3a Edició - Codi 24731140

Array ( [CODIGO] => 24731140 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 4000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 16/09/2024 [FECHA_FIN] => 31/05/2025 [LUGAR] => Teoría online y prácticas clínicas presenciales [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Estomatologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 02/09/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => https://www.uv.es/fundacion-lluis-alcanyis/es/formacion/portal-formacion/portal-formacion.html [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => cirugia-oral [GESTOR_NOMBRE] => [GESTOR_APELLIDOS] => [GESTOR_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => formaciofla@uv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 1 [ID_CURSO_OFERTADO] => 1 [DESCRIPCION_OFERTADO] => Fundació Lluís Alcanyís [TELEFONO_EXTERNO] => 963 395 037 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => De lliure elecció per part de l'alumne [REQUISITOS_TITULACION] => El màster esta dirigit a metges o odontòlegs interessats a obtindre una formació especialitzada en la Cirurgia Oral. L'alumne rebrà el Títol de Màster Internacional Semipresencial en Cirurgia Oral de la Universitat de València, avalant una formació avançada orientada a l'especialització i sobretot, en l'àmbit professional. El títol expedit per la Universitat de València reunix els requisits comunament exigits per les borses de treball, oposicions i comités avaluadors de carreres professionals. *Els alumnes admesos que realitzen les pràctiques clíniques hauran de tindre cobert una Assegurança de Responsabilitat Civil Professional en tota la duració del títol propi. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu principal d'este Màster és la formació d'especialistes en Cirurgia Oral, guiada per l'evidència científica. Per això, com a part de la seua formació postgraduada, els alumnes aprendran a consultar i avaluar de manera crítica la literatura científica. Els continguts teoricopràctics són en total 60 crèdits *ECTS. Els alumnes rebran formació teòrica-pràctica en línia i participaran de l'activitat clínica presencial amb pacients en la Universitat o en un centre de pràctiques i conveni amb la Universitat. L'alumne sol·licitarà el centre de pràctiques dels proposats per la Universitat o designarà un de lliure elecció de qualsevol país. Planificaran i realitzaran casos progressivament més complexos al llarg de la programació del Màster, amb una dedicació parcial i a mesura de l'alumne. Objectius específics: Els alumnes que cursen este títol propi desenvoluparan els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a realitzar extraccions quirúrgiques, *fenestraciones, cirurgia periapical, cirurgia de teixits blans, coneixement del tractament quirúrgic d'infeccions, quistos i tumors. Objectius professionals: Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. El curs està orientat a millorar la formació teoricopràctica dels alumnes. Perquè siguen capaços de realitzar els tractaments de cirurgia oral amb la mínima morbiditat i la major taxa d'èxit.Este perfil professional d'odontòleg amb especial dedicació en cirurgia oral, està molt demandat en el sector dental, existint la seua figura en pràcticament totes les clíniques dentals ja que hui dia amb el gran creixement d'informació en odontologia és impossible abastar totes les branques del coneixement. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Este programa de capacitació oferix una forma diferent d'aprendre. La nostra metodologia es desenvolupa a través d'un mode d'aprenentatge de manera cíclica: el *Relearning. Este procés d'aprenentatge combina els casos reals, la resolució de situacions complexes per simulació, l'estudi de casos clínics i un aprenentatge basat en la reiteració. Com a resultat, els continguts perduren més temps en la memòria. L'activitat de l'alumne estarà centrada en conéixer la indicació i l'execució de procediments de cirurgia oral (extraccions dentals simples i complexes: tercers molars i canins inclosos, restes radiculars; frens, *torus, quistos maxil·lars, cirurgia periapical, etc.). Per a aconseguir els objectius plantejats, la metodologia utilitzada es basa en el maneig de l'Aula Virtual de la Universitat de València, lliçons teòriques i tallers pràctics *locutados, casos clínics, recursos bibliogràfics i practiques clíniques presencials. Recursos docents: La docència es realitzarà a través de la plataforma de l'Aula Virtual de la Universitat de València, disponible per a l'alumne, a l'hora que desitge, des d'un dispositiu fix o portàtil amb connexió a internet. Cada setmana es van obrint els diferents mòduls que romanen oberts durant tot el curs acadèmic. Lliçons *locutadas Les lliçons teòriques, seran desenvolupades mitjançant presentacions clíniques *locutadas, asíncrones, amb abundant i seleccionada iconografia clínica i imatges diagnòstiques. Es disposarà dels textos en pdf per a facilitar l'estudi per l'alumne. Tallers pràctics S'impartiran tallers pràctics amb models-*fantomas, que reproduiran les diferents patologies i guiaran a l'alumne en la realització dels procediments quirúrgics. Casos clínics L'alumne disposarà de casos clínics reals, presentats per experts, en els quals aprendrà a realitzar la història clínica, el diagnòstic clínic i diferencial, i planificar i realitzar el tractament. [MODALIDAD_EVALUACION2] => Recursos bibliogràfics -Llibres i e-pubs editats pels professors. -Accés a les bases de dades científiques. Practiques clíniques Es programaran pràctiques clíniques extracurriculars amb pacients, optatives, en centres de pràctiques concertats amb la Universitat de València, durant tres setmanes al llarg del curs acadèmic, organitzades per cadascun dels centres adscrits o en centres concertats de lliure designació per part de l'alumne, en diferents països, durant un màxim de 900 h per curs acadèmic. Quan els professors consideren que estan capacitats, els alumnes realitzaran les cirurgies de menor a major complexitat en funció de la capacitació de cada alumne. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. Els alumnes que completen el Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral, estan capacitats per a diagnosticar i elaborar el millor pla de tractament per a les diferents patologies orals que requerixen atenció quirúrgica en un gabinet dental. Este perfil professional està molt demandat en el sector dental, existint la seua figura en pràcticament totes les clíniques dentals. Per a alguns alumnes este Màster pot ser també el començament d'una carrera acadèmica i/o investigadora. [CRITERIO_ADMISION] => Per orde de preinscripció. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => L'odontòleg especialitzat en Cirurgia Bucal és un professional capacitat per a diagnosticar i elaborar el millor pla de tractament per a les diferents patologies orals que requerixen atenció quirúrgica en un gabinet dental. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24731140 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Cirurgia Oral [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cirurgia Oral [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Mòdul 1. Introducció a la Cirurgia Bucal. Radiologia. Instrumental i equip. Acte Quirúrgic Unitat 1.1.- Introducció a la Cirurgia Bucal Unitat 1.2.- Radiologia Unitat 1.3.- Acte Quirúrgic Mòdul 2. Anatomia en Cirurgia Bucal Unitat 2.1.- Presentació Unitat 2.2.- Osteologia del massís facial Unitat 2.3.- Maxil·lar inferior Unitat 2.4.- Maxil·lar superior Mòdul 3. Anestèsia boig-regional i sedació conscient. Unitat 3.1.- Anestèsia boig-regional Unitat 3.2.- Sedació conscient Mòdul 4. Exodòncies complexes. Complicacions Unitat 4.1.- Exodòncies Unitat 4.2.- Exodòncies complexes Unitat 4.3.- Complicacions de l'exodòncia Mòdul 5. Tractament de les inclusions dentàries Unitat 5.1.- Dents incloses generalitats. Cordals. Unitat 5.2.- Canins inclosos Unitat 5.3.- Altres inclusions. Trasplantaments Mòdul 6. Complicacions exodòncia dents incloses. Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial Unitat 6.1.- Complicacions en l'extracció de dents incloses. Unitat 6.2.- Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial. Mòdul 7. Cirurgia preprotètica. Biòpsies. Frens Unitat 7.1.- Cirurgia preprotètica. Unitat 7.2.- Biòpsies. Unitat 7.3.- Frens. Unitat 7.4.- Farciments estètics facials. Mòdul 8. Cirurgia periapical Unitat 8.1.- Diagnòstic en cirurgia periapical Unitat 8.2.- Tractament en cirurgia periapical Mòdul 9. Diagnòstic i tractament de les infeccions odontògenes d'origen bacterià Unitat 9.1.- Infecció odontògena generalitats Unitat 9.2.- Infecció odontògena particularitats Mòdul 10. Quistos Maxil·lars Unitat 10.1.- Classificació dels quistos maxil·lars Unitat 10.2.- Patologia quística Mòdul 11. Patologia tumoral Unitat 11.1.- Tumors maxil·lars Unitat 11.2.- Tumors odontogènics Unitat 11.3.- Tumors de les glàndules salivals Unitat 11.4.- Lesions potencialment malignes de la cavitat oral Unitat 11.5.- Càncer oral Mòdul 12. Traumatologia boc-maxil·lofacial Unitat 12.1.- Assistència al traumatitzat bucofacial Unitat 12.2.- Traumatismes *bucodentarios Unitat 12.3.- Reimplant i trasplantament dentari Unitat 12.4.- Fractures mandibulars Unitat 12.5.- Fractures del terç mig facial Unitat 12.6.- Tractament de fractures maxil·lars Mòdul 13. Cirurgia bucal en pacients pediàtrics Part 1.-. Patologia de parts toves Part 2.- Patologia de parts dures [DESCRIPCION2] => Mòdul 14. Trastorns *temporo-mandibulars Unitat 14.1.- Ciències bàsiques per a l'estudi de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.2.- Classificació i etiologia de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.3.- Diagnòstic de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.4.- Tractament conservador de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.5.- Cirurgia mínimament invasiva de l'articulació temporomandibular Unitat 14.6.- Patologia mèdic-quirúrgica de l'articulació *temproromandibular Mòdul 15. Fàrmacs en cirurgia bucal Unitat 15.1.- Analgèsics Unitat 15.2.- Antiinflamatoris Unitat 15.3.- Antibiòtics Mòdul 16. Inflamació i cicatrització. Cures postoperatòries. Complicacions postcirurgia Unitat 16.1.- Inflamació Unitat 16.2.- *Cizatrización Unitat 16.3.- Cures postoperatòries Unitat 16.4.- Complicacions postcirurgia Mòdul 17. Coagulació i hemorràgia. Cirurgia bucal en pacients mèdicament compromesos Unitat 17.1.- Antiagregants i anticoagulants Unitat 17.2.- Ús de fàrmacs *antiresortivos en odontologia Unitat 17.3.- Pacients especials. Diabètics. *Cardiópatas Mòdul 18. Làser en Cirurgia Bucal. PART 1 Unitat.18.1.- Introducció al *laser Unitat 18.2.- Física bàsica per a la comprensió del funcionament dels làsers Unitat 18.3.- Dosimetria en el maneig dels làsers Unitat 18.4.- Efectes biològics Unitat 18.5.- Classificació dels làsers Unitat 18.6.- Tipus de làsers de díode. Els seus avantatges i les seues inconvenients Unitat 18.7.- Normes de seguretat en el maneig dels làsers PART 2 Unitat 18.8.- *PBM *Fotobiomodulación Unitat 18.9.- *PDT/*PAD Teràpia *fotodinámica i *fotodesinfección Unitat 18.10.- Làser d'alta potència en cirurgia bucal Unitat 18.11.- Patologia quirúrgica oral i maxil·lofacial subsidiària de ser tractada amb làsers d'alta Mòdul 19. Metodologia de la investigació Mòdul 20. Fotografia Unitat 20.1.- Estandardització de Conceptes Unitat 20.2.- Fotografia Facial amb telèfons intel·ligents i cambres *SLR Unitat 20.3.- Macro-fotografia Dental amb telèfons intel·ligents i cambres *SLR Unitat 20.4.- *Fotografia per al laboratori Mòdul 21. Màrqueting i gestió en Cirurgia Bucal i Implantologia. Unitat 20.1.- Gestió Professional Unitat 20.2.- El líder i l'Equip Unitat 20.3.- Màrqueting de veritat [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Mòdul 1. Introducció a la Cirurgia Bucal. Radiologia. Instrumental i equip. Acte Quirúrgic Unitat 1.1.- Introducció a la Cirurgia Bucal Unitat 1.2.- Radiologia Unitat 1.3.- Acte Quirúrgic Mòdul 2. Anatomia en Cirurgia Bucal Unitat 2.1.- Presentació Unitat 2.2.- Osteologia del massís facial Unitat 2.3.- Maxil·lar inferior Unitat 2.4.- Maxil·lar superior Mòdul 3. Anestèsia boig-regional i sedació conscient. Unitat 3.1.- Anestèsia boig-regional Unitat 3.2.- Sedació conscient Mòdul 4. Exodòncies complexes. Complicacions Unitat 4.1.- Exodòncies Unitat 4.2.- Exodòncies complexes Unitat 4.3.- Complicacions de l'exodòncia Mòdul 5. Tractament de les inclusions dentàries Unitat 5.1.- Dents incloses generalitats. Cordals. Unitat 5.2.- Canins inclosos Unitat 5.3.- Altres inclusions. Trasplantaments Mòdul 6. Complicacions exodòncia dents incloses. Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial Unitat 6.1.- Complicacions en l'extracció de dents incloses. Unitat 6.2.- Ortodòncia i cirurgia oral i maxil·lofacial. Mòdul 7. Cirurgia preprotètica. Biòpsies. Frens Unitat 7.1.- Cirurgia preprotètica. Unitat 7.2.- Biòpsies. Unitat 7.3.- Frens. Unitat 7.4.- Farciments estètics facials. Mòdul 8. Cirurgia periapical Unitat 8.1.- Diagnòstic en cirurgia periapical Unitat 8.2.- Tractament en cirurgia periapical Mòdul 9. Diagnòstic i tractament de les infeccions odontògenes d'origen bacterià Unitat 9.1.- Infecció odontògena generalitats Unitat 9.2.- Infecció odontògena particularitats Mòdul 10. Quistos Maxil·lars Unitat 10.1.- Classificació dels quistos maxil·lars Unitat 10.2.- Patologia quística Mòdul 11. Patologia tumoral Unitat 11.1.- Tumors maxil·lars Unitat 11.2.- Tumors odontogènics Unitat 11.3.- Tumors de les glàndules salivals Unitat 11.4.- Lesions potencialment malignes de la cavitat oral Unitat 11.5.- Càncer oral Mòdul 12. Traumatologia boc-maxil·lofacial Unitat 12.1.- Assistència al traumatitzat bucofacial Unitat 12.2.- Traumatismes *bucodentarios Unitat 12.3.- Reimplant i trasplantament dentari Unitat 12.4.- Fractures mandibulars Unitat 12.5.- Fractures del terç mig facial Unitat 12.6.- Tractament de fractures maxil·lars Mòdul 13. Cirurgia bucal en pacients pediàtrics Part 1.-. Patologia de parts toves Part 2.- Patologia de parts dures [DESCRIPCION2_VAL] => Mòdul 14. Trastorns *temporo-mandibulars Unitat 14.1.- Ciències bàsiques per a l'estudi de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.2.- Classificació i etiologia de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.3.- Diagnòstic de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.4.- Tractament conservador de la Patologia *Cráneomandibular Unitat 14.5.- Cirurgia mínimament invasiva de l'articulació temporomandibular Unitat 14.6.- Patologia mèdic-quirúrgica de l'articulació *temproromandibular Mòdul 15. Fàrmacs en cirurgia bucal Unitat 15.1.- Analgèsics Unitat 15.2.- Antiinflamatoris Unitat 15.3.- Antibiòtics Mòdul 16. Inflamació i cicatrització. Cures postoperatòries. Complicacions postcirurgia Unitat 16.1.- Inflamació Unitat 16.2.- *Cizatrización Unitat 16.3.- Cures postoperatòries Unitat 16.4.- Complicacions postcirurgia Mòdul 17. Coagulació i hemorràgia. Cirurgia bucal en pacients mèdicament compromesos Unitat 17.1.- Antiagregants i anticoagulants Unitat 17.2.- Ús de fàrmacs *antiresortivos en odontologia Unitat 17.3.- Pacients especials. Diabètics. *Cardiópatas Mòdul 18. Làser en Cirurgia Bucal. PART 1 Unitat.18.1.- Introducció al *laser Unitat 18.2.- Física bàsica per a la comprensió del funcionament dels làsers Unitat 18.3.- Dosimetria en el maneig dels làsers Unitat 18.4.- Efectes biològics Unitat 18.5.- Classificació dels làsers Unitat 18.6.- Tipus de làsers de díode. Els seus avantatges i les seues inconvenients Unitat 18.7.- Normes de seguretat en el maneig dels làsers PART 2 Unitat 18.8.- *PBM *Fotobiomodulación Unitat 18.9.- *PDT/*PAD Teràpia *fotodinámica i *fotodesinfección Unitat 18.10.- Làser d'alta potència en cirurgia bucal Unitat 18.11.- Patologia quirúrgica oral i maxil·lofacial subsidiària de ser tractada amb làsers d'alta Mòdul 19. Metodologia de la investigació Mòdul 20. Fotografia Unitat 20.1.- Estandardització de Conceptes Unitat 20.2.- Fotografia Facial amb telèfons intel·ligents i cambres *SLR Unitat 20.3.- Macro-fotografia Dental amb telèfons intel·ligents i cambres *SLR Unitat 20.4.- *Fotografia per al laboratori Mòdul 21. Màrqueting i gestió en Cirurgia Bucal i Implantologia. Unitat 20.1.- Gestió Professional Unitat 20.2.- El líder i l'Equip Unitat 20.3.- Màrqueting de veritat [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24731140 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Carta de Presentació - Portfolio - Curriculum vitae [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Carta de Presentació - Portfolio - Curriculum vitae [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp367775 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Aiuto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Istituto Stomatologico. Italia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66346 [NOMBRE_PERSONA] => Marco [APELLIDOS] => Alarcón Palacios [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Peruana Cayetano Heredia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp137762 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Armengod [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Otorrinolaringólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni66419 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Arnabat Domínguez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado de Anestesia Odontológica y de Cirugía Bucal ,Máster Propio Internacional en Cirugía Oral e Implantologia. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66350 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Ayala Paz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni61364 [NOMBRE_PERSONA] => Leticia [APELLIDOS] => Bagán Debón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7664 [EMAIL_FACULTAD] => lemabade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp52100 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Bellot Arcis [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ortodoncista. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp391018 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Bernabeu Mira [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano implantológo. Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp137756 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea Eduardo [APELLIDOS] => Bianchi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dottore in Medicina e Chirurgia. Specilista in Chirurgia e Stomatologia. Directore Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Professore Università San Raffaele. Milano. Italy. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni67606 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Bonet Coloma [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Cardenal Herrera - CEU [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp376958 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Bonet Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario la Fé. Ex-Jefe Clínico Cirujía Oral y Maxilofacial [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp42045 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Bovaira Forner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesióloga, Reanimación y Terapia del Dolor. Jefe Clínico Servicio de Anestesiología. Responsable de la Unidad de Dolor del Hospital Intermutual de Levante. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni57143 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Bovaira Forner [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp59425 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Cervera Ballester [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Práctica privada en Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp367818 [NOMBRE_PERSONA] => Luca [APELLIDOS] => De Micheli [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Specilista in Chirurgia e Stomatologia. Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Italia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni64023 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Domínguez Cardoso [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni66370 [NOMBRE_PERSONA] => Asier [APELLIDOS] => Eguia del Valle [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni66353 [NOMBRE_PERSONA] => Antoni [APELLIDOS] => España Tost [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor asociado de Anestesia Odontológica y de Cirugía Bucal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni67615 [NOMBRE_PERSONA] => Rui [APELLIDOS] => Figueredo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp49648 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Juan [APELLIDOS] => Flichy Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Máster en Cirugía Oral e Implantología. Práctica privada en Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp31638 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Fuster Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni11067 [NOMBRE_PERSONA] => Abel [APELLIDOS] => García García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Santiago de Compostela [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni44343 [NOMBRE_PERSONA] => Cosme [APELLIDOS] => Gay-Escoda [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Maxilofacial. Catedrático de Patología Quirúrgica Bucal y Maxilofacial. Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial de la Universidad de Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp165977 [NOMBRE_PERSONA] => Paula María [APELLIDOS] => Girbés Ballester [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp110668 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Bautista [APELLIDOS] => Guarinos Carbo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología. Prof. Máster en Cirugía Oral. Universitat de València. Práctica Privada. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni66423 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Gutiérrez Pérez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio y Director de la UGC de Cirugía Oral y Maxilofacial Decano de la Facultad de Odontología,Má¡ster Propio Internacional en Cirugía Oral e Implantologia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni71387 [NOMBRE_PERSONA] => Marcelo [APELLIDOS] => Guzman Letelier [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sin Asignar Solicitudes Títulos Propios [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp67503 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Hens Aumente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano Maxilofacial. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp138496 [NOMBRE_PERSONA] => Federico [APELLIDOS] => Hernández Alfaro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Cirugía Maxilofacial. Director del Instituto Maxilofacial (IM) ubicado en Centro Médico Teknon. Director del Departamento de Cirugia Oral y Maxilofacial de la Universidad Internacional de Catalunya. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni29200 [NOMBRE_PERSONA] => María Yolanda [APELLIDOS] => Jiménez Soriano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5250 [EMAIL_FACULTAD] => yojiso@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni66426 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => López Quiles [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Contaratdo Doctor Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp369352 [NOMBRE_PERSONA] => Benjamín [APELLIDOS] => Martín Biedma [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni11069 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Martínez González [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => uni71389 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Martínez Ramos [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp42406 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Martínez Sanjuan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Radiólogo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp13787 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Antonio [APELLIDOS] => Martorell Calatayud [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Universitat de València. Práctica. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni66404 [NOMBRE_PERSONA] => Jason [APELLIDOS] => Motta Jones [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Adjunto. Humanitas University [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp376852 [NOMBRE_PERSONA] => Amanda [APELLIDOS] => Oliva Gallardo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp59426 [NOMBRE_PERSONA] => Hilario [APELLIDOS] => Pellicer Chover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => uni15178 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología y en Neurología. Catedrático de Cirugía Bucal. Universitat de València [NPI] => G5118 [EMAIL_FACULTAD] => penarroc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => uni31354 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Medicina y Cirugía. Doctora en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Profesora Titular de Cirugía Bucal.. Departament d'Estomatologia. Universitat de València [NPI] => H4290 [EMAIL_FACULTAD] => mpenarro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni68483 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Peñarrocha Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0278 [EMAIL_FACULTAD] => david.penarrocha@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp367773 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Pomares Puig [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora - Gerente. Carmen Pomares Puig (Clínica PerioImplant) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp376818 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Pouso Rey [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Centro de Diagnostico Avanzado CD3 Cambados [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp376773 [NOMBRE_PERSONA] => Arthur [APELLIDOS] => Rodríguez González Cortés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano clínica privada. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => uni66389 [NOMBRE_PERSONA] => Mario H [APELLIDOS] => Rodríguez Tizcareño [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador del programa de alta especialización en implantología oral quirúrgica y protésica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp376850 [NOMBRE_PERSONA] => Primitivo [APELLIDOS] => Roig Jornet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Dental Doctors [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp367748 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Rojas Vizcaya [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Odontología. Máster en Cirugía e Implantes por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de Prostodoncia del Universidad de Carolina del Norte Chapell Hill, en Estados Unidos. Director del Instituto Mediterráneo de Prostodoncia. Castellón. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp59427 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Romero Millán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo de la Fundación Lluis Alcanyis. Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Impantología. Universitat de València. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp376735 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Rotundo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor de Periodoncia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp377842 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Sánchez Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp137753 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Jesús [APELLIDOS] => Serrano Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Odontología. Práctica privada. Málaga [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => uni56185 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Silvestre Donat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0149 [EMAIL_FACULTAD] => francisco.silvestre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => emp46817 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Silvestre Rangil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => emp376731 [NOMBRE_PERSONA] => David Reynaldo [APELLIDOS] => Soto Peñaloza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Odontología. Máster en Ciencias Odontológicas. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => emp408711 [NOMBRE_PERSONA] => José Carlos [APELLIDOS] => Suarez Moran [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Autonomo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => uni66415 [NOMBRE_PERSONA] => Julio José [APELLIDOS] => Suay Antón [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático del Departamento de Diseño de Sistemas Industriales [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => uni66340 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Torres Lagares [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Director del Máster de Cirugía Bucal. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [58] => Array ( [DNI] => uni66386 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => Treviño Santos [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [59] => Array ( [DNI] => uni66360 [NOMBRE_PERSONA] => Agurne [APELLIDOS] => Uribarri Etxebarria [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [60] => Array ( [DNI] => uni11071 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo [APELLIDOS] => Valmaseda Castellón [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina y Cirugía. Especialista en Estomatología. Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología Bucofacial. Profesor Titular de Cirugía Bucal. Universidad de Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [61] => Array ( [DNI] => emp54798 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Vera Sempere [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor Departamento Anatomia Patologica. Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la CV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [62] => Array ( [DNI] => emp32179 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Viña Almunia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Odontología. Master Cirugía e Implantología Oral. Universitat de València. Práctica. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31354 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Peñarrocha Diago [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Medicina y Cirugía. Doctora en Odontología. Máster en Cirugía e Implantología Oral. Profesora Titular de Cirugía Bucal.. Departament d'Estomatologia. Universitat de València [NPI] => H4290 [EMAIL_FACULTAD] => mpenarro@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 02/09/2024

Data inici: Setembre 2024

Data fi: Maig 2025

Matrícula: 4000 € (import preu públic)

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició: Teoría online y prácticas clínicas presenciales

Horari: De lliure elecció per part de l'alumne

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu principal d'este Màster és la formació d'especialistes en Cirurgia Oral, guiada per l'evidència científica. Per això, com a part de la seua formació postgraduada, els alumnes aprendran a consultar i avaluar de manera crítica la literatura científica.
Els continguts teoricopràctics són en total 60 crèdits *ECTS. Els alumnes rebran formació teòrica-pràctica en línia i participaran de l'activitat clínica presencial amb pacients en la Universitat o en un centre de pràctiques i conveni amb la Universitat. L'alumne sol·licitarà el centre de pràctiques dels proposats per la Universitat o designarà un de lliure elecció de qualsevol país. Planificaran i realitzaran casos progressivament més complexos al llarg de la programació del Màster, amb una dedicació parcial i a mesura de l'alumne.

Leer más

Objectius professionals

Les eixides professionals estan dirigides fonamentalment a l'àmbit clínic assistencial. Els alumnes que completen el Màster de Formació Permanent Internacional en Cirurgia Oral, estan capacitats per a diagnosticar i elaborar el millor pla de tractament per a les diferents patologies orals que requerixen atenció quirúrgica en un gabinet dental. Este perfil professional està molt demandat en el sector dental, existint la seua figura en pràcticament totes les clíniques dentals. Per a alguns alumnes este Màster pot ser també el començament d'una carrera acadèmica i/o investigadora.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò