2a Edició - Codi 23232070

Array ( [CODIGO] => 23232070 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 1200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 09/11/2023 [FECHA_FIN] => 12/04/2024 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Sociologia i Antropologia Social [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 23/10/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => participacion-ciudadana [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dimarts i Dijous 16:00h a 20:00h [REQUISITOS_TITULACION] => El Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana està orientat a la formació de professionals que, bé des de l'administració pública o bé com a professionals per compte propi, estan interessats/dones a especialitzar-se a promoure la influència de la ciutadania en la definició democràtica de les polítiques públiques a través de metodologies de participació ciutadana. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => La formació es desenvolupa en tres mòduls formatius fonamentals i un mòdul pràctic d'aplicació de continguts a un cas concret. El primer mòdul està dedicat a la revisió epistemològica i teòrica dels conceptes clau en participació ciutadana, així com dels models teòrics que la sustenten i la seva aplicació a la política local. El segon mòdul respon a una naturalesa metodològica, s'aborden els processos participatius com a mètode, i s'aprèn la metodologia de recerca necessària per a plantejar i desenvolupar recerques socials aplicades mitjançant tècniques participatives, assumint sempre una perspectiva de diversitat social i cultural. L'últim mòdul es destina a l'aplicació de la perspectiva i la metodologia de la participació ciutadana a diferents contextos. El curs quanta també amb un mòdul pràctic en el qual l'alumnat dissenyarà un procés participatiu aplicat a un cas concret amb l'ajuda de la tutorització de professorat. L'equip docent compta amb una dilatada trajectòria en el camp de la participació ciutadana, el que es veu traduït en una docència que combinarà continguts teòrics amb la implementació pràctica de dinàmiques i tècniques de recerca, al costat de l'exposició de casos per a l'anàlisi crítica. D'altra banda, la diversitat d'àrees i camps d'aplicació de la participació ciutadana com a metodologia, permet l'alumnat entendre l'aplicabilitat d'aquest mètode a totes les parcel·les de la política local. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Aquesta assignatura s'impartirà de manera mixta, el que significa que es desenvoluparà a través de sessions presencials i a través de sessions en línia. - Activitats teòriques. En les classes teòriques es desenvoluparan els temes proporcionant una visió global i integradora, analitzant amb major detall els aspectes clau i de major complexitat, fomentant, en tot moment, la participació de l'estudiant. - Activitats pràctiques. Complementen les activitats teòriques amb l'objectiu d'aplicar els conceptes bàsics i ampliar-los amb el coneixement i l'experiència que vagin adquirint durant la realització dels treballs proposats. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Personal tècnic en participació i desenvolupament comunitari. Coordinació i dinamització de processos de participació ciutadana per a la formulació, desenvolupament i avaluació de polítiques públiques locals. Dinamització de processos de desenvolupament comunitari. Gestió participativa de l'organització i els recursos humans en administracions públiques i organitzacions polítiques, socials i ciutadanes. Assessoria en avaluació de la participació ciutadana. Educació per a la participació i la promoció de la cultura participativa. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => PARTICIPACIÓ CIUTADANA, MARC CONCEPTUAL, LEGAL I INSTITUCIONAL. INSTRUMENTS, CANALS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => PARTICIPACIÓ CIUTADANA, MARC CONCEPTUAL, LEGAL I INSTITUCIONAL. INSTRUMENTS, CANALS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptualització de la participació. 2. Participació i política: el quin, el per a qui, el com i el qui participa. 3. Models de participació. 4. Instruments institucionals per a la participació de la ciutadania 5. Mecanismes participatius a. Àmbit d'aplicació general i. Referèndum ii. Plebiscit iii. Iniciativa popular iv. Revocació de mandat v. Apel·lació de sentència b. Àmbit d'aplicació local i. Assemblea oberta ii. Consultes populars locals iii. Fòrums de consulta iv. Panells ciutadans v. Nuclis d'intervenció participativa vaig veure. Enquestes deliberatives vii. Pressupostos participatius viii. Els consells consultius d'entitats ix. Audiències ciutadanes x. Processos participatius derivats de l'Agenda 21 3. Normativa d'àmbit autonòmic dictada per la Generalitat Valenciana. 4. Estructura política de la participació ciutadana en la Generalitat Valenciana: la Direcció General de Participació Ciutadana. 5. Innovació social, tercer sector i construcció del nosaltres. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptualització de la participació. 2. Participació i política: el quin, el per a qui, el com i el qui participa. 3. Models de participació. 4. Instruments institucionals per a la participació de la ciutadania 5. Mecanismes participatius a. Àmbit d'aplicació general i. Referèndum ii. Plebiscit iii. Iniciativa popular iv. Revocació de mandat v. Apel·lació de sentència b. Àmbit d'aplicació local i. Assemblea oberta ii. Consultes populars locals iii. Fòrums de consulta iv. Panells ciutadans v. Nuclis d'intervenció participativa vaig veure. Enquestes deliberatives vii. Pressupostos participatius viii. Els consells consultius d'entitats ix. Audiències ciutadanes x. Processos participatius derivats de l'Agenda 21 3. Normativa d'àmbit autonòmic dictada per la Generalitat Valenciana. 4. Estructura política de la participació ciutadana en la Generalitat Valenciana: la Direcció General de Participació Ciutadana. 5. Innovació social, tercer sector i construcció del nosaltres. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA COM A MÈTODE: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ. TÈCNIQUES PARTICIPATIVES COMUNITÀRIES [NOMBRE_MATERIA_VAL] => LA METODOLOGIA PARTICIPATIVA COM A MÈTODE: PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ. TÈCNIQUES PARTICIPATIVES COMUNITÀRIES [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - El procés participatiu com a mètode. - Fases del procés participatiu. Definició participada del problema i la seva superació - Diagnòstic participat. Identificació d'actors - Fase propositiva. Límits a la participació. - Recerca Acció Participativa. Principis, fonaments i trets diferencials. - Tècniques de Participació Comunitària. - Justícia Epistémica i capacitats per a l'alliberament epistémica en els processos participatius. -Coneixement dels instruments que permeten realitzar una avaluació de les polítiques i programes públics - Anàlisi crítica de casos de processos d'avaluació de la participació, identificant qüestions a millorar - Comunicació dels resultats a diferents actors e audiències. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - El procés participatiu com a mètode. - Fases del procés participatiu. Definició participada del problema i la seva superació - Diagnòstic participat. Identificació d'actors - Fase propositiva. Límits a la participació. - Recerca Acció Participativa. Principis, fonaments i trets diferencials. - Tècniques de Participació Comunitària. - Justícia Epistémica i capacitats per a l'alliberament epistémica en els processos participatius. -Coneixement dels instruments que permeten realitzar una avaluació de les polítiques i programes públics - Anàlisi crítica de casos de processos d'avaluació de la participació, identificant qüestions a millorar - Comunicació dels resultats a diferents actors e audiències. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => APLICACIONS PRÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA [NOMBRE_MATERIA_VAL] => APLICACIONS PRÀCTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. 1 Recorregut històric: la influència de la transició en la configuració del mapa de l'acció col·lectiva. 1.2 La lògica de l'acció col·lectiva desenvolupada des dels moviments socials. 1. 3. Les tensions entre administracions i moviments socials i els límits de la participació institucional. 1.4 Del 15M al 8M: per què parlem de processos instituyentes. 2.1 Història del dret associatiu. Situació actual. L'impacte de les associacions en els municipis. Com organitzar una associació. Incrementar la base social i la participació a les associacions. 2.2. Obligacions documentals i procedimentals de les associacions. 2.3. Realització i control de projectes i activitat. Com enfortir les associacions i incrementar la seva participació des de l'administració pública. 2.4. Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals. 2.5 Paper de l'administració en l'acompanyament a la participació de la societat civil. 2.6 Resolució de conflictes. Diagnòstic i mediació. 3.1 Construcció de ciutadania en infància, adolescència i joventut. 3.2 La participació infantil, adolescent i juvenil en un món adultocentrista. 3.3. Formes de participació infantil i adolescent. 3.4 Les polítiques públiques per a la participació infantil, adolescent i juvenil. 3.5 Els òrgans de participació existents en el territori. Programes públics i privats. 3.6 Experiències de construcció de ciutadania. 3.7 Educar en la participació: experiència creant futur. 3.8 Consideracions generals de l'Itinerari d'Educació per a la participació juvenil Creant Futur. 3.9 Acompanyament a grups autogestionats. 3.10 Participar per a posar la vida en el centre. 3.11 A què cridem posar la Vida en el Centre. 3.12 Participar per a posar la Vida en el centre. Una experiència. 3.13 Eines que ens orienten. El CA.CO.PRO.SO.TEM. PER. i lxs Guardianxs 3.14 El **Octoputest. Una eina d'autoavaluació. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. 1 Recorregut històric: la influència de la transició en la configuració del mapa de l'acció col·lectiva. 1.2 La lògica de l'acció col·lectiva desenvolupada des dels moviments socials. 1. 3. Les tensions entre administracions i moviments socials i els límits de la participació institucional. 1.4 Del 15M al 8M: per què parlem de processos instituyentes. 2.1 Història del dret associatiu. Situació actual. L'impacte de les associacions en els municipis. Com organitzar una associació. Incrementar la base social i la participació a les associacions. 2.2. Obligacions documentals i procedimentals de les associacions. 2.3. Realització i control de projectes i activitat. Com enfortir les associacions i incrementar la seva participació des de l'administració pública. 2.4. Règim legal de les entitats sense ànim de lucre. Aspectes fiscals. 2.5 Paper de l'administració en l'acompanyament a la participació de la societat civil. 2.6 Resolució de conflictes. Diagnòstic i mediació. 3.1 Construcció de ciutadania en infància, adolescència i joventut. 3.2 La participació infantil, adolescent i juvenil en un món adultocentrista. 3.3. Formes de participació infantil i adolescent. 3.4 Les polítiques públiques per a la participació infantil, adolescent i juvenil. 3.5 Els òrgans de participació existents en el territori. Programes públics i privats. 3.6 Experiències de construcció de ciutadania. 3.7 Educar en la participació: experiència creant futur. 3.8 Consideracions generals de l'Itinerari d'Educació per a la participació juvenil Creant Futur. 3.9 Acompanyament a grups autogestionats. 3.10 Participar per a posar la vida en el centre. 3.11 A què cridem posar la Vida en el Centre. 3.12 Participar per a posar la Vida en el centre. Una experiència. 3.13 Eines que ens orienten. El CA.CO.PRO.SO.TEM. PER. i lxs Guardianxs 3.14 El **Octoputest. Una eina d'autoavaluació. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23232070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => TREBALL FINAL [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TREBALL FINAL [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => - Aplicació pràctica de continguts - Competències d'autonomia i presa de decisions metodològiques. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => - Aplicació pràctica de continguts - Competències d'autonomia i presa de decisions metodològiques. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66472 [NOMBRE_PERSONA] => Juli Antoni [APELLIDOS] => Aguado Hernández [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M1607 [EMAIL_FACULTAD] => aherju@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp461070 [NOMBRE_PERSONA] => Andrea [APELLIDOS] => Ariza Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cooperativa La Dula. Experta en estudis urbans, acció comunitària i antropologia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp460790 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Benlloch Serrano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Xarxa d¿Espais d¿Autogestió [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni57723 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Calvo Palomares [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I5370 [EMAIL_FACULTAD] => ricardo.calvo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni81808 [NOMBRE_PERSONA] => María Josep [APELLIDOS] => Cascant i Sempere [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => T1080 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.J.Cascant@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp371333 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Castellanos Claramunt [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp452711 [NOMBRE_PERSONA] => María Encarnación [APELLIDOS] => Cubo Mayo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp461071 [NOMBRE_PERSONA] => Hernán [APELLIDOS] => Fioravanti Álvarez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => La Dula Coop. V. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni66347 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco José [APELLIDOS] => Francés García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Titular [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni6530 [NOMBRE_PERSONA] => Eric Madelaine Pierre [APELLIDOS] => Gielen [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Professor Contractat Doctor Universitat Politècnica de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp460810 [NOMBRE_PERSONA] => Julia [APELLIDOS] => Gomar Pascual [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Crearqció Coop. V. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni74906 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Gómez Nicolau [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Professora Contractada Doctora Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp408730 [NOMBRE_PERSONA] => Alejandro [APELLIDOS] => Gonzalo Puyod [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador en ciencia ciudadana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp368463 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Gozálvez Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director de Llar d'emancipació SOMLLAR [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni66950 [NOMBRE_PERSONA] => Aranzazu [APELLIDOS] => Grau i Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M0068 [EMAIL_FACULTAD] => agraumu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp408732 [NOMBRE_PERSONA] => Assumpta [APELLIDOS] => Jover Leal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora autònoma [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp391072 [NOMBRE_PERSONA] => Carolina [APELLIDOS] => Juan Nadal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cap de projectes. NadalVillena estudio de arquitectura SL [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni81768 [NOMBRE_PERSONA] => Monique [APELLIDOS] => Leivas Vargas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => monique.leivas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp340339 [NOMBRE_PERSONA] => Mireia [APELLIDOS] => López Nicolás [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-Administradora. La Dula Estudi, SC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni73968 [NOMBRE_PERSONA] => Elisabet [APELLIDOS] => Marco Arocas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M0182 [EMAIL_FACULTAD] => marae4@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp33679 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Martín Gómez-Cuenca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Treballador Social Tècnic al centre Municipal de Serveis Socilas Quatre Carrers [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp376761 [NOMBRE_PERSONA] => Irene [APELLIDOS] => Mateu Andreu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => efa del Servicio de Participación de la Ciudadanía y de la Socieldad Civil. Consellería de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp452712 [NOMBRE_PERSONA] => María Beatriz [APELLIDOS] => Palacios Llorente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => uni79165 [NOMBRE_PERSONA] => Yaiza [APELLIDOS] => Pérez Alonso [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6045 [EMAIL_FACULTAD] => peayai@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni79058 [NOMBRE_PERSONA] => Zulima [APELLIDOS] => Pérez i Seguí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I6759 [EMAIL_FACULTAD] => pesezu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp290878 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Pindado Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp408731 [NOMBRE_PERSONA] => Daniel [APELLIDOS] => Tarragó Sanfeliu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundador i soci-director , Neopolis Consultoria Sociopolitica, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp376819 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Verdú Vila [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Tecnica I+D+i en Las Naves. Especialista en Participación, inclusión y Políticas de Igualdad. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni63636 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique [APELLIDOS] => Sigalat Signes [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M2077 [EMAIL_FACULTAD] => sisigen@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66950 [NOMBRE_PERSONA] => Aranzazu [APELLIDOS] => Grau i Muñoz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M0068 [EMAIL_FACULTAD] => agraumu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització en Promoció de la Participació Ciutadana


Direcció

Organitzador: Departament de Sociologia i Antropologia Social

Direcció: Enrique Sigalat Signes. Ayudante/a Doctor/a. Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València.
Aranzazu Grau i Muñoz. Contratado/a Doctor/a. Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò