5a Edició - Codi 23721940

Array ( [CODIGO] => 23721940 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 1500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 17/01/2024 [FECHA_FIN] => 25/11/2024 [LUGAR] => On line [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont" [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 10/01/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => biotecnologias-agroalimentarias [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Biotecnologies Agroalimentàries [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => On line [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats en Biotecnologia Graduats en Biologia Graduats en Farmàcia Graduats en Ciència i Tecnologia dels Aliments Graduats en Enginyeria Agroalimentària Graduats en Nutrició Humana i Dietètica Graduats en Veterinària Graduats en Medicina [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Ha d'introduir-se el text resumit que es desitge que aparega en la informació de la web i altres mitjans de difusió. COMPETÈNCIES BÀSIQUES En l'Annex I del RD 1393/2007 (i en la seua posterior modificació a través del RD 861/2010), s'indica que en el cas del Màster, han de ser garantides, com a mínim les següents competències bàsiques: CB1: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació; CB2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. CB3: Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. CB4: Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB5: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera acte dirigit o autònom. COMPETÈNCIES GENERALS: CG1: Saber aplicar els coneixements teòrics al treball pràctic i resoldre problemes dins de l'àrea de la Biotecnologia. CG2: Tenir capacitat de reunir i interpretar dades per a emetre judicis que incloguen una reflexió crítica sobre temes rellevants d'índole científica, social o ètica, per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments. CG3: Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit biològic a un públic tant especialitzat com no especialitzat. CG4: Completar les habilitats d'aprenentatge, de organizaci [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Aquest màster i cadascun dels temes dels quals es compon, es desenvolupa i haurà de desenvolupar-se segons els Certificats de Qualitat que compleixen els criteris establits en les normes UNE-EN ISO 9001 i UNEEN ISO 13485 els abastos de la qual contenen als Cursos de Formació Postgrau pertanyents a l'àmbit de la salut i sota la Modalitat a Distància: Amb especialitat Multimèdia. Aquesta metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el manual didàctic i de consulta que s'enviarà a cada alumne per correu postal i que es publicarà a l'Aula Virtual del Curs. Al seu torn s'editarà i enviarà un CD amb arxius multimèdia que contindrà l'enregistrament de vídeos tutorials de presentació i contingut de cada mòdul de cadascun dels temes dels quals es compon el curs que se seran elaborats per l'equip docent del màster o per qui delegue el Director del Màster, segons al seu criteri. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li faran constar els manuals i arxius complementaris multimèdia, l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tenir i els manuals de consulta que seran remesos per correu postal. La major part del contingut total de les hores a dedicar a aquesta matèria es dirigirà a la lectura, comprensió i estudi dels diferents capítols que la formen, i el temps restant centrat en la resolució de l'examen teòric i en l'inici de la resolució de problemes pràctics i preparació del treball fi de màster, especialment referent a la planificació de la metodologia a emprar per a l'abordatge i resolució del problema plantejat. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Ha d'introduir-se el text resumit que es desitge que aparega en la informació de la web i altres mitjans de difusió. COMPETÈNCIES BÀSIQUES En l'Annex I del RD 1393/2007 (i en la seua posterior modificació a través del RD 861/2010), s'indica que en el cas del Màster, han de ser garantides, com a mínim les següents competències bàsiques: CB1: Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació; CB2: Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi. CB3: Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. CB4: Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. CB5: Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera acte dirigit o autònom. COMPETÈNCIES GENERALS: CG1: Saber aplicar els coneixements teòrics al treball pràctic i resoldre problemes dins de l'àrea de la Biotecnologia. CG2: Tenir capacitat de reunir i interpretar dades per a emetre judicis que incloguen una reflexió crítica sobre temes rellevants d'índole científica, social o ètica, per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments. CG3: Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit biològic a un públic tant especialitzat com no especialitzat. CG4: Completar les habilitats d'aprenentatge, de organizaci [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Eines analítiques en biotecnologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines analítiques en biotecnologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => ema 1: Biologia molecular i cel·lular. Tema 1: Proteòmica i peptidómica. Tema 3: Eines biotecnològiques en microbiologia. Tema 4: Metabolómica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => ema 1: Biologia molecular i cel·lular. Tema 1: Proteòmica i peptidómica. Tema 3: Eines biotecnològiques en microbiologia. Tema 4: Metabolómica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Processos biotecnològics en la indústria agroalimentària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Biotecnologia dels productes lactis. Tema 2: Biotecnologia dels productes carnis. Tema 3: Biotecnologia de les begudes fermentades. Tema 4: Biotecnologia dels productes vegetals Tema 5: Biotecnologia dels productes de fleca. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Biotecnologia dels productes lactis. Tema 2: Biotecnologia dels productes carnis. Tema 3: Biotecnologia de les begudes fermentades. Tema 4: Biotecnologia dels productes vegetals Tema 5: Biotecnologia dels productes de fleca. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia agrària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia agrària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Interacció planta microorganismes (micorrizes). Tema 2: Biocontrol i lluita biològica, Tema 3: Les plantes com a factories, biocombustibles, producció de metabòlits, bioremediación. Tema 4: Producció de plantes transgèniques (enginyeria genètica), plantes resistents a plagues. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Interacció planta microorganismes (micorrizes). Tema 2: Biocontrol i lluita biològica, Tema 3: Les plantes com a factories, biocombustibles, producció de metabòlits, bioremediación. Tema 4: Producció de plantes transgèniques (enginyeria genètica), plantes resistents a plagues. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia Animal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia Animal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Tècniques de fertilització in vitro. Tema 2: Animals transgènics. Tema 3: Clonació. Tema 4: Millora de la productivitat mitjançant processos biotecnològic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Tècniques de fertilització in vitro. Tema 2: Animals transgènics. Tema 3: Clonació. Tema 4: Millora de la productivitat mitjançant processos biotecnològic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia Microbiana [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia Microbiana [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Biotecnologia dels aliments fermentats. Tema 2: Millora dels processos fermentatius, Tema 3: Microorganismes transgènics, Tema 4: Producció de metabòlits bioactivos (encimbelles, proteïnes,), birreactores. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Biotecnologia dels aliments fermentats. Tema 2: Millora dels processos fermentatius, Tema 3: Microorganismes transgènics, Tema 4: Producció de metabòlits bioactivos (encimbelles, proteïnes,), birreactores. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Biotecnologia i Seguretat Alimentària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biotecnologia i Seguretat Alimentària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Detecció d'agents nocius en aliments, Tema 2: Anàlisi i traçabilitat d'OGM, Tema 3: Etiquetatge i legislació. Tema 4: Bioètica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Detecció d'agents nocius en aliments, Tema 2: Anàlisi i traçabilitat d'OGM, Tema 3: Etiquetatge i legislació. Tema 4: Bioètica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Economia de l'Empresa Biotecnològica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia de l'Empresa Biotecnològica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Riscos i beneficis econòmics. Tema 2: Propietat intel·lectual en biotecnologia. Tema 3: Patents de base biotecnològica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Riscos i beneficis econòmics. Tema 2: Propietat intel·lectual en biotecnologia. Tema 3: Patents de base biotecnològica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721940 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de màster [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de màster [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni54506 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Balaña Fauce [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad de León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni54504 [NOMBRE_PERSONA] => Leandro [APELLIDOS] => Batista Costa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni54505 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Bittencourt Luciano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp292739 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Eduardo [APELLIDOS] => Camargo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Veterinario [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65149 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Cilla Tatay [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6235 [EMAIL_FACULTAD] => Antonio.Cilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni70018 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor [APELLIDOS] => D'Opazo Taberner [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => Q9981 [EMAIL_FACULTAD] => dotavic@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formació Predoctorado Ministerio. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66767 [NOMBRE_PERSONA] => Tiago [APELLIDOS] => de Melo Nazareth [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => Q8128 [EMAIL_FACULTAD] => tiago@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp373616 [NOMBRE_PERSONA] => Lucas [APELLIDOS] => del Castillo Agudo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni61933 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Escrivá Llorens [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni54507 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => García Estrada [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de León [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni55991 [NOMBRE_PERSONA] => Guadalupe [APELLIDOS] => García Llatas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4359 [EMAIL_FACULTAD] => Guadalupe.Garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni47118 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Gil Ponce [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2629 [EMAIL_FACULTAD] => J.Vicente.Gil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni46242 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Guillamon Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp292740 [NOMBRE_PERSONA] => Jessica [APELLIDOS] => Kayamori Lopes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Veterinario [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni70262 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Luz Mínguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6943 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.luz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp60209 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge Rafael [APELLIDOS] => Mañes Font [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universitat de València .Graduado Europeo en Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni67072 [NOMBRE_PERSONA] => Lara [APELLIDOS] => Manyes Font [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M3300 [EMAIL_FACULTAD] => lara.manyes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni47335 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Vicente [APELLIDOS] => Martínez Culebras [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7274 [EMAIL_FACULTAD] => Pedro.Martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp113183 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Monedero García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Científico Titular. Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni70475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Manuel [APELLIDOS] => Quiles Beses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6515 [EMAIL_FACULTAD] => juan.quiles@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni63309 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Roca Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Biologia Vegetal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni47643 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Roig Montoya [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H9067 [EMAIL_FACULTAD] => Patricia.Roig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp292741 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Talens Perales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni59369 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Torrijos Caparros [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Ciencias de la Alimentación, Toxicología y Medicina Legal. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni54503 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Turra Pimpao [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni74607 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Vila Donat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => R9261 [EMAIL_FACULTAD] => mavido3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 10/01/2024

Data inici: Gener 2024

Data fi: Novembre 2024

Matrícula: 1500 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: On line

Horari: On line

Més informació

Objectius del curs

Ha d'introduir-se el text resumit que es desitge que aparega en la informació de la web i altres
mitjans de difusió.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Leer más

Objectius professionals

Ha d'introduir-se el text resumit que es desitge que aparega en la informació de la web i altres
mitjans de difusió.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò