21a Edició - Codi 22711010

Array ( [CODIGO] => 22711010 [EDICION] => 21 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 3300 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 21/10/2022 [FECHA_FIN] => 24/09/2023 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 07/10/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Charo [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Vázquez Santos [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => charo.vazquez@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Divendres de 16 a 21h. i dissabtes de 9 a 14h. [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i/o graduats en Psicologia, Medicina, Pedagogia i Psicopedagogia, Magisteri, Logopèdia, Fisioteràpia, Treball Social i Teràpia Ocupacional. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els primers anys de vida d'una persona representen una etapa crítica del desenvolupament, on es configuraran des de la maduresa biològica i habilitats motrius, perceptives i lingüístiques fins a cognitives i socials per a possibilitar la interacció amb el mitjà. Més que la rehabilitació, l'atenció precoç també es tradueix com a atenció mèdica, psicològica i educativa, a més d'oferir suport a la família en determinades circumstàncies (com en cas de discapacitat i problemes del desenvolupament). Les problemàtiques greus que afecten els nounats o en els primers mesos de vida han millorat de manera rellevant amb els avanços de la medicina perinatal i diverses teràpies específiques. Ha disminuït la mortalitat, però també ha augmentat la supervivència, com en els grans prematurs, amb seqüeles en el neurodesenvolupament en diferent quantia. Les seqüeles motores greus com a Paràlisi Cerebral han disminuït, però s'han incrementat altres com a alteracions motores fines, baix nivell cognitiu, trastorns del comportament, dèficit d'atenció i hiperactivitat, trastorns de l'espectre autista, etc. Tot això suposa un increment de la demanda del seguiment evolutiu i de les teràpies especifiques competents en l'àmbit de la ATENCION PRIMERENCA, amb el conseqüent increment de centres i especialistes qualificats, la formació dels quals es rep a través d'aquest Màster de Desenvolupament infantil i Atenció precoç que en realitzar-se en la seua 20a edició avala el seu major reconeixement. Nombrosos estudis han provat els efectes positius que té l'estimulació en xiquets a edat primerenca, independentment de si tenen o no una discapacitat. Gràcies a l'atenció precoç es disminueix l'impacte de les discapacitats i s'obri la porta a una normalització dels processos evolutius, com a domini de la motricitat, rendiment intel·lectual, desenvolupament del llenguatge, etc. aspectes que estan contemplats en el Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç. Avantatges de cursar el Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç: 1. Tindre una formació avançada i especialitzada en assistència, docència i investigació en desenvolupament infantil i atenció precoç. 2. Amb aquests coneixements i competències professionals, poder exercir en centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, unitats d'atenció precoç (en serveis de neonatologia i centres d'educació especial), gabinets psicopedagògics especialitzats en primera infància, clíniques de logoterapia infantil, centres de rehabilitació i fisioteràpia infantil, escoles d'educació infantil, centres d'educació especial, etc. 3. Cobrir la manca i insuficiència d'especialistes en atenció precoç que a més compten amb una adequada formació i sensibilització per a donar cobertura a la població infantil que ho requerisca. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L'Atenció precoç abasta a xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys d'edat, i es refereix al conjunt d'intervencions dirigides a aquesta població, així com a la família i a l'entorn. La intenció és donar resposta primerenca i oportuna a aquelles necessitats transitòries o permanents que presenten els xiquets que patisquen trastorns en el seu desenvolupament o que tinguen risc de patir-los. Aquestes intervencions han de ser dutes a terme per professionals especialitzats, i ací el Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç de la Universitat de València pot donar resposta a això. Existeixen en la Comunitat Valenciana més de 2.500 xiquets que són atesos per professionals en desenvolupament infantil i atenció precoç. En el Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç es realitza una revisió actualitzada de les bases neurològiques i intervencions psicopedagògiques que serviran per a capacitar als estudiants en el coneixement i maneig de tots els aspectes del neurodesenvolupament i l'atenció precoç en xiquets. Mitjançant l'obtenció del Màster Propi en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç, professionals en Psicologia, Medicina, Pedagogia i Psicopedagogia, així com graduats i graduades en Magisteri, Logoterapia, Fisioteràpia, Treball Social i Teràpia Ocupacional comptaran amb els coneixements i eines necessaris per a abordar de manera adequada el següent: - Tindre una formació integral en el neurodesenvolupament i l'atenció precoç, des del naixement fins als sis anys. - Oferir un coneixement per a atenció de les famílies des de la intervenció en els entorns i contextos naturals. - Conéixer els fonaments neurobiològics del desenvolupament infantil. - Formació en el diagnòstic en atenció precoç, on s'informarà les causes de caràcter biològic i psicosocial dels trastorns del desenvolupament, les diferents escales i instruments de valoració i diagnòstic, a més de l'abordatge de casos pràctics. - Conéixer la població susceptible d'intervenció (nounats, xiquets sords, xiquets cecs, patologies associades a retards maduratius, patologies motores, xiquets amb trastorns generalitzats del desenvolupament, etc.). [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments Neurobiològics del Desenvolupament Infantil [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments Neurobiològics del Desenvolupament Infantil [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. ANATOMIA I PLASTICITAT CEREBRAL. 2. ASPECTES OBSTÈTRICS I GINECOLÒGICS. 3. FONAMENTACIÓ DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. LLIBRE BLANC. 4. DESENVOLUPAMENT INTRAÚTERO I EXÁMEN NEUROLÒGIC DEL PRIMER ANY DE VIDA. 5. BASES GENÈTIQUES I APORTACIONS DE LES NEUROCIÈNCIES Als FONAMENTS NEUROLÒGICS. [DESCRIPCION2] => 1. ANATOMÍA Y PLASTICIDAD CEREBRAL. 2. ASPECTOS OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS. 3. FUNDAMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN TEMPRANA. LIBRO BLANCO. 4. DESARROLLO INTRAÚTERO Y EXÁMEN NEUROLÓGICO DEL PRIMER AÑO DE VIDA. 5. BASES GENÉTICAS Y APORTACIONES DE LAS NEUROCIENCIAS A LOS FUNDAMENTOS NEUROLÓGICOS. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. ANATOMIA I PLASTICITAT CEREBRAL. 2. ASPECTES OBSTÈTRICS I GINECOLÒGICS. 3. FONAMENTACIÓ DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. LLIBRE BLANC. 4. DESENVOLUPAMENT INTRAÚTERO I EXÁMEN NEUROLÒGIC DEL PRIMER ANY DE VIDA. 5. BASES GENÈTIQUES I APORTACIONS DE LES NEUROCIÈNCIES Als FONAMENTS NEUROLÒGICS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Atenció Primerenca [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Atenció Primerenca [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. CARÀCTER PREVENTIU I ASSISTENCIAL DE LA A. T. 2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. 3. CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA (CDIAT). 4. FORMACIÓ EN ATENCIÓ PRIMERENCA. 5. MARQUE CONCEPTUAL DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. 6. MALTRACTAMENT EN LA INFÀNCIA. 7. ESTUDI DE CASOS. 8. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. 9. ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. CARÀCTER PREVENTIU I ASSISTENCIAL DE LA A. T. 2. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. 3. CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I ATENCIÓ PRIMERENCA (CDIAT). 4. FORMACIÓ EN ATENCIÓ PRIMERENCA. 5. MARQUE CONCEPTUAL DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. 6. MALTRACTAMENT EN LA INFÀNCIA. 7. ESTUDI DE CASOS. 8. DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL. 9. ESTIMULACIÓ MULTISENSORIAL. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Desenvolupament Infantil [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Desenvolupament Infantil [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. EXAMEN NEONATAL SEGONS BRAZELTON. 2. ASPECTES NEONATOLÓGICOS. 3. APORTACIONS DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA A l'ATENCIÓ PRIMERENCA. 4. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 0 3 ANYS. 5. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 3 6 ANYS. 6. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. 7. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE: LA PRÀCTICA EN EL CDIAT.ESTUDI DE CASOS. 8. ASPECTES EDUCATIUS DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. 9. DETECCIÓ PRECOÇ DEL DÈFICIT ATENCIONAL I HIPERACTIVITAT I FUNCIONS EXECUTIVES I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN TDAH. 10. INTERVENCIÓ PRECOÇ EN TDAH INFANTIL. 11. ASPECTES LÚDICS. JOC I JOGUET. 12. EL DUEL EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT. 13. PREVENCIÓ DES DELS CDIATs. [DESCRIPCION2] => 1. EXAMEN NEONATAL SEGÚN BRAZELTON. 2. ASPECTOS NEONATOLÓGICOS. 3. APORTACIONES DE LA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA A LA ATENCIÓN TEMPRANA. 4. DESARROLLO EVOLUTIVO: 0 ¿ 3 AÑOS. 5. DESARROLLO EVOLUTIVO: 3 ¿ 6 AÑOS. 6. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 7. COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: LA PRÁCTICA EN EL CDIAT.ESTUDIO DE CASOS. 8. ASPECTOS EDUCATIVOS DE LA ATENCIÓN TEMPRANA. 9. DETECCIÓN PRECOZ DEL DÉFICIT ATENCIONAL E HIPERACTIVIDAD Y FUNCIONES EJECUTIVAS E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN TDAH. 10. INTERVENCIÓN PRECOZ EN TDAH INFANTIL. 11. ASPECTOS LÚDICOS. JUEGO Y JUGUETE. 12. EL DUELO EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO. 13. PREVENCIÓN DESDE LOS CDIATs. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. EXAMEN NEONATAL SEGONS BRAZELTON. 2. ASPECTES NEONATOLÓGICOS. 3. APORTACIONS DE LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA A l'ATENCIÓ PRIMERENCA. 4. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 0 3 ANYS. 5. DESENVOLUPAMENT EVOLUTIU: 3 6 ANYS. 6. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE. 7. COMUNICACIÓ I LLENGUATGE: LA PRÀCTICA EN EL CDIAT.ESTUDI DE CASOS. 8. ASPECTES EDUCATIUS DE L'ATENCIÓ PRIMERENCA. 9. DETECCIÓ PRECOÇ DEL DÈFICIT ATENCIONAL I HIPERACTIVITAT I FUNCIONS EXECUTIVES I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN TDAH. 10. INTERVENCIÓ PRECOÇ EN TDAH INFANTIL. 11. ASPECTES LÚDICS. JOC I JOGUET. 12. EL DUEL EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT. 13. PREVENCIÓ DES DELS CDIATs. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Diagnòstic en Atenció Primerenca [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Diagnòstic en Atenció Primerenca [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.DIAGNÒSTIC ETIOLÒGIC I SINDRÓMICO. 2.TÈCNIQUES I INSTRUMENTS. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.DIAGNÒSTIC ETIOLÒGIC I SINDRÓMICO. 2.TÈCNIQUES I INSTRUMENTS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Població susceptible d'Intervenció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Població susceptible d'Intervenció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. FACTORS DE RISC I ONTOGÉNESIS NEUROEVOLUTIVA. 2. PREMATURITAT, SOTA PES I SEGUIMENT NEUROEVOLUTIVO. PRIMERA NOTÍCIA. 3. ATENCIÓ PRIMERENCA DES DE LES UNITATS NEONATALS. 4. SÍNDROME DE DOWN. 5. INTERVENCIÓ EN TRASTORNS DEL PROCESSAMENT SENSORIAL I EN TEA. 6. DISCAPACITAT VISUAL. 7. DISCAPACITAT AUDITIVA. 8. ASPECTES NEUROLÒGICS. 9. ALTRES PATOLOGIES I SÍNDROMES. 10. TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA. 11. INTERACCIONS PRIMERENQUES EN EL DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL. 12. EL CONTE COM A RECURS EN ATENCIÓ PRIMERENCA. 13.TRASTORNS MOTORS, P.C.I. 14. FISIOTERÀPIA EN A.T. I MUSICOTERÀPIA. 15. ASPECTES ORTOPÈDICS I TRAUMATOLÒGICS. 16. METODOLOGIA PETÖ D'EDUCACIÓ CONDUCTIVA. 17. TRACTAMENTS NUTRICIONALS ESPECÍFICS EN XIQUETS/AS AMB MALALTIA NEUROLÒGICA GREU. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. FACTORS DE RISC I ONTOGÉNESIS NEUROEVOLUTIVA. 2. PREMATURITAT, SOTA PES I SEGUIMENT NEUROEVOLUTIVO. PRIMERA NOTÍCIA. 3. ATENCIÓ PRIMERENCA DES DE LES UNITATS NEONATALS. 4. SÍNDROME DE DOWN. 5. INTERVENCIÓ EN TRASTORNS DEL PROCESSAMENT SENSORIAL I EN TEA. 6. DISCAPACITAT VISUAL. 7. DISCAPACITAT AUDITIVA. 8. ASPECTES NEUROLÒGICS. 9. ALTRES PATOLOGIES I SÍNDROMES. 10. TRASTORNS DE L'ESPECTRE AUTISTA. 11. INTERACCIONS PRIMERENQUES EN EL DESENVOLUPAMENT SOCIOEMOCIONAL. 12. EL CONTE COM A RECURS EN ATENCIÓ PRIMERENCA. 13.TRASTORNS MOTORS, P.C.I. 14. FISIOTERÀPIA EN A.T. I MUSICOTERÀPIA. 15. ASPECTES ORTOPÈDICS I TRAUMATOLÒGICS. 16. METODOLOGIA PETÖ D'EDUCACIÓ CONDUCTIVA. 17. TRACTAMENTS NUTRICIONALS ESPECÍFICS EN XIQUETS/AS AMB MALALTIA NEUROLÒGICA GREU. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Intervenció Familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Intervenció Familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. LA FAMÍLIA COM A CONTEXT POTENCIADOR DEL DESENVOLUPAMENT. 2. INTERVENCIÓ FAMILIAR EN A. T. 3. INTERVENCIÓ EN L'ENTORN I RECURSOS COMUNITARIS. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. LA FAMÍLIA COM A CONTEXT POTENCIADOR DEL DESENVOLUPAMENT. 2. INTERVENCIÓ FAMILIAR EN A. T. 3. INTERVENCIÓ EN L'ENTORN I RECURSOS COMUNITARIS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Formació i Investigació i Criteris de Qualitat en Atenció primerenca [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Formació i Investigació i Criteris de Qualitat en Atenció primerenca [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMERENCA. 2. INFLUÈNCIA DE LA NUTRICIÓ EN ELS PRIMERS 1.000 DIES DE LA VIDA SOBRE LA SALUT FUTURA 3. HUMANITZACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA PEDIÀTRICA 4. CRITERIS DE QUALITAT EN ATENCIÓ PRIMERENCA. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. INVESTIGACIÓ EN ATENCIÓ PRIMERENCA. 2. INFLUÈNCIA DE LA NUTRICIÓ EN ELS PRIMERS 1.000 DIES DE LA VIDA SOBRE LA SALUT FUTURA 3. HUMANITZACIÓ DE L'ASSISTÈNCIA PEDIÀTRICA 4. CRITERIS DE QUALITAT EN ATENCIÓ PRIMERENCA. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Pràctiques en Empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Pràctiques en Empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Procés d'intervenció: 1. Valoració funcional o diagnòstic de casos. 2. Intervenció terapèutica amb xiquets i famílies. 3. Avaluació i seguiment de casos. 4. Procés de derivació a altres recursos. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Procés d'intervenció: 1. Valoració funcional o diagnòstic de casos. 2. Intervenció terapèutica amb xiquets i famílies. 3. Avaluació i seguiment de casos. 4. Procés de derivació a altres recursos. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22711010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de recerca [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de recerca [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Introducció. - Objectius generals de l'estudi. - Objectius específics de l'estudi. - Fonamentació del treball. - Desenvolupament. - Conclusió i bibliografia. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Introducció. - Objectius generals de l'estudi. - Objectius específics de l'estudi. - Fonamentació del treball. - Desenvolupament. - Conclusió i bibliografia. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp29446 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Ángel [APELLIDOS] => Abad Mas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicopedagogo. Director Centros desarrollo Cognitivo "Red Cenit" de Valencia y Castellón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp23704 [NOMBRE_PERSONA] => Adela [APELLIDOS] => Agote Larrañaga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp295059 [NOMBRE_PERSONA] => Ainhoa [APELLIDOS] => Aguado García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico en Atención Temprana. APSA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp256164 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Alberich Ruiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Terapeuta de educación conductiva de Petö del Centro de la Fundación Valenciana de Neurorrehabilitación (FUVANE). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni34983 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique Bernardino [APELLIDOS] => Arranz Freijo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de psicologia de la familia. Universidad del País Vasco. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp351206 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Barreto Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp52503 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Beltrán Marí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Unidad de Atención Temprana. Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp415950 [NOMBRE_PERSONA] => José Rafael [APELLIDOS] => Bretón Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp18987 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Calle Albert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicopedagogo. Doctor CC de la Educación Universidad de Valencia. Licenciado en Piano. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp34488 [NOMBRE_PERSONA] => Florencio [APELLIDOS] => Calle Chorro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp17265 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Calvo Novell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga  Equipo O.N.C.E., Alicante. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp16527 [NOMBRE_PERSONA] => Isidoro [APELLIDOS] => Candel Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp30702 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Cánovas Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp44805 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Carratalá Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Prof. Titular de Pediatría. Universidad Miguel Hernández. Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp40021 [NOMBRE_PERSONA] => Laura María [APELLIDOS] => Cavallé Garrido [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni23476 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Cerezo Jiménez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G6081 [EMAIL_FACULTAD] => cerezo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni6387 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa Ana [APELLIDOS] => Clemente Estevan [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni66754 [NOMBRE_PERSONA] => Elena [APELLIDOS] => Crehua Gaudiza [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => S0324 [EMAIL_FACULTAD] => cregaue@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp17111 [NOMBRE_PERSONA] => José Ricardo [APELLIDOS] => Ebri Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra y traumatólogo. Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni70027 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Estañ Capell [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni65243 [NOMBRE_PERSONA] => Susana Ángela [APELLIDOS] => Ferrando Monleón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => Q9931 [EMAIL_FACULTAD] => sufemon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp17270 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Ferrer Puche [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. APSA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp17272 [NOMBRE_PERSONA] => Lluís [APELLIDOS] => Ferri Silvestre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Logopeda y Profesor de Pedagogía Terapeútica. Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp14769 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Gabaldón Gisbert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Maestra esp. Audición y Lenguaje. Master en Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Asociación Apadis [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni47922 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Cristina [APELLIDOS] => García Blanco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp377715 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => García-Sala Viguer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra. Profesor de neonatología de la Unidad Docente de Matronas de la Comunidad Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni9702 [NOMBRE_PERSONA] => Víctor Manuel [APELLIDOS] => Giménez Bertomeu [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp24004 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => Hernández Castells [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Master Desarrollo Infantil yAtención Temprana CDIAT- APADIS. Villena. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp39613 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Hernández Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra. Profesor Titular jubilado. Departamento de Pediatría, Obstetricía y Ginecología. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp17279 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Hernández Muela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp66513 [NOMBRE_PERSONA] => Elena María [APELLIDOS] => Marco Eulogio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Atención Temprana. APSA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp335853 [NOMBRE_PERSONA] => Purificación [APELLIDOS] => Marín Reina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Dismorfologia y Asesoramiento Genético.Servicio de Neonatología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni449 [NOMBRE_PERSONA] => Cecilia [APELLIDOS] => Martínez Costa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5088 [EMAIL_FACULTAD] => cecilia.martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => uni44823 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Martínez Pérez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad Miguel Hernández de Elche [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp26322 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Martínez Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Pediatría. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp17297 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Martos Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Centro Leo Kanner [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp17298 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Mendieta García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora. Centro Atención temprana ASTRAPACE [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp17299 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Menor Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección. Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital Universitari La Fe de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp391730 [NOMBRE_PERSONA] => María Gracia [APELLIDOS] => Millá Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Doctora en Psicología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => uni38326 [NOMBRE_PERSONA] => María Fe [APELLIDOS] => Minguez Rey [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp375545 [NOMBRE_PERSONA] => Naiara [APELLIDOS] => Minto de Sousa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Psicología. Equipo especializado en Trastornos del Espectro Autista en Red Cenit. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp17303 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Molinuevo Santos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga, especialista en NBAS. Licenciatura en Pedagogía [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => uni29439 [NOMBRE_PERSONA] => María Ángeles [APELLIDOS] => Montal Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M1540 [EMAIL_FACULTAD] => manmona2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => uni7111 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Moya Benavent [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp58128 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Mulas Delgado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Director. Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, S.L. - INVANEP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp24011 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Munera Picazo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Maestra esp.en Audición y Lenguaje. Master en Desarrollo Infantil y Atención temprana. Asociación Apadis [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => uni6117 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Pérez López [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universidad de Murcia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp416734 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Pérez Ludeña [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp41834 [NOMBRE_PERSONA] => Sonsoles [APELLIDOS] => Perpiñán Guerras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga - Equipo Atención Temprana Ávila. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => uni31365 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Isabel [APELLIDOS] => Pineda Caplliure [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M2182 [EMAIL_FACULTAD] => apicap@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp17340 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Poch Olivé [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Adjunto. Hospital San Millán [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp32363 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Prats Poveda [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Atención Temprana. Asociación Apadis [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => uni70478 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Raga Baixauli [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I5132 [EMAIL_FACULTAD] => rabai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => emp33469 [NOMBRE_PERSONA] => Inmaculada [APELLIDOS] => Ramos Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Hospital Virgen de la Macarena. Sevila. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => emp53844 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Encarnación [APELLIDOS] => Richart Sanjuan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicopedagoga. Master en desarrollo Infantil y Atención Temprana. Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana.APADIS. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => uni65677 [NOMBRE_PERSONA] => Patricia María [APELLIDOS] => Roselló Millet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0358 [EMAIL_FACULTAD] => pamaromi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => emp17348 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Seguí Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagógo. Asociación Investigación de la Industria del Juguete, Conexas y Afines (AIJU) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => emp17900 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => Sequi Canet [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Clínico de Pediatría. Hospital Francesc de Borja. Gandia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [58] => Array ( [DNI] => uni75228 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Lucila [APELLIDOS] => Soto Rubio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5710 [EMAIL_FACULTAD] => lucila@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [59] => Array ( [DNI] => emp23705 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Taberner Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora del Centro de Atención Temprana de l'Horta Nord. Consorcio Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [60] => Array ( [DNI] => emp17354 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés Marcos [APELLIDOS] => Tárraga Tárraga [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista en Psicología Clínica. Centre d¿Atenció Pediàtrica. Area de Salut d¿Alcoi Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [61] => Array ( [DNI] => emp36894 [NOMBRE_PERSONA] => Montserrat [APELLIDOS] => Tremolosa Riba [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicológa Clínica. Hospital Clínico Universitario de Valencia de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [62] => Array ( [DNI] => emp52885 [NOMBRE_PERSONA] => Máximo [APELLIDOS] => Vento Torres [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitari La Fe de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [63] => Array ( [DNI] => emp53244 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Viosca Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Servicio de Rehabilitacón. Hospital Universitari La Fe de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [64] => Array ( [DNI] => emp17363 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Yago Sansano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora CDIATT. ASPANIAS. Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni449 [NOMBRE_PERSONA] => Cecilia [APELLIDOS] => Martínez Costa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5088 [EMAIL_FACULTAD] => cecilia.martinez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp39613 [NOMBRE_PERSONA] => Roberto [APELLIDOS] => Hernández Marco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pediatra. Profesor Titular jubilado. Departamento de Pediatría, Obstetricía y Ginecología. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp58128 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Mulas Delgado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropediatra. Director. Instituto Valenciano de Neurología Pediátrica, S.L. - INVANEP [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [3] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp391730 [NOMBRE_PERSONA] => María Gracia [APELLIDOS] => Millá Romero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Pedagoga. Doctora en Psicología. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca


Requisits d'accés

Llicenciats i/o graduats en Psicologia, Medicina, Pedagogia i Psicopedagogia, Magisteri, Logopèdia, Fisioteràpia, Treball Social i Teràpia Ocupacional.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò