Màster de Formació Permanent en Biotecnologies Agroalimentàries

5a Edició - Codi 22721940

Array ( [CODIGO] => 22721940 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 17/01/2023 [FECHA_FIN] => 25/11/2023 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont" [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/12/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => biotecnologias-agroalimentarias [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Biotecnologies Agroalimentàries [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => On line, On line [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats en Biotecnologia Graduats en Biologia Graduats en Farmàcia Graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments Graduats en Enginyeria Agroalimentària Graduats en Nutrició Humana i Dietètica Graduats en Veterinària Graduats en Medicina [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Donat l'impacte que té la biotecnologia alimentària en la vida humana actual, podria arribar a representar, entre altres millores, una solució tecnològica que ajude a resoldre l'escassetat d'aliments. D'acord amb dades de la FAO, per a l'any 2050 hi haurà una demanda alimentària que requerirà de l'augment del 70% de la producció actual de comestibles. Sens dubte, aquesta dada és una raó de pes per a comptar amb especialistes que posseïsquen els coneixements suficients en el tema per a actuar davant aquesta situació, i per això el Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries representa una opció adequada. Es busca a més que els professionals del Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries adquirisquen destreses d'activitat professional en investigació, desenvolupament i innovació en processos biològics en àmbits de microbiologia, genètica, *biorremediación, control de plagues, diagnòstic molecular, immunologia, etc. Així com també que sàpien explotar els recursos biològics en centres del diagnòstic i empreses dels sectors alimentari, ambiental, biomèdic i farmacèutic, a més d'indústria química. D'altra banda, podran desenvolupar al seu torn els seus propis processos empresarials en algun dels àmbits esmentats. Beneficis de cursar el Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries: 1. Formar a professionals d'alta qualificació requerits en empreses multidisciplinàries, des d'aquelles especialitzades en la fabricació i comercialització d'enzims o microorganismes, passant per aquelles que treballen per a tercers mitjançant fermentació o *biocatálisis, fins aquelles que s'especialitzen en el desenvolupament de processos, productes i aplicacions o I+D, fabricadores d'equips biotecnològics, etc. 2. Donat el seu caràcter interdisciplinari, la biotecnologia agroalimentària requerirà de professionals que posseïsquen i integren coneixements procedents tant de biologia molecular com enginyeria, donant un valor afegit en la formació dels professionals especialitzats en l'àmbit. Les eixides professionals van des d'universitats i instituts d'investigació, passant per hospitals, investigació industrial (farmacèutica, agroalimentària, veterinària i mediambiental) o ensenyament. [ARG_VENTA2] => COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CE1: Comprendre les bases biofísiques i bioquímiques per al coneixement de la funció cel·lular. CE 2: Conéixer les bases moleculars de la interacció entre macromolècules i la relació entre els compartiments cel·lulars. CE 3: Posseir coneixements adequats i capacitat per a desenvolupar i aplicar tecnologia pròpia en: Sistemes productius de les indústries agroalimentàries, i adquirir els coneixements adequats en equips i sistemes destinats a l'automatització i control de processos agroalimentaris. CE 4: Ser capaç d'analitzar seqüencies genòmiques, proteiques i estructurals i adquirir habilitats tècniques mitjançant el treball en laboratoris especialitzats, PCR quantitativa a temps real. CE 5: Conéixer les fonts de compostos biotecnològics i d'aliments funcionals, saber analitzar els mètodes per a la seua obtenció i purificació i ser capaç d'aplicar els mètodes d'avaluació de la qualitat pertinents. CE 6: Comprendre els aspectes fonamentals, els avanços científics i tecnològics i les problemàtiques actuals en nanociència i nanotecnologia, i les seues principals aplicacions en la biotecnologia agroalimentària. CE 7: Ser capaç d'utilitzar amb eficiència un programa estadístic potent, versàtil i de fàcil maneig, i adquirir una terminologia bàsica relacionada amb la Bioinformática. CE8: Comprendre la metodologia dels projectes de genòmica en agricultura i de biotecnologia en la indústria agrària, i conéixer l'ús dels recursos filogenètics i organismes transgènics. CE 9: Comprendre la metodologia dels projectes de genòmica en ramaderia i de biotecnologia en la indústria ramadera, i conéixer l'ús dels recursos genètics i animals transgènics. CE 10: Ser capaç d'elaborar, presentar un treball original realitzat individualment i defensar-lo davant un tribunal universitari, consistent en un projecte integral de Biotecnologia en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments. CE 11: Aplicar els coneixements adquirits en un entorn professional i acumular experiència professional CE12: Buscar, comprendre i criticar literatura científica i bases de dades en el camp de la biotecnologia [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Una de les disciplines més completes en l'àrea de la ciència és la biotecnologia, la qual involucra moltes altres àrees, des de la genètica i la biologia, fins a la química, la medicina i també l'agronomia. La seua influència en la vida humana és fonamental a causa de la seua repercussió en diferents i variats àmbits, com la indústria agrícola, la indústria farmacèutica i la indústria alimentària. Totes aquestes branques s'aborden en el Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries, impartit per la Universitat de València. La biotecnologia alimentària abasta la producció i optimització dels processos que tenen a veure amb els aliments, des de la fabricació de begudes alcohòliques fins a productes lactis. El seu impacte ha modificat fins i tot tècniques tradicionals de manufactura, gràcies a les innovacions biotecnològiques que aquest enorme món de possibilitats ofereix i el coneixement de les quals s'imparteix a través del Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries. Gràcies al Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries, els professionals que l'aproven tindran les següents destreses i habilitats: - Posseir i comprendre els coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees en el context de la investigació. - Adquirir els coneixements més actuals sobre l'obtenció de millors rendiments agrícoles mitjançant plantes que siguen resistents a plagues, sense usar pesticides o agroquímics. - Millorar la qualitat de les matèries primeres d'origen vegetal i animal, així com conéixer el processament i conservació dels aliments. - Tindre coneixements sobre el control de la seguretat alimentària. - Adquirir la capacitat d'integrar coneixements, així com incloure reflexions sobre la responsabilitat social i ètica respecte al tema. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Ferramentes analítiques en biotecnologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ferramentes analítiques en biotecnologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Biologia molecular i cel·lular. Tema 2: Proteòmica i peptidómica. Tema 3: Ferramentes biotecnològiques en microbiologia. Tema 4: Metabolòmica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Biologia molecular i cel·lular. Tema 2: Proteòmica i peptidómica. Tema 3: Ferramentes biotecnològiques en microbiologia. Tema 4: Metabolòmica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Biotecnologia dels productes lactis. Tema 2: Biotecnologia dels productes carnis. Tema 3: Biotecnologia de les begudes fermentades. Tema 4: Biotecnologia dels productes vegetals Tema 5: Biotecnologia dels productes de forn. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Biotecnologia dels productes lactis. Tema 2: Biotecnologia dels productes carnis. Tema 3: Biotecnologia de les begudes fermentades. Tema 4: Biotecnologia dels productes vegetals Tema 5: Biotecnologia dels productes de forn. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia agrària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia agrària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Interacció planta microorganismes (micorizes) . Tema 2: Biocontrol i lluita biològica, Tema 3: Les plantes com a factories, biocombustibles, producció de metabòlits, bioremediación. Tema 4: Producció de plantes transgèniques (enginyeria genètica) , plantes resistents a plagues. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Interacció planta microorganismes (micorizes) . Tema 2: Biocontrol i lluita biològica, Tema 3: Les plantes com a factories, biocombustibles, producció de metabòlits, bioremediación. Tema 4: Producció de plantes transgèniques (enginyeria genètica) , plantes resistents a plagues. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia Animal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia Animal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Tècniques de fertilització in vitro. Tema 2: Animals transgènics. Tema 3: Clonació. Tema 4: Millora de la productivitat per mitjà de processos biotecnològic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Tècniques de fertilització in vitro. Tema 2: Animals transgènics. Tema 3: Clonació. Tema 4: Millora de la productivitat per mitjà de processos biotecnològic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia Microbiana [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia Microbiana [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Biotecnologia dels aliments fermentats. Tema 2: Millora dels processos fermentativos, Tema 3: Microorganismes transgènics, Tema 4: Producció de metabòlits bioactivos (encimbelles, proteïnes,) , bireactors. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Biotecnologia dels aliments fermentats. Tema 2: Millora dels processos fermentativos, Tema 3: Microorganismes transgènics, Tema 4: Producció de metabòlits bioactivos (encimbelles, proteïnes,) , bireactors. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia i Seguretat Alimentària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia i Seguretat Alimentària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Detecció d'agents nocius en aliments, Tema 2: Anàlisi i traçabilitat d'OGM, Tema 3: Etiquetatge i legislació. Tema 4: Bioètica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Detecció d'agents nocius en aliments, Tema 2: Anàlisi i traçabilitat d'OGM, Tema 3: Etiquetatge i legislació. Tema 4: Bioètica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Economia de l'Empresa Biotecnològica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia de l'Empresa Biotecnològica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Riscos i beneficis econòmics. Tema 2: Propietat intel·lectual en biotecnologia. Tema 3: Patents de base biotecnològica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Riscos i beneficis econòmics. Tema 2: Propietat intel·lectual en biotecnologia. Tema 3: Patents de base biotecnològica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721940 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treball fi de màster [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treball fi de màster [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni54506 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Balaña Fauce [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Universidad de León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni54504 [NOMBRE_PERSONA] => Leandro [APELLIDOS] => Batista Costa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni54505 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Bittencourt Luciano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp292739 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Eduardo [APELLIDOS] => Camargo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Veterinario [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65149 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cilla Tatay [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I6235 [EMAIL_FACULTAD] => Antonio.Cilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni70018 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => D'Opazo Taberner [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => Q9981 [EMAIL_FACULTAD] => dotavic@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador en Formació Predoctorado Ministerio. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66767 [NOMBRE_PERSONA] => Tiago [APELLIDOS] => de Melo Nazareth [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => Q8128 [EMAIL_FACULTAD] => tiago@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador en Formación. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp373616 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas [APELLIDOS] => del Castillo Agudo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni61933 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Escrivá Llorens [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor [NPI] => M3159 [EMAIL_FACULTAD] => laura.escriva@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni54507 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => García Estrada [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado de Universidad. Universidad de León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni55991 [NOMBRE_PERSONA] => Guadalupe [APELLIDOS] => García Llatas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => I4359 [EMAIL_FACULTAD] => Guadalupe.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni47118 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Gil Ponce [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H2629 [EMAIL_FACULTAD] => J.Vicente.Gil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni46242 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Guillamon Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M8179 [EMAIL_FACULTAD] => J.Manuel.guillamon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp292740 [NOMBRE_PERSONA] => Jessica [APELLIDOS] => Kayamori Lopes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Veterinario [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni67063 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Luz Mínguez [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => M6943 [EMAIL_FACULTAD] => luzmin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador Contratado Orient Postdoctorado Atracción al Talento. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp60209 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge Rafael [APELLIDOS] => Mañes Font [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universitat de València .Graduado Europeo en Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni67072 [NOMBRE_PERSONA] => Lara María [APELLIDOS] => Mañes Font [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M3300 [EMAIL_FACULTAD] => lara.manyes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni47335 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro V. [APELLIDOS] => Martinez Culebras [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => H7274 [EMAIL_FACULTAD] => Pedro.Martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp113183 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Monedero García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Científico Titular. Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni70475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Manuel [APELLIDOS] => Quiles Beses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor [NPI] => M6515 [EMAIL_FACULTAD] => beses@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni63309 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Roca Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Biologia Vegetal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante Doctor [NPI] => I3086 [EMAIL_FACULTAD] => lroca@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni47643 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Roig Montoya [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => H9067 [EMAIL_FACULTAD] => Patricia.Roig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp292741 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Talens Perales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni59369 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Torrijos Caparros [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => N7895 [EMAIL_FACULTAD] => ratoca2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni54503 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Turra Pimpao [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni65831 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Vila Donat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => R9261 [EMAIL_FACULTAD] => pilar.vila@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Programa

Ferramentes analítiques en biotecnologia
+
Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària
+
Biotecnologia agrària
+
Biotecnologia Animal
+
Biotecnologia Microbiana
+
Biotecnologia i Seguretat Alimentària
+
Economia de l'Empresa Biotecnològica
+
Treball Fi de Màster
+
Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS