17a Edició - Codi 17711150

Array ( [CODIGO] => 17711150 [EDICION] => 17 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 3800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 65.00 [FECHA_INICIO] => 26/10/2017 [FECHA_FIN] => 29/06/2019 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Fisioteràpia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 05/10/2017 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Hospital Clínico Universitario de Valencia / Hospital General Universitari València / Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia / Hospital Universitario Dr. Peset [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 29 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => Master en Terapia Manual y Osteopatía Estructural Enfoque Neuro-Ortopédico Clínico [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 963 262 600 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => [ID_IDIOMA] => [PUBLICAR_WEB] => [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster Propi en Teràpia Manual; Enfocament Neuro-Ortopèdic Clínic [TITULACION] => Màster Propi [HORARIO] => Té una durada de 2 anys, 10 seminaris any, l'últim un congrés monogràfic, ponents internacionals. 26-28 d'Oct.; 9-11 i 23-25 Nov.; 14-16 Des.; 11-13 Gener; 8-10 Febr.; 1-3 Març; 19-21 Abril; 10-12 Maig 1 i 2 Juny Congrés Internacional, dijous i divendres de 9 a 14 h. i 15:30 a 20h dissabtes de 9 a 15 h. [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats i graduats en Fisioterapia [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La Teràpia Manual, és una metodologia terapèutica efectiva en mans del fisioterapeuta en el tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell locomotor així com de distintes síndromes funcionals. Este Màster de Teràpia Manual pretén ampliar la formació del fisioterapeuta i els seus coneixements, no sols pràctics sinó també teòrics, per a poder fer front a les situacions clíniques més diverses. L'orientació del programa seguix un Enfocament Neuro-Ortopèdic Clínic. L'objectiu final és fomentar el paper del fisioterapeuta com a clínic, i no sols com a terapeuta, capaç d'assumir una plena responsabilitat enfront del pacient i afrontar amb èxit el tractament d'aquelles patologies tributàries de la seua actuació.Per a això, es combina l'aprenentatge pràctic de diferents abordatges en teràpia manual, amb l'estudi de la semiologia i els aspectes més rellevants de les síndromes clíniques amb què s'enfronta habitualment el fisioterapeuta. Així, l'alumne adquirix habilitats en l'aplicació de tècniques de Mobilització i Manipulació de les articulacions perifèriques i la Columna Vertebral, tècniques de tractament conservador i invasiu de la Síndrome de Dolor Miofascial, tècniques Neurodinàmiques o tècniques que pretenen corregir la Disfunció de Control Neuromuscular. Així mateix s'introduïx a l'alumne en els nous avanços en la neurofisiologia del dolor perquè siga capaç d'interpretar situacions clíniques complexes. Per a permetre l'aprofitament immediat d'estes tècniques en la pràctica clínica, s'inclouen en el programa coneixements referents al procés de raonament clínic, que li ajudaran al fisioterapeuta a assegurar-se que les decisions clíniques i les accions mampreses són les adequades a la situació clínica del pacient. Finalment, la formació es complementa amb unes pràctiques de metodologia per a la investigació que li permetran al fisioterapeuta manejar fonts d'informació bibliogràfica, i tindre així accés als coneixements més actuals relacionats amb la seua professió, així com els procediments per a dissenyar un treball d'investigació. Amb este Màster es pretén donar resposta a la demanda de formació específica en Teràpia Manual i en Osteopatia, absorbint els nous mètodes i tècniques que s'han anat desenvolupant en estos últims anys. Finalment el Màster conclourà amb un congrés monogràfic amb ponents internacionals destinat a l'actualització de coneixements en temes específics i d'actualitat. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Donat l'enfocament clínic, este màster capacita per a establir diagnòstic i maneig del pacient en centres dedicats a dolor musculoesquelètic, com ara clíniques privades, centres de mútues laborals, gimnasos de rehabilitació en hospitals, centres esportius o assistència domiciliària. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2017/2018 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 17711150 [AÑO_CURSO] => 29 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Razonamiento Clínico: Conocimiento de los distintos sistemas de razonamiento clínico Conocimiento de los principios del examen subjetivo y exploración física Conocimiento de los mecanismos del dolor Aprendizaje de la exploración subjetiva y del examen físico Prácticas de razonamiento clínico y examen subjetivo a partir de casos clínicos. 2. Dolor Muscular: Obtención de conocimiento actualizado sobre el manejo del dolor muscular Conocimientos prácticos del tratamiento muscular de forma conservadora e invasiva (punción seca) 3.Neurodinámica Clínica: Conocimiento de los principios de la neurodinámica clínica Aprendizaje de las técnicas de evaluación y tratamiento que ofrece la neurodinamica Adquisición de destrezas prácticas en el desarrollo de los procedimiento de evaluación y tratamiento neurodinámicos. 4.Introdución a los mecanismes centrales del dolor: Adquisición de conocimientos sobre neurofisiología del dolor crónico Reconocimiento y evaluación de pacientes síndromes de dolor crónico Introducción en el modelo neurobiológico del dolor crónico Introducción en el modelo biopsicosocial del dolor Introducción en el abordaje cognitivo conductual del dolor Panificación del tratamiento de pacientes con dolor crónico complejo Aprendizaje de nuevas estrategias en el tratamiento del dolor crónico [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 17711150 [AÑO_CURSO] => 29 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. SEMIOLOGÍA DEL MIEMBRO SUPERIOR 1ª Parte: Mano y muñeca A. Historia clínica B. Exploración física a. Recuerdo de la Anatomía de superficie b. Recuerdo de la Anatomía funcional c. Exploración por tejidos C. Pruebas complementarias a. Estudios de imagen (RX, TAC, RM) b. Otras (Artroscopia, EMG) 2ª Parte: Hombro y codo A. Historia clínica B. Exploración física a. Recuerdo de la Anatomía funcional b. Exploración sistemática C. Pruebas complementarias a. Estudios de imagen (RX, TAC, RM) b. Otras (Artroscopia, Gammagrafía, EMG) SINDROMES COMPRESIVOS DE NERVIO PERIFERICO EN LA EXTREMIDAD SUPERIOR 1ª Parte: Conceptos generales A. Recuerdo anatómico del sistema nervioso periférico B. Etiología de los síndromes compresivos C. Fisiopatología de la compresión nerviosa D. Clínica de la compresión E. Estudios complementarios F. Tratamiento y recuperación de la función 2ª Parte: Síndromes compresivos: cuadros clínicos específicos A. Nervio mediano B. Nervio cubital C. Nervio radial 2. SEMIOLOGIA DEL MIEMBRO INFERIOR 1.- ARTICULACIÓN COXOFEMORAL 1.1. Conceptos anatómicos generales. 1.2. Patologías más frecuentes en la edad pediátrica. 1.3 Patologías propias de la edad adulta 1.4. Valoración de la movilidad de la cadera. 1.5. Pruebas funcionales 2.- ARTICULACION DE LA RODILLA 2.1. Coceptos anatómicos generales. 2.2. Patología de la infancia y de la adolescencia 2.3. Patología de la edad adulta. 2.4. Valoración del movimiento de la rodilla. Estudio del líquido sinovial. 2.5. Pruebas funcionales: Rótula, Meniscos, Ligamentos medial/lateral, Ligamento cruzado anterior, Ligamento cruzado posterior 3.- ARTICULACIONES DEL TOBILLO Y PIE. 3.1. Conceptos anatómicos. 3.2. Problemas del pie en la infancia 3.3. Problemas del pie del adulto 3.4. Valoración de la movilidad del tobillo y del retropie. 3.5.Pruebas funcionales 4. VALORACIÓN VASCULAR DEL MIEMBRO INFERIOR 4.1. Conceptos anatómicos generales. 4.2. Valoración de puntos dolorosos. 4.3. Pruebas funcionales 5. DOLORES REFERIDOS EN MIEMBRO INFERIOR 5.1. Conceptos anatómicos 5.2. Estudios de los dermatomos de los plexos lumbar y sacros 5.3. Prueba de valoración del dolor en la extremidad inferior [DESCRIPCION2] => 6. LESIONES DE PARTES BLANDAS EN LA EXTREMIDAD INFERIOR 6.1. Conceptos anatómicos generales 6.2. Patología tendinosa de inserción 6.3. Patología de las bursas 6.4 . Patología muscular 6.5. El síndrome compartimental agudo y crónico 3.SEMIOLOGÍA DEL EQUILIBRIO EL SISTEMA DEL EQUILIBRIO 1.-EL APARATO VESTIBULAR 2.-EL SISTEMA PROPIOCEPTIVO 3.-EL SISTEMA VISUAL PERCEPCIÓN CONSCIENTE DEL EQUILIBRIO CONCEPTOS DE PLASTICIDAD, AHBITUACIÓN Y ADAPTACIÓN APLICADOS AL EQUILIBRIO 1.-PLASTICIDAD DEL REFLEJO VESTÍBULOOCULAR (R.V.O) POR CAMBIOS VESTIBULARES 2.- PLASTICIDAD DEL RVO POR CAMBIOS VISUALES CONCEPTOS SOBRE PATOLOGÍA DEL VÉRTIGO Y EQUILIBRIO ANAMNESIS 1.- Delimitación del vértigo 2.- Presentación del proceso 3.- Duración. 4.-Factores desencadenante del vértigo 5.-Sintomatología asociada 6.- Antecedentes EXPLORACIÓN CLÍNICA 1.- Exploración clínica otoneurológica 2.-Exploración general EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 1.-Videonistagmografía 2.-Posturografía DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 1.-Localización anatómica 2.- Etiología de las enfermedades del sistema vestibular VÉRTIGOS PERIFÉRICOS Presentación clínica del vértigo periférico. Datos de interés en la historia clínica Exploración del enfermo con vértigo periférico VÉRTIGO DE MÉNIÈRE VÉRTIGO POSICIONAL PAROXÍSTICO BENIGNO NEURITIS VESTIBULAR VESTIBULOPATÍA TÓXICA REHABILITACION VESTIBULAR 4. SEMIOLOGÍA DE LAS CEFALEAS 1. Anamnesis Preguntas relevantes en las cefaleas 2. Exploración Exploración general Exploración neurológica Fondo de ojo 3. Signos de alarma 4. Clasificación de las cefaleas Cefaleas primarias: Migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos y otras cefaleas trigémino-autonómicas Criterios diagnósticos, características, fisiopatología Migraña por abuso de medicamentos Migraña crónica Cefaleas secundarias Neuralgias craneales, dolor facial central y primario y otras cefaleas 5. SEMIOLOGÍA DE EVALUACIÓN NEUROLÓGICA Evaluación neurológica básica. 6. ESTUDIOS NEUROFISIOLÓGICOS 1.Neurofisiología clínica 2.Electroneurografía 3.Electromiografía 4.Aplicaciones clínicas de la Electromiografía 7. TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS DE IMÁGEN 1.Columna a.Anatomía b. Rx c. TC d. RM e. RM post cirugía f. Estudio de las deformidades g. Indicaciones h. Imagen de Patología de columna 2. Miembro Superior a. Anatomía por regiones b. Rx c. TC d. RM 3. Miembro Inferior a. Anatomía por regiones b. Rx c. TC d. RM [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 17711150 [AÑO_CURSO] => 29 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Principios de la patomecánica articular . Análisis articular por regiones. Tratamiento específico de la disfunción articular. 2. Terapia Manual de Pie y Tobillo: Técnicas de movilización y manipulación. 1. Síndromes de inestabilidad de tobillo 2. Síndromes de impigement tibiotarsiano 3. Fascitis plantar 4. Metatarsalgias 5. Terapia Manual de Rodilla: Patomecánica de la articulación. Técnicas de movilización, manipulación y liberación compartimental. 6. Síndromes de inestabilidad 7. Patologia degenerativa 8. Patologia meniscal 3. Terapia Manual de Cadera a. Patología y actualización de síndromes clínicos, exploración y técnicas manipulativas de tratamineto b. Patologia degenerativa c. Impigement femoroacetabular d. Tendinosis glútia 4. Terapia Manual de Hombro: Patología de la extremidad superior, exploración, evaluación y técnicas de tratamiento específicas para las diferentes patologies a. Inestabilidad glenohumeral b. Síndrome subacromial c. Capsulitis adhesiva 5. Terapia Manual del Codo: a. Inestabilidad del codo b. Epicodilalgia lateral y medial c. Regidez de codo 6. Terapia Manual mano, muñeca y codo: Síndromes clínicos, evaluación y tratamiento. a. Inestabilidades carpianes b. Patologia tendinosa c. Síndromes de atrapamiento [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 17711150 [AÑO_CURSO] => 29 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Terapia Manual de la columna vertebral. Marco conceptual. 2. Anatomía clínica y biomecánica de la columna vertebral y pelvis 3. Columna Lumbar: Patología de la columna lumbar, diagnóstico, evaluación y técnicas tratamiento. a. La columna lumbar :anatomia clínica, biomecànica e inervación b. Introduccióna los mecanismes del dolor lumbar c. Síndrome discogénico d. Radiculopatía lumbar discogénica e. Síndrome facetario f. Evaluación clínica del paciente con dolor lumbar g. Inestabilidad lumbar y Espondilolistesis h. Concepto de Inestabilidad i. Inestabilidad clínica j. Inestabilidad Mayor k. Espondilolistesis i. Clasificación Wiltse, Newman, MacNab ii. Clasificación Marchetti l. Espondilolistesis displàsica m. Espondilolistesis degenerativa n. Espondilolistesis itsmica 4. Estenosis del canal central a. Etiología de la estenosis de canal central b. Manifestaciones clínicas c. Exploración clínica d. Indicaciones y criterios para establecer el tratamiento conservador 5. Aproximación Clínica de la Pelvis a. Biomecánica de la pelvis b. Fiabilidad test movilidad SI c. Modelo integrado de función de la pelvis d. Síndromes clínicos sacroilíacos e. Embarazo y Pelvis 6. Columna Torácica a. Anatomíaclínica, biomecànica e inervación b. Disfunciones articulares dorsales y costales. c. Dolor referido torácico [DESCRIPCION2] => 7. Columna Cervical: Aproximación clínica a los síndromes de la columna cervical, técnicas de evaluación y tratamiento. a. Características de la anatomía de la columna cervical b. Biomecánica clínica c. Dolor cervical clasificación i. 1. Idiopático o inespecífico o dolor cervical mecánico ii. 2. Asociado a latigazo cervical iii. 3. Radiculopatía cervical iv. Patrones de dolor de la columna cervical d. Síndromes clínicos de la columna cervical i. Síndrome discogénico ii. Síndrome facetario cervical e. Síndromes del desfiladero torácico i. 1. Síndrome neurogénico ii. 2. Síndrome arterial iii. 3. Síndrome venoso iv. 4. SDT No específico o presumiblemente neurogénico v. Clínica del Síndrome del Desfiladero Torácico vi. Exploración física vii. Tests de provocación 8. Columna Craneocervical: Síndromes clínicos articulares craneocervicales y cefalees a. Anatomía de las vértebras cráneocervicales b. Biomecànica de la columna craneocervial c. Inestabilidad de la columna craneocervical i. Concepto de inestabilidad mayor. Características ii. Inestabilidad y zona neutra iii. Etiología de la inestabilidad iv. Inestabilidad mayor. Sospecha diagnóstica d. La manipulación cervical y los accidentes Neurovasculares i. Patofisiología de la disección arterial ii. Factores de riesgo iii. Pruebas Premanipulativas 9. La Pelvis: Conceptos actuales sobre la patología de la pelvis, diagnóstico de los distintos síndormes y técnicas de tratamiento. 10. Técnicas de tratamiento de la columna vertebral: movilización y manipulación vertebral. 11. Control Motor de la columna vertebral [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 17711150 [AÑO_CURSO] => 29 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Como máster universitario es imprenscindible que el alumno desarrolle un trabajo de investigación. La asignatura consta por un lado de clases teóricas y prácticas en las que se presentan al estudiante las aquellos aspectos básicas necesarios para realizar con éxito el trabajo final del master de una autorización continuada de los trabajos por profesores tutores del master. Las clases están estructuradas en tres partes: generalidades sobre la Ciencia y el proceso de investigación, Estadística básica y Aplicaciones informáticas. Se trata de acercar al estudiante al proceso de investigación, acostumbrándole al diseño de artículos científicos tanto en su desarrollo de texto como en su parte estadística. Sesión 1.- 1.Panorama general del proceso de investigación.- Características de los estudios en Ciencias de la Salud. Características de la investigación terapéutica.- Fuentes de error en investigación 2.Conceptos generales de Estadística. Estadística descriptiva.- Tablas de frecuencia 3. Búsqueda bibliográfica utilizando la red de la Universidad de Valencia Sesión 2.- 1. El artículo científico. Diseño. Lectura crítica de un artículo científico. Tipos de artículos en las Ciencias de la Salud 2. Estadísticos .- Representaciones gráficas 3. La hoja de cálculo en informática Sesión 3.- 1. Introducción a la Ciencia. Nomenclatura básica. Consideraciones éticas: el código Belmont 2. Estadística inferencial 3. Word avanzado- Excel avanzado Sesión 4.- 1. Caracterísrticas de los estudios en Ciencias de la Salud. Estudios descriptivos. Elaboración de pruebas estructuradas y semiestructuradas 2. Tests estadísticos 3. Cálculos estadísticos en informática [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp15632 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Aguilella Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Cirugía Ortopédica. Hospital Universitario de La Ribera [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp63636 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Aguiló Furió [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Eurokine, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp15601 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Aleixandre Benavent [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Científico Titular del CSIC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni34843 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Barrios Pitarque [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad Interino/a. Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir" [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp360343 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Blas Dobón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Traumatólogo. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Dr. Peset [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp42045 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Bovaira Forner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesióloga, Reanimación y Terapia del Dolor. Jefe Clínico Servicio de Anestesiología. Responsable de la Unidad de Dolor del Hospital Intermutual de Levante. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp48514 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Castaño Ortiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. MAZ, Mutua de Accidentes de Trabajo de la Seguridad Social, Nº 11 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp358251 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Belén [APELLIDOS] => Castilla Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni60763 [NOMBRE_PERSONA] => Jillianne Leigh [APELLIDOS] => Cook [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Facultad de Ciencias de la Salud Univ. de Monash (Melbourne, Australia. Fisioterapeuta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp309359 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Corbí Aguirre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor Cirugía Ortopédica y Traumatología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp61932 [NOMBRE_PERSONA] => Samuel [APELLIDOS] => Díaz Insa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina. Neurología. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni41824 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Escarmis Costa [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Llicenciat en Fisioteràpia-Osteòpata, D.O. Maidstone (G.B.). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp34433 [NOMBRE_PERSONA] => Moisés [APELLIDOS] => Giménez Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni18805 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Millán [APELLIDOS] => González Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9222 [EMAIL_FACULTAD] => lmgonzal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp27992 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Llopis San Juan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Radiodiagnóstico. Hospital Universitario de La Ribera. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni29242 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique Juan [APELLIDOS] => Lluch Girbés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni25652 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => López Cubas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Fisioterapeuta Clínica Osteón. Profesor Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. [NPI] => M0596 [EMAIL_FACULTAD] => locucar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp26065 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Parra Escorihuela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Medicina. Neurofisiología Clínica. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni1316 [NOMBRE_PERSONA] => Herminio [APELLIDOS] => Pérez Garrigues [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Cirurgia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp54722 [NOMBRE_PERSONA] => María Isabel [APELLIDOS] => Salvat Salvat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular de Fisioterapia. Universitat Rovira i Virgili [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp358249 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Serrat Cerveró [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp30594 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Such Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Director Moviment i Salut, Centre de Fisioterapia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni2076 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Torres Cueco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H1367 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Torres@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp149085 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Pablo [APELLIDOS] => Vera Ivars [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO. Physical Therapy and Exercise, S.L. - Clínica Artes [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp21117 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo [APELLIDOS] => Zamorano Zárate [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2076 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Torres Cueco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H1367 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Torres@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster Propi en Teràpia Manual; Enfocament Neuro-Ortopèdic Clínic


Metodologia

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò