20a Edició - Codi 21721050

Array ( [CODIGO] => 21721050 [EDICION] => 20 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 1800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 71.00 [FECHA_INICIO] => 19/01/2022 [FECHA_FIN] => 13/12/2022 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 16/01/2022 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 33 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Online, [REQUISITOS_TITULACION] => Dirigit a Psiquiatres, Psicòlegs, Metges, Infermers, Treballadors Socials, Educadors Socials, Professors, Farmacèutics, Advocats, Sociòlegs, Criminòlegs..... [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Saber actuar de manera adequada i tindre un coneixement precís de la terminologia, conceptes, definicions, criteris d'intervenció, etc., així com tindre els coneixements teoricopràctics en matèria de prevenció, diagnòstic i tractament, forma part de la formació que inclou el Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives. Mitjançant l'adquisició de coneixements en neuropsicologia i psicopatologia coneixeràs el funcionament i acció de les substàncies addictives, així com la prevenció, diagnòstic i tractament de les addiccions no químiques. Amb les drogodependències es tindrà a més coneixements en l'anàlisi de dades, la interpretació de resultats i l'elaboració de qüestionaris. D'altra banda, el Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives proporciona una formació completa respecte a temes com la documentació, usada per a resoldre dubtes d'hipòtesis plantejades i conéixer els principis bàsics per a tindre informació i saber documentar-la. Així mateix, respecte als aspectes toxicològics, legals i de salut pública es busca aprendre els aspectes tòxics i la seua repercussió en la salut. Finalment, pel que respecta al jurídic, inclou normes i lleis, a més de formació en matèria d'inserció social, el coneixement del marc soci laboral, de manera que els pacients puguen incorporar-se socialment des dels diferents instruments d'inserció existents. Avantatges de cursar el Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives: 1. Tindre coneixements teòrics summament amplis i adquirir pràctiques avançades respecte al tema d'addiccions i drogodependències, mitjançant la prevenció, el diagnòstic i el tractament. 2. Tindre un ampli coneixement en àrees relacionades al tema, com ho són la neuropsicologia i psicopatologia, farmacologia, addiccions no químiques, medicina legal, peritatges, inserció social i aspectes jurídics. 3. El màster dóna formació especialitzada no sols a professionals del sector sanitari, sinó també a treballadors socials, educadors socials, professors, farmacèutics, advocats, sociòlegs, criminòlegs, cossos i forces de seguretat, així com persones interessades, independentment de la seua titulació. 4. L'aprenentatge es basa en una metodologia constructiva on els conceptes es relacionen amb les imatges, amb l'experiència, es gaudir de la lectura comentada, es proporcionen exercicis i tasques, sota una autoavaluació contínua, i s'aprén pensant per un mateix i amb els altres. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => METODOLOGIA La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a internet i des de qualsevol navegador web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de *videostreaming, arxius *Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. SUPORT PERSONALITZAT L'alumne està acompanyat per un conjunt de persones, serveis i recursos que li atenen i estan a la seua disposició per a facilitar-li l'aprenentatge. Participen del procés docent en aquest entorn virtual, diverses figures: els Directors del curs, els autors de continguts, els/les tutors/as, coordinadors del desenvolupament del curs, dinamitzadors i l'Equip Tècnic. L'alumne gestiona el seu temps i planifica el seu ritme d'estudi, l'equip de suport l'ajudarà a aprofitar amb èxit el curs, atenent qualsevol consulta sobre metodologia, pla docent i guiant el seu treball diari. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Les conductes addictives representen un seriós problema en la societat actual. La seua prevenció, diagnòstic i tractament resulta una tasca d'alta rellevància per a diferents professionals. Saber identificar-les, previndre-les i tractar-les a través dels últims coneixements sobre el tema i una professionalització completa és l'objectiu del Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives de la Universitat de València. Tindre la formació i capacitació necessària per a saber com actuar en cadascuna de les problemàtiques que es presenten, tenint un coneixement integral sobre la terminologia, els conceptes, les definicions, el marc teòric i pràctic, així com els criteris d'intervenció corresponents, és possible amb el Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives. D'aquesta forma, ofereix els coneixements teoricopràctics en matèria de prevenció per a elaborar i dur a terme els corresponents programes de prevenció des de diferents àmbits d'actuació. Gràcies al Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives, els professionals interessats comptaran amb els coneixements i eines necessàries per a poder actuar en àrees com: - Prevenció. - Diagnòstic i tractament. - Neuropsicologia i psicopatologia. - Addiccions no químiques (jocs d'atzar, videojocs, etc.). - Coneixements en metodologia bàsica en drogodependències. - Documentació relacionada al tema. - Farmacologia i atenció farmacèutica. - Aspectes toxicològics, legals i de salut pública en les drogodependències. - Coneixements en l'àrea jurídica. - Inserció social. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2021/2022 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Prevenció [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prevenció [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1-01. Conceptes bàsics en la prevenció de les drogodependències 1- 02. Aspectes teòrics i metodològics de la prevenció: model llaura l'administració local 1-03. Els factors de risc i protecció en la prevenció del consum de drogues 1- 04. La prevenció en l'àmbit comunitari 1-05. La prevenció en l'àmbit educatiu: la resolució de problemes com a estratègia 1-06. Programa d'habilitats per a la vida 1-07. La comunicació com a estratègia d'intervenció en l'àmbit familiar 1-08. Materials didàctics per als programes de prevenció 1-09. Aplicació dels conceptes teòrics de prevenció per a l'elaboració d'un programa 1-10. Programa de prevenció contínua en l'àmbit laboral 1-11.Plans de prevenció per a les administracions locals: un model de gestió 1-12. Sistema Acte aplicat de Formació (*SAAF): Nous àmbits i nous materials en població especial en situació de vulnerabilitat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1-01. Conceptes bàsics en la prevenció de les drogodependències 1- 02. Aspectes teòrics i metodològics de la prevenció: model llaura l'administració local 1-03. Els factors de risc i protecció en la prevenció del consum de drogues 1- 04. La prevenció en l'àmbit comunitari 1-05. La prevenció en l'àmbit educatiu: la resolució de problemes com a estratègia 1-06. Programa d'habilitats per a la vida 1-07. La comunicació com a estratègia d'intervenció en l'àmbit familiar 1-08. Materials didàctics per als programes de prevenció 1-09. Aplicació dels conceptes teòrics de prevenció per a l'elaboració d'un programa 1-10. Programa de prevenció contínua en l'àmbit laboral 1-11.Plans de prevenció per a les administracions locals: un model de gestió 1-12. Sistema Acte aplicat de Formació (*SAAF): Nous àmbits i nous materials en població especial en situació de vulnerabilitat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Diagnòstic i Tractament [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Diagnòstic i Tractament [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2-01. Classificació en addiccions: *DSMV 2- 02. L'entrevista motivacional 2-03. Els processos de canvi en conductes addictives 2- 04. Alcohol: Diagnostique i tractament 2-05. Patologia mèdica associada a l'alcoholisme 2-06. Desintoxicació d'opiacis: tractaments actuals 2- 07. Programes de manteniment amb *agonistas opiacis 2- 08 Cocaïna: abordatge terapèutic 2-09. Patologia mèdica associada al consum de drogues il·legals 2-10. L'activitat física i les addiccions 2.11. Anàlisi, detecció i intervenció sobre els processos motivacionals de les addicions en l'esport 2-12. Benzodiazepines: indicacions, dependència, síndrome d'abstinència i el seu tractament 2-13. Tabac: abordatge terapèutic 2-14. Enfocament de reforç comunitari (*CRA): Un programa per al tractament de la dependència a drogues 2-15.Investigació específica en drogodependències 2-16. Abordatge dels joves consumidors de cànnabis 2.17. Sistema Acte Aplicat de Formació (*SAAF): La pràctica de l'entrevista motivacional, de la teràpia cognitiva i de la tècnica de l'exposició [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2-01. Classificació en addiccions: *DSMV 2- 02. L'entrevista motivacional 2-03. Els processos de canvi en conductes addictives 2- 04. Alcohol: Diagnostique i tractament 2-05. Patologia mèdica associada a l'alcoholisme 2-06. Desintoxicació d'opiacis: tractaments actuals 2- 07. Programes de manteniment amb *agonistas opiacis 2- 08 Cocaïna: abordatge terapèutic 2-09. Patologia mèdica associada al consum de drogues il·legals 2-10. L'activitat física i les addiccions 2.11. Anàlisi, detecció i intervenció sobre els processos motivacionals de les addicions en l'esport 2-12. Benzodiazepines: indicacions, dependència, síndrome d'abstinència i el seu tractament 2-13. Tabac: abordatge terapèutic 2-14. Enfocament de reforç comunitari (*CRA): Un programa per al tractament de la dependència a drogues 2-15.Investigació específica en drogodependències 2-16. Abordatge dels joves consumidors de cànnabis 2.17. Sistema Acte Aplicat de Formació (*SAAF): La pràctica de l'entrevista motivacional, de la teràpia cognitiva i de la tècnica de l'exposició [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Neuropsicologia i Psicopatologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Neuropsicologia i Psicopatologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1. Neuropsicologia de l'èxtasi 3.2. Neuropsicologia de l'alcohol 3.3. Neuropsicologia del cànnabis 3.4. Neuropsicologia de la cocaïna 3.5 Neuropsicologia de l'heroïna i de la nicotina 3.6 Psicopatologia relacionada amb substàncies addictives: trastorns deguts al consum i comorbilitat psiquiàtrica 3.7 Drogues emergents 3.8 Trastorn posttraumàtic i addiccions (SAAF) 3.9 Avaluació neuropsicològica i rehabilitació dels dèficits cognitius deguts a l'abús de substància [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1. Neuropsicologia de l'èxtasi 3.2. Neuropsicologia de l'alcohol 3.3. Neuropsicologia del cànnabis 3.4. Neuropsicologia de la cocaïna 3.5 Neuropsicologia de l'heroïna i de la nicotina 3.6 Psicopatologia relacionada amb substàncies addictives: trastorns deguts al consum i comorbilitat psiquiàtrica 3.7 Drogues emergents 3.8 Trastorn posttraumàtic i addiccions (SAAF) 3.9 Avaluació neuropsicològica i rehabilitació dels dèficits cognitius deguts a l'abús de substància [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Addiccions no químiques: dels jocs d'atzar als videojocs [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Addiccions no químiques: dels jocs d'atzar als videojocs [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Addiccions no tòxicas el joc d'atzar 4.2. Jugue probabilitat i atzar 4.3. Avaluació de l'addicció al joc atzar 4.4. Tractament de l'addicció al joc 4.5. Addiccions tecnològiques I: Videojocs 4.6. Addiccions tecnològiques: internet i xarxes socials 4.7. Tractament dels trastorns per impulsos 4.8. L'economia dels jocs de sort, envit i atzar a Espanya. El joc com a sector econòmic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1. Addiccions no tòxicas el joc d'atzar 4.2. Jugue probabilitat i atzar 4.3. Avaluació de l'addicció al joc atzar 4.4. Tractament de l'addicció al joc 4.5. Addiccions tecnològiques I: Videojocs 4.6. Addiccions tecnològiques: internet i xarxes socials 4.7. Tractament dels trastorns per impulsos 4.8. L'economia dels jocs de sort, envit i atzar a Espanya. El joc com a sector econòmic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Metodologia Bàsica en Drogodependències [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Metodologia Bàsica en Drogodependències [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Metodologia de la investigació: Ciència i mètode científic. Els mètodes d'investigació. La investigació aplicada a les drogodependències. Conceptes bàsics 5. 2. Investigació quantitativa 5.3. Paràmetres i estadístics 5.4. Entendre i explorar les dades 5.5. Validesa de les proves diagnòstiques 5.6. Investigació qualitativa 5.7. Sistema Acte Aplicat de Formació (SAAF): la necessitat d'obtindre i analitzar la informació 5.8. Desenvolupament d'indicadors indirectes en el camp de l'oferta de drogues il·legals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. Metodologia de la investigació: Ciència i mètode científic. Els mètodes d'investigació. La investigació aplicada a les drogodependències. Conceptes bàsics 5. 2. Investigació quantitativa 5.3. Paràmetres i estadístics 5.4. Entendre i explorar les dades 5.5. Validesa de les proves diagnòstiques 5.6. Investigació qualitativa 5.7. Sistema Acte Aplicat de Formació (SAAF): la necessitat d'obtindre i analitzar la informació 5.8. Desenvolupament d'indicadors indirectes en el camp de l'oferta de drogues il·legals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Documentació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Documentació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Cerques bibliogràfiques en drogodependències: conceptes bàsics 6.2. Introducció als gestors de referències personals 6.3. Eines i indicadors bibliomètriques per a l'avaluació de la investigació 6. 4. Utilització de cercadors i avaluació de la informació en Internet 6.5. Revisions sistemàtiques de la literatura [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Cerques bibliogràfiques en drogodependències: conceptes bàsics 6.2. Introducció als gestors de referències personals 6.3. Eines i indicadors bibliomètriques per a l'avaluació de la investigació 6. 4. Utilització de cercadors i avaluació de la informació en Internet 6.5. Revisions sistemàtiques de la literatura [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Farmacoterapia i atenció farmacèutica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Farmacoterapia i atenció farmacèutica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1. Fàrmacs més utilitzats en trastorns addictius: característiques farmacològiques 7.2. Farmacoteràpia en situacions especials: Embaràs, lactància, etc 7.3. Farmacoteràpia de les addiccions basada en l'evidència 7.4. Atenció farmacèutica 7.5. Interaccions, reaccions adverses i contra indicacions [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1. Fàrmacs més utilitzats en trastorns addictius: característiques farmacològiques 7.2. Farmacoteràpia en situacions especials: Embaràs, lactància, etc 7.3. Farmacoteràpia de les addiccions basada en l'evidència 7.4. Atenció farmacèutica 7.5. Interaccions, reaccions adverses i contra indicacions [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes toxicològics, legals i de salut pública en drogodependències [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes toxicològics, legals i de salut pública en drogodependències [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 8.1: Les drogues d'abús com a determinant de salut en la nostra població (I) Alcohol 8.2: Les drogues d'abús com a determinant de salut en la nostra població (II) Tabac 8.3 : Les drogues d'abús com a determinant de salut en la nostra població (III)Drogues il·lícites 8.4 : Aspectes toxicològics 8.5 : Bases genètiques en les drogodependències 8.6: Peritatges 8.7: Responsabilitat mèdica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 8.1: Les drogues d'abús com a determinant de salut en la nostra població (I) Alcohol 8.2: Les drogues d'abús com a determinant de salut en la nostra població (II) Tabac 8.3 : Les drogues d'abús com a determinant de salut en la nostra població (III)Drogues il·lícites 8.4 : Aspectes toxicològics 8.5 : Bases genètiques en les drogodependències 8.6: Peritatges 8.7: Responsabilitat mèdica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes Jurídics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes Jurídics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 9.1. Legislació bàsica sobre addiccions: Estatal, autonòmica i internacional 9. 2. Conseqüències jurídiques de les addiccions en l'esfera personal. Capacitat d'obrar Situacions d'incapacitació. Efectes. Situació jurídica dels menors addictes 9.3. Repercussions jurídiques de les addiccions en l'àmbit familiar. Efectes en l'esfera personal i patrimonial del matrimoni i de les parelles de fet. Efectes en relació als fills; privació de la pàtria potestat 9.4. Situació jurídica de la persona addicta en l'àmbit sanitari. Drets i obligacions tractaments obligatoris. Internaments voluntaris 9.5. Efectes de les addiccions en l'àmbit laboral. Causes d'acomiadament laboral. Tractament jurídic de les addiccions en l'esfera de la seguretat social 9.6. Responsabilitat disciplinària, civil i penal derivada de les addiccions. Especial referència a professionals, treballadors i reclusos [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 9.1. Legislació bàsica sobre addiccions: Estatal, autonòmica i internacional 9. 2. Conseqüències jurídiques de les addiccions en l'esfera personal. Capacitat d'obrar Situacions d'incapacitació. Efectes. Situació jurídica dels menors addictes 9.3. Repercussions jurídiques de les addiccions en l'àmbit familiar. Efectes en l'esfera personal i patrimonial del matrimoni i de les parelles de fet. Efectes en relació als fills; privació de la pàtria potestat 9.4. Situació jurídica de la persona addicta en l'àmbit sanitari. Drets i obligacions tractaments obligatoris. Internaments voluntaris 9.5. Efectes de les addiccions en l'àmbit laboral. Causes d'acomiadament laboral. Tractament jurídic de les addiccions en l'esfera de la seguretat social 9.6. Responsabilitat disciplinària, civil i penal derivada de les addiccions. Especial referència a professionals, treballadors i reclusos [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Inserció social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Inserció social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 10-01. L'objectiu de la inserció social en addiccions 10-02. Els Centres de dia com a recursos en la intervenció en addiccions 10-03. Les intervencions familiars en els processos de rehabilitació i inserció 10-04. Els tractaments complementats en la comunitat Terapèutica des d'una perspectiva de gènere. 10-05. Drogodependències i sexualitat 10-06. La violència de gènere i les addiccions 10-07. Un model de comunicació per al tercer sector 10-08. Reducció de riscos i danys, nous enfocaments Chemsex: ús problemàtic de drogues en contextos sexuals. 10-09. Sistema autoaplicat de Formació (SAAF); Teràpies de tercera generació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 10-01. L'objectiu de la inserció social en addiccions 10-02. Els Centres de dia com a recursos en la intervenció en addiccions 10-03. Les intervencions familiars en els processos de rehabilitació i inserció 10-04. Els tractaments complementats en la comunitat Terapèutica des d'una perspectiva de gènere. 10-05. Drogodependències i sexualitat 10-06. La violència de gènere i les addiccions 10-07. Un model de comunicació per al tercer sector 10-08. Reducció de riscos i danys, nous enfocaments Chemsex: ús problemàtic de drogues en contextos sexuals. 10-09. Sistema autoaplicat de Formació (SAAF); Teràpies de tercera generació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 21721050 [AÑO_CURSO] => 33 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Treball fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Treball fi de Màster [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp25869 [NOMBRE_PERSONA] => Jaume [APELLIDOS] => Agost Felip [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador Social. Ajuntament de Vila-real [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp51538 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Alonso Arévalo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp377643 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Alonso Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni1049 [NOMBRE_PERSONA] => Josefina [APELLIDOS] => Alventosa del Río [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => F9111 [EMAIL_FACULTAD] => josefina.alventosa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni3338 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Atienza Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H3523 [EMAIL_FACULTAD] => maria.l.atienza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni43330 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Barrueco Cruz [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a de Biblioteca [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp266638 [NOMBRE_PERSONA] => Lorena [APELLIDOS] => Belda Ferri [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctorado en Actividad Humana y Procesos Psicológicos II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp17342 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Belda Más [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Clínico Atención y Asesoramiento. Dirección de la Unidad de Prevención de la Costera Canal. ABM Psicología Clínica [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp44210 [NOMBRE_PERSONA] => Loreto [APELLIDOS] => Belda Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tècnic responsable UPCCA. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp285418 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Bertolín Guillén [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp17819 [NOMBRE_PERSONA] => Helena María [APELLIDOS] => Calvo Botella [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga de la Comunidad Terapéutica Fundacion PATIM. Castelló de la Plana. Psicóloga en el programa de Atención a Drogodependientes en Instituciones Penitenciarias de Cruz Roja [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp16562 [NOMBRE_PERSONA] => Leonor [APELLIDOS] => Cano Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp145947 [NOMBRE_PERSONA] => María Francisca [APELLIDOS] => Cantero Araque [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Criminología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni72686 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Carbonell Marqués [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigador/a Doctor/a U.V. Junior [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni17164 [NOMBRE_PERSONA] => Tomás Jesús [APELLIDOS] => Carrasco Giménez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular Facultad de Psicología. Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Granada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni56083 [NOMBRE_PERSONA] => Mariano [APELLIDOS] => Chóliz Montañés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0200 [EMAIL_FACULTAD] => mariano.choliz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp51541 [NOMBRE_PERSONA] => Lluis [APELLIDOS] => Codina Bonilla [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp22533 [NOMBRE_PERSONA] => Ariel [APELLIDOS] => de Lucas Avilés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Trabajador Social. Asociación P.A.T.I.M. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp51539 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Delgado López-Cozar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp39820 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Diego Santamaría [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Gobierno de Cantabria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni3257 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Espert Tortajada [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad, Departament de Psicobiologia, Universitat de València [NPI] => H2375 [EMAIL_FACULTAD] => Raul.Espert@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp17414 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Fayos Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicòleg. Director de Unodad de Prevención de la Safor. UPC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp26352 [NOMBRE_PERSONA] => Fermín [APELLIDOS] => Ferrero Sanchís [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Unidad de Desintoxicación Hospitalaria. Alzira (València). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni55754 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Gregorio [APELLIDOS] => Francés Bozal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [NPI] => I5147 [EMAIL_FACULTAD] => Francesc.Frances@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni25344 [NOMBRE_PERSONA] => María Engracia [APELLIDOS] => Gadea Domenech [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicobiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6177 [EMAIL_FACULTAD] => mgadea@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp42525 [NOMBRE_PERSONA] => Sergio [APELLIDOS] => García Muñoz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutico residente. Hospital Universitari Arnau de Vilanova [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp17464 [NOMBRE_PERSONA] => María Sales [APELLIDOS] => Gilabert Fos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Conductas Adictivas. Unidad de Conductas Adictivas de Torrent (València). Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni62205 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Giménez Fernández [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Investigación Escala Técnica Básica [NPI] => F8054 [EMAIL_FACULTAD] => gimenezf@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp39821 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Gimeno Escrig [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psiquiatra. Unidad de Conductas Adictivas. La Vila Joiosa (Alacant). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp7289 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Giner García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmaceutico. Farmacia Ricardo Giner García [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp17812 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Grau Palomar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Ciencias de la Información [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp17794 [NOMBRE_PERSONA] => Victoria [APELLIDOS] => Iglesias Dorado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Medicina y Cirugía. Dpto. Farmacología de la Universidad CEU San Pablo (Madrid). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni58669 [NOMBRE_PERSONA] => Valeriano [APELLIDOS] => Iranzo García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Filosofia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1255 [EMAIL_FACULTAD] => iranzov@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp25935 [NOMBRE_PERSONA] => Noelia [APELLIDOS] => Llorens Aleixandre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor ayudante doctor. Universitat de Les Illes Balears [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp43145 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Llorens Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Conductas Adictivas. Unidad de Conductas Adictivas. Manises (València). Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp304479 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Ángeles [APELLIDOS] => López Aleixos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa Sección. Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp47877 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo [APELLIDOS] => López Briz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de sección. Profesor Asociado prácticas farmacia. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp43163 [NOMBRE_PERSONA] => José Gabriel [APELLIDOS] => López Carmona [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. José Gabriel López Carmona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp357707 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => López Ruiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuropsicóloga en la Unidad de Neurología del Hospital Clínico Universitario [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp17406 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => López Segarra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Asociado. Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp56106 [NOMBRE_PERSONA] => Clara [APELLIDOS] => Marco Puche [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Psicología. Dpto. de Psicología Básica. Universidad de València. Doctorado en Actividad Humana y Procesos Psicológicos II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp167457 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Marqués Cruañes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investrategia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp46178 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Mazón Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Economía. Ex Director General de Economía y Hacienda. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp300999 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Melero Ibáñez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp178257 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Mestre Guardiola [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Centro de Psicoterapia y Sexología de Castelló [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => uni15613 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Enrique [APELLIDOS] => Nores Torres [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H8392 [EMAIL_FACULTAD] => Luis.E.Nores@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp16678 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Reyes [APELLIDOS] => Ortigosa Blanch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Mancomunitat Camp del Túria [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp837 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Palomares Alcoriza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director U.D.R. "Balsa Blanca". Asociación L'Horta Sud de Prevención y Ayuda Al Toxicómano [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp68682 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Pascual Pastor [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico (Doctor en Medicina). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp20656 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Cruz [APELLIDOS] => Pellín Mira [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp50121 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel José [APELLIDOS] => Perelló Del Río [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Clínico. Especialista en Conductas Adictivas. València. Licenciatura en Psicología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp17893 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Carmen [APELLIDOS] => Pérez García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => emp17490 [NOMBRE_PERSONA] => Ricardo [APELLIDOS] => Pérez Gerada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Conductas Adictivas. Unidad de Prevención Comunitaria de Valencia. Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => emp17422 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Piñón Escura [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Centro día Lluis Alcañis. Vila-real. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => emp43156 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés Juan [APELLIDOS] => Porcel Torrens [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Psiquiatría. Unidad de Salud Mental. València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => uni65611 [NOMBRE_PERSONA] => Olga [APELLIDOS] => Portoles Reparaz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9143 [EMAIL_FACULTAD] => oportole@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => emp43151 [NOMBRE_PERSONA] => Andrés [APELLIDOS] => Roig Tráver [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Psiquiatría. Unidad de Salud Mental. València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => emp300843 [NOMBRE_PERSONA] => Alicia [APELLIDOS] => Salamanca Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Diplomatura en Trabajo Social [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [58] => Array ( [DNI] => emp43146 [NOMBRE_PERSONA] => Emilio [APELLIDOS] => Sánchez Hervás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo Clínico. Unidad de Conductas Adictivas. Catarroja (València). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [59] => Array ( [DNI] => emp17795 [NOMBRE_PERSONA] => Alberto [APELLIDOS] => Sancho Muñoz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador UCA-Xàtiva. Unidad de Conductas Adictivas (UCA)-Xàtiva de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [60] => Array ( [DNI] => emp42195 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Soler Company [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Farmacia. Departament de Salut València - Arnau de Vilanova - Llíria de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [61] => Array ( [DNI] => emp44209 [NOMBRE_PERSONA] => Alfons [APELLIDOS] => Soler Molina [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [62] => Array ( [DNI] => emp17489 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Soriano Ocón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Sociólogo y Trabajador Social. Chelsea & Westminster Hospital. Club Drug Clinic. Londres [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [63] => Array ( [DNI] => uni59325 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Sorlí Guerola [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I3181 [EMAIL_FACULTAD] => sorli@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [64] => Array ( [DNI] => emp83826 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa [APELLIDOS] => Suárez Vázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga. Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud. Barcelona.. CEPS [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [65] => Array ( [DNI] => uni12252 [NOMBRE_PERSONA] => Ferran [APELLIDOS] => Suay i Lerma [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Psicobiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H0429 [EMAIL_FACULTAD] => suay@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [66] => Array ( [DNI] => emp26362 [NOMBRE_PERSONA] => Fortunato [APELLIDOS] => Tapia Cascales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicòleg UPCA. Mancomunitat de la Ribera Alta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [67] => Array ( [DNI] => emp15999 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Miguel [APELLIDOS] => Tomás Gradolí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinador - Psicológo. Unidad de Conductas Adictivas (UCA)-Catarroja de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [68] => Array ( [DNI] => emp51540 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Torres Salinas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de la Unidad de Evaluación Científica. Universidad de Granada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [69] => Array ( [DNI] => emp43159 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Tortajada Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Fundación para el Estudio de Prevención y Asistencia a las Drogodependencias de la Conselleria de Sanidad [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [70] => Array ( [DNI] => uni31467 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Miguel [APELLIDOS] => Valero Mora [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1426 [EMAIL_FACULTAD] => valerop@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [71] => Array ( [DNI] => emp17894 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Vallés Lorente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [72] => Array ( [DNI] => emp17895 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc José [APELLIDOS] => Verdú i Asensi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Jefe de Sección. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [73] => Array ( [DNI] => emp407275 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Verdú Pascual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Medicina Legal (J). Valencia. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [74] => Array ( [DNI] => emp377645 [NOMBRE_PERSONA] => Matías [APELLIDOS] => Vicente Mendoza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni55754 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Gregorio [APELLIDOS] => Francés Bozal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [NPI] => I5147 [EMAIL_FACULTAD] => Francesc.Frances@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp17895 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc José [APELLIDOS] => Verdú i Asensi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicólogo. Jefe de Sección. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster Propi en Prevenció i Tractament de les Conductes Addictives


Professorat

Agost Felip, Jaume
Trabajador Social. Ajuntament de Vila-real
Alonso Arévalo, Julio
Alonso Sanz, Carlos
0
Alventosa del Río, Josefina
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València
Atienza Navarro, María Luisa
Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València.
Barrueco Cruz, José Manuel
Ayudante/a de Biblioteca. Universitat de València
Belda Ferri, Lorena
Doctorado en Actividad Humana y Procesos Psicológicos II
Belda Más, Antonio
Psicólogo Clínico Atención y Asesoramiento. Dirección de la Unidad de Prevención de la Costera Canal. ABM Psicología Clínica
Belda Pérez, Loreto
Tècnic responsable UPCCA.
Bertolín Guillén, José Manuel
Calvo Botella, Helena María
Psicóloga de la Comunidad Terapéutica Fundacion PATIM. Castelló de la Plana. Psicóloga en el programa de Atención a Drogodependientes en Instituciones Penitenciarias de Cruz Roja
Cano Pérez, Leonor
Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana
Cantero Araque, María Francisca
Licenciatura en Criminología
Carbonell Marqués, Ángela
Investigador/a Doctor/a U.V. Junior. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València
Carrasco Giménez, Tomás Jesús
Profesor Titular Facultad de Psicología. Dpto. Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Universidad de Granada
Chóliz Montañés, Mariano
Catedrático/a de Universidad. Departament de Psicologia Bàsica. Universitat de València
Codina Bonilla, Lluis
de Lucas Avilés, Ariel
Trabajador Social. Asociación P.A.T.I.M.
Delgado López-Cozar, Emilio
Diego Santamaría, María del Carmen
Psicóloga. Gobierno de Cantabria
Espert Tortajada, Raúl
Profesor Titular de Universidad, Departament de Psicobiologia, Universitat de València.
Fayos Pérez, Ignacio
Psicòleg. Director de Unodad de Prevención de la Safor. UPC
Ferrero Sanchís, Fermín
Psicólogo. Unidad de Desintoxicación Hospitalaria. Alzira (València).
Francés Bozal, Francisco Gregorio
Profesor Titular. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València.
Gadea Domenech, María Engracia
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Psicobiologia. Universitat de València
García Muñoz, Sergio
Farmacéutico residente. Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Gilabert Fos, María Sales
Médico Especialista en Conductas Adictivas. Unidad de Conductas Adictivas de Torrent (València). Licenciatura en Medicina
Giménez Fernández, Francisco Javier
Investigación Escala Técnica Básica. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València
Gimeno Escrig, Carmen
Psiquiatra. Unidad de Conductas Adictivas. La Vila Joiosa (Alacant).
Giner García, Ricardo
Farmaceutico. Farmacia Ricardo Giner García
Grau Palomar, Francisco Javier
Licenciatura en Ciencias de la Información
Iglesias Dorado, Victoria
Doctora en Medicina y Cirugía. Dpto. Farmacología de la Universidad CEU San Pablo (Madrid).
Iranzo García, Valeriano
Catedrático/a de Universidad. Departament de Filosofia. Universitat de València
Llorens Aleixandre, Noelia
Profesor ayudante doctor. Universitat de Les Illes Balears
Llorens Martínez, Ramón
Médico Especialista en Conductas Adictivas. Unidad de Conductas Adictivas. Manises (València). Licenciatura en Medicina
López Aleixos, Mª Ángeles
Jefa Sección. Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de València de la Generalitat Valenciana
López Briz, Eduardo
Jefe de sección. Profesor Asociado prácticas farmacia. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València de la Generalitat Valenciana
López Carmona, José Gabriel
Abogado. José Gabriel López Carmona
López Ruiz, Pilar
Neuropsicóloga en la Unidad de Neurología del Hospital Clínico Universitario
López Segarra, Francisco
Profesor Asociado. Universitat Jaume I
Marco Puche, Clara
Doctora en Psicología. Dpto. de Psicología Básica. Universidad de València. Doctorado en Actividad Humana y Procesos Psicológicos II
Marqués Cruañes, Antonio
Investrategia
Mazón Hernández, Miguel
Doctor en Economía. Ex Director General de Economía y Hacienda. Generalitat Valenciana
Melero Ibáñez, Juan Carlos
Mestre Guardiola, Manuel
Director del Centro de Psicoterapia y Sexología de Castelló
Nores Torres, Luis Enrique
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat de València
Ortigosa Blanch, María de los Reyes
Psicóloga. Mancomunitat Camp del Túria
Palomares Alcoriza, José Vicente
Director U.D.R. "Balsa Blanca". Asociación L'Horta Sud de Prevención y Ayuda Al Toxicómano
Pascual Pastor, Francisco
Médico (Doctor en Medicina).
Pellín Mira, María de la Cruz
Perelló Del Río, Miguel José
Psicólogo Clínico. Especialista en Conductas Adictivas. València. Licenciatura en Psicología
Pérez García, Mª Carmen
Pérez Gerada, Ricardo
Médico Especialista en Conductas Adictivas. Unidad de Prevención Comunitaria de Valencia. Licenciatura en Medicina
Piñón Escura, Isabel
Psicóloga. Centro día Lluis Alcañis. Vila-real.
Porcel Torrens, Andrés Juan
Médico Especialista en Psiquiatría. Unidad de Salud Mental. València.
Portoles Reparaz, Olga
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València
Roig Tráver, Andrés
Médico Especialista en Psiquiatría. Unidad de Salud Mental. València.
Salamanca Fernández, Alicia
Diplomatura en Trabajo Social
Sánchez Hervás, Emilio
Psicólogo Clínico. Unidad de Conductas Adictivas. Catarroja (València).
Sancho Muñoz, Alberto
Coordinador UCA-Xàtiva. Unidad de Conductas Adictivas (UCA)-Xàtiva de la Generalitat Valenciana
Soler Company, Enrique
Jefe de Servicio de Farmacia. Departament de Salut València - Arnau de Vilanova - Llíria de la Generalitat Valenciana
Soler Molina, Alfons
Soriano Ocón, Raúl
Sociólogo y Trabajador Social. Chelsea & Westminster Hospital. Club Drug Clinic. Londres
Sorlí Guerola, José Vicente
Contratado/a Doctor/a. Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València
Suárez Vázquez, Rosa
Psicóloga. Centro de Estudios sobre Promoción de la Salud. Barcelona.. CEPS
Suay i Lerma, Ferran
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Psicobiologia. Universitat de València
Tapia Cascales, Fortunato
Psicòleg UPCA. Mancomunitat de la Ribera Alta
Tomás Gradolí, Vicente Miguel
Coordinador - Psicológo. Unidad de Conductas Adictivas (UCA)-Catarroja de la Generalitat Valenciana
Torres Salinas, Daniel
Director de la Unidad de Evaluación Científica. Universidad de Granada
Tortajada Navarro, Silvia
Psicólogo. Fundación para el Estudio de Prevención y Asistencia a las Drogodependencias de la Conselleria de Sanidad
Valero Mora, Pedro Miguel
Catedrático/a de Universidad. Departament de Metodologia de les Ciències del Comportament. Universitat de València
Vallés Lorente, Ángel
Verdú i Asensi, Francesc José
Psicólogo. Jefe de Sección. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Generalitat Valenciana
Verdú Pascual, Fernando
Catedrático de Medicina Legal (J). Valencia. España.
Vicente Mendoza, Matías
0

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò