13a Edició - Codi 23221150

Array ( [CODIGO] => 23221150 [EDICION] => 13 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1365 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 23/01/2024 [FECHA_FIN] => 20/12/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 23/02/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Dret Esportiu [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris. Persones pertanyents a federacions esportives, clubs esportius, assessors legals en qüestions relacionades amb el dret esportiu, membres de comitès de disciplina i/o d'apel·lació, vocals de Tribunals Administratius de l'Esport, advocats, etc. sempre que siguen llicenciats, diplomats o graduats.Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu títol de grau, condicionats a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El Màster Propi en Dret Esportiu porta més d'una dècada impartint-se a la Universitat de València i entre les matèries d'estudi trobes el marc jurídic internacional i nacional de l'esport, l'organització pública i privada de l'esport, les associacions esportives privades. Així mateix, s'analitza el règim laboral de l'esport professional, incloent a esportistes aficionats i d'elit, així com la seguretat social dels esportistes, el dopatge en l'esport, l'explotació publicitària i la fiscalitat, a més de la solució de conflictes en l'àmbit i el Dret penal de l'esport. Dins del Màster Propi en Dret Esportiu es proporciona un ampli coneixement en l'assessoria jurídica que abasta entitats esportives, despatxos especialitzats en dret esportiu, organitzacions, administracions públiques i privades esportives, etc. D'aquesta forma, en finalitzar el Màster Propi en Dret Esportiu l'alumnat compta amb eines i mecanismes pràctics i conceptuals amb tot el relacionat amb l'àmbit esportiu de naturalesa pública i privada en tots els seus esquemes. A més, tindrà a la seua disposició l'Aula Virtual amb tot el material didàctic que requerisca, així com diferents recursos addicionals com a materials multimèdia, vídeos, arxius, diapositives, galeries d'imatges, etc. Beneficis de realitzar el Màster Propi en Dret Esportiu: 1. Formar en el Dret Esportiu als diferents operadors del món esportiu: agents esportius (FIFA, UEFA), advocats autònoms especialitzats, advocats en bufets jurídics relacionats amb el Dret esportiu, empleats i assessors de federacions, lligues, etc. 2. A l'ésser un màster online, l'horari és 100% compatible amb l'activitat professional. 3. A l'ésser el Dret Esportiu d'una àrea relativament actual, no hi ha saturació de professionals en el sector. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de ADEIT, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tots els materials didàctics (lliçons, presentacions powerpoint locutadas, etc.) i les proves d'avaluació (qüestionaris tipus test i casos pràctics) que componen el programa del curs. També comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Tutories en línia, Videoconferències, materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de videostreaming, arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interès, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. A més dels materials didàctics proporcionats per cada equip docent, els estudiants tindran accés a tots els recursos electrònics de les biblioteques de la Universitat de València. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats, la missatgeria interna i les tutories en línia. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles; l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT i les TUTORIES EN LÍNIA. El mecanisme del xat és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i síncrona. L'Aula Virtual de ADEIT disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. AVALUACIÓ CONTÍNUA Per a garantir l'aprofitament del curs, s'aplica un sistema d'avaluació contínua, que servirà per a comprovar en quina mesura l'alumnat assimila els coneixements estudiats, i el seu rendiment en les diferents matèries. Amb caràcter general es valorarà, a més de la participació i el treball en equip, la profunditat de les intervencions en els fòrums, així com el coneixement adquirit i demostrat a través de la realització de proves com ara qüestionaris tipus test, casos pràctics, activitats de desenvolupament, etc. Els participants hauran de complir amb els requisits i estàndards d'aprenentatge i dedicació establits pels diferents docents del curs. SUPORT PERSONALITZAT L'alumnat està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Aquest col·lectiu inclou diverses figures, des del Responsable acadèmic del curs o Director d'aquest, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i fins a l'Equip Tècnic. Tots ells participen d'una manera relacionada en els processos docents en entorns virtuals. Encara que és el propi alumne el que gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, tot aquest equip de suport l'ajudarà al fet que aprofite amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Dret és una matèria educativa molt variada, la qual estén les seues branques fins a abastar gran nombre de facetes en les quals es desembolica l'ésser humà, i l'esport no és l'excepció. L'esport és una activitat estesa de manera massiva a tot el món, per la qual cosa és necessari que compte amb una regulació i una normativa, tant en l'activitat esportiva professional com en els espectacles esportius. Atesa aquesta necessitat, la Universitat de València ofereix el Màster Propi en Dret Esportiu. Per a qui tinga el grau en Dret i estiga a la recerca d'una especialització amb gran eixida laboral, el Màster Propi en Dret Esportiu és una alternativa molt desitjable. Es tracta d'aplicar el coneixement que es té en règim jurídic en l'àmbit esportiu. Convertir-se en advocat esportiu o en un expert en aquesta mena de Dret té diversos avantatges i proporciona als participants les següents eixides laborals: - Mediar en les relacions laborals i professionals dels esportistes. - Tindre els coneixements necessaris per a poder negociar diferents contractes esportius, des de contractacions fins a traspassos. - Assessorar en Dret esportiu en empreses, clubs o institucions. - Comptar amb l'experiència necessària relacionada al patrocini esportiu i els drets d'imatge. - Conéixer la normativa internacional quant a l'esport es refereix, incloent diferents procediments de tribunals especialitzats, com el TAS (Tribunal d'Arbitratge Esportiu). Amb el màster s'obté una formació que permet treballar en: - L'àrea jurídica, tant de despatxos especialitzats en Dret Esportiu com en els despatxos més generalistes que compten amb aquesta oferta de serveis. - En l'assessoria jurídica de les Entitats Esportives tant privades com públiques (Federacions, Lligues Professionals, etc.). - En l'assessoria jurídica de les organitzacions representatives dels esportistes professionals. - En l'assessorament jurídic a les Administracions Públiques i parapúblicas. Sense lloc a dubte, el Màster Propi en Dret Esportiu ofereix un magnífic programa de postgrau per a aquells professionals en Dret que desitgen realitzar una especialització en aquesta àrea que cada vegada és més rica i complexa. Per a l'exercici de les competències específiques de Dret, caldrà comptar amb la titulació corresponent. A més, permet crear una xarxa de contactes que ajudarà a tindre un desenvolupament professional reeixit en el món de l'esport. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => 1. El Marc jurídic Internacional i Nacional de l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 1. El Marc jurídic Internacional i Nacional de l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. L'estructura piramidal de l'esport federat: les organitzacions esportives internacionals 1.1. El Comitè Olímpic Internacional 1.2. La Federacions esportives internacionals 2. Dret internacional i esport. Instruments i iniciatives 2.1. Plantejament general 2.2. La UNESCO 2.3. El Consell d'Europa 3. La Unió Europea. Dret Comunitari i esport. L'"especificitat de l'esport" 4. El model esportiu espanyol 4.1. Antecedents de la intervenció pública sobre l'esport a Espanya 4.2. L'esport en la Constitució Espanyola 4.3. Aspectes generals de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport. L'arquitectura del model espanyol d'intervenció pública en l'esport 5. L'estructura financera de les federacions esportives Espanyoles 6. Un problema horitzontal que pren força: el dret de la competència 7. Aproximació metodològica i de context a l'ordenació jurídica de l'activitat esportiva [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. L'estructura piramidal de l'esport federat: les organitzacions esportives internacionals 1.1. El Comitè Olímpic Internacional 1.2. La Federacions esportives internacionals 2. Dret internacional i esport. Instruments i iniciatives 2.1. Plantejament general 2.2. La UNESCO 2.3. El Consell d'Europa 3. La Unió Europea. Dret Comunitari i esport. L'"especificitat de l'esport" 4. El model esportiu espanyol 4.1. Antecedents de la intervenció pública sobre l'esport a Espanya 4.2. L'esport en la Constitució Espanyola 4.3. Aspectes generals de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'esport. L'arquitectura del model espanyol d'intervenció pública en l'esport 5. L'estructura financera de les federacions esportives Espanyoles 6. Un problema horitzontal que pren força: el dret de la competència 7. Aproximació metodològica i de context a l'ordenació jurídica de l'activitat esportiva [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => 2. L'Organització Pública i Privada de l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 2. L'Organització Pública i Privada de l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El paper de les Administracions públiques en matèria esportiva. L'aspecte organitzatiu 1.1. Organització estatal: el Consell Superior d'Esports 1.2. Organització autonòmica. El model organitzatiu genèric que es projecta en les Comunitats Autònomes 1.3. L'organització esportiva de l'Administració local 2. Les Federacions esportives 3. Les associacions de clubs 4. Les lligues professionals 5. Organització i funcionament de les lligues professionals 6. Els convenis de coordinació amb les Federacions esportives 7. La solució de conflictes 8. Les associacions de lligues i la seua funcionalitat 9. Models internacionals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El paper de les Administracions públiques en matèria esportiva. L'aspecte organitzatiu 1.1. Organització estatal: el Consell Superior d'Esports 1.2. Organització autonòmica. El model organitzatiu genèric que es projecta en les Comunitats Autònomes 1.3. L'organització esportiva de l'Administració local 2. Les Federacions esportives 3. Les associacions de clubs 4. Les lligues professionals 5. Organització i funcionament de les lligues professionals 6. Els convenis de coordinació amb les Federacions esportives 7. La solució de conflictes 8. Les associacions de lligues i la seua funcionalitat 9. Models internacionals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => 3. Les Associacions Esportives Privades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 3. Les Associacions Esportives Privades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc general 1.1. El dret fonamental d'associació i la seua projecció sobre les entitats esportives 1.2. La distribució de competències en l'associacionisme esportiu entre l'Estat i les Comunitats Autònomes 1.3. Règim jurídic de l'associacionisme. Marc legal i principals línies jurisprudencials 2. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc especial 2.1. Els clubs esportius 2.2. Les societats anònimes esportives 2.3. Altres ens 2.4. Especial referència al marc autonòmic 3. La solvència de les entitats esportives 3.1. El Joc net Financer de la UEFA 3.2. La Llicència UEFA i el Joc net Financer 4. Qüestions d'actualitat en l'associacionisme esportiu (ii): el bon govern [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc general 1.1. El dret fonamental d'associació i la seua projecció sobre les entitats esportives 1.2. La distribució de competències en l'associacionisme esportiu entre l'Estat i les Comunitats Autònomes 1.3. Règim jurídic de l'associacionisme. Marc legal i principals línies jurisprudencials 2. El règim jurídic associatiu de l'esport. Marc especial 2.1. Els clubs esportius 2.2. Les societats anònimes esportives 2.3. Altres ens 2.4. Especial referència al marc autonòmic 3. La solvència de les entitats esportives 3.1. El Joc net Financer de la UEFA 3.2. La Llicència UEFA i el Joc net Financer 4. Qüestions d'actualitat en l'associacionisme esportiu (ii): el bon govern [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => 4. El Règim Laboral de l'Esport Professional (I) [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 4. El Règim Laboral de l'Esport Professional (I) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El procés de laboralización de la relació contractual dels esportistes professionals 2. El caràcter especial de la relació laboral dels esportistes professionals 3. La normativa aplicable 4. L'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985 5. L'ingrés de l'esportista en el club o entitat esportiva 5.1. La capacitat per a contractar com a esportista professional 5.2. La capacitat per a treballar com a esportista professional 5.3. La llibertat de contractació dels clubs 5.4. Els tractes preliminars i la promesa de contracte 5.5. La formalització del contracte de treball 5.6. El període de prova 5. La duració del contracte de treball i les modalitats de contractació 6. El temps de treball i els períodes de descans 6.1. La jornada de treball 6.2. El descans setmanal 6.3. Les festes laborals 6.4. Les vacances 6.5. Els permisos retribuïts 7. El salari 7.1. El salari i les percepcions extrasalarials 7.2. El sistema i l'estructura salarial 7.3. La quantia salarial 7.4. Les reclamacions de quantitat 7.5. La protecció del salari [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El procés de laboralización de la relació contractual dels esportistes professionals 2. El caràcter especial de la relació laboral dels esportistes professionals 3. La normativa aplicable 4. L'àmbit d'aplicació del Reial decret 1006/1985 5. L'ingrés de l'esportista en el club o entitat esportiva 5.1. La capacitat per a contractar com a esportista professional 5.2. La capacitat per a treballar com a esportista professional 5.3. La llibertat de contractació dels clubs 5.4. Els tractes preliminars i la promesa de contracte 5.5. La formalització del contracte de treball 5.6. El període de prova 5. La duració del contracte de treball i les modalitats de contractació 6. El temps de treball i els períodes de descans 6.1. La jornada de treball 6.2. El descans setmanal 6.3. Les festes laborals 6.4. Les vacances 6.5. Els permisos retribuïts 7. El salari 7.1. El salari i les percepcions extrasalarials 7.2. El sistema i l'estructura salarial 7.3. La quantia salarial 7.4. Les reclamacions de quantitat 7.5. La protecció del salari [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => 5. El Règim Laboral de l'Esport Professional (II) [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 5. El Règim Laboral de l'Esport Professional (II) [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Altres drets i obligacions de les parts contractants 2. El règim disciplinari: faltes i sancions 3. Les vicissituds de la relació laboral 3.1. La suspensió del contracte de treball 3.2. Les cessions temporals 3.3. La transmissió d'empreses esportives 4. L'extinció del contracte de treball 4.1. Les causes d'extinció del contracte 4.2. La resolució del contracte per voluntat del club o entitat esportiva 4.3. La resolució per voluntat de l'esportista professional 4.4. L'extinció del contracte per mort o lesió que produïsca en l'esportista incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa 4.5. L'extinció per la voluntat conjunta de l'esportista i del club o entitat esportiva 4.6. Els Fons d'Inversió i l'extinció dels contractes de treball esportiu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Altres drets i obligacions de les parts contractants 2. El règim disciplinari: faltes i sancions 3. Les vicissituds de la relació laboral 3.1. La suspensió del contracte de treball 3.2. Les cessions temporals 3.3. La transmissió d'empreses esportives 4. L'extinció del contracte de treball 4.1. Les causes d'extinció del contracte 4.2. La resolució del contracte per voluntat del club o entitat esportiva 4.3. La resolució per voluntat de l'esportista professional 4.4. L'extinció del contracte per mort o lesió que produïsca en l'esportista incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa 4.5. L'extinció per la voluntat conjunta de l'esportista i del club o entitat esportiva 4.6. Els Fons d'Inversió i l'extinció dels contractes de treball esportiu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => 6. El Règim Laboral de l'Esport Professional (III). El Règim Jurídic dels esportistes aficionats i d'elit, àrbitres i jugadors professionals de videojocs. La Seguretat Social dels esportistes. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 6. El Règim Laboral de l'Esport Professional (III). El Règim Jurídic dels esportistes aficionats i d'elit, àrbitres i jugadors professionals de videojocs. La Seguretat Social dels esportistes. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Els drets col·lectius dels esportistes professionals 2. La tutela dels drets laborals dels esportistes professionals 3. El règim jurídic dels esportistes aficionats. 4. El règim jurídic dels esportistes d'elit. 5. El règim jurídic dels àrbitres 6. El règim jurídic aplicable als jugadors professionals de videojocs 7. La protecció social dels esportistes professionals: seguretat social obligatòria i seguretat social complementària [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Els drets col·lectius dels esportistes professionals 2. La tutela dels drets laborals dels esportistes professionals 3. El règim jurídic dels esportistes aficionats. 4. El règim jurídic dels esportistes d'elit. 5. El règim jurídic dels àrbitres 6. El règim jurídic aplicable als jugadors professionals de videojocs 7. La protecció social dels esportistes professionals: seguretat social obligatòria i seguretat social complementària [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => 7. Règim disciplinari, electoral, dopatge i violència en l'esport. La Responsabilitat civil en l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 7. Règim disciplinari, electoral, dopatge i violència en l'esport. La Responsabilitat civil en l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción 2. Régimen disciplinario 3. Régimen electoral 4. La lucha contra el dopaje en España 4.1. La organización administrativa en la lucha contra el dopaje 4.2. El procedimiento de control del dopaje 4.3. El régimen de infracciones y sanciones 4.4. El procedimiento disciplinario 4.5. El régimen de recursos 4.6. Los controles de dopaje internacionales 4.7. La lista de sustancias prohibidas 4.8. El dopaje y el ámbito penal 4.9. La AMA y su reglamentación 4.9.1. La Agencia Mundial Antidopaje y su normativa 4.9.2. El Código Mundial Antidopaje 5. La violencia en el deporte 6. La responsabilidad en el ámbito deportivo 6.1. La responsabilidad civil de los organizadores de eventos deportivos 6.2. La responsabilidad civil en la práctica de deportes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => 8. L'explotació econòmica de l'esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 8. L'explotació econòmica de l'esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La comercialització i explotació dels drets d'imatge 2. Els drets audiovisuals 3. La publicitat associada a l'esport 4. El patrocini esportiu i el mecenatge 5. La titularitat i l'explotació dels drets de tot ordre de les lligues professionals 6. La Llei Concursal i les especialitats en el concurs de les entitats esportives 7. La gestió i explotació d'instal·lacions esportives 7.1. Instal·lacions públiques 7.2. Instal·lacions privades Organització i gestió d'esdeveniments esportius 8. El joc associat a l'esport [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La comercialització i explotació dels drets d'imatge 2. Els drets audiovisuals 3. La publicitat associada a l'esport 4. El patrocini esportiu i el mecenatge 5. La titularitat i l'explotació dels drets de tot ordre de les lligues professionals 6. La Llei Concursal i les especialitats en el concurs de les entitats esportives 7. La gestió i explotació d'instal·lacions esportives 7.1. Instal·lacions públiques 7.2. Instal·lacions privades Organització i gestió d'esdeveniments esportius 8. El joc associat a l'esport [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => 9. La Fiscalitat de l'Esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 9. La Fiscalitat de l'Esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. El règim de tributació de les rendes derivades de la relació laboral de caràcter especial dels esportistes professionals com a rendiments del treball en l'IRPF 2. La tributació de les rendes derivades dels drets d'imatge 3. La tributació de les indemnitzacions per extinció de la relació laboral 4. La tributació de les aportacions i prestacions de les mutualitats de previsió social d'esportistes professionals 5. L'aplicació del règim especial de **impatriados als esportistes que traslladen la seua residència fiscal a Espanya per motius laborals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. El règim de tributació de les rendes derivades de la relació laboral de caràcter especial dels esportistes professionals com a rendiments del treball en l'IRPF 2. La tributació de les rendes derivades dels drets d'imatge 3. La tributació de les indemnitzacions per extinció de la relació laboral 4. La tributació de les aportacions i prestacions de les mutualitats de previsió social d'esportistes professionals 5. L'aplicació del règim especial de **impatriados als esportistes que traslladen la seua residència fiscal a Espanya per motius laborals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => 10. La solució de conflictes en l'esport i el Dret Penal de l'Esport. La representació i intermediació en l'esport [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 10. La solució de conflictes en l'esport i el Dret Penal de l'Esport. La representació i intermediació en l'esport [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La resolució de conflictes mitjançant l'arbitratge en l'esport 1.1. Tipologia dels conflictes esportius 1.2. L'Arbitratge esportiu 1.2.1. L'Arbitratge esportiu a Espanya (Tribunal Espanyol d'Arbitratge Esportiu) 1.2.2. L'Arbitratge esportiu a nivell internacional - El Tribunal Arbitral de l'Esport - Altres tribunals arbitrals en l'esport 2. La disciplina en l'esport: nacional i internacional 3. La responsabilitat penal dels esportistes, organitzadors de les competicions esportives, etc. 4. La representació i intermediació en l'esport 4. 1. Els agents de jugadors FIFA 4.2. Els agents de jugadors RFEF [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La resolució de conflictes mitjançant l'arbitratge en l'esport 1.1. Tipologia dels conflictes esportius 1.2. L'Arbitratge esportiu 1.2.1. L'Arbitratge esportiu a Espanya (Tribunal Espanyol d'Arbitratge Esportiu) 1.2.2. L'Arbitratge esportiu a nivell internacional - El Tribunal Arbitral de l'Esport - Altres tribunals arbitrals en l'esport 2. La disciplina en l'esport: nacional i internacional 3. La responsabilitat penal dels esportistes, organitzadors de les competicions esportives, etc. 4. La representació i intermediació en l'esport 4. 1. Els agents de jugadors FIFA 4.2. Els agents de jugadors RFEF [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23221150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => 11. Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => 11. Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'aquest. Els professors responsables proposen a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El treball es desenvolupa al final del màster i sobre qualsevol aspecte del temari d'aquest. Els professors responsables proposen a l'inici del màster un llistat de temes susceptibles de desenvolupament en el TFM. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni31053 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Aradilla Marqués [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad.Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.Universitat de València. [NPI] => H5204 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.J.Aradilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp16080 [NOMBRE_PERSONA] => Juan de Dios [APELLIDOS] => Crespo Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Vicepresidente. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia - ICAV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni47954 [NOMBRE_PERSONA] => María Celia [APELLIDOS] => Fernández Prats [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H5245 [EMAIL_FACULTAD] => celiaf@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp67767 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel María [APELLIDOS] => García Caba [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado especializado en Derecho Administrativo, Derecho del Deporte, RSC y Buen gobierno [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni14443 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => García Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6377 [EMAIL_FACULTAD] => amparo.garcia-rubio@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni19008 [NOMBRE_PERSONA] => Mercedes [APELLIDOS] => López Balaguer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp225497 [NOMBRE_PERSONA] => Beatriz [APELLIDOS] => Montes Sebastián [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Letrada de la Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp67769 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Palomar Olmeda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio de Broseta Abogados, Área de Derecho Público [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp67774 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Pedrajas Quiles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director área fiscal. Despacho Abdón Pedrajas y Molero. Abogado. Economista.. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp67773 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Rodríguez García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Máster en Derecho del deporte [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp376153 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Pío [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universal Cerámica SL (Unicer).Director Financiero y de Administración. Univerdad Jaume I.Profesor asociado del Grado de Administración y Dirección de Empresas (Departamento de Finanzas y Contabilidad) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp388826 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Sala Franco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni20040 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => Sala Galvañ [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8221 [EMAIL_FACULTAD] => Gemma.Sala@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni29878 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Tatay Puchades [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2237 [EMAIL_FACULTAD] => Carmen.Tatay@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni35103 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Terol Gómez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni12661 [NOMBRE_PERSONA] => Remedios [APELLIDOS] => Roqueta Buj [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [NPI] => H0419 [EMAIL_FACULTAD] => Remedios.Roqueta@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp67769 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Palomar Olmeda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio de Broseta Abogados, Área de Derecho Público [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Professorat

Aradilla Marqués, María José
Profesora Titular de Universidad.Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social.Universitat de València..
Crespo Pérez, Juan de Dios
Vicepresidente. Ilustre Colegio de Abogados de Valencia - ICAV
Fernández Prats, María Celia
Contratado/a Doctor/a. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València
García Caba, Miguel María
Abogado especializado en Derecho Administrativo, Derecho del Deporte, RSC y Buen gobierno
García Rubio, María Amparo
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València
López Balaguer, Mercedes
Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València.
Montes Sebastián, Beatriz
Letrada de la Universitat Politècnica de València
Palomar Olmeda, Alberto
Socio de Broseta Abogados, Área de Derecho Público
Pedrajas Quiles, Pablo
Director área fiscal. Despacho Abdón Pedrajas y Molero. Abogado. Economista..
Rodríguez García, José
Abogado. Máster en Derecho del deporte
Roqueta Buj, Juan Pío
Universal Cerámica SL (Unicer).Director Financiero y de Administración. Univerdad Jaume I.Profesor asociado del Grado de Administración y Dirección de Empresas (Departamento de Finanzas y Contabilidad)
Roqueta Buj, Remedios
Catedrática de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València.
Sala Franco, Tomás
Sala Galvañ, Gemma
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València
Tatay Puchades, María del Carmen
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València
Terol Gómez, Ramón
Profesor/a Titular de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò