3a Edició - Codi 22722550

Array ( [CODIGO] => 22722550 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 33.00 [FECHA_INICIO] => 12/04/2023 [FECHA_FIN] => 07/07/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/03/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria - SEFH [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Teràpies CAR-T per a Farmacèutics Hospitalaris i Hematòlegs [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimecres de 16 a 18h, [REQUISITOS_TITULACION] => Título dirigido a farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria, hematólogos y pediatras que tengan conocimientos clínicos básicos en el ámbito de las terapias celulares que quieran adquirir las competencias para manejo de terapias con CAR-T. Se valorará que trabajen en hospitales acreditados por el SNS para terapia con células CAR-T o en hospitales donde se realiza seguimiento de pacientes tratados con terapia con CAR-T. Requisitos específicos para poder acceder al curso. Junto a las titulaciones oficiales de acceso se valorarán de forma conjunta los siguientes aspectos: - Trabajar en el campo de las terapias celulares en Centros designados para terapias CAR-T comerciales dentro del SNS o participar en ensayos clínicos con células CAR-T, evaluado sobre la base del curriculum vitae. (10 puntos) - Trabajar como facultativo implicado en el seguimiento de los pacientes que han recibido tratamiento con CAR-T en Centros NO designados para el uso de terapias CAR-T. (5 puntos) - Ser socio de la SEHH o la SEFH de al menos 1 año de antigüedad en el momento de la fecha límite para realizar la preinscripción. (5 puntos) - Trabajar como facultativo en otras áreas pero con interés en las terapias CAR-T. (2 puntos) - Médicos y farmacéuticos residentes de 3º-4º años. (1 punto) [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Formar a professionals de la salut en els diferents aspectes del procés assistencial del tractament amb teràpies CAR-T, des de la selecció dels pacients a la infusió dels medicaments CAR-T, així com el seguiment clínic i l'avaluació dels resultats en salut. Competències que desenvoluparà l'alumne: - Aprendre els conceptes bàsics de teràpia cel·lular amb CAR-T, el marc regulador i les condicions d'utilització dins del SNS. - Adquirir coneixement i habilitats per als procediments tècnics necessaris per a garantir que l'obtenció de la mostra per a la fabricació així com la manipulació del medicament CAR-T una vegada elaborat es realitzen amb garanties - Ser capaç d'establir criteris de selecció i avaluació als pacients candidats a teràpia CAR-T. - Saber detectar i desenvolupar protocols de maneig dels efectes secundaris de les teràpies CAR-T i farmacovigilància. - Establir indicadors i mesurament de resultats en salut en la pràctica clínica. - Familiaritzar-se amb el registre de les variables clíniques en el EBMT Cellular Therapy Registry i VALTERMED, a més d'aspectes reglamentaris. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => En línia i estudi de l'alumne [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Diploma d'especialització que pretén una formació específica en l'àrea biològica o clínica d'especialistes en Hematologia, Farmacèutics Hospitalaris i altres professionals de la salut relacionats amb l'atenció mèdica de pacients que requereixen teràpia cel·lular amb cèl·lules CAR , que puga facilitar la seua incorporació a centres que administren, referisquen o facen el seguiment d'aquesta mena de pacients. La formació inclourà els diferents aspectes del procés assistencial del tractament amb teràpies CAR-T, des de la selecció dels pacients a la infusió dels medicaments CAR-T, així com el seguiment clínic i l'avaluació dels resultats en salut. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció a la teràpia CAR-T: un medicament viu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció a la teràpia CAR-T: un medicament viu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Principis generals de la immunoteràpia cel·lular adoptiva. El trasplantament de progenitors hematopoètics. Teràpia cel·lular en Hematologia. 1.2. Immunoteràpia cel·lular antitumoral. Bases del reconeixement immunològic i mecanismes de fuita. Dianes antigèniques en neoplàsies de limfòcits B. Tècniques de teràpia gènica per a la modulació de la resposta immune. 1.3. Reptes i necessitats de la Farmàcia Hospitalària davant les teràpies CAR-T. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Principis generals de la immunoteràpia cel·lular adoptiva. El trasplantament de progenitors hematopoètics. Teràpia cel·lular en Hematologia. 1.2. Immunoteràpia cel·lular antitumoral. Bases del reconeixement immunològic i mecanismes de fuita. Dianes antigèniques en neoplàsies de limfòcits B. Tècniques de teràpia gènica per a la modulació de la resposta immune. 1.3. Reptes i necessitats de la Farmàcia Hospitalària davant les teràpies CAR-T. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Normativa i acreditacions d'unitats CAR-T [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Normativa i acreditacions d'unitats CAR-T [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació industrial. 2.2. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial. 2.3. Normativa: Acreditació d'Unitats Clíniques. FACT-JACIE-CAT-ONC, estàndard FACT per a cèl·lules efectors immunes. 2.4. Procés de designació de centres per a la utilització de CAR-T. Criteris i estàndards per a l'administració de CAR-T en l'SNS. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació industrial. 2.2. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial. 2.3. Normativa: Acreditació d'Unitats Clíniques. FACT-JACIE-CAT-ONC, estàndard FACT per a cèl·lules efectors immunes. 2.4. Procés de designació de centres per a la utilització de CAR-T. Criteris i estàndards per a l'administració de CAR-T en l'SNS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Indicacions de CAR-T i avaluació del pacient [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indicacions de CAR-T i avaluació del pacient [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.Resultats dels medicaments CAR-T en el xiquet, adolescent i adult jove amb leucèmia aguda linfoblástica. 3.2. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb limfoma de cèl·lules B agressiu. 3.3. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb mieloma múltiple. 3.4. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb leucèmia aguda linfoblàstica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1.Resultats dels medicaments CAR-T en el xiquet, adolescent i adult jove amb leucèmia aguda linfoblástica. 3.2. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb limfoma de cèl·lules B agressiu. 3.3. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb mieloma múltiple. 3.4. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb leucèmia aguda linfoblàstica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Via clínica CAR-T. Responsabilitats tècniques i administratives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Via clínica CAR-T. Responsabilitats tècniques i administratives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Selecció racional del pacient per a rebre CAR-T 4.2. Procediment per a la valoració de sol·licituds pel grup d'experts del Sistema Nacional de Salut i derivació de pacient. 4.3. Valoració, planificació d'afèresi de limfòcits i enviament del producte d'afèresi. Traçabilitat del producte d'afèresi. Aspectes de qualitat en la teràpia cel·lular. 4.4. Recepció, l'emmagatzematge, dispensació i infusió del medicament CAR-T: responsabilitats tècniques i administratives dels diferents [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1. Selecció racional del pacient per a rebre CAR-T 4.2. Procediment per a la valoració de sol·licituds pel grup d'experts del Sistema Nacional de Salut i derivació de pacient. 4.3. Valoració, planificació d'afèresi de limfòcits i enviament del producte d'afèresi. Traçabilitat del producte d'afèresi. Aspectes de qualitat en la teràpia cel·lular. 4.4. Recepció, l'emmagatzematge, dispensació i infusió del medicament CAR-T: responsabilitats tècniques i administratives dels diferents [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Seguiment i toxicitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguiment i toxicitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Síndrome de liberació de citoquines: gradació actual i recomanacions per al maneig del pacient. 5.2. Avanços en el tractament del ICANS (immune efector cell-associated neurotoxicity syndrome) 5.3. Atres complicacions a cort i llarg plao: aplàsia, infeccions, síndrome d'activació macrofàgica. 5.4. Fallada en el tractament amb el medicament CAR-T: mecanismes de resistència i recaiguda [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. Síndrome de liberació de citoquines: gradació actual i recomanacions per al maneig del pacient. 5.2. Avanços en el tractament del ICANS (immune efector cell-associated neurotoxicity syndrome) 5.3. Atres complicacions a cort i llarg plao: aplàsia, infeccions, síndrome d'activació macrofàgica. 5.4. Fallada en el tractament amb el medicament CAR-T: mecanismes de resistència i recaiguda [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Registre i avaluació del medicament [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Registre i avaluació del medicament [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Seguiment a llarg plaç i farmacovigilància dels medicaments CAR-T 6.2. Registre i avaluació de teràpies CAR-T en el EBMT Cellular Therapy Registry i altres registres nacionals/RWE 6.3. Registre i avaluació de teràpies CAR-T mitjançant VALTERMED. 6.4. Criteris de finançament dels medicaments CAR-T segons les indicacions. Sistema de reembossament. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Seguiment a llarg plaç i farmacovigilància dels medicaments CAR-T 6.2. Registre i avaluació de teràpies CAR-T en el EBMT Cellular Therapy Registry i altres registres nacionals/RWE 6.3. Registre i avaluació de teràpies CAR-T mitjançant VALTERMED. 6.4. Criteris de finançament dels medicaments CAR-T segons les indicacions. Sistema de reembossament. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Novetats en investigació i perspectives de futur [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Novetats en investigació i perspectives de futur [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1. Medicaments CAR-T de tercera i quarta generació. Noves estratègies en la producció de CAR-T. 7.2. Medicaments CAR-T en tumors sòlids. 7.3. Recerca i desenvolupament clínic de teràpies CAR-T en altres malalties neoplàsiques. 7.4. Models innovadors d'accés a medicaments CAR-T i altres teràpies avançades. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1. Medicaments CAR-T de tercera i quarta generació. Noves estratègies en la producció de CAR-T. 7.2. Medicaments CAR-T en tumors sòlids. 7.3. Recerca i desenvolupament clínic de teràpies CAR-T en altres malalties neoplàsiques. 7.4. Models innovadors d'accés a medicaments CAR-T i altres teràpies avançades. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp20400 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Arbona Castaño [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp138197 [NOMBRE_PERSONA] => Pere [APELLIDOS] => Barba Suñol [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Vall d'Hebron [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp368816 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Blanquer Blanquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp368830 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Carolina [APELLIDOS] => Caballero González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematóloga. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp400055 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Caballero Velázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp17499 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Calleja Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Vírgen Macarena de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp45098 [NOMBRE_PERSONA] => María Josep [APELLIDOS] => Carreras Soler [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe clínico de la Unidad de Farmacia Oncológica. Hospital Universitario Vall d¿Hebrón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp368820 [NOMBRE_PERSONA] => Albert [APELLIDOS] => Catalá Temprano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo pediatra. Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp17788 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Clopés Estela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Adjunta a la Dirección. Institut Català d'Oncologia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp138218 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Delgado González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo Institut Hemato-Oncológico. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp48795 [NOMBRE_PERSONA] => María Sacramento [APELLIDOS] => Díaz Carrasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Servicio de Farmacia . Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp368826 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Escudero Vilaplana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutico especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital General Universitario Gregorio Marañón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp368835 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Flores Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio Farmacia Hospitalaria. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp368836 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => García Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp368845 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Guedan Carrió [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica investigadora. Institut d'Investigació Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp400054 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Hernani Morales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp368818 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Jiménez Cabrera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Licenciatura en Farmacia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp368843 [NOMBRE_PERSONA] => Manel [APELLIDOS] => Juan Otero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Inmunoterapia. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp367755 [NOMBRE_PERSONA] => Mi [APELLIDOS] => Kwon [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Sección Clínica -Servicio de Hematología Hospital Gral. Univ. Gregorio Marañon [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp378714 [NOMBRE_PERSONA] => Miriam [APELLIDOS] => López Parra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp368817 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Lozano Blázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Hospital. Hospital Universitario Central de Asturias - HUCA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp378753 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Marcos Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp368829 [NOMBRE_PERSONA] => Lorena [APELLIDOS] => Martín Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuróloga. Servicio de Neurología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp368847 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Jesús [APELLIDOS] => Martín Liberal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Oncólogo médico. Servicio de Oncología Médica. Hospital Duran i Reynals [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp368834 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Martín Prado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp376707 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Martínez Cibrian [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto. Servicio Hematologia. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp387688 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Martínez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp445970 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Eduardo [APELLIDOS] => Megías Vericat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Farmacia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp368815 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Moraleda Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp17502 [NOMBRE_PERSONA] => María Estela [APELLIDOS] => Moreno Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital de Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp368850 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Muñoz Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacèutica Adjunta. Servei de Farmàcia ICO Hospitalet [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp400053 [NOMBRE_PERSONA] => Valentín [APELLIDOS] => Ortiz Maldonado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp138225 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pérez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Hemato-oncología pediátrica. Hospital Universitario La Paz [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp368838 [NOMBRE_PERSONA] => María Antonia [APELLIDOS] => Pérez Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp138212 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Pérez Simón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Sercicio de Hematología y Hemoterapia. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni15259 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Poveda Andrés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmacologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => I4079 [EMAIL_FACULTAD] => jopoan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp378893 [NOMBRE_PERSONA] => Felipe [APELLIDOS] => Prósper Cardoso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-director del Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universitaria de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp368831 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Reguera Ortega [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp376917 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Revuelta Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp368846 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Ribera Santasusana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Hematología Clínica. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp368819 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Rives Solà [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni66447 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Rodríguez Otero [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Clínica Asociada de la Universidad de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp376878 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ruiz Caldes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp138191 [NOMBRE_PERSONA] => Fermín [APELLIDOS] => Sánchez-Guijo Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp368851 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Soler Rotllant [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaira. Hospital Duran i Reynals [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp368848 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Sureda Balari [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Hematología Clínica. Hospital Duran i Reynals [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => uni41606 [NOMBRE_PERSONA] => Alvaro [APELLIDOS] => Urbano Ispizua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Instituto Hemato-Oncológico. Hospital Clínic. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp138198 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Valcárcel Ferrerías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Vall d'Hebron, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp368839 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Vega Coca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp367473 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Vinent Genestar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de la Unidad de Farmacia Oncológica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp367473 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Vinent Genestar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de la Unidad de Farmacia Oncológica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització en Teràpies CAR-T per a Farmacèutics Hospitalaris i Hematòlegs


Metodologia

En línia i estudi de l'alumne

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò