4a Edició - Codi 23211020

Array ( [CODIGO] => 23211020 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1250 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 05/10/2023 [FECHA_FIN] => 15/06/2024 [LUGAR] => Aulas edificio Instituts d'Investigació. Campus dels Tarongers [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. IIDL [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/09/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => politicas-desarrollo-territorio [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent de Gestió de Polítiques per al Desenvolupament del Territori (deLOCAL) [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => semipresencial (sessions presencials dijous i divendres de 16 a 20 hores), [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats/as, Llicenciats/as o Graduats/as. La naturalesa multidisciplinària del desenvolupament local fa que el màster estiga obert a un ampli inventari de disciplines de diferents branques del saber: ciències socials, laborals, humanitats, jurídiques i de l'administració, ambientals, enginyeries, paisatgisme, urbanisme, geografia, economia, política, etc. Especialment aquells que hagen cursat assignatures relacionades amb les teories de la planificació (ambiental, econòmica, sectorial, territorial i paisatgística) i el desenvolupament. I en general professionals amb titulació universitària que cerquen noves oportunitats, un perfeccionament i una major especialització en matèria de desenvolupament local. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Que l'alumnat participant siga capaç de tenir una formació comprehensiva sobre conceptes, instruments i habilitats en relació amb desenvolupament local com a via d'intervenció en el territori, per a aconseguir una formació més adequada des d'una perspectiva territorial, integrada i transdisciplinar. Permetent desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d'intervencions de desenvolupament local a nivell de polítiques, plans, programes i projectes, amb atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere (dones, immigrants, col·lectius desfavorits); així com a les problemàtiques territorials i mediambientals de cada context o espai específic, però amb perspectiva multiescalar (del local al global). [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => a metodologia docent per a impartir les assignatures consistirà en classes teòriques, classes pràctiques (anàlisis d'informació empresarial i elaboració d'un projecte) i tutories. Classes teòriques Als alumnes se'ls proporcionarà una nota tècnica sobre el contingut de cada tema que serà desenvolupada pel professorat de l'assignatura. Aquestes notes tècniques hauran de treballar-se amb anterioritat per part de l'alumnat. El contingut teòric del tema serà desenvolupat pel professorat de l'assignatura en les classes presencials. Classes pràctiques Al costat de les classes teòriques es presentaran casos pràctics que es resoldran en classe. Classes no presencials Durant el semestre els alumnes elaboraran un treball acadèmicament dirigit, en el qual s'aplicaran els coneixements impartits en l'assignatura. S'utilitzaran les classes pràctiques i les no presencials per a la seua elaboració. Tutories Les tutories permetran abordar la resolució de dubtes, ben individuals o en grup. Aula virtual L'aula virtual de l'assignatura serà el canal de comunicació de les activitats a realitzar en l'assignatura. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Aquesta formació de Màster permet l'exercici professional com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, perquè ofereix la formació habilitant a aquest efecte [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Iniciatives d'Innovació Territorial i Emprenedoria Socioeconòmica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Iniciatives d'Innovació Territorial i Emprenedoria Socioeconòmica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Mòdul Direcció Estratègica Territorial Tema 1. Fonaments de Direcció Estratègica. 1.1. Introducció al procés estratègic. 1.2. Anàlisi estratègica de l'empresa. 1.3. Formulació estratègica: tipologia d'estratègies. Tema 2. L'empresa com a realitat tecnicoeconòmica i sociopolítica. 2.1. L'èxit empresarial: la competitivitat de la PIME. 2.2. Teories de l'empresa. 2.3. Particularitats de la Direcció Estratègica en diferents contextos. 2.4. Teories de la competitivitat centrades en l'entorn. Mòdul Entrepreneurship Tema 1: Creació d'Empreses - El procés emprenedor: Factors d'èxit i fracàs en la creació d'empreses - La idea de negoci - Models de noves empreses - Nous jaciments d'ocupació Tema 2: El pla de negoci - Plantejament del pla de negoci: estructura, aspectes formals i contingut. - El resum executiu - El finançament: principals fonts de finançament en deute o capital. Mòdul Innovació Territorial Tema 1 Models d'innovació territorial - El capital social i les perspectives relacionals - Innovació i proximitat: els clústers industrials - Les xarxes inter-organitzacionals Tema 2 Ecosistema d'innovació - Els sistemes d'innovació - Els instruments, processos i serveis d'innovació - Els contextos locals i globals d'innovació. Les activitats d'intermediació (brokerage) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Mòdul Direcció Estratègica Territorial Tema 1. Fonaments de Direcció Estratègica. 1.1. Introducció al procés estratègic. 1.2. Anàlisi estratègica de l'empresa. 1.3. Formulació estratègica: tipologia d'estratègies. Tema 2. L'empresa com a realitat tecnicoeconòmica i sociopolítica. 2.1. L'èxit empresarial: la competitivitat de la PIME. 2.2. Teories de l'empresa. 2.3. Particularitats de la Direcció Estratègica en diferents contextos. 2.4. Teories de la competitivitat centrades en l'entorn. Mòdul Entrepreneurship Tema 1: Creació d'Empreses - El procés emprenedor: Factors d'èxit i fracàs en la creació d'empreses - La idea de negoci - Models de noves empreses - Nous jaciments d'ocupació Tema 2: El pla de negoci - Plantejament del pla de negoci: estructura, aspectes formals i contingut. - El resum executiu - El finançament: principals fonts de finançament en deute o capital. Mòdul Innovació Territorial Tema 1 Models d'innovació territorial - El capital social i les perspectives relacionals - Innovació i proximitat: els clústers industrials - Les xarxes inter-organitzacionals Tema 2 Ecosistema d'innovació - Els sistemes d'innovació - Els instruments, processos i serveis d'innovació - Els contextos locals i globals d'innovació. Les activitats d'intermediació (brokerage) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Estructures per al Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Estructures per al Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 ESTRUCTURES PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL 1.1 Visió general de l¿ecosistema d¿entitats que treballen per a afavorir el desenvolupament socioeconòmic local. 1.2 Principals àmbits d¿actuació i línies de treball. 2 -AEDL. COMPETÈNCIES I FUNCIONS 2.1 Definició de les AEDL. La diversitat de tipologies d¿agències. 2.2 Principals línies de treball impulsades des de les AEDL. 3 -COMPETÈNCIES LEGALS. MARC LEGAL 3.1 Normativa estatal i autònomica definitòria de les competències de les entitats locals en matèria de desenvolupament local. 4 -DISCIPLINES RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 4.1 Big data i smart cities. Coaching i habilitats directives. 4.2 Protecció de dades de caràcter personal 5 -ELS ADL COM A COORDINADORS DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL TERRITORI 5.1 Participació de les ADL en projectes de transformació del territori per a promoure el desenvolupament socioeconòmic 5.2 Plans d¿Acció Comercial, Grups d¿Acció Local, estratègies EDUSI, plans estratègics de ciutat, processos participatius. 5.3 Bones pràctiques en la matèria. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 ESTRUCTURES PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL 1.1 Visió general de l¿ecosistema d¿entitats que treballen per a afavorir el desenvolupament socioeconòmic local. 1.2 Principals àmbits d¿actuació i línies de treball. 2 -AEDL. COMPETÈNCIES I FUNCIONS 2.1 Definició de les AEDL. La diversitat de tipologies d¿agències. 2.2 Principals línies de treball impulsades des de les AEDL. 3 -COMPETÈNCIES LEGALS. MARC LEGAL 3.1 Normativa estatal i autònomica definitòria de les competències de les entitats locals en matèria de desenvolupament local. 4 -DISCIPLINES RELACIONADES AMB EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 4.1 Big data i smart cities. Coaching i habilitats directives. 4.2 Protecció de dades de caràcter personal 5 -ELS ADL COM A COORDINADORS DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL TERRITORI 5.1 Participació de les ADL en projectes de transformació del territori per a promoure el desenvolupament socioeconòmic 5.2 Plans d¿Acció Comercial, Grups d¿Acció Local, estratègies EDUSI, plans estratègics de ciutat, processos participatius. 5.3 Bones pràctiques en la matèria. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Planificació estratègica del Desenvolupament del Territori [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Planificació estratègica del Desenvolupament del Territori [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Fonaments del Procés Planificació sota l'enfocament Estratègic. Planificació Estratègica. Què és Planificar? Què és la Planificació Estratègica? Per què s'ha de Planificar el Desenvolupament Territorial sota l'enfocament Estratègic? Tema 2.- Planificar el Territori. Problemes del Creixement Espontani que Justifiquen la Necessitat de Planificar el Territori des d'un Enfocament Estratègic Global. Tema 3.- Una Metodologia per a l'Aplicació d'un Procés de Reflexió i Planificació Estratègica del Territori. Instrument PLA, justificació, definició d'objectius, diagnòstic integral i execució. Tema 4.- Seguiment i avaluació de la implementació de polítiques, plans i programes, des de l'òptica estratègica. El procés d'avaluació, disseny d'un sistema d'indicadors. Tema 5.- La Planificació Estratègica i la seua complementarietat amb el planejament normatiu territorial regional (O.T) i local (Urbanisme). Estudis de cas. Tema 6.- La Planificació i la Gestió Intel·ligent del territori i els seus vincles amb la Planificació Estratègica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Fonaments del Procés Planificació sota l'enfocament Estratègic. Planificació Estratègica. Què és Planificar? Què és la Planificació Estratègica? Per què s'ha de Planificar el Desenvolupament Territorial sota l'enfocament Estratègic? Tema 2.- Planificar el Territori. Problemes del Creixement Espontani que Justifiquen la Necessitat de Planificar el Territori des d'un Enfocament Estratègic Global. Tema 3.- Una Metodologia per a l'Aplicació d'un Procés de Reflexió i Planificació Estratègica del Territori. Instrument PLA, justificació, definició d'objectius, diagnòstic integral i execució. Tema 4.- Seguiment i avaluació de la implementació de polítiques, plans i programes, des de l'òptica estratègica. El procés d'avaluació, disseny d'un sistema d'indicadors. Tema 5.- La Planificació Estratègica i la seua complementarietat amb el planejament normatiu territorial regional (O.T) i local (Urbanisme). Estudis de cas. Tema 6.- La Planificació i la Gestió Intel·ligent del territori i els seus vincles amb la Planificació Estratègica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Mercats Locals, Promoció de l'Ocupació i Territori [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Mercats Locals, Promoció de l'Ocupació i Territori [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => MÒDUL 1. SECTORS I RECURSOS PRODUCTIUS Tema 1. El territori: de suport a protagonista en els processos de desenvolupament. Tema 2. De l'agricultura tradicional als nous processos agraris . Tema 3. El sector industrial local: deslocalització, interrelació, D.O. i IGP. Tema 4. Els serveis i el turisme realitats oposada en un espai comú? MÒDUL 2. ECONOMIA SOCIAL (I SOLIDÀRIA) Tema 5. Economia Social (i Solidària) 5.1.Economia Social i Tercer Sector. 5.2.Tipologies d'empreses d'Economia Social. 5.3.Polítiques públiques i Economia Social. 5.4.Economia Solidària. 5.5.Economia Social (i Solidària) i desenvolupament local. Tema 6. Economia del Bé Comú 6.1. El concepte d'Economia del Bé Comú. 6.2. L'Economia del Bé Comú en l'àmbit local. 6.3. Estratègies per a orientar un territori cap al bé comú. Tema 7. Economia Circular 7.1.Sostenibilitat i Economia Circular. 7.2.Estratègies locals per a l'Economia Circular 7.3.Crítica a l'Economia Circular. Tema 8. Altres economies de base local: Economia Col·laborativa; Economia Blava; Economia Verda; Economia de la Cultura. MÒDUL 3. POLITICAS PUBLIQUES, MERADOS LOCALS I PROMOCION DE L'OCUPACIÓ EN EL TERRITORI Tema 9. Introducció a la política pública / política econòmica: objectius, mitjans, finalitats. Tema 10. La dimensió territorial de l'ocupació: mercats locals de treball, dinàmiques territorials (urbanes, metropolitanes, regionals). Tema 11. Transformacions i reptes per a l'ocupació en el territori: globalització, automatització, desigualtat (perspectiva de gènere), emergència climàtica i nous models d'organització del treball. Tema 12. Estratègies per al futur de l'ocupació en el territori: territorialització de les polítiques d'ocupació, models de desenvolupament sostenible, casos pràctics. MÒDUL 4. DESENVOLUPAMENT LOCAL EN ÀMBITS RURALS Tema 13. El Medi rural hui: desafiaments i recursos. 13.1.Territori: caracterització dels espais rurals . 13.2.Espais multifuncionals. 13.3.Dinàmiques demogràfiques i residencials. [DESCRIPCION2] => denciales 13.4. Dinàmiques comunitàries-relacionals Tema 14. Programes de desenvolupament i dinamització rural. 14.1. Actors i polítiques de desenvolupament rural 14.2. Eines de dinamització i animació [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => MÒDUL 1. SECTORS I RECURSOS PRODUCTIUS Tema 1. El territori: de suport a protagonista en els processos de desenvolupament. Tema 2. De l'agricultura tradicional als nous processos agraris . Tema 3. El sector industrial local: deslocalització, interrelació, D.O. i IGP. Tema 4. Els serveis i el turisme realitats oposada en un espai comú? MÒDUL 2. ECONOMIA SOCIAL (I SOLIDÀRIA) Tema 5. Economia Social (i Solidària) 5.1.Economia Social i Tercer Sector. 5.2.Tipologies d'empreses d'Economia Social. 5.3.Polítiques públiques i Economia Social. 5.4.Economia Solidària. 5.5.Economia Social (i Solidària) i desenvolupament local. Tema 6. Economia del Bé Comú 6.1. El concepte d'Economia del Bé Comú. 6.2. L'Economia del Bé Comú en l'àmbit local. 6.3. Estratègies per a orientar un territori cap al bé comú. Tema 7. Economia Circular 7.1.Sostenibilitat i Economia Circular. 7.2.Estratègies locals per a l'Economia Circular 7.3.Crítica a l'Economia Circular. Tema 8. Altres economies de base local: Economia Col·laborativa; Economia Blava; Economia Verda; Economia de la Cultura. MÒDUL 3. POLITICAS PUBLIQUES, MERADOS LOCALS I PROMOCION DE L'OCUPACIÓ EN EL TERRITORI Tema 9. Introducció a la política pública / política econòmica: objectius, mitjans, finalitats. Tema 10. La dimensió territorial de l'ocupació: mercats locals de treball, dinàmiques territorials (urbanes, metropolitanes, regionals). Tema 11. Transformacions i reptes per a l'ocupació en el territori: globalització, automatització, desigualtat (perspectiva de gènere), emergència climàtica i nous models d'organització del treball. Tema 12. Estratègies per al futur de l'ocupació en el territori: territorialització de les polítiques d'ocupació, models de desenvolupament sostenible, casos pràctics. MÒDUL 4. DESENVOLUPAMENT LOCAL EN ÀMBITS RURALS Tema 13. El Medi rural hui: desafiaments i recursos. 13.1.Territori: caracterització dels espais rurals . 13.2.Espais multifuncionals. 13.3.Dinàmiques demogràfiques i residencials. [DESCRIPCION2_VAL] => denciales 13.4. Dinàmiques comunitàries-relacionals Tema 14. Programes de desenvolupament i dinamització rural. 14.1. Actors i polítiques de desenvolupament rural 14.2. Eines de dinamització i animació [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Tècniques i Mètodes d'investigació social aplicades al Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tècniques i Mètodes d'investigació social aplicades al Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Introducció. Perspectives de la investigació. La conflictologia i els processos de negociació i mediació comunnitaria. Tema 2. Classificació de mètodes: Quantitatius, qualitatius i dialèctics. Tipus de tècniques: Quantitatives (enquesta), Qualitatives (grup de discussió) i Participatives (assemblea). Tema 3. L'aplicabilitat de la investigació social en la gestió de territori, la investigació acció com a complementarietat o model de multimétodo (IAP). Tema 4. Importància de l'anàlisi espacial de dades socioeconòmiques. Dimensió espacial en el tractament de dades. Exemples d'aplicacions d'anàlisi espacial. La matriu de pesos. Dependència espacial. Tema 5. Anàlisi exploratòria de dades espacials (ESDA). Visualització de dades espacials. Tècniques ESDA per a dades univariants i per a dades multivariantes. Anàlisi de patrons de distribució espacial: autocorrelación espacial i clústers espacials. Tema 6. Anàlisi confirmatòria de dades espacials. Concepte de l'econometria espacial. Models economètrics espacials i la seua aplicació empírica. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Introducció. Perspectives de la investigació. La conflictologia i els processos de negociació i mediació comunnitaria. Tema 2. Classificació de mètodes: Quantitatius, qualitatius i dialèctics. Tipus de tècniques: Quantitatives (enquesta), Qualitatives (grup de discussió) i Participatives (assemblea). Tema 3. L'aplicabilitat de la investigació social en la gestió de territori, la investigació acció com a complementarietat o model de multimétodo (IAP). Tema 4. Importància de l'anàlisi espacial de dades socioeconòmiques. Dimensió espacial en el tractament de dades. Exemples d'aplicacions d'anàlisi espacial. La matriu de pesos. Dependència espacial. Tema 5. Anàlisi exploratòria de dades espacials (ESDA). Visualització de dades espacials. Tècniques ESDA per a dades univariants i per a dades multivariantes. Anàlisi de patrons de distribució espacial: autocorrelación espacial i clústers espacials. Tema 6. Anàlisi confirmatòria de dades espacials. Concepte de l'econometria espacial. Models economètrics espacials i la seua aplicació empírica. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Dimensió Europea del Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dimensió Europea del Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Introducció. 2.El Desenvolupament territorial en el segle XXI. 3.El territori com a factor clau de diferenciació. Casos d'èxit/fracasse. 4.la Innovació vinculada al territori i + T. Visió aplicada. 5.Finançament del desenvolupament local. La dimensió europea. 6.Disseny i planificació de propostes de desenvolupament local amb perspectiva europea. 7.Projectes innovadors finançats per la Comissió. 8.Finançament del desenvolupament local. La dimensió europea. 9.Disseny i planificació de propostes de desenvolupament local amb perspectiva europea. Casos d'èxit/fracasse. 10.Preparació de proposta d'un projecte d'innovació territorial amb perspectiva de finançament europeu [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Introducció. 2.El Desenvolupament territorial en el segle XXI. 3.El territori com a factor clau de diferenciació. Casos d'èxit/fracasse. 4.la Innovació vinculada al territori i + T. Visió aplicada. 5.Finançament del desenvolupament local. La dimensió europea. 6.Disseny i planificació de propostes de desenvolupament local amb perspectiva europea. 7.Projectes innovadors finançats per la Comissió. 8.Finançament del desenvolupament local. La dimensió europea. 9.Disseny i planificació de propostes de desenvolupament local amb perspectiva europea. Casos d'èxit/fracasse. 10.Preparació de proposta d'un projecte d'innovació territorial amb perspectiva de finançament europeu [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Governança i Participació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Governança i Participació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- INTRODUCCIÓ 1.1.- Ciència Política i govern local: els enfocaments en l'estudi del local. 1.2.- El govern local des d'una perspectiva comparada: el repartiment territorial del poder. 1.3.- El govern local a través de la història. 2.- EL CAS ESPAÑOL 2.1.- Història del govern local a Espanya. 2.2.- La Constitució espanyola i les autonomies. 2.3.- L'Estat de les Autonomies: èxit i crisi. 2.4.- Els reptes de futur. 3.- ESTRUCTURA INSTITUCIONAL I FUNCIONAMENT ADMINISTRATIU DE LES ENTITATS LOCALS 3.1.- Entitats locals: tipologia i associacionisme local. 3.2.- Estructura institucional i competències. 3.3.- Sistemes electorals i eleccions. 3.4.- El personal al servei de l'administració local i la seua gestió. 3.5.- El marc economicoadministratiu local. 4.- LES POLÍTIQUES LOCALS 4.1.- Les polítiques locals i serveis públics. 4.2.- L'Ajuntament gerencial. 4.3.- Polítiques de benestar social. 4.4.- Polítiques de promoció econòmica. 4.5.- Polítiques de desenvolupament i ordenació del territori. 4.6.- Avaluació i control de les polítiques locals. 5.- DEL GOVERN A LA GOVERNANÇA TERRITORIAL 5.1.- Objectiu: el desenvolupament sostenible dels territoris. 5.2- La nova governança democràtica. 5.3.- De la Governança a la Governança Territorial. Cap a una nova cultura i govern del territori. 5.4.- La Planificació del Desenvolupament Territorial com a millor camp d'aplicació de la Nova Governança 6.- CAS PRÀCTIC, CONCLUSIONS I ELEMENTS PER AL DEBAT 6.1.- Cas pràctic. 6.2- Conclusions finals. 6.3- Elements per al debat. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- INTRODUCCIÓ 1.1.- Ciència Política i govern local: els enfocaments en l'estudi del local. 1.2.- El govern local des d'una perspectiva comparada: el repartiment territorial del poder. 1.3.- El govern local a través de la història. 2.- EL CAS ESPAÑOL 2.1.- Història del govern local a Espanya. 2.2.- La Constitució espanyola i les autonomies. 2.3.- L'Estat de les Autonomies: èxit i crisi. 2.4.- Els reptes de futur. 3.- ESTRUCTURA INSTITUCIONAL I FUNCIONAMENT ADMINISTRATIU DE LES ENTITATS LOCALS 3.1.- Entitats locals: tipologia i associacionisme local. 3.2.- Estructura institucional i competències. 3.3.- Sistemes electorals i eleccions. 3.4.- El personal al servei de l'administració local i la seua gestió. 3.5.- El marc economicoadministratiu local. 4.- LES POLÍTIQUES LOCALS 4.1.- Les polítiques locals i serveis públics. 4.2.- L'Ajuntament gerencial. 4.3.- Polítiques de benestar social. 4.4.- Polítiques de promoció econòmica. 4.5.- Polítiques de desenvolupament i ordenació del territori. 4.6.- Avaluació i control de les polítiques locals. 5.- DEL GOVERN A LA GOVERNANÇA TERRITORIAL 5.1.- Objectiu: el desenvolupament sostenible dels territoris. 5.2- La nova governança democràtica. 5.3.- De la Governança a la Governança Territorial. Cap a una nova cultura i govern del territori. 5.4.- La Planificació del Desenvolupament Territorial com a millor camp d'aplicació de la Nova Governança 6.- CAS PRÀCTIC, CONCLUSIONS I ELEMENTS PER AL DEBAT 6.1.- Cas pràctic. 6.2- Conclusions finals. 6.3- Elements per al debat. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Seminaris i Jornades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seminaris i Jornades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Jornades, seminaris, workshops, congressos, seminaris d'investigació i altres activitats relacionades amb el desenvolupament local. Bones pràctiques en desenvolupament local [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Jornades, seminaris, workshops, congressos, seminaris d'investigació i altres activitats relacionades amb el desenvolupament local. Bones pràctiques en desenvolupament local [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23211020 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => D'una forma general i orientativa, a continuació es detalla l'estructura del TFM, especialment si és de perfil investigador: Portada: títol, dades de l'autor, dades del tutor acadèmic, resum (màxim 200 paraules), paraules clau (màxim 5) i codis JEL (màxim 3). Índex 1. Introducció: informació genèrica sobre el tema a tractar, interès del tema, objectius del treball, contribucions del treball i resultats destacables, i estructura del treball. 2. Revisió de la literatura: treballs anteriors que han investigat el tema proposat, línies d'investigació existents, metodologia dades i resultats aconseguits anteriorment. En aquest context, descripció de les aportacions a realitzar. 3. Desenvolupament teòric del treball i plantejament de les hipòtesis a contrastar en la part empírica del treball. 4. Metodologia: descripció del mètode de la investigació. 5. Fonts i dades. Descripció de les dades emprades en la part empírica. Quadres descriptius de la mostra. 6. Resultats. Comentaris sobre els resultats aconseguits. Es fa referència als quadres i gràfics que apareixen al final del treball. Relació amb l'enfocament teòric, les hipòtesis proposades i la literatura. 7. Conclusions. Principals conclusions aconseguides en el treball. Comparació amb resultats anteriors de la literatura. Possibles aportacions i limitacions del treball. Futures investigacions en aquest àmbit. 8. Bibliografia. Ordenada per ordre alfabètic. L'estil seguirà les recomanacions d'Harvard System of Referencing Guide. La guia estarà disponible a l'Aula Virtual i en aquest link: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 9. Quadres i gràfics. Presentació dels resultats en quadres i gràfics. 10. Annexos Incloure una secció d'índex és opcional. Segons l'abast del treball també són opcionals les seccions 3, 4, 5 i 6. En treballs empírics a vegades es poden unir les seccions 1 i 3, o la 3 i 4, o la 3, 4 i 5. També segons la [DESCRIPCION2] => profunditat del treball empíric es poden establir diverses seccions de resultats. El treball amb perfil professional pot tenir també l'estructura assenyalada anteriorment, normalment amb un menor pes dels apartats 2, 3 i 4 [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => D'una forma general i orientativa, a continuació es detalla l'estructura del TFM, especialment si és de perfil investigador: Portada: títol, dades de l'autor, dades del tutor acadèmic, resum (màxim 200 paraules), paraules clau (màxim 5) i codis JEL (màxim 3). Índex 1. Introducció: informació genèrica sobre el tema a tractar, interès del tema, objectius del treball, contribucions del treball i resultats destacables, i estructura del treball. 2. Revisió de la literatura: treballs anteriors que han investigat el tema proposat, línies d'investigació existents, metodologia dades i resultats aconseguits anteriorment. En aquest context, descripció de les aportacions a realitzar. 3. Desenvolupament teòric del treball i plantejament de les hipòtesis a contrastar en la part empírica del treball. 4. Metodologia: descripció del mètode de la investigació. 5. Fonts i dades. Descripció de les dades emprades en la part empírica. Quadres descriptius de la mostra. 6. Resultats. Comentaris sobre els resultats aconseguits. Es fa referència als quadres i gràfics que apareixen al final del treball. Relació amb l'enfocament teòric, les hipòtesis proposades i la literatura. 7. Conclusions. Principals conclusions aconseguides en el treball. Comparació amb resultats anteriors de la literatura. Possibles aportacions i limitacions del treball. Futures investigacions en aquest àmbit. 8. Bibliografia. Ordenada per ordre alfabètic. L'estil seguirà les recomanacions d'Harvard System of Referencing Guide. La guia estarà disponible a l'Aula Virtual i en aquest link: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm 9. Quadres i gràfics. Presentació dels resultats en quadres i gràfics. 10. Annexos Incloure una secció d'índex és opcional. Segons l'abast del treball també són opcionals les seccions 3, 4, 5 i 6. En treballs empírics a vegades es poden unir les seccions 1 i 3, o la 3 i 4, o la 3, 4 i 5. També segons la [DESCRIPCION2_VAL] => profunditat del treball empíric es poden establir diverses seccions de resultats. El treball amb perfil professional pot tenir també l'estructura assenyalada anteriorment, normalment amb un menor pes dels apartats 2, 3 i 4 [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66472 [NOMBRE_PERSONA] => Juli Antoni [APELLIDOS] => Aguado Hernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M1607 [EMAIL_FACULTAD] => aherju@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni64005 [NOMBRE_PERSONA] => Luisa [APELLIDOS] => Alamá Sabater [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Titular Universidad Jaume I de Castellón / Departamento de Economía Fidel García, Jefe de Sección de Desarrollo Rural y Despoblación. Diputació de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp376199 [NOMBRE_PERSONA] => Adelaida [APELLIDOS] => Aliaga Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora externa [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni17453 [NOMBRE_PERSONA] => José Javier [APELLIDOS] => Cuenca Cervera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp140867 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Escamilla Faus [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora - Ayuntamiento de Gavarda [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni58369 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Escribano Pizarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I6257 [EMAIL_FACULTAD] => Jaime.Escribano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp46603 [NOMBRE_PERSONA] => María de los Ángeles [APELLIDOS] => Ezquer Garín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni28925 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Farinós Dasí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H1145 [EMAIL_FACULTAD] => Joaquin.Farinos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp117425 [NOMBRE_PERSONA] => Vanesa [APELLIDOS] => Felip Torrent [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretaria. Ayuntamiento de Benigànim [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni66840 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Ferrandis Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M9621 [EMAIL_FACULTAD] => adrian.ferrandis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp310199 [NOMBRE_PERSONA] => Fidel [APELLIDOS] => García Meseguer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Desarrollo Rural y Despoblación - Diputació de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp376237 [NOMBRE_PERSONA] => Belén [APELLIDOS] => Gil Casas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni73843 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Herraiz Lizan [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp21507 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Herrero Pardo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora - Ayuntamiento de Alzira [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp252521 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Marchuet Martinez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor- Diputació de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni74987 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Márquez Paniagua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Universidad de Extremadura [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni58802 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Martín Cubas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4091 [EMAIL_FACULTAD] => Joaquin.Martin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni66283 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Martínez Chafer [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni66284 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Martínez Fernández [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp311919 [NOMBRE_PERSONA] => José Domingo [APELLIDOS] => Martínez Valencia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Servicios Innovadores y Sostenibles de Diputación de Valencia. Responsable de Emprendimiento e Innovación Federación ADLYPSE-CV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni64003 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc Xavier [APELLIDOS] => Molina Morales [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático Universidad Jaume I de Castellon / Departamento Administración de Empresas y Markéting-Organización dde Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni11058 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Montiel Márquez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => H4077 [EMAIL_FACULTAD] => jamontie@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp64154 [NOMBRE_PERSONA] => José Juan [APELLIDOS] => Morant Ripoll [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Contratación y Patrimonio. Ajuntament de Gandia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni38361 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Pérez Cosín [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H6124 [EMAIL_FACULTAD] => jose.v.perez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp139351 [NOMBRE_PERSONA] => Mar [APELLIDOS] => Riera Spiegelhalder [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Economía [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp314168 [NOMBRE_PERSONA] => Belén [APELLIDOS] => Rodríguez Rubio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Sección de Proyectos Europeos. Diputación Provincial de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => uni43269 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Sánchez Cabrera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M4348 [EMAIL_FACULTAD] => josanca6@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni54918 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => Sanchís Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => N7707 [EMAIL_FACULTAD] => josanmu2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp385552 [NOMBRE_PERSONA] => Borja Jesús [APELLIDOS] => Sanjuán Roca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Experto en Administración pública y Gobernanza [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp395969 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Torres Royo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Diputación Provincial de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => uni7791 [NOMBRE_PERSONA] => Emili [APELLIDOS] => Tortosa Ausina [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad Jaume I de Castellón / Departamento de Economía [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp395989 [NOMBRE_PERSONA] => Diana Esmeralda [APELLIDOS] => Valero López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Derecho [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => uni74750 [NOMBRE_PERSONA] => Néstor [APELLIDOS] => Vercher Savall [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a Contratado/a M. Salas. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp54517 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Manuel [APELLIDOS] => Viesca Marqués [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director General de Proyectos y Fondos Europeos. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent de Gestió de Polítiques per al Desenvolupament del Territori (deLOCAL)


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Juny 2024

Matrícula: 1250 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Diplomats/as, Llicenciats/as o Graduats/as. La naturalesa multidisciplinària del desenvolupament local fa que el màster estiga obert a un ampli inventari de disciplines de diferents branques del saber: ciències socials, laborals, humanitats, jurídiques i de l'administració, ambientals, enginyeries, paisatgisme, urbanisme, geografia, economia, política, etc. Especialment aquells que hagen cursat assignatures relacionades amb les teories de la planificació (ambiental, econòmica, sectorial, territorial i paisatgística) i el desenvolupament. I en general professionals amb titulació universitària que cerquen noves oportunitats, un perfeccionament i una major especialització en matèria de desenvolupament local.

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició: Aulas edificio Instituts d'Investigació. Campus dels Tarongers

Horari: semipresencial (sessions presencials dijous i divendres de 16 a 20 hores),

Més informació

Objectius del curs

Que l'alumnat participant siga capaç de tenir una formació comprehensiva sobre conceptes, instruments i habilitats en relació amb desenvolupament local com a via d'intervenció en el territori, per a aconseguir una formació més adequada des d'una perspectiva territorial, integrada i transdisciplinar. Permetent desenvolupar habilitats per al disseny, planificació, gestió i avaluació d'intervencions de desenvolupament local a nivell de polítiques, plans, programes i projectes, amb atenció a les desigualtats econòmiques, socials i de gènere (dones, immigrants, col·lectius desfavorits); així com a les problemàtiques territorials i mediambientals de cada context o espai específic, però amb perspectiva multiescalar (del local al global).

Objectius professionals

Aquesta formació de Màster permet l'exercici professional com a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, perquè ofereix la formació habilitant a aquest efecte

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò