1a Edició - Codi 23232060

Array ( [CODIGO] => 23232060 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 02/11/2023 [FECHA_FIN] => 26/05/2024 [LUGAR] => Aula Virtual UV [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Asociacio Valencia Acull / Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana / Bonworking - Bonhub / Coaching Avanzado y Facilitación Creativa Rafael Armero S.L. / Colegio Santiago Apostol / Comisión Española de Ayuda al Refugiado - CEAR / QUBICA, agencia de eventos digitales y experiencias tecnológicas [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => proyectos-innovacion-social-educativa [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització Gestió de Projectes d'Innovació Social, Cultural i Educativa [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts, dimecres i dijous de 16,00 a 20,00 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Alumnes/as recentment graduats/as en àrees educatives, socials, laborals i culturals que vulguen completar la seua formació millorant les seues competències transversals, indispensables per a la seua inserció laboral. Professionals liberals, treballadors d'àmbit públic i privat amb titulació universitària en aquestes àrees que necessiten utilitzar la metodologia de treball per projectes i en equip en l'acompliment del seu treball. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El curs es proposa formar professionals del area social, educativa i cultural amb eines indispensables per a crear, planificar, gestionar i avaluar un projecte innovador. El curs acompanya l'estudiant en totes les fases del projecte, des de la creació d'una idea, la seva transformació en un projecte, el seu finançament i la seva posada en marxa. El curs ofereix valuosos instruments, habilitats i competències per a realitzar un projecte. Cada alumne acabarà el curs havent dissenyat el seu propi projecte. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El curs es realitzarà en línia i alternarà sessions de classes magistrals amb sessions de treball en grup. Al final del curs els alumnes tindran el disseny d'un projecte llest per a ser presentat a una convocatòria per al seu finançament. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Formar-se com a tècnic de gestió de projectes d'innovació en empreses creatives o d'innovació, en ONGs i tota entitat sense ànim de lucre, en entitats publiques o privades que gestionin projectes europeus, nacionals o autonòmic, en instituts tecnològics, departaments o serveis públics que treballin per projectes, en agències de desenvolupament local [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => El cicle de projecte i els seus elements clau [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El cicle de projecte i els seus elements clau [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El cicle del projecte El sorgiment del problema El sorgiment de la idea Els objectius del projecte Les activitats del projecte L'organització dels recursos:Cronograma, Organigrama,Pressupost Avaluació del projecte [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El cicle del projecte El sorgiment del problema El sorgiment de la idea Els objectius del projecte Les activitats del projecte L'organització dels recursos:Cronograma, Organigrama,Pressupost Avaluació del projecte [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => El procés creatiu com a eina de canvi [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El procés creatiu com a eina de canvi [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa està dividit en quatre blocs. Aquests blocs corresponen a un dels models del procés creatiu que emprarem en la metodologia. Bloc 01_ (FASE 01 Procés creatiu) DESCOBRIR (Inspiració) 1.1.Exploració de la metodologia. Com funcionen els processos creatius? 1.2.Primer pas d'un projecte diferencial: Brífing de qualitat. 1.3.Explorant l'eina: Mapa d'empatia. (User center design / Treballar des de l'empatia) Bloc 02_ (FASE 02 Procés creatiu) DEFINIR (Interpretació) 2.1. La importància dels Punts de vista. 2.2.Formulant oportunitats. 2.3.Explorant l'eina: Customer Journey Map vs RoadMAP Project. Bloc 03_ (FASE 03 Procés creatiu) IDEAR (Desenvolupament i prototipito) 3.1.Descobrir i definir els Insights. 3.2.Generar Idees amb valor. 3.3.Prototipado ràpid d'idees: Experimentació. 3.4.Pla d'Implementació. Bloc 04_ (FASE 04 Procés creatiu) RESOLDRE (Implementació, llançar i testar) 4.1.Connectar creativament: El Stroytelling. 4.2.Redissenyo dels projectes: Iterar - Iterar - Iterar. 4.3.Avaluació contínua: Feedback. 4.4.Presentació de la proposta. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El programa està dividit en quatre blocs. Aquests blocs corresponen a un dels models del procés creatiu que emprarem en la metodologia. Bloc 01_ (FASE 01 Procés creatiu) DESCOBRIR (Inspiració) 1.1.Exploració de la metodologia. Com funcionen els processos creatius? 1.2.Primer pas d'un projecte diferencial: Brífing de qualitat. 1.3.Explorant l'eina: Mapa d'empatia. (User center design / Treballar des de l'empatia) Bloc 02_ (FASE 02 Procés creatiu) DEFINIR (Interpretació) 2.1. La importància dels Punts de vista. 2.2.Formulant oportunitats. 2.3.Explorant l'eina: Customer Journey Map vs RoadMAP Project. Bloc 03_ (FASE 03 Procés creatiu) IDEAR (Desenvolupament i prototipito) 3.1.Descobrir i definir els Insights. 3.2.Generar Idees amb valor. 3.3.Prototipado ràpid d'idees: Experimentació. 3.4.Pla d'Implementació. Bloc 04_ (FASE 04 Procés creatiu) RESOLDRE (Implementació, llançar i testar) 4.1.Connectar creativament: El Stroytelling. 4.2.Redissenyo dels projectes: Iterar - Iterar - Iterar. 4.3.Avaluació contínua: Feedback. 4.4.Presentació de la proposta. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Innovació educativa, social i cultural [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Innovació educativa, social i cultural [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Experiències d'innovació en educació estat de l'art del problema o situació a innovarpresentación de les experiències Experiències d'innovació en el món de l'art estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències Experiències d'innovació en àmbit social estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Experiències d'innovació en educació estat de l'art del problema o situació a innovarpresentación de les experiències Experiències d'innovació en el món de l'art estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències Experiències d'innovació en àmbit social estat de l'art del problema o situació a innovar presentació de les experiències [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Anàlisi del problema fonamentada en les dades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Anàlisi del problema fonamentada en les dades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.la recerca social en el disseny i gestió de projectes orientats al canvi en la societat des del vessant humanista. 2.la cerca i anàlisi de dades secundàries. 3.L'anàlisi documental. 4.Les entrevistes qualitatives amb informants clau. 5.Les entrevistes grupals i els grups focals com a tècniques de diagnòstic social. 6.la elaboració de diagnòstics socials orientats al disseny de projectes innovadors. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.la recerca social en el disseny i gestió de projectes orientats al canvi en la societat des del vessant humanista. 2.la cerca i anàlisi de dades secundàries. 3.L'anàlisi documental. 4.Les entrevistes qualitatives amb informants clau. 5.Les entrevistes grupals i els grups focals com a tècniques de diagnòstic social. 6.la elaboració de diagnòstics socials orientats al disseny de projectes innovadors. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de grups de treballs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de grups de treballs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => -Comportament Individual, Treball en Equip i Equips de treball -Lideratge i Equips de Treball -Conflicte i Equips de Treball [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => -Comportament Individual, Treball en Equip i Equips de treball -Lideratge i Equips de Treball -Conflicte i Equips de Treball [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Captació de fons, gestió i justificació de despeses [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Captació de fons, gestió i justificació de despeses [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Captació de fons europeus (40 hores): 1.1. Ajudes i Subvencions gestionades a nivell nacional i regional - Pla de Recuperació per a Europa: Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. - Principals programes d'ajudes i subvencions 1.2. Fons europeus per a les àrees social, educativa i artística - Pla de Recuperació per a Europa: el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 - El Fons Social Europeu Plus - El Programa Horitzó Europa - El Programa Europa Digital - El Programa Erasmus+ - El Programa Europa Creativa 1.3. Principals plataformes i eines per a la cerca de finançament 2. Gestió i justificació de despeses (20 hores) 2.1. La justificació de projectes nacionals i regionals - 2.1. La justificació de les inversions i despeses en projectes nacionals i regionals - Recopilació de la documentació que sustenti les inversions i despeses - Redacció de la memòria justificativa tècnica i econòmica - Enviament telemàtic de la justificació i resolució final 2.2. La gestió financera com a factor crític per al desenvolupament de projectes transnacionals. - El pressupost i les seves modificacions. - Bestretes i prefinançament. - Anàlisi de l'elegibilitat de la despesa i compliment de la normativa. - Auditories europees. - Certificats i processos de pagament. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Captació de fons europeus (40 hores): 1.1. Ajudes i Subvencions gestionades a nivell nacional i regional - Pla de Recuperació per a Europa: Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya. - Principals programes d'ajudes i subvencions 1.2. Fons europeus per a les àrees social, educativa i artística - Pla de Recuperació per a Europa: el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 - El Fons Social Europeu Plus - El Programa Horitzó Europa - El Programa Europa Digital - El Programa Erasmus+ - El Programa Europa Creativa 1.3. Principals plataformes i eines per a la cerca de finançament 2. Gestió i justificació de despeses (20 hores) 2.1. La justificació de projectes nacionals i regionals - 2.1. La justificació de les inversions i despeses en projectes nacionals i regionals - Recopilació de la documentació que sustenti les inversions i despeses - Redacció de la memòria justificativa tècnica i econòmica - Enviament telemàtic de la justificació i resolució final 2.2. La gestió financera com a factor crític per al desenvolupament de projectes transnacionals. - El pressupost i les seves modificacions. - Bestretes i prefinançament. - Anàlisi de l'elegibilitat de la despesa i compliment de la normativa. - Auditories europees. - Certificats i processos de pagament. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de fi de curs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de fi de curs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Escriure la memòria d'un projecte: Identificar al problema de partida Plantejar la idea innovadora Definir els objectius del projecte d'innovació Plantejar les activitats Organitzar els recursos Crear un sistema d'avaluació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Escriure la memòria d'un projecte: Identificar al problema de partida Plantejar la idea innovadora Definir els objectius del projecte d'innovació Plantejar les activitats Organitzar els recursos Crear un sistema d'avaluació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61188 [NOMBRE_PERSONA] => Victor [APELLIDOS] => Agulló Calatayud [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6187 [EMAIL_FACULTAD] => vicaca3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp62556 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Armero Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Creativo. Rafa Armero ® Creatividad Emocional [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp391770 [NOMBRE_PERSONA] => Xavier Rafael [APELLIDOS] => Barrachina Ramada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Empresa Revieve senior designer [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni61948 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando Osvaldo [APELLIDOS] => Esteban Apreda [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9638 [EMAIL_FACULTAD] => feroses@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni58589 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Gracia Grau [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0566 [EMAIL_FACULTAD] => esther.gracia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni74774 [NOMBRE_PERSONA] => Anna Giulia [APELLIDOS] => Ingellis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0093 [EMAIL_FACULTAD] => angiuin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni65372 [NOMBRE_PERSONA] => Marcela Isabel [APELLIDOS] => Jabbaz Churba [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I6127 [EMAIL_FACULTAD] => marijab@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp442850 [NOMBRE_PERSONA] => Francesca [APELLIDOS] => Kone [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora. Colegio Diocesano Nuestra señora del Socorro [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp392827 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Martí Piera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora, actriz, dramaturga e investigadora teatral [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni74775 [NOMBRE_PERSONA] => María Erica [APELLIDOS] => Masanet Ripoll [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M4038 [EMAIL_FACULTAD] => emari2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni43173 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Montalba Ocaña [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni62933 [NOMBRE_PERSONA] => Adolf [APELLIDOS] => Murillo Ribes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp432091 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Peñalver García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora, consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni70946 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Picazo Lahiguera [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Ayudante Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni74776 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro Daniel [APELLIDOS] => Pizzi [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M2352 [EMAIL_FACULTAD] => apiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp442870 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Rios Barona [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor, consultor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp442851 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Belén [APELLIDOS] => Santos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora, consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp376819 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Verdú Vila [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tecnica I+D+i en Las Naves. Especialista en Participación, inclusión y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74774 [NOMBRE_PERSONA] => Anna Giulia [APELLIDOS] => Ingellis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0093 [EMAIL_FACULTAD] => angiuin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització Gestió de Projectes d'Innovació Social, Cultural i Educativa


Metodologia

El curs es realitzarà en línia i alternarà sessions de classes magistrals amb sessions de treball en grup. Al final del curs els alumnes tindran el disseny d'un projecte llest per a ser presentat a una convocatòria per al seu finançament.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò