2a Edició - Codi 16312250

Array ( [CODIGO] => 16312250 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 950 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 25.00 [FECHA_INICIO] => 08/11/2016 [FECHA_FIN] => 30/05/2017 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Història de l'Antiguitat i de la Cultura Escrita [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/10/2016 [AREA] => 3 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Postgrado [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 28 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Maite [GESTOR_APELLIDOS] => Mañas Gimeno [GESTOR_EMAIL] => maite.manyas@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 963 262 600 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => [ID_IDIOMA] => [PUBLICAR_WEB] => [area_curs] => Àrea d´Humanitats [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Egiptologia [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => dimarts i dijous de 18 a hores, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, graduats i diplomats [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Si bé es reconeix que van ser els grecs els primers que van sentir una forta admiració per Egipte, és també just considerar que van ser també ells els que van iniciar el procés de mitificació de la cultura Egípcia que, en certa manera, ha perdurat fins als nostres dies. N'hi ha prou amb llegir alguns textos de viatgers medievals i moderns, al romàntic Washington Irving o de temptejar algunes pàgines d'Internet per a constatar que la visió que es tenia d'Egipte en època grega, amb el seu correlat durant l'Imperi romà, continua ancorada avui dia en tòpics com la saviesa, les piràmides com a expressió màxima d'aquesta última, la màgia, l'esoterisme, mòmies, tombes, tresors... I és precisament per açò pel que es fa necessari para tot aquell que estiga interessat a aproximar-se a l'Egipte antic assumir l'esforç que suposa el seguiment d'uns estudis duts a terme des de postures allunyades tant de llocs comuns com de les teories pseudocientíficas que han vingut proliferant en els últims segles. Açò és el que pretén el Diploma d'Especialització en Llengua i Cultura Egípcies que ací presentem. I ho pretén a partir d'un enfocament divers que supere el mer discurs expositiu d'una història lineal i fàctica. Perquè, àdhuc reconeixent la importància d'aquesta última, el vertader coneixement d'una cultura exigeix una mirada més introspectiva, una anàlisi que s'interesse per aspectes com la religió i l'art, o la llengua i la seua plasmació literària, aquestes últimes amb un tractament específic a partir de l'Expert Universitari en Llengua Egípcia que també s'ofereix. Per a aconseguir aquest objectiu, un grup d'especialistes en diversos aspectes de l'Egipte antic i professors universitaris amb molts anys d'experiència impartint assignatures centrades en aquesta mateixa cultura i en unes altres del Pròxim Orient antic, han dissenyat un programa al mateix temps ampli i ajustat al temps docent del que es disposa, que pretén, més que l'exhaustivitat expositiva, estimular a l'alumne a seguir aprofundint en aquesta quasi inesgotable cultura després d'haver finalitzat els seus estudis, afavorint l'aprenentatge autònom i prevalent el procés de comprensió dels fenòmens històrics i culturals per sobre de la mera acumulació de dades i materials. Per a açò es desenvoluparà una metodologia docent variada i atractiva: exposicions, seminaris, conferències, discussions on line, etc. Però l'estudi de l'Egipte antic quedaria incomplet si ens limitàrem al seu estudi des d'un punt de vista etnocéntrico, sense valorar les connexions polítiques i culturals que va desenvolupar al llarg de la seua història amb altres pobles. Es fa necessari comprendre Egipte en el context del Pròxim Orient durant l'Edat del Bronze, posant l'accent en les relacions amb entitats tan transcendentals per a la nostra pròpia cultura occidental com Israel o la mateixa Grècia. Tampoc deixarem de costat períodes tradicionalment marginats en les visions globals d'Egipte, com l'època hel·lenística i l'Egipte romà, èpoques que comptaran amb un tractament específic en el nostre programa. Aquesta és, en definitiva, la nostra proposta: dos Títols de Postgrau que pretenen pal·liar, almenys en part, la manca d'estudis històrics referits a la cultura egípcia de la qual ha emmalaltit una entitat del prestigi i la importància com és la Universitat de València; dos títols que naixen amb la voluntat d'oferir un coneixement divers, ampli i estimulant de la fascinant cultura de l'Egipte antic. [ARG_VENTA2] => Objectius generals: 3.1. Realitzar una aproximació sistemàtica i estructurada a la història i cultura de l'Antic Egipte. 3.2. Familiaritzar els alumnes amb les fonts, metodologies i tècniques d'investigació necessàries per a aprofundir en el coneixement de l'objecte d'estudi. Objectius específics: 3.3 Conéixer la gramàtica de la llengua egípcia clàssica i el sistema d'escriptura jeroglífica. 3.4. Aprendre a traduir i comentar textos egipcis. 3.5. Conéixer la història de l'Antic Egipte. 3.6. Conéixer les principals realitzacions de l'art i l'espiritualitat de l'Antic Egipte. 3.7. Realitzar una introducció a l'arqueologia de l'Antic Egipte, des dels aspectes teòrics fins a la geologia, geografia, diferenctes tipus de jaciments, etc. 3.8. Dotar-se de la metodologia i bibliografia necessàries per a continuar estudiant autònomament, una vegada acabat el postgrau. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2016/2017 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16312250 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Distintas clases de signos: fonéticos e ideográficos. Signos unilíteros, bilíteros y trilíteros. El ideograma. Los determinativos. La composición de la palabra.El sustantivo: género y número. El adjetivo. Oraciones no verbales. El predicado adverbial/ preposicional. Predicado adjetival y predicado nominal. Los pronombres sufijos y sus usos.Las formas personales del verbo. La forma sdm=f y la forma sdm.n=f junto con sus pasivas. El pronombre dependiente y sus usos. Orden de la oración egipcia. El adjetivo genitival. El pronombre independiente y sus usos. Ejercitación adaptada al nivel de los conocimientos que vayan adquiriendo los alumnos [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16312250 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Partiendo de los conocimientos previamente adquiridos por el alumno en Lengua I, se ahondará en cuestiones sintácticas de mayor complejidad: El número egipcio: los numerales y los ordinales. La forma sdm=f prospectiva. Las formas verbales personales negativas y sus correspondientes pasivas. Oraciones subordinadas: oraciones sustantivas, oraciones adjetivas (nty), oraciones adverbiales. El infinitivo egipcio. Usos y significado. El participio egipcio. Usos y significado. Análisis y traducción de estelas funerarias y fragmentos de textos literarios (cuentos del Papiro de Westcar, el Cuento de Sinuhé, El naúfrago, El campesino elocuente&) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16312250 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Història de l'Antic Egipte [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Història de l'Antic Egipte [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El período predinástico egipcio. La época tinita. El Reino Antiguo. Primer Período Intermedio. El Reino Medio. El Segundo Período Intermedio. El Reino Nuevo. El Tercer Período Intermedio. La Época Tardía.El Egipto helenístico. Egipto en época Romana. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16312250 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Arqueologia i art de l'Antic Egipte [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Arqueologia i art de l'Antic Egipte [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => El redescubrimiento de Egipto y el nacimiento de la Egiptología. Excavaciones en Egipto: pasado y presente de la arqueología egipcia. El marco cronológico: desde el período Predinástico hasta el período Ptolemaico. Geografía: el ecosistema del Nilo y su entorno. Regiones y poblaciones. Geología y recursos naturales. Materiales, industrias y técnicas (tipos de piedra, el trabajo en las canteras, minería y metalurgia, cerámica, fayenza, cestería, etc.). Arquitectura en adobe, ladrillo y tapial: técnicas constructivas, arquitectura civil (palacios y viviendas, patrones de asentamiento y urbanismo), arquitectura militar (fortalezas) y arquitectura religiosa (palacios funerarios y primeros templos a las divinidades). Arquitectura en piedra: técnicas constructivas, arquitectura religiosa (templos funerarios y templos a las divinidades). Arqueología de la muerte: arquitectura funeraria (tumbas y necrópolis), el ritual de la momificación, el ajuar o equipo funerario. Arte egipcio y artistas egipcios. La finalidad del arte egipcio. Convencionalismos y técnicas empleadas. Clasificación cronológica. Escultura y relieve en el Reino Antiguo. Escultura y relieve desde el PPI al Segundo Período Intermedio. La pintura egipcia desde el predinástico al SPI. Escultura y relieve durante la dinastía XVIII. La escultura desde la época ramésida al periodo tardío. La pintura desde la época ramésida al periodo tardío. El arte de la alfarería y la fayenza. Mobiliario, objetos domésticos y de culto. Joyas y otros objetos ornamentales: materias primas, simbolismo y finalidad. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16312250 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Cultura i Religió de l'Antic Egipte [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cultura i Religió de l'Antic Egipte [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => La vida cotidiana. La mujer. La titulatura real, símbolos, y ritos del faraón. La medicina . Moral, ética y corrupción en la sociedad egipcia. Los dioses egipcios. El mundo funerario. El calendario y las principales festividades religiosas. Los textos para el Más Allá. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 16312250 [AÑO_CURSO] => 28 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Trevall d'Investigació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Trevall d'Investigació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni51399 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Albaladejo Vivero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp75621 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Luis [APELLIDOS] => Borrego Gallardo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Egiptología - Centro Superior de Estudios de Oriente Próximo y Egipto, UAM. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni30226 [NOMBRE_PERSONA] => Josep [APELLIDOS] => Cervelló Autuori [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Agregado. Universitat Autònoma de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni1106 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Carlos [APELLIDOS] => Ledo Caballero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Antiguitat i de la Cultura Escrita. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni30903 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => López Grande [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular en la Universidad Autónoma de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp59820 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Lull García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Universidad Autónoma de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp59824 [NOMBRE_PERSONA] => Josefina Sofía [APELLIDOS] => Piá Brisa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Master en Egiptología (UAB). Licenciatura en Geografía e Historia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni9145 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Requena Jiménez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Antiguitat i de la Cultura Escrita. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp59825 [NOMBRE_PERSONA] => María Ángeles Fátima [APELLIDOS] => Santos Pelegrín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Lda. en Historia Antigua. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni1106 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio Carlos [APELLIDOS] => Ledo Caballero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història de l'Antiguitat i de la Cultura Escrita. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp59825 [NOMBRE_PERSONA] => María Ángeles Fátima [APELLIDOS] => Santos Pelegrín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Lda. en Historia Antigua. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [2] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp59824 [NOMBRE_PERSONA] => Josefina Sofía [APELLIDOS] => Piá Brisa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Master en Egiptología (UAB). Licenciatura en Geografía e Historia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Metodologia

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò