Màster de Formació Permanent en Control Total de la Via Aèria

7a Edició - Codi 22721750

Array ( [CODIGO] => 22721750 [EDICION] => 7 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1250 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 90.00 [FECHA_INICIO] => 04/05/2023 [FECHA_FIN] => 21/12/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Cirurgia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 28/04/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => control-total-viaaerea [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Control Total de la Via Aèria [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Metges Especialistes titulats o en formació (MIR) relacionats amb l'atenció del pacient crític: Metges d'Urgències i transport sanitari, Metges d'atenció primària, Anestesiologia i Reanimació, Medicina Intensiva i Metges de qualsevol activitat amb pràctica hospitalària (especial rellevància per a ORL, medicina interna, oncologia, geriatria i pediatria) [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La tècnica d'intubació sens dubte salva vides. Conéixer-la i saber aplicar-la correcta i adequadament és labor prioritària de tot professional sanitari, com a metges d'urgències i transport sanitari, metges d'atenció primària, anestesiologia i reanimació, medicina intensiva, així com mèdics de qualsevol altra activitat amb pràctica hospitalària (per exemple, medicina interna, oncologia, geriatria o pediatria). Existeixen diverses situacions i casos especials que requeriran d'atenció en particular i una formació integral, així com un alt coneixement per a poder aplicar la tècnica d'intubació en clínica. Ja es tracte de pacients de major dificultat per a la intubació o ventilació per les seues característiques anatòmiques o l'entorn clínic i que poden ser fins i tot més del 18% dels casos. Per a afrontar aquests casos especials o més complicats, es dotarà a l'estudiant de tota la preparació necessària a través del Màster Propi en Control Total de la Via Aèria. Existeixen a més mètodes d'intubació més variats i complexos, així com tecnologies més avançades que requereixen d'un coneixement específic i actualitzat per part del professional de la salut. De no conéixer-los o de donar un ús inapropiat, podria tindre conseqüències serioses per al pacient. Per tant, tindre professionals amb una formació específica i d'alt nivell en el tractament de pacients amb fallada respiratòria que requerisquen d'intubació i assistència ventilatòria serà l'objectiu del Màster Propi en Control Total de la Via Aèria. Avantatges de cursar el Màster Propi en Control Total de la Via Aèria: 1. No existeix en territori nacional un altre curs de formació de postgrau que oferisca aquesta possibilitat d'ensenyament i actualització respecte al tema. 2. Donar cobertura acadèmica a una àrea de coneixement que és vital per a tot professional sanitari implicat en l'atenció de pacients que requerisquen de mesures d'assistència ventilatòria mitjançant la intubació traqueal. 3. Tindre accés a continguts docents de cada mòdul en la plataforma virtual, videoconferències d'accés offline, textos, materials addicionals, fòrums i simulador de via aèria per a temes específics que requerisquen d'una il·lustració visual amb simulació digital. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Tractant-se de l'assistència a una persona que patisca des d'apnea secundària a una patologia pròpia o una situació aguda externa, requerirà del coneixement i les habilitats especials d'un professional de la salut entrenat i qualificat. Això es duu a terme mitjançant el control de la via aèria a través de la ventilació o intubació del pacient per a així restaurar l'oxigenació i, d'aquesta forma, afavorir les possibilitats de supervivència, aspectes per als quals es forma als estudiants a través del Màster Propi en Control Total de la Via Aèria de la Universitat de València. Tant si es tracta d'un pacient amb alguna de les patologies anteriors o que haja patit un accident traumàtic, l'ús correcte i oportú de la intubació serà vital. Aquesta és una tècnica d'ús quotidià que s'empra no sols en ambulàncies o sales d'emergències, sinó a més en vigilància intensiva, quiròfans, unitats de reanimació i pediatria en institucions hospitalàries. Tindre un coneixement ple de la tècnica, situacions especials, mètodes i problemes que es presenten és alguna cosa que els professionals que han cursat el Màster Propi en Control Total de la Via Aèria sabran afrontar de manera correcta. A través del Màster Propi en Control Total de la Via Aèria s'adquireixen els següents coneixements i habilitats: - Actualitzar-se entorn de les tècniques més avançades i equips especialitzats sobre intubació. - Adquirir els coneixements d'anatomia i fisiologia adequats per a poder aplicar correctament les tècniques. - Conéixer els dispositius i tècniques per a la seua correcta execució. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721750 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments per al control de la via aèria [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments per al control de la via aèria [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TÈCNIQUES DE CONTROL DE LA VIA AÈRIA 1. Tècniques de Control no invasiu de la ventilació: la màscara facial. 2. Intubació laringoscòpica directa or i nasotraqueal. Intubació a cegues 3. Maniobres que ajuden a la intubació 4. Dispositius d'ajuda a la intubació. 5. Bases de la laringoscòpia indirecta. 6. Videolaringoscopios amb canal 7. Videolaringoscopios sense canal 8. Dispositius extraglòtics per a ventilació tipus màscara laríngia 9. Dispositius extraglòtics per a la ventilació 10. Dispositius extraglòtics per a la intubació 11. Fibroendoscòpia flexible per a la intubació 12. Estilets òptics per a la intubació 13. Tècniques d'aïllament pulmonar 14. Control del pacient per a una extubació segura 15. Tècnica d'intubació retrògrada 16. Cricotiroidotomia 17. Traqueotomia percutània CONTROL DE LA VIA AÈRIA EN LA PRÀCTICA CLÍNICA 1. Control de la via aèria prehospitalària. 2. Control de la via aèria en urgències hospitalàries. 3. La inducció-intubació de seqüència ràpida. 4. Control de la via aèria en obstetrícia. 5. Control de la via aèria en pediatria. 6. Control de la via aèria en patologia de cap i coll. 7. Control de la via aèria en cirurgia de ORL. 8. Control de la via aèria en el pacient politraumatitzat. 9. Control de la via aèria en cirurgia toràcica. 10. Control de la via aèria en el pacient neuroquirùrgic. 11. Control de la via aèria en el pacient amb inestabilitat hemodinàmica. 12. Control de la via aèria en zones allunyades del quiròfan. 13. Control de la via aèria en el pacient obés. 14. Control de la via aèria en el pacient amb SAOS. 15. Control de la via aèria en cures crítiques. 16. Control de la via aèria en el pacient amb lesions faringolaríngotraqueales. 17. Control del pacient amb obstrucció de la via aèria. CONCEPTES FONAMENTALS DE VENTILACIÓ I VIA AÈRIA 1. Bases fisiològiques de la ventilació a. Estructura del circuit circular. b. Efecte de les seues components c. Compliancia d. Constant de temps e. Eficàcia 2. Ventilació en quiròfan a. Ventilació de protecció pulmonar en quiròfan b. Reclutament alveolar c. Ventilació jet alta freqüència HFJV 3. Ventilació amb diferents dispositius a. Dispositius supraglòtics b. Dispositius transglóticos c. Dispositius infraglóticos [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TÈCNIQUES DE CONTROL DE LA VIA AÈRIA 1. Tècniques de Control no invasiu de la ventilació: la màscara facial. 2. Intubació laringoscòpica directa or i nasotraqueal. Intubació a cegues 3. Maniobres que ajuden a la intubació 4. Dispositius d'ajuda a la intubació. 5. Bases de la laringoscòpia indirecta. 6. Videolaringoscopios amb canal 7. Videolaringoscopios sense canal 8. Dispositius extraglòtics per a ventilació tipus màscara laríngia 9. Dispositius extraglòtics per a la ventilació 10. Dispositius extraglòtics per a la intubació 11. Fibroendoscòpia flexible per a la intubació 12. Estilets òptics per a la intubació 13. Tècniques d'aïllament pulmonar 14. Control del pacient per a una extubació segura 15. Tècnica d'intubació retrògrada 16. Cricotiroidotomia 17. Traqueotomia percutània CONTROL DE LA VIA AÈRIA EN LA PRÀCTICA CLÍNICA 1. Control de la via aèria prehospitalària. 2. Control de la via aèria en urgències hospitalàries. 3. La inducció-intubació de seqüència ràpida. 4. Control de la via aèria en obstetrícia. 5. Control de la via aèria en pediatria. 6. Control de la via aèria en patologia de cap i coll. 7. Control de la via aèria en cirurgia de ORL. 8. Control de la via aèria en el pacient politraumatitzat. 9. Control de la via aèria en cirurgia toràcica. 10. Control de la via aèria en el pacient neuroquirùrgic. 11. Control de la via aèria en el pacient amb inestabilitat hemodinàmica. 12. Control de la via aèria en zones allunyades del quiròfan. 13. Control de la via aèria en el pacient obés. 14. Control de la via aèria en el pacient amb SAOS. 15. Control de la via aèria en cures crítiques. 16. Control de la via aèria en el pacient amb lesions faringolaríngotraqueales. 17. Control del pacient amb obstrucció de la via aèria. CONCEPTES FONAMENTALS DE VENTILACIÓ I VIA AÈRIA 1. Bases fisiològiques de la ventilació a. Estructura del circuit circular. b. Efecte de les seues components c. Compliancia d. Constant de temps e. Eficàcia 2. Ventilació en quiròfan a. Ventilació de protecció pulmonar en quiròfan b. Reclutament alveolar c. Ventilació jet alta freqüència HFJV 3. Ventilació amb diferents dispositius a. Dispositius supraglòtics b. Dispositius transglóticos c. Dispositius infraglóticos [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721750 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Metodologia per al control de la via aèria [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Metodologia per al control de la via aèria [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => a. Control de la via aèria prehospitalària. b. Control de la via aèria en urgències hospitalàries. c. La inducció-intubació de seqüència ràpida. d. Control de la via aèria en obstetrícia. e. Control de la via aèria en pediatria. f. Control de la via aèria en patologia de cap i coll. g. Control de la via aèria en cirurgia de*ORL. h. Control de la via aèria en el pacient politraumatizado. i. Control de la via aèria en cirurgia toràcica. j. Control de la via aèria en el pacient neuroquirúrgico. k. Control de la via aèria en el pacient amb inestabilitat hemodinàmica. l. Control de la via aèria en zones allunyades del quiròfan. m. Control de la via aèria en el pacient obés. n. Control de la via aèria en el pacient amb SAOS. o. Control de la via aèria en cures crítiques. p. Control de la via aèria en el pacient amb lesions faring [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => a. Control de la via aèria prehospitalària. b. Control de la via aèria en urgències hospitalàries. c. La inducció-intubació de seqüència ràpida. d. Control de la via aèria en obstetrícia. e. Control de la via aèria en pediatria. f. Control de la via aèria en patologia de cap i coll. g. Control de la via aèria en cirurgia de*ORL. h. Control de la via aèria en el pacient politraumatizado. i. Control de la via aèria en cirurgia toràcica. j. Control de la via aèria en el pacient neuroquirúrgico. k. Control de la via aèria en el pacient amb inestabilitat hemodinàmica. l. Control de la via aèria en zones allunyades del quiròfan. m. Control de la via aèria en el pacient obés. n. Control de la via aèria en el pacient amb SAOS. o. Control de la via aèria en cures crítiques. p. Control de la via aèria en el pacient amb lesions faring [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721750 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Formació i investigació via aèria [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Formació i investigació via aèria [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => a. Control de la via aèria prehospitalària. b. Control de la via aèria en urgències hospitalàries. c. La inducció-intubació de seqüència ràpida. d. Control de la via aèria en obstetrícia. e. Control de la via aèria en pediatria. f. Control de la via aèria en patologia de cap i coll. g. Control de la via aèria en cirurgia de ORL. h. Control de la via aèria en el pacient *politraumatizado. i. Control de la via aèria en cirurgia toràcica. j. Control de la via aèria en el pacient neuroquirúrgico. k. Control de la via aèria en el pacient amb inestabilitat hemodinàmica. l. Control de la via aèria en zones allunyades del quiròfan. m. Control de la via aèria en el pacient obés. n. Control de la via aèria en el pacient amb SAOS. o. Control de la via aèria en cures crítiques. p. Control de la via aèria en el pacient amb lesions faring [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => a. Control de la via aèria prehospitalària. b. Control de la via aèria en urgències hospitalàries. c. La inducció-intubació de seqüència ràpida. d. Control de la via aèria en obstetrícia. e. Control de la via aèria en pediatria. f. Control de la via aèria en patologia de cap i coll. g. Control de la via aèria en cirurgia de ORL. h. Control de la via aèria en el pacient *politraumatizado. i. Control de la via aèria en cirurgia toràcica. j. Control de la via aèria en el pacient neuroquirúrgico. k. Control de la via aèria en el pacient amb inestabilitat hemodinàmica. l. Control de la via aèria en zones allunyades del quiròfan. m. Control de la via aèria en el pacient obés. n. Control de la via aèria en el pacient amb SAOS. o. Control de la via aèria en cures crítiques. p. Control de la via aèria en el pacient amb lesions faring [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721750 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65040 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Badenes Quiles [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Anestesista. Profesor Contratado Doctor. Departament de Cirurgía. Universitat de Valencia. [NPI] => M6248 [EMAIL_FACULTAD] => rbadenes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66580 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Basterra Alegría [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Emérito de Universidad [NPI] => F6090 [EMAIL_FACULTAD] => jorbasa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp136906 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Charco Mora [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD Coord.Secc.clínica vía aérea. Dtor. centro int. de simulación y enseñanza en vía aérea. FIDIVA-EAMS master in airway management. Serv. de Anestesiología y Cuidados intensivos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp377238 [NOMBRE_PERSONA] => Miriam Natsuki [APELLIDOS] => Oishi Konari [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp136921 [NOMBRE_PERSONA] => Xavier [APELLIDOS] => Onrubia Fuertes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consultor del centro internacional de simulación y enseñanza en vía aérea. FIDIVA-EAMS instructor in airway management. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Dr. Peset. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp151988 [NOMBRE_PERSONA] => Ernesto [APELLIDOS] => Pastor Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp180637 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Reviriego Agudo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD Facultativo especialista de área. Sección de vía aérea. Centro internacional de simulación y enseñanza en vía aérea. Servicio de Anestesiología y Cuidados intensivos. Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp17460 [NOMBRE_PERSONA] => Marina [APELLIDOS] => Soro Domingo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD, DESA. Medico Especialista en Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni65895 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Zapater Latorre [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H1640 [EMAIL_FACULTAD] => enzala@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65895 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Zapater Latorre [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H1640 [EMAIL_FACULTAD] => enzala@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp136906 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Charco Mora [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => MD, PhD Coord.Secc.clínica vía aérea. Dtor. centro int. de simulación y enseñanza en vía aérea. FIDIVA-EAMS master in airway management. Serv. de Anestesiología y Cuidados intensivos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Metodologia

La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic.
Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu.
MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS
L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs.
A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs.
COMUNICACIÓ CONSTANT
Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna.
Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat)
que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions.
També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup.
"Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles,
l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari.
S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és
útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i
sincrònica.
L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir
en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències.
Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal.

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS