1a Edició - Codi 23732111

Array ( [CODIGO] => 23732111 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 255 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 33.00 [FECHA_INICIO] => 08/05/2024 [FECHA_FIN] => 16/02/2025 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Cirurgia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 24/04/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en el Maneig de la Sepsis i el Shock Sèptic [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => En línia [REQUISITOS_TITULACION] => Metges Especialistes en l'Àrea de Pacients Crítics amb experiència professional de clínica hospitalària. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Es revisaran competències específiques d'alt nivell, referides a coneixements, habilitats i actituds, en el maneig de la sèpsia i de les disfuncions orgàniques associades a aquesta, així com del maneig del xoc sèptic Formació eminentment pràctica, dirigida a la seua aplicació la pràctica clínica habitual dins de les unitats de cures crítiques. Formació participativa i col·laborativa entre professors i alumnes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => S'articularà a través de la Plataforma d'Ensenyament Virtual de ADEIT-Universitat de València a) DOCUMENTS D'ESTUDI Document Mestre Breu que explica els objectius i l'esquema del tema. Les referències bibliogràfiques han d'anar referenciades en el text de manera consecutiva, amb número entre parèntesi al llarg del contingut i el llistat corresponent, numerat, al final del document. Material Docent: Imprescindible i Complementari a. Imprescindible: Referències bibliogràfiques o textos preparats ad hoc; en format PDF, o pàgines web d'accés gratuït. El nombre de documents per tema ha d'estar entre 3 i 5, depenent de l'extensió d'aquests, etc. b. Complementari: per a ampliar coneixements (poden ser PDF, webs, etc.) Preguntes amb resposta múltiple (4 opcions) per a cada tema, els alumnes respondran a aqueixes preguntes, i escriuran una breu explicació sobre la seua resposta. Tots els alumnes poden veure les contestacions de la resta d'alumnes. Document de Resultats i Discussió de les respostes de tots els alumnes. b) FÒRUM Espai de participació i aprenentatge col·laboratiu entre tots els participants en el Màster. Es fomentarà el seu ús i es farà un seguiment especial, tant en continguts com en participacions. c) PÍNDOLES Enregistrament per part dels alumnes en temps reduït (2-3 minuts) d'algorismes d'ús de proves diagnòstiques, de maneig clínic, etc. sobre les malalties concretes assignades pel professor. d) VIDEOCONFERÈNCIES Sessions en línia d'exposició dels professors ressaltant els aspectes més importants del tema, amb resolució de dubtes sobre les situacions clíniques, validació dels algorismes (píndoles) elaborats pels alumnes. Cada sessió en línia tindrà una extensió màxima de 4 hores. Dinàmica recomanada per a les Videoconferències a. Exposició pels professors dels conceptes claus en l'atenció a situacions clíniques complexes. b. Resolució de dubtes sobre les situacions clíniques estudi [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Carrera professional de Metges Especialistes en l'Àrea de Pacients Crítics [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => ATENCIÓ CLINICA A LA SÈPSIA I EL XOC SÈPTIC COM A ACTIVITAT TRANSVERSAL [NOMBRE_MATERIA_VAL] => ATENCIÓ CLINICA A LA SÈPSIA I EL XOC SÈPTIC COM A ACTIVITAT TRANSVERSAL [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1 Revisió estat actual maneig pacients amb sèpsia i xoc sèptic. 1.2. Principals línies d'investigació en sèpsia. 1.3. Futur pròxim [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1 Revisió estat actual maneig pacients amb sèpsia i xoc sèptic. 1.2. Principals línies d'investigació en sèpsia. 1.3. Futur pròxim [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => DISFUNCION NEUROLÒGICA ASSOCIADA A LA SÈPSIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => DISFUNCION NEUROLÒGICA ASSOCIADA A LA SÈPSIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Definició i fisiopatologia 2.2. Prevenció 2.3. Diagnòstic 2.4. Tractament [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Definició i fisiopatologia 2.2. Prevenció 2.3. Diagnòstic 2.4. Tractament [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => DISFUNCIÓ RESPIRATÒRIA ASSOCIADA A LA SÈPSIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => DISFUNCIÓ RESPIRATÒRIA ASSOCIADA A LA SÈPSIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. Definició de Síndrome de Distrés Respiratori Agut (SDRA) 3.2. Diagnòstic 3.3. Estratificació de la gravetat (criteris de Berlín) 3.4. Tractament: ventilació de protecció pulmonar [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. Definició de Síndrome de Distrés Respiratori Agut (SDRA) 3.2. Diagnòstic 3.3. Estratificació de la gravetat (criteris de Berlín) 3.4. Tractament: ventilació de protecció pulmonar [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => DISFUNCIÓ CARDIOVASCULAR ASSOCIADA A LA SÈPSIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => DISFUNCIÓ CARDIOVASCULAR ASSOCIADA A LA SÈPSIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Ressuscitació inicial, test de farciment capil·lar 4.2. Monitoratge hemodinàmica avançada 4.3. Perfusió sense congestió 4.4. Ús d'inotròpics i vasopressors: quan i quins? [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1. Ressuscitació inicial, test de farciment capil·lar 4.2. Monitoratge hemodinàmica avançada 4.3. Perfusió sense congestió 4.4. Ús d'inotròpics i vasopressors: quan i quins? [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => DISFUNCION RENAL ASSOCIADA A LA SÈPSIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => DISFUNCION RENAL ASSOCIADA A LA SÈPSIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Prevenció de la disfunció renal associada a la sèpsia 5.2. Criteris diagnòstics 5.3. Teràpia contínua de reemplaçament renal (TCRR) 5.4. Tècniques de purificació de la sang i hemoperfusió [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. Prevenció de la disfunció renal associada a la sèpsia 5.2. Criteris diagnòstics 5.3. Teràpia contínua de reemplaçament renal (TCRR) 5.4. Tècniques de purificació de la sang i hemoperfusió [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => ABORDATGE DE LA SÈPSIA DES DEL LABORATORI [NOMBRE_MATERIA_VAL] => ABORDATGE DE LA SÈPSIA DES DEL LABORATORI [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Importància de l'epidemiologia local 6.2. Utilitat dels cultius de colonització 6.3. Interpretació dels antibiogrames 6.4. Tècniques de diagnòstic ràpid [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Importància de l'epidemiologia local 6.2. Utilitat dels cultius de colonització 6.3. Interpretació dels antibiogrames 6.4. Tècniques de diagnòstic ràpid [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => SÈPSIA PER FOCUS [NOMBRE_MATERIA_VAL] => SÈPSIA PER FOCUS [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1. Sèpsia respiratòria: Traqueobronquiti i Pneumònia Associada a Ventilació Mecànica 7.2. Sèpsia abdominal: Infecció intra-abdominal complicada (IIAc) 7.3. Sèpsia urinària: Infecció del tracte urinari complicada (ITUc) 7.4. Endocarditi 7.5. Importància de la precocitat i de l'espectre antimicrobià en el tractament antibiòtic empíric del pacient sèptic 7.6. Tractament dirigit en el pacient amb infecció nosocomial greu per gramnegatius multiresistents [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1. Sèpsia respiratòria: Traqueobronquiti i Pneumònia Associada a Ventilació Mecànica 7.2. Sèpsia abdominal: Infecció intra-abdominal complicada (IIAc) 7.3. Sèpsia urinària: Infecció del tracte urinari complicada (ITUc) 7.4. Endocarditi 7.5. Importància de la precocitat i de l'espectre antimicrobià en el tractament antibiòtic empíric del pacient sèptic 7.6. Tractament dirigit en el pacient amb infecció nosocomial greu per gramnegatius multiresistents [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23732111 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => CODI SÈPSIA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => CODI SÈPSIA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.1. Què és el Codi Sèpsia? 8.2. Com puc articular el Codi Sèpsia al meu Hospital? [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 8.1. Què és el Codi Sèpsia? 8.2. Com puc articular el Codi Sèpsia al meu Hospital? [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74760 [NOMBRE_PERSONA] => Gerardo [APELLIDOS] => Aguilar Aguilar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado. Universitat de València. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínic Universitari de València [NPI] => P8618 [EMAIL_FACULTAD] => gea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni65040 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Badenes Quiles [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Contratado Doctor. Universitat de València. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínic Universitari de València. [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp100223 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos María [APELLIDOS] => Ferrando Ortolá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => UCI Quirúrgica. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínic Universitari. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp408446 [NOMBRE_PERSONA] => María Sonsoles [APELLIDOS] => Leal Ruiloba [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Anestesiologia y Cuidados Intensivos. Hospital POVISA. Vigo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp374374 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio Esteban [APELLIDOS] => Martín-Loeches Carrondo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinical Professor, Trinity College Dublin, School of Medicine. Consultant in Intensive Care Medicine St James's Hospital. CLOD Dublin Midlands group. Dublin, EIRE. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp408145 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Martínez Castro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativa especialista de Anestesiología. Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp154486 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Maseda Garrido [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Quirón Salud. Torrejón de Ardoz. Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp408149 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Puyana Gago [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Animula Soluciones. Director [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp295898 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Ramasco Rueda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitarío de la Princesa. Madrid. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74760 [NOMBRE_PERSONA] => Gerardo [APELLIDOS] => Aguilar Aguilar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado. Universitat de València. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínic Universitari de València [NPI] => P8618 [EMAIL_FACULTAD] => gea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp408149 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Puyana Gago [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Animula Soluciones. Director [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització en el Maneig de la Sepsis i el Shock Sèptic


Direcció

Organitzador: Departament de Cirurgia

Direcció: Gerardo Aguilar Aguilar. Profesor/a Asociado. Universitat de València. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Clínic Universitari de València. .
Manuel Puyana Gago. Animula Soluciones. Director.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò