1a Edició - Codi 24131050

Array ( [CODIGO] => 24131050 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 3000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 18/10/2024 [FECHA_FIN] => 24/05/2025 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras" [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/09/2024 [AREA] => 1 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (Avep) / Chovi, S.L. / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia / Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L. (COORDINA) / Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia / Federación Empresarial de Agroalimentación de la C.V.- FEDACOVA [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => direccion-RSC-ASG [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Direcció i Gestió Empresarial [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió de la Sostenibilitat, Responsabilitat Social Corporativa i Aspectes ASG [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Divendres de 16.00 a 21.00 i dissabte de 9.00 a 14.00 hores [REQUISITOS_TITULACION] => El curs va dirigit a graduats universitaris (preferentment en titulacions relacionades amb l'empresa i l'economia), directius/treballadors i professionals i tècnics de les administracions públiques interessats en l'especialització en sostenibilitat i responsabilitat social amb titulació universitària. Estudiants als quals els quedi menys del 10% dels crèdits per obtenir el títol de grau, condicionat a l'obtenció del títol el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu del curs és formar professionals especialitzats en la gestió de la sostenibilitat, la responsabilitat social corporativa i els aspectes ASG. La persona que realitzi el curs estarà en condicions de liderar, dirigir i gestionar des d'una visió estratègica l'àrea o funció de RSC/SOST/ASG d'una organització i/o adquirir les competències necessàries per desenvolupar accions de consultoria per als seus clients en aquesta àrea de coneixement. Entre algunes de les habilitats que adquirirà hi ha la d'elaboració de plans directors de RSC o l'elaboració de memòries de sostenibilitat i estats d'informació no financera. Aquest objectiu general es pot desglossar en diversos objectius específics: 1. Aprendre a elaborar memòries de sostenibilitat i informes no financers per a les empreses. 2. Aprendre a elaborar plans de sostenibilitat i de responsabilitat social per a les empreses. 3. Aprendre a gestionar amb criteris estratègics una empresa sostenible. 4. Aprendre a introduir criteris ASG (ambientals, socials i de govern corporatiu) a una empresa convencional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El Màster combina diferents tipus de metodologies docents tenint en compte la doble participació en el mateix professorat acadèmic universitari i professionals/directius del món de l'empresa i les organitzacions vinculades amb els temes de la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. S'aplica la metodologia del cas com una manera d'aproximar l'estudiantat a la realitat de la sostenibilitat a través de l'estudi de casos d'empreses reals, explicats pels directius propis. S'aplica la metodologia inversa, consistent en el descobriment dels conceptes i els continguts claus de les diferents assignatures a través de la lectura de materials escrits. La participació activa de l'alumnat a les classes presencials també és clau, així com el treball en grup i el treball cooperatiu i el desenvolupament d'habilitats comunicatives. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En finalitzar el curs, l'alumnat podrà incorporar-se al mercat de treball com a especialista en sostenibilitat i responsabilitat social corporativa. Pot ser consultor/a especialitzat/da en sostenibilitat i RSC o pot exercir com a professional especialista en sostenibilitat i RSC en una empresa. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Els resultats daprenentatge que es pretenen que assoleixi lalumnat són els següents: 1. Comprendre els conceptes bàsics de la sostenibilitat corporativa, la responsabilitat social empresarial i els criteris ASG, així com altres conceptes relacionats com l'ètica als negocis. Capacitat per relacionar aquests conceptes i establir punts de connexió entre aquests. 2. Aplicar les eines pròpies per a la gestió de la sostenibilitat per tal de formular i implementar estratègies de sostenibilitat a les empreses. S'ha de ser capaç de gestionar la sostenibilitat des d'un enfocament estratègic avançat, incorporant les accions de sostenibilitat i RSE a l'estratègia global i competitiva de l'empresa. 3. Analitzar i fer memòries de sostenibilitat o informes no financers per a les empreses per tal de mesurar el triple impacte: econòmic, social i mediambiental. Amb això, l'alumnat no només estarà en condicions d'analitzar i realitzar les memòries esmentades, sinó també de poder aplicar el benchmarking i així poder comparar les memòries amb les d'altres empreses i amb la mitjana del sector. 4. Avaluar els nivells de la sostenibilitat per identificar el nivell de sostenibilitat assolit per les empreses. Capacitat per classificar l'empresa dins dels diferents nivells de la sostenibilitat en funció de les seves característiques i fer una comparació amb altres empreses i amb la mitjana del sector. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Responsabilitat Social, Desenvolupament Sostenible i aspectes ASG [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Responsabilitat Social, Desenvolupament Sostenible i aspectes ASG [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Orígens i evolució de la Responsabilitat Social 2. Enfocaments i dimensions de la Responsabilitat Social 3. El model integrador de la RSC: el model d'Acompliment Social Corporatiu 4. Aspectes ASG: gestió dimpactes i riscos 5. Desenvolupament Sostenible, Agenda 2030 i ODS [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Orígens i evolució de la Responsabilitat Social 2. Enfocaments i dimensions de la Responsabilitat Social 3. El model integrador de la RSC: el model d'Acompliment Social Corporatiu 4. Aspectes ASG: gestió dimpactes i riscos 5. Desenvolupament Sostenible, Agenda 2030 i ODS [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Gestió de les parts interessades (stakeholders) i cadena de valor sostenible [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gestió de les parts interessades (stakeholders) i cadena de valor sostenible [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Relacions empresa i stakeholders 2. La Teoría dels stakeholders. 3. La participació o engagement dels Stakeholders 4. Identificació i priorització. El Mapa de STKHs i la matriu d'interès-poder. 5. Els stakeholders a la Cadena de Valor de l'empresa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Relacions empresa i stakeholders 2. La Teoría dels stakeholders. 3. La participació o engagement dels Stakeholders 4. Identificació i priorització. El Mapa de STKHs i la matriu d'interès-poder. 5. Els stakeholders a la Cadena de Valor de l'empresa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => El comportament ètic a les organitzacions [NOMBRE_MATERIA_VAL] => El comportament ètic a les organitzacions [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El marc ètic de lempresa. 2. La proposta de lètica aplicada a lempresa 3. Eines ètiques de gestió 4. La cultura ètica de lempresa: definició i característiques 5. El propòsit corporatiu per generar un impacte positiu 6. El Govern Corporatiu i els Codis de Bon Govern 7. Un model de gestió ètica. 8. Un model dempresa ètica. 9. El retorn de l'aposta ètica de l'empresa [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El marc ètic de lempresa. 2. La proposta de lètica aplicada a lempresa 3. Eines ètiques de gestió 4. La cultura ètica de lempresa: definició i característiques 5. El propòsit corporatiu per generar un impacte positiu 6. El Govern Corporatiu i els Codis de Bon Govern 7. Un model de gestió ètica. 8. Un model dempresa ètica. 9. El retorn de l'aposta ètica de l'empresa [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => La funció de RSC/SOST/ASG: disseny de l'àrea i el perfil del professional de RSC/SOST/ASG [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La funció de RSC/SOST/ASG: disseny de l'àrea i el perfil del professional de RSC/SOST/ASG [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Les competències del directiu/professional de RSC/SOST/ASG. 2. El Disseny estructural de làrea i les seves relacions i interdependències. 3. Eines tecnològiques per a la gestió de la RSC/SOST/ASG 4. Anàlisi del context de la sostenibilitat: la matriu de maduresa i la seva rellevància 5. Formulació de l'estratègia de sostenibilitat: la matriu de materialitat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Les competències del directiu/professional de RSC/SOST/ASG. 2. El Disseny estructural de làrea i les seves relacions i interdependències. 3. Eines tecnològiques per a la gestió de la RSC/SOST/ASG 4. Anàlisi del context de la sostenibilitat: la matriu de maduresa i la seva rellevància 5. Formulació de l'estratègia de sostenibilitat: la matriu de materialitat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => La Sostenibilitat Corporativa: enfocaments, mesurament i models [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La Sostenibilitat Corporativa: enfocaments, mesurament i models [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Definició i implementació de la Responsabilitat Social Corporativa. 2. La Creació de Valor Compartit 3. Perquè mesurar la Sostenibilitat: Triple Bottom Line i altres indicadors 4. Procés i tipologies de Sostenibilitat Corporativa 5. El model de l'Economia del Bé Comú 6. La Certificació B Corporation [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Definició i implementació de la Responsabilitat Social Corporativa. 2. La Creació de Valor Compartit 3. Perquè mesurar la Sostenibilitat: Triple Bottom Line i altres indicadors 4. Procés i tipologies de Sostenibilitat Corporativa 5. El model de l'Economia del Bé Comú 6. La Certificació B Corporation [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Sostenibilitat dels Recursos Humans [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Sostenibilitat dels Recursos Humans [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Ètica i sostenibilitat en els recursos humans 6.2. Sostenibilitat i gestió de talent 6.3. Competències per a un lideratge responsable 6.4. Eines per a la gestió sostenible dels RRHH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Ètica i sostenibilitat en els recursos humans 6.2. Sostenibilitat i gestió de talent 6.3. Competències per a un lideratge responsable 6.4. Eines per a la gestió sostenible dels RRHH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Dimensió ambiental de la sostenibilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dimensió ambiental de la sostenibilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1 Limpacte mediambiental de la ciutat contemporània - Models sostenibles de ciutat - Indicadors de la qualitat de vida a l'entorn urbà (ODS) - Actuacions municipals a la gestió mediambiental - Sistemes de certificació sostenible a la Indústria de l'edificació 7.2. L'impacte ambiental de les organitzacions - La Responsabilitat Social Corporativa: Marc legal i ètic - La sostenibilitat ambiental: principals factors impulsors i barreres - Anàlisi dels grups dinterès i elaboració de memòries de sostenibilitat 7.3. Gestió de recursos ambientals a l'organització - El líder de l'organització ambientalment sostenible - Gestió del canvi cap a la sostenibilitat ambiental a les organitzacions - Les estratègies ambientals a les organitzacions 7.4. Eines per a la gestió ambiental de l'organització - Els sistemes de gestió i les normes ISO - Els sistemes de gestió mediaambiental (ISO 14001) - L'anàlisi del cicle de vida (ISO 14040) - L'eficiència energètica (ISO 50001) - La Responsabilitat Social Corporativa (ISO 26000) - Els Sistemes de Gestió de ¿Complicance¿ (ISO 37301) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1 Limpacte mediambiental de la ciutat contemporània - Models sostenibles de ciutat - Indicadors de la qualitat de vida a l'entorn urbà (ODS) - Actuacions municipals a la gestió mediambiental - Sistemes de certificació sostenible a la Indústria de l'edificació 7.2. L'impacte ambiental de les organitzacions - La Responsabilitat Social Corporativa: Marc legal i ètic - La sostenibilitat ambiental: principals factors impulsors i barreres - Anàlisi dels grups dinterès i elaboració de memòries de sostenibilitat 7.3. Gestió de recursos ambientals a l'organització - El líder de l'organització ambientalment sostenible - Gestió del canvi cap a la sostenibilitat ambiental a les organitzacions - Les estratègies ambientals a les organitzacions 7.4. Eines per a la gestió ambiental de l'organització - Els sistemes de gestió i les normes ISO - Els sistemes de gestió mediaambiental (ISO 14001) - L'anàlisi del cicle de vida (ISO 14040) - L'eficiència energètica (ISO 50001) - La Responsabilitat Social Corporativa (ISO 26000) - Els Sistemes de Gestió de ¿Complicance¿ (ISO 37301) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Dimensió social de la sostenibilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dimensió social de la sostenibilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.1. Diagnòstic dels impactes socials a l'organització 8.2. Gestió de recursos socials a l'organització 8.3. Eines per a la gestió social de l'organització 8.4. La taxonomia social i els drets humans a l'organització 8.5. Les empreses socials [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 8.1. Diagnòstic dels impactes socials a l'organització 8.2. Gestió de recursos socials a l'organització 8.3. Eines per a la gestió social de l'organització 8.4. La taxonomia social i els drets humans a l'organització 8.5. Les empreses socials [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => L'emprenedoria sostenible [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'emprenedoria sostenible [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Emprenedoria i sostenibilitat corporativa 2. Models de negoci sostenible i triple proposta de valor 3. Model CANVES de triple capa 4. Balanced Scorecard de 5 perspectives [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Emprenedoria i sostenibilitat corporativa 2. Models de negoci sostenible i triple proposta de valor 3. Model CANVES de triple capa 4. Balanced Scorecard de 5 perspectives [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Responsabilitat social a banca i Finances sostenibles [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Responsabilitat social a banca i Finances sostenibles [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Ètica i Responsabilitat Social a Banca 2. Inversions Socialment Responsables 3. Finances ètiques i solidàries 4. Banca Cooperativa 5. Banca Ètica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Ètica i Responsabilitat Social a Banca 2. Inversions Socialment Responsables 3. Finances ètiques i solidàries 4. Banca Cooperativa 5. Banca Ètica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Les Memòries de Sostenibilitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Les Memòries de Sostenibilitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Els informes no financers a l'organització 2. Estàndards GRI i altres estàndards 3. Desenvolupament de la memòria de sostenibilitat 4. Memòries de sostenibilitat per a micropimes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Els informes no financers a l'organització 2. Estàndards GRI i altres estàndards 3. Desenvolupament de la memòria de sostenibilitat 4. Memòries de sostenibilitat per a micropimes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24131050 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Final de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Final de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Anàlisi dels continguts i revisió científica. 2. Realització del Treball Final de Màster 3. Presentació del Treball Final de Màster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Anàlisi dels continguts i revisió científica. 2. Realització del Treball Final de Màster 3. Presentació del Treball Final de Màster. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp32643 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Alós Alabajos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de RSC y Relaciones Institucionales. Caixa Popular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp398152 [NOMBRE_PERSONA] => Elías José [APELLIDOS] => Amor Montiel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsabilidad Social de las Organizaciones. Consum Cooperativa Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp310019 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Asensi Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => President. Enclau-Red para la Financiación Alternativa [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni2954 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Balbastre Benavent [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4249 [EMAIL_FACULTAD] => Francisco.Balbastre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp138365 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Ballester Fuillerat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio fundador de Felidarity [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp408509 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Bertomeu Borao [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora de Calidad de Grupo Sorolla Educación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp381413 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Blaya Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de RSC y Capital Humano. Fundación Valenciaport [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni79409 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Botella Andreu [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M5181 [EMAIL_FACULTAD] => boana@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66661 [NOMBRE_PERSONA] => Vanessa [APELLIDOS] => Campos Climent [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M1004 [EMAIL_FACULTAD] => camcliva@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni31104 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Canet Giner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4276 [EMAIL_FACULTAD] => tcanet@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp408511 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Colomer Alcacer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dr. Arquitecto autónomo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni73587 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Teresa [APELLIDOS] => Ejarque Catalá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N8169 [EMAIL_FACULTAD] => aeca2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni38249 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Francisco [APELLIDOS] => Franco Viñuales [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Enginyeria Química. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M3009 [EMAIL_FACULTAD] => carfran7@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp377893 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Jiménez Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora del Área de Personas. Caixa Popular-Caixa Rural Coop. C.V. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp408505 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Llinares Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO de Andreu World [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp139676 [NOMBRE_PERSONA] => Martín [APELLIDOS] => López Rabelo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director RSC. Aletex 2008, S.L [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp38897 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Monge Frontiñán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria General. Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (Avep) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp449554 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Enrique [APELLIDOS] => Montolio Chueca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Experto en Desarrollo de Negocios de CEEI-Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp16782 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Mossi Peiró [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador Competitividad. Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp59768 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Moya Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio-Director. Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni79730 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Ortega Colomer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M5651 [EMAIL_FACULTAD] => orcofran@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp408507 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Pemán Daudén [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Senior Manager Gobierno Corporativo de PriceWaterhouseCoopers [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp408514 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Pérez Roselló [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordina. Responsable Area Innovación y Proyectos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni13316 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Quílez Pardo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València. Socio-Director de Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L. [NPI] => M7197 [EMAIL_FACULTAD] => quiparma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni38373 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Redondo Cano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4274 [EMAIL_FACULTAD] => aredondo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp449555 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Renovell Giner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica de proyectos. CEEI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp89502 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Riesgo Suárez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora de I+D y Sostenibilidad de Grupo Choví [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni63337 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => Rodriguez Perez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => Q9145 [EMAIL_FACULTAD] => Sergio.Rodriguez-Perez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp408508 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Sánchez Hernando [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director ejectivo de B Lab Spain [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni31425 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Ramón [APELLIDOS] => Sanchis Palacio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G9236 [EMAIL_FACULTAD] => psanchis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp375960 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => Serrano Civera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director General. Hotel Voramar [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp142905 [NOMBRE_PERSONA] => África [APELLIDOS] => Valldecabres Ortíz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Corporate People Manager Grupo Dacsa [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp408506 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Velázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Sostenibilidad de Grupo Roca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni13316 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Quílez Pardo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València. Socio-Director de Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L. [NPI] => M7197 [EMAIL_FACULTAD] => quiparma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31425 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Ramón [APELLIDOS] => Sanchis Palacio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G9236 [EMAIL_FACULTAD] => psanchis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió de la Sostenibilitat, Responsabilitat Social Corporativa i Aspectes ASG


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 20/09/2024

Data inici: Octubre 2024

Data fi: Maig 2025

Matrícula: 3000 € (importe preu públic pendent d'aprovació pel Consell Social Universitat de València.)

Modalitat: Semipresencial

Col·laborador: Asociación Valenciana de Empresarios de Plásticos (Avep) / Chovi, S.L. / Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia / Coordina Organización de Empresas y Recursos Humanos, S.L. (COORDINA) / Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia / Federación Empresarial de Agroalimentación de la C.V.- FEDACOVA

Lloc d'impartició: Fundación Universidad-Empresa

Horari: Divendres de 16.00 a 21.00 i dissabte de 9.00 a 14.00 hores

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu del curs és formar professionals especialitzats en la gestió de la sostenibilitat, la responsabilitat social corporativa i els aspectes ASG. La persona que realitzi el curs estarà en condicions de liderar, dirigir i gestionar des d'una visió estratègica l'àrea o funció de RSC/SOST/ASG d'una organització i/o adquirir les competències necessàries per desenvolupar accions de consultoria per als seus clients en aquesta àrea de coneixement. Entre algunes de les habilitats que adquirirà hi ha la d'elaboració de plans directors de RSC o l'elaboració de memòries de sostenibilitat i estats d'informació no financera. Aquest objectiu general es pot desglossar en diversos objectius específics:
1. Aprendre a elaborar memòries de sostenibilitat i informes no financers per a les empreses.
2. Aprendre a elaborar plans de sostenibilitat i de responsabilitat social per a les empreses.

Leer más

Objectius professionals

En finalitzar el curs, l'alumnat podrà incorporar-se al mercat de treball com a especialista en sostenibilitat i responsabilitat social corporativa. Pot ser consultor/a especialitzat/da en sostenibilitat i RSC o pot exercir com a professional especialista en sostenibilitat i RSC en una empresa.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò