3a Edició - Codi 23231010

Array ( [CODIGO] => 23231010 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 2400 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 02/03/2024 [FECHA_FIN] => 31/03/2025 [LUGAR] => Universidad Santiago de Chile [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari d'Economia Social, Cooperativisme i Emprendiment. IUDESCOOP [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 25/02/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Sempresencial [REQUISITOS_TITULACION] => Titulats universitaris i Professionals amb titulació universitària residents a Xile que estiguen interessats en emprenedoria social i solidària nacional i internacional [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que s'impartirà DE MANERA SEMIPRESENCIAL (a Xile I ONLINE) ÉS FRUIT DEL CONVENI SIGNAT PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AMB LA UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE XILE ES DIRIGEIX PRINCIPALMENT A titulats universitaris residents a Xile i té per objecte l'anàlisi del sector de l'economia social i solidària des d'una perspectiva internacional, així com un interés profund a proporcionar formació en emprenedoria social solidària en un entorn que cada vegada és més globalitzat, amb entitats de l'economia social, més resilients a les crisis econòmiques, que compten amb un lloc especial dins dels mercats, nacionals i internacionals. A més, el Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària està consolidat en els següents pilars: emprenedoria a través de l'economia social i solidària; anàlisi de les diferents opcions depenent de característiques socials, econòmiques i de l'entorn, polítiques públiques de foment de l'economia social i solidària, el màrqueting social (com a eina de canvi social), les tendències socials en la direcció estratègica, l'organització del treball i la gestió de persones en les institucions d'economia social, l'ecosistema de les empreses i entitats de l'economia social, el tractament comptable i fiscal en empreses d'economia social, la col·laboració públic privada o la cooperació al desenvolupament a través de les entitats de l'economia social i cooperativa, així com la gestió de projectes. Avantatges de cursar el Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària: 1. En estar vinculat amb el desenvolupament social, amb el treball digne, amb la igualtat, així com amb els Objectius del Desenvolupament Sostenible, el màster ofereix eines formatives a altres països, tant europeus com llatinoamericans. 2. Atés que l'emprenedoria social i solidària està adquirint major rellevància, en ser defensat per diferents fòrums tant nacionals com internacionals, comptar amb professionals que estiguen dotats d'aquestes eines serà fonamental no sols en el present, sinó en els anys futurs [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que s'impartirà DE MANERA SEMIPRESENCIAL (a Xile I EN LÍNIA) ÉS FRUIT DEL CONVENI SIGNAT PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AMB LA UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE XILE ES DIRIGEIX PRINCIPALMENT a titulats universitaris residents a Xile i té per objecte l'anàlisi del sector de l'economia social i solidària des d'una perspectiva internacional. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => És una realitat que vivim en un entorn globalitzat en el qual el desenvolupament de l'economia social i solidària impulsa accions que ajuden el mercat a incorporar entitats de caràcter social. En tots els països del nostre entorn les iniciatives solidàries són creixents, situació que no ha passat desapercebuda per a la Universitat de València, que atenta a les necessitats actuals de la societat imparteix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària per a satisfer la demanda d'una formació especialitzada en el tema. Per tot això, des de l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP), la Universitat de València ofereix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que aborda matèries que es vinculen amb l'emprenedoria social i solidària sota una perspectiva i angle internacional. Gràcies al màster els professionals que l'acrediten adquiriran les següents destreses i habilitats: - Comprendre la importància de prestar especial atenció a l'emprenedoria en el que és fonamental: les persones i no el capital. - Comprendre i analitzar tots aquells aspectes essencials per a iniciar una activitat emprenedora, des de temes d'índole econòmica i jurídica, fins de recursos humans, de màrqueting social i d'estratègia emprenedora, entre altres. - Tindre una sòlida formació en emprenedoria social i solidària des d'una perspectiva internacional. Gràcies al caràcter interdisciplinari del Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, així com la incorporació al claustre de professors d'especialistes de la nostra universitat i de la Universitat de Santiago de Xile el doten de major valor, a més de que tenen un impacte major a Llatinoamèrica. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Economia Social i Solidària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia Social i Solidària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació els seus descriptors de temes. UD1 - L'economia social i solidària, fonaments i polítiques públiques 1.1. L'Economia Social i Solidària. Fonaments 1.1.1. Evolució històrica del concepte d'Economia Social 1.1.2. Identificació dels actors o grups inclosos en l'Economia Social 1.1.3. Principals enfocaments teòrics relacionats amb l'Economia Social 1.2. Polítiques Públiques de l'Economia Social i Solidària 1.2.1. El procés de les polítiques públiques 1.2.2. Les polítiques de foment de l'Economia Social 1.2.3. La praxi de les polítiques públiques de foment de l'economia social 1.2.4. L'economia social en polítiques públiques generals UD2 - Màrqueting i responsabilitat social corporativa 2.1. Màrqueting i emprenedoria social 2.1.1 Què és el màrqueting? 2.1.2 Funcions i tipologies de màrqueting 2.1.3 Enfocaments de la filosofia de gestió del màrqueting 2.1.4 L'enfocament de responsabilitat social del màrqueting 2.1.5 Ètica i Màrqueting 2.1.6 Aportacions i crítiques del màrqueting en l'emprenedoria social 2.2. Màrqueting estratègic i tàctic per a l'emprenedoria social 2.2.1 Pla de Màrqueting per a l'emprenedoria social 2.2.2 El microentorn i el macroentorn de màrqueting per a l'emprenedoria social 2.2.3 Estratègies de segmentació, posicionament i diferenciació 2.2.4 El màrqueting operatiu per a l'emprenedoria social 2.2.5 La lògica del servei en l'emprenedoria social 2.3. El màrqueting social: eina de canvi social 2.3.1 Concepte de Màrqueting Social 2.3.2 Etapes d'una campanya de canvi social 2.3.3 El mix de màrqueting en una campanya de Màrqueting Social 2.3.4 L'adopció d'una idea de canvi social: processos i models 2.4. Formació d'imatge de marca de RSC 2.4.1 Què és la imatge de marca de responsabilitat social? 2.4.2 RSC des de la perspectiva del comportament del consumidor 2.4.3 Variables que influeixen en la formació de [DESCRIPCION2] => imatge de RSC 2.4.4 Eines de comunicació de RSC UD3 - Direcció estratègica de les entitats de l'economia social i solidària 3.1. La Direcció Estratègica i la seua aplicació a les empreses de l'Economia Social 3.1.1. La Direcció Estratègica: orígens, evolució i procés 3.1.2. L'estratègia empresarial: definició 3.1.3. Nivells de l'estratègia 3.1.4. La Direcció Estratègica en diferents contextos organitzatius: Cooperatives, entitats no Lucratives. 3.2. El disseny del sistema d'objectius en les empreses de l'Economia Social 3.2.1. Missió, valors i objectius en l'organització 3.2.2. Govern corporatiu, problema d'agència i codi de bon govern 3.2.3. Responsabilitat social empresarial. Especial esment als ODS 3.2.4. Estructura de govern en societats cooperatives i entitats no lucratives 3.3. Diagnòstic de l'entorn de les empreses de l'Economia Social 3.3.1. L'entorn en les empreses d'Economia Social: concepte i característiques 3.2. Anàlisi de l'entorn general: Anàlisi PESTEL 3.3.3. Anàlisi de l'entorn competitiu i grups estratègics 3.3.4. Recursos, capacitats i avantatge competitiu. Anàlisi VRIO. La importància dels recursos i les capacitats intangibles. 3.3.5. Diagnòstic estratègic: Anàlisi DAFO i CAME 3.4. Disseny, avaluació i selecció d'estratègies 3.4.1. Marc general per al disseny de l'estratègia en les empreses d'economia social 3.4.2. Decisions sobre l'àmbit d'activitat 3.4.3. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament 3.4.4. Decisions sobre l'argument competitiu: estratègies competitives 3.4.5. Estratègies basades en la creació de valor 3.4.6. Avaluació i selecció d'estratègies 3.5. Sistemes d'implementació de l'estratègia en les empreses d'Economia Social 3.5.1. La implementació de l'estratègia 5.2. Sistemes de planificació i control. El quadre de comandament integral 5.3. Sistemes d'informació i comunicació 5.4. Disseny organitzatiu en les empreses de l'Economia Social 5.5. La tr [DESCRIPCION3] => ansformación digital en les empreses de l'Economia Social UD4 - Gestió de persones en les entitats de l'economia social i solidària 4.1. Introducció al comportament humà en les institucions d'economia social. 4.1.1. Col·laboració i cooperació en les institucions econòmiques i socials 4.1.2. El comportament i els incentius en les organitzacions 4.1.3. Particularitats en les empreses de l'Economia Social 4.2. L'organització del treball i la gestió de persones en les institucions d'economia social 4.2.1. La naturalesa del treball en les organitzacions 4.2.2. Disseny dels llocs de treball: exercici de racionalitat i discrecionalitat 4.2.3. Disseny dels llocs de treball: el procés 4.2.4. Variables i instruments del disseny dels llocs de treball 4.3. la direcció de persones en les institucions de l'economia social. 4.3.1.- Funcions, tasques i responsabilitats dels membres de l'organització 4.3.2.- Funcions objectiu de la direcció de persones 4.3.3.- Funcions instrumentals de la direcció de persones 4.3.4.- Particularitats de les empreses d'Economia Social 4.4. Gestió del voluntariat 4.4.1. El voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre 4.4.2. Importància de la gestió del voluntariat 4.4.3. Model per a la gestió del voluntariat 4.4.4. Permanència i vinculació del voluntariat en l'organització 4.4.5. Motivacions dels voluntaris i el seu mesurament UD5 - Emprenedoria i innovació social. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social 5.1. Innovació Social i Emprenedoria Social 5.1.1. Característiques diferenciadores de l'emprenedoria social 5.1.2. Valor social sostenible 5.1.3. Importància de l'emprenedoria social 5.1.4. Emprenedoria i innovació socials 5.2. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social 5.2.1. L'entorn o ecosistema de les empreses i entitats de l'economia social 5.2.2. La internacionalització de les empreses cooperatives i de ressò [DESCRIPCION1_VAL] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació els seus descriptors de temes. UD1 - L'economia social i solidària, fonaments i polítiques públiques 1.1. L'Economia Social i Solidària. Fonaments 1.1.1. Evolució històrica del concepte d'Economia Social 1.1.2. Identificació dels actors o grups inclosos en l'Economia Social 1.1.3. Principals enfocaments teòrics relacionats amb l'Economia Social 1.2. Polítiques Públiques de l'Economia Social i Solidària 1.2.1. El procés de les polítiques públiques 1.2.2. Les polítiques de foment de l'Economia Social 1.2.3. La praxi de les polítiques públiques de foment de l'economia social 1.2.4. L'economia social en polítiques públiques generals UD2 - Màrqueting i responsabilitat social corporativa 2.1. Màrqueting i emprenedoria social 2.1.1 Què és el màrqueting? 2.1.2 Funcions i tipologies de màrqueting 2.1.3 Enfocaments de la filosofia de gestió del màrqueting 2.1.4 L'enfocament de responsabilitat social del màrqueting 2.1.5 Ètica i Màrqueting 2.1.6 Aportacions i crítiques del màrqueting en l'emprenedoria social 2.2. Màrqueting estratègic i tàctic per a l'emprenedoria social 2.2.1 Pla de Màrqueting per a l'emprenedoria social 2.2.2 El microentorn i el macroentorn de màrqueting per a l'emprenedoria social 2.2.3 Estratègies de segmentació, posicionament i diferenciació 2.2.4 El màrqueting operatiu per a l'emprenedoria social 2.2.5 La lògica del servei en l'emprenedoria social 2.3. El màrqueting social: eina de canvi social 2.3.1 Concepte de Màrqueting Social 2.3.2 Etapes d'una campanya de canvi social 2.3.3 El mix de màrqueting en una campanya de Màrqueting Social 2.3.4 L'adopció d'una idea de canvi social: processos i models 2.4. Formació d'imatge de marca de RSC 2.4.1 Què és la imatge de marca de responsabilitat social? 2.4.2 RSC des de la perspectiva del comportament del consumidor 2.4.3 Variables que influeixen en la formació de [DESCRIPCION2_VAL] => imatge de RSC 2.4.4 Eines de comunicació de RSC UD3 - Direcció estratègica de les entitats de l'economia social i solidària 3.1. La Direcció Estratègica i la seua aplicació a les empreses de l'Economia Social 3.1.1. La Direcció Estratègica: orígens, evolució i procés 3.1.2. L'estratègia empresarial: definició 3.1.3. Nivells de l'estratègia 3.1.4. La Direcció Estratègica en diferents contextos organitzatius: Cooperatives, entitats no Lucratives. 3.2. El disseny del sistema d'objectius en les empreses de l'Economia Social 3.2.1. Missió, valors i objectius en l'organització 3.2.2. Govern corporatiu, problema d'agència i codi de bon govern 3.2.3. Responsabilitat social empresarial. Especial esment als ODS 3.2.4. Estructura de govern en societats cooperatives i entitats no lucratives 3.3. Diagnòstic de l'entorn de les empreses de l'Economia Social 3.3.1. L'entorn en les empreses d'Economia Social: concepte i característiques 3.2. Anàlisi de l'entorn general: Anàlisi PESTEL 3.3.3. Anàlisi de l'entorn competitiu i grups estratègics 3.3.4. Recursos, capacitats i avantatge competitiu. Anàlisi VRIO. La importància dels recursos i les capacitats intangibles. 3.3.5. Diagnòstic estratègic: Anàlisi DAFO i CAME 3.4. Disseny, avaluació i selecció d'estratègies 3.4.1. Marc general per al disseny de l'estratègia en les empreses d'economia social 3.4.2. Decisions sobre l'àmbit d'activitat 3.4.3. Decisions sobre les modalitats de desenvolupament 3.4.4. Decisions sobre l'argument competitiu: estratègies competitives 3.4.5. Estratègies basades en la creació de valor 3.4.6. Avaluació i selecció d'estratègies 3.5. Sistemes d'implementació de l'estratègia en les empreses d'Economia Social 3.5.1. La implementació de l'estratègia 5.2. Sistemes de planificació i control. El quadre de comandament integral 5.3. Sistemes d'informació i comunicació 5.4. Disseny organitzatiu en les empreses de l'Economia Social 5.5. La tr [DESCRIPCION3_VAL] => ansformación digital en les empreses de l'Economia Social UD4 - Gestió de persones en les entitats de l'economia social i solidària 4.1. Introducció al comportament humà en les institucions d'economia social. 4.1.1. Col·laboració i cooperació en les institucions econòmiques i socials 4.1.2. El comportament i els incentius en les organitzacions 4.1.3. Particularitats en les empreses de l'Economia Social 4.2. L'organització del treball i la gestió de persones en les institucions d'economia social 4.2.1. La naturalesa del treball en les organitzacions 4.2.2. Disseny dels llocs de treball: exercici de racionalitat i discrecionalitat 4.2.3. Disseny dels llocs de treball: el procés 4.2.4. Variables i instruments del disseny dels llocs de treball 4.3. la direcció de persones en les institucions de l'economia social. 4.3.1.- Funcions, tasques i responsabilitats dels membres de l'organització 4.3.2.- Funcions objectiu de la direcció de persones 4.3.3.- Funcions instrumentals de la direcció de persones 4.3.4.- Particularitats de les empreses d'Economia Social 4.4. Gestió del voluntariat 4.4.1. El voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre 4.4.2. Importància de la gestió del voluntariat 4.4.3. Model per a la gestió del voluntariat 4.4.4. Permanència i vinculació del voluntariat en l'organització 4.4.5. Motivacions dels voluntaris i el seu mesurament UD5 - Emprenedoria i innovació social. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social 5.1. Innovació Social i Emprenedoria Social 5.1.1. Característiques diferenciadores de l'emprenedoria social 5.1.2. Valor social sostenible 5.1.3. Importància de l'emprenedoria social 5.1.4. Emprenedoria i innovació socials 5.2. Internacionalització, ecosistemes i clústers d'economia social 5.2.1. L'entorn o ecosistema de les empreses i entitats de l'economia social 5.2.2. La internacionalització de les empreses cooperatives i de ressò [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Dret de l'Economia Social i Solidària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dret de l'Economia Social i Solidària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació els seus descriptors de temes. UD10 - Entitats de l'economia social i solidària. Marc normatiu 10.1. (JOI) La personalitat jurídica i les seues formes d'organització preferentment en dret privat: societats, associacions, fundacions, mutualitats i cooperatives. Principals característiques i diferències. 10.2. (JOI) El Tercer Sector i el seu reconeixement legal i institucions a Europa i a Amèrica Llatina. Concepte, principis, acreditació i beneficis. 10.3. (JAS) L'Economia Social i Solidària i el seu reconeixement legal i institucional a Europa i a Amèrica. Concepte, principis, acreditació i beneficis. 10.4. (JAS) De les empreses d'inserció a les empreses socials. Origen i reconeixement legal a Europa. 10.5. (JAS) L'empresa social (social business, **impact **business) i el seu reconeixement legal i institucional a Amèrica. Concepte, principis, acreditació i beneficis. 10.6. (JAS) Perspectiva xilena de l'economia social i solidària, el tercer sector i l'empresa social UD11 - Contractació pública, clàusules socials i competència de les entitats de l'economia social i solidària 11.1. Col·laboració públic-privada en clau d'economia social a. Les entitats de l'economia social com a manera d'organitzar l'activitat empresarial b. Promoció de la col·laboració públic-privada des de la perspectiva nacional i internacional 11.2. Àrees de col·laboració públic-privada a. Col·laboració institucional: participació en el capital b. Col·laboració contractual: Contractació del sector públic 11.3. Eines que faciliten la contractació amb entitats de l'economia social. a. Clàusules socials b. Reserva de mercat UD12 - L'economia social i solidària davant les tecnologies de la informació i comunicació 12.1. Seguretat en la xarxa a. Eines tecnològiques i jurídiques b. Estàndards tecnològics. Blockchain 12.2. Organització corporativa a. Ejerci [DESCRIPCION2] => cio dels drets per via telemàtica b. Junta general c. Òrgan d'administració 12.3. Contractació electrònica a. Delimitació i Modalitats b. Perfecció i execució del contracte c. Responsabilitat [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Per a cadascuna de les diferents unitats didàctiques que componen aquest mòdul, es presenta a continuació els seus descriptors de temes. UD10 - Entitats de l'economia social i solidària. Marc normatiu 10.1. (JOI) La personalitat jurídica i les seues formes d'organització preferentment en dret privat: societats, associacions, fundacions, mutualitats i cooperatives. Principals característiques i diferències. 10.2. (JOI) El Tercer Sector i el seu reconeixement legal i institucions a Europa i a Amèrica Llatina. Concepte, principis, acreditació i beneficis. 10.3. (JAS) L'Economia Social i Solidària i el seu reconeixement legal i institucional a Europa i a Amèrica. Concepte, principis, acreditació i beneficis. 10.4. (JAS) De les empreses d'inserció a les empreses socials. Origen i reconeixement legal a Europa. 10.5. (JAS) L'empresa social (social business, **impact **business) i el seu reconeixement legal i institucional a Amèrica. Concepte, principis, acreditació i beneficis. 10.6. (JAS) Perspectiva xilena de l'economia social i solidària, el tercer sector i l'empresa social UD11 - Contractació pública, clàusules socials i competència de les entitats de l'economia social i solidària 11.1. Col·laboració públic-privada en clau d'economia social a. Les entitats de l'economia social com a manera d'organitzar l'activitat empresarial b. Promoció de la col·laboració públic-privada des de la perspectiva nacional i internacional 11.2. Àrees de col·laboració públic-privada a. Col·laboració institucional: participació en el capital b. Col·laboració contractual: Contractació del sector públic 11.3. Eines que faciliten la contractació amb entitats de l'economia social. a. Clàusules socials b. Reserva de mercat UD12 - L'economia social i solidària davant les tecnologies de la informació i comunicació 12.1. Seguretat en la xarxa a. Eines tecnològiques i jurídiques b. Estàndards tecnològics. Blockchain 12.2. Organització corporativa a. Ejerci [DESCRIPCION2_VAL] => cio dels drets per via telemàtica b. Junta general c. Òrgan d'administració 12.3. Contractació electrònica a. Delimitació i Modalitats b. Perfecció i execució del contracte c. Responsabilitat [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231010 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Desenvolupament del TFM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Desenvolupament del TFM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp377578 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime Cristóbal [APELLIDOS] => Alcalde Silva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado Universidad Pontificia de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66085 [NOMBRE_PERSONA] => Sissy Anne [APELLIDOS] => Álvarez Villar [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni56045 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Chaves Ávila [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0442 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Chaves@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni31132 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael Martín [APELLIDOS] => Currás Pérez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Comercialització i Investigació de Mercats. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I4336 [EMAIL_FACULTAD] => curras@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni42304 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Garcia Granero [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Prof. Asociada de la Universidad Politécnica de Valencia y Universidad de Valencia. Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento -INGENIO (CSIC-UPV) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni66083 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Edilio [APELLIDOS] => Hernández Astudillo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni66165 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Hernández Straub [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni66086 [NOMBRE_PERSONA] => Patricio Andre [APELLIDOS] => Inostroza Rebolledo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni684 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Monreal Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => G8377 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Monreal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp69604 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Monzón Campos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Ejecutivo. CIRIEC España [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni66063 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Náchar Calderón [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni66084 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Narvarte Arregui [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni1751 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Olavarría Iglesia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G1110 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.olavarria@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp381410 [NOMBRE_PERSONA] => Waldo Ezequiel [APELLIDOS] => Orellana Zambrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Honorario Universitat de València - IUDESCOOP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni12790 [NOMBRE_PERSONA] => Mario Hernán [APELLIDOS] => Radrigán Rubio [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universidad de Santiago de Chile [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni67462 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Savall Morera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni66183 [NOMBRE_PERSONA] => Alexis [APELLIDOS] => Valdés Morán [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIESCOOP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni20366 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Vañó Vañó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3350 [EMAIL_FACULTAD] => maria.j.vano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni684 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Monreal Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => G8377 [EMAIL_FACULTAD] => Manuel.Monreal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp33044 [NOMBRE_PERSONA] => Mario Hernán [APELLIDOS] => Radrigán Rubio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 25/02/2024

Data inici: Març 2024

Data fi: Març 2025

Matrícula: 2400 € (import preu públic)

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició: Universidad Santiago de Chile

Horari: Sempresencial

Més informació

Objectius del curs

El Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que s'impartirà DE MANERA SEMIPRESENCIAL (a Xile I ONLINE) ÉS FRUIT DEL CONVENI SIGNAT PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AMB LA UNIVERSITAT DE SANTIAGO DE XILE ES DIRIGEIX PRINCIPALMENT A titulats universitaris residents a Xile i té per objecte l'anàlisi del sector de l'economia social i solidària des d'una perspectiva internacional, així com un interés profund a proporcionar formació en emprenedoria social solidària en un entorn que cada vegada és més globalitzat, amb entitats de l'economia social, més resilients a les crisis econòmiques, que compten amb un lloc especial dins dels mercats, nacionals i internacionals.

A més, el Màster de Formació Permanent Internacional en Emprenedoria Social i Solidària està consolidat en els següents pilars: emprenedoria a través de l'economia social i solidària; anàlisi de les diferents opcions depenent de característiques socials, econòmiques i de l'entorn, polítiques públiques de foment de l'economia social i solidària, el màrqueting social (com a eina de canvi social), les tendències socials en la direcció estratègica, l'organització del treball i la gestió de persones en les institucions d'economia social, l'ecosistema de les empreses i entitats de l'economia social, el tractament comptable i fiscal en empreses d'economia social, la col·laboració públic privada o la cooperació al desenvolupament a través de les entitats de l'economia social i cooperativa, així com la gestió de projectes.

Leer más

Objectius professionals

És una realitat que vivim en un entorn globalitzat en el qual el desenvolupament de l'economia social i solidària impulsa accions que ajuden el mercat a incorporar entitats de caràcter social. En tots els països del nostre entorn les iniciatives solidàries són creixents, situació que no ha passat desapercebuda per a la Universitat de València, que atenta a les necessitats actuals de la societat imparteix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària per a satisfer la demanda d'una formació especialitzada en el tema.

Per tot això, des de l'Institut Universitari en Economia Social, Cooperativisme i Emprenedoria (IUDESCOOP), la Universitat de València ofereix el Màster Propi Internacional en Emprenedoria Social i Solidària, que aborda matèries que es vinculen amb l'emprenedoria social i solidària sota una perspectiva i angle internacional.

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò