3a Edició - Codi 23731130

Array ( [CODIGO] => 23731130 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 4500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 08/11/2023 [FECHA_FIN] => 29/06/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Medicina i Odontologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/10/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Cirurgia Robòtica i Endoscòpica Avançada [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dilluns, Dimarts i Dimecres de 9 a 13 hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Metges especialistes i en formació de les següents especialitats: - Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu - Urologia - Ginecologia i Obstetrícia - Cirurgia Toràcica Serà requisit preferent, encara que no exclusiu, per a accedir al Màster tenir un robot quirúrgic a l'Hospital on exercisquen per a així poder aplicar els coneixements que s'adquirisquen i ser especialista en qualsevol d'aquestes especialitats o ser mèdic en formació en elles. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => PER A L'ESTUDIANT Conèixer els principis de la cirurgia laparoscòpica, **toracoscópica i robòtica. Conèixer l'instrumental endoscòpic i robòtic. Aconseguir habilitats en les diferents cirurgies de les principals especialitats quirúrgiques, utilitzant per a això progressivament els simuladors . Maneig, sutura i lligadura de les diferents estructures anatòmiques. Contacte amb el Robot daVinci, aconseguint el maneig de la consola i la coordinació dels braços endoscòpics. En suma, aconseguir ser un cirurgià que domine les tècniques quirúrgiques de futur. PER AL PROFESSOR Personalitzar el grau de destresa de cadascun dels alumnes perquè dominen els gestos bàsics en cadascuna de les tècniques endoscòpiques. Ensenyar la versatilitat de cadascuna de les tècniques. Fomentar la implicació del participant en l'activitat científica relacionada amb el camp de la cirurgia indoscópica i robòtica. Potenciar l'aplicació i aprenentatge d'ús de les noves tecnologies en cirurgia així com l'ús de la Telemedicina. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El curs ha sigut dissenyat d'acord amb les directrius de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) i la superació dels criteris de qualificació suposarà l'obtenció d'un títol propi de Màster atorgat per la Universitat de València equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Les eixides del màster són: millorar l'ocupabilitat en l'àmbit de la cirurgia robòtica en hospitals públics i privats [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Entorn del robot. Investigació en Cirurgia Endoscòpica i robòtica. Els Instituts Tecnològics Universitaris i la robòtica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entorn del robot. Investigació en Cirurgia Endoscòpica i robòtica. Els Instituts Tecnològics Universitaris i la robòtica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrònics i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrònics robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dona al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrònics en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. [DESCRIPCION2] => Tema 3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (30 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 o Productes classe 2a o Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Pràctica. Realització d'una anàlisi de regs d'un instrumental per a robòtica. Tema 4. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari. Tema 5. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 6. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 7. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 8. Pràctica. Visita a laboratori d'assaig. Tema 9. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. BLOC DEL AIMPLAS (INSTITUT DEL PLÀSTIC) (UPV). (5 hores) Nom de l'assignatura a impartir: Nanotecnologia en quiròfan. [DESCRIPCION3] => sensors i bioimpresión per a cirurgians. Temari: Nanotecnologia en Quiròfan (planificació, preparació i cirurgia) Sistemes d'alliberament controlat Sensors (Biosensores, Diagnòstic ràpid, Plastrónica) Impressió 3D i Bioimpresión 3D 1hr BLOC DE L'AI2 (Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial. (UPV). Nom de l'assignatura: Elements robòtics en l'assistència al cirurgià. Solucions ergonòmiques en l'entorn robòtic 3 h Temari: cas d'exemple de robot d'assistència a l'acte quirúrgio Disseny del robot manipulador Sistema de sensorización, interfície i control Maneig pràctic amb el robot de manipuladors uterins Resum En aquest apartat de l'assignatura es presentarà un cas pràctic de robot d'assistència a l'acte quirúrgic. D'aquesta manera s'abordaran els criteris de disseny considerats per al robot, les possible alternatives que es van considerar, etc. A continuació es presentarà el robot desenvolupat, centrant-se en els elements mecànics, el sistema de sensorización, els elements de control i els sistemes d'interfície home-màquina. Finalment, el robot es posarà a la disposició dels alumnes perquè aquests puguen utilitzar-lo i realitzar el posicionat d'un manipulador uterí controlat pel robot [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC DEL IRTIC (INSTITUT DE ROBÒTICA DE LA UV). 40 hores semipresencials Nom de l'assignatura a impartir: La Cirugia Robòtica vista des del punt de vista de l'Enginyeria Resum. L'assignatura pretén donar una visió de les tecnologies robòtiques i de visualització aplicables a l'entorn de la cirurgia robòtica. Es mostraran als alumnes els elements mecatrònics i conceptes robòtics que permeten utilitzar la robòtica en el procés quirúrgic. Derivant d'ells les possibilitats d'ús dels manejadores mecatrònics robòtics en el camp de la cirurgia, així com les limitacions associades a aquests. Es mostraran els elements d'interfície que permeten un maneig dels sistemes robòtics de manera adequada per a una intervenció quirúrgica. Un element important de la cirurgia robòtica està associada no sols a la manipulació robòtica del pacient, sinó també a la visió que es dona al cirurgià de la zona d'intervenció, per a això es mostraran a l'alumne els sistemes de visualització tridimensional que permeten un control adequat de l'àrea d'intervenció. També es complementarà amb la revisió de tecnologies de suport a la planificació de les intervencions basades en realitat mixta i tècniques avançades d'imatge mèdica integrades en el procés quirúrgic. Altres elements que es tractaran en l'assignatura seran els sistemes de localització de precisió en entorn quirúrgic, com a element de suport per a la planificació i execució de la intervenció. Finalment, l'assignatura realitzarà una revisió dels sistemes de simulació i el seu paper en la formació i planificació de la cirurgia robòtica. Temari Tema1. Introducció a la robòtica. Conceptes bàsics associats a la robòtica i els sistemes mecatrònics en general (concepte de manipulador, graus de llibertat, restriccions, físiques). Tema2. Manipuladors robòtics en l'entorn quirúrgic. Elements específics de sistemes robòtics aplicats a la cirurgia, diferents robots actuals, funcionament limitacions. Interfícies. [DESCRIPCION2_VAL] => Tema 3. Sistema de visualització avança en l'entorn quirúrgic. Mecanismes de visualització estereoscòpica i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Imatge mèdica avançada i el seu ús a l'entorn de la cirurgia robòtica. Noves tecnologies de visualització en realitat mixta i s'use per a la planificació i preparació de la cirurgia robòtica. Tema4. Sistemes de posicionament i control de moviment en quiròfan. Sistemes de localització 3D d'en quiròfan tant per a pacient com per a robot i altres elements involucrats en el procés quirúrgic. Ús per a seguiment d'intervenció, revisió i millora. Tema5. Tècniques de Simulació de cirurgia robòtica Simuladors de cirurgia robòtica. Característiques. elements involucrats, limitacions i paper en el procés formatiu. Pràctiques. BLOC DE L'IBV (INSTITUT DE BIOMECÀNICA DE LA UPV) (30 hores semipresencials) Nom de l'assignatura a impartir: Metodologies de certificació i disseny de producte sanitari per a cirurgia robòtica. Temes Tema 1. Teoria. El reglament europeu de certificació de producte sanitari. Que és el MDR - Procés de certificació d'un producte sanitari sota el nou reglament per a: o Productes classe 1 o Productes classe 2a o Productes classe 2b o Tema 2. Teoria. Anàlisi de regs d'un producte sanitari i requisits essencials. Tema 3. Pràctica. Realització d'una anàlisi de regs d'un instrumental per a robòtica. Tema 4. Teoria. El procés de disseny d'un producte sanitari. Tema 5. Teoria. Característiques i usos dels biomaterials. Metàl·lics i polimèrics. Tema 6. Teoria. Tecnologies de fabricació de productes sanitaris. Tema 7. Teoria. Tècniques d'avaluació de producte sanitaris. Tema 8. Pràctica. Visita a laboratori d'assaig. Tema 9. Teoria. Avaluació clínica i seguiment dels productes sanitaris. BLOC DEL AIMPLAS (INSTITUT DEL PLÀSTIC) (UPV). (5 hores) Nom de l'assignatura a impartir: Nanotecnologia en quiròfan. [DESCRIPCION3_VAL] => sensors i bioimpresión per a cirurgians. Temari: Nanotecnologia en Quiròfan (planificació, preparació i cirurgia) Sistemes d'alliberament controlat Sensors (Biosensores, Diagnòstic ràpid, Plastrónica) Impressió 3D i Bioimpresión 3D 1hr BLOC DE L'AI2 (Institut Universitari d'Automàtica i Informàtica Industrial. (UPV). Nom de l'assignatura: Elements robòtics en l'assistència al cirurgià. Solucions ergonòmiques en l'entorn robòtic 3 h Temari: cas d'exemple de robot d'assistència a l'acte quirúrgio Disseny del robot manipulador Sistema de sensorización, interfície i control Maneig pràctic amb el robot de manipuladors uterins Resum En aquest apartat de l'assignatura es presentarà un cas pràctic de robot d'assistència a l'acte quirúrgic. D'aquesta manera s'abordaran els criteris de disseny considerats per al robot, les possible alternatives que es van considerar, etc. A continuació es presentarà el robot desenvolupat, centrant-se en els elements mecànics, el sistema de sensorización, els elements de control i els sistemes d'interfície home-màquina. Finalment, el robot es posarà a la disposició dels alumnes perquè aquests puguen utilitzar-lo i realitzar el posicionat d'un manipulador uterí controlat pel robot [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Generalitats de la Cirurgia laparo-toracoscópica i robòtica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Generalitats de la Cirurgia laparo-toracoscópica i robòtica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => GENERALITATS DE LA CIRUGIA LAPARO-TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA Consideracions Preoperatòries Anatomia aplicada dels diferents aparells i sistemes. Història de la laparoscòpia i toracoscopia. Equipament material per a la laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques bàsiques en laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques d'imatge radiològica dels diferents aparells i sistemes CT, RMN, PET. Configuració del quiròfan.Selecció de pacients. Avaluació preoperatòria. Generalitats de la Cirurgia Mínimament Invasiva i la seua aplicació pràctica en el quiròfan El canvi de paradigma de la cirurgia robòtica. Instrumental i energia. Sistema robòtic Da Vinci. Nocions generals. Consideracions intraoperatòries Anestèsia (nocions comunes a totes les especialitats). Ergonomia. Establiment del neumoperitoneo i pneumotòrax i col·locació de trócares.Fisiologia del neumoperitoneo i pneumotòrax induït. Posició, introducció i retirada de trócares Fisiopatologia i tècniques d'accés al camp quirúrgic en les diferents malalties quirúrgiques. Peculiaritats de camp robòtic. Docking. Accés per NOTES i port únic. Accés extraperitoneal i retroperitoneo.Accés toracoscópico. Dissecció, cort i sutura en laparoscòpia i robòtica. Hemostàsia en Cirurgia Laparoscòpica, Toracoscópica i Robòtica. Cures i complicacions postoperatòries Cures postoperatòries.Complicacions postoperatòries generals Complicacions més comunes en CGAD i el seu maneig. Complicacions més comunes en URO i el seu maneig Complicacions més comunes en GINE i el seu maneig. Complicacions CIR TOR. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => GENERALITATS DE LA CIRUGIA LAPARO-TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA Consideracions Preoperatòries Anatomia aplicada dels diferents aparells i sistemes. Història de la laparoscòpia i toracoscopia. Equipament material per a la laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques bàsiques en laparoscòpia i toracoscopia. Tècniques d'imatge radiològica dels diferents aparells i sistemes CT, RMN, PET. Configuració del quiròfan.Selecció de pacients. Avaluació preoperatòria. Generalitats de la Cirurgia Mínimament Invasiva i la seua aplicació pràctica en el quiròfan El canvi de paradigma de la cirurgia robòtica. Instrumental i energia. Sistema robòtic Da Vinci. Nocions generals. Consideracions intraoperatòries Anestèsia (nocions comunes a totes les especialitats). Ergonomia. Establiment del neumoperitoneo i pneumotòrax i col·locació de trócares.Fisiologia del neumoperitoneo i pneumotòrax induït. Posició, introducció i retirada de trócares Fisiopatologia i tècniques d'accés al camp quirúrgic en les diferents malalties quirúrgiques. Peculiaritats de camp robòtic. Docking. Accés per NOTES i port únic. Accés extraperitoneal i retroperitoneo.Accés toracoscópico. Dissecció, cort i sutura en laparoscòpia i robòtica. Hemostàsia en Cirurgia Laparoscòpica, Toracoscópica i Robòtica. Cures i complicacions postoperatòries Cures postoperatòries.Complicacions postoperatòries generals Complicacions més comunes en CGAD i el seu maneig. Complicacions més comunes en URO i el seu maneig Complicacions més comunes en GINE i el seu maneig. Complicacions CIR TOR. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Especialitats quirúrgiques: cirurgia general i aparell digestiu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Especialitats quirúrgiques: cirurgia general i aparell digestiu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => INTRODUCCIÓ, GENERALITATS I PRINCIPIS DE LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA EN CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA Esbós històric i estat actual de la cirurgia laparoscòpica i robòtica en cirurgia general i Digestiva. Proves preoperatòries, preanestèsia i acte anestèsic en cirurgia laparoscòpica i robòtica. Fisiopatologia del neumoperitoneo Selecció de pacients. Posicionament per a les diverses intervencions. Docking. Aparells i instrumental, sistemes de destrucció i segellament tissulars, sutures en cirurgia laparoscòpica i robòtica en cirurgia general i de l'aparell digestiu Cures postoperatòries. Protocol de rehabilitació multimodal i ERES (Enhanced Recovery After Surgery). Cirurgia laparoscòpica i robòtica en cirurgia general i de l'aparell digestiu per port únic i en règim de Cirurgia Major Ambulatòria/Sense Ingrés Hi ha indicacions CIRUGIA LAPAROSCOPICA I ROBOTICA COLORECTAL Indicacions actuals de la cirurgia laparoscòpica i robòtica en la patologia benigna colorectal: diverticulosis, malaltia inflamatòria intestinal crònica, prolapse rectal i altres entitats nosològiques Avaluació de les neoplàsies de còlon i recte. Protocol d'estudi preoperatori. Preparació preoperatòria i optimització del pacient. Indicacions i tècniques quirúrgiques laparoscòpiques i robòtiques en les neoplàsies de còlon esquerre i recte Cirurgia Laparoscòpica i robòtica de les neoplàsies de còlon dret i transvers Cirurgia laparoscòpica i robòtica monopuerto i SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery). Seguiment postoperatori i detecció de complicacions. Seguiment oncològic de les neoplàsies de còlon i recte Complicacions postoperatòries de la cirurgia laparoscòpica i robòtica colorectal. Rol de la laparoscòpia en les reintervencions de cirurgia colorectal Laparoscòpia exploradora i abdomen agut. Apendicectomía laparoscòpica. Malaltia inflamatòria intestinal complicada: tractament quirúrgic laparoscòpic. Cirurgia laparoscòpica en [DESCRIPCION2] => urgències de les neoplàsies de còlon, recte i de les diverticulitis complicades. CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA HEPATOBILIOPANCREÁTICA (HBP) Indicacions, estudi preoperatori, preparació i posició del pacient per a cirurgia HBP laparoscòpica i robòtica. Colelitiasis, coledocolitiasis i quistos de la via biliar: indicacions i tractament quirúrgic laparoscòpic/robòtic Hepatectomias menors i majors. Càncer de vesícula biliar i colangiocarcinoma. Indicacions i tècniques quirúrgiques laparoscòpiques i robòtiques Hepatocarcinoma, hemangioma i altres tumors del fetge: cirurgia laparoscòpica i robòtica Tumors periampulares tractament quirúrgic laparoscòpic i robòtic: adenocarcinoma de pàncrees, colangiocarcinoma distal, neoplàsia de duodè i ampuloma Cirurgia laparoscòpica i robòtica dels abscessos i els traumatismes hepàtics. Complicacions de la cirurgia laparoscòpica i robòtica hepatobiliopancreática (HBP). Seguiment quirúrgic i oncològic CIRURGIA LAPAROSCOPICA I ROBÒTICA DE LA PARET ABDOMINAL Indicacions i contraindicacions de l'abordatge laparoscòpic o robòtic en la patologia herniaria de la paret abdominal. Selecció de pacients. Neumoperitoneo terapeútico. Ús de la toxina botulínica. Malles i sistemes de fixació. Reparació laparoscòpica/ robòtica de l'hèrnia incisional. Hernioplastias laparoscòpica i robòtica inguinocrural, umbilical, epigàstrica i altres hèrnies de la paret abdominal. CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA ESOFAGO-GASTRICA Indicacions de la laparoscopía diagnòstica en la patologia esòfag-gàstrica. Cirurgia d'urgències en patologia esòfag-gàstrica mitjançant abordatge laparoscòpic. Dra. Pilar Albors (1 hora) Tractament laparoscòpic i robòtic del reflux gastro-esofàgic/hèrnia de hiat. Tractament laparoscòpic dels trastorns motors de l'esòfag i dels diverticles esofàgics. Cancer d'esòfag i estómac: esofaguectomía i gastrectomía laparoscòpiques i robòtiques. CIRURGIA LAPAROSCOPICA I ROBÓT [DESCRIPCION3] => ICA DE L'OBESITAT Indicacions de la cirurgia bariátrica. Equip multidisciplinari. Equipament laparoscòpic i robòtic. Col·locació de baratares. Instrumentació: dissecció, hemostàsia, sutura i anastomosis. Preparació del pacient i proves preanestesicas. Posicionament i acte anestèsic. Fisiopatologia del neumoperitoneo en el pacient obès Tècniques mixtes en cirurgia bariátrica laparoscòpica i robòtica: By-pass gàstric, by-pass tipus SADIS, encreuament duodenal). Tècniques restrictives en cirurgia bariátrica laparoscópca i robòtica: gastrectomía tubular i plicatura gàstrica. Maneig de les complicacions postoperatòries en cirurgia bariátrica [DESCRIPCION1_VAL] => INTRODUCCIÓ, GENERALITATS I PRINCIPIS DE LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA EN CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA Esbós històric i estat actual de la cirurgia laparoscòpica i robòtica en cirurgia general i Digestiva. Proves preoperatòries, preanestèsia i acte anestèsic en cirurgia laparoscòpica i robòtica. Fisiopatologia del neumoperitoneo Selecció de pacients. Posicionament per a les diverses intervencions. Docking. Aparells i instrumental, sistemes de destrucció i segellament tissulars, sutures en cirurgia laparoscòpica i robòtica en cirurgia general i de l'aparell digestiu Cures postoperatòries. Protocol de rehabilitació multimodal i ERES (Enhanced Recovery After Surgery). Cirurgia laparoscòpica i robòtica en cirurgia general i de l'aparell digestiu per port únic i en règim de Cirurgia Major Ambulatòria/Sense Ingrés Hi ha indicacions CIRUGIA LAPAROSCOPICA I ROBOTICA COLORECTAL Indicacions actuals de la cirurgia laparoscòpica i robòtica en la patologia benigna colorectal: diverticulosis, malaltia inflamatòria intestinal crònica, prolapse rectal i altres entitats nosològiques Avaluació de les neoplàsies de còlon i recte. Protocol d'estudi preoperatori. Preparació preoperatòria i optimització del pacient. Indicacions i tècniques quirúrgiques laparoscòpiques i robòtiques en les neoplàsies de còlon esquerre i recte Cirurgia Laparoscòpica i robòtica de les neoplàsies de còlon dret i transvers Cirurgia laparoscòpica i robòtica monopuerto i SILS (Single Incision Laparoscopic Surgery). Seguiment postoperatori i detecció de complicacions. Seguiment oncològic de les neoplàsies de còlon i recte Complicacions postoperatòries de la cirurgia laparoscòpica i robòtica colorectal. Rol de la laparoscòpia en les reintervencions de cirurgia colorectal Laparoscòpia exploradora i abdomen agut. Apendicectomía laparoscòpica. Malaltia inflamatòria intestinal complicada: tractament quirúrgic laparoscòpic. Cirurgia laparoscòpica en [DESCRIPCION2_VAL] => urgències de les neoplàsies de còlon, recte i de les diverticulitis complicades. CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA HEPATOBILIOPANCREÁTICA (HBP) Indicacions, estudi preoperatori, preparació i posició del pacient per a cirurgia HBP laparoscòpica i robòtica. Colelitiasis, coledocolitiasis i quistos de la via biliar: indicacions i tractament quirúrgic laparoscòpic/robòtic Hepatectomias menors i majors. Càncer de vesícula biliar i colangiocarcinoma. Indicacions i tècniques quirúrgiques laparoscòpiques i robòtiques Hepatocarcinoma, hemangioma i altres tumors del fetge: cirurgia laparoscòpica i robòtica Tumors periampulares tractament quirúrgic laparoscòpic i robòtic: adenocarcinoma de pàncrees, colangiocarcinoma distal, neoplàsia de duodè i ampuloma Cirurgia laparoscòpica i robòtica dels abscessos i els traumatismes hepàtics. Complicacions de la cirurgia laparoscòpica i robòtica hepatobiliopancreática (HBP). Seguiment quirúrgic i oncològic CIRURGIA LAPAROSCOPICA I ROBÒTICA DE LA PARET ABDOMINAL Indicacions i contraindicacions de l'abordatge laparoscòpic o robòtic en la patologia herniaria de la paret abdominal. Selecció de pacients. Neumoperitoneo terapeútico. Ús de la toxina botulínica. Malles i sistemes de fixació. Reparació laparoscòpica/ robòtica de l'hèrnia incisional. Hernioplastias laparoscòpica i robòtica inguinocrural, umbilical, epigàstrica i altres hèrnies de la paret abdominal. CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA ESOFAGO-GASTRICA Indicacions de la laparoscopía diagnòstica en la patologia esòfag-gàstrica. Cirurgia d'urgències en patologia esòfag-gàstrica mitjançant abordatge laparoscòpic. Dra. Pilar Albors (1 hora) Tractament laparoscòpic i robòtic del reflux gastro-esofàgic/hèrnia de hiat. Tractament laparoscòpic dels trastorns motors de l'esòfag i dels diverticles esofàgics. Cancer d'esòfag i estómac: esofaguectomía i gastrectomía laparoscòpiques i robòtiques. CIRURGIA LAPAROSCOPICA I ROBÓT [DESCRIPCION3_VAL] => ICA DE L'OBESITAT Indicacions de la cirurgia bariátrica. Equip multidisciplinari. Equipament laparoscòpic i robòtic. Col·locació de baratares. Instrumentació: dissecció, hemostàsia, sutura i anastomosis. Preparació del pacient i proves preanestesicas. Posicionament i acte anestèsic. Fisiopatologia del neumoperitoneo en el pacient obès Tècniques mixtes en cirurgia bariátrica laparoscòpica i robòtica: By-pass gàstric, by-pass tipus SADIS, encreuament duodenal). Tècniques restrictives en cirurgia bariátrica laparoscópca i robòtica: gastrectomía tubular i plicatura gàstrica. Maneig de les complicacions postoperatòries en cirurgia bariátrica [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Especialitats quirúrgiques: cirurgia toràcica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Especialitats quirúrgiques: cirurgia toràcica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BASES ANATÒMIQUES EN CIRURGIA TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA TORÀCIQUES - Anatomia de l'espai pleural, dels pulmons i el mediastí. - Fisiologia i composició del líquid pleural. Espais pleurals i pressió pleural. - Epidemiologia de les malalties pleurals i pulmonars. Signes i símptomes de les malalties pleurals i pulmonars - Toracentesis. El drenatge toràcic. Sistemes d'aspiració fixos i portàtils. - Dissecció en cirurgia Toracoscópica i robòtica toràciques. Maneig de les vísceres - INSTRUMENTACIÓ EN CIRURGIA **TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA TORÀCIQUES - Avaluació preoperatòria del pacient sotmès a cirurgia endoscòpica o/i robòtica toràcica. - Instrumentació i aparells toracoscópico. Principis de la cirurgia toracoscópica i robòtica. Tipus de pinces. Material complementari en cirurgia toràcica. - Vies d'abordatge endoscòpic i robòtic en la patologia quirúrgica toràcica. Sistemàtica d'exploració en Cirurgia endoscòpica toràcica: Sistemes de destrucció tissular. Sutures en cirurgia endoscòpica. - Preparació preoperatòria i cures postoperatòries. - Cirurgia sense ingrés en Cirurgia Toràcica. - Estat actual de la cirurgia robòtica toràcica. Posicionament del pacient en Cirurgia toracoscópica i robòtica. - Com establir un programa de Cirurgia Robòtica Toràcica? CONSIDERACIONS ANESTÈSIQUES EN CIRURGIA TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA TORÀCIQUES - Preoperatori: Avaluació/preparació preoperatòria de la cirurgia VATS i Cirurgia Toràcica Robòtica. intraoperatori de la cirurgia VATS i Cirurgia Toràcica Robòtica . - Maneig de Via Aèria. Ventilació Mecànica. Tècniques analgèsiques . Monitoratge /Fluidoterapia/Manteniment anestèsic. - Postoperatori després de la cirurgia VATS i Cirurgia Toràcica Robòtica. Cures postoperatòries: Destí postoperatori. Prevenció de complicacions, analgèsia, fisioteràpia i suport respiratori. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en toracoscopia [DESCRIPCION2] => i robòtica toràciques.Segelladors tissulars.Material específic per a Cirurgia Toràcica. VIDEOTORACOSCOPIA DIAGNOSTICA - La toracoscopia en el vessament pleural. Transsudats i exsudats. La biòpsia pleural tancada. - Vessaments pleurals infecciosos. L'Empiema pleural. - Vessament pleural maligne. La carcinomatosis pleural. Mesotelioma pleural. - Hemotórax. Quilotórax i colesterotórax. - VIDEOTORACOSCOPIA OPERADORA O CIRUGIA TORACICA VIDEOASISTIDA - La videotoracoscopia en el Pneumotòrax. La videotoracoscopia en les Reseccions pulmonars. La videotoracoscopia en els Tumors del mediastí. - Estadificación preoperatori del càncer broncopulmonar. Exèresi de nòduls subpleurales o arponeados. Segmentectomias videoasistidas. Lobectomias videoasistidas. - Linfadenectomías toacoscópicas i en Cirurgia Robòtica toràciques. Gangli sentinella. Biòpsies pulmonars. Simpatectomías toràciques. La Toracoscopia en la Urgència Toràcica EXPLORACIÓ QUIRÚRGICA DEL MEDIASTÍ - Mediastinoscopia. Mediastinotomía anterior . VAMLA I TEMLA. Estadificación del càncer de pulmó per toracoscopia i mediastinoscopia [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => BASES ANATÒMIQUES EN CIRURGIA TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA TORÀCIQUES - Anatomia de l'espai pleural, dels pulmons i el mediastí. - Fisiologia i composició del líquid pleural. Espais pleurals i pressió pleural. - Epidemiologia de les malalties pleurals i pulmonars. Signes i símptomes de les malalties pleurals i pulmonars - Toracentesis. El drenatge toràcic. Sistemes d'aspiració fixos i portàtils. - Dissecció en cirurgia Toracoscópica i robòtica toràciques. Maneig de les vísceres - INSTRUMENTACIÓ EN CIRURGIA **TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA TORÀCIQUES - Avaluació preoperatòria del pacient sotmès a cirurgia endoscòpica o/i robòtica toràcica. - Instrumentació i aparells toracoscópico. Principis de la cirurgia toracoscópica i robòtica. Tipus de pinces. Material complementari en cirurgia toràcica. - Vies d'abordatge endoscòpic i robòtic en la patologia quirúrgica toràcica. Sistemàtica d'exploració en Cirurgia endoscòpica toràcica: Sistemes de destrucció tissular. Sutures en cirurgia endoscòpica. - Preparació preoperatòria i cures postoperatòries. - Cirurgia sense ingrés en Cirurgia Toràcica. - Estat actual de la cirurgia robòtica toràcica. Posicionament del pacient en Cirurgia toracoscópica i robòtica. - Com establir un programa de Cirurgia Robòtica Toràcica? CONSIDERACIONS ANESTÈSIQUES EN CIRURGIA TORACOSCÓPICA I ROBÒTICA TORÀCIQUES - Preoperatori: Avaluació/preparació preoperatòria de la cirurgia VATS i Cirurgia Toràcica Robòtica. intraoperatori de la cirurgia VATS i Cirurgia Toràcica Robòtica . - Maneig de Via Aèria. Ventilació Mecànica. Tècniques analgèsiques . Monitoratge /Fluidoterapia/Manteniment anestèsic. - Postoperatori després de la cirurgia VATS i Cirurgia Toràcica Robòtica. Cures postoperatòries: Destí postoperatori. Prevenció de complicacions, analgèsia, fisioteràpia i suport respiratori. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en toracoscopia [DESCRIPCION2_VAL] => i robòtica toràciques.Segelladors tissulars.Material específic per a Cirurgia Toràcica. VIDEOTORACOSCOPIA DIAGNOSTICA - La toracoscopia en el vessament pleural. Transsudats i exsudats. La biòpsia pleural tancada. - Vessaments pleurals infecciosos. L'Empiema pleural. - Vessament pleural maligne. La carcinomatosis pleural. Mesotelioma pleural. - Hemotórax. Quilotórax i colesterotórax. - VIDEOTORACOSCOPIA OPERADORA O CIRUGIA TORACICA VIDEOASISTIDA - La videotoracoscopia en el Pneumotòrax. La videotoracoscopia en les Reseccions pulmonars. La videotoracoscopia en els Tumors del mediastí. - Estadificación preoperatori del càncer broncopulmonar. Exèresi de nòduls subpleurales o arponeados. Segmentectomias videoasistidas. Lobectomias videoasistidas. - Linfadenectomías toacoscópicas i en Cirurgia Robòtica toràciques. Gangli sentinella. Biòpsies pulmonars. Simpatectomías toràciques. La Toracoscopia en la Urgència Toràcica EXPLORACIÓ QUIRÚRGICA DEL MEDIASTÍ - Mediastinoscopia. Mediastinotomía anterior . VAMLA I TEMLA. Estadificación del càncer de pulmó per toracoscopia i mediastinoscopia [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Especialitats quirúrgiques: ginecologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Especialitats quirúrgiques: ginecologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA CIRUGIÁ ROBÒTICA EN GINECOLOGIA Introducció al programa teòric 2. ANATOMIA APLICADA EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. 3. PROCEDIMENTS MÉS FREQÜENTS EN EL CAMP DE LA GINECOLOGIA Indicacions en cirurgia mínimament invasiva Limitacions de l'abordatge mínimament invasiu i robòtic . 4. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a ginecologia 5. PREPARACIÓ DE PACIENT EN CIRURGIA MÍMAMENTE INVASIVA GINECOLÒGICA Valoració de pacient en cirurgia robòtica i mínimament invasiva Protocol Fast-Track en ginecologia Seguiment específic postoperatori 6. PROVES COMPLEMENTÀRIES PRÈVIES A LA CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVES Sistemàtica exploratòria Topografia de lesions en endometriosis Topografia de lesions en càncer ginecològic 7. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI AMB DESIG REPRODUCTIU Definició i referències anatòmiques Sistemes de classificació Maneig del endometrioma ovàric. Maneig de l'endometriosi peritoneal. Indicacions quirúrgiques. 8. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI SENSE DESIG REPRODUCTIU Sistemes de classificació Endometriosi infiltrante profunda Endometriosi extragenital Indicacions quirúrgiques. 9. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MEDICINA REPRODUCTIVA Indicacions en medicina reproductiva Hidrosalpinx Histeroscopia en medicina reprodutiva Malformacions müllerianas Tractament medique i tècniques reproductives. 10. LAPAROSCÒPIA EN MASSES ANEXIALES BENIGNES Tècnica de quistectomia i anexectomía Avaluació intraoperatòria i maneig de masses anexiales 11. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER DE CÀNCER DE CÈRVIX. LINFADENECTOMÍA PARAÓRTICA EXTRA I TRANSPERITONEAL Estadificación laparoscòpica [DESCRIPCION2] => Indicacions Tècnica. Laparoscopica convencional i cirurgia robotica. Preservació nerviosa Complicacions 12. IDENTIFICACIÓ I MANEIG DE COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en ginecologia. Aplicació laparoscòpica. 13. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI INICIAL Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Indicacion de Linfadenectomía Selecció pacientees 14. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI AVANÇAT Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Tècnica de omentectomía i apendicectomía Linfadenectomía pelviana Linfadenectomía paraórtica Linfadenectomía retroperitoneal. Gangli sentinella 15. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, LESS Minilaparoscopia Programa de cirurgia Robòtica 16. MIOMECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Cirurgia dels miomas intramurals i subserosos. Morcelación per laparoscòpia. Estat actual. Videoforum en miomectomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 17. HISTERECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Sistematització de la tècnica Videoforum en histerctomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 18. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA GINECOLÒGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència ginecològica. Torsió ovàrica. Malaltia pelviana inflamatòria. Embaràs extrauterino. Trencament fol·licular hemorràgic 19. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA OBSTÈTRICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència obstètrica Embaràs extrauterino. 20. ANATOMIA V [DESCRIPCION3] => AGINAL EN SÒL PELVIÀ Anatomia vaginal del sòl pelvià. Extracció de peces per via vaginal Tècniques de morcelación vaginal 21. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PELVIÀ I Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pelvià. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. 22. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PELVIÀ I Medicina basada en l'evidència en sòl pelvià Incontinència urinària associada a defectes del sòl pelvià Rehabilitació sòl pelvià pre i postcirurgia 23. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. 24. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MALFORMACIONIES GENITALS Maneig de pacient amb malformació genital Futur reproductiu Cirugia endocópica en les alteracions Müllerianas : S Rokytanski, úter rudimentari etc [DESCRIPCION1_VAL] => 1. PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LA CIRUGIÁ ROBÒTICA EN GINECOLOGIA Introducció al programa teòric 2. ANATOMIA APLICADA EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. 3. PROCEDIMENTS MÉS FREQÜENTS EN EL CAMP DE LA GINECOLOGIA Indicacions en cirurgia mínimament invasiva Limitacions de l'abordatge mínimament invasiu i robòtic . 4. BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a ginecologia 5. PREPARACIÓ DE PACIENT EN CIRURGIA MÍMAMENTE INVASIVA GINECOLÒGICA Valoració de pacient en cirurgia robòtica i mínimament invasiva Protocol Fast-Track en ginecologia Seguiment específic postoperatori 6. PROVES COMPLEMENTÀRIES PRÈVIES A LA CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVES Sistemàtica exploratòria Topografia de lesions en endometriosis Topografia de lesions en càncer ginecològic 7. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI AMB DESIG REPRODUCTIU Definició i referències anatòmiques Sistemes de classificació Maneig del endometrioma ovàric. Maneig de l'endometriosi peritoneal. Indicacions quirúrgiques. 8. TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN LA PACIENT AMB ENDOMETRIOSI SENSE DESIG REPRODUCTIU Sistemes de classificació Endometriosi infiltrante profunda Endometriosi extragenital Indicacions quirúrgiques. 9. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MEDICINA REPRODUCTIVA Indicacions en medicina reproductiva Hidrosalpinx Histeroscopia en medicina reprodutiva Malformacions müllerianas Tractament medique i tècniques reproductives. 10. LAPAROSCÒPIA EN MASSES ANEXIALES BENIGNES Tècnica de quistectomia i anexectomía Avaluació intraoperatòria i maneig de masses anexiales 11. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER DE CÀNCER DE CÈRVIX. LINFADENECTOMÍA PARAÓRTICA EXTRA I TRANSPERITONEAL Estadificación laparoscòpica [DESCRIPCION2_VAL] => Indicacions Tècnica. Laparoscopica convencional i cirurgia robotica. Preservació nerviosa Complicacions 12. IDENTIFICACIÓ I MANEIG DE COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA GINECOLÒGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en ginecologia. Aplicació laparoscòpica. 13. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI INICIAL Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Indicacion de Linfadenectomía Selecció pacientees 14. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN CÀNCER D'OVARI AVANÇAT Estadificación laparoscòpica Límits de l'abordatge endoscòpic Tècnica de omentectomía i apendicectomía Linfadenectomía pelviana Linfadenectomía paraórtica Linfadenectomía retroperitoneal. Gangli sentinella 15. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA GINECOLÒGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, LESS Minilaparoscopia Programa de cirurgia Robòtica 16. MIOMECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Cirurgia dels miomas intramurals i subserosos. Morcelación per laparoscòpia. Estat actual. Videoforum en miomectomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 17. HISTERECTOMIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Sistematització de la tècnica Videoforum en histerctomía laparoscòpica Trucs pràctics en histerectomia laparoscòpica. Elecció de material en cirurgia laparoscòpica. Videoforum en histerectomia laparoscòpica 18. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA GINECOLÒGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència ginecològica. Torsió ovàrica. Malaltia pelviana inflamatòria. Embaràs extrauterino. Trencament fol·licular hemorràgic 19. LAPAROSCÒPIA EN URGÈNCIA OBSTÈTRICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica en la urgència obstètrica Embaràs extrauterino. 20. ANATOMIA V [DESCRIPCION3_VAL] => AGINAL EN SÒL PELVIÀ Anatomia vaginal del sòl pelvià. Extracció de peces per via vaginal Tècniques de morcelación vaginal 21. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PELVIÀ I Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pelvià. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. 22. CIRURGIA ROBÒTICA I MÍNIMAMENT INVASIVA EN SÒL PELVIÀ I Medicina basada en l'evidència en sòl pelvià Incontinència urinària associada a defectes del sòl pelvià Rehabilitació sòl pelvià pre i postcirurgia 23. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. 24. CIRURGIA MÍNIMAMENT INVASIVA EN MALFORMACIONIES GENITALS Maneig de pacient amb malformació genital Futur reproductiu Cirugia endocópica en les alteracions Müllerianas : S Rokytanski, úter rudimentari etc [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Especialitats quirúrgiques: urologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Especialitats quirúrgiques: urologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BASES ANATÒMIQUES EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA UROLOGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. INSTRUMENTACIÓ EN CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA UROLOGICA Instrumentació, aparells i metodologia quirúrgica en els procediments endoscòpics aplicats a la Urologia Tipus de pinces Material complementari en Urologia BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. FONTS DE ENERGIA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a Urologia TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE PRÒSTATA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Referències anatòmiques Indicacions i abordatges Tècnica. laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècnica reconstructiva Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE RIÑON (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Estadificación tumoral i abordatges quirúrgics Referències anatòmiques Cirurgia de preservació funcional. Nefrectomía parcial en l'actualitat Indicacions i abordatges Tècnica. Cirurgia laparoscòpica i robòtica. Ús d'ecografia endocavitària. Reconstrucció 3D. Cirurgia guiada per fluorescència intraoperatòria Tècnica reconstructiva TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE BUFETA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica. Laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècniques reconstructives Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER RETROPERITONEAL Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Abordatge quirúrgic retroperitoneal Limfa [DESCRIPCION2] => BASES ANATÒMIQUES EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA UROLOGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. INSTRUMENTACIÓ EN CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA UROLOGICA Instrumentació, aparells i metodologia quirúrgica en els procediments endoscòpics aplicats a la Urologia Tipus de pinces Material complementari en Urologia BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. FONTS DE ENERGIA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a Urologia TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE PRÒSTATA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DONES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Referències anatòmiques Indicacions i abordatges Tècnica. laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècnica reconstructiva Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE RIÑON (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DONES DE QUIRÒFAN) Estadificación tumoral i abordatges quirúrgics Referències anatòmiques Cirurgia de preservació funcional. Nefrectomía parcial en l'actualitat Indicacions i abordatges Tècnica. Cirurgia laparoscòpica i robòtica. Ús d'ecografia endocavitària. Reconstrucció 3D. Cirurgia guiada per fluorescència intraoperatòria Tècnica reconstructiva TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE BUFETA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DONES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica. Laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècniques reconstructives Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER RETROPERITONEAL Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Abordatge quirúrgic retroperitoneal Limfa [DESCRIPCION3] => denectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècnica reconstructiva Complicacions CIRUGIA LAPAROSCÒPIA i ROBOTICA DE PATOLOGIA UROLOGICA BENIGNA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Cirurgia de l'adenoma prostàtic. Situació actual Cirurgia de les malformacions renals o de la via urinària. Reimplant ureteral. Pieloplastia desmembrada Videoforum ROBÒTICA EN SÒL PELVIÀ Anatomia vaginal del sòl pelvià. Anatomia endoscòpica del sòl pelvià. Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pelvià. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA UROLOGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, **LESS **Minilaparoscopia Cirurgia endoscòpica mínimament invasiva i noves fonts d'energia Programa de cirurgia Robòtica COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA UROLOGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en Urologia. Aplicació laparoscòpica. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN URGÈNCIA UROLOGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica i robòtica en la urològica. Laparoscòpia exploratòria. Yatrogenia de la via urinària. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. CONSIDERACIONS ANESTÈSIQUES EN CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Neumoperitoneo i anestèsia Trendelemburg i posicionament Tècniques anestèsiques en diferents procediments endoscòpics Maneig del dolor Complicacions postanestèsiques de la cirurgia endoscòpica i robòtica Ergonomia i protecció del pacient en cirurgia robòtica [DESCRIPCION1_VAL] => BASES ANATÒMIQUES EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA UROLOGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. INSTRUMENTACIÓ EN CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA UROLOGICA Instrumentació, aparells i metodologia quirúrgica en els procediments endoscòpics aplicats a la Urologia Tipus de pinces Material complementari en Urologia BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. FONTS DE ENERGIA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a Urologia TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE PRÒSTATA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Referències anatòmiques Indicacions i abordatges Tècnica. laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècnica reconstructiva Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE RIÑON (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Estadificación tumoral i abordatges quirúrgics Referències anatòmiques Cirurgia de preservació funcional. Nefrectomía parcial en l'actualitat Indicacions i abordatges Tècnica. Cirurgia laparoscòpica i robòtica. Ús d'ecografia endocavitària. Reconstrucció 3D. Cirurgia guiada per fluorescència intraoperatòria Tècnica reconstructiva TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE BUFETA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica. Laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècniques reconstructives Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER RETROPERITONEAL Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Abordatge quirúrgic retroperitoneal Limfa [DESCRIPCION2_VAL] => BASES ANATÒMIQUES EN CIRURGIA LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA UROLOGICA Estandardització en tècnica laparoscòpica i robòtica Anatomia intra i retroperitoneal Dissecció d'espais i preservació nerviosa. INSTRUMENTACIÓ EN CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA UROLOGICA Instrumentació, aparells i metodologia quirúrgica en els procediments endoscòpics aplicats a la Urologia Tipus de pinces Material complementari en Urologia BASES DE LA ELECTROCIRUGÍA. FONTS DE ENERGIA. INSTRUMENTACIÓ AVANÇADA Material específic per a sutura i manipulació de teixits en laparoscòpia. Segelladors tissulars Material específic per a Urologia TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE PRÒSTATA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DONES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Referències anatòmiques Indicacions i abordatges Tècnica. laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècnica reconstructiva Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE RIÑON (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DONES DE QUIRÒFAN) Estadificación tumoral i abordatges quirúrgics Referències anatòmiques Cirurgia de preservació funcional. Nefrectomía parcial en l'actualitat Indicacions i abordatges Tècnica. Cirurgia laparoscòpica i robòtica. Ús d'ecografia endocavitària. Reconstrucció 3D. Cirurgia guiada per fluorescència intraoperatòria Tècnica reconstructiva TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER DE BUFETA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DONES DE QUIRÒFAN) Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica. Laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Linfadenectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècniques reconstructives Complicacions TRACTAMENT QUIRÚRGIC EN EL PACIENT AMB CANCER RETROPERITONEAL Estadificación robòtica i laparoscòpica Indicacions i abordatges Tècnica laparoscòpica convencional i cirurgia robòtica. Abordatge quirúrgic retroperitoneal Limfa [DESCRIPCION3_VAL] => denectomia de estadiaje Preservació vasculo-nerviosa Tècnica reconstructiva Complicacions CIRUGIA LAPAROSCÒPIA i ROBOTICA DE PATOLOGIA UROLOGICA BENIGNA (POSSIBILITAT DE CIRURGIA EN DIRECTE DES DE QUIRÒFAN) Cirurgia de l'adenoma prostàtic. Situació actual Cirurgia de les malformacions renals o de la via urinària. Reimplant ureteral. Pieloplastia desmembrada Videoforum ROBÒTICA EN SÒL PELVIÀ Anatomia vaginal del sòl pelvià. Anatomia endoscòpica del sòl pelvià. Cirurgia robòtica i laparoscòpica en els defectes del sòl pelvià. Colposacropexia laparoscòpica i robòtica. Reparació paravaginal. NOVES TÈCNIQUES EN CIRURGIA ENDOSCÒPICA UROLOGICA Port únic en laparoscòpia: NOTES, SILS, **LESS **Minilaparoscopia Cirurgia endoscòpica mínimament invasiva i noves fonts d'energia Programa de cirurgia Robòtica COMPLICACIONS EN LA CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA UROLOGICA Prevenció i manege Complicacions vasculars, intestinals, digestives, uns altres. Hemostàtics en Urologia. Aplicació laparoscòpica. LAPAROSCÒPIA I ROBÒTICA EN URGÈNCIA UROLOGICA Organització i protocol·lització d'activitat endoscòpica en urgències. Cirurgia laparoscòpica i robòtica en la urològica. Laparoscòpia exploratòria. Yatrogenia de la via urinària. ERGONOMIA. SUTURA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Ergonomia en cirurgia endoscòpica. Recursos peculiars per a resoldre les diferents situacions compromeses en els procediments quirúrgics Sutura laparoscòpica i robòtica. Exercització pràctica en el pelvitrainer. Exercicis de coordinació bàsica en pelvitrainer. Exercicis de càrrega d'agulla i punt laparoscòpic. CONSIDERACIONS ANESTÈSIQUES EN CIRURGIA LAPAROSCÒPICA I ROBÒTICA Neumoperitoneo i anestèsia Trendelemburg i posicionament Tècniques anestèsiques en diferents procediments endoscòpics Maneig del dolor Complicacions postanestèsiques de la cirurgia endoscòpica i robòtica Ergonomia i protecció del pacient en cirurgia robòtica [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Casos clínics i Seminaris: especialitat Cirurgia general i aparell digestiv [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Casos clínics i Seminaris: especialitat Cirurgia general i aparell digestiv [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC DE CIRUGIA GENERAL Introducció de la Cirurgia Robòtica en un Hospital General. Visió de la Infermeria. Posicionament i col·locació de trócares per a laparoscòpia i robòtica en els procediments més comuns de Cirurgia General i Digestiva. Cost/efectivitat de la cirurgia laparoscòpica vs robòtica. quins aspectes cal valorar? en quins procediments estaria indicada cadascuna en el moment actual? Paper de la cirurgia laparoscòpica vs robòtica en la cirurgia general i digestiva d'Urgències i en les complicacions postoperatòries. Indicacions de l'ús de verd indocianina en cirurgia robòtica i laparoscòpica en la cirurgia de l'aparell digestiu. Carcinomatosis peritoneal, valor de la laparoscòpia exploradora i sistemàtica de l'exploració. ICP. Cirurgia transanal robotica (monopuerto) vs Tamis (laparoscòpica). Generalitats de la cirurgia laparoscòpica vs robòtica en la patologia quirúrgica hepatobiliopancreática (HBP). Colecistitis, coledocolitiasis i colangitis: cirurgia laparoscòpica vs robòtica: Avaluació i tractament dels tumors hepàtics benignes i malignes (primaris i metastásicos): Tractament mitjançant cirurgia mínimament invasiva de la Iatrogenia de la via biliar: Tumors neuroendocrins del pàncrees: indicacions i tècniques quirúrgiques laparoscòpiques i robòtiques: Complicacions postoperatòries de la cirurgia HBP. Seguiment postoperatori i oncològic: Planificació quirúrgica amb reconstrucció 3D amb Visible Patient. Cirurgia robòtica i mínimament invasive en cirurgia de la mama. Ús del verd indocianina en la tècnica de detecció del gangli sentinella. Desafio i futur de la cirurgia robòtica hepàtica i pancreàtica. Anastomosis pancreàtica en la duodenopancreatectomía cefàlica laparoscòpica i robòtica. Anastomosis intracorpòria vs extracorpòria en la hemicolectomia dreta laparoscòpica i robòtica. Avantatges i inconvenients. Cas clínic: Cirurgia hepàtica complexa. Laparoscòpica vs robòtica. Cas Clínic: Adenocarcinoma de cap [DESCRIPCION2] => de pàncrees borderline. Conferència 1: Estat actual de la cirurgia Hepàtica. Nova tecnologies i full de ruta. Conferència 2: Com iniciar una Unitat de Cirurgia Hepàtica Avançada. Problemes més freqüents. Conferència 3: Estadificación del adenocarcinoma de pancreas. Videotutorial: Ús del verd de indocianina i ECOI en cirurgia hepatobiliar avançada. Instrumentació en Cirurgia Laparoscòpica en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Instrumentació en Cirurgia robòtica abdominal. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC DE CIRUGIA GENERAL Introducció de la Cirurgia Robòtica en un Hospital General. Visió de la Infermeria. Posicionament i col·locació de trócares per a laparoscòpia i robòtica en els procediments més comuns de Cirurgia General i Digestiva. Cost/efectivitat de la cirurgia laparoscòpica vs robòtica. quins aspectes cal valorar? en quins procediments estaria indicada cadascuna en el moment actual? Paper de la cirurgia laparoscòpica vs robòtica en la cirurgia general i digestiva d'Urgències i en les complicacions postoperatòries. Indicacions de l'ús de verd indocianina en cirurgia robòtica i laparoscòpica en la cirurgia de l'aparell digestiu. Carcinomatosis peritoneal, valor de la laparoscòpia exploradora i sistemàtica de l'exploració. ICP. Cirurgia transanal robotica (monopuerto) vs Tamis (laparoscòpica). Generalitats de la cirurgia laparoscòpica vs robòtica en la patologia quirúrgica hepatobiliopancreática (HBP). Colecistitis, coledocolitiasis i colangitis: cirurgia laparoscòpica vs robòtica: Avaluació i tractament dels tumors hepàtics benignes i malignes (primaris i metastásicos): Tractament mitjançant cirurgia mínimament invasiva de la Iatrogenia de la via biliar: Tumors neuroendocrins del pàncrees: indicacions i tècniques quirúrgiques laparoscòpiques i robòtiques: Complicacions postoperatòries de la cirurgia HBP. Seguiment postoperatori i oncològic: Planificació quirúrgica amb reconstrucció 3D amb Visible Patient. Cirurgia robòtica i mínimament invasive en cirurgia de la mama. Ús del verd indocianina en la tècnica de detecció del gangli sentinella. Desafio i futur de la cirurgia robòtica hepàtica i pancreàtica. Anastomosis pancreàtica en la duodenopancreatectomía cefàlica laparoscòpica i robòtica. Anastomosis intracorpòria vs extracorpòria en la hemicolectomia dreta laparoscòpica i robòtica. Avantatges i inconvenients. Cas clínic: Cirurgia hepàtica complexa. Laparoscòpica vs robòtica. Cas Clínic: Adenocarcinoma de cap [DESCRIPCION2_VAL] => de pàncrees borderline. Conferència 1: Estat actual de la cirurgia Hepàtica. Nova tecnologies i full de ruta. Conferència 2: Com iniciar una Unitat de Cirurgia Hepàtica Avançada. Problemes més freqüents. Conferència 3: Estadificación del adenocarcinoma de pancreas. Videotutorial: Ús del verd de indocianina i ECOI en cirurgia hepatobiliar avançada. Instrumentació en Cirurgia Laparoscòpica en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu. Instrumentació en Cirurgia robòtica abdominal. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Casos clínics i Seminaris: especialitat cirurgia toràcica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Casos clínics i Seminaris: especialitat cirurgia toràcica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC DE CIRUGIA DE TÒRAX Videotutoriales comentats Com localitzar nòduls preoperatoriamente El drenatge toràcic Anestèsia per a la toracoscopia i la Cirurgia Robòtica Tractament de les hiperhidrosis dels MMSS Fenestración del pericardi Desbridament de cambres pleurals i evacuació d'empiema Els mètodes de símfisi pleural: el talcaje. Exèresi de tumors mediastínics sòlids Reseccions pumonares tipus lobectomía o pneumonectomia Paper de la toracoscopia en el mesotelioma Complicacions de la toracoscopia Instrumentació en Cirurgia toracoscópica Instrumentació en Cirurgia robòtica toràcica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC DE CIRUGIA DE TÒRAX Videotutoriales comentats Com localitzar nòduls preoperatoriamente El drenatge toràcic Anestèsia per a la toracoscopia i la Cirurgia Robòtica Tractament de les hiperhidrosis dels MMSS Fenestración del pericardi Desbridament de cambres pleurals i evacuació d'empiema Els mètodes de símfisi pleural: el talcaje. Exèresi de tumors mediastínics sòlids Reseccions pumonares tipus lobectomía o pneumonectomia Paper de la toracoscopia en el mesotelioma Complicacions de la toracoscopia Instrumentació en Cirurgia toracoscópica Instrumentació en Cirurgia robòtica toràcica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Casos clínics i Seminaris: especialitat ginecologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Casos clínics i Seminaris: especialitat ginecologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC DE GINECOLOGIA Docking robòtic en cirurgia de càncer ginecològic. optimització en l'ús del robot dona vinci en ginecologia Abordatge robòtic en histerectomia radical Robòtica i laparoscòpia en la pacient amb endometriosi Endometriosi profunda extragenital. casos especials Robòtica i mínima invasió en càncer d'ovari Utilització del verd indocianina en cirurgia ginecològica Trucs en colposacropexia laparoscòpica i robòtica Aplicació de sutura en cirurgia pelviana: laparoscòpia vs robòtica Instrumentació en cirurgia laparoscòpica i robòtica ginecològica Maniobres de suport al gest quirúrgic (mobilització uterina, pexia ovàrica i intestinal, preparació en el camp pelvià). Elements de segellament tissular en la pràctica quirúrgica. prevenció de complicacions derivades de l'energia. Maneig d'estructures en pacient amb desig genèsic Maneig en pacient amb miomatosis uterina Extracció de peces i tancament de ports Cas clínic: linfocele després de linfadenectomía Cas clínic: complicacions de les malles en sòl pelvià [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC DE GINECOLOGIA Docking robòtic en cirurgia de càncer ginecològic. optimització en l'ús del robot dona vinci en ginecologia Abordatge robòtic en histerectomia radical Robòtica i laparoscòpia en la pacient amb endometriosi Endometriosi profunda extragenital. casos especials Robòtica i mínima invasió en càncer d'ovari Utilització del verd indocianina en cirurgia ginecològica Trucs en colposacropexia laparoscòpica i robòtica Aplicació de sutura en cirurgia pelviana: laparoscòpia vs robòtica Instrumentació en cirurgia laparoscòpica i robòtica ginecològica Maniobres de suport al gest quirúrgic (mobilització uterina, pexia ovàrica i intestinal, preparació en el camp pelvià). Elements de segellament tissular en la pràctica quirúrgica. prevenció de complicacions derivades de l'energia. Maneig d'estructures en pacient amb desig genèsic Maneig en pacient amb miomatosis uterina Extracció de peces i tancament de ports Cas clínic: linfocele després de linfadenectomía Cas clínic: complicacions de les malles en sòl pelvià [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Casos clínics i Seminaris: especialitat urologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Casos clínics i Seminaris: especialitat urologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC DE UROLOGIA Videotutoriales i casos clínics interactius Ús de verd indocianina en cirurgia robòtica i laparoscòpica urològica Ús de l'ecografia endocavitària en Urologia Posicionament quirúrgic per a les diferents cirurgies urològiques i col·locació racional dels ports. Laparoscòpia exploradora. Sistemàtica en l'exploració endocavitària, abdomen i tòrax. Compartiment supramesocólico, inframesocólico i pelvià. Maneig d'instrumental més freqüent, graspers, disectoras, bipolars, monopolares, ganxos, tisores, clips, portes i contraportas. Llaçades, sutures, nuat intra i extracorpori, utilització de productes hemostàtics, indicació, introducció, òptima eficàcia, etc.- Sistemes de segellament tissular (Ligasure byclamp, plasmakinetics, en-seal, ultracision): Utilització pràctica i indicacions Problemes amb els ports d'entrada, hemorràgies, punció i perforació de vísceres, neumo ectòpic, etc, com prevenir-los i tractar-los Laparoscòpia en abdomen intervingut. Síndrome adherencial, com abordar-ho i tractar-ho Sistemes d'assistència al cirurgià (Pexias viscerals, Borses endoscòpiques) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC DE UROLOGIA Videotutoriales i casos clínics interactius Ús de verd indocianina en cirurgia robòtica i laparoscòpica urològica Ús de l'ecografia endocavitària en Urologia Posicionament quirúrgic per a les diferents cirurgies urològiques i col·locació racional dels ports. Laparoscòpia exploradora. Sistemàtica en l'exploració endocavitària, abdomen i tòrax. Compartiment supramesocólico, inframesocólico i pelvià. Maneig d'instrumental més freqüent, graspers, disectoras, bipolars, monopolares, ganxos, tisores, clips, portes i contraportas. Llaçades, sutures, nuat intra i extracorpori, utilització de productes hemostàtics, indicació, introducció, òptima eficàcia, etc.- Sistemes de segellament tissular (Ligasure byclamp, plasmakinetics, en-seal, ultracision): Utilització pràctica i indicacions Problemes amb els ports d'entrada, hemorràgies, punció i perforació de vísceres, neumo ectòpic, etc, com prevenir-los i tractar-los Laparoscòpia en abdomen intervingut. Síndrome adherencial, com abordar-ho i tractar-ho Sistemes d'assistència al cirurgià (Pexias viscerals, Borses endoscòpiques) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => BLOC 1: FORMACIÓ PRÀCTICA EN LÍNIA El mòdul pràctic en línia es basa en tres tipus d'activitat I. Webinar pràctics en línia L'alumne assistirà en la seua pràctiques a dues webinars en línia que permetran afermar els coneixements adquirits durant el programa teòric mitjançant una discussió activa amb els experts i aclarint els dubtes que s'hagen pogut plantejar. Els docents realitzaran una revisió dels punts claus de les ponències teòriques establint un debat actiu amb els participants en el màster. Es realitzaran dos webinars de 4 h cadascun: Webinar I: Aspectes generals de cirurgia robòtica Webinar II: Aspectes específics de cirurgia robòtica per especialitat II. Programa de videoforum (VF) en cirurgia robòtica Són vídeos comentats en directe pel professorat del màster d'un total de 30 a 45 min. màxim. Es realitzarà una exposició per part del professorat de vídeos d'intervencions realitzades per ells mateixos amb la mínima edició, per a destacar aspectes tècnics rellevants, dificultats, solucions a problemes plantejats, on s'explicaria amb més deteniment el desenvolupament de tècniques quirúrgiques completes. Aquestes sessions s'organitzaran mensualment per a un total de 10 videoforum en tot el curs acadèmic. S'organitzaran per especialitat, sent l'exigència per a la capacitació és l'assistència al 80% dels vídeo-fòrums organitzats durant el curs acadèmic. Octubre 2021: VF1: Cirurgia robòtica general I Novembre 2021: VF2: Cirurgia robòtica general II Desembre 2021: VF3: Cirurgia robòtica ginecològica I Gener 2022: VF4: Cirurgia robòtica toràcica I Gener 2022: VF5: Cirurgia robòtica en cirurgia general I Febrer 2022: VF6: Cirurgia robòtica urològica I Març 2022: VF7: Cirurgia robòtica ginecològica II Abril 2022: VF8: Cirurgia robòtica toràcica II Maig 2022: VF9: Cirurgia robòtica en cirurgia general II Juny 2022: VF10: Cirurgia robòtica urològica II III. Tutorització personalitzada en línia Cada alumne o alumna tindrà a [DESCRIPCION2] => Text traduït signado un tutor per a seguiment d'incidències, revisió d'emplenament d'activitat docent i per a orientació en l'elaboració del treball de fi de màster. BLOC 1: MODULE PRACTIQUE DE SIMULACIÓ ROBÒTICA I. SIMULACIÓ EN PELVITRAINER El simulador endoscòpic (pelvitrainer) permet reproduir les condicions reals en cirurgia laparoscòpica amb un model real idoni per a l'entrenament de les habilitats de sutura. També es pot reproduir l'entorn robòtic mitjançant el docking del robot directament sobre el propi pelvitrainer Les activitats de simulació en pelvitrainer es realitzaran en el laboratori de cirurgia endoscòpica situat a l'aula 3 de l'aulari del CHGUV. Aquesta sala és una plataforma de gran valor per a l'aplicació experimental i docència en noves tècniques de cirurgia endoscòpica. La sala d'endoscòpia disposa d'un total de 10 simuladors endoscòpics complets. L'assistència dels alumnes del màster seguirà un control mitjançant llibre de registre disponible amb el que es controlarà el nombre de sessions realitzades per cada participant. Cada alumne o alumna del màster realitzarà sessions lliures no supervisades i sessions supervisades per tutor. El simulador endoscòpic permet realitzar exercicis de dificultat creixent i els test específics del programa de capacitació. Això permetrà a l'alumne del màster practicar tècniques endoscòpiques i robòtiques validades. El programa pràctic en pelvitrainer inclou 3 nivells que pretenen assegurar la coordinació en els moviments endoscòpics i la realització de sutura bàsica endoscòpica. L'avaluació comprèn un exercici final en cadascuna de les fases que l'alumne ha de realitzar amb un nombre mínim d'errors i en un temps limitat abans de passar a l'exercització en la següent fase formativa. Tota l'evolució de l'alumne (nombre de sessions necessàries, temps emprat, errors comesos...) quedaran registrades en una fitxa personalitzada. Nivell 1: Exercicis bàsics en entorn [DESCRIPCION3] => laparoscòpic 2 hores de sessió tutoritzada d'introducció al maneig del simulador i explicació d'exercicis bàsics. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 1. Nivell 2: Exercicis bàsics en entorn robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis bàsics sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 2. Nivell 3: Exercicis avançats en entorn laparoscòpic i robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis avançats sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 3. ii. SIMULACIÓ EN ENTORN HIPERREALISTA Aquests models estan fet sobre la base d'una reconstrucció en escala real de la cavitat abdominal amb un material denominat neoderma. Aquest material plàstic reprodueix les vísceres abdominals, inclòs úter i vagina, i permet entrenar diferents competències en cirurgia robòtica en entorn real. En les següents figures es pot veure les característiques del model hiperealista i la seua utilització en un entorn de simulació Es realitzaran un total de 10h de simulació per alumne/a en entorn hiperrealista amb les següents activiidades. · Docking en model hiperealista · Maneig de consola i entrenament de moviments · Limitacions de braços i posicions forçades · Errors del recuperables i no recuperables en sistema robòtic Da Vinci Si · Test d'avaluació per equips en model hiperealista: Es realitzarà simulacre amb avaluació de temps de muntatge i desmuntatge del [DESCRIPCION1_VAL] => BLOC 1: FORMACIÓ PRÀCTICA EN LÍNIA El mòdul pràctic en línia es basa en tres tipus d'activitat I. Webinar pràctics en línia L'alumne assistirà en la seua pràctiques a dues webinars en línia que permetran afermar els coneixements adquirits durant el programa teòric mitjançant una discussió activa amb els experts i aclarint els dubtes que s'hagen pogut plantejar. Els docents realitzaran una revisió dels punts claus de les ponències teòriques establint un debat actiu amb els participants en el màster. Es realitzaran dos webinars de 4 h cadascun: Webinar I: Aspectes generals de cirurgia robòtica Webinar II: Aspectes específics de cirurgia robòtica per especialitat II. Programa de videoforum (VF) en cirurgia robòtica Són vídeos comentats en directe pel professorat del màster d'un total de 30 a 45 min. màxim. Es realitzarà una exposició per part del professorat de vídeos d'intervencions realitzades per ells mateixos amb la mínima edició, per a destacar aspectes tècnics rellevants, dificultats, solucions a problemes plantejats, on s'explicaria amb més deteniment el desenvolupament de tècniques quirúrgiques completes. Aquestes sessions s'organitzaran mensualment per a un total de 10 videoforum en tot el curs acadèmic. S'organitzaran per especialitat, sent l'exigència per a la capacitació és l'assistència al 80% dels vídeo-fòrums organitzats durant el curs acadèmic. Octubre 2021: VF1: Cirurgia robòtica general I Novembre 2021: VF2: Cirurgia robòtica general II Desembre 2021: VF3: Cirurgia robòtica ginecològica I Gener 2022: VF4: Cirurgia robòtica toràcica I Gener 2022: VF5: Cirurgia robòtica en cirurgia general I Febrer 2022: VF6: Cirurgia robòtica urològica I Març 2022: VF7: Cirurgia robòtica ginecològica II Abril 2022: VF8: Cirurgia robòtica toràcica II Maig 2022: VF9: Cirurgia robòtica en cirurgia general II Juny 2022: VF10: Cirurgia robòtica urològica II III. Tutorització personalitzada en línia Cada alumne o alumna tindrà a [DESCRIPCION2_VAL] => Text traduït signado un tutor per a seguiment d'incidències, revisió d'emplenament d'activitat docent i per a orientació en l'elaboració del treball de fi de màster. BLOC 1: MODULE PRACTIQUE DE SIMULACIÓ ROBÒTICA I. SIMULACIÓ EN PELVITRAINER El simulador endoscòpic (pelvitrainer) permet reproduir les condicions reals en cirurgia laparoscòpica amb un model real idoni per a l'entrenament de les habilitats de sutura. També es pot reproduir l'entorn robòtic mitjançant el docking del robot directament sobre el propi pelvitrainer Les activitats de simulació en pelvitrainer es realitzaran en el laboratori de cirurgia endoscòpica situat a l'aula 3 de l'aulari del CHGUV. Aquesta sala és una plataforma de gran valor per a l'aplicació experimental i docència en noves tècniques de cirurgia endoscòpica. La sala d'endoscòpia disposa d'un total de 10 simuladors endoscòpics complets. L'assistència dels alumnes del màster seguirà un control mitjançant llibre de registre disponible amb el que es controlarà el nombre de sessions realitzades per cada participant. Cada alumne o alumna del màster realitzarà sessions lliures no supervisades i sessions supervisades per tutor. El simulador endoscòpic permet realitzar exercicis de dificultat creixent i els test específics del programa de capacitació. Això permetrà a l'alumne del màster practicar tècniques endoscòpiques i robòtiques validades. El programa pràctic en pelvitrainer inclou 3 nivells que pretenen assegurar la coordinació en els moviments endoscòpics i la realització de sutura bàsica endoscòpica. L'avaluació comprèn un exercici final en cadascuna de les fases que l'alumne ha de realitzar amb un nombre mínim d'errors i en un temps limitat abans de passar a l'exercització en la següent fase formativa. Tota l'evolució de l'alumne (nombre de sessions necessàries, temps emprat, errors comesos...) quedaran registrades en una fitxa personalitzada. Nivell 1: Exercicis bàsics en entorn [DESCRIPCION3_VAL] => laparoscòpic 2 hores de sessió tutoritzada d'introducció al maneig del simulador i explicació d'exercicis bàsics. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 1. Nivell 2: Exercicis bàsics en entorn robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis bàsics sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 2. Nivell 3: Exercicis avançats en entorn laparoscòpic i robòtic 2 hores de sessió tutoritzada d'explicació d'exercicis avançats sobre entorn robòtic. 20 hores d'assistència controlada i no tutoritzades de pràctica dels exercicis apresos (es realitzarà un control de temps d'assistència amb un llibre de registre) 2 hores d'avaluació d'exercicis de nivell 3. ii. SIMULACIÓ EN ENTORN HIPERREALISTA Aquests models estan fet sobre la base d'una reconstrucció en escala real de la cavitat abdominal amb un material denominat neoderma. Aquest material plàstic reprodueix les vísceres abdominals, inclòs úter i vagina, i permet entrenar diferents competències en cirurgia robòtica en entorn real. En les següents figures es pot veure les característiques del model hiperealista i la seua utilització en un entorn de simulació Es realitzaran un total de 10h de simulació per alumne/a en entorn hiperrealista amb les següents activiidades. · Docking en model hiperealista · Maneig de consola i entrenament de moviments · Limitacions de braços i posicions forçades · Errors del recuperables i no recuperables en sistema robòtic Da Vinci Si · Test d'avaluació per equips en model hiperealista: Es realitzarà simulacre amb avaluació de temps de muntatge i desmuntatge del [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23731130 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Disseny d'un projecte d'investigació experimental (no és imprescindible la seua execució efectiva). - Disseny i execució d'un projecte d'investigació descriptiva. - Revisió sistemàtica de l'evidència científica (no és imprescindible el metaanálisis de les dades) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp386677 [NOMBRE_PERSONA] => Kristina [APELLIDOS] => Aghababyan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp386631 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Albors Bagá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico adjunto de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp386649 [NOMBRE_PERSONA] => Ariana [APELLIDOS] => Álvarez Barrera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General de Valencia. Servicio de Urología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni2227 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Artigues Sánchez de Rojas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => H7339 [EMAIL_FACULTAD] => enarsan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni68727 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Manuel [APELLIDOS] => Atienza Vicente [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp386613 [NOMBRE_PERSONA] => Celia [APELLIDOS] => Báez de Burgos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp386685 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Baixauli Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni9772 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Barea Gomez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => I5356 [EMAIL_FACULTAD] => mibago2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp358026 [NOMBRE_PERSONA] => Pavel [APELLIDOS] => Bartovsky [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador. Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y Conexas - AIMPLAS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp386611 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Biosca Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp386695 [NOMBRE_PERSONA] => Lourdes [APELLIDOS] => Carbó Julve [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp386667 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Castelló Tomás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp386687 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Crespo Ferrer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp386625 [NOMBRE_PERSONA] => Esteban [APELLIDOS] => Cugat Andorrá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp386621 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandra [APELLIDOS] => de Andrés Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Cirugía General y Digestiva H. General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp386663 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Estrada García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni9002 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Fernández Marín [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3360 [EMAIL_FACULTAD] => mfmarin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp386639 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Fortea Gracia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp386637 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Fraile Blasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66873 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => García del Olmo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => Q9832 [EMAIL_FACULTAD] => gardelol@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp386643 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => García Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni55349 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => García Oms [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M6799 [EMAIL_FACULTAD] => oms@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp29234 [NOMBRE_PERSONA] => Yolanda [APELLIDOS] => García Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp386669 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Gil Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio de Obstetricia y Ginecología. Hospital Universitario Vall d¿Hebrón. Barcelona. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp15691 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de la Unidad de Cirugía Endoscópica Hospital Casa de Salud de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni70119 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Estellés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9576 [EMAIL_FACULTAD] => giesjuan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni62225 [NOMBRE_PERSONA] => Jesus [APELLIDOS] => Gimeno Sancho [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => I6442 [EMAIL_FACULTAD] => gisanje@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp386617 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Gómez Ruiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Adjunto, Cirugía Colorrectal - Cirugía General y del Aparato Digestivo. Director de Programas de Cirugía Robótica, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Responsable del Grupo de Investigación e Innovación en Cirugía,Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla, IDIVAL. Profesor Asociado, Universidad de Cantabria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp29379 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => González Izquierdo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni70149 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Vicente [APELLIDOS] => Granell Gil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H0615 [EMAIL_FACULTAD] => magragil@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni58605 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Guijarro Jorge [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe Servicio Cirugía Torácica. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Catedrático de Universidad. Departament de Cirurgia. Universitat de València [NPI] => H1390 [EMAIL_FACULTAD] => riguijor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp386689 [NOMBRE_PERSONA] => Alí Mahmoud [APELLIDOS] => Ismail Hamed [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp386615 [NOMBRE_PERSONA] => Purificación [APELLIDOS] => Ivorra García-Moncó [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Cirugía General y del Aparato Digestivo.Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Servicio de Cirugía General y Digestiva. Sección de Coloproctología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp386651 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquin Ulises [APELLIDOS] => Juan Escudero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto Servicio de Urología Sección de Uro-oncología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp409317 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Llueca Abella [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni42787 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => López Alcina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4278 [EMAIL_FACULTAD] => eloal3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp386629 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => López Cano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador de la Unidad de Pared Abdominal. Hospital Vall d¿Hebrón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp386659 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Magriña Veciana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Departamento. Mayo Clinic, Phoenix, Arizona, USA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp386619 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Martínez Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp386609 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Melero Abellán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => FEA Servicio de Girugía General y Digestiva. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp386693 [NOMBRE_PERSONA] => Ruth [APELLIDOS] => Millán Bover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni42800 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Mir Labrador [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4128 [EMAIL_FACULTAD] => mirlajo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp64462 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio Jesús [APELLIDOS] => Mont Climent [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp386645 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Montagud Lillo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp386691 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Montejano Salas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfemería. Consorcio Hospital Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp386655 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Monzó Cataluña [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp386635 [NOMBRE_PERSONA] => Claudia [APELLIDOS] => Mulas Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp386633 [NOMBRE_PERSONA] => Jose Francisco [APELLIDOS] => Noguera Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio. Hospital de La Coruña [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp386627 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Oviedo Bravo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp386657 [NOMBRE_PERSONA] => Yoni Salvador [APELLIDOS] => Pallás Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Clinico de la Unidad de patología prostática y STUI del Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp137488 [NOMBRE_PERSONA] => Paola Andrea [APELLIDOS] => Pardo Duarte [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Adjunta de Urología Hospital Universitario General Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp386673 [NOMBRE_PERSONA] => Anca [APELLIDOS] => Pascu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => uni42813 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Pastor Martinez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4351 [EMAIL_FACULTAD] => enpasma2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => uni17999 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Pérez Aixendri [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H1721 [EMAIL_FACULTAD] => peaima@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => emp386641 [NOMBRE_PERSONA] => Noemí [APELLIDOS] => Pérez Raga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => uni68729 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Peris Serra [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => emp409319 [NOMBRE_PERSONA] => Jordi [APELLIDOS] => Ponce Sebastiá [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => emp386653 [NOMBRE_PERSONA] => Iván José [APELLIDOS] => Povo Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Adjunto Especialista en Urología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [58] => Array ( [DNI] => uni59104 [NOMBRE_PERSONA] => María Macarena [APELLIDOS] => Ramos de Campos [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => P8784 [EMAIL_FACULTAD] => marade2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [59] => Array ( [DNI] => emp386623 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos Rafael [APELLIDOS] => Redondo Cano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [60] => Array ( [DNI] => uni48004 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Riera López [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Informàtica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M9389 [EMAIL_FACULTAD] => jovirie@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [61] => Array ( [DNI] => emp386607 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Rovira Navalón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfermera. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [62] => Array ( [DNI] => uni74779 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Sabater Ortí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M0035 [EMAIL_FACULTAD] => luisaor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [63] => Array ( [DNI] => emp386661 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Saenz de Juano Ribes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hopsital General de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [64] => Array ( [DNI] => emp386679 [NOMBRE_PERSONA] => Boris Iván [APELLIDOS] => Salas Velastegui [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [65] => Array ( [DNI] => uni59217 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Sanchez Ballester [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => P8863 [EMAIL_FACULTAD] => sanba9@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [66] => Array ( [DNI] => emp386647 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Santes Alama [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [67] => Array ( [DNI] => emp386683 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Secaduras Mora [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [68] => Array ( [DNI] => emp386681 [NOMBRE_PERSONA] => Begoña [APELLIDOS] => Varo Gómez-Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [69] => Array ( [DNI] => emp408213 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Vázquez Prado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [70] => Array ( [DNI] => uni59426 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Villalba Ferrer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => G4127 [EMAIL_FACULTAD] => franlevi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [71] => Array ( [DNI] => emp386665 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Zamora Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo/a Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [72] => Array ( [DNI] => uni9194 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal [APELLIDOS] => Zaragoza Fernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio de Cirugía General, Digestiva y CMA. Hospital General Universitario de Valencia. Cirujano-Jefe Plaza de Toros de Valencia [NPI] => G7224 [EMAIL_FACULTAD] => crisza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni9194 [NOMBRE_PERSONA] => Cristóbal [APELLIDOS] => Zaragoza Fernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe de Servicio de Cirugía General, Digestiva y CMA. Hospital General Universitario de Valencia. Cirujano-Jefe Plaza de Toros de Valencia [NPI] => G7224 [EMAIL_FACULTAD] => crisza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni42787 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => López Alcina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M4278 [EMAIL_FACULTAD] => eloal3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58605 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Guijarro Jorge [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Jefe Servicio Cirugía Torácica. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia. Catedrático de Universidad. Departament de Cirurgia. Universitat de València [NPI] => H1390 [EMAIL_FACULTAD] => riguijor@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70119 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Gilabert Estellés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M9576 [EMAIL_FACULTAD] => giesjuan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Cirurgia Robòtica i Endoscòpica Avançada


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 20/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Juny 2024

Matrícula: 4500 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Metges especialistes i en formació de les següents especialitats: - Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu - Urologia - Ginecologia i Obstetrícia - Cirurgia Toràcica Serà requisit preferent, encara que no exclusiu, per a accedir al Màster tenir un robot quirúrgic a l'Hospital on exercisquen per a així poder aplicar els coneixements que s'adquirisquen i ser especialista en qualsevol d'aquestes especialitats o ser mèdic en formació en elles.

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició:

Horari: Dilluns, Dimarts i Dimecres de 9 a 13 hores,

Més informació

Objectius del curs

PER A L'ESTUDIANT
Conèixer els principis de la cirurgia laparoscòpica, **toracoscópica i robòtica.
Conèixer l'instrumental endoscòpic i robòtic.

Leer más

Objectius professionals

El curs ha sigut dissenyat d'acord amb les directrius de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) i la superació dels criteris de qualificació suposarà l'obtenció d'un títol propi de Màster atorgat per la Universitat de València equivalent a 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).

Les eixides del màster són: millorar l'ocupabilitat en l'àmbit de la cirurgia robòtica en hospitals públics i privats

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò