8a Edició - Codi 23321060

Array ( [CODIGO] => 23321060 [EDICION] => 8 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 900 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 04/10/2023 [FECHA_FIN] => 10/09/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Filologia Espanyola [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2023 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => master-ele [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Formació i Actualizació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Flexibilitat horària a causa de la modalitat en línia., [REQUISITOS_TITULACION] => Graduats/as o titulats/as en qualsevol Filologia, especialment Filologia hispànica. També es considerarà l'accés a aquest màster de les persones provinents de graus o llicenciatures en l'àrea d'Humanitats o Socials preferiblement amb coneixements de Filologia i/o Lingüística. Estudiants als qui els quedi menys d'un 10% per a obtenir el seu títol de grau en qualsevol Filologia, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Per als professionals interessats i compromesos amb l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera, els reptes poden ser molts, per la qual cosa una formació sòlida i completa és essencial. Comptar amb les bases i l'actualització de diversos temes que s'aborden en el Màster de Formació Permanent en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera garantirà una formació completa i d'alta qualitat. Dins dels temes que s'inclouen en el Màster de Formació Permanent en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera es troben els enfocaments, mètodes i avaluació en l'ensenyament de l'espanyol, el desenvolupament de la comprensió, l'expressió i interacció orals, a més de la fonètica i la prosòdia de l'espanyol. A més d'abordar aspectes gramaticals problemàtics en la didàctica de la nostra llengua, també es contemplaran temes pragmàtic discursius i ensenyaments de l'espanyol col·loquial. El màster inclou, així mateix, el desenvolupament de la comprensió i expressió escrites, l'ensenyament de la cultura hispànica, entre molts temes més. Beneficis de cursar el Màster de Formació Permanent en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera: 1. Atés que molts professionals es troben altres països treballant com a professors d'espanyol, aquest màster els facilita l'aprenentatge gràcies a que és online. Això permet una flexibilitat temporal i espacial, a més de que és un màster totalment compatible amb una vida laboral intensa . 2. Aquest màster ofereix una formació actualitzada en coneixements i habilitats, essencial tant per als qui ja estan exercint aquesta professió com per als qui volen formar-se per a dedicar-se a ella. 3. La formació d'aquest màster ofereix un complement formatiu idoni per als estudiants del grau Estudis Hispànics: Llengua Espanyola i les seues Literatures .i compta amb el prestigi i reconeixement de la Universitat de València. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'alumne llegirà un dossier de continguts teòrics que està compost per tres mòduls i que li permetran reflexionar sobre els principals temes de l'ensenyament del lèxic. A vegades se suggereixen activitats de reflexió perquè l'alumne les realitze individualment i les solucions del qual apareixen en els propis materials. També hi ha referències bibliogràfiques per a ampliar aquests continguts. A més de les tutories individuals per correu o en la plataforma amb la tutora, l'estudiant ha de participar en els fòrums, en els quals aportarà les seves creences, visions, necessitats, dubtes i experiències com aprendientes de llengües i a partir dels seus comentaris s'extrauran conclusions sobre què és i com s'ha d'ensenyar el lèxic en cada context. Per aquesta raó, cada edició del programa és diferent, ja que gran part dels continguts es construeixen conjuntament, a partir dels comentaris i necessitats dels propis estudiants. També es potencia el treball en grup, atès que els estudiants han de lliurar una tasca grupal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => Estudiants que hagen cursat el Diploma en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera de la Universitat de València en alguna de les seues edicions, obtenint la qualificació d'apte. [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En un món tan interconnectat, és fonamental comptar amb l'aprenentatge d'un altre idioma. Per aquesta raó, la formació de professors qualificats és essencial, no sols a Espanya, sinó també en altres països. L'ensenyament d'un idioma tan ric com el nostre requereix d'una formació de qualitat en didàctica de llengües estrangeres i en ELA. Per a aquells professionals que ja compten amb aquest títol serà de gran valia actualitzar-se quant a les bases teòriques i metodològiques. Per a això, la Universitat de València compta amb el Màster de Formació Permanent en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera. Són molts països on resulta molt important comptar amb un perfil professional actualitzat com a professor d'espanyol, des del Brasil fins a Àfrica i Àsia. Impartir classes requereix d'una formació específica sobre la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera. Molts docents requereixen d'una instrucció més formal de la que posseeixen i que complemente la seua formació actual. En aquest sentit, el Màster de Formació Permanent en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera enriqueix i millora l'acompliment laboral i professional. A través del Màster de Formació Permanent en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera, els professionals adquiriran els següents coneixements i habilitats: - Adquirir o reforçar els principis metodològics per a la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera. - Comptar amb una formació de qualitat sobre els principals continguts lingüístics, pragmàtics i culturals de la nostra llengua. - Obtindre possibilitats pràctiques d'endinsar-se en l'experiència de l'ensenyament de l'espanyol. - Tindre una nova perspectiva i panorama de la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera, a més de familiaritzar-se amb recursos nous i actualitzats, a més de materials bibliogràfics online i en text. El Màster de Formació Permanent en Formació i Actualització de Professors d'Español com a Llengua Estrangera està dirigit a filòlegs, lingüistes, pedagogs, logopedes, mestres. Així mateix, poden realitzar-ho graduats de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de socials (psicòlegs, sociòlegs, periodistes). A més, poden cursar-ho els qui compten amb experiència laboral en aquest àmbit i els qui que necessiten completar, millorar i actualitzar amb un marc teoricopràctic el seu exercici laboral. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Enfocaments, mètodes i avaluació en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Enfocaments, mètodes i avaluació en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Necessitat i fonament d'una metodologia. 2. Enfocaments i mètodes en l'ensenyament de E/LI. 3. Història de la metodologia en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. 4. El Marc europeu comú de referència per a les Llengües (2002) i el Pla Curricular de l'Institut Cervantes (2006) 5. Conceptes bàsics sobre l'avaluació en E/LI 6. Els Diplomes d'Español com a Llengua Estrangera (DELE) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Necessitat i fonament d'una metodologia. 2. Enfocaments i mètodes en l'ensenyament de E/LI. 3. Història de la metodologia en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera. 4. El Marc europeu comú de referència per a les Llengües (2002) i el Pla Curricular de l'Institut Cervantes (2006) 5. Conceptes bàsics sobre l'avaluació en E/LI 6. Els Diplomes d'Español com a Llengua Estrangera (DELE) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => La competència digital del professorat de E/LI [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La competència digital del professorat de E/LI [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.- PROGRAMA 5.1.- PROGRAMA: DESCRIPTORS (Assenyalar el programa detallat que s'impartirà en l'assignatura) 1. INTRODUCCIÓ: Les competències del professorat de E/LI En l'àmbit digital. 2. Conceptes bàsics: el abc de les tecnologies aplicades a l'adquisició de segones llengües. 3. Pàgines web de recursos educatius -Pàgines institucionals -Iniciatives personals i cooperatives 4. Blogs de E/LI 5. Podcasts i vídeos. 6. Recursos web 2.0. -Xarxes socials i les seves aplicacions en l'ensenyament aprenentatge de E/LI. -Webquests. -Wikis -Altres programes interactius. 7. Eines i programes educatius de telecolaboración. GUIA DOCENT TÍTOLS PROPIS -Eines basades en comunicació mediada per ordinador. -Mons virtuals 8. Les infinites possibilitats de la xarxa. Altres recursos. 9. El futur de les TIC i la seva aplicació fora i dins de l'aula. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.- PROGRAMA 5.1.- PROGRAMA: DESCRIPTORS (Assenyalar el programa detallat que s'impartirà en l'assignatura) 1. INTRODUCCIÓ: Les competències del professorat de E/LI En l'àmbit digital. 2. Conceptes bàsics: el abc de les tecnologies aplicades a l'adquisició de segones llengües. 3. Pàgines web de recursos educatius -Pàgines institucionals -Iniciatives personals i cooperatives 4. Blogs de E/LI 5. Podcasts i vídeos. 6. Recursos web 2.0. -Xarxes socials i les seves aplicacions en l'ensenyament aprenentatge de E/LI. -Webquests. -Wikis -Altres programes interactius. 7. Eines i programes educatius de telecolaboración. GUIA DOCENT TÍTOLS PROPIS -Eines basades en comunicació mediada per ordinador. -Mons virtuals 8. Les infinites possibilitats de la xarxa. Altres recursos. 9. El futur de les TIC i la seva aplicació fora i dins de l'aula. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Desenvolupament de la comprensió, expressió i interacció orals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Desenvolupament de la comprensió, expressió i interacció orals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Oralitat i escriptura 2. El concepte històric de destreses linguísticas i l'orientació del MECR (2002): cap a les activitats de la llengua 3. Procés de comprensió oral: la comprensió auditiva 4. Processos d'expressió oral: l'expressió i la interacció orals 5. Avaluació de les destreses orals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Oralitat i escriptura 2. El concepte històric de destreses linguísticas i l'orientació del MECR (2002): cap a les activitats de la llengua 3. Procés de comprensió oral: la comprensió auditiva 4. Processos d'expressió oral: l'expressió i la interacció orals 5. Avaluació de les destreses orals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Fonètica i prosòdia de l'espanyol [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonètica i prosòdia de l'espanyol [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1Fonética articulatòria. 2Fonéticas acústica i auditiva. 3Actividades prosòdiques 4Uso de programes especialitzats: PRAAT. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1Fonética articulatòria. 2Fonéticas acústica i auditiva. 3Actividades prosòdiques 4Uso de programes especialitzats: PRAAT. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Qüestions pragmàtic-discursives i ensenyament de l'espanyol col·loquial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Qüestions pragmàtic-discursives i ensenyament de l'espanyol col·loquial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Acostament a la Pragmàtica 2. Acostament a l'Espanyol col·loquial 3. Qüestions sobre la Pragmàtica i la Didàctica de l'Espanyol col·loquial 4. Didàctica de les tàctiques i estratègies pragmàtiques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Acostament a la Pragmàtica 2. Acostament a l'Espanyol col·loquial 3. Qüestions sobre la Pragmàtica i la Didàctica de l'Espanyol col·loquial 4. Didàctica de les tàctiques i estratègies pragmàtiques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 16 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes gramaticals problemàtics en la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera I [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes gramaticals problemàtics en la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera I [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Què significa saber gramàtica? Què significa explicar gramàtica? 2. Els pronoms àtons. Situacions o estructures argumentals bàsiques i pronoms. 3. Els pronoms àtons. Variacions sobre les estructures bàsiques. Verbs en més d'una situació. 4. El temps en el verb. La diferència entre les formes "he menjat" i "vaig menjar" 5. L'aspecte en el verb. Les formes "menjava" i "vaig menjar" i les formes compostes. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Què significa saber gramàtica? Què significa explicar gramàtica? 2. Els pronoms àtons. Situacions o estructures argumentals bàsiques i pronoms. 3. Els pronoms àtons. Variacions sobre les estructures bàsiques. Verbs en més d'una situació. 4. El temps en el verb. La diferència entre les formes "he menjat" i "vaig menjar" 5. L'aspecte en el verb. Les formes "menjava" i "vaig menjar" i les formes compostes. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 14 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes gramaticals problemàtics en la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera II [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes gramaticals problemàtics en la didàctica de l'espanyol com a llengua estrangera II [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El subjuntiu a l'aula de E/LI: gramàtica i pragmàtica 2. Que plou/plogui! La manera en oracions independents 3. Un noi que parla/parli anglès. La manera en oracions de relatiu 4. M'ha dit que ve/vingui. La manera en oracions substantives 5. Quan tinc/tingui temps, et crido. La manera en oracions adverbials [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El subjuntiu a l'aula de E/LI: gramàtica i pragmàtica 2. Que plou/plogui! La manera en oracions independents 3. Un noi que parla/parli anglès. La manera en oracions de relatiu 4. M'ha dit que ve/vingui. La manera en oracions substantives 5. Quan tinc/tingui temps, et crido. La manera en oracions adverbials [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Desenvolupament de la comprensió i expressió escrita [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Desenvolupament de la comprensió i expressió escrita [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Desenvolupament de la comprensió lectora Petita panoràmica sobre la Comprensió Lectora una vista d'ocell en Pensant per a entrar en matèria Generalitats sobre la Comprensió Lectora Llegir en L1 i llegir en L2 La lectura com a activitat d'interacció Què necessitem en la Comprensió Lectora? o Estratègies de comprensió lectora GUIA DOCENT TÍTOLS PROPIS o Màximes per a recordar Llegir amb objectius: desglossant les tasques o Dissenyar activitats entorn d'una lectura o Exemples de tasques Bibliografia i referències per a ampliar coneixements Desenvolupament de l'expressió escrita Petit qüestionari previ per a escalfar motors Pensant per a entrar en matèria Generalitats sobre la EE: breu perspectiva històrica Què necessitem en la EE? o Per a què escrivim o Objectius i estratègies o L'estructura de cada història o Els components a tenir en compte o La unió fa la força: avantatges de l'aprenentatge cooperatiu Escriure amb objectius: desglossant les tasques Parts del procés d'escriptura o Exemples de tasques [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Desenvolupament de la comprensió lectora Petita panoràmica sobre la Comprensió Lectora una vista d'ocell en Pensant per a entrar en matèria Generalitats sobre la Comprensió Lectora Llegir en L1 i llegir en L2 La lectura com a activitat d'interacció Què necessitem en la Comprensió Lectora? o Estratègies de comprensió lectora GUIA DOCENT TÍTOLS PROPIS o Màximes per a recordar Llegir amb objectius: desglossant les tasques o Dissenyar activitats entorn d'una lectura o Exemples de tasques Bibliografia i referències per a ampliar coneixements Desenvolupament de l'expressió escrita Petit qüestionari previ per a escalfar motors Pensant per a entrar en matèria Generalitats sobre la EE: breu perspectiva històrica Què necessitem en la EE? o Per a què escrivim o Objectius i estratègies o L'estructura de cada història o Els components a tenir en compte o La unió fa la força: avantatges de l'aprenentatge cooperatiu Escriure amb objectius: desglossant les tasques Parts del procés d'escriptura o Exemples de tasques [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => L'ensenyament de la cultura hispànica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'ensenyament de la cultura hispànica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Introducció 2 2 Qüestions prèvies: què entenem per cultura 2 2.1 Les tres dimensions del concepte de cultura a partir dels prefixos pluri-, multi- i inter- (Trujillo, 2005) 5 2.2 El factor cultural en l'adquisició de segones llengües: el model d'aculturació (Schumann, 1986) 8 2.3 El concepte de cultura en la didàctica de l'espanyol com le/l2: cap a una cultura comunicativa 10 3 Documents de referència: PCIC (2006) i MECR (2002: 2017) 12 4 La cultura imaginada (Kramsch, Pavlenko i Norton): fer cultura d'aula 17 5 Proposta d'activitats: conscienciació cultural i socialització rica 19 6 Avaluar la competència intercultural: PEL 22 [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Introducció 2 2 Qüestions prèvies: què entenem per cultura 2 2.1 Les tres dimensions del concepte de cultura a partir dels prefixos pluri-, multi- i inter- (Trujillo, 2005) 5 2.2 El factor cultural en l'adquisició de segones llengües: el model d'aculturació (Schumann, 1986) 8 2.3 El concepte de cultura en la didàctica de l'espanyol com le/l2: cap a una cultura comunicativa 10 3 Documents de referència: PCIC (2006) i MECR (2002: 2017) 12 4 La cultura imaginada (Kramsch, Pavlenko i Norton): fer cultura d'aula 17 5 Proposta d'activitats: conscienciació cultural i socialització rica 19 6 Avaluar la competència intercultural: PEL 22 [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Claus per a l'aprenentatge del lèxic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Claus per a l'aprenentatge del lèxic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Evolució en l'ensenyament del lèxic 2. L'emmagatzematge del lèxic en el lexicón 3. La creació de xarxes entre paraules, una poderosa estratègia. 4. Lèxic freqüent, bàsic i disponible 5. Raons per a decidir ensenyar una paraula 6. L'anàlisi de necessitats lèxiques 7. Com planificar l'ensenyament del lèxic amb el PCIC 8. L'ensenyament comunicatiu del lèxic. 9. L'ensenyament del lèxic en l'enfocament lèxic. 10. Classificació de tècniques per a l'ensenyament del lèxic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Evolució en l'ensenyament del lèxic 2. L'emmagatzematge del lèxic en el lexicón 3. La creació de xarxes entre paraules, una poderosa estratègia. 4. Lèxic freqüent, bàsic i disponible 5. Raons per a decidir ensenyar una paraula 6. L'anàlisi de necessitats lèxiques 7. Com planificar l'ensenyament del lèxic amb el PCIC 8. L'ensenyament comunicatiu del lèxic. 9. L'ensenyament del lèxic en l'enfocament lèxic. 10. Classificació de tècniques per a l'ensenyament del lèxic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => La interacció genuïna en la gestió de l'aula de E/LI [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La interacció genuïna en la gestió de l'aula de E/LI [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 9. La interacció genuïna a l'aula d'ELA 9.1 Maneig de l'aula. 9.1.1 Cap a una definició de maneig de l'aula. 9.1.2 Factors que influeixen en l'adequat maneig de l'aula. 9.1.3 El paper del professor, el paper de l'alumne i el paper del grup. 9.2 Interacció genuïna. 9.2.1 Les dinàmiques per a grups. 9.2.2 L'aprenentatge cooperatiu. 9.2.3 Interacció afectiva i efectiva. 9.3 Les activitats finals a l'aula. 9.3.1 Els suggeriments dels Marcs curriculars de referència. 9.3.2 Les imposicions del context particular d'ensenyament-aprenentatge. 9.3.3 Les característiques de les activitats comunicatives genuïnes. 9.4 Propostes de millora. 9.4.1 El docent com a professional reflexiu i les resistències naturals al canvi. 9.4.2 Integració de les tasques de vida i les tasques de l'aula. 9.4.3 El teatre com a possible espai de comunicació integral. 9.4.4 Pla d'acció. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 9. La interacció genuïna a l'aula d'ELA 9.1 Maneig de l'aula. 9.1.1 Cap a una definició de maneig de l'aula. 9.1.2 Factors que influeixen en l'adequat maneig de l'aula. 9.1.3 El paper del professor, el paper de l'alumne i el paper del grup. 9.2 Interacció genuïna. 9.2.1 Les dinàmiques per a grups. 9.2.2 L'aprenentatge cooperatiu. 9.2.3 Interacció afectiva i efectiva. 9.3 Les activitats finals a l'aula. 9.3.1 Els suggeriments dels Marcs curriculars de referència. 9.3.2 Les imposicions del context particular d'ensenyament-aprenentatge. 9.3.3 Les característiques de les activitats comunicatives genuïnes. 9.4 Propostes de millora. 9.4.1 El docent com a professional reflexiu i les resistències naturals al canvi. 9.4.2 Integració de les tasques de vida i les tasques de l'aula. 9.4.3 El teatre com a possible espai de comunicació integral. 9.4.4 Pla d'acció. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 13 [NOMBRE_MATERIA] => Disseny curricular i producció de materials didàctics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Disseny curricular i producció de materials didàctics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Aspectes relacionats amb l'aprenentatge de llengües propi. 2. La creació de material didàctic. 3. Anàlisi crítica de material didàctic 4. Esbós d'una seqüència didàctica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Aspectes relacionats amb l'aprenentatge de llengües propi. 2. La creació de material didàctic. 3. Anàlisi crítica de material didàctic 4. Esbós d'una seqüència didàctica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) [12] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 15 [NOMBRE_MATERIA] => Español per a fins específics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Español per a fins específics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Les llengües d'especialitat. Origen, delimitació i característiques. Llengua comuna i llengua d'especialitat. El perfil del professor d'espanyol amb finalitats professionals. 2. L'espanyol dels negocis. Textos especialitzats, la seva tipologia i característiques (linguísticas, pragmàtiques i discursives). 3. Una aproximació al disseny curricular d'un curs d'espanyol dels negocis: perfil de l'alumnat, anàlisi de necessitats, objectius, continguts, metodologia i avaluació. 4. Anàlisi i avaluació de manuals i activitats de comunicació professional destinades a una classe d'espanyol dels negocis. Disseny i producció de materials. 5. La planificació d'una sessió de classe d'espanyol dels negocis 6. Recursos per al professor dels negocis. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Les llengües d'especialitat. Origen, delimitació i característiques. Llengua comuna i llengua d'especialitat. El perfil del professor d'espanyol amb finalitats professionals. 2. L'espanyol dels negocis. Textos especialitzats, la seva tipologia i característiques (linguísticas, pragmàtiques i discursives). 3. Una aproximació al disseny curricular d'un curs d'espanyol dels negocis: perfil de l'alumnat, anàlisi de necessitats, objectius, continguts, metodologia i avaluació. 4. Anàlisi i avaluació de manuals i activitats de comunicació professional destinades a una classe d'espanyol dels negocis. Disseny i producció de materials. 5. La planificació d'una sessió de classe d'espanyol dels negocis 6. Recursos per al professor dels negocis. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 13 ) [13] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 17 [NOMBRE_MATERIA] => L'ensenyament de la literatura d'ELA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'ensenyament de la literatura d'ELA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Ensenyament de la literatura i el cinema des d'una perspectiva cultural. 2. Processos de colonització i descolonització cultural: l'art i la cultura en una pràctica intercultural. 3. Literatura i societat a l'entorn de E/LI. 4. Cinema i societat en l'entorn E/LI. 5. Cap a una didàctica transformadora de la literatura i el cinema. Pedagogia de l'oprimit, didàctica de l'emancipació i pràctica crítica a l'aula de E/LI. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Ensenyament de la literatura i el cinema des d'una perspectiva cultural. 2. Processos de colonització i descolonització cultural: l'art i la cultura en una pràctica intercultural. 3. Literatura i societat a l'entorn de E/LI. 4. Cinema i societat en l'entorn E/LI. 5. Cap a una didàctica transformadora de la literatura i el cinema. Pedagogia de l'oprimit, didàctica de l'emancipació i pràctica crítica a l'aula de E/LI. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 14 ) [14] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => L'avaluació de l'estudiant i del professorat d'espanyol com a llengua estrangera [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'avaluació de l'estudiant i del professorat d'espanyol com a llengua estrangera [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptes bàsics d'avaluació. Tipus d'avaluació i propòsits. 2. Eines i procediments d'avaluació. 3. Avaluació de la llengua en ús. Avaluació de tasques comunicatives. 4. La retroalimentació i l'avaluació per a l'aprenentatge. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptes bàsics d'avaluació. Tipus d'avaluació i propòsits. 2. Eines i procediments d'avaluació. 3. Avaluació de la llengua en ús. Avaluació de tasques comunicatives. 4. La retroalimentació i l'avaluació per a l'aprenentatge. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 15 ) [15] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques externes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques externes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Conèixer el centre educatiu Observació i col·laborar amb el professor en classes Proposada d'actuació i de possibles millores Dissenyar material didàctic i sistema d'avaluació Pràctica docent, gestió d'aula, i avaluació Elaboració de la memòria [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Conèixer el centre educatiu Observació i col·laborar amb el professor en classes Proposada d'actuació i de possibles millores Dissenyar material didàctic i sistema d'avaluació Pràctica docent, gestió d'aula, i avaluació Elaboració de la memòria [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 16 ) [16] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23321060 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball final de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball final de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Elaboració de materials (unitat didàctica sobre un tema o matèria determinat). 2. Estudi particular. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Elaboració de materials (unitat didàctica sobre un tema o matèria determinat). 2. Estudi particular. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 17 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp184217 [NOMBRE_PERSONA] => Montserrat [APELLIDOS] => Alonso Cuenca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundación International Education of Students, IES-Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni24681 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Begoña [APELLIDOS] => Blanco Paniagua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Centro de Idiomas de la Universidad de Deusto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni1063 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio Antonio [APELLIDOS] => Briz Gómez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1078 [EMAIL_FACULTAD] => emilio.a.briz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni65091 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Cabedo Nebot [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6927 [EMAIL_FACULTAD] => canea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni79987 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Córcoles Molina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Sustituto/a [NPI] => P8762 [EMAIL_FACULTAD] => cormoto@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni68766 [NOMBRE_PERSONA] => Dayane Mónica [APELLIDOS] => Cordeiro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Federal de Pernambuco [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni53703 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Foncubierta Muriel [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de La Rioja [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp184220 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Indira [APELLIDOS] => Franco Cordón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Europea de Madrid. Colaboradora del Instituto Cervantes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp255758 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => García Migura [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Institut des langues vivantes. Université catholique de Louvain [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp184218 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Garrido Ventín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador Dpto. de Español en DIFUSIÓN, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni78915 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => González García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H0658 [EMAIL_FACULTAD] => vglez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni70214 [NOMBRE_PERSONA] => Dorota María [APELLIDOS] => Kotwica [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M2052 [EMAIL_FACULTAD] => dokot@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp407448 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Molés Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora del Centre dIdiomes de la Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni76128 [NOMBRE_PERSONA] => Carles [APELLIDOS] => Navarro Carrascosa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de Valladolid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni55393 [NOMBRE_PERSONA] => Carles [APELLIDOS] => Navarro Carrascosa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp47495 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Orta Gracia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Académico Departamento Español y de Formación de Profesores. CLIC International House Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni59051 [NOMBRE_PERSONA] => Jaume [APELLIDOS] => Peris Blanes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4132 [EMAIL_FACULTAD] => peblajau@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni24683 [NOMBRE_PERSONA] => Raquel [APELLIDOS] => Pinilla Gómez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado/a Doctor/a. Universidad Rey Juan Carlos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp376134 [NOMBRE_PERSONA] => Gloria [APELLIDOS] => Pitarch Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Filología Hispánica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp184219 [NOMBRE_PERSONA] => Rocío [APELLIDOS] => Prieto Prieto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => New York University en Madrid y autora de materiales de ELE [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni75928 [NOMBRE_PERSONA] => Shima [APELLIDOS] => Salameh Jiménez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Ayudante Doctora de la Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1063 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio Antonio [APELLIDOS] => Briz Gómez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1078 [EMAIL_FACULTAD] => emilio.a.briz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni22159 [NOMBRE_PERSONA] => Virginia [APELLIDOS] => González García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni68766 [NOMBRE_PERSONA] => Dayane Mónica [APELLIDOS] => Cordeiro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Federal de Pernambuco [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Formació i Actualizació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera


Professorat

Alonso Cuenca, Montserrat
Fundación International Education of Students, IES-Madrid.
Blanco Paniagua, Mª Begoña
Centro de Idiomas de la Universidad de Deusto
Briz Gómez, Emilio Antonio
Catedrático/a de Universidad. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València
Cabedo Nebot, Adrián
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València
Córcoles Molina, Tomás
Sustituto/a. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València
Cordeiro, Dayane Mónica
Profesor/a. Universidad Federal de Pernambuco
Foncubierta Muriel, José Manuel
Profesor/a. Universidad de La Rioja
Franco Cordón, Ana Indira
Universidad Europea de Madrid. Colaboradora del Instituto Cervantes
García Migura, Begoña
Institut des langues vivantes. Université catholique de Louvain
Garrido Ventín, Pablo
Coordinador Dpto. de Español en DIFUSIÓN, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas.
González García, Virginia
Profesor/a Permanente Laboral PPL. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València
Kotwica, Dorota María
Ayudante/a Doctor/a. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València
Molés Moreno, María
Profesora del Centre dIdiomes de la Universitat de València.
Navarro Carrascosa, Carles
Profesor/a. Universidad de Valladolid
Navarro Carrascosa, Carles
Profesor/a Asociado de Universidad. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València
Orta Gracia, Antonio
Director Académico Departamento Español y de Formación de Profesores. CLIC International House Sevilla
Peris Blanes, Jaume
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Filologia Espanyola. Universitat de València
Pinilla Gómez, Raquel
Contratado/a Doctor/a. Universidad Rey Juan Carlos
Pitarch Ibáñez, Gloria
Licenciatura en Filología Hispánica
Prieto Prieto, Rocío
New York University en Madrid y autora de materiales de ELE
Salameh Jiménez, Shima
Profesora Ayudante Doctora de la Universidad Complutense de Madrid

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò