19111210

Màster Propi en Auditoria Integral i Control de Gestió. 8a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 09/12/2019       Presencial
19114720

Certificat Universitari en Direcció de la Innovació en l'Empresa Global. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/03/2020       Presencial
19114760

Certificat Universitari en Gestió Comptable, Facturació i Control de Magatzems per Ordinador. 5a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/04/2020       Presencial
19131020

Màster Propi en Administració de Negocis. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/03/2020       Semipresencial
19512290/19511130

Expert Universitari en Violència Filio-Parental i altres problemes relacionats amb les Conductes Delictives. 7a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/04/2020       On-line
19522120/19521070

Expert Universitari en Trastorns Emocionals. 9a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 08/04/2020       On-line
19522230/19521210

Diploma d'Especialització en Perfils Neurocriminològics. 1a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 06/04/2020       On-line
19714950

Certificat Universitari Pràctic en Tècniques Experimentals Aplicades a la Investigació Biomèdica. 4a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/05/2020       Presencial
19721750

Màster Propi en Control Total de la Via Aèrea. 5a Edició

Crèdits: 80.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/04/2020       On-line
19731050

Màster Propi en Anatomia Ecogràfica aplicada al Intervencionisme en Anestèsia Regional i Dolor. 4a Edició

Crèdits: 64.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 29/05/2020       Semipresencial
19814390

Certificat Universitari Agile Manager. 1a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 08/05/2020       Presencial
20111230

Màster Propi MBA Junior-EDEM. 15a Edició

Crèdits: 75.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/04/2021       Presencial
20111340

Màster Propi SAP S/4HANA Finance and Controlling- CCA®. 6a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Presencial
20112680

Diploma d'Especialització en "Management Research". 3a Edició

Crèdits: 28.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/03/2021       Presencial
20113260

Expert Universitari en Direcció Pública Local. 5a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/09/2020       Presencial
20113330/20111340

Expert Universitari en Direcció de Control de Gestió i Estratègia - CCA (Chartered Controller Analyst). 2a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/12/2020       Presencial
20113360

Expert Universitari en Projectes d'Economia Circular en el Sector de l'Aigua. 1a Edició

Crèdits: 14.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/09/2020       Presencial
20113370

Expert Universitari Startup Management. 1a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2020       On-line
20114470

Certificat Universitari en International Management. 8a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/03/2021       Presencial
20114730

Certificat Universitari en Anàlisi Avançat de Dades. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/06/2021       Presencial
20114740

Certificat Universitari en Tècniques Estadístiques per a l'Anàlisi de Models Multinivell en Ciències Socials i de la Salut. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/06/2021       Presencial
20114760

Certificat Universitari en Gestió Comptable, Facturació i Control de Magatzems per Ordinador. 5a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/10/2020       Presencial
20121090

Màster Propi en Consultoria Estratègica. 11a Edició

Crèdits: 64.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20121160

Màster Propi en Gestió de l'Opinió Pública: Avaluació, Interpretació i Ajuda en la Presa de Decisions. Enquestes i Sondejos, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies. 9a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 23/12/2020       On-line
20121370

Màster Propi en Control de Gestió i Finances: El controller. 3a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/09/2020       On-line
20122230

Diploma d'Especialització Auditoria de Comptes. 10a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2020       On-line
20122410

Diploma d'Especialització en Consultoria Estratègica Avançada. 2a Edició

Crèdits: 40.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20122440

Diploma d'Especialització sobre Consultoria en Economia del Ben Comú. 3a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/09/2020       On-line
20123150

Diploma d'Especialització en Gestió Financera i Comptable de la Pyme con ERP. 18a Edició

Crèdits: 27.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/11/2020       On-line
20123210

Diploma d'Especialització d'Expert Comptable amb ERP. 12a Edició

Crèdits: 36.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/10/2020       On-line
20123340

Diploma d'Especialització en Gestió Tributària i Comptable per a Cooperatives. 10a Edició

Crèdits: 33.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 02/11/2020       On-line
20123410

Diploma d'Especialització en Gestió Empresarial de la Música. 10a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/05/2021       On-line
20123420

Expert Universitari en Comptabilitat, Tributació i Gestió de Nòmines. 7a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/01/2021       On-line
20124630

Certificat Universitari en Tecnologia de la Informació i Sistemes Informàtics. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/01/2021       On-line
20124640

Certificat Universitari Especialista en Fundraising (Finançament Públic i de la Unió Europea). 1a Edició

Crèdits: 8.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20126020

Certificat Universitari en la Gestió Fiscal i Laboral de l'Autònom. 7a Edició

Crèdits: 8.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/01/2021       On-line
20126040

Certificat Universitari de Comptabilitat i Gestió Informatitzada. 6a Edició

Crèdits: 4.50 ECTS       Fecha fin preinscripción: 27/01/2021       On-line
20126050/20123210

Certificat Universitari en Técniques de Valoració d'empreses i Plans de Viabilitat. 6a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/01/2021       On-line
20131020

Màster Propi en Administració de Negocis. 3a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/03/2021       Semipresencial
20131030

Màster Propi en Internacionalització de l'Empresa en el Marc Iberoamericà. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/05/2020       Semipresencial
20131040

Màster Propi en Màrqueting i Investigació de Mercats per a empreses iberoamericanes. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/04/2021       Semipresencial
20132060

Diploma d'Especialització en Community Manager. 1a Edició

Crèdits: 45.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/01/2021       Semipresencial
20211010

Màster Propi Interuniversitari Financer i Tributari-Assessoria Fiscal. 6a Edició

Crèdits: 62.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 03/10/2020       Semipresencial
20211020

Màster Propi de Gestió de Polítiques per al Desenvolupament del Territori. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/09/2020       Semipresencial
20211250

Màster Propi en Dret Constitucional: problematiques contemporànies. 5a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       Presencial
20211390

Màster Propi en Contractació Pública i Compliance. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Semipresencial
20213040

Expert Universitari en Governança Local. 2a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Presencial
20213050

Expert Universitari en Nou Régim Jurídic de les Administracions Públiques. 1a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/01/2021       Presencial
20213060

Expert Universitari en Assessoria i Litigació en Dret de Societats. 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 06/11/2020       Presencial
20214640/20211010

Certificat Universitari de l'Impost de Societats. 7a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/11/2020       Presencial
20214650/20211010

Certificat Universitari de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF). 7a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/12/2020       Presencial
20214780/20213040

Certificat Universitari en Govern Local. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Presencial
20214790/20213040

Certificat Universitari en Polítiques Públiques i Gestió Local. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/11/2020       Presencial
20214810/20213040

Certificat Universitari en Comunicació política i institucional. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/01/2021       Presencial
20214820/20213050

Certificat Universitari en Intervenció Administrativa en l'Economia: Regulació i Contractació Pública. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/05/2021       Presencial
20214830/20213050

Certificat Universitari en Transparència i Bon Govern. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/03/2021       Presencial
20214840/20213050

Certificat Universitari en Administració Electrònica. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/01/2021       Presencial
20214850/20211390

Certificat Universitari en Compliance. 2a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/02/2021       Presencial
20214860/20211010

Certificat Universitari en Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 1a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/12/2020       Presencial
20214910

Certificat Universitari en Actuació Policial i Garanties Penals. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/09/2020       Presencial
20221070

Màster Propi en Dret del Treball i de la Seguretat Social. 20a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20221150

Màster Propi en Dret Esportiu. 10a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2021       On-line
20221210

Màster Propi en Mediació Penal. 9a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20222280

Diploma d'Especialització en Dret Civil Valencià. 9a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/10/2020       On-line
20222310

Diploma d'Especialització Professional en Dret Aduaner de la UE. 8a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 06/10/2020       On-line
20222440

Diploma d'Especialització en Avaluació i Gestió de Projectes de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 2a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       On-line
20222450

Diploma d'Especialització en Dret de l'Economia Digital. 1a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20223490/20221210

Expert Universitari en Mediació Penal en l'àmbit comunitari, juvenil i penitenciari. 5a Edició

Crèdits: 18.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20223560

Expert Universitari en Auditoria Sociolaboral. 3a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2021       On-line
20223570

Expert Universitari en Drets de la Infància i Adolescència : Contextos d'Aplicació i Enfocament de Drets. 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/09/2020       On-line
20224040

Certificat Universitari en Tributació de l'Economia Digital. Regles post-BEPS. 1a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/04/2021       On-line
20226120/20211010

Certificat Universitari en Fiscalitat Internacional Bàsic. 4a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/02/2021       On-line
20231010

Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/12/2020       Semipresencial
20231030

Màster Propi en Desenvolupament, Turisme i Cultura Espanyola. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2020       Semipresencial
20233010

Expert Universitari en Comptabilitat Forense. 1a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/12/2020       Semipresencial
20311150

Master Propi PERMEA. Programa experimental en mediació i educació a través de l'art. 3a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 21/09/2020       Presencial
20311160

Master Propi en Anàlisi i autentificació d'obres d'art. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       Presencial
20312040

Diploma d'Especialització en Metodologia i Didàctica de l'Espanyol com a Llengua Estrangera. 21a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/06/2021       Presencial
20312280

University Expert in International Legal English. 7a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2020       Semipresencial
20312330

Diploma d'Especialització en Història i Cultura de l'Egipte Faraònic. 1a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/10/2020       Presencial
20313120

Expert Universitari en Protecció del Patrimoni Cultural. 2a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 08/01/2021       Presencial
20313140

Expert Universitari en Mercat i Gestió d'Art Contemporani. 1a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Presencial
20321060

Màster Propi en Formació i Actualizació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera. 5a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/10/2020       On-line
20322030

Diploma d'Especialització en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves. 10a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/09/2020       On-line
20322060

Diploma d'Especialització de Gestió i Preservació de Documents Electrònics. 6a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/11/2020       On-line
20324030/20322060

Certificat Universitari en Documents Digitals i Arxius. 6a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2020       On-line
20324040/20322060

Certificat Universitari en Sistemes de Gestió de Documents. 6a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/12/2020       On-line
20324050/20322060

Certificat Universitari el Futur dels Documents Electrònics. 6a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 29/01/2021       On-line
20412070

Diploma d'Especialització en Educació Artística i Gestió de Museus. 18a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/10/2020       Presencial
20412250

Diploma d'Especialització de Teatre en l'Educació: Pedagogia Teatral. 11a Edició

Crèdits: 33.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Presencial
20412340

Diploma d'Especialització d'Educació Lectora i Literària en el Segle XXI. 7a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/10/2020       On-line
20412350

Diploma d'Especialització de Formació de Mediadors en Contextos Educatius: La Mediació a l'Escola i en la Xarxa. 7a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2020       Presencial
20412370

Diploma d'Especialització en Intervenció Especialitzada amb Famílies i Infància: Procediments i Tècniques d'Actuació. 2a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/10/2020       Presencial
20412380

Diploma d'Especialització en Formació per a l'Ensenyament en Valencià en un Entorn Plurilingüe. 1a Edició

Crèdits: 27.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/09/2020       Presencial
20412420

Diploma d'Especialització en Ensenyament del Xinés com a Llengua Estrangera. 1a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/10/2020       Presencial
20421060

Màster Propi d'Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva. 7a Edició

Crèdits: 64.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20421080

Màster Propi en Còmic i Educació. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2020       On-line
20422060/20321060

Diploma d'Especialització en Formació i Actualizació de Professors d'Espanyol com a Llengua Estrangera. 9a Edició

Crèdits: 40.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/10/2020       On-line
20423010

Diploma d'Especialització en Instructor de Servicis Operatius d'Emergència. 6a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20423020

Expert Universitari en Tècnic en Accions Formatives en Entorns Laborals. 6a Edició

Crèdits: 16.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20423050

Expert Universitari en Educació per a la Ciutadania Democràtica i els Drets Humans. 3a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2020       On-line
20433010

Expert Universitari Accions Educatives en Contextos de (Dis)Capacitat Cognitiva: l'Escola de Pensament Lliure. 1a Edició

Crèdits: 13.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/10/2020       Semipresencial
20434010

Certificat Universitari de Robòtica Educativa com a Eina Didàctica en l'Aula. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/07/2020       Semipresencial
20511020

Màster Propi de Psicoterapia i Psicologia Clínica: Estratègies Actuals d'Intervenció. 25a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 26/09/2020       Presencial
20511120

Màster Propi en Coaching i Lideratge. 10a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/11/2020       Semipresencial
20511130

Màster Propi en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental. 8a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2020       On-line
20512290/20511130

Expert Universitari en Violència Filio-Parental i altres problemes relacionats amb les Conductes Delictives. 8a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/04/2021       On-line
20513090/20511020

Expert Universitari en Mindfulness. 5a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/12/2020       Presencial
20513150/20511020

Expert Universitari en Psicoterapia infanto-juvenil i Familiar. 2a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/12/2020       Presencial
20514310

Certificat Universitari en Intervenció en Famílies i Xiquets de Risc Social. 7a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2020       Presencial
20514430

Certificat Universitari en Mindful Eating (Alimentació Conscient). 1a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 09/10/2020       Presencial
20521030

Màster Propi en Psicologia i Gestió Familiar. 22a Edició

Crèdits: 68.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20521070

Màster Propi en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns Alimentaris, Trastorns de la Personalitat i Trastorns Emocionals. 14a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20521090

Màster Propi en Intel·ligència Emocional. 9a Edició

Crèdits: 72.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20521210

Màster Propi en Neurocriminologia. 5a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/09/2020       On-line
20521220

Màster Propi en Tractament dels Trastorns d'Ansietat i Estrès. 5a Edició

Crèdits: 78.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2021       On-line
20521230

Màster Propi en Neurofelicitat aplicada. 5a Edició

Crèdits: 78.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/06/2020       Semipresencial
20521270

Màster Propi en Intervenció Assistida amb Animals: Els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2020       On-line
20521290

Màster Propi en Sexologia Clínica. 5a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/12/2020       On-line
20522080/20521070

Expert Universitari en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns Alimentaris. 12a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20522090/20521070

Expert Universitari Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns de la Personalitat. 12a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/01/2021       On-line
20522120/20521070

Expert Universitari en Trastorns Emocionals. 10a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 08/04/2021       On-line
20522230/20521210

Diploma d'Especialització en Perfils Neurocriminològics. 2a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/11/2020       On-line
20523210/20511020

Expert Universitari en Teràpia Cognitivo-Conductual per a l'Estrès, l'Ansietat i la Depressió. 5a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 07/10/2020       On-line
20523240/20521230

Expert Universitari en Neurofelicitat. 5a Edició

Crèdits: 17.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2020       Semipresencial
20523310

Expert Universitari en Infància i Adolescència en Risc. Comprensió i Intervencions Específiques. 3a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/09/2020       On-line
20523320/20521070

Expert Universitari en Tecnologies de la Informació i Comunicació en Psicologia Clinica i Salut. 2a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/09/2021       On-line
20523330

Expert Universitari en Gestió del Talent a l'Aula de Llengües: Innovació, Creativitat i Intel·ligència Emocional. 2a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/09/2020       On-line
20524030

Certificat Universitari de Dislèxia Evolutiva: Conceptualització, Avaluació i Intervenció. 8a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 10/02/2021       On-line
20524060/20511120

Certificat Universitari en Psicologia Positiva i Coaching. 5a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/02/2021       On-line
20524070/20523310

Certificat Universitari en Protecció d'Infància i adolescència.. 3a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/09/2020       On-line
20531010

Màster Propi en Addicció al Joc: Fonaments Teòrics, Prevenció i Tractament Psicològic. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Semipresencial
20532020

Diploma d'Especialització d'Actualització en Estimulació Cognitiva en Demències. 6a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2020       On-line
20533030/20511020

Expert Universitari en Psicologia Jurídica i Forense. 1a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/01/2021       On-line
20621030

Màster Propi en Gestió, Tractament i Aprofitament de Residus. 7a Edició

Crèdits: 62.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2020       On-line
20621040

Màster Propi en Control i Gestió de Plagues. 7a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/10/2020       On-line
20621080

Master Propi en Viticultura, Enologia i Olivicultura. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/12/2020       On-line
20711010

Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. 20a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/09/2020       Presencial
20711050

Màster Propi en Reproducció Humana. 26a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 07/09/2020       Semipresencial
20711060

Màster Propi d'Especialització en Ortodòncia. 19a Edició

Crèdits: 192.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 17/07/2020       Presencial
20711070

Màster Propi en Odontologia Hospitalària i Pacients amb necessitats específiques. 27a Edició

Crèdits: 80.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/09/2020       Presencial
20711100

Màster Propi en Odontologia Estètica i Rehabilitació Adhesiva Mínimament Invasiva. 24a Edició

Crèdits: 82.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/09/2020       Presencial
20711110

Màster Propi en Cirurgia Oral i Implantologia. 19a Edició

Crèdits: 180.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/06/2020       Presencial
20711120

Màster Propi en Odontologia Restauradora i Endodòncia. 21a Edició

Crèdits: 120.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 19/07/2020       Presencial
20711150

Màster Propi en Teràpia Manual: Enfocament Neuro-Ortopèdic Clínic. 20a Edició

Crèdits: 65.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/09/2020       Presencial
20711170

Màster Propi Avançat en Pròtesi Dental. 24a Edició

Crèdits: 120.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 18/07/2020       Presencial
20711210

Màster Propi de Odontopediatria. 13a Edició

Crèdits: 120.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 07/09/2020       Presencial
20711250

Màster Propi en Endodòncia. 23a Edició

Crèdits: 120.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 07/09/2020       Presencial
20711260

Màster Propi en Cirurgia Endoscòpica Ginecològica Avançada. 18a Edició

Crèdits: 65.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/09/2020       Presencial
20711270

Màster Propi en Medicina Oral. 17a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2020       Presencial
20711320

Màster Propi en Documentació Mèdica. 13a Edició

Crèdits: 80.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2020       On-line
20711410

Màster Propi en Odontologia Clínica Individual i Comunitària. 14a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/07/2020       Presencial
20711450

Màster Propi en Medicina Estètica. 11a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       Semipresencial
20711560

Màster Propi en Valoració, Fisioteràpia i Readaptació en l'Esport. 9a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2020       Presencial
20711570

Màster Propi en Assajos Clínics. 7a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 02/11/2020       On-line
20711720

Màster Propi en Fisioteràpia Especialtzada en Sòl Pelvià. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/09/2020       Presencial
20711810

Màster Propi en Medicina Manual Musculoesquelética. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/09/2020       Presencial
20712018/20711410

Diploma d'Especialització en Gerodontologia. 2a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/09/2020       Presencial
20712050

Diploma d'Especialització de Farmacèutics Especialistes en Ortopèdia. 27a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2020       Semipresencial
20712310/20711270

Expert Universitari en Investigació en Medicina Oral. 15a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2020       Presencial
20712480/20711070

Diploma d'Especialització en Odontologia Mèdic-Quirúrgica Hospitalària. 16a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/09/2020       Presencial
20712810/20711250

Diploma d'Especialització en Endodòncia: "Aplicacions i ús del microscopi quirúrgic en endodòncia". 9a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/12/2020       Presencial
20712940

Expert Universitari d'Informació Alimentària: Etiquetatge dels Aliments i Màrqueting. Tècniques d'Educació Nutricional. 7a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 08/10/2020       Semipresencial
20712980/20711120

Expert Universitari en Endodòncia Rotatòria i Microscòpica. 14a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/10/2020       Presencial
20713070/20711110

Expert Universitari en Implatologia. 5a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/12/2020       Presencial
20713120

Expert Universitari en Implantología Proteticament Guiada. 2a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 19/07/2020       Presencial
20713130

Expert Universitari en Podologia Clínica i Quirúrgica. 1a Edició

Crèdits: 15.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 14/09/2020       Presencial
20714740/20711250

Certificat Universitari en Grans Reconstruccions Dentals Estètiques. 9a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/03/2021       Presencial
20714810/20711100

Certificat Universitari de Tècniques Clíniques d'Odontologia Mínimament Invasiva. 8a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 03/10/2020       Presencial
20714909/20711070

Certificat Universitari de Recerca Clínica en Odontologia Hospitalària i en Pacients Especials. 2a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/09/2020       Presencial
20714911

Certificat Universitari Basic Clinical Training Program. 1a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/05/2020       Presencial
20714912

Certificat Universitari Advanced Clinical Training Program. 1a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/05/2020       Presencial
20714970

Certificat Universitari d'ecografia per a tècnics superiors en imatge per al diagnòstic (TSID). 5a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/12/2020       Presencial
20716030

Certificat Universitari en Avanços en Pediatria. 10a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/10/2020       Presencial
20721050

Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives. 19a Edició

Crèdits: 71.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2021       On-line
20721070

Màster Propi en Medicina Forense. 18a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2020       On-line
20721112

Màster Propi de Trasplantament de Progenitors Hematopoiètics-Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular. 1a Edició

Crèdits: 83.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/06/2020       On-line
20721113

Màster Propi en Microbiologia Clínica en el Segle XXI. Optimització d'Algoritmes Diagnòstics. 1a Edició

Crèdits: 80.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 17/11/2020       On-line
20721114

Màster Propi en Salut Ocupacional per a Infermeria. 1a Edició

Crèdits: 74.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       On-line
20721130

Màster Propi sobre la Base Teòrica i Procediments de Laboratori de Reproducció Assistida. 14a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/10/2020       On-line
20721131

Master Degree in the Biotechnology of Human Assisted Reproduction and Embryology. 14a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/10/2020       On-line
20721220

Màster Propi en Adaptació Avançada de Lents de Contacte. 10a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/09/2020       On-line
20721250

Màster Propi en Oncologia Farmacèutica. 9a Edició

Crèdits: 90.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 08/10/2020       On-line
20721260

Màster Propi en Atenció Optomètrica en Cirurgia Refractiva i de Cataractes. 9a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/09/2020       On-line
20721280

Màster Propi en Administració i Direcció de Serveis Sanitaris. 8a Edició

Crèdits: 71.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       On-line
20721340

Màster Propi en Atenció Farmacèutica Hospitalària. 7a Edició

Crèdits: 70.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 19/10/2020       On-line
20721370

Màster Propi en Ciències Forenses. 8a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/10/2020       On-line
20721380

Màster Propi en Atenció Optomètrica al Pacient amb Patologia Ocular. 8a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/09/2020       On-line
20721390

Màster Propi en Malalties Rares. 8a Edició

Crèdits: 66.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20721550

Màster Propi de Suport Respiratori i Ventilació Mecànica. 7a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/01/2021       On-line
20721560

Màster Propi de Qualitat Farmacoterapèutica i Seguretat del Pacient. 7a Edició

Crèdits: 63.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/11/2020       On-line
20721570

Màster Propi d'Investigació i Tractament Especialitzat del Dolor. 7a Edició

Crèdits: 80.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/12/2020       On-line
20721590

Màster Propi en Psicofarmacologia. 7a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/12/2020       On-line
20721660

Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari. 7a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/02/2021       On-line
20721750

Màster Propi en Control Total de la Via Aèrea. 6a Edició

Crèdits: 80.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/04/2021       On-line
20721880

Màster Propi en Cures del Pacient Infectat: Pautes d'Abordatge, Diagnòstic i Tractament. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/12/2020       On-line
20721920

Màster Propi en Assajos Clínics i Estudis de Medicaments i Productes Sanitaris. 3a Edició

Crèdits: 81.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 19/12/2020       On-line
20721940

Màster Propi en Biotecnologies Agroalimentàries. 3a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/12/2020       On-line
20722320/20711250

Diploma d'Especialització en Tècniques d'Emblanquinament Dental. 14a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/12/2020       On-line
20722360

Expert Universitari en Cures Oculars i Visuals en Països en Desenvolupament. 11a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20722420/20711250

Diploma d'Especialització de Traumatologia Dental. 9a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 22/09/2020       On-line
20722450

Expert Universitari en Aplicacions Oftalmològiques de les Llents de Contacte. 8a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 12/11/2020       On-line
20722470

Diploma d'Especialització d'Introducció a les Ciències Bàsiques i Clínica en Anestesiologia i Cures Crítiques. 5a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       On-line
20722480

Diploma d'Especialització Avançat en Anestesiologia i Cures Crítiques. 5a Edició

Crèdits: 30.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       On-line
20722520/20721112

Diploma d'Especialització en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics. 1a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/11/2020       On-line
20722530/20721112

Diploma d'Especialització d'Aspectes Metodològics, Maneig i Complicacions del TPH. 1a Edició

Crèdits: 26.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/03/2021       On-line
20722540/20721112

Diploma d'Especialització d'Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular Antineoplàstica. 1a Edició

Crèdits: 26.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/06/2020       On-line
20722550

Diploma d'Especialització en Teràpies CAR-T per a Farmacèutics Hospitalaris i Hematòlegs. 1a Edició

Crèdits: 33.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/02/2020       On-line
20723230

Expert Universitari d'Infermeria en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics. 1a Edició

Crèdits: 20.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/09/2020       On-line
20723250

Expert Universitari en Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut. 2a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2020       On-line
20723260

Expert Universitari en Gestió de la informació i Dades d'Investigació en Ciències de la Salut. 1a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       On-line
20724140

University Certificate in Flow Cytometry: Fundamentals, Techniques and Applications. 1a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/10/2020       On-line
20731020

Màster Propi en Indústria Cosmètica. 6a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 24/09/2020       Semipresencial
20731050

Màster Propi en Anatomia Ecogràfica aplicada al Intervencionisme en Anestèsia Regional i Dolor. 5a Edició

Crèdits: 64.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/03/2021       Semipresencial
20731070

Màster Propi en Últims Avanços en Teràpia Visual. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2020       On-line
20731080

Màster Propi en Productes Sanitaris. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 04/11/2020       Semipresencial
20731090

Màster Propi d'Infermeria en Cures Intensives Basat en Competències Europees. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Semipresencial
20731120

Màster Propi Internacional en Cirurgia Oral i Implantología. 1a Edició

Crèdits: 180.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/07/2020       Semipresencial
20732010

Diploma d'Especialització de Bioinformàtica Clínica. 6a Edició

Crèdits: 26.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 09/01/2021       Semipresencial
20732070/20731080

Diploma d'Especialització Marc Legislatiu dels Productes Sanitaris. 2a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/09/2020       Semipresencial
20732080/20731080

Diploma d'Especialització Sector Industrial dels Productes Sanitaris. 2a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 01/02/2021       Semipresencial
20733020

Expert Universitari en Assistència Mèdic-Quirúrgica Integral als Ferits per Asta de Bou. 2a Edició

Crèdits: 11.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/09/2020       A distancia
20734110

Certificat Universitari en Farmàcia Veterinària. 7a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 20/12/2020       On-line
20734120

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb animals-funció A+B+C-roedors i lagomorfs. 4a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2020       Semipresencial
20734130

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals- Funció D. 4a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2020       Semipresencial
20734140

Certificat Universitari en Conservació i Control de Soques Microbianes. 8a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 22/01/2021       Semipresencial
20734150

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals-Grup Peixos. 2a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2020       Semipresencial
20734160

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals Porcins. 2a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2020       Semipresencial
20734170

Certificat Universitari de Formació en Experimentació amb Animals-Funció D (Grup 2). 4a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/11/2020       Semipresencial
20734180

Certificat Universitari MonoFOM. Còrnia. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 29/10/2020       Semipresencial
20734190

Certificat Universitari FOMir. Introducció a les subespecialitats oftalmológiques per a professionals de la visió. 2a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 08/10/2020       Semipresencial
20734220

Certificat Universitari d'Instrumentació per al personal no facultatiu. 1a Edició

Crèdits: 4.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 05/04/2021       Semipresencial
20734230

Certificat Universitari d'Ortodòncia Lingua. 1a Edició

Crèdits: 10.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/05/2020       Semipresencial
20811030

Màster Propi en Encaminament, Commutació, Resolució de Problemes i Optimització de Xarxes de Dades. 15a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 28/09/2020       Semipresencial
20811220

Màster Propi en Transformació Energètica Power Electronics. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/09/2020       Semipresencial
20811230

Master Propio Intel·ligència Artificial Avançada i Aplicada: IA. 1a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/08/2020       On-line
20812170

Diploma d'Especialització en Química: Especialitat Indústria. 7a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 16/09/2020       Presencial
20812250

Diploma d'Especialització en Gemmologia. 24a Edició

Crèdits: 40.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Presencial
20813030

Expert Universitari en Diamant. 20a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 11/09/2020       Presencial
20813120

Expert Universitari en Bioplàstiques i Biocompòsits. 1a Edició

Crèdits: 13.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/09/2020       Presencial
20814340

Certificat Universitari en Aplicacions Industrials i Medioambientals en la Mesura a Distància de la Temperatura. 4a Edició

Crèdits: 6.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 17/07/2020       Presencial
20814410

Certificat Universitari en Control i assegurament en la cadena alimentària. 1a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/01/2021       Presencial
20814420

Certificat Universitari en Rigging per a Animació 3D. 1a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Presencial
20823120

Expert Universitari Agile Manager. 1a Edició

Crèdits: 16.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 31/03/2021       On-line
20824030

Certificat Universitari de Programació Pràctica de Autòmats Programables ePLC. 10a Edició

Crèdits: 7.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 07/10/2020       On-line
20826050

Certificat Universitari en Estudi de la Contaminació d'Aigües mitjançant de Teledetecció. 6a Edició

Crèdits: 3.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/10/2020       On-line
20832010

Diploma d'Especialització en Disseny i Interconnexió de Xarxes Lan i Wan (CCNA). 21a Edició

Crèdits: 25.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 06/10/2020       Semipresencial
20832020/20811030

Diploma d'Especialització en Encaminament, Commutació, Resolució de Problemes i Optimització de Xarxes de Dades. 3a Edició

Crèdits: 45.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 13/10/2020       Semipresencial
20834030

Certificat Universitari en Scripting per a VFX i Animació 3D. 1a Edició

Crèdits: 5.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Semipresencial
20911050

Màster Propi d'Optimització de l'Entrenament dels Adults Majors: de la Patologia a l'Atleta Màster. 4a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 30/09/2020       Semipresencial
20911070

Màster Propi d'Alt Rendiment Esportiu. 2a Edició

Crèdits: 60.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 23/09/2020       Presencial
20913040

Expert Universitari en Anàlisi Tècnic-Tàctic en l'Alt Rendiment Esportiu. 2a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/01/2021       Presencial
20913050

Expert Universitari en Preparació Física en l'Alt Rendiment Esportiu. 2a Edició

Crèdits: 12.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 15/12/2020       Presencial
20922010

Diploma Internacional d'Especialització Universitària en Entrenament Funcional: Aplicacions amb resistència Variable, Inestabilitat, Tècniques Optimitzades de Musculació i Mètodes amb Intervals. 1a Edició

Crèdits: 35.00 ECTS       Fecha fin preinscripción: 25/01/2021       On-line
+30
Anys d'experiència
+120.000
Alumnes
250
Màsters i postgraus
2.532
Empreses col·laboradores