1a Edició - Codi 24231060

Array ( [CODIGO] => 24231060 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 0 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 23/09/2024 [FECHA_FIN] => 14/02/2025 [LUGAR] => Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. IIDL [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/09/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => retos-vision-territorial-sostenible [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en la Visió Territorial i Sostenible del Desenvolupament; Nous Reptes i Desafiament per a l'Acció Institucional [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231060 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Actualització Teòrica i Nova Aproximació al Concepte del Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Actualització Teòrica i Nova Aproximació al Concepte del Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Nova Globalització i l'ascens de l'enfocament del desenvolupament local del desenvolupament. Tema 2. Actualització teòrica del desenvolupament local. Els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Nova Globalització i l'ascens de l'enfocament del desenvolupament local del desenvolupament. Tema 2. Actualització teòrica del desenvolupament local. Els Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231060 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Les palanques impulsores del Desenvolupament Productiu Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Les palanques impulsores del Desenvolupament Productiu Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. La formació de xarxes. Tema 2. La innovació com a palanca per al desenvolupament local. Tema 3. La importància del capital social. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. La formació de xarxes. Tema 2. La innovació com a palanca per al desenvolupament local. Tema 3. La importància del capital social. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231060 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Governança i Sostenibilitat per al Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Governança i Sostenibilitat per al Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Institucions i governança per al desenvolupament local. Tema 2. La cultura empresarial com a motor de desenvolupament. Tema 3. Desenvolupe local i sostenibilitat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Institucions i governança per al desenvolupament local. Tema 2. La cultura empresarial com a motor de desenvolupament. Tema 3. Desenvolupe local i sostenibilitat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231060 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => La Visió Estratègica i Territorial del Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La Visió Estratègica i Territorial del Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. La política per al desenvolupament local. La planificació estratègica del desenvolupament. Tema 2. Lideratge i presa de decisions en l'entorn local. Intervenció sobre mercat de treball local: jaciments d'ocupació, creació d'empreses i acompanyament a promotors. Tema 3. Integració de col·lectius en risc d'exclusió. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. La política per al desenvolupament local. La planificació estratègica del desenvolupament. Tema 2. Lideratge i presa de decisions en l'entorn local. Intervenció sobre mercat de treball local: jaciments d'ocupació, creació d'empreses i acompanyament a promotors. Tema 3. Integració de col·lectius en risc d'exclusió. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231060 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => L'Evolució dels Sectors Productius com a base del Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'Evolució dels Sectors Productius com a base del Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Territori i Sistema Productiu. Clúster productiu i àrees funcionals. Tema 2. L'activitat comercial i el desenvolupament local. Tema 3. Implicacions del Turisme en el Desenvolupament Local. El paper estratègic dels Recursos Territorials Turístics. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Territori i Sistema Productiu. Clúster productiu i àrees funcionals. Tema 2. L'activitat comercial i el desenvolupament local. Tema 3. Implicacions del Turisme en el Desenvolupament Local. El paper estratègic dels Recursos Territorials Turístics. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231060 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Mecanismes de Coordinació Público-Privada, Cultura Emprenedora i Polítiques de Benestar Social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mecanismes de Coordinació Público-Privada, Cultura Emprenedora i Polítiques de Benestar Social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 0. Conferència inaugural Tema 1.1 La repolitización de l'escala local: el nou desenvolupament local. Tema 1.2 Democràcia local: relacions governe governança Tema 1.3 La construcció de partenariats públic-privats per al desenvolupament territorial Tema 1.4 Fórmules i instruments per a l'acció en pro del desenvolupament local: Què poden fer els governs locals? Tema 1.5 L'ordenació de l'espai urbà: la construcció d'una ciutat per al ciutadà. Tema 1.6 Cooperar per a competir: les xarxes territorials Tema 2.1 La cultura empresarial i els processos de desenvolupament local Tema 2.2 Nous Jaciments d'Ocupació Tema 2.3 Fórmules i instruments de promoció i desenvolupament empresarial per a les PIME Tema 2.4 La cultura emprenedora: acompanyament i assessorament a promotors Tema 2.5 Serveis a empreses Tema 2.6 La innovació com a estratègia per al desenvolupament territorial Tema 2.7 Economia social: fórmules empresarials Tema 2.8 Polítiques i actuacions per al benestar social des de l'administració local. Tema 2.9 Integració de col·lectius en risc d'exclusió social [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 0. Conferència inaugural Tema 1.1 La repolitización de l'escala local: el nou desenvolupament local. Tema 1.2 Democràcia local: relacions governe governança Tema 1.3 La construcció de partenariats públic-privats per al desenvolupament territorial Tema 1.4 Fórmules i instruments per a l'acció en pro del desenvolupament local: Què poden fer els governs locals? Tema 1.5 L'ordenació de l'espai urbà: la construcció d'una ciutat per al ciutadà. Tema 1.6 Cooperar per a competir: les xarxes territorials Tema 2.1 La cultura empresarial i els processos de desenvolupament local Tema 2.2 Nous Jaciments d'Ocupació Tema 2.3 Fórmules i instruments de promoció i desenvolupament empresarial per a les PIME Tema 2.4 La cultura emprenedora: acompanyament i assessorament a promotors Tema 2.5 Serveis a empreses Tema 2.6 La innovació com a estratègia per al desenvolupament territorial Tema 2.7 Economia social: fórmules empresarials Tema 2.8 Polítiques i actuacions per al benestar social des de l'administració local. Tema 2.9 Integració de col·lectius en risc d'exclusió social [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231060 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Final de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Final de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => EL Programa del TFM haurà de tindre com a objectius generals: - Potenciar el contacte de l'estudiant amb les fonts i els materials per a fer un treball geogràfic - Desenvolupar les capacitats de selecció, crítica i síntesi de la informació obtinguda - Desenvolupar la capacitat d'exposició escrita, d'acord amb les normes formals mínimes: índex, desenvolupament amb epígrafs, cites, conclusions, bibliografia i fonts - Iniciar als estudiants en la recollida i elaboració de la informació, plantejant hipòtesi de treball. - Potenciar les habilitats d'exposició pública i defensa del seu treball. Els treballs podran ser de tres tipus: a) Treballs de revisió i investigació bibliogràfica relacionats amb la titulació. b) Treballs de caràcter o d'aplicació professional relacionats amb la titulació. c) Treballs experimentals o teòrics relacionats amb la titulació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => EL Programa del TFM haurà de tindre com a objectius generals: - Potenciar el contacte de l'estudiant amb les fonts i els materials per a fer un treball geogràfic - Desenvolupar les capacitats de selecció, crítica i síntesi de la informació obtinguda - Desenvolupar la capacitat d'exposició escrita, d'acord amb les normes formals mínimes: índex, desenvolupament amb epígrafs, cites, conclusions, bibliografia i fonts - Iniciar als estudiants en la recollida i elaboració de la informació, plantejant hipòtesi de treball. - Potenciar les habilitats d'exposició pública i defensa del seu treball. Els treballs podran ser de tres tipus: a) Treballs de revisió i investigació bibliogràfica relacionats amb la titulació. b) Treballs de caràcter o d'aplicació professional relacionats amb la titulació. c) Treballs experimentals o teòrics relacionats amb la titulació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp368785 [NOMBRE_PERSONA] => Indira [APELLIDOS] => Betancourt López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni51586 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Manuel [APELLIDOS] => del Alcàzar i Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història Moderna i Contemporània. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8132 [EMAIL_FACULTAD] => jalcazar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni58369 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Escribano Pizarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I6257 [EMAIL_FACULTAD] => Jaime.Escribano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni66840 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Ferrandis Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M9621 [EMAIL_FACULTAD] => adrian.ferrandis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni38361 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Pérez Cosín [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6124 [EMAIL_FACULTAD] => jose.v.perez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni78818 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Pitarch Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H6256 [EMAIL_FACULTAD] => mpitarch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni74469 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Serrano Lara [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M5010 [EMAIL_FACULTAD] => jojasela@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp368786 [NOMBRE_PERSONA] => Itziar [APELLIDOS] => Vañó de Urquijo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora / Consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni51586 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Manuel [APELLIDOS] => del Alcàzar i Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història Moderna i Contemporània. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8132 [EMAIL_FACULTAD] => jalcazar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66840 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Ferrandis Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M9621 [EMAIL_FACULTAD] => adrian.ferrandis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en la Visió Territorial i Sostenible del Desenvolupament; Nous Reptes i Desafiament per a l'Acció Institucional


Requisits d'accés


Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò