7a Edició - Codi 24423050

Array ( [CODIGO] => 24423050 [EDICION] => 7 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 15.00 [FECHA_INICIO] => 30/11/2024 [FECHA_FIN] => 31/05/2025 [LUGAR] => Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 13/11/2024 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => educacion-derechos-humanos [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Online [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats i titulats universitaris en Ciències Socials, Ciències Polítiques, Filosofia, Treball Social, Pedagogia, Magisteri, Dret, Educació Social, Psicologia. Professionals amb titulació acadèmica universitària: educadors i tècnics d'intervenció social i intervenció socioeducativa i sociocultural. Professionals de formació amb titulació acadèmica universitària en organitzacions socials (*ONGD, associacions), educatives, empresarials i sindicals. Professionals de consultores i agències de formació amb titulació acadèmica universitària. Educadors d'institucions penitenciàries, educadors d'educació infantil i d'educació de persones adultes amb titulació acadèmica universitària. Assessors tecnicopedagògics, tècnics d'educació en administracions d'àmbit local i estatal amb titulació acadèmica universitària. Estudiants universitaris que tinguen com a màxim un 10% dels crèdits pendents d'avaluar per a acabar la seua formació. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Entre els seus objectius destaquen: Definir el concepte de Ciutadania i la seua estreta relació amb la democràcia, abordar la seua construcció històrica i el procés seguit en la conquesta gradual de drets i llibertats que li doten de contingut, reflectit en les Declaracions universals de drets i en el constitucionalisme contemporani. Assegurar una educació per a una ciutadania democràtica, és a dir, educació per a la democràcia i educar en democràcia, com a fi i com a mitjà de l'educació, per a la participació activa de les ciutadanes i els ciutadans en els assumptes de la vida pública que ens concernixen. Assumir i transmetre la consideració de l'educació per a una ciutadania democràtica com un bé comú, com un procés del qual cal participar i per tant com un horitzó sempre obert i millorable que orienta les nostres accions i les nostres decisions. Dotar de ferramentes d'anàlisis i intervenció social als professionals de l'educació en els seus diferents àmbits i modalitats, per a fonamentar el seu exercici quotidià en termes de ciutadana democràtica i drets humans. Sensibilitzar als educadors en la necessitat que la democràcia siga considerada com un valor *universalizable que oferisca la possibilitat que siga efectiu el diàleg intercultural i el respecte als drets humans. Potenciar la idea que és necessari educar en l'exercici de la tolerància i de la llibertat dins dels principis democràtics de la convivència, així com en la prevenció de conflictes i la resolució pacífica d'estos. Considerar i contextualitzar l'educació per a la ciutadania democràtica i els drets humans com una part substantiva de les polítiques i les pràctiques d'educació i formació al llarg de la vida, seguint els criteris prioritaris de l'agenda educativa europea i internacional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => - Anàlisi de textos i imatges relacionats amb l'origen històric i la fonamentació teòrica de la ciutadania democràtica i els drets humans. - Plantejament de qüestions teòriques entorn dels conceptes explicats en fòrums de debat i grups de discussió. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La formació aportada per este curs s'orienta al desenvolupament professional en àrees com ara: el disseny i gestió de programes d'intervenció socioeducativa i sociocultural en l'àmbit del menor i de la joventut, educadors en exercici, materials curriculars, innovacions socials i iniciatives formatives. També va destinat al desenvolupament professional en institucions (institucions educatives, organitzacions i xarxes socials-entre altres la Xarxa d'Escoles Ciutadanes--, famílies i comunitats, assessors de formació, etc. Per a les modalitats d'educació formal, no formal i permanent, en els diferents nivells educatius, orientades totes elles a la formació i qualificació per a l'educació en valors, en drets humans i en ciutadania, mediació intercultural, educació per a la pau, educació per al desenvolupament, etc. [CRITERIO_ADMISION] => Graduats titulació acadèmica universitària. Estudiants universitaris que tinguen com a màxim un 10% dels crèdits pendents d'avaluar per a acabar la seua formació. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Capacitat per a exercir professionalment des de l'enfocament de l'educació per a una ciutadania democràtica com un bé comú i en Drets Humans que han adoptat en els últims anys el conjunt de les Organismes internacionals de l'àmbit de Nacions Unides i les ONGs a l'hora de dissenyar, planificar i desenvolupar les seues polítiques i intervencions en el terreny de l'educació diferents països com a desenvolupament humà es referix. Asserció dels instruments que s'emmarquen en el pla legal la potencial exigibilitat dels Drets Humans en relació amb el dret a l'educació, així com les bases teòriques per a l'educació en basada en els mateixos i en la ciutadania democràtica. Pensament crític en el coneixement de les realitats i problemes que en el món obstaculitzen la verdadera realització dels Drets Humans en el terreny de l'educació i per a l'exercici de la ciutadania democràtica. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24423050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Principios filosóficos - Los principios liberales del XVII - La aportación de la Ilustración en el XVIII - Las ideas socialistas del XIX 1.2. Principios y actitudes éticas - La libertad - Los derechos individuales y sociales - La igualdad - La justicia - La tolerancia - La participación - La sostenibilidad 1.3. La educación para la ciudadanía desde la perspectiva de género 1.3.1 La perspectiva de género: instrumento indispensable para analizar los sistemas de relaciones sociales y la persistente desigualdad entre mujeres y hombres. 1.3.2 Análisis de casos: historia, cultura, economía, lenguaje, etc. 1.3.3 La construcción social y cultural de las identidades de género en el contexto actual. Los roles, los estereotipo de género y los cambios sociales. 1.3.4 La violencia de género: factores de riesgo y factores de protección. 1.3.5 La ciudadanía como construcción histórico- social y los derechos de las mujeres como derechos humanos. Los derechos de ciudadanía. 1.3.6 Democracia, ciudadanía, participación: retos del siglo XXI. 1.4. La Educación para la ciudadanía desde la perspectiva de los Derechos Humanos 1.4.1. La política educativa de la UE en torno a la Educación para la Ciudadanía. 1.4.2. Derechos Humanos y Educación para la ciudadanía en España. Se trata de reflexionar y debatir sobre problemas que inciden en la práctica de los derechos humanos y en la Educación para la ciudadanía. Desde una perspectiva global y crítica que tiene mucho que ver con el enfoque filosófico jurídico. Estableciendo la relación entre la Educación para la ciudadanía, que es una enseñanza para convivir en un mundo rodeado de continuos desafíos, en un contexto de impacto de la globalización y el incremento de la desigualdad 1.5. El enfoque de las competencias sociales y ciudadanas 1.5.1. El enfoque de las competencias clave y el aprendizaje de la ciudadanía a lo largo de la vida [DESCRIPCION2] => 1.5.2. La competencia social y ciudadana: dimensiones y componentes. 1.5.3. Aprendizaje y desarrollo de las competencias cívicas 1.5.3. Su lugar en el currículum y necesidad de conjuntar la educación con otras instancias y agentes sociales (familia y municipio). [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24423050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Aprendizaje servicio como herramienta para la Educación para la ciudadanía y los Derechos humanos 2.1.1. Métodos y experiencias educativas de aprendizaje servicio 2.1.2. Aprendizaje servicio orientado a la Educación para la Ciudadanía Democrática 2.2. Educación para la paz orientada a la ciudadanía global 2.2.1. Educación para la paz en un mundo globalizado 2.2.2. Educación, sostenibilidad y ciudadanía global 2.3. Sociología de la ciudadanía 2.3.1. La construcción social de la ciudadanía 2.3.2. Políticas y prácticas educativas en el ejercicio de la ciudadanía 2.4. Diversidad e interculturalidad en Educación para la ciudadanía 2.4.1. Inmigración, educación y diversidad cultural 2.4.2. Curriculum intercultural y educación para la ciudadanía [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24423050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El programa del primer módulo tendrá dos partes: una primera parte dedicada a la presentación de las técnicas cuantitativas y una segunda parte dedicada a las técnicas cualitativas. En la sección de las técnicas cuantitativas se abordarán las siguientes cuestiones: a) el método científico; b) componentes de la teoría; c) el proceso de investigación; d) la encuesta; e) los datos secundarios. Y en la sección de las técnicas cualitativas se abordarán las siguientes cuestiones: a) presentación de las características principales de las técnicas cualitativas (estableciendo una comparativa con las cuantitativas); b) los objetivos de la investigación cualitativa; c) el proceso de la investigación cualitativa; d) la utilización de las técnicas cualitativas; e) ejemplos relevantes de estudios que han utilizado técnicas cualitativas. El programa del segundo y tercer módulo consisten en realizar las tareas indicadas contando con su asesoramiento y tutorización de profesorado especializado.. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni79043 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Ancheta Arrabal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6892 [EMAIL_FACULTAD] => ancheta2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66443 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Barrientos Rastrojo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni67617 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Cambero Rivero [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de Extremadura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni81529 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Casado Triviño [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Granada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni57323 [NOMBRE_PERSONA] => Óscar [APELLIDOS] => Chiva Bartoll [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ayudante Doctor. Departamento de Educación. Universitat Jaume I de Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp291454 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Maria [APELLIDOS] => Cifuentes Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable de Formación Fundación CIVES [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni19106 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Miguel [APELLIDOS] => Lazaro Lorente [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G4063 [EMAIL_FACULTAD] => lazarol@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni19335 [NOMBRE_PERSONA] => María Jesús [APELLIDOS] => Martínez Usarralde [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9054 [EMAIL_FACULTAD] => mjmu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni54427 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Luis [APELLIDOS] => Rodríguez Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Colaborador. Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni81531 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Ruiz Ruiz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Jaén [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp387873 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Sanchis Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Sociología + Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni72646 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Villar Aguilés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0869 [EMAIL_FACULTAD] => alicia.villar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni79043 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Ancheta Arrabal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6892 [EMAIL_FACULTAD] => ancheta2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp291454 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Maria [APELLIDOS] => Cifuentes Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable de Formación Fundación CIVES [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans


Programa

Unidad: 1
+
Unidad: 2
+
Unidad: 3
+
Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò