2a Edició - Codi 24531020

Array ( [CODIGO] => 24531020 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 3300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 18/10/2024 [FECHA_FIN] => 20/06/2025 [LUGAR] => Facultat de Psicologia [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 01/10/2024 [AREA] => 5 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => educacion-terapia-sexual [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Psicologia [NOMBRE_CURSO] => Màster de formació permanent en Sexualitat: educació i teràpia sexual en població general i col·lectius específics. [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Psicologia, Medicina, Infermeria, i professionals de l'àmbit de la salut amb titulació universitària oficial. Graduats en Magisteri, Educació Social, Treball Social, i professionals de l'àmbit de la intervenció social amb titulació universitària oficial. Estudiants als quals els quede menys del 10% per a obtindre el seu títol de grau oficial, condicionats a l'obtenció del títol oficial en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu general d'aquest màster és oferir una formació integral des d'una perspectiva de gènere i de diversitat sexual, sobre el funcionament i desenvolupament saludable de la sexualitat humana, de tots aquells factors que puguen amenaçar aquest desenvolupament i de les principals estratègies de promoció de la salut sexual, prevenció i abordatge terapèutic que el professional puga necessitar per a potenciar la salut sexual de la població. Aquest objectiu general es concreta en alguns més específics com: 1. Conéixer els aspectes biològics, evolutius, de gènere, culturals, ètics i jurídics associats a la sexualitat humana 2. Conéixer les diferents pràctiques sexuals (incloent el autoerotismo i les fantasies sexuals) entre individus del mateix o diferent sexe, els diferents models de relació afectiu-sexual entre les persones i les variables personals associades al comportament sexual com ara l'assertivitat sexual, la cerca de sensacions sexuals o la erotofilia-erotofobia, entre altres. 3. Conéixer les diferents manifestacions del sexe online com ara l'ús d'apps de contactes, el sexting i el sexe virtual i valorar els seus avantatges i possibles perills associats. 4. Conéixer la rellevància dels abusos sexuals en la nostra societat en diferents col·lectius (xiquets/as, persones amb diversitat funcional intel·lectual, menors emigrants no acompanyats, etc.), així com els seus efectes devastadors sobre la salut mental dels individus que els han patits. 5. Conéixer i dominar les habilitats competències necessàries per a dissenyar i implementar un programa de promoció de la salut sexual al llarg del cicle vital: infància, adolescència, adultesa i persones majors. 6. Adquirir les habilitats bàsiques que ha de tindre un terapeuta sexual i conéixer les estratègies i eines per a l'avaluació i intervenció terapèutica en els diferents problemes sexuals [ARG_VENTA2] => 7. Conéixer els criteris diagnòstics, característiques clíniques, factors de risc i estratègies de intervencón indicades per a les diferents disfuncions sexuals, trastorns parafílicos i altres trastorns com l'addicció al sexe i al sexe virtual. 8. Conéixer les principis i tècniques bàsiques en la teràpia de parella 9. Conéixer les principals amenaces a la salut mental i sexual de les persones LGTBIQA+, els factors associats a l'estrés de les minories sexuals, les principals fites especialment en la vida de les persones trans i les tècniques d'acompanyament i intervenció psicològiques des de la psicologia afirmativa en aquesta població 10. Conéixer els factors implicats, els components que han d'incloure els programes de prevenció/intervenció, les metodologies que s'han mostrat eficaces i adquirir les habilitats necessàries per a la promoció de la salut sexual en persones amb diversitat funcional intel·lectual i física. 11. Conéixer els factors implicats, els components que han d'incloure els programes de prevenció/intervenció, les metodologies que s'han mostrat eficaces i adquirir les habilitats necessàries per a la promoció de la salut sexual en menors en risc d'exclusió social (incloent els agressors sexuals) i als treballadors i treballadores del sexe. 12. Conéixer els factors implicats, els components que han d'incloure els programes de prevenció/intervenció, les metodologies que s'han mostrat eficaces i adquirir les habilitats necessàries per a la promoció de la salut sexual en persones amb malalties mèdiques (pacients oncològics, amb cardiopaties, etc.) o amb problemes de salut mental (trastorns d'ansietat, depressió, etc.). [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Màster de Formació Permanent en Sexualitat: Educació i Teràpia Sexual en Població General i Col·lectius Específics, en la mesura en què ofereix una formació integral en sexualitat humana, suposa una especialització que milloraria les possibilitats d'inserció laboral o un exercici professional de major qualitat en aquest camp, si bé l'exercici de professions regulades quedarà supeditat a la possessió de les titulacions de grau o postgrau oficials requerides segons contextos (educatius, sanitaris, sociosanitaris). Així, podran desenvolupar la seua activitat professional tant en l'àmbit privat en gabinets i clíniques com en el públic o concertat en Unitats de Salut Sexual i Reproductiva, Centres de Planificació Sexual, Unitats d'Identitat de Gènere, Centres d'Educació Primària i Secundària, Centres d'Educació Especial, Centres Ocupacionals, Centres Residencials de menors en risc d'exclusió, Centres de menors amb mesures judicials, Centres Residencials de persones amb diversitat funcional, Habitatges Tutelats, O.n.gs com Save the Children, associacions de col·lectius en risc d'exclusió com APRAMP que assisteix a les víctimes del tràfic de dones i xiquetes i un llarg etcètera [CRITERIO_ADMISION] => Complir amb els requisits d'accés, valoració del currículum i experiència professional i ordre d'inscripció [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => 1. Analitzar de manera crítica els indicadors de qualitat, així com les manques existents dels programes de promoció de la salut sexual en la infància 2. Analitzar de manera crítica els indicadors de qualitat, així com les manques existents dels programes de promoció de la salut sexual en la pubertat i adolescència 3. Descriure les variables personals associades al comportament sexual com l'assertivitat sexual, la cerca de sensacions sexuals o la erotofilia-erotofobia entre altres. 4. Descriure l'anatomia i resposta sexual masculina i femenina 5. Contrastar la importància de la inclinació i vinculacions afectives en les relacions sexuals i diferents models de relació afectiu-sexual entre les persones 6. Establir la importància del autoerotismo, la masturbació, les fantasies sexuals i les seues diferents manifestacions 7. Contrastar la importància del gènere com a mediador fonamental del desenvolupament de la sexualitat i ser conscient de les múltiples expressions de la violència sexual exercida cap a les dones 8. Explicar la rellevància dels abusos sexuals en la nostra societat, així com els seus efectes devastadors sobre la salut mental dels individus que els han patits 9. Classificar i descriure les diferents estratègies i eines per a l'avaluació dels diferents problemes sexuals 10. Analitzar les diferents pràctiques sexuals entre individus del mateix o diferent sexe, incloent les que puguen resultar de risc 11. Explicar les diferents manifestacions del sexe online com l'ús d'apps de contactes, el sexting i el sexe virtual i valorar els seus avantatges i possibles perills associats 12. Desenvolupar les habilitats bàsiques que ha de tindre qualsevol terapeuta sexual i les modalitats d'intervenció terapèutica 13. Descriure les principals amenaces a la salut mental i sexual de les persones LGTBIQA+ i les estratègies d'intervenció des de la psicologia afirmativa 14. Establir els principis i tècniques bàsiques en la teràpia de parella 15. Descriure els aspectes específics de la sexualitat en col·lectius com a persones amb diversitat funcional física i intel·lectual, menors en exclusió social, treballadors i treballadores del sexe, persones amb malalties mèdiques i amb problemes de salut mental. 16. Categoritzar els aspectes ètics i jurídics associats a la sexualitat 17. Descriure els components i les adaptacions metodològiques necessàries per a desenvolupar programes de promoció de la salut sexual per a persones amb diversitat funcional física i intel·lectual i desenvolupar propostes. 18. Descriure els components i les adaptacions metodològiques necessàries per a desenvolupar programes de promoció de la salut sexual dirigits a menors en risc d'exclusió social i desenvolupar propostes. 19.Descriure els components i les adaptacions metodològiques necessàries per a desenvolupar programes de promoció de la salut sexual en treballadores i treballadors del sexe i desenvolupar propostes. 20.Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en la infància i desenvolupar propostes. 21. Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en la pubertat i adolescència i desenvolupar propostes. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => 22. Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en l'adultesa i en concret en persones que travessen per la menopausa/andropausia i desenvolupar propostes. 23. Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en les persones majors i desenvolupar propostes. 24. Enumerar els criteris diagnòstics, característiques clíniques, etiologia i tècniques d'intervenció psicològica per als diferents trastorns parafílicos 25. Enumerar i descriure els criteris diagnòstics, característiques clíniques, factors de risc i estratègies d'intervenció indicades per a les diferents disfuncions sexuals 26. Explicar els principals factors implicats en la violència de gènere i possibles estratègies d'intervenció en agressors. 27. Explicar les principals fites en el desenvolupament psicosexual de l'individu al llarg del cicle vital 28. Explicar els principals mètodes d'anticoncepció i problemàtiques que puguen girar entorn de l'embaràs 29. Enumerar i descriure els símptomes, criteris diagnòstics, factors de risc, models explicatius, avaluació i intervenció psicològica en l'addicció al sexe i al sexe virtual 30. Identificar i descriure què són les parafilias, el seu estatus nosològic i la seua diversitat 31. Desenvolupar i dominar les competències necessàries per a dissenyar i implementar un programa de promoció de la salut sexual 32. Valorar la diversitat cultural i religiosa amb la qual ens podem trobar en les creences i comportaments relacionats amb la sexualida. [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531020 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La dimensión biológica de la sexualidad 1.1. Anatomía y fisiología de la respuesta sexual: complejos sexuales y mitos 1.2. Embarazo y anticoncepción: empoderamiento de la mujer y condicionantes socioeconómicos y culturales 2. La dimensión evolutiva: Desarrollo psicosexual a lo largo del ciclo vital 3. Sexualidad y género: 3.1. Masculinidad, feminidad y androginia 3.2. Vivencia de la sexualidad desde la perspectiva diferencial de género: mitos y micromachismos 3.3. Consentimiento sexual 3.4. Violencia sexual hacia la mujer: El fenómeno de las ¿manadas¿ y la sumisión química 4. Diversidad afectivo-sexual y de género 4.1. Conceptos fundamentales 4.2. La diversidad sexual a lo largo de la historia 4.3. Evolución de la consideración de la diversidad sexual desde la psicología 4.4. Evolución de la consideración clínica acerca de las personas trans 5. Sexualidad y cultura: valores culturales y creencias religiosas 6. Aspectos éticos y jurídicos en torno a la sexualidad humana 7.Actividad sexual solitaria 7.1. Masturbación y juguetes sexuales 7.2. Fantasías sexuales 8. Actividad sexual con otras personas 8.1. Apego y modelos de relación afectivo-sexual: poliamor, etc. 8.2 Prácticas sexuales 8.3 Prácticas de riesgo (ruleta sexual, barebacking, chemsex, bug chasing) 9. Variables personales asociadas al comportamiento sexual 9.1. Conocimientos y creencias irracionales 9.2. Sexismo 9.3. Asertividad sexual 9.4. Búsqueda de sensaciones sexuales 9.5. Compulsividad sexual 9.6. Centralidad del sexo 9.7. Erotofilia y erotofobia 10. Sexualidad y TICs: 10.1. Las apps de contactos 10.2. Sexting 10.3. Cibersexo: tipos de actividades sexuales online, factores moduladores y prevalencia 10.4. Impacto de las actividades sexuales online sobre el desarrollo psicosexual 11. Abuso sexual 11.1. Prevalencia 11.2. Protocolos de prevención 11.3. Efectos sobre la salud sexual y mental de las víctimas: factores de riesgo y protección. 12. Sexualidad en colectivos específicos 12.1. Sexualida [DESCRIPCION2] => d de las personas con discapacidad física 12.2. Sexualidad de las personas con discapacidad intelectual 12.3. Sexualidad de los menores en riesgo de exclusión social 12.4. Sexualidad de los trabajadores del sexo 12.5. Sexualidad de las trabajadoras del sexo 13. Sexualidad en personas con enfermedades médicas 13.1. Diabetes 13.2. Enfermedades oncológicas 13.3. Dolor crónico 13.4. Cardiopatías 13.5. Infección por VIH 14. Sexualidad en personas con trastornos mentales 14.1. Ansiedad, depresión y trastorno bipolar 14.2. Trastornos alimentarios y de la imagen corporal 14.3. Trastornos de personalidad: trastorno límite de la personalidad [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531020 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Diseño y desarrollo de programas de promoción de la salud sexual 2. Educación afectivo-sexual para niños y niñas 2.1. componentes, metodología y materiales 2.2. casos prácticos 3. Educación afectivo-sexual para adolescentes y jóvenes I 3.1. componentes, metodología y materiales 3.2 casos prácticos 4.Educación afectivo-sexual para adolescentes y jóvenes II 4.1. Promoción de la ética en las relaciones 4.2. Prevención de la violencia de pareja 4.3. Prevención de la LGTBfobia 5. Educación afectivo-sexual para adultos y adultas 5.1. componentes, metodología y materiales 5.2. Casos prácticos 6. Educación afectivo-sexual para personas que atraviesan la menopausia y la andropausia 6.1. componentes, metodología y materiales 6.2. Casos prácticos 7. Educación afectivo-sexual para personas mayores 7.1. componentes, metodología y materiales 7.2. casos prácticos 8. Promoción de la salud afectivo-sexual en colectivos específicos 8.1. Educación afectivo-sexual para personas con discapacidad física e intelectual 8.2. Promoción de la salud afectivo-sexual en menores en riesgo de exclusión social 8.3 Promoción de la salud sexual en trabajadoras del sexo 8.4. Promoción de la salud sexual en trabajadores del sexo [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531020 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Diseñar un programa de promoción de la salud para un supuesto práctico real o ficticio - Diseñar la evaluación, diagnóstico y programa de intervención psicológica ante un caso clínico real o ficticio [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24531020 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Habilidades básicas del terapeuta sexual 2. Acercamientos teóricos a la terapia sexual 3. Modalidades de intervención: 3.1. Presencial individual vs grupal 3.2. Online individual o grupal 3.3. Programas autoaplicados asistidos por un terapeuta: online o mediante texto escrito 3.4. Manual de autoayuda 4. Evaluación de los problemas sexuales 4.1. Observación 4.2. Entrevista clínica 4.3. Registros y autoinformes 4.4. Medidas fisiológicas: pletismógrafo, eye tracker, etc 5. Intervención psicológica en disfunciones sexuales 5.1. Clasificación y características comunes 5.2. Trastorno del deseo sexual hipoactivo 5.3. Trastorno del interés/excitación sexual femenina 5.4. Trastorno eréctil 5.5. Eyaculación prematura (precoz) 5.6. Eyaculación retardada 5.7. Trastorno orgásmico femenino 5.8. Trastorno por dolor génito-pélvico/penetración 6. Terapia de pareja 7. Intervención psicológica en Trastornos Parafílicos 7.1. Introducción 7.2. Clasificación y características comunes 7.3. Trastorno de voyeurismo 7.4. Trastorno de exhibicionismo 7.5. Trastorno de froteurismo 7.6. Trastorno de masoquismo sexual y sadismo sexual 7.7. Trastorno de pedofilia 7.8. Trastorno de fetichismo 7.9. Trastorno de travestismo 7.10. Otro trastorno parafílico especificado y trastorno parafílico no especificado 7.11. Etiología de los trastornos parafílicos 7.12. Evaluación de los trastornos parafílicos 7.13. Técnicas de intervención 8. Psicopatología e intervención psicológica en hipersexualidad, adicción al sexo y adicción al cibersexo 8.1. Perfiles de consumo de cibersexo 8.2. Signos, síntomas y criterios diagnósticos 8.3. Factores de riesgo en el desarrollo de la adicción al cibersexo 8.4. Modelos explicativos del desarrollo y del mantenimiento de la adicción al cibersexo 8.5. Evaluación de la adicción al cibersexo: aspectos básicos, objetivos y áreas de evaluación 8.6. Tratamiento de la adicción al cibersexo 8.6.1. principios generales, 8.6.2. intervención farm [DESCRIPCION2] => acológica, 8.6.3. programas de tratamiento psicológico 8.6.4. ADISEX 9. Intervención psicológica en agresores y sus víctimas 9.1. Prevalencia de las agresiones sexuales 9.2. Impacto psicológico de la agresión sexual en la víctima 9.3. Evaluación de la víctima de la agresión sexual 9.4. Intervención psicológica en víctimas de agresiones sexuales 9.5. Perfiles del agresor sexual 9.6. Evaluación psicológica del agresor sexual 9.7. Intervención psicológica en agresores sexuales 10. Violencia de género 11. Promoción de la salud sexual en población LGTBIQA+ 11.1 Promoción de la salud sexual en población LGBA 11.1.1 Amenazas a la salud mental de las personas LGBA (lesbianas, gays, bisexuales, asexuales y pansexuales): el estrés de minorías y factores asociados 11.1.2. La intervención psicológica desde la psicología afirmativa 11.2. Promoción de la salud en personas trans 11.2.1 Amenazas a la salud de las personas trans 11.2.2. Acompañamiento psicológico a la persona trans desde la psicología afirmativa 11.3. Promoción de la salud sexual en personas LGTBI que están en el sistema de protección. 11.3.1. Factores implicados 11.3.2. Educación afectivo-sexual: componentes, metodología y materiales 11.3.3. Intervención a nivel individual y grupal en diferentes contextos. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp450450 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Alonso Fonfria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de departamento en Psicología Clínica. Centro de Salud Sexual y Reproductiva.Hospital de Sagunto [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni74834 [NOMBRE_PERSONA] => Marta Evelia [APELLIDOS] => Aparicio García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni12747 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Ballester Arnal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni74835 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime Eduardo [APELLIDOS] => Barrientos Delgado [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp408534 [NOMBRE_PERSONA] => Mar [APELLIDOS] => Bisquert Bover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisabio Hospital General Universitario de Elche.Psicóloga Técnica en Investigación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni1116 [NOMBRE_PERSONA] => Sofía Mirna [APELLIDOS] => Buelga Vásquez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5238 [EMAIL_FACULTAD] => Sofia.Buelga@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp408537 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Cabello Santamaria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp388729 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Cañero Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicología General Sanitaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni79973 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Castro Calvo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => P8752 [EMAIL_FACULTAD] => jecascal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni74827 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Castro Vázquez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni74830 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Cervignón Carrasco [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Personal investigador en formación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp408540 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => de la Cruz Martín-Romo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Vicepresidente de la Asociación Sexualidad y Discapacidad, Patrono de FUNDADEPS y PROTEDIS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp408535 [NOMBRE_PERSONA] => Irene María [APELLIDOS] => Díaz Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Fundación Geron y Afanas Cádiz. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni74831 [NOMBRE_PERSONA] => Marcel [APELLIDOS] => Elipe Miravet [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Personal Técnico de Apoyo a la Investigación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni79705 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Estruch García [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => U2062 [EMAIL_FACULTAD] => vesgar3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni79710 [NOMBRE_PERSONA] => Angustias Olga [APELLIDOS] => Fernández García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Sustituto/a [NPI] => Q9728 [EMAIL_FACULTAD] => angustia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni74828 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => García Barba [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a Contratado/a. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni74836 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => García Montoliu [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Personal Investigador en Formación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni12745 [NOMBRE_PERSONA] => Azucena [APELLIDOS] => García Palacios [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora catedrática. Departamento de Psicología básica, clínica y psicobiología. Universitat Jaume I. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni56132 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => García Soriano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6685 [EMAIL_FACULTAD] => gemma.garcia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni74837 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Gasch Gallen [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contratado Doctor. Universidad de Zaragoza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni58530 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Gil Llario [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H5207 [EMAIL_FACULTAD] => dgil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni74852 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Giménez García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni81348 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Gómez Martínez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora del Máster de Gestión Sanitaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni74846 [NOMBRE_PERSONA] => Belén [APELLIDOS] => Gutiérrez Bermejo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni74851 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Lameiras Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universidad de Vigo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni81349 [NOMBRE_PERSONA] => María Fernanda [APELLIDOS] => Lara Cabanás [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora Posdoctoral Contratada EMERGIA IP de proyecto. Universidad de Málaga, Dpto. de especialidades quirúrgicas, bioquímica, ginecología y obstetricia UMA. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni55861 [NOMBRE_PERSONA] => Marisol [APELLIDOS] => Lila Murillo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H2294 [EMAIL_FACULTAD] => mslila@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni81368 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => López López [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular University of Groningen, Países Bajos [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni74832 [NOMBRE_PERSONA] => Naiara [APELLIDOS] => Martínez Gómez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni82088 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Javier [APELLIDOS] => Morell Mengual [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M5630 [EMAIL_FACULTAD] => vicente.morell@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni74167 [NOMBRE_PERSONA] => Jessica [APELLIDOS] => Ortega Barón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M4201 [EMAIL_FACULTAD] => orbajes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp408536 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Peña García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga y Sexóloga responsable del área de Diversidad Sexual en Plena inclusión CV. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => uni81350 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => Rodríguez Castro [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular Universidad de Vigo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => uni67384 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Roncero Sanchis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M7415 [EMAIL_FACULTAD] => ronsanma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni74833 [NOMBRE_PERSONA] => Estefanía [APELLIDOS] => Ruiz Palomino [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => uni79133 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Sales Galán [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M1207 [EMAIL_FACULTAD] => asaga2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp408538 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => Sánchez Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo- Psicoterapeuta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => uni82089 [NOMBRE_PERSONA] => Encarna [APELLIDOS] => Satorres Pons [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M5618 [EMAIL_FACULTAD] => encarna.satorres@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni12747 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Ballester Arnal [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58530 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Gil Llario [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H5207 [EMAIL_FACULTAD] => dgil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de formació permanent en Sexualitat: educació i teràpia sexual en població general i col·lectius específics.


Requisits d'accés

Llicenciats i graduats en Psicologia, Medicina, Infermeria, i professionals de l'àmbit de la salut amb titulació universitària oficial. Graduats en Magisteri, Educació Social, Treball Social, i professionals de l'àmbit de la intervenció social amb titulació universitària oficial. Estudiants als quals els quede menys del 10% per a obtindre el seu títol de grau oficial, condicionats a l'obtenció del títol oficial en el mateix any acadèmic.

Criteris d'admissió

Complir amb els requisits d'accés, valoració del currículum i experiència professional i ordre d'inscripció

Resultats d'aprenentatge

1. Analitzar de manera crítica els indicadors de qualitat, així com les manques existents dels programes de promoció de la salut sexual en la infància 2. Analitzar de manera crítica els indicadors de qualitat, així com les manques existents dels programes de promoció de la salut sexual en la pubertat i adolescència 3. Descriure les variables personals associades al comportament sexual com l'assertivitat sexual, la cerca de sensacions sexuals o la erotofilia-erotofobia entre altres. 4. Descriure l'anatomia i resposta sexual masculina i femenina 5. Contrastar la importància de la inclinació i vinculacions afectives en les relacions sexuals i diferents models de relació afectiu-sexual entre les persones 6. Establir la importància del autoerotismo, la masturbació, les fantasies sexuals i les seues diferents manifestacions 7. Contrastar la importància del gènere com a mediador fonamental del desenvolupament de la sexualitat i ser conscient de les múltiples expressions de la violència sexual exercida cap a les dones 8. Explicar la rellevància dels abusos sexuals en la nostra societat, així com els seus efectes devastadors sobre la salut mental dels individus que els han patits 9. Classificar i descriure les diferents estratègies i eines per a l'avaluació dels diferents problemes sexuals 10. Analitzar les diferents pràctiques sexuals entre individus del mateix o diferent sexe, incloent les que puguen resultar de risc 11. Explicar les diferents manifestacions del sexe online com l'ús d'apps de contactes, el sexting i el sexe virtual i valorar els seus avantatges i possibles perills associats 12. Desenvolupar les habilitats bàsiques que ha de tindre qualsevol terapeuta sexual i les modalitats d'intervenció terapèutica 13. Descriure les principals amenaces a la salut mental i sexual de les persones LGTBIQA+ i les estratègies d'intervenció des de la psicologia afirmativa 14. Establir els principis i tècniques bàsiques en la teràpia de parella 15. Descriure els aspectes específics de la sexualitat en col·lectius com a persones amb diversitat funcional física i intel·lectual, menors en exclusió social, treballadors i treballadores del sexe, persones amb malalties mèdiques i amb problemes de salut mental. 16. Categoritzar els aspectes ètics i jurídics associats a la sexualitat 17. Descriure els components i les adaptacions metodològiques necessàries per a desenvolupar programes de promoció de la salut sexual per a persones amb diversitat funcional física i intel·lectual i desenvolupar propostes. 18. Descriure els components i les adaptacions metodològiques necessàries per a desenvolupar programes de promoció de la salut sexual dirigits a menors en risc d'exclusió social i desenvolupar propostes. 19.Descriure els components i les adaptacions metodològiques necessàries per a desenvolupar programes de promoció de la salut sexual en treballadores i treballadors del sexe i desenvolupar propostes. 20.Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en la infància i desenvolupar propostes. 21. Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en la pubertat i adolescència i desenvolupar propostes.

22. Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en l'adultesa i en concret en persones que travessen per la menopausa/andropausia i desenvolupar propostes. 23. Descriure els components i les adaptacions necessàries de la metodologia per a implementar programes de promoció de la salut sexual en les persones majors i desenvolupar propostes. 24. Enumerar els criteris diagnòstics, característiques clíniques, etiologia i tècniques d'intervenció psicològica per als diferents trastorns parafílicos 25. Enumerar i descriure els criteris diagnòstics, característiques clíniques, factors de risc i estratègies d'intervenció indicades per a les diferents disfuncions sexuals 26. Explicar els principals factors implicats en la violència de gènere i possibles estratègies d'intervenció en agressors. 27. Explicar les principals fites en el desenvolupament psicosexual de l'individu al llarg del cicle vital 28. Explicar els principals mètodes d'anticoncepció i problemàtiques que puguen girar entorn de l'embaràs 29. Enumerar i descriure els símptomes, criteris diagnòstics, factors de risc, models explicatius, avaluació i intervenció psicològica en l'addicció al sexe i al sexe virtual 30. Identificar i descriure què són les parafilias, el seu estatus nosològic i la seua diversitat 31. Desenvolupar i dominar les competències necessàries per a dissenyar i implementar un programa de promoció de la salut sexual 32. Valorar la diversitat cultural i religiosa amb la qual ens podem trobar en les creences i comportaments relacionats amb la sexualida.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò