1a Edició - Codi 23232060

Array ( [CODIGO] => 23232060 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 02/11/2023 [FECHA_FIN] => 26/05/2024 [LUGAR] => Aula Virtual UV [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Asociacio Valencia Acull / Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana / Bonworking - Bonhub / Coaching Avanzado y Facilitación Creativa Rafael Armero S.L. / Colegio Santiago Apostol / Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR / QUBICA, agencia de eventos digitales y experiencias tecnológicas [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => proyectos-innovacion-social-educativa [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Gestió de Projectes d'Innovació Social, Cultural i Educativa [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts, dimecres i dijous de 16,00 a 20,00 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Alumnes/as recentment graduats/as en àrees educatives, socials, laborals i culturals que vulguen completar la seua formació millorant les seues competències transversals, indispensables per a la seua inserció laboral. Professionals liberals, treballadors d'àmbit públic i privat amb titulació universitària en aquestes àrees que necessiten utilitzar la metodologia de treball per projectes i en equip en l'acompliment del seu treball. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El curs es proposa formar professionals del area social, educativa i cultural amb eines indispensables per a crear, planificar, gestionar i avaluar un projecte innovador. El curs acompanya l'estudiant en totes les fases del projecte, des de la creació d'una idea, la seva transformació en un projecte, el seu finançament i la seva posada en marxa. El curs ofereix valuosos instruments, habilitats i competències per a realitzar un projecte. Cada alumne acabarà el curs havent dissenyat el seu propi projecte. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El curs es realitzarà en línia i alternarà sessions de classes magistrals amb sessions de treball en grup. Al final del curs els alumnes tindran el disseny d'un projecte llest per a ser presentat a una convocatòria per al seu finançament. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Formar-se com a tècnic de gestió de projectes d'innovació en empreses creatives o d'innovació, en ONGs i tota entitat sense ànim de lucre, en entitats publiques o privades que gestionin projectes europeus, nacionals o autonòmic, en instituts tecnològics, departaments o serveis públics que treballin per projectes, en agències de desenvolupament local [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => El cicle de projecte i els seus elements clau [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El cicle de projecte i els seus elements clau [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El cicle del projecte El sorgiment del problema El sorgiment de la idea Els objectius del projecte Les activitats del projecte L'organització dels recursos:Cronograma, Organigrama,Pressupost Avaluació del projecte [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El cicle del projecte El sorgiment del problema El sorgiment de la idea Els objectius del projecte Les activitats del projecte L'organització dels recursos:Cronograma, Organigrama,Pressupost Avaluació del projecte [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => El procés creatiu com a eina de canvi [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El procés creatiu com a eina de canvi [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa està dividit en quatre blocs. Aquests blocs corresponen a un dels models del procés creatiu que emprarem en la metodologia. Bloc 01_ (FASE 01 Procés creatiu) DESCOBRIR (Inspiració) 1.1.Exploració de la metodologia. Com funcionen els processos creatius? 1.2.Primer pas d'un projecte diferencial: Brífing de qualitat. 1.3.Explorant l'eina: Mapa d'empatia. (User center design / Treballar des de l'empatia) Bloc 02_ (FASE 02 Procés creatiu) DEFINIR (Interpretació) 2.1. La importància dels Punts de vista. 2.2.Formulant oportunitats. 2.3.Explorant l'eina: Customer Journey Map vs RoadMAP Project. Bloc 03_ (FASE 03 Procés creatiu) IDEAR (Desenvolupament i prototipito) 3.1.Descobrir i definir els Insights. 3.2.Generar Idees amb valor. 3.3.Prototipado ràpid d'idees: Experimentació. 3.4.Pla d'Implementació. Bloc 04_ (FASE 04 Procés creatiu) RESOLDRE (Implementació, llançar i testar) 4.1.Connectar creativament: El Stroytelling. 4.2.Redissenyo dels projectes: Iterar - Iterar - Iterar. 4.3.Avaluació contínua: Feedback. 4.4.Presentació de la proposta. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa està dividit en quatre blocs. Aquests blocs corresponen a un dels models del procés creatiu que emprarem en la metodologia. Bloc 01_ (FASE 01 Procés creatiu) DESCOBRIR (Inspiració) 1.1.Exploració de la metodologia. Com funcionen els processos creatius? 1.2.Primer pas d'un projecte diferencial: Brífing de qualitat. 1.3.Explorant l'eina: Mapa d'empatia. (User center design / Treballar des de l'empatia) Bloc 02_ (FASE 02 Procés creatiu) DEFINIR (Interpretació) 2.1. La importància dels Punts de vista. 2.2.Formulant oportunitats. 2.3.Explorant l'eina: Customer Journey Map vs RoadMAP Project. Bloc 03_ (FASE 03 Procés creatiu) IDEAR (Desenvolupament i prototipito) 3.1.Descobrir i definir els Insights. 3.2.Generar Idees amb valor. 3.3.Prototipado ràpid d'idees: Experimentació. 3.4.Pla d'Implementació. Bloc 04_ (FASE 04 Procés creatiu) RESOLDRE (Implementació, llançar i testar) 4.1.Connectar creativament: El Stroytelling. 4.2.Redissenyo dels projectes: Iterar - Iterar - Iterar. 4.3.Avaluació contínua: Feedback. 4.4.Presentació de la proposta. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Innovació educativa, social i cultural [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Innovació educativa, social i cultural [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Experiències d'innovació en educació estat de l'art del problema o situació a innovarpresentación de les experiències Experiències d'innovació en el món de l'art estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències Experiències d'innovació en àmbit social estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Experiències d'innovació en educació estat de l'art del problema o situació a innovarpresentación de les experiències Experiències d'innovació en el món de l'art estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències Experiències d'innovació en àmbit social estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Anàlisi del problema fonamentada en les dades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Anàlisi del problema fonamentada en les dades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.la recerca social en el disseny i gestió de projectes orientats al canvi en la societat des del vessant humanista. 2.la cerca i anàlisi de dades secundàries. 3.L'anàlisi documental. 4.Les entrevistes qualitatives amb informants clau. 5.Les entrevistes grupals i els grups focals com a tècniques de diagnòstic social. 6.la elaboració de diagnòstics socials orientats al disseny de projectes innovadors. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.la recerca social en el disseny i gestió de projectes orientats al canvi en la societat des del vessant humanista. 2.la cerca i anàlisi de dades secundàries. 3.L'anàlisi documental. 4.Les entrevistes qualitatives amb informants clau. 5.Les entrevistes grupals i els grups focals com a tècniques de diagnòstic social. 6.la elaboració de diagnòstics socials orientats al disseny de projectes innovadors. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de grups de treballs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de grups de treballs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Comportament Individual, Treball en Equip i Equips de treball -Lideratge i Equips de Treball -Conflicte i Equips de Treball [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Comportament Individual, Treball en Equip i Equips de treball -Lideratge i Equips de Treball -Conflicte i Equips de Treball [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Captació de fons, gestió i justificació de despeses [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Captació de fons, gestió i justificació de despeses [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Captació de fons europeus (40 hores): 1.1. Ajudes i Subvencions gestionades a nivell nacional i regional - Pla de Recuperació per a Europa: Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. - Principals programes d'ajudes i subvencions 1.2. Fons europeus per a les àrees social, educativa i artística - Pla de Recuperació per a Europa: el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 - El Fons Social Europeu Plus - El Programa Horitzó Europa - El Programa Europa Digital - El Programa Erasmus+ - El Programa Europa Creativa 1.3. Principals plataformes i eines per a la cerca de finançament 2. Gestió i justificació de despeses (20 hores) 2.1. La justificació de projectes nacionals i regionals - 2.1. La justificació de les inversions i despeses en projectes nacionals i regionals - Recopilació de la documentació que sustenti les inversions i despeses - Redacció de la memòria justificativa tècnica i econòmica - Enviament telemàtic de la justificació i resolució final 2.2. La gestió financera com a factor crític per al desenvolupament de projectes transnacionals. - El pressupost i les seves modificacions. - Bestretes i prefinançament. - Anàlisi de l'elegibilitat de la despesa i compliment de la normativa. - Auditories europees. - Certificats i processos de pagament. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Captació de fons europeus (40 hores): 1.1. Ajudes i Subvencions gestionades a nivell nacional i regional - Pla de Recuperació per a Europa: Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. - Principals programes d'ajudes i subvencions 1.2. Fons europeus per a les àrees social, educativa i artística - Pla de Recuperació per a Europa: el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 - El Fons Social Europeu Plus - El Programa Horitzó Europa - El Programa Europa Digital - El Programa Erasmus+ - El Programa Europa Creativa 1.3. Principals plataformes i eines per a la cerca de finançament 2. Gestió i justificació de despeses (20 hores) 2.1. La justificació de projectes nacionals i regionals - 2.1. La justificació de les inversions i despeses en projectes nacionals i regionals - Recopilació de la documentació que sustenti les inversions i despeses - Redacció de la memòria justificativa tècnica i econòmica - Enviament telemàtic de la justificació i resolució final 2.2. La gestió financera com a factor crític per al desenvolupament de projectes transnacionals. - El pressupost i les seves modificacions. - Bestretes i prefinançament. - Anàlisi de l'elegibilitat de la despesa i compliment de la normativa. - Auditories europees. - Certificats i processos de pagament. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de fi de curs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de fi de curs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Escriure la memòria d'un projecte: Identificar al problema de partida Plantejar la idea innovadora Definir els objectius del projecte d'innovació Plantejar les activitats Organitzar els recursos Crear un sistema d'avaluació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Escriure la memòria d'un projecte: Identificar al problema de partida Plantejar la idea innovadora Definir els objectius del projecte d'innovació Plantejar les activitats Organitzar els recursos Crear un sistema d'avaluació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61188 [NOMBRE_PERSONA] => Victor [APELLIDOS] => Agulló Calatayud [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6187 [EMAIL_FACULTAD] => vicaca3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp62556 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Armero Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Creativo. Rafa Armero ® Creatividad Emocional [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp391770 [NOMBRE_PERSONA] => Xavier Rafael [APELLIDOS] => Barrachina Ramada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Empresa Revieve senior designer [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni61948 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando Osvaldo [APELLIDOS] => Esteban Apreda [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9638 [EMAIL_FACULTAD] => feroses@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni58589 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Gracia Grau [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0566 [EMAIL_FACULTAD] => esther.gracia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni74774 [NOMBRE_PERSONA] => Anna Giulia [APELLIDOS] => Ingellis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0093 [EMAIL_FACULTAD] => angiuin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni65372 [NOMBRE_PERSONA] => Marcela Isabel [APELLIDOS] => Jabbaz Churba [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I6127 [EMAIL_FACULTAD] => marijab@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp442850 [NOMBRE_PERSONA] => Francesca [APELLIDOS] => Kone [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora. Colegio Diocesano Nuestra señora del Socorro [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp392827 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Martí Piera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora, actriz, dramaturga e investigadora teatral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni74775 [NOMBRE_PERSONA] => María Erica [APELLIDOS] => Masanet Ripoll [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M4038 [EMAIL_FACULTAD] => emari2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni62933 [NOMBRE_PERSONA] => Adolf [APELLIDOS] => Murillo Ribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp432091 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Peñalver García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora, consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni70946 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Picazo Lahiguera [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Ayudante Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni74776 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro Daniel [APELLIDOS] => Pizzi [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M2352 [EMAIL_FACULTAD] => apiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp442870 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Rios Barona [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor, consultor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp442851 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Belén [APELLIDOS] => Santos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora, consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp376819 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Verdú Vila [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tecnica I+D+i en Las Naves. Especialista en Participación, inclusión y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74774 [NOMBRE_PERSONA] => Anna Giulia [APELLIDOS] => Ingellis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0093 [EMAIL_FACULTAD] => angiuin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització Gestió de Projectes d'Innovació Social, Cultural i Educativa


Professorat

Agulló Calatayud, Victor
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Armero Torres, Rafael
Director Creativo. Rafa Armero ® Creatividad Emocional
Barrachina Ramada, Xavier Rafael
Empresa Revieve senior designer
Esteban Apreda, Fernando Osvaldo
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Gracia Grau, Esther
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Psicologia Social. Universitat de València
Ingellis, Anna Giulia
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Jabbaz Churba, Marcela Isabel
Contratado/a Doctor/a. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Kone, Francesca
Profesora. Colegio Diocesano Nuestra señora del Socorro
Martí Piera, Isabel
Directora, actriz, dramaturga e investigadora teatral
Masanet Ripoll, María Erica
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Montalba Ocaña, Carmen
Contratado/a Doctor/a. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València
Murillo Ribes, Adolf
Ayudante/a Doctor/a. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València
Peñalver García, Susana
Profesora, consultora
Picazo Lahiguera, Carmen
Profesora Ayudante Universidad de Zaragoza
Pizzi, Alejandro Daniel
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València
Rios Barona, Luis
Profesor, consultor
Santos, Ana Belén
Profesora, consultora
Verdú Vila, Sara
Tecnica I+D+i en Las Naves. Especialista en Participación, inclusión y Políticas de Igualdad.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò