4a Edició - Codi 24521340

Array ( [CODIGO] => 24521340 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 2300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 21/10/2024 [FECHA_FIN] => 23/06/2025 [LUGAR] => Aula virtual de la Fundación Universidad-Empresa. ADEIT [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2024 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => psicologia-clinica-online [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en línia en Psicoteràpia i Psicologia Clínica: estratègies actuals d'intervenció [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'Aula Virtual és constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Trobaràs a més de l'equip docent, personal de suport (dinamitzadora i equip tècnic) que t'orientarà i ajudarà al llarg de tota la teua experiència formativa. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs dónes de qualsevol ordinador connectat a Internet i dónes de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. A més, per ser alumnat d'aquest curs la Universitat els proporciona (si encara no ha sigut alumne/a de la Universitat) un compte de correu electrònic. La metodologia online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la ##UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on és troben. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS Dins del curs hi ha una programació que és un dels recursos més importants en la mesura en la qual serveix de guia a indicar els fites més importants en el desenvolupament del programa formatiu (activació de tems, exàmens, recuperacions) A l'Aula Virtual està tot el material didàctic que compon el programa del curs. És realitzen materials exprofeso, maquetats amb el mateix format, que componen l'essència de la formació i que permeten tant el seu estudi com descàrrega en pdf. A més, en aquest curs podràs trobar un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: " presentacions de Powerpoint (explicades amb àudio i vídeo), " materials multimèdia (vídeos, àudios, enllaços, imagenes) " conferències en directe, " referències bibliogràfiques. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums i tauler d'anuncis, missatgeria interna i videoconferències. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Tots els participants rebran la informació que és publique en els fòrums en l'adreça de correu electrònic de la Universitat. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en els quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. [MODALIDAD_EVALUACION2] => AVALUACIÓ S'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les diferents matèries. L'obtenció del títol del curs requereix superar cadascuna de les assignatures que el componen. L'avaluació d'aquestes constarà d'exercicis o tasques a desenvolupar i entregar a través del recurs específic a l'aula virtual i/o de la realització de qüestionaris d'avaluació. Respecte als qüestionaris d'avaluació seran de tipus test, amb diverses opcions sent una la resposta correcta. Haurà de realitzar i enviar abans de la data fi de l'assignatura, indicada en la Programació , sense límit de duració, i es podrà entrar i eixir de cada examen tantes vegades com es desitge, fins que es concloga i l'alumnat l'envie. Només computaran les preguntes encertades. I la revisió de l'examen estarà disponible a partir de l'endemà de la data de finalització. El lliurament de les tasques i exercicis finalitzarà, també, en la mateixa data fi d'assignatura. No obstant això, al final del curs, hi haurà un període de recuperació per a aquelles persones que tinguen suspesa alguna assignatura. Aquest termini s'anunciarà en el tauler d'anuncis amb antelació. La Nota Final del Màster es calcularà amb la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents assignatures, en funció dels crèdits de cadascuna d'elles. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521340 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Entrenamiento en habilidades terapéuticas 2. Habilidades relacionales en terapia 3. Actitudes y aptitudes de la relación terapéutica 3. Competencias emocionales del terapeuta 4. Autocuidado del terapeuta 5. Asesoramiento personal y bioético 6. Técnicas de entrevista psicológica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521340 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Principios comunes en psicoterapia 2. Introducción a la terapia cognitivo conductual 3. Evaluación e intervención general desde una perspectiva cognitivo-conductual 4. Evaluación e intervención en trastornos de ansiedad 4.1. Evaluación en trastornos de ansiedad 4.2. Intervención en trastornos de ansiedad 4.3. Evaluación e intervención en trastorno obsesivo-compulsivo 4.4. Evaluación e intervención en trastornos relacionados con traumas y factores de estrés 5. Evaluación e intervención en trastornos depresivos 5.1. Evaluación en trastornos depresivos 5.2. Intervención en trastornos depresivos 6. Nuevas terapias de tercera generación [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521340 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Terapia cognitivo-conductual 1.1.1Técnicas de desactivación, detección del pensamiento y exposición. 2.Técnicas de sugestión e hipnosis 3. Terapia familiar sistémica 4.Enfoque EMDR (Modelo de desensibilización y reprocesamiento) 5. Terapia breve estratégica 6.Terapia Gestalt y trabajo con las emociones 6.1. Terapia Gestalt 6.2. Arteterapia 6.3. Intervención psicoterapéutica en emociones 6.4. Terapia de grupo 7.Terapia de aceptación y compromiso 8.Terapia dialéctico-comportamental 9.Tratamiento psicológico desde el enfoque transdiagnóstico 10.Counselling 10.1. Introducción al counselling 10.2. Tema Enfoque psicológico en el ámbito sanitario 11.Neuropsicología 12. Mindfulness 12.1.Compasión y autocompasión-Espiritualidad 12.2. Aplicación terapéutica del mindfulness 12.2.1.Aplicación en problemas de salud mental 12.2.2.. Aplicación en problemas de salud física [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521340 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Psicoterapia infanto-juvenil 1.1. Psicología perinatal 1.2. La adopción y su implicación en psicoterapia 1.3. Atención a la diversidad sexual, de género y familiar 1.4. Evaluación clínica infanto-juvenil 1.5. Técnicas de intervención en infancia y adolescencia 1.5.1. Trastornos depresivos 1.5.2. Trastornos de conducta y ansiedad en infancia y adolescencia 1.5.3. Trastornos de la conducta alimentaria 1.5.4. Neurobiología y estrategias terapéuticas del TDAH 1.5.5. Trastornos del espectro autista 1.5.6. Intervención en suicidio 1.5.7. Intervención en adicciones y conductas adictivas 1.5.8. Intervención en adicciones comportamentales 1.5.9. Trastornos mentales graves 1.5.10 Personas PAS y Altas capacidades 2. Intervención en contextos familiares y escolares 2.1. Intervención en contextos familiares 2.1.1. Psicoeducación para madres y padres 2.1.2. Violencia filioparental 2.1.3. Intervención con parejas 2.1.3.1. Terapia de pareja 2.1.3.2 Sexualidad 2.2. Intervención en contextos escolares 2.2.1. Acoso escolar 2.2.2.Prevención de los riesgos asociados al uso problemático de internet 2.2.3. Inclusión en la escuela 2.2.4. Desarrollo de competencias socioemocionales en infancia y adolescencia [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521340 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El treball de fi de màster és d'obligada realització per a l'obtenció del títol de Màster. El treball fi de màster (TFM) consisteix en el desenvolupament d'un projecte en relació amb el contingut general del màster o alguna de les seues assignatures, que ha de ser elaborat de manera individual per cada alumne/a. Els objectius són: P Desenvolupament d'un aprenentatge en tasques investigadores P Maneig de xarxes científiques per a preparar el marc teòric P Exposició ordenada i sintetitzada d'idees principals S'habilitarà a l'aula virtual una assignatura específica del TFM, amb les indicacions concretes per a la seua realització. L'alumnat proposarà el tema sobre el qual cadascun vulga desenvolupar el seu TFM, així com la modalitat i convocatòria prevista de lliurament. Posteriorment serà validat pel professor/a assignat per a la seua tutorització. Tota la informació referent a aquest treball es facilitarà amb el temps suficient per a la seua realització. Existeixen 4 modalitats de treball final de Màster: 1.Revisió Sistemàtica. Metodologia Prisma 2. Disseny Experimental 3. Proposta d'un programa d'intervenció 4. Estudi de cas únic S'haurà de realitzar una defensa pública del treball mitjançant videoconferència o exposició davant un tribunal que valorarà el treball presentat. Aquestes dates es comunicaran a l'aula virtual i l'alumne haurà de triar entre els dies i franges horàries que s'indiquen. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El treball de fi de màster és d'obligada realització per a l'obtenció del títol de Màster. El treball fi de màster (TFM) consisteix en el desenvolupament d'un projecte en relació amb el contingut general del màster o alguna de les seues assignatures, que ha de ser elaborat de manera individual per cada alumne/a. Els objectius són: P Desenvolupament d'un aprenentatge en tasques investigadores P Maneig de xarxes científiques per a preparar el marc teòric P Exposició ordenada i sintetitzada d'idees principals S'habilitarà a l'aula virtual una assignatura específica del TFM, amb les indicacions concretes per a la seua realització. L'alumnat proposarà el tema sobre el qual cadascun vulga desenvolupar el seu TFM, així com la modalitat i convocatòria prevista de lliurament. Posteriorment serà validat pel professor/a assignat per a la seua tutorització. Tota la informació referent a aquest treball es facilitarà amb el temps suficient per a la seua realització. Existeixen 4 modalitats de treball final de Màster: 1.Revisió Sistemàtica. Metodologia Prisma 2. Disseny Experimental 3. Proposta d'un programa d'intervenció 4. Estudi de cas únic S'haurà de realitzar una defensa pública del treball mitjançant videoconferència o exposició davant un tribunal que valorarà el treball presentat. Aquestes dates es comunicaran a l'aula virtual i l'alumne haurà de triar entre els dies i franges horàries que s'indiquen. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24521340 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => L'assignatura de pràctiques permetrà integrar en la pràctica els coneixements teòrics apresos en el Màster per a ampliar o millorar les competències com a professionals de la psicologia. Per a això es treballaran aspectes tan rellevants com: les entrevistes, les sessions amb els pacients posant l'accent en les situacions de la nostra pràctica que són més complexes, els tipus d'informes en funció de la seua destinació, elements que necessitarem de manera interna per a organitzar-nos millor, les nostres habilitats de comunicació i com a terapeutes, la nostra autocura o la coordinació en equips o amb altres professionals. Per a això s'utilitzarà un enfocament dinàmic, proactiu, amb simulacions i anàlisis individuals o grupals, exposicions o discussions de casos. Tot això a través de l'aula virtual i via online, treballant les habilitats necessàries per a ser terapeuta. Els objectius concrets són: " Posada en pràctica dels continguts estudiats en el màster. " Aprenentatge de metodologies i recursos per al treball clínic i en salut. La dinàmica de les sessions pràctiques seran una sessió de dues hores setmanals amb la persona encarregada de les pràctiques (tutor/a) i la realització de les activitats proposades. Totes les sessions seran gravades perquè l'alumnat puga seguir-les en el moment que considere. Per a poder entregar les pràctiques, s'ha d'acudir a la sessió de dues hores o bé visionar els vídeos disponibles de l'assignatura a l'aula virtual després de cada classe. S'han de realitzar el 80% de les pràctiques entregades en el termini establit per a cada tasca a l'aula virtual. En primera convocatòria no es corregiran les pràctiques entregades fora del termini establit per als lliuraments. En segona convocatòria (15 de juliol) es podran presentar les pràctiques pendents complint amb el 80% de les pràctiques entregades, però la nota màxima serà d'un 5. Els criteris de correcció de les pràctiques quedaran establits en la rúbrica disponible a tot l'alumnat a l'aula virtual. Per a aprovar l'assignatura haurà de #entregar a més de les pràctiques la memòria de les pràctiques segons el model que serà a l'aula virtual a la disposició de l'alumnat en el termini establit per a això. Es disposaran de Tutories d'orientació i s'avaluarà a través d'una memòria de pràctiques segons les indicacions que es facilitaran en l'assignatura especifica que s'habilitarà en el seu moment. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => L'assignatura de pràctiques permetrà integrar en la pràctica els coneixements teòrics apresos en el Màster per a ampliar o millorar les competències com a professionals de la psicologia. Per a això es treballaran aspectes tan rellevants com: les entrevistes, les sessions amb els pacients posant l'accent en les situacions de la nostra pràctica que són més complexes, els tipus d'informes en funció de la seua destinació, elements que necessitarem de manera interna per a organitzar-nos millor, les nostres habilitats de comunicació i com a terapeutes, la nostra autocura o la coordinació en equips o amb altres professionals. Per a això s'utilitzarà un enfocament dinàmic, proactiu, amb simulacions i anàlisis individuals o grupals, exposicions o discussions de casos. Tot això a través de l'aula virtual i via online, treballant les habilitats necessàries per a ser terapeuta. Els objectius concrets són: " Posada en pràctica dels continguts estudiats en el màster. " Aprenentatge de metodologies i recursos per al treball clínic i en salut. La dinàmica de les sessions pràctiques seran una sessió de dues hores setmanals amb la persona encarregada de les pràctiques (tutor/a) i la realització de les activitats proposades. Totes les sessions seran gravades perquè l'alumnat puga seguir-les en el moment que considere. Per a poder entregar les pràctiques, s'ha d'acudir a la sessió de dues hores o bé visionar els vídeos disponibles de l'assignatura a l'aula virtual després de cada classe. S'han de realitzar el 80% de les pràctiques entregades en el termini establit per a cada tasca a l'aula virtual. En primera convocatòria no es corregiran les pràctiques entregades fora del termini establit per als lliuraments. En segona convocatòria (15 de juliol) es podran presentar les pràctiques pendents complint amb el 80% de les pràctiques entregades, però la nota màxima serà d'un 5. Els criteris de correcció de les pràctiques quedaran establits en la rúbrica disponible a tot l'alumnat a l'aula virtual. Per a aprovar l'assignatura haurà de #entregar a més de les pràctiques la memòria de les pràctiques segons el model que serà a l'aula virtual a la disposició de l'alumnat en el termini establit per a això. Es disposaran de Tutories d'orientació i s'avaluarà a través d'una memòria de pràctiques segons les indicacions que es facilitaran en l'assignatura especifica que s'habilitarà en el seu moment. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp9151 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Almenar Cotino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Invesco Psicólogos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp116123 [NOMBRE_PERSONA] => Lorena [APELLIDOS] => Alonso Llácer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Junta Asociada Provincial de Valencia AECC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp15991 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Barbero Gutiérrez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador Sociosanitario Atención Primaria (INSALUD). INSALUD [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni1116 [NOMBRE_PERSONA] => Sofía Mirna [APELLIDOS] => Buelga Vásquez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5238 [EMAIL_FACULTAD] => Sofia.Buelga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp388729 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Cañero Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicología General Sanitaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni75848 [NOMBRE_PERSONA] => Diana Virginia [APELLIDOS] => Castilla López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => Q9993 [EMAIL_FACULTAD] => dina.castilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni79973 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Castro Calvo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => P8752 [EMAIL_FACULTAD] => jecascal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp52589 [NOMBRE_PERSONA] => Nadia [APELLIDOS] => Collette [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Arteterapéuta. Hospital Santa Creu. Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni13970 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Cortés Tomás [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5136 [EMAIL_FACULTAD] => cortesm@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni78777 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Cotolí Crespo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H4335 [EMAIL_FACULTAD] => acotoli@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp14848 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => del Pino Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp29778 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Díaz Cordobés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínico Universitario de Valencia (Unidad de Cuidados Respiratorios) y Universidad Internacional de Valencia VIU [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp12214 [NOMBRE_PERSONA] => Elvira [APELLIDOS] => Dueñas Jurado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Psicología. Psicología Clínica. Psicoterapéuta Gestáltica. Supervisora. Vínculo Centro de Psicoterapia Gestalt [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp265477 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Escrivá Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Orientadora Educativa y Coordinadora Territorial de Orientación Educativa [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni3257 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Espert Tortajada [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad, Departament de Psicobiologia, Universitat de València [NPI] => H2375 [EMAIL_FACULTAD] => Raul.Espert@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp51731 [NOMBRE_PERSONA] => Emiliano [APELLIDOS] => Fabris [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de centro de recursos Valencia. Fundación Mira'm de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp451631 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo [APELLIDOS] => Fonseca Pedrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp412931 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => García Huete [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Clínico.. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni72927 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Gil Juliá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Contratada doctora. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València. [NPI] => N8260 [EMAIL_FACULTAD] => Beatriz.Gil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp384286 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Gil Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Clínico [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp17930 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Iborra Pastor [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área Psicología Clínica. Hospital de Sagunto de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp390949 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Juan Hidalgo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga Clínica. Gabinete Psicológico Alicia Juan Hidalgo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni79082 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabeth [APELLIDOS] => Malonda Vidal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M8498 [EMAIL_FACULTAD] => emavi3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp236437 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Martín González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Centro. Fundación Mira'm de la Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni78660 [NOMBRE_PERSONA] => Elvira [APELLIDOS] => Martínez Besteiro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => G9182 [EMAIL_FACULTAD] => besteiro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp29707 [NOMBRE_PERSONA] => Milagros [APELLIDOS] => Molero Zafra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga Clínica. Sintest Psicólogos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp407896 [NOMBRE_PERSONA] => Estefanía Melina [APELLIDOS] => Mónaco Gerónimo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora Postdoctoral. Grado en Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni81188 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Montoya Castilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1552 [EMAIL_FACULTAD] => inmaculada.montoya@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp23666 [NOMBRE_PERSONA] => María Eugenia [APELLIDOS] => Moreno García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora. Clínica CTA - Clínica de Trastornos Alimentarios [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp449573 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Navarro Castillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp33195 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => Navarro Díaz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Servipsico, COOP.V. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp366782 [NOMBRE_PERSONA] => María Vicenta [APELLIDOS] => Navarro Haro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Ayudante Doctor. Universidad de Zaragoza. Licenciatura en Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni74167 [NOMBRE_PERSONA] => Jessica [APELLIDOS] => Ortega Barón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M4201 [EMAIL_FACULTAD] => orbajes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => uni31358 [NOMBRE_PERSONA] => María Antonia [APELLIDOS] => Pérez Marín [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H7283 [EMAIL_FACULTAD] => marian.perez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp34162 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Pérez Ruíz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Sergio Pérez Ruiz [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni71226 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia Pilar [APELLIDOS] => Postigo Zegarra [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Universidad Europea de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp40388 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ridaura Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Territorial de la Fundación Amigó en Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp408005 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Fe [APELLIDOS] => Rodríguez Muñoz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular, Dpto Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, UNED [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp48462 [NOMBRE_PERSONA] => Gloria María [APELLIDOS] => Saavedra Muñoz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista en Psicología Clínica. Hospital de la Magdalena [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => uni67464 [NOMBRE_PERSONA] => Konstanze [APELLIDOS] => Schoeps [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5210 [EMAIL_FACULTAD] => skons@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp15999 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Miguel [APELLIDOS] => Tomás Gradolí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador - Psicológo. Unidad de Conductas Adictivas (UCA)-Catarroja de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni74570 [NOMBRE_PERSONA] => Selene [APELLIDOS] => Valero Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N8047 [EMAIL_FACULTAD] => selene@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni81188 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Montoya Castilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1552 [EMAIL_FACULTAD] => inmaculada.montoya@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp384286 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Gil Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Clínico [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en línia en Psicoteràpia i Psicologia Clínica: estratègies actuals d'intervenció


Metodologia

L'Aula Virtual és constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Trobaràs a més de l'equip docent, personal de suport (dinamitzadora i equip tècnic) que t'orientarà i ajudarà al llarg de tota la teua experiència formativa.
Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs dónes de qualsevol ordinador connectat a Internet i dónes de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. A més, per ser alumnat d'aquest curs la Universitat els proporciona (si encara no ha sigut alumne/a de la Universitat) un compte de correu electrònic.
La metodologia online permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la ##UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on és troben.
MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS
Dins del curs hi ha una programació que és un dels recursos més importants en la mesura en la qual serveix de guia a indicar els fites més importants en el desenvolupament del programa formatiu (activació de tems, exàmens, recuperacions)
A l'Aula Virtual està tot el material didàctic que compon el programa del curs. És realitzen materials exprofeso, maquetats amb el mateix format, que componen l'essència de la formació i que permeten tant el seu estudi com descàrrega en pdf.
A més, en aquest curs podràs trobar un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència:
" presentacions de Powerpoint (explicades amb àudio i vídeo),
" materials multimèdia (vídeos, àudios, enllaços, imagenes)
" conferències en directe,
" referències bibliogràfiques.
COMUNICACIÓ CONSTANT
Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums i tauler d'anuncis, missatgeria interna i videoconferències.
Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions.
També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup.
Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip.
Tots els participants rebran la informació que és publique en els fòrums en l'adreça de correu electrònic de la Universitat.
Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal.
L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en els quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències.

AVALUACIÓ
S'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les diferents matèries.
L'obtenció del títol del curs requereix superar cadascuna de les assignatures que el componen.
L'avaluació d'aquestes constarà d'exercicis o tasques a desenvolupar i entregar a través del recurs específic a l'aula virtual i/o de la realització de qüestionaris d'avaluació. Respecte als qüestionaris d'avaluació seran de tipus test, amb diverses opcions sent una la resposta correcta. Haurà de realitzar i enviar abans de la data fi de l'assignatura, indicada en la Programació , sense límit de duració, i es podrà entrar i eixir de cada examen tantes vegades com es desitge, fins que es concloga i l'alumnat l'envie. Només computaran les preguntes encertades. I la revisió de l'examen estarà disponible a partir de l'endemà de la data de finalització.
El lliurament de les tasques i exercicis finalitzarà, també, en la mateixa data fi d'assignatura.
No obstant això, al final del curs, hi haurà un període de recuperació per a aquelles persones que tinguen suspesa alguna assignatura. Aquest termini s'anunciarà en el tauler d'anuncis amb antelació.
La Nota Final del Màster es calcularà amb la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents assignatures, en funció dels crèdits de cadascuna d'elles.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò