2a Edició - Codi 23421090

Array ( [CODIGO] => 23421090 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1900 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/11/2023 [FECHA_FIN] => 23/06/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Teoria de l'Educació [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/10/2023 [AREA] => 4 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => David [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Siles [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => david.siles@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Ciències de l´Educació [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Divendres de 16'30-19'30h i Dissabte de 9'00-14'00h i de 15'30-19'30h [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats o Graduats en Pedagogia, Educació Social, Psicopedagogia, Magisteri, Treball Social, Psicologia i altres titulacions. Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el títol dels graus abans referits, condicionat a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. Professionals d'aquests àmbits [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Parlar hui de família exigeix, almenys des de l'àmbit professional i acadèmic, entendre-la no sols com el nucli fonamental en el qual s'estructura la societat sinó com la matriu bàsica del procés de civilització, en la mesura en què es constitueix en l'espai protagonista del procés educatiu de la persona, en l'eix principal de la construcció social de les identitats i la formació d'un sistema de valors. És evident que, en l'actualitat, els profunds canvis socials, polítics, econòmics i culturals han provocat una profunda transformació del propi concepte de família, la qual cosa ha generat l'aparició d'una pluralitat de formes familiars, amb diferents formes d'organització. D'altra banda, a l'ésser la família un sistema obert, en constant evolució, existeixen diverses etapes al llarg del seu cicle vital que travessen moments de crisis i equilibri que requereixen adaptació per part dels seus membres i intervencions de tota mena perquè els possibles problemes no interferisquen en el seu procés vital. Les problemàtiques familiars es troben en continu canvi i requereixen una especialització i renovació continuada de la pràctica professional. Per això, és necessari formar especialistes en l'àmbit de la família i infància per a oferir-los les competències i habilitats específiques per al seu desenvolupament professional i adequar les tècniques d'intervenció a les problemàtiques. Aquest és el principal objectiu del Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció; formar professionals per a donar una resposta ràpida a les demandes de les famílies i infància actuant en la prevenció, atenció i tractament de les situacions de crisis i desestructuració familiar. Per què estudiar el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció El Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció ofereix un complet programa per a professionals interessats en aquest sector poblacional. En l'actualitat, tant famílies, com a xiquets i adolescents viuen situacions de maltractament, ja siga físic, sexual o psíquic. Però també són víctimes de situacions de risc i desprotecció. L'actuació amb les famílies requereix una preparació que capacite per a la detecció del problema, la seua compressió, l'elaboració de plans d'intervenció adaptats, així com la derivació a recursos, la qual cosa possibilita una atenció integral i ajustada a les necessitats de cada cas en particular. Tan important com conéixer les tècniques i estratègies d'intervenció és que els professionals coneguen els criteris i el protocol de derivació dels recursos disponibles per a una atenció més adequada a les circumstàncies i necessitats de cada família. En aquest sentit, el Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció ofereix formació en plans d'intervenció amb les estratègies més adequades per a cada cas en particular, on es recullen les estratègies a seguir, que han d'incloure necessàriament uns objectius a aconseguir ajustats a les necessitats de la família. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia emprada al llarg del Màster és de caràcter teoricopràctic i s'orienta a la integració i aplicació dels aprenentatges adquirits, tant en les sessions síncrones com en el treball autònom tutoritzat. Es treballen diferents aplicacions metodològiques actives centrades en l'estudiantat com a protagonista del procés (resolució de casos, aprenentatge cooperatiu, debat, simulacions, joc de rol, aprenentatge basat en problemes, etc.) permetent aprofundir en estratègies i tècniques que podran aplicar també en el seu acompliment professional. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => - Equips Específics d'Intervenció en Infància i Família (EEIIA) - Punts de Trobada Familiar - Entitats d'Acolliment - Peritatges judicials - Recursos de protecció a la Infància - Equip tècnic de fiscalia de menors - Serveis especialitzats d'atenció a agressions sexuals - Departaments d'orientació - Equip d'atenció primària bàsica - Professorat especialitzat en la matèria - Coordinadors de criança - Mediadors familiars - Terapeutes i psicoterapeutes familiars - Psiquiatres - Educadors [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => La intervenció en l'àmbit de la família i la infància des del paradigma dels bons tractes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La intervenció en l'àmbit de la família i la infància des del paradigma dels bons tractes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La família com a context per a la promoció del benestar de la infància i adolescència. La protecció infantil en la normativa vigent. 2. Les competències parentals: funcions, capacitats i habilitats des del paradigma dels bons tractes. 3. Inclinació, trauma complex i trastorns mentals a conseqüència d'experiències primerenques adverses. 4. Impacte dels maltractaments en el neurodesenvolupament en la infància i adolescència. 5. La dissociació infantil en els processos de *traumatización en xiquets, xiquetes i adolescents. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La família com a context per a la promoció del benestar de la infància i adolescència. La protecció infantil en la normativa vigent. 2. Les competències parentals: funcions, capacitats i habilitats des del paradigma dels bons tractes. 3. Inclinació, trauma complex i trastorns mentals a conseqüència d'experiències primerenques adverses. 4. Impacte dels maltractaments en el neurodesenvolupament en la infància i adolescència. 5. La dissociació infantil en els processos de *traumatización en xiquets, xiquetes i adolescents. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Eines, estratègies i tècniques per a la intervenció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Eines, estratègies i tècniques per a la intervenció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Mètodes de recollida i anàlisi d'informació per a l'avaluació del cas - El Pla d'intervenció socioeducatiu familiar. Elaboració i implementació - Estratègies d'intervenció familiar I: Orientació - Estratègies d'intervenció familiar II: Teràpia - Estratègies d'intervenció familiar III: Mediació/*Coparentalidad - Tècniques d'intervenció en l'abordatge de problemàtiques en contextos familiars amb xiquets, xiquetes i adolescents [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Mètodes de recollida i anàlisi d'informació per a l'avaluació del cas - El Pla d'intervenció socioeducatiu familiar. Elaboració i implementació - Estratègies d'intervenció familiar I: Orientació - Estratègies d'intervenció familiar II: Teràpia - Estratègies d'intervenció familiar III: Mediació/*Coparentalidad - Tècniques d'intervenció en l'abordatge de problemàtiques en contextos familiars amb xiquets, xiquetes i adolescents [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => L'abordatge de problemàtiques específiques des de la pràctica del professional de la intervenció. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => L'abordatge de problemàtiques específiques des de la pràctica del professional de la intervenció. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - La intervenció amb NNA víctimes de maltractaments: trauma, inclinació i resiliència. - Infància i adolescència en risc: preservació familiar i criança terapèutica. - La violència de gènere i el seu impacte en els fills i filles. - L'acolliment familiar i l'adopció: reptes, orientacions i intervenció reparadora. - Orientacions educatives en contextos escolars amb NNA amb trastorns d'inclinació. - La intervenció grupal amb famílies en situació d'acolliment/adopció. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - La intervenció amb NNA víctimes de maltractaments: trauma, inclinació i resiliència. - Infància i adolescència en risc: preservació familiar i criança terapèutica. - La violència de gènere i el seu impacte en els fills i filles. - L'acolliment familiar i l'adopció: reptes, orientacions i intervenció reparadora. - Orientacions educatives en contextos escolars amb NNA amb trastorns d'inclinació. - La intervenció grupal amb famílies en situació d'acolliment/adopció. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23421090 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL FI DE MÀSTER INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA AMB FAMÍLIA, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN CONTEXTOS DE DESPROTECCIÓ [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL FI DE MÀSTER INTERVENCIÓ ESPECIALITZADA AMB FAMÍLIA, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA EN CONTEXTOS DE DESPROTECCIÓ [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Elaboració d'un treball fi de màster Tutorització com a procés d'aprenentatge Família, educació i processos evolutius Protecció al menor Maltractament infantil i abusos Trauma infantil Adolescència i processos educatius Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència Educador com a tutor de resiliència [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Elaboració d'un treball fi de màster Tutorització com a procés d'aprenentatge Família, educació i processos evolutius Protecció al menor Maltractament infantil i abusos Trauma infantil Adolescència i processos educatius Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència Educador com a tutor de resiliència [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp391859 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Baita [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Terapeuta infantil, clínica y supervisora certificada EMDR. Argentina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp257077 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Barudy Labrin [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta y Terapeuta Familiar. IFIV- EXIL. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp391877 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Benito Moraga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra, Terapeuta Familiar y de Pareja. Donostia-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp236837 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Bou Piquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Terapeuta Familiar. Coordinador DICTIA. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni38210 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Ciscar Cuñat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M0075 [EMAIL_FACULTAD] => esciscu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp391860 [NOMBRE_PERSONA] => Maryorie [APELLIDOS] => Dantagnan Dantagnan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga especialista en trauma infantil y adolescente y Pedagoga IFIV-EXIL. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp256317 [NOMBRE_PERSONA] => María Lorena [APELLIDOS] => del Hierro Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada especializada en Derecho de Familia. Mediadora Familiar. Coordinadora del Centro de Mediación del COPYPCV. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp45814 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Fabregat Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Mancomunitat Camp del Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp391858 [NOMBRE_PERSONA] => Anabel [APELLIDOS] => González Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Psiquiatra y Psicoterapeuta especialista en trauma. Santiago de Compostela [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp400133 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Gonzalo Marrodán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y Traumaterapia infantil y adolescente. Centro Lotura. Donosti-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp391880 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Herce Sellan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga especialista en acogimiento familiar. Centro Lauka. Donostia-San Sebastián [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp23225 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Martínez Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga y Pedagoga. Mancomunitat Camp de Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni57663 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Mendez Pardo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Pedagoga. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => N8022 [EMAIL_FACULTAD] => veronica.pardo-mendez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp391851 [NOMBRE_PERSONA] => Paula Mariel [APELLIDOS] => Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Terapeuta Infantil especialista en Mindfulness. Terapeuta Familiar. Argentina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni59126 [NOMBRE_PERSONA] => Verónica [APELLIDOS] => Riquelme Soto [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Educadora Social. Departamento de Teoría de la Educación. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni75468 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4282 [EMAIL_FACULTAD] => piesama@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni59402 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Verde Peleato [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M6024 [EMAIL_FACULTAD] => verpei@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni46051 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Villar Herrero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament d'Educació Comparada i Història de l'Educació. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni26223 [NOMBRE_PERSONA] => Piedad María [APELLIDOS] => Sahuquillo Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni38210 [NOMBRE_PERSONA] => Esther [APELLIDOS] => Ciscar Cuñat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Doctora en Educación. Departament de Teoria de l'Educació. Universitat de València [NPI] => M0075 [EMAIL_FACULTAD] => esciscu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp23225 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Martínez Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga y Pedagoga. Mancomunitat Camp de Túria. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Intervenció especialitzada amb famílies, infància i adolescència en contextos de risc i desprotecció


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 31/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Juny 2024

Matrícula: 1900 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: Divendres de 16'30-19'30h i Dissabte de 9'00-14'00h i de 15'30-19'30h

Més informació

Objectius del curs

Parlar hui de família exigeix, almenys des de l'àmbit professional i acadèmic, entendre-la no sols com el nucli fonamental en el qual s'estructura la societat sinó com la matriu bàsica del procés de civilització, en la mesura en què es constitueix en l'espai protagonista del procés educatiu de la persona, en l'eix principal de la construcció social de les identitats i la formació d'un sistema de valors.
És evident que, en l'actualitat, els profunds canvis socials, polítics, econòmics i culturals han provocat una profunda transformació del propi concepte de família, la qual cosa ha generat l'aparició d'una pluralitat de formes familiars, amb diferents formes d'organització.
D'altra banda, a l'ésser la família un sistema obert, en constant evolució, existeixen diverses etapes al llarg del seu cicle vital que travessen moments de crisis i equilibri que requereixen adaptació per part dels seus membres i intervencions de tota mena perquè els possibles problemes no interferisquen en el seu procés vital.

Leer más

Objectius professionals

- Equips Específics d'Intervenció en Infància i Família (EEIIA)
- Punts de Trobada Familiar
- Entitats d'Acolliment

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò