18a Edició - Codi 24521070

Array ( [CODIGO] => 24521070 [EDICION] => 18 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 3000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 28/10/2024 [FECHA_FIN] => 29/12/2025 [LUGAR] => Aula Virtual UV [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2024 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => tca-tp-te [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns Alimentaris, Trastorns de la Personalitat i Trastorns Emocionals [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats en Psicologia o Psiquiatria que vulguen completar la seua formació o ampliar el seu perfil professional. Iniciar una especialitat en la cura i atenció a les persones amb TCA, TP i ET, i als seus familiars. Graduats d'universitats Iberoamericanes, Europees (estranger) que volen realitzar el curs d'especialització. Metges, Psicopedagogs, DUE, Nutricionistes, Sociòlegs, Professors de primària o de #ESO. O bé, altres graus que estiguen relacionats i que la direcció valore pertinent. En aquests casos, l'adreça es reserva el dret d'admissió, després de la valoració d'un escrit presentat per l'alumne. Estudiants universitaris que tinguen l'arracades el 10% dels crèdits per a obtindre la seua titulació, amb el compromís de finalitzar els seus estudis durant el curs acadèmic en el qual es realitza el màster. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Aconseguir una formació completa i rigorosa en Psicopatologia, Avaluació, Tractaments i prevenció dels TA ,TP i ET: - Proporcionar un pla d'estudis en el qual els alumnes vegen afavorida la seua inclinació personal i incorporació al món professional a través de: - l'adquisició de les destreses i habilitats transversals necessàries: treball en equip, domini de la comunicació de resultats científics i de les tecnologies modernes pròpies del camp científic i domini de l'idioma científic; - la capacitat per a aplicar els coneixements apresos a l'àmbit assistencial propi de la psicologia clínica; - la capacitat per a la divulgació científica de coneixements sobre avaluació, tractament i prevenció en TA ,TP i ET - habilitat per a la resolució de problemes en entorns clínics i/o contextos multidisciplinaris - Sàpien treballar interdisciplinariamente en el diagnòstic, avaluació i tractament dels TA ,TP i T'I puga donar suport i assessorament a familiars de pacients amb TA ,TP i ET [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Es tracta d'un expert d'especialització, o profesionalizante, és a dir, un títol de màster de postgrau que dóna lloc a una especialitat per a poder treballar en unitats especialitzades per a trastorns alimentaris i/o trastorns de la personalitat i saber avaluar i tractar la psicopatologia comorbida, com succeeix amb els trastorns emocionals. O bé, en unitats de salut mental o centres clínics públics, concertats o privats per a l'avaluació o el tractament dels trastorns alimentaris i/o trastorns de la personalitat. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => L'alumne podrà aplicar els continguts teòrics a la pràctica clínica. Per exemple, realitzar una avaluació, construir i analitzar una història clínica i establir una proposta de tractament. De manera més detallada: - L'alumne podrà realitzar una avaluació d'un pacient i serà capaç d'establir els instruments validats que utilitzarà per a completar la part tant clínica i com biogràfica (entrevistes estructurades, semi-estructurades i autoinformes). - L'alumne podrà discriminar la informació rellevant que proporciona el pacient i podrà identificar la informació relacionada amb els criteris clínics associats al trastorn alimentari i els criteris clínics relacionats amb els trastorns de la personalitat o amb els trastorns emocionals, si n'hi haguera. - L'alumne podrà sintetitzar la informació rellevant del cas i serà capaç d'establir una hipòtesi clínica sobe el que li ocorre al pacient. - L'alumne podrà estructurar la història clínica, i serà capaç de concloure el diagnòstic clínic, el diagnòstic diferencial i el pronòstic del cas. - L'alumne serà capaç de realitzar la formulació del cas i plantejar una proposta de tractament psicològic, tant en els TA, en TP i en ET. - L'alumne serà capaç de definir, criticar o jutjar plantejaments de tractament, així com de valorar l'ordre dels components, les prioritats del cas i justificar les preses de decisions. - L'alumne haurà adquirit les habilitats per a aplicar els tractaments en contextos clínics, solucionar problemes i/o treballar en contextos multidisciplinaris. - L'alumne haurà adquirit les destreses i les habilitats transversals necessàries per a treballar en un equip clínic multidisciplinari i dominarà la comunicació de resultats científics, així com la terminologia específica. - L'alumne serà capaç de decidir en quins casos es podrà beneficiar d'incloure o donar suport a l'avaluació o els tractaments amb les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PSICOPATOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE TA Concepto, diagnóstico y psicopatología de los TA. . Protocolo de evaluación TA. Enfoque Socioantropolígico de los TA. Prevención en TA. Aspectos Ético y Legales. TRATAMIENTO DE LOS TA Dispositivos multidisciplinares en TA. Tratamiento Cognitivo Comportamental: - Anorexia Nerviosa. - Bulimia Nerviosa - Trastorno de atracones - Trastornos no especificados - Obesidad en la infancia. - Obesidad en adultos. - Imagen Corporal en TA. Tratamiento Farmacológico para TA. Tratamiento Endocrino y Nutricional. Trastornos alimentarios en la infancia y adolescencia Terapia Familiar Abordaje familiar y/o multifamiliar para los TA Evaluación y Tratamiento de los TA en la infancia TERAPIAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA TA Terapia motivacional en los TA Psicología y Realidad Virtual en TA. Casos clínicos en TA. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PSICOPATOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE TP Concepto, diagnóstico y psicopatología de los TP. Evaluación TP. Aspectos Médico Legales en TP. TRATAMIENTO DE TP Terapia Cognitivo Comportamental en TP Terapia de Grupo para los TP. Terapia Dialéctico Comportamental (DBT) Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT). Terapia en Grupo para el TLP a través del programa STEPPS Tratamiento de la Patología Dual: TLP y Adicciones Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) para TP Intervenciones psicosociales con consultantes con conductas suicidas Intervenciones para familiares o cuidadores de TP. Tratamiento Farmacológico para TP. Midnfulness Casos clínicos en TP [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => PSICOPATOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES Psicopatología y Psicoterapia: la experiencia disfuncional. Psicopatología y diagnóstico de la Depresión. Evaluación Clínica de la Depresión. Psicopatología y diagnóstico de los Trastornos de Ansiedad. Evaluación Clínica de los Trastornos de Ansiedad. TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS EMOCIONALES El campo de la psicoterapia. Teoría de la Mente. Habilidades Terapeúticas. Tratamiento de la depresión mayor y distimia. Tratamiento del Espectro bipolar. Depresión y Suicidio. Duelo patológico. Abordaje grupal de los trastornos depresivos y de los trastornos de ansiedad. Abordaje de pareja y familia de los trastornos depresivos. Tratamiento de la FE, la FS y el trastorno de pánico. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizado. Tratamiento del TOC. Tratamiento del estrés post-traumático. Abordaje en grupo para los trastornos de ansiedad. Abordaje familiar para niños con trastornos de ansiedad y depresión. Depresión, Ansiedad y condiciones médicas. Casos clínicos en Depresión. Casos clínicos en Ansiedad. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - El uso de las TICs en Psicología Clínica y de la Salud. Panorama actual La implementación de las TICs en Psicología Clínica: barreas y facilitadores. Usos y abusos. Peligros y amenazas Líneas de desarrollo - Cuestiones ergonómicas, éticas y aspectos legales en el uso de las TICs en Psicología Clínica y de la Salud. - El uso de Internet en la evaluación y tratamientos psicológicos. Computerizados Auto-guiados y blended La videoconferencia, el correo electrónico y el chat - Móviles (EMAs, EMIs y pass) y sensores EMAS EMIS y APSS y sensores - Realidad virtual y realidades mixtas Para evaluación Para tratamiento Para rehabilitación - TICS en contextos específicos: ancianos, dependencia, condiciones médicas, crónicos mentales grave - Líneas futuras de desarrollo [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Las prácticas en empresa es un trabajo autónomo e individual que cada estudiante debe realizar bajo la supervisión de un tutor. El trabajo será realizado en empresas, organismos o instituciones diferentes a la Universitat de València, siempre que exista convenio con ellas. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Trabajo de revisión teórica. - Estudio de caso/s. - Trabajo de investigación aplicada a grupos. Independientemente de la forma, que determinará la metodología, la naturaleza temática de la elección que cada estudiante seleccione en colaboración con su tutor o tutora, determinará los contenidos a abordar propios de cada trabajo fin de máster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74870 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Armayones Ruiz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular Universitat Oberta de Catalunya [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni13460 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Baños Rivera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [NPI] => H1117 [EMAIL_FACULTAD] => Rosa.Banos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp36542 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Beato Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospitla Ciudad Real [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp396551 [NOMBRE_PERSONA] => Desamparados [APELLIDOS] => Belloch Fuster [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Psicología y Catedrática de Psicopatología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni31074 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Bellver Pradas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M2106 [EMAIL_FACULTAD] => franbel4@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp50997 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Borra Vegas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora de prácticas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp48465 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Botella Arbona [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora catedrática Emérita. Departamento de Psicología básica, clínica y psicobiologia. Universitat Jaume I. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp340958 [NOMBRE_PERSONA] => Juana María [APELLIDOS] => Bretón López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular Universitat Jaume I. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni75848 [NOMBRE_PERSONA] => Diana Virginia [APELLIDOS] => Castilla López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => Q9993 [EMAIL_FACULTAD] => dina.castilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni65138 [NOMBRE_PERSONA] => Ausiàs Josep [APELLIDOS] => Cebolla Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M5348 [EMAIL_FACULTAD] => cemarau@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni26529 [NOMBRE_PERSONA] => Sergi [APELLIDOS] => Corbella Santomá [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat Ramon Llull [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp42382 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Juan [APELLIDOS] => Elvira Cruañes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio Hospital San Juan. Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni81928 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Fernández-Álvarez Kirszman [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => Javier.Fernandez-Kirszman@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Universitat de València y Fundación Aiglé [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp47648 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Ferri Císcar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínico Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp52223 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Fraga Míguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Centro Fundación AIGLE [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp356405 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Gagliesi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra y terapeuta. Coordinador del equipo DBT de la Fundación Foro Buenos Aires. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni26534 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando Sebastián [APELLIDOS] => García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Nacional de Mar del Plata [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni12745 [NOMBRE_PERSONA] => Azucena [APELLIDOS] => García Palacios [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora catedrática. Departamento de Psicología básica, clínica y psicobiología. Universitat Jaume I. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni26536 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz Margarita María [APELLIDOS] => Gómez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Maimónides [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66463 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Guillén Botella [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M8664 [EMAIL_FACULTAD] => guibove@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp68766 [NOMBRE_PERSONA] => Nieves [APELLIDOS] => Hermosín Carpio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Generalitat Valenciana. Facultativo especialista en Psicología Clínica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp31035 [NOMBRE_PERSONA] => María Mercedes [APELLIDOS] => Jorquera Rodero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora y Psicóloga Clínica del Centro Clínico PREVI. Psicología y Realidad Virtual, PREVI S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni12752 [NOMBRE_PERSONA] => Diana Silvia [APELLIDOS] => Kirszman [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad de Belgrano [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp462250 [NOMBRE_PERSONA] => Fernanda [APELLIDOS] => Longo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Universidad de Palermo Argentina. Fundación Aigle. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni75488 [NOMBRE_PERSONA] => José Heliodoro [APELLIDOS] => Marco Salvador [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor titular Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Facultad de Psicologia en la Universitat de Valencia [NPI] => P8442 [EMAIL_FACULTAD] => marsaljo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni26530 [NOMBRE_PERSONA] => Mariana [APELLIDOS] => Maristany [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Belgrano [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp374034 [NOMBRE_PERSONA] => Cecilia [APELLIDOS] => Martínez Trujillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora comunicación ITA-Salud Mental. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni55920 [NOMBRE_PERSONA] => Albert [APELLIDOS] => Moncusí Ferré [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0845 [EMAIL_FACULTAD] => Albert.Moncusi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp60425 [NOMBRE_PERSONA] => Elia [APELLIDOS] => Oliver Gasch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp462251 [NOMBRE_PERSONA] => Cecilia [APELLIDOS] => Orellano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Universidad Mar del Plata, Argentina. Fundación AIGLE. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp83250 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Orengo Caus [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Generalitat Valenciana. Facultativo especialista en Psicología Clínica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni26531 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandra Gabriela [APELLIDOS] => Pérez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de Belgrano [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp340998 [NOMBRE_PERSONA] => Soledad [APELLIDOS] => Quero Castellano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Porfesora Titular Universitat Jaume I. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp312399 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => Quiles Marcos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Miguel Hernández de Elche [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp52232 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Raich Escursell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Autónoma de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni67384 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Roncero Sanchis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M7415 [EMAIL_FACULTAD] => ronsanma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni26535 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Salgueiro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Maimónides [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp70501 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Soler Ribaudi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Santa Pau y Santa Creu. Universitat Autónoma Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni26533 [NOMBRE_PERSONA] => Edith [APELLIDOS] => Vega [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Abierta Interamericana (UAI) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni13460 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Baños Rivera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [NPI] => H1117 [EMAIL_FACULTAD] => Rosa.Banos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66463 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Guillén Botella [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M8664 [EMAIL_FACULTAD] => guibove@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns Alimentaris, Trastorns de la Personalitat i Trastorns Emocionals


Programa

Unidad: 1
+
Unidad: 2
+
Unidad: 3
+
Unidad: 4
+
Unidad: 5
+
Unidad: 6
+
Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò