4a Edició - Codi 23621080

Array ( [CODIGO] => 23621080 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 24/01/2024 [FECHA_FIN] => 30/11/2024 [LUGAR] => On line [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont" [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 23/02/2024 [AREA] => 6 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Seguretat, Salut i Medi Ambient [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Viticultura, Enologia i Olivicultura [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => On line [REQUISITOS_TITULACION] => Per a l'admissió en el Màster es requereix estar en possessió títol oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyer/a Agrònom/a, graduats o llicenciats en: Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Ciències Químiques, Ciències Biològiques, Ciències Mig Ambientals, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia, Bioquímica, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències Gastronòmiques o del títol d'Enginyer/a Industrials, així com Enginyer/a Tècnic/a Agrícola en les seues diferents especialitats. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El màster propi en Viticultura, enologia i olivicultura té com a objectiu que els estudiants puguen aprendre tots els conceptes i procediments tant en l'àmbit teòric com pràctic, aquests últims fonamentals en la matèria. Els estudiants rebran una formació que li permetrà conèixer els mètodes i tècniques del cultiu de la vinya i de l'olivera, l'elaboració de vins, mostos i altres derivats de la vinya, la producció de les diferents tipologies comercials de l'oli, l'anàlisi dels productes elaborats, les condicions d'higiene i magatzematge de productes, la comercialització d'aquests, així com la investigació i innovació en el camp de l'enologia i de l'olivicultura. El professorat compta amb àmplia experiència investigadora, docent i professional entorn de les matèries impartides. Un dels objectius principals del màster és acostar-te a la realitat laboral del sector. Per això, entraràs en contacte amb sommeliers, enòlegs, restauradors, viticultors i empresaris del sector. El programa manté un caràcter multidisciplinari, incloent una visió global i avançada des de l'origen del producte vitivinícola fins al seu consum final, estructurant-se en assignatures que pertanyen a tres matèries fonamentals: viticultura, enologia i comercialització del vi, repetint la mateixa estructura per la part inherent a l'olivicultura i a la tecnologia i processos dels olis i derivats. Competències Generals " Conèixer-les matèries tècniques, científiques i tecnològiques que capaciten a l'alumne/a per a la resolució de problemes complexos de manera efectiva. " Dissenyar, planificar i organitzar de processos productius concordes amb la demanda real de l'entorn socioeconòmic. "Planificar y mejorar en l'àmbit de lainvestigación, desenvolupament i innovació. " Ser creatiu, crític i resolutiu en l'àrea d'especialitat corresponent. " Mostrar motivació pel desenvolupament de la qualitat. " Conèixer els efectes dels processos productius en l'empresa [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Aquest màster i cadascun dels temes dels quals es compon, es desenvolupa i haurà de desenvolupar-se segons els Certificats de Qualitat que compleixen els criteris establits en les normes UNE-EN ISO 9001 i **UNEEN ISO 13485 els abastos de la qual contenen als Cursos de Formació Postgrau pertanyents a l'àmbit de la salut i sota la Modalitat a Distància: Amb especialitat Multimèdia. Aquesta metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el manual didàctic i de consulta que s'enviarà a cada alumne per correu postal i que es publicarà a l'Aula Virtual del Curs. Al seu torn s'editarà i enviarà un CD amb arxius multimèdia que contindrà l'enregistrament de vídeos tutorials de presentació i contingut de cada mòdul de cadascun dels temes dels quals es compon el curs que se seran elaborats per l'equip docent del màster o per qui delegue el Director del Màster, segons al seu criteri. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li faran constar els manuals i arxius complementaris multimèdia, l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tenir i els manuals de consulta que seran remesos per correu postal. La major part del contingut total de les hores a dedicar a aquesta matèria es dirigirà a la lectura, comprensió i estudi dels diferents capítols que la formen, i el temps restant centrat en la resolució de l'examen teòric i en l'inici de la resolució de problemes pràctics i preparació del treball fi de màster, especialment referent a la planificació de la metodologia a emprar per a l'abordatge i resolució del problema plantejat. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Màster en Viticultura, Enologia i olivicultura està orientat a millorar la teua formació en aquest sector o adquirir nous coneixements per a millorar l'acompliment en el teu lloc de treball. Aquest curs permetrà obtenir una especialització en: -Diferents àrees relatives a la viticultura i a l'olivicultura. -La gestió tecnològica dels cellers i de les almàsseres. -En l'anàlisi i control químic físic, i **sensorialdel va venir i de l'oli. -Diferents àrees de negoci de la producció de vi i de l'oli [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Enologia 1 [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Enologia 1 [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Bioquímica enològica. Tema 2: Microbiologia enològica. Tema 3: Biotecnologia enològica. Tema 4: Química enològica. Tema 5: Anàlisi i control químic enològic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Bioquímica enològica. Tema 2: Microbiologia enològica. Tema 3: Biotecnologia enològica. Tema 4: Química enològica. Tema 5: Anàlisi i control químic enològic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Enologia 2 [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Enologia 2 [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Tecnologia enològica. Tema 2: Enginyeria enològica. Tema 3: Anàlisi organolèptica i tecnologia del tast. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Tecnologia enològica. Tema 2: Enginyeria enològica. Tema 3: Anàlisi organolèptica i tecnologia del tast. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Tecnologia i Processos de la Producció d'Olis. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tecnologia i Processos de la Producció d'Olis. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Tecnologia de l'elaboració d'olis. Tema 2: Enginyeria oleícola Tema 3: Anàlisi química, físic i sensorial. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Tecnologia de l'elaboració d'olis. Tema 2: Enginyeria oleícola Tema 3: Anàlisi química, físic i sensorial. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Viticultura [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Viticultura [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Fisiologia de la vinya. Tema 2: Biotecnologia de la vinya. Tema 3: Plagues i malalties de la vinya. Protecció integral de la vinya. Tema 4: Viticultura Tema 5: Edafologia de la vinya. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Fisiologia de la vinya. Tema 2: Biotecnologia de la vinya. Tema 3: Plagues i malalties de la vinya. Protecció integral de la vinya. Tema 4: Viticultura Tema 5: Edafologia de la vinya. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Olivicultura [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Olivicultura [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Fisiologia de l'olivera. Tema 2: Plagues i malalties de l'olivera. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Fisiologia de l'olivera. Tema 2: Plagues i malalties de l'olivera. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de l'Oli [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de l'Oli [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Cultura i geografia oliverera. Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Cultura i geografia oliverera. Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de la vinya. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de la vinya. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Cultura i geografia vitivinícoles Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Cultura i geografia vitivinícoles Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23621080 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Final de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Final de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de másterTema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de màster [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de másterTema 1: Casos pràctics Tema 2: Treballe fi de màster [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni63965 [NOMBRE_PERSONA] => Alessandra [APELLIDOS] => Aiello [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada / Università degli Studi di Napoli Federico II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni54505 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Bittencourt Luciano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni79033 [NOMBRE_PERSONA] => Amparo [APELLIDOS] => Hurtado Soler [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => M0604 [EMAIL_FACULTAD] => hurtado@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni70262 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Luz Mínguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6943 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.luz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp60209 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge Rafael [APELLIDOS] => Mañes Font [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universitat de València .Graduado Europeo en Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni63903 [NOMBRE_PERSONA] => Nicola [APELLIDOS] => Marchetti [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Università Degli Studi di FERRARA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni58839 [NOMBRE_PERSONA] => Consuelo Reyes [APELLIDOS] => Marzal Raga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H8149 [EMAIL_FACULTAD] => Reyes.Marzal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni67201 [NOMBRE_PERSONA] => Jesus [APELLIDOS] => Muñoz Bertomeu [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Biologia Vegetal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I3327 [EMAIL_FACULTAD] => jmbertom@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni63966 [NOMBRE_PERSONA] => Fabiana [APELLIDOS] => Pizzolongo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada / Università degli Studi di Napoli Federico II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni70475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Manuel [APELLIDOS] => Quiles Beses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6515 [EMAIL_FACULTAD] => juan.quiles@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni63309 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Roca Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Biologia Vegetal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni63964 [NOMBRE_PERSONA] => Raffaele [APELLIDOS] => Romano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Tirular / Università degli Studi di Napoli Federico II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni70551 [NOMBRE_PERSONA] => Benjamín [APELLIDOS] => Saldaña Villoldo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H0912 [EMAIL_FACULTAD] => saldana@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Viticultura, Enologia i Olivicultura


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 23/02/2024

Data inici: Gener 2024

Data fi: Novembre 2024

Matrícula: 1500 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: On line

Horari: On line

Més informació

Objectius del curs

El màster propi en Viticultura, enologia i olivicultura té com a objectiu que els estudiants puguen
aprendre tots els conceptes i procediments tant en l'àmbit teòric com pràctic, aquests últims
fonamentals en la matèria. Els estudiants rebran una formació que li permetrà conèixer els

Leer más

Objectius professionals

El Màster en Viticultura, Enologia i olivicultura està orientat a millorar la teua formació en aquest sector o adquirir nous coneixements per a millorar l'acompliment en el teu lloc de treball. Aquest curs permetrà obtenir una especialització en: -Diferents àrees relatives a la viticultura i a l'olivicultura.
-La gestió tecnològica dels cellers i de les almàsseres.
-En l'anàlisi i control químic físic, i **sensorialdel va venir i de l'oli.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò