Faustino [APELLIDOS] => Álvarez Cebrián [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Intensivista. Departament de Salut València - La Fe de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp368452 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Babiloni Aspás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermero de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp17429 [NOMBRE_PERSONA] => María Begoña [APELLIDOS] => Balerdi Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp392843 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Barrios de Pedro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp17039 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Botella de Maglia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp368410 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Broch Porcar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp42506 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => Cabellos García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera UCI / Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp103048 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Calleja Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni38203 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Casal Angulo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad. Departament d'Infermeria. Universitat de València. Doctora, enfermera SAMU-SES Valencia. Instructora SVA, SVAT, RCP pediátrica y neonatal, Asistencia Trauma Pediátrico, HEMS, Simulación clínica y E-CRM. [NPI] => M3287 [EMAIL_FACULTAD] => macan5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni45959 [NOMBRE_PERSONA] => Álvaro [APELLIDOS] => Castellanos Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departamento de medicina. Universitat de València. Director del Área de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. [NPI] => M5515 [EMAIL_FACULTAD] => alcasor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp368412 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Cobo Clari [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Reanimación anestésica. Enfermera de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp368415 [NOMBRE_PERSONA] => Luis María [APELLIDOS] => de Hevia Benlliure [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp368408 [NOMBRE_PERSONA] => Dolores [APELLIDOS] => Escrivá Peiró [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp368409 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos José [APELLIDOS] => Folgado Bisbal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni31162 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Fonfría Vivas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador/a [NPI] => M7074 [EMAIL_FACULTAD] => rofonvi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp103046 [NOMBRE_PERSONA] => Encarna [APELLIDOS] => Fortea García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Reanimación anestésica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp43685 [NOMBRE_PERSONA] => Jose Ricardo [APELLIDOS] => Gimeno Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp370082 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Gimeno Lázaro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni9912 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => González Torrijos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => I5377 [EMAIL_FACULTAD] => gontojai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp43686 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Gordón Sahuquillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp368455 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Husein García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp43687 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa [APELLIDOS] => Jannone Forés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni9947 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Jareño Roglán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => I5350 [EMAIL_FACULTAD] => matejaro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp370085 [NOMBRE_PERSONA] => Rogelia [APELLIDOS] => Jiménez Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp368291 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => Leiva Aguado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Supervisora de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp370080 [NOMBRE_PERSONA] => María Lourdes [APELLIDOS] => López Blanco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp368309 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Madrid López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp368462 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Martín Cerezuela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacia / Hospital Uiversitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni47297 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Martínez Sabater [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp377339 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Molina Gallego [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Supervisora de Cuidados intensivos. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp58385 [NOMBRE_PERSONA] => Joséfa María [APELLIDOS] => Monzón Soriano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera Adjunta del Área de Medicina Intensiva y Reanimación Anestésica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp36648 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Navarro Escartí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Residencia para Personas Mayores Dependientes de Carlet de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp43693 [NOMBRE_PERSONA] => Francisca [APELLIDOS] => Pérez Esteban [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp391771 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Pimenta Fermisson Ramos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => profesor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp370086 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Prieto Contreras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp99122 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Ramírez Galleymore [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp368469 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Cristóbal [APELLIDOS] => Robles Gallardo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermero de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni54996 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Ruescas Lopez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => N7106 [EMAIL_FACULTAD] => ruesloma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp368290 [NOMBRE_PERSONA] => Belinda [APELLIDOS] => Ruiz Orenga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp368413 [NOMBRE_PERSONA] => María Ángeles [APELLIDOS] => Sánchez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera de Medicina Intensiva .Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp368461 [NOMBRE_PERSONA] => Susana Vicenta [APELLIDOS] => Sancho Chinesta [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp407493 [NOMBRE_PERSONA] => Conchin [APELLIDOS] => Simo Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Diplomatura en Enfermería [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp273804 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica Pilar [APELLIDOS] => Talavera Peregrina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp368416 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Tormo Ferrándiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp184019 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Vicent Perales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => uni42855 [NOMBRE_PERSONA] => Rosario [APELLIDOS] => Vicente Guillen [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => uni29947 [NOMBRE_PERSONA] => Gabriel [APELLIDOS] => Vidal Blanco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp43699 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Villarreal Tello [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Intensiva. Hospital Universitari i Politécnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31162 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Fonfría Vivas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Colaborador/a [NPI] => M7074 [EMAIL_FACULTAD] => rofonvi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni45959 [NOMBRE_PERSONA] => Álvaro [APELLIDOS] => Castellanos Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departamento de medicina. Universitat de València. Director del Área de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. [NPI] => M5515 [EMAIL_FACULTAD] => alcasor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent d'Infermeria en Vigilància intensiva Basat en Competències Europees


MetodologiaLa part no presencial es desenvolupa mitjançant material d'estudi (temes), presentacions locutadas i material de suport. L'avaluació d'aquesta part també es realitza en línia.
La part presencial es durà a terme de la següent manera:
Les classes pràctiques del CURS DE SUPORT VITAL AVANÇAT (SEMICYUC), que s'inclou en l'assignatura 1 del primer mòdul, es realitzarà en el mesi d'octubre durant 3 sessions (2 de demà i una de vesprada), incloent l'avaluació d'aquesta part.
L'assignatura 8 (PRÀCTIQUES A L'HOSPITAL VIRTUAL) s'impartirà al llarg de 4 dies del mes de maig en horari de matí i vesprada (dia complet).
L'assignatura 9 (PRÀCTIQUES EN L'UCI) consisteix en la realització de 60 hores de pràctiques assistencials tutoritzades en l'UCI i la Reanimació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. Es duran a terme al llarg 5 jornades de 12 hores en la primera quinzena del mes de juny amb possibilitat de seleccionar els dies de pràctiques dins d'aqueix període.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò