7a Edició - Codi 19711610

Array ( [CODIGO] => 19711610 [EDICION] => 7 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 2000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 21/11/2019 [FECHA_FIN] => 31/07/2020 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari d'Investigació de Polítiques de Benestar Social "Polibenestar" Institut Universitari IVI Valencia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/10/2019 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 31 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => Master en Infertilidad [DIRECCION_CURSO_CORTO] => infertilidad-aspectos-psicosociales [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi en Infertilitat: Aspectes Psicosocials, Médics i Legals [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Semipresencial. La part online es realitzarà a través de l'Aula Virtual. Hi haurà 1 sessió presencial intensiva NO obligatoria de 15 hores de duració en horari de divendres i dissabte., [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o graduats en Psicologia, Medicina, Biologia, Farmàcia, Veterinària, o diplomats o graduats en Infermeria i titulacions afins a les Ciències de la Salut. Diplomats o graduats en Treball Social i llicenciats o graduats en Dret amb experiència laboral en clíniques d'infertilitat [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu principal d'este Màster és complementar la formació que s'oferix hui en dia als distints professionals implicats en l'aplicació de les tècniques de reproducció assistida i, en concret, informar-los i formals en els aspectes psicosocials associats amb les mateixes. La infertilitat i el seu tractament és un procés emocionalment complex que requerix d'un abordatge integral que garantisca que les persones que recorren a tècniques de reproducció assistida reben un tractament no sols tècnic i farmacològic sinó també el suport psicològic i social necessari. En l'actualitat hi ha múltiples opcions formatives i d'especialització en els aspectes mèdics i tècnics de la infertilitat i la reproducció assistida, no obstant això és evident la carència de formació reglada i avalada per centres de formació de prestigi en relació als aspectes psicosocials d'esta problemàtica. Este Màster ve perquè a cobrir este dèficit i a donar resposta a una creixent demanda tant nivell formatiu com professional. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Aquest Màster s'imparteix en modalitat semipresencial. És a dir, encara que els continguts es facilitaran via online, es portaran a terme 3 sessions presencials de 15 hores cadascuna d'elles (distribuïdes en sessions de divendres i dissabtes). En aquestes sessions el professorat exposarà i ampliarà alguns dels continguts arreplegats en els mòduls teòrics del Màster, a més de realitzar activitats pràctiques relacionades. Els materials didàctics elaborats per l'equip de professors del curs es posaran a la disposició de l'alumnat a través de l'Aula Virtual de ADEIT, que podran descarregar i imprimir, si ho desitgen, per a facilitar la seua lectura i estudi sense necessitat d'estar connectat. Aquests materials s'aniran activant en funció d'una programació que estarà a la disposició dels participants des de l'inici del Màster. A més, es podrà contar d'un conjunt de recursos addicionals que permetrà ampliar coneixements i facilitaran l'aprenentatge, vídeos, presentacions, casos pràctics, bibliografia complementària, etc. [MODALIDAD_EVALUACION2] => La comunicació entre els participants del curs es realitzarà a través dels FÒRUMS, que permeten intercanviar missatges i arxius. Aquests fòrums són el punt de trobada de tots els participants del curs, permetent debats sobre aspectes d'actualitat relacionats amb els continguts del Màster, inserir notícies de la premsa relacionades amb la matèria, plantejar dubtes de caràcter general, etc. També es disposa d'un sistema de TUTORIA personal, de la qual s'encarreguen professionals experts en la matèria, que donaran a cada participant els suggeriments o comentaris a les activitats del curs i ho orientaran en el desenvolupament de les mateixes. I, si es considera d'interès l'establir fòrums de debat a temps real, es disposarà d'un XAT per a poder comunicar-se entre els participants amb un objectiu concret en un moment determinat. El sistema d'avaluació del Màster està basat en una avaluació contínua, amb l'objectiu que l'alumnat vaja assimilant els coneixements que va tractant, mitjançant la realització de qüestionaris, casos pràctics, activitats, etc. entrellaçats en els continguts i relacionats amb els aspectes més importants. A més, per a l'avaluació final es tindrà en compte la realització del TREBALL FI DE MÀSTER, per a això el participant contarà amb l'orientació d'un tutor al llarg del seu desenvolupament. En tot moment els participants disposen de suport i seguiment per a ajudar-li a finalitzar aquest màster amb èxit. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Activitat professional en centres de reproducció assistida en equips multidisciplinaris [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2019/2020 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19711610 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => ASPECTES MÈDICS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => ASPECTES MÈDICS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción Recorrido histórico, la infertilidad un problema de actualidad 2. Anatomía del aparato reproductor Definición de órganos reproductivos femeninos y masculinos. 3. Fisiología de la reproducción. Endocrinología de la reproducción humana: conocimiento y actuación de las hormonasimplicadas. 4. Esterilidad. Nociones, causas, fundamentosepidemiología, factores ambientales y patologías médicas.de la esterilidad humana. 5. Tratamiento médico de la esterilidad y técnicas de RA Descripción de la principalestécnicas de la RA y sustratamientos 6. Preservación de la fertilidad Indicaciones y protocolos para preservar la fertilidad. 7. Técnicas básicas de laboratorio de RA. Descripción de la distintas técnicas de reproducción asistida en humanos utilizadas en el laboratorio 8. El laboratorio de andrología Descripción de las principales técnicas de análisis, criopreservación y capacitación del semen en humanos. 9. Últimos avances en técnicas de RA Descripción y conocimiento de las últimas técnicas desarrolladas en RA 10. Éxito, control gestacional tras un tratamiento de RA Conocimiento de las particularidades de un embarazo conseguido a través de la RA. 11. Fracaso y complicaciones técnicas de RA Descripción y análisis de las posibles consecuencias de una técnica de RA. 12. Asistencia sanitaria en RA Definición y comparación de los diferentes sistemas sanitarios en España (público-privado) en RA [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19711610 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => ASPECTES PSICOSOCIALS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => ASPECTES PSICOSOCIALS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Introducción: ajuste emocional en reproducción asistida 2.- Motivación y emoción ante los problemas de fertilidad y las TRA 2.1- Reacciones psicológicas ante la infertilidad. 2.2- Adaptación ante los problemas de infertilidad: estrategias de afrontamiento, autoestima, autoeficacia, apoyo social. 3.- Infertilidad y calidad de vida 3.1- Concepto de Calidad de Vida en el contexto de la infertilidad y las TRA. 3.2- Impacto de la infertilidad en las distintas áreas de la calidad de vida. 3.3- Evaluación de la Calidad de Vida en el contexto de la infertilidad las TRA. 3.4- El FertiQoL como instrumento específico de evaluación de la calidad de vida en el contexto de la infertilidad y RA 4. Evaluación psicológica en RA 4.1- Conocimientos necesarios del psicólogo 4.2- Instrumentos y entrevista psicológica en Infertilidad y RA 4.3- Evaluación del desajuste emocional y recursos adaptativos en infertilidad: DERA 4.4- Fases del proceso de evaluación e intervención 4.5- Objetivos, estrategias, técnicas (reducción de ansiedad, técnicas de respiración, relajación muscular). 5. Protocolos generales de intervención 5.1- Problemas más comunes y cómo tratarlos 5.2- Abordaje terapeútico 5.3- Pacientes que rechazan la ayuda [DESCRIPCION2] => 6.- Sexualidad y Reproducción Asistida 6.1- Relaciones de pareja en la búsqueda de gestación 6.2- Disfunciones sexuales como causa y consecuencia de la infertilidad 6.3- Intervención psicológica 7.- Infertilidad asociada a otras patologías 7.1- Cáncer 7.2- Ovarios Poliquísticos 7.3- Endometriosis 8.- Abortos de repetición 8.1- El duelo por aborto de repetición 8.2- Cuidado profesional de mujeres con abortos de repetición 9.- Vías alternativas a la maternidad/paternidad biológica 9.1- Donación de gametos 9.2- Donación de embriones 9.3- Adopción 10.- Donación de gametos 10.1- Tipos de donantes 10.2- Motivaciones 10.3- Seguimiento, evaluación psicológica 10.4- Asesoramiento y apoyo específico 10.5- Evaluación y asesoramiento psicológico a pacientes receptores de gametos 10.6- Dudas más frecuentes de los pacientes ante la donación de gametos. 11.- Nuevas familias 11.1- Monoparentales 11.2- Homosexuales 11.3- Edad avanzada 11.4- Familias con embarazos múltiples 11.5- Paternaje no genético 12.- Turismo reproductivo 12.1- Definición 12.2- Motivos e incidencia 12.3- Experiencias e implicaciones 13.- Perspectiva de género en infertilidad y reproducción asistida 13.1- Estereotipos sociales, roles de género y vivencia subjetiva de la infertilidad y las técnicas de reproducción asistida 13.2- Perspectiva femenista de la infertilidad y la reproducción asistida. 14.- Neurosis en infertilidad 15.- Fortalezas personales en TRA 16.- Casos clínicos en infertilidad y reproducción Asistida [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19711610 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => ASPECTES ÈTIC-LEGALS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => ASPECTES ÈTIC-LEGALS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida - Concepto jurídico de preembrión. - Usuarios de las Técnicas. Límites. - Aspectos de la información a pacientes y a donantes. - Aplicación de las TRA para la prevención de enfermedades genéticas. Problemática. DPI. DPI+HLA. Técnicas terapéuticas en el preembrión. - Crioconservación de gametos y preembriones. Preservación de la Fertilidad. Posibilidades. - TRA autorizadas en la Ley 14/2006. Actualización de las mismas y modificaciones. - Límites en la transferencia de preembriones. - Características concretas del CI en las TRA. - Donantes y contratos de donación - Filiación de los hijos nacidos por TRA. Matrimonios de lesbianas. - Premoriencia del marido. Requisitos y consecuencias. - Gestación por sustitución (vientre de alquiler). - Investigación con gametos y preembriones en la Ley 14/2006. - Comisión Nacional de RHA. Composición y Funciones. - Infracciones y sanciones. 2. Problemas jurídicos en RA. Resolución de casos clínicos en RA desde una perspectiva ético-legal. 3. El consentimiento informado en reproducción asistida. Aspectos principales y problemática. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 19711610 [AÑO_CURSO] => 31 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL FI DE CURS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL FI DE CURS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Trabajo fn de curso [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp33823 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Alamá Faubel [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ginecóloga. Directora del programa de Ovodonación en IVI Valencia. Gynecologist, director of the Ovodonation Programme at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp252557 [NOMBRE_PERSONA] => Tamara [APELLIDOS] => Alhambra Borrás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico de investigación. Licenciada en Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni34383 [NOMBRE_PERSONA] => Rosario [APELLIDOS] => Antequera Jurado [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni93 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Bonilla Campos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0364 [EMAIL_FACULTAD] => abonilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni2051 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Cantón Chirivella [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctor en Psicología y Doctor en Educación Física por la U. Valencia; Director del Master de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología. [NPI] => G8396 [EMAIL_FACULTAD] => Enrique.Canton#uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp38798 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Cervelló Alcaraz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Lab Manager, Principal Researcher, Research Department [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp17929 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => Cobo Cabal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Unidad Criobiología en IVI Valencia. Director of the Cryobiology Unit at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp85004 [NOMBRE_PERSONA] => Maria Elisabetta [APELLIDOS] => Coccia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Professore Associato in Ginecologia e Ostetricia. Università di Firenze [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp69234 [NOMBRE_PERSONA] => Fábio [APELLIDOS] => de Castro Cruz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ginecólogo. Especialista en Medicina Reproductiva en IVI Valencia. Gynecologist. Reproductive Medicine Specialist at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp69236 [NOMBRE_PERSONA] => César [APELLIDOS] => Díaz García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ginecólogo, Director Médico en IVI Londres. Gynecologist, Medical Director of IVI London [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp101042 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia [APELLIDOS] => Díaz Gimeno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora, Líder de investigación en Genómica Reproductiva en Fundación IVI. Researcher, Research Leader in Reproductive Genomics with the IVI Foundation [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp53572 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Dolz del Castellar Pareja [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Unidad de Psicología. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp17961 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Domínguez Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Lab Manager, Principal Researcher, Research Department [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni56158 [NOMBRE_PERSONA] => Estrella [APELLIDOS] => Durá Ferrandis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad, Instituto de Investigación "Polibenestar", Universitat de València. [NPI] => H0414 [EMAIL_FACULTAD] => Estrella.Dura@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp17963 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Escribá Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Embrióloga senior en IVI Valencia. Senior embryologist at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni35663 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Fernández Hawrylak [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Burgos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp90702 [NOMBRE_PERSONA] => Amalia [APELLIDOS] => García de las Bayonas Blánquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable del gabinete Psicológico de la Clínica Fecundación in vitro (FIV). Socia y Co-Directora de PSICOMED. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp15719 [NOMBRE_PERSONA] => Nicolás [APELLIDOS] => Garrido Puchalt [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Fundación Instituto Valenciano de Infertilidad - FIVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp21251 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Manuel [APELLIDOS] => Giles Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ginecólogo, Medicina Reproductiva en IVI Valencia. Gynecologist, Reproductive Medicine at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni14426 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Grau Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp149665 [NOMBRE_PERSONA] => Diana [APELLIDOS] => Guerra Díaz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga clínica en IVI Barcelona. Clinical Psychologist at IVI Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp39912 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Labarta Demur [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ginecóloga. Unidad de reproducción Humana. IVI Valencia, S.L. Instituto Valenciano de Infertilidad. Gynecologist. Human Reproduction Unit. IVI Valencia, S.L. - Valencian Infertility Institute [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp17837 [NOMBRE_PERSONA] => Julio César [APELLIDOS] => Martín Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Laboratorio de PGD-Enfermedades Monogénicas. Iviomics, S.L.. Instituto Universitario IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp47753 [NOMBRE_PERSONA] => Vicenta Susana [APELLIDOS] => Martínez Cuenca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto Reproducción Asistida. Hospital Universitario Doctor Peset de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp31077 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Martínez Jabaloyas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Urólogo, Unidad de Andrología en IVI Valencia. Urologist, Andrology Unit at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp17835 [NOMBRE_PERSONA] => María Desamparados [APELLIDOS] => Mercader Bayarri [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Embrióloga senior en IVI Valencia. Senior Embryologist at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp15721 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Meseguer Escrivá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Embriólogo, Supervisor Científico Laboratorio FIV en IVI Valencia. Embryologist, Scientific Supervisor of the IVF Laboratory at IVI Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp31671 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Moreno Albiñana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jurista. Especialista en Reproducción Humana Asistida. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni34384 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Moreno-Rosset [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp90696 [NOMBRE_PERSONA] => Inés [APELLIDOS] => Olmo Valeriano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico adjunto especialista en Obstetricia y Ginecología en la Unidad de Medicina Materno-Fetal. Equipo IVI, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni1143 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pellicer Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5096 [EMAIL_FACULTAD] => Antonio.Pellicer@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni12232 [NOMBRE_PERSONA] => José Alejandro [APELLIDOS] => Remohí Giménez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H7181 [EMAIL_FACULTAD] => j.alejandro.remohi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp282398 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Soledad [APELLIDOS] => Ródenas Andrés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. IVI Murcia, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp54778 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Rubio Lluesa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Biología. Lab Director PGS, Igenomix S.L. Doctor in Biology. Lab Director PGS, Igenomix SL [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp64205 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Rubio Rubio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Unidad de Reproducción Asistida H.U.P. La Fe Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp69207 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina María [APELLIDOS] => Sáez Mansilla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Psicología. Miembro Investigador del Equipo de Preservación de la Fertilidad. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp69238 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Sahuquillo Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => DUE, Unidad de Reproducción Asistida. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => uni15957 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Serra Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4152 [EMAIL_FACULTAD] => vserra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp149666 [NOMBRE_PERSONA] => María del Mar [APELLIDOS] => Tirado Carrillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. IVI Sevilla, SL [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56158 [NOMBRE_PERSONA] => Estrella [APELLIDOS] => Durá Ferrandis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad, Instituto de Investigación "Polibenestar", Universitat de València. [NPI] => H0414 [EMAIL_FACULTAD] => Estrella.Dura@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp53572 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Dolz del Castellar Pareja [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Unidad de Psicología. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp69207 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina María [APELLIDOS] => Sáez Mansilla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dra. en Psicología. Miembro Investigador del Equipo de Preservación de la Fertilidad. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster Propi en Infertilitat: Aspectes Psicosocials, Médics i Legals


Professorat

Alamá Faubel, María Pilar
Ginecóloga. Directora del programa de Ovodonación en IVI Valencia. Gynecologist, director of the Ovodonation Programme at IVI Valencia
Alhambra Borrás, Tamara
Técnico de investigación. Licenciada en Psicología
Antequera Jurado, Rosario
Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Sevilla
Bonilla Campos, Amparo
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València
Cantón Chirivella, Enrique
Doctor en Psicología y Doctor en Educación Física por la U. Valencia; Director del Master de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología..
Cervelló Alcaraz, Irene
Co-Lab Manager, Principal Researcher, Research Department
Cobo Cabal, Ana Cristina
Directora Unidad Criobiología en IVI Valencia. Director of the Cryobiology Unit at IVI Valencia
Coccia, Maria Elisabetta
Professore Associato in Ginecologia e Ostetricia. Università di Firenze
de Castro Cruz, Fábio
Ginecólogo. Especialista en Medicina Reproductiva en IVI Valencia. Gynecologist. Reproductive Medicine Specialist at IVI Valencia
Díaz García, César
Ginecólogo, Director Médico en IVI Londres. Gynecologist, Medical Director of IVI London
Díaz Gimeno, Patricia
Investigadora, Líder de investigación en Genómica Reproductiva en Fundación IVI. Researcher, Research Leader in Reproductive Genomics with the IVI Foundation
Dolz del Castellar Pareja, Pilar
Psicóloga. Unidad de Psicología. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad
Domínguez Hernández, Francisco
Co-Lab Manager, Principal Researcher, Research Department
Durá Ferrandis, Estrella
Profesora Titular de Universidad, Instituto de Investigación "Polibenestar", Universitat de València..
Escribá Pérez, María José
Embrióloga senior en IVI Valencia. Senior embryologist at IVI Valencia
Fernández Hawrylak, María
Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Burgos
García de las Bayonas Blánquez, Amalia
Responsable del gabinete Psicológico de la Clínica Fecundación in vitro (FIV). Socia y Co-Directora de PSICOMED.
Garrido Puchalt, Nicolás
Director de Fundación Instituto Valenciano de Infertilidad - FIVI
Giles Jiménez, Juan Manuel
Ginecólogo, Medicina Reproductiva en IVI Valencia. Gynecologist, Reproductive Medicine at IVI Valencia
Grau Rubio, Claudia
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València
Guerra Díaz, Diana
Psicóloga clínica en IVI Barcelona. Clinical Psychologist at IVI Barcelona
Labarta Demur, María Elena
Ginecóloga. Unidad de reproducción Humana. IVI Valencia, S.L. Instituto Valenciano de Infertilidad. Gynecologist. Human Reproduction Unit. IVI Valencia, S.L. - Valencian Infertility Institute
Martín Rodríguez, Julio César
Director del Laboratorio de PGD-Enfermedades Monogénicas. Iviomics, S.L.. Instituto Universitario IVI Valencia
Martínez Cuenca, Vicenta Susana
Médico Adjunto Reproducción Asistida. Hospital Universitario Doctor Peset de la Generalitat Valenciana
Martínez Jabaloyas, José María
Urólogo, Unidad de Andrología en IVI Valencia. Urologist, Andrology Unit at IVI Valencia
Mercader Bayarri, María Desamparados
Embrióloga senior en IVI Valencia. Senior Embryologist at IVI Valencia
Meseguer Escrivá, Marcos
Embriólogo, Supervisor Científico Laboratorio FIV en IVI Valencia. Embryologist, Scientific Supervisor of the IVF Laboratory at IVI Valencia
Moreno Albiñana, Miguel
Jurista. Especialista en Reproducción Humana Asistida.
Moreno-Rosset, Carmen
Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Olmo Valeriano, Inés
Médico adjunto especialista en Obstetricia y Ginecología en la Unidad de Medicina Materno-Fetal. Equipo IVI, S.L.
Pellicer Martínez, Antonio
Catedrático/a de Universidad. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València
Remohí Giménez, José Alejandro
Catedrático/a de Universidad. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València
Ródenas Andrés, Mª Soledad
Psicóloga. IVI Murcia, S.L.
Rubio Lluesa, María del Carmen
Dra. en Biología. Lab Director PGS, Igenomix S.L. Doctor in Biology. Lab Director PGS, Igenomix SL
Rubio Rubio, José María
Jefe Unidad de Reproducción Asistida H.U.P. La Fe Valencia
Sáez Mansilla, Cristina María
Dra. en Psicología. Miembro Investigador del Equipo de Preservación de la Fertilidad. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia
Sahuquillo Jiménez, Sonia
DUE, Unidad de Reproducción Asistida. IVI Valencia, S.L. - Instituto Valenciano de Infertilidad
Serra Serra, Vicente
Catedrático/a de Universidad. Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València
Tirado Carrillo, María del Mar
Psicóloga. IVI Sevilla, SL

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò