11a Edició - Codi 23221210

Array ( [CODIGO] => 23221210 [EDICION] => 11 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1175 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 06/02/2024 [FECHA_FIN] => 18/12/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 20/12/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online [REQUISITOS_TITULACION] => Titulats universitaris i professionals interessats en la Justícia Restaurativa i els diferents instruments, com la mediació, que utilitza per a resoldre de manera pacífica els conflictes socials derivats d'una conducta delictiva. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Entre les matèries d'estudi del Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa es troben les següents: mètodes alternatius de resolució de conflictes, justícia restaurativa, marc legal de la mediació penal, característiques de la mediació penal, fases de la mediació, figura del mediador, perspectiva penal de la víctima i la mediació en el procés penal espanyol. A més, es coneixeran les conseqüències jurídiques de la mediació penal durant el procés i l'execució, en mesurament penitenciari, en la mediació de la justícia juvenil, en la mediació familiar i en la mediació comunitària i policial. Així mateix, veuràs el plantejament de casos pràctics i coneixeràs experiències de mediació penal a Espanya. En el Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa s'analitzarà l'aplicació d'instruments de justícia restaurativa a la justícia penal. En relació amb el marc legal, s'explicaran les característiques determinades de la mediació penal, la figura del mediador, les fases, les conseqüències jurídiques de l'acord reparador, així com les experiències de mediació. Mentre curses el màster comptaràs amb diferents recursos com a materials multimèdia, vídeos, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès, bibliografia, etc., per a aprofundir en els coneixements del curs. A més d'una comunicació constant en fòrums, xats i missatgeria interna. Avantatges de realitzar el Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa: 1. Obtenir la formació necessària per a conèixer les bases d'aplicació de la justícia restaurativa i la seua projecció en diferents situacions de conflicte. 2. Conèixer els fonaments de la mediació penal i les seues característiques específiques que li diferencien d'altres tipus de mediació. 3. Especialitzar-se en diferents tècniques i eines que tenen a veure amb la resolució de conflictes relacionats amb la justícia penal. 4. Aplicar els coneixements obtinguts en àmbits afins a l'estrictament penal com és el familiar, penitenciari, comunitari, intercultural. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Videoconferències, materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de **videostreaming, arxius **Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles; l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i síncrona. L'Aula Virtual de ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. AVALUACIÓ CONTÍNUA Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les diferents matèries. Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director d'aquest, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne el que gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot aquest equip de suport l'ajudarà al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => La mediació de conflictes és un tema de tal importància i expansió que s'ha convertit en una àrea d'especialització per a les persones titulades en Dret, Criminologia, Psicologia i molts altres àmbits científics. Complint amb aquesta necessitat, la Universitat de València disposa entre la seua oferta del Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa. Mitjançant un complet programa, l'alumnat tindrà una formació integral que abasta les relacions interpersonals, així com la comunicació i tot el relacionat al conflicte i als aspectes emocionals. És per això que aquells professionals que s'interessen en aquest tema, on a més té cabuda la investigació i les noves tecnologies, són benvinguts a cursar el Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa. Comptar amb un coneixement ampli sobre la justícia restaurativa ajudarà al fet que el professional tinga les eines adequades de solució de conflictes que ofereix la mediació. Saber què ofereix la mediació tant a la víctima com a la persona agressora permet una millor resolució en la reparació. Cursar el Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa proporciona als participants una formació integral, teòrica i pràctica, per a: - Actuar com a mediador en programes de mediació penal en jutjats, centres penitenciaris i tribunals. - Tenir una participació en la resolució de conflictes duts a terme en els àmbits comunitaris, escolar, juvenil i intercultural. - Tenir un coneixement ple mitjançant casos pràctics que s'observaran durant el màster. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Mètodes alternatius de resolució de conflictes [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mètodes alternatius de resolució de conflictes [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- El conflicte i la seua consideració pel Dret 2.- El ADR (alternative dispute resolution) 3.- La mediació. 4.- Sistemes alternatius de resolució de conflictes en els diferents ordres jurisdiccionals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- El conflicte i la seua consideració pel Dret 2.- El ADR (alternative dispute resolution) 3.- La mediació. 4.- Sistemes alternatius de resolució de conflictes en els diferents ordres jurisdiccionals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Marc legal de la mediació penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Marc legal de la mediació penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Regulació internacional 2.- Normativa europea 3.- La mediació en el Dret comparat 4.- La mediació penal a Espanya [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Regulació internacional 2.- Normativa europea 3.- La mediació en el Dret comparat 4.- La mediació penal a Espanya [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 13 [NOMBRE_MATERIA] => Característiques de la mediació penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Característiques de la mediació penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Origen i causes de la mediació penal. 2.- La mediació en el Dret penal 3.- Naturalesa jurídica de la mediació 4.- Àmbit d'aplicació de la mediació penal 5. - Regulació legal de la mediació penal a Espanya [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Origen i causes de la mediació penal. 2.- La mediació en el Dret penal 3.- Naturalesa jurídica de la mediació 4.- Àmbit d'aplicació de la mediació penal 5. - Regulació legal de la mediació penal a Espanya [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Perspectiva penal de la víctima [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Perspectiva penal de la víctima [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.-El moviment victimológico en el Dret Penal. 2.- Concepte i classes de víctimes. 3.- La relació entre víctima i agressor. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.-El moviment victimológico en el Dret Penal. 2.- Concepte i classes de víctimes. 3.- La relació entre víctima i agressor. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => La mediació en el procés penal espanyol [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La mediació en el procés penal espanyol [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Intervenció de la víctima en el procés penal. 2.- Característiques del procés penal espanyol 3.- Inserció de la mediació en el procés penal [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Intervenció de la víctima en el procés penal. 2.- Característiques del procés penal espanyol 3.- Inserció de la mediació en el procés penal [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 14 [NOMBRE_MATERIA] => Conseqüències jurídiques de la mediació penal durant el procés i l'execució [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Conseqüències jurídiques de la mediació penal durant el procés i l'execució [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Introducció 2.- Atenuació de la pena. 3.- Suspensió de l'execució 4.- Compliment i execució de la pena 5.- La pena de treball en benefici de la comunitat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Introducció 2.- Atenuació de la pena. 3.- Suspensió de l'execució 4.- Compliment i execució de la pena 5.- La pena de treball en benefici de la comunitat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Tècniques de mediació i negociació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècniques de mediació i negociació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- El procés de mediació i negociació 2.- Tècniques d'anàlisis de conflicte 3.- L'entrevista en el procés de mediació 4.- Tècniques específiques de mediació 5.- Negociació i acord [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- El procés de mediació i negociació 2.- Tècniques d'anàlisis de conflicte 3.- L'entrevista en el procés de mediació 4.- Tècniques específiques de mediació 5.- Negociació i acord [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => La figura del mediador/a [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La figura del mediador/a [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Característiques i capacitació per a l'acompliment de la funció de mediador/a 2.- Aspectes deontológícos 3.- Habilitats per a ser mediador [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Característiques i capacitació per a l'acompliment de la funció de mediador/a 2.- Aspectes deontológícos 3.- Habilitats per a ser mediador [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Mediació penal d'adults [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mediació penal d'adults [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.-Consideracions generals 2.- Programes de mediació a Espanya 3.- Estructura de les sessions 4.- Models de documents: consentiment parteixes, acta d'acords, acta de no acords. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.-Consideracions generals 2.- Programes de mediació a Espanya 3.- Estructura de les sessions 4.- Models de documents: consentiment parteixes, acta d'acords, acta de no acords. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Mediació penitenciària: conflictes entre persones privades de llibertat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mediació penitenciària: conflictes entre persones privades de llibertat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Justícia restaurativa, mediació i sistema penal 2.- La privació de llibertat 3.- La mediació 4.- La mediació penitenciària: Descripció del conflicte interpersonal en l'àmbit penitenciari. 5.- Altres línies de treball: la gestió de la convivència 6.- Aspectes tècnics de la mediació penitenciària [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Justícia restaurativa, mediació i sistema penal 2.- La privació de llibertat 3.- La mediació 4.- La mediació penitenciària: Descripció del conflicte interpersonal en l'àmbit penitenciari. 5.- Altres línies de treball: la gestió de la convivència 6.- Aspectes tècnics de la mediació penitenciària [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Mediació en la justícia juvenil [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mediació en la justícia juvenil [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Regulació legal. 2.- Procediment i contingut de la mediació en la justícia juvenil 3.- La mediació escolar 4.- Casos pràctics [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Regulació legal. 2.- Procediment i contingut de la mediació en la justícia juvenil 3.- La mediació escolar 4.- Casos pràctics [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 15 [NOMBRE_MATERIA] => Mediació familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mediació familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La mediació familiar: Introducció. Especial referència a la relació amb els conflictes penals, en particular violència domèstica i delictes relatius a les relacions familiars. 2. La mediació familiar com a manifestació del moviment Alternative Dispute Resolution (ADR) 3. El per què de la mediació en els conflictes familiars 4. Models de mediació 5. Regulació legal i estat de la mediació familiar a Espanya 6. Definició de la mediació familiar 7. Principis bàsics de la mediació familiar 8. El mediador 9. El procés de mediació familiar i les seues etapes 10.- Naturalesa, contingut i executivitat dels acords aconseguits en mediació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La mediació familiar: Introducció. Especial referència a la relació amb els conflictes penals, en particular violència domèstica i delictes relatius a les relacions familiars. 2. La mediació familiar com a manifestació del moviment Alternative Dispute Resolution (ADR) 3. El per què de la mediació en els conflictes familiars 4. Models de mediació 5. Regulació legal i estat de la mediació familiar a Espanya 6. Definició de la mediació familiar 7. Principis bàsics de la mediació familiar 8. El mediador 9. El procés de mediació familiar i les seues etapes 10.- Naturalesa, contingut i executivitat dels acords aconseguits en mediació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) [12] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Mediació comunitària i policial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mediació comunitària i policial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- El conflicte en la comunitat 2.- La mediació intercultural 3.- La mediació policial [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- El conflicte en la comunitat 2.- La mediació intercultural 3.- La mediació policial [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 13 ) [13] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Plantejament de casos pràctics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Plantejament de casos pràctics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Exposició de casos pràctics 2.- Explicació dirigida de la solució d'aquests [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Exposició de casos pràctics 2.- Explicació dirigida de la solució d'aquests [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 14 ) [14] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221210 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster: Resolució de cas pràctic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster: Resolució de cas pràctic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Exposició d'un cas pràctic: plantejament del problema 2.- Resolució: explicació del projecte de mediació realitzat per l'alumne en el cas exposat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Exposició d'un cas pràctic: plantejament del problema 2.- Resolució: explicació del projecte de mediació realitzat per l'alumne en el cas exposat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 15 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp178357 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Amante García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicológa Equipo Técnico Fiscalia y Juzgados de Menores de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni13568 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Armengot Vilaplana [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [NPI] => H7225 [EMAIL_FACULTAD] => alicia.armengot@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp47392 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Berlanga Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Inspector Policia Local. Coordinador Operativo del servicio de mediación policial de Valencia. Experto Europeo en Prevención y Lucha Contra el Crimen. European Project Assistant Secretaría de Jefatura. Policía Local Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni2338 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Carbonell Vayá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6058 [EMAIL_FACULTAD] => Enrique.Carbonell@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni56061 [NOMBRE_PERSONA] => María Vicenta [APELLIDOS] => Cervelló Donderis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => G9271 [EMAIL_FACULTAD] => Vicenta.Cervello@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni2659 [NOMBRE_PERSONA] => César [APELLIDOS] => Chaves Pedrón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Abogado y mediador. Profesor Asociado de Derecho Penal. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni2226 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Asunción [APELLIDOS] => Colás Turégano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => H3412 [EMAIL_FACULTAD] => Asuncion.Colas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp101966 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => García Guillamón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada y Mediadora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni23780 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Guardiola García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1600 [EMAIL_FACULTAD] => jguardi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni81748 [NOMBRE_PERSONA] => José Ricardo [APELLIDOS] => Juan Sánchez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1462 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.juan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp68412 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => López López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada Psicologia y Criminologia. Mediadora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp47661 [NOMBRE_PERSONA] => Francisca [APELLIDOS] => Lozano Espina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga del Ilustre Colegio de Psicólogos de Madrid. Mediadora familiar, penal y penitenciara. Coordinadora de Proyectos Restaurativos de la Asociación de Mediación para la Pacificación de Conflictos. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni59142 [NOMBRE_PERSONA] => María Sonia [APELLIDOS] => Rodríguez de Llamas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4125 [EMAIL_FACULTAD] => sonia.rodriguez-llamas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni64963 [NOMBRE_PERSONA] => Margarita [APELLIDOS] => Roig Torres [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => H8329 [EMAIL_FACULTAD] => margarita.roig@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni31464 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Trenado Santarén [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Contratada Doctora. Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2226 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Asunción [APELLIDOS] => Colás Turégano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => H3412 [EMAIL_FACULTAD] => Asuncion.Colas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 20/12/2023

Data inici: Febrer 2024

Data fi: Desembre 2024

Matrícula: 1175 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Online

Horari: Online

Més informació

Objectius del curs

Entre les matèries d'estudi del Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa es troben les següents: mètodes alternatius de resolució de conflictes, justícia restaurativa, marc legal de la mediació penal, característiques de la mediació penal, fases de la mediació, figura del mediador, perspectiva penal de la víctima i la mediació en el procés penal espanyol.
A més, es coneixeran les conseqüències jurídiques de la mediació penal durant el procés i l'execució, en mesurament penitenciari, en la mediació de la justícia juvenil, en la mediació familiar i en la mediació comunitària i policial. Així mateix, veuràs el plantejament de casos pràctics i coneixeràs experiències de mediació penal a Espanya.
En el Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa s'analitzarà l'aplicació d'instruments de justícia restaurativa a la justícia penal. En relació amb el marc legal, s'explicaran les característiques determinades de la mediació penal, la figura del mediador, les fases, les conseqüències jurídiques de l'acord reparador, així com les experiències de mediació.

Leer más

Objectius professionals

La mediació de conflictes és un tema de tal importància i expansió que s'ha convertit en una àrea d'especialització per a les persones titulades en Dret, Criminologia, Psicologia i molts altres àmbits científics. Complint amb aquesta necessitat, la Universitat de València disposa entre la seua oferta del Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa. Mitjançant un complet programa, l'alumnat tindrà una formació integral que abasta les relacions interpersonals, així com la comunicació i tot el relacionat al conflicte i als aspectes emocionals.
És per això que aquells professionals que s'interessen en aquest tema, on a més té cabuda la investigació i les noves tecnologies, són benvinguts a cursar el Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa. Comptar amb un coneixement ampli sobre la justícia restaurativa ajudarà al fet que el professional tinga les eines adequades de solució de conflictes que ofereix la mediació. Saber què ofereix la mediació tant a la víctima com a la persona agressora permet una millor resolució en la reparació.
Cursar el Màster de Formació Permanent en Mediació Penal i Justícia Restaurativa proporciona als participants una formació integral, teòrica i pràctica, per a:

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò