12a Edició - Codi 24512290/24511130

Array ( [CODIGO] => 24512290/24511130 [EDICION] => 12 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 480 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 12/05/2025 [FECHA_FIN] => 27/06/2025 [LUGAR] => On line [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Bàsica [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 04/04/2025 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => conductas-delictivas [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Violència Filio-Parental i altres Problemes Relacionats amb les Conductes Delictives [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Psicologia i Pedagogia; Diplomats o Graduats en Treball Social, Educació Social, Criminologia que vulguen ampliar la seua formació i/o experiència professional en l'àmbit de la intervenció social. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => 1.- Oferir una formació de qualitat ajustada als nilos, xiquetes i adolescents en risc i les seues famílies com a eix central d'estudi. 2.- Afavorir espais per a l'intercanvi, la discussió, el anàlisis i la reflexió crític-constructiva. 3.- Aprofundir en les circumstàncies de risc per a establir mecanismes de prevenció - inclusió, intervenció i avaluació, envers aquests xiquets, xiquetes i adolescents i les seues famílies. 4.- Progressar en la lectura dels processos educatius i en la interpretació del món psicosocial, en nom de l'adquisició de coneixements transversals que permeten a l'alumnat articular nous desenvolupaments d'èxit per a la intervenció amb famílies i xiquets, xiquetes i asdolescentes en risc. 5.- Aplicar en la pràctica els coneixements adquirits durant les sessions teòriques, amb l'objectiu d'expandir curricularment les competències individuals que permeten afrontar l'acompliment professional amb majors i millors garanties d'èxit. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Trobaràs a més de l'equip docent, personal de suport (dinamitzadora i equip tècnic) que t'orientarà i ajudarà al llarg de tota la teua experiència formativa. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. A més, per ser alumnat d'aquest curs la Universitat els proporciona (si encara no ha sigut alumne/a de la Universitat) un compte de correu electrònic. La metodologia online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la #UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS Dins del curs hi ha una programació que és un dels recursos més importants en la mesura en la qual serveix de guia en indicar les fites més importants en el desenvolupament del programa formatiu (activació de temes, exàmens, recuperacions, &) A l'Aula Virtual està tot el material didàctic que compon el programa del curs. Es realitzen materials exprofeso, maquetats amb el mateix format, que componen l'essència de la formació i que permeten tant el seu estudi com descàrrega en pdf. A més, en aquest curs podràs trobar un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: " presentacions de Powerpoint, " materials multimèdia (vídeos, àudios&) " Conferències en directe. " Referències bibliogràfiques. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums i tauler d'anuncis, missatgeria interna, xats i videoconferències. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. Tres formats fonamentals de fòrum són: - Fòrum de qüestions generals, de Qüestions Generals es poden plantejar dubtes sobre l'ús de la plataforma, comunicar notícies generals del curs, realitzar presentacions personals, comunicar interessos, etc - Fòrum específic de l'assignatura, els participants poden plantejar dubtes i consultes relacionades amb els continguts i les activitats, a les quals podran respondre tant els tutors com els alumnes. També es poden proposar temes de discussió relacionats amb la matèria, així com compartir recursos que puguen ser d'utilitat per al treball en els continguts plantejats en el tema: adreces web, referències d'articles o llibres, o una altra informació que siga d'interés general. - Tauler d'anuncis: només el professorat, dinamitzadora i equip tècnic poden publicar missatges. [MODALIDAD_EVALUACION2] => Tots els participants rebran la informació que es publique en els fòrums en l'adreça de correu electrònic de la Universitat. S'ofereix també la possibilitat de #comunicar en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. AVALUACIÓ Per a obtindre el títol del curs és necessari superar l'assignatura que el compon. Per a això, la qualificació final està formada per les següents àrees: " Participació: 20%. Requisits mínims: o Fòrums: almenys s'ha de participar una vegada en cada tema, fent intervencions de qualitat. Una intervenció de qualitat no serà una simple afirmació, negació o contestació concisa a un punt anterior. Una intervenció de qualitat serà la que es faça de forma argumentada. A més, es pot aportar nova informació (amb fonts, o recursos útils) o afegir al debat sobre una afirmació ja realitzada per un altre company/a. o Xats i videoconferències: encara que no és obligatòria la participació, per ser eines de comunicació asincrònica, es tindrà en compte la participació. " Tasques: 80%. La tasca sobre violència filioparental, és obligatòria i es corregirà amb el rigor i l'exigència que requereix un Expert Universitari. S'ha d'obtindre una puntuació mínima de 5 en la tasca per a poder valorar el 20% de participació. El termini en el lliurament de la tasca s'ha de complir obligatòriament. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Recursos d'atenció familiar i infantojuvenil: Serveis de Suport i Orientació Escolar, Centres de Dia, Recursos de protecció de menors (acolliment, tutela i adopció), Serveis Socials Generals i especialitzats, programes d'atenció a menors estrangers migrants. Àmbit sanitari: Centres de Salut Mental Infantojuvenil, Unitats de rehabilitació en substàncies tòxic dependents, programes de suport psicosocial en deshabituació, unitats d'atenció a patologies duals. Xarxa de justícia: Programes de prevenció de manifestacions agressives, de reducció de danys en educació viària, Centres de Justícia Juvenil, Equips dels Jutjats de Família, Programes de Llibertat Vigilada de Menors, Joves a la presó i llibertat condicional, criminòlegs especialitzats en perfil criminal i delictiu, professionals de la victimología, experts en assessorament delictiu en matèria d'assetjament, violència escolar, bullying i ciberbullying, personal de forces i cossos de seguretat de l'estat especialitzats en problematicidad familiar. [CRITERIO_ADMISION] => Llicenciats o Graduats en Psicologia i Pedagogia; Diplomats o Graduats en Treball Social, Educació Social, Criminologia que vulguen ampliar la seua formació i/o experiència professional en l'àmbit de la intervenció social. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => El alumnado debe conocer diversas problemáticas que, desde el mundo del adolescente, son factores de riesgo, para ellos y las personas que les rodean, como son los problemas de índole psiquiátrico como los agresores sexuales. Además, el alumnadoo debe tener una aproximación específica al fenómeno de la violencia filioparental así como una experiencia profesional de éxito en cuanto a la intervención terapéutica. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24512290/24511130 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => 6.- Violència filie parental [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 6.- Violència filie parental [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. El funcionament de la conducta humana. Introducció al model cognitiu conductual. 6.2. Trastorns relacionats amb les conductes delictives. Descripció, avaluació i tractament. 6.3. Descripció de la VFP. Conceptualització del problema, prevalença i perfils. 6.4. Etiologia i models explicatius de la VFP. 6.5. Avaluació de la VFP. Anàlisi funcional de les conductes de maltractament. 6.6. Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball individual amb hij@s i amb pares/mares. 6.7. Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball en grup amb hij@s; Escola de Pares i sessions conjuntes pares/hij@s. 6.8. Correlació de la VFP amb altres problemes específics (drogues, #TIC¿#s i Bulling). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. El funcionament de la conducta humana. Introducció al model cognitiu conductual. 6.2. Trastorns relacionats amb les conductes delictives. Descripció, avaluació i tractament. 6.3. Descripció de la VFP. Conceptualització del problema, prevalença i perfils. 6.4. Etiologia i models explicatius de la VFP. 6.5. Avaluació de la VFP. Anàlisi funcional de les conductes de maltractament. 6.6. Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball individual amb hij@s i amb pares/mares. 6.7. Tractament de la VFP. Programa d'intervenció. Treball en grup amb hij@s; Escola de Pares i sessions conjuntes pares/hij@s. 6.8. Correlació de la VFP amb altres problemes específics (drogues, #TIC¿#s i Bulling). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp36364 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Arias Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Residencia Socioeducativa "Colonia San Vicente Ferrer" (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni13970 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Cortés Tomás [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5136 [EMAIL_FACULTAD] => cortesm@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp68153 [NOMBRE_PERSONA] => Milagros [APELLIDOS] => Fuentes Albero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico psiquiatra, especialista en infancia y adolescencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp40388 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de la Fundación Amigó en Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp20789 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Sánchez Heras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga en el Centro de reeducación Colonia San Vicente Ferrer de Godella (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29250 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro José [APELLIDOS] => López Ferri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de la Universidad de Valencia. Departamento de Sociología y Antropología Social. Subdirector de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer [NPI] => M1192 [EMAIL_FACULTAD] => P.Jose.Lopez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni29764 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Samper García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5151 [EMAIL_FACULTAD] => psamper@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp40388 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de la Fundación Amigó en Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Violència Filio-Parental i altres Problemes Relacionats amb les Conductes Delictives


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 15.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 04/04/2025

Data inici: Maig 2025

Data fi: Juny 2025

Matrícula: 480 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: On line

Horari:

Més informació

Objectius del curs

1.- Oferir una formació de qualitat ajustada als nilos, xiquetes i adolescents en risc i les seues famílies com a eix central d'estudi.
2.- Afavorir espais per a l'intercanvi, la discussió, el anàlisis i la reflexió crític-constructiva.
3.- Aprofundir en les circumstàncies de risc per a establir mecanismes de prevenció - inclusió, intervenció i avaluació, envers aquests xiquets, xiquetes i adolescents i les seues famílies.

Leer más

Objectius professionals

Recursos d'atenció familiar i infantojuvenil: Serveis de Suport i Orientació Escolar, Centres de Dia, Recursos de protecció de menors (acolliment, tutela i adopció), Serveis Socials Generals i especialitzats, programes d'atenció a menors estrangers migrants.
Àmbit sanitari: Centres de Salut Mental Infantojuvenil, Unitats de rehabilitació en substàncies tòxic dependents, programes de suport psicosocial en deshabituació, unitats d'atenció a patologies duals.
Xarxa de justícia: Programes de prevenció de manifestacions agressives, de reducció de danys en educació viària, Centres de Justícia Juvenil, Equips dels Jutjats de Família, Programes de Llibertat Vigilada de Menors, Joves a la presó i llibertat condicional, criminòlegs especialitzats en perfil criminal i delictiu, professionals de la victimología, experts en assessorament delictiu en matèria d'assetjament, violència escolar, bullying i ciberbullying, personal de forces i cossos de seguretat de l'estat especialitzats en problematicidad familiar.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò