5a Edició - Codi 23721940

Array ( [CODIGO] => 23721940 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 17/01/2024 [FECHA_FIN] => 25/11/2024 [LUGAR] => On line [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont" [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 10/01/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => biotecnologias-agroalimentarias [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Biotecnologies Agroalimentàries [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => On line [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats en Biotecnologia Graduats en Biologia Graduats en Farmàcia Graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments Graduats en Enginyeria Agroalimentària Graduats en Nutrició Humana i Dietètica Graduats en Veterinària Graduats en Medicina [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Ha d'introduir-se el text resumit que es desitge que aparega en la informació de la web i altres mitjans de difusió. COMPETÈNCIES BÀSIQUES En l'Annex I del RD 1393/2007 (i en la seua posterior modificació a través del RD 861/2010), s'indica que en el cas del Màster, han de ser garantides, com a mínim les següents competències bàsiques: CB1: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació; CB2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. CB3: Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. CB4: Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB5: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera acte dirigit o autònom. COMPETÈNCIES GENERALS: CG1: Saber aplicar els coneixements teòrics al treball pràctic i resoldre problemes dins de l'àrea de la Biotecnologia. CG2: Tenir capacitat de reunir i interpretar dades per a emetre judicis que incloguen una reflexió crítica sobre temes rellevants d'índole científica, social o ètica, per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments. CG3: Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit biològic a un públic tant especialitzat com no especialitzat. CG4: Completar les habilitats d'aprenentatge, de organizaci [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Aquest màster i cadascun dels temes dels quals es compon, es desenvolupa i haurà de desenvolupar-se segons els Certificats de Qualitat que compleixen els criteris establits en les normes UNE-EN ISO 9001 i UNEEN ISO 13485 els abastos de la qual contenen als Cursos de Formació Postgrau pertanyents a l'àmbit de la salut i sota la Modalitat a Distància: Amb especialitat Multimèdia. Aquesta metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el manual didàctic i de consulta que s'enviarà a cada alumne per correu postal i que es publicarà a l'Aula Virtual del Curs. Al seu torn s'editarà i enviarà un CD amb arxius multimèdia que contindrà l'enregistrament de vídeos tutorials de presentació i contingut de cada mòdul de cadascun dels temes dels quals es compon el curs que se seran elaborats per l'equip docent del màster o per qui delegue el Director del Màster, segons al seu criteri. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li faran constar els manuals i arxius complementaris multimèdia, l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tenir i els manuals de consulta que seran remesos per correu postal. La major part del contingut total de les hores a dedicar a aquesta matèria es dirigirà a la lectura, comprensió i estudi dels diferents capítols que la formen, i el temps restant centrat en la resolució de l'examen teòric i en l'inici de la resolució de problemes pràctics i preparació del treball fi de màster, especialment referent a la planificació de la metodologia a emprar per a l'abordatge i resolució del problema plantejat. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Ha d'introduir-se el text resumit que es desitge que aparega en la informació de la web i altres mitjans de difusió. COMPETÈNCIES BÀSIQUES En l'Annex I del RD 1393/2007 (i en la seua posterior modificació a través del RD 861/2010), s'indica que en el cas del Màster, han de ser garantides, com a mínim les següents competències bàsiques: CB1: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació; CB2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. CB3: Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. CB4: Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB5: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera acte dirigit o autònom. COMPETÈNCIES GENERALS: CG1: Saber aplicar els coneixements teòrics al treball pràctic i resoldre problemes dins de l'àrea de la Biotecnologia. CG2: Tenir capacitat de reunir i interpretar dades per a emetre judicis que incloguen una reflexió crítica sobre temes rellevants d'índole científica, social o ètica, per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments. CG3: Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit biològic a un públic tant especialitzat com no especialitzat. CG4: Completar les habilitats d'aprenentatge, de organizaci [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Eines analítiques en biotecnologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines analítiques en biotecnologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => ema 1: Biologia molecular i cel·lular. Tema 1: Proteòmica i peptidómica. Tema 3: Eines biotecnològiques en microbiologia. Tema 4: Metabolómica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => ema 1: Biologia molecular i cel·lular. Tema 1: Proteòmica i peptidómica. Tema 3: Eines biotecnològiques en microbiologia. Tema 4: Metabolómica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Biotecnologia dels productes lactis. Tema 2: Biotecnologia dels productes carnis. Tema 3: Biotecnologia de les begudes fermentades. Tema 4: Biotecnologia dels productes vegetals Tema 5: Biotecnologia dels productes de fleca. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Biotecnologia dels productes lactis. Tema 2: Biotecnologia dels productes carnis. Tema 3: Biotecnologia de les begudes fermentades. Tema 4: Biotecnologia dels productes vegetals Tema 5: Biotecnologia dels productes de fleca. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia agrària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia agrària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Interacció planta microorganismes (micorrizes). Tema 2: Biocontrol i lluita biològica, Tema 3: Les plantes com a factories, biocombustibles, producció de metabòlits, bioremediación. Tema 4: Producció de plantes transgèniques (enginyeria genètica), plantes resistents a plagues. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Interacció planta microorganismes (micorrizes). Tema 2: Biocontrol i lluita biològica, Tema 3: Les plantes com a factories, biocombustibles, producció de metabòlits, bioremediación. Tema 4: Producció de plantes transgèniques (enginyeria genètica), plantes resistents a plagues. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia Animal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia Animal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Tècniques de fertilització in vitro. Tema 2: Animals transgènics. Tema 3: Clonació. Tema 4: Millora de la productivitat mitjançant processos biotecnològic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Tècniques de fertilització in vitro. Tema 2: Animals transgènics. Tema 3: Clonació. Tema 4: Millora de la productivitat mitjançant processos biotecnològic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia Microbiana [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia Microbiana [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Biotecnologia dels aliments fermentats. Tema 2: Millora dels processos fermentatius, Tema 3: Microorganismes transgènics, Tema 4: Producció de metabòlits bioactivos (encimbelles, proteïnes,), birreactores. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Biotecnologia dels aliments fermentats. Tema 2: Millora dels processos fermentatius, Tema 3: Microorganismes transgènics, Tema 4: Producció de metabòlits bioactivos (encimbelles, proteïnes,), birreactores. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia i Seguretat Alimentària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia i Seguretat Alimentària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Detecció d'agents nocius en aliments, Tema 2: Anàlisi i traçabilitat d'OGM, Tema 3: Etiquetatge i legislació. Tema 4: Bioètica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Detecció d'agents nocius en aliments, Tema 2: Anàlisi i traçabilitat d'OGM, Tema 3: Etiquetatge i legislació. Tema 4: Bioètica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Economia de l'Empresa Biotecnològica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia de l'Empresa Biotecnològica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Riscos i beneficis econòmics. Tema 2: Propietat intel·lectual en biotecnologia. Tema 3: Patents de base biotecnològica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Riscos i beneficis econòmics. Tema 2: Propietat intel·lectual en biotecnologia. Tema 3: Patents de base biotecnològica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de màster [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de màster [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni54506 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Balaña Fauce [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad de León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni54504 [NOMBRE_PERSONA] => Leandro [APELLIDOS] => Batista Costa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni54505 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Bittencourt Luciano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp292739 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Eduardo [APELLIDOS] => Camargo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Veterinario [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65149 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cilla Tatay [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6235 [EMAIL_FACULTAD] => Antonio.Cilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni70018 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => D'Opazo Taberner [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => Q9981 [EMAIL_FACULTAD] => dotavic@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formació Predoctorado Ministerio. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66767 [NOMBRE_PERSONA] => Tiago [APELLIDOS] => de Melo Nazareth [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => Q8128 [EMAIL_FACULTAD] => tiago@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp373616 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas [APELLIDOS] => del Castillo Agudo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni61933 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Escrivá Llorens [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni54507 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => García Estrada [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni55991 [NOMBRE_PERSONA] => Guadalupe [APELLIDOS] => García Llatas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4359 [EMAIL_FACULTAD] => Guadalupe.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni47118 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Gil Ponce [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2629 [EMAIL_FACULTAD] => J.Vicente.Gil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni46242 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Guillamon Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp292740 [NOMBRE_PERSONA] => Jessica [APELLIDOS] => Kayamori Lopes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Veterinario [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni70262 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Luz Mínguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6943 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.luz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp60209 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge Rafael [APELLIDOS] => Mañes Font [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universitat de València .Graduado Europeo en Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni67072 [NOMBRE_PERSONA] => Lara [APELLIDOS] => Manyes Font [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M3300 [EMAIL_FACULTAD] => lara.manyes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni47335 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Vicente [APELLIDOS] => Martínez Culebras [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7274 [EMAIL_FACULTAD] => Pedro.Martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp113183 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Monedero García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Científico Titular. Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni70475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Manuel [APELLIDOS] => Quiles Beses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6515 [EMAIL_FACULTAD] => juan.quiles@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni63309 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Roca Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Biologia Vegetal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni47643 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Roig Montoya [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H9067 [EMAIL_FACULTAD] => Patricia.Roig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp292741 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Talens Perales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni59369 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Torrijos Caparros [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni54503 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Turra Pimpao [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni74607 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Vila Donat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => R9261 [EMAIL_FACULTAD] => mavido3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Programa

Eines analítiques en biotecnologia
+
Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària
+
Biotecnologia agrària
+
Biotecnologia Animal
+
Biotecnologia Microbiana
+
Biotecnologia i Seguretat Alimentària
+
Economia de l'Empresa Biotecnològica
+
Treball Fi de Màster
+

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò