9a Edició - Codi 22721660

Array ( [CODIGO] => 22721660 [EDICION] => 9 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 900 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 14/03/2023 [FECHA_FIN] => 16/12/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 01/02/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => -Llicenciats i/o Graduats Univerisitaris pertanyents a l'àmbit del curs (la salut). -Estudiants als quals els falte menys d'un 10% dels crèdits del pla nou. Aquests estudiants es comprometen a ser graduats abans que finalitze el curs. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'aplicació de la bioètica assistencial dins de l'àmbit sanitari és una pràctica que hauria d'estar generalitzada en tots els llocs i institucions relacionades amb el sistema sanitari. Els riscos a presentar-se en el dia a dia són diversos i requereixen d'una atenció ràpida i un abordatge especial. Saber identificar aquestes situacions i saber què fer és part de la formació del professional de la salut que estudia el Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari. Aquest curs ofereix les eines per a plantejar solucions als problemes que puguen sorgir en l'àmbit sanitari, així com per a reforçar la decisió dels professionals. Dins del programa del Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari s'abordaran els següents temes: introducció a l'ètica, bioètica i deontologia per a professionals de l'àmbit sanitari, la bioètica en les organitzacions sanitàries i bioètica assistencial, així com la presentació de dilemes en aquest apartat. També els aspectes mèdic-legals de l'àmbit, així com la qualitat i seguretat relacionats. La qualitat en les organitzacions sanitàries i en l'assistència sanitària, la seguretat i salut laboral dels professionals sanitaris, així com la seguretat clínica, la seguretat del pacient i la protecció de dades són també matèries que s'estudien en el màster. Avantatges de cursar el Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari: 1. Formar professionals capacitats per a formar part de comités de Bioètica Assistencial, de Qualitat o de Seguretat d'hospitals o altres institucions sanitàries, tant públiques com privades. 2. Formar professionals que opten per dedicar-se a la investigació i docència en aquesta matèria i al seu torn formar a altres especialistes. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Existeixen nombrosos escenaris socials i laborals on els conflictes que es produeixen requereixen d'un abordatge adequat, sobretot quan es presenten dilemes ètics. L'àmbit de la salut i sanitari no és l'excepció, raó per la qual és necessari comptar amb una especialització on es tracten de manera puntual aquests temes com el Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari de la Universitat de València, únic en el seu tipus. En aquest es tracten temes indispensables com la bioètica i la deontologia, els quals han de ser àmbits prioritaris entre l'absolutisme de la tècnica i la responsabilitat moral. És així que el Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari ofereix als seus estudiants i a la societat en general una formació en Ètica, Bioètica i Deontologia. El màster està obert per a professionals de diferents disciplines relacionades amb l'àmbit sanitari. Gràcies a la formació obtinguda, adquiriran diverses competències i destreses davant problemes complexos en aquest tema. Per a això, comptaran amb l'assessorament d'altres professionals especialitzats en Bioètica Assistència Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari. Mitjançant el Màster Propi en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari, els professionals obtindran els següents coneixements i habilitats: - Oferir resposta a les expectatives, valors i interessos de les persones en el marc d'un context *bioético, de qualitat i assegurança en l'àmbit sanitari. - Oferir aquelles possibilitats de poder desenvolupar-se en un entorn *bioético on es promoga la qualitat i la seguretat no sols dels pacients, sinó dels propis professionals. - Usar tècniques de millora de la qualitat assistencial mitjançant el desenvolupament de la capacitat individual per a dissenyar plans d'acció en el treball en serveis de salut. - Emprar sistemes d'avaluació externa i acreditació dels serveis sanitaris més implementats i estratègies per a la seua implantació. - Aplicar la metodologia usada per a analitzar, previndre i notificar sobre esdeveniments adversos. - Identificar possibles riscos patits pels professionals respecte al sistema sanitari. Coneixes les mesures per a previndre, eliminar o reduir tals riscos. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció a l'ètica, bioètica i deontologia per a professionals en l'àmbit sanitari [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció a l'ètica, bioètica i deontologia per a professionals en l'àmbit sanitari [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TEMA 1. Introducció a l'ètica per a professionals en l'àmbit sanitari. TEMA 2: Introducció a la bioètica per a professionals en l'àmbit sanitari. TEMA 3: Introducció a la deontologia per a professionals en l'àmbit sanitari. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TEMA 1. Introducció a l'ètica per a professionals en l'àmbit sanitari. TEMA 2: Introducció a la bioètica per a professionals en l'àmbit sanitari. TEMA 3: Introducció a la deontologia per a professionals en l'àmbit sanitari. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Bioètica en les organitzacions sanitàries i bioètica assistencial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Bioètica en les organitzacions sanitàries i bioètica assistencial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TEMA 1: Bioètica Assistencial. TEMA 2: Comités ètics multidisciplinaris. TEMA 3: Bioètica de les organitzacions sanitàries. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TEMA 1: Bioètica Assistencial. TEMA 2: Comités ètics multidisciplinaris. TEMA 3: Bioètica de les organitzacions sanitàries. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Dilemes en bioètica assistencial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dilemes en bioètica assistencial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TEMA 1: Dilemes ètics entorn de l'origen de la vida. TEMA 2: Dilemes ètics entorn del final de la vida. TEMA 3: Altres dilemes ètics en l'àmbit sanitari. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TEMA 1: Dilemes ètics entorn de l'origen de la vida. TEMA 2: Dilemes ètics entorn del final de la vida. TEMA 3: Altres dilemes ètics en l'àmbit sanitari. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes mèdic-legals de la bioètica assistencial i de la qualitat i la seguretat en l'àmbit sanitari. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes mèdic-legals de la bioètica assistencial i de la qualitat i la seguretat en l'àmbit sanitari. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TEMA 1: Bioètica i dret: biodret. TEMA 2: El Codi Penal i tipus delictius en l'àmbit sanitari. TEMA 3: La Responsabilitat sanitària i els seus tipus. TEMA 4: Aspectes mèdic-legals del Dret Civil en l'àmbit sanitari. TEMA 5: Aspectes mèdic-legals del Dret del Treball en l'àmbit sanitari. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TEMA 1: Bioètica i dret: biodret. TEMA 2: El Codi Penal i tipus delictius en l'àmbit sanitari. TEMA 3: La Responsabilitat sanitària i els seus tipus. TEMA 4: Aspectes mèdic-legals del Dret Civil en l'àmbit sanitari. TEMA 5: Aspectes mèdic-legals del Dret del Treball en l'àmbit sanitari. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => La qualitat en les organitzacions sanitàries i en l'assistència sanitària [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La qualitat en les organitzacions sanitàries i en l'assistència sanitària [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TEMA 1: Introducció a la qualitat en les organitzacions sanitàries TEMA 2: Qualitat i excel·lència en les organitzacions sanitàries TEMA 3: Qualitat i gestió en les organitzacions sanitàries TEMA 4: La qualitat en l'assistència sanitària TEMA 5: Avaluació de la qualitat assistencial TEMA 6: La qualitat en l'estructura hospitalària TEMA 7: La qualitat en l'assistència i els seus resultats en l'àmbit sanitari TEMA 8: Acreditació d'hospitals i sistemes d'acreditació en l'àmbit internacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TEMA 1: Introducció a la qualitat en les organitzacions sanitàries TEMA 2: Qualitat i excel·lència en les organitzacions sanitàries TEMA 3: Qualitat i gestió en les organitzacions sanitàries TEMA 4: La qualitat en l'assistència sanitària TEMA 5: Avaluació de la qualitat assistencial TEMA 6: La qualitat en l'estructura hospitalària TEMA 7: La qualitat en l'assistència i els seus resultats en l'àmbit sanitari TEMA 8: Acreditació d'hospitals i sistemes d'acreditació en l'àmbit internacional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat i salut laboral dels professionals sanitaris [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat i salut laboral dels professionals sanitaris [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TEMA 1: Introducció a la seguretat i salut laboral. TEMA 2: Especialitats en prevenció de riscos laborals. TEMA 3: Avaluació de riscos laborals. TEMA 4: Riscos laborals més freqüents en l'àmbit sanitari. TEMA 5: Gestió i integració de la prevenció, qualitat i medi ambient en l'entitat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TEMA 1: Introducció a la seguretat i salut laboral. TEMA 2: Especialitats en prevenció de riscos laborals. TEMA 3: Avaluació de riscos laborals. TEMA 4: Riscos laborals més freqüents en l'àmbit sanitari. TEMA 5: Gestió i integració de la prevenció, qualitat i medi ambient en l'entitat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Seguretat clínica, seguretat del pacient i protecció de dades en l'àmbit sanitari [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguretat clínica, seguretat del pacient i protecció de dades en l'àmbit sanitari [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => TEMA 1: Seguretat clínica TEMA 2: Seguretat del pacient TEMA 3: Protecció de dades en l'àmbit sanitari [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => TEMA 1: Seguretat clínica TEMA 2: Seguretat del pacient TEMA 3: Protecció de dades en l'àmbit sanitari [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721660 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El TFM consta de dos apartats: - Apartat un: Realització d'una descripció i anàlisi dels diferents capítols que conté el màster. - Apartat dos: Selecció d'un tema corresponent a un dels mòduls temàtics dels quals conformen el màster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => El TFM consta de dos apartats: - Apartat un: Realització d'una descripció i anàlisi dels diferents capítols que conté el màster. - Apartat dos: Selecció d'un tema corresponent a un dels mòduls temàtics dels quals conformen el màster. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni23349 [NOMBRE_PERSONA] => María Carmen [APELLIDOS] => Blasco Ausina [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M8833 [EMAIL_FACULTAD] => blasauma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66615 [NOMBRE_PERSONA] => Arantxa [APELLIDOS] => Blasco Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5056 [EMAIL_FACULTAD] => blasea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp139466 [NOMBRE_PERSONA] => Patrick [APELLIDOS] => Cadeddu Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico del trabajo en Diputación de Valencia. Máster oficial en prevención de riesgos laborales y Máster oficial en salud pública y gestión sanitaria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp138975 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen Gloria [APELLIDOS] => Casanova Mayordomo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Filosofia y Letras. Master en Bioética. Master en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp328790 [NOMBRE_PERSONA] => Vicenta María [APELLIDOS] => Cutanda Solaz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni46253 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => González Soler [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni1149 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Hernández Gil de Tejada [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G5145 [EMAIL_FACULTAD] => tejada@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni46338 [NOMBRE_PERSONA] => Cynthia [APELLIDOS] => Higueras Villar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M5159 [EMAIL_FACULTAD] => hivicyn@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp16671 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Lázaro Casajús [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Psiquiatría. Master en Medicina Legal y Forense. Master en Valoración del Daño Corporal y Pericia Médica. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp138976 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel Cristina [APELLIDOS] => Pelufo Enguix [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Medicina y Cirugía. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Master en Derecho y Bioética. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni45796 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa María [APELLIDOS] => Pinto Bonilla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M5136 [EMAIL_FACULTAD] => ropinbo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp307160 [NOMBRE_PERSONA] => María Amparo [APELLIDOS] => Ramón Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp36801 [NOMBRE_PERSONA] => Alfredo [APELLIDOS] => Ribelles Villalba [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina del Trabajo. Máster en Ergonomía y Condiciones de trabajo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni2920 [NOMBRE_PERSONA] => Santiago [APELLIDOS] => Rincón Velázquez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València. Médico forense. Instituto de Medicina legal de Valencia [NPI] => G8163 [EMAIL_FACULTAD] => srincon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni2555 [NOMBRE_PERSONA] => Alfonso Amador [APELLIDOS] => Valverde Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad. Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [NPI] => H6500 [EMAIL_FACULTAD] => valverde@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1149 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás [APELLIDOS] => Hernández Gil de Tejada [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G5145 [EMAIL_FACULTAD] => tejada@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66615 [NOMBRE_PERSONA] => Arantxa [APELLIDOS] => Blasco Serra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Anatomia i Embriologia Humana. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5056 [EMAIL_FACULTAD] => blasea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Bioètica Assistencial, Qualitat i Seguretat en l'Àmbit Sanitari


Programa

Introducció a l'ètica, bioètica i deontologia per a professionals en l'àmbit sanitari
+
Bioètica en les organitzacions sanitàries i bioètica assistencial
+
Dilemes en bioètica assistencial
+
Aspectes mèdic-legals de la bioètica assistencial i de la qualitat i la seguretat en l'àmbit sanitari.
+
La qualitat en les organitzacions sanitàries i en l'assistència sanitària
+
Seguretat i salut laboral dels professionals sanitaris
+
Seguretat clínica, seguretat del pacient i protecció de dades en l'àmbit sanitari
+
Treball fi de Màster
+

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò