2a Edició - Codi 24231040

Array ( [CODIGO] => 24231040 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 2100 [MATRICULA_2] => 200 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 03/10/2024 [FECHA_FIN] => 27/06/2025 [LUGAR] => UV LegalTech Lab [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 16/09/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => legaltech-compliance-officer [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en LegalTech & Compliance Officer [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00 hores [REQUISITOS_TITULACION] => Per ser admès al títol els/les sol·licitants han d'acreditar haver cursat estudis de llicenciatura o grau, preferentment en dret, i estar en possessió del títol corresponent. En cas que hi hagi places lliures es podran admetre titulats d'altres disciplines, preferentment de la branca de ciències socials. De manera excepcional, es podran admetre estudiants que es trobin a l'últim curs d'algun dels Graus que s'imparteixen a la Facultat de Dret, amb la condició que els quedi com a màxim un 10% dels crèdits per obtenir el grau, i amb el compromís de finalitzar els estudis durant el Master [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El màster persegueix dotar l'alumnat de les competències necessàries per saber desenvolupar-se amb soltesa en l'àmbit del dret digital i de la tecnologia legal, permetent conèixer l'àmplia oferta de plataformes i eines de LegalTech que existeix al mercat per facilitar l'exercici de les noves professions jurídiques i entrenant-los en el seu ús i personalització, per tal que puguin seleccionar aquelles que els resultin de més utilitat, prestar un servei d'assessorament a tercers en la matèria i fins i tot crear els seus propis assistents virtuals en forma d'app o chatbots. Per això s'utilitza una metodologia basada en l'experimentació, amb una tecnologia accessible per a l'estudiant llec en programació basada en sistemes no-code o low-code. A l'ampli espectre de professions jurídiques que cobreix el Màster adquireix especial significat la de responsable de compliment normatiu (compliance officer), que rep atenció extensa a les sis assignatures que provenen del Diploma del mateix títol que s'integra a l'estructura modular del Màster. Dins de les funcions pròpies d'aquest operador, el Màster proporciona formació addicional en algunes àrees complementàries com la relativa a la protecció de dades i la pròpia de la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. En totes aquestes àrees es pretén l'adquisició per l'estudiant/a de les competències tècniques i digitals adequades per utilitzar les eines i plataformes tecnològiques disponibles al mercat per tal de dur a terme aquestes funcions i càrrecs d'una manera més eficient. En particular, el Màster ofereix la possibilitat de fer servir el programari icloudCompliance, el més avançat i polivalent que existeix al nostre país. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El desenvolupament de les diferents assignatures es recolza de manera molt decidida en una visió pràctica de formació en el maneig d'instruments de LegalTech, amb l'aportació teòrica necessària per conèixer la seva funcionalitat. Així, s'aprofundeix en els diferents aspectes que abasta el dret digital amb una anàlisi detallada de les normes existents i de les propostes de regulació que s'estan adoptant, per conèixer el marc en què es desenvolupa i s'aplica la tecnologia aplicada al món del dret , però amb un enfocament pràctic constant, perquè els coneixements adquirits s'apliquen de forma continuada a una dinàmica de laboratori, que permet l'ús experimental de la tecnologia disponible (plataformes, aplicacions i altres productes), que les entitats col·laboradores posen a disposició dels alumnes, amb especial incidència en aquelles que són de codi obert i aquelles que permeten la generació d'assistents pels mateixos alumnes, que no necessiten tenir coneixements previs en matèria de programació. Tot i així, el Màster compta amb mòduls d'iniciació a la programació pensats per tecnòlegs amb l'assessorament de juristes, perquè resultin accessibles als estudiants del Màster. En el plànol concret de la formació per a l'exercici del lloc de responsable de compliment normatiu l'estudiant/a rebrà l'entrenament necessari per a l'ús d'una tecnologia específicament creada per generar i gestionar programes de compliance: la plataforma IcloudCompliance. És un programari que permet implantar, agilitzar i monitoritzar les diferents obligacions normatives que les empreses tenen. És el primer programari amb aquestes característiques que integra més de 15 programaris o mòduls diferents: Compliance Penal & Corporatiu, ESG Sostenibilitat, RGPD, Ciberseguretat o SGSI, Ambiental, Firma Digital, Formació, Blanqueig de Capitals, Qualitat, Canal de Denúncies, PRL, Residus, Petjades de Carboni, Hídrica, Seguretat i Salut a la feina, [MODALIDAD_EVALUACION2] => Continuidad & Contingencia, Control Interno, SGI entre otros . IcloudCompliance ayuda a las organizaciones de una forma ágil a identificar qué áreas de la empresa son susceptibles de mayor riesgo, y una vez identificadas, permite dotar de mayores controles que mitiguen esos riesgos. Este software está verificado por Bureau Veritas en ISO 19600, ISO 37001, UNE 19601, UNE 19602 e ISO 37301 y auditado en Seguridad de la Información por auditor externo acreditado. El entrenamiento en el uso de esta plataforma, a cargo del CEO y el personal de IcloudCompliance, se llevará a cabo en las instalaciones del UV LegalTech Lab, dependiente de la Facultat de Dret de la Universitat de València y ubicado en su campus de Tarongers. La propuesta docente se completa con la realización de un Trabajo Fin de Máster en el que el/la estudiante deberá aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del título, con selección y uso de una o varias opciones tecnológicas de entre las que se han examinado en las otras asignaturas del máster para poder diseñar y proponer una solución personalizada al problema jurídico o situación planteada como hipótesis de trabajo. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Màster prepara per exercir una àmplia gamma de professions jurídiques noves, per a les quals no hi ha al mercat laboral professionals amb el perfil adequat: advocats i assessors especialitzats en Dret digital, professionals dret dedicats a l'optimització de processos d'empreses i altres organitzacions, oficials de compliment normatiu i delegats de protecció de dades capaces dutilitzar la tecnologia específica per al desenvolupament daquests llocs, etc. Però, a més, el Màster es pot utilitzar com a instrument de capacitació, actualització o reciclatge d'operadors jurídics tradicionals de tota mena, perquè la tecnologia legal amplia constantment les àrees d'implantació. Així, la formació adquirida permetrà comptar amb més competències i habilitats als advocats integrats en despatxos que tinguin com a objectiu assolir cotes de digitalització més grans, els membres de la magistratura que vulguin aprofitar-se de les noves funcionalitats que ofereix la tecnologia legal, els fedataris i funcionaris públics que s'hagin d'enfrontar al repte del trànsit cap a l'administració digital o els membres de consells d'equips directius que vulguin implantar a les seves organitzacions programes de compliment normatiu dotats de tecnologia avançada. [CRITERIO_ADMISION] => El Màster està pensat per a juristes de totes les àrees i perfils professionals, tant aquells que han d'ingressar al mercat laboral en un futur proper, com aquells que ja comptin amb una trajectòria professional dilatada però desitgin aprofitar-se dels avantatges que reporta la tecnologia legal en termes d'economia de temps, estalvi de costos o augment de l'eficiència als serveis prestats. El títol és apte i profitós per a tot tipus d'operadors jurídics, tant advocats autònoms o integrats a despatxos, com aquells altres que presten els seus serveis en empreses o organitzacions, públiques o privades, membres de la magistratura, fedataris públics, desenvolupadors de projectes empresarials, responsables de compliment normatiu, delegats de protecció de dades o professionals dedicats a l'assessorament de tercers en matèria de LegalTech i Dret Digital. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Ser capaç d'interpretar i aplicar el règim jurídic de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l'ordenament espanyol, especialment en el marc de l'empresa; - Realitzar un disseny bàsic dun mapa de riscos penals. - Ser capaç d'inserir els models de compliment normatiu en protecció de dades als models de gestió i/o processos basats o dependents de l'ús de dades personals. - Ser capaç d'integrar les metodologies d'anàlisi de riscos i protecció de dades des del disseny i per defecte en el disseny, el desenvolupament i la implementació de processos, sistemes d'informació i tecnologies digitals. - Utilitzar una plataforma tecnològica de gestió integral de riscs normatius. - Exercir el càrrec de compliance officer. - Conèixer el règim jurídic dels operadors a la societat de la informació, dels mercats i els serveis digitals. - Conèixer les normes existents i en projecte sobre la intel·ligència artificial. - Realitzar prompting en Intel·ligència Artificial Generativa. - Tindre nocions bàsiques de programació. - Conéixer el funcionament de Blockchain. - Entendre, interpretar i aplicar el dret digital. - Seleccionar les eines de legaltech més apropiades per a les necessitats d'una empresa o d'un altre tipus d'organització, entre les existents al mercat. - Entendre i utilitzar tecnologia de gestió íntegra de la vida del contracte (contract lifecycle). - Dissenyar app amb llenguatges de programació low-code. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Marc normatiu: Mercat digital, IA i protecció de dades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Marc normatiu: Mercat digital, IA i protecció de dades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La societat de la transformació digital: compliment normatiu des del disseny i per defecte. 1.1 Reptes professionals. 1.1.1 Evolució científica i tecnològica. 1.1.2 Sistemes dinformació 1.1.3 La investigació. 1.1.4 La tecnologia. 1.2 Reptes jurídics. 1.2.1 Evolució del marc normatiu de la Unió Europea. 1.2.2 Transformació digital nacional i europea. 1.2.3 Ciberseguretat. 2. Marc de regulació dels subjectes a l'entorn digital. 2.1 Els Prestadors de SSI. 2.2 Intermediaris i plataformes. 2.2.1 Nova regulació dels Mercats i Serveis Digitals a la UE. 2.2.2 Dret de la competència i plataformes: límits a les conductes unilaterals. 2.3 EBT i Startup. 3. IA i implicacions legals: 3.1 Aspectes jurídics i ètics del LegalTech i la IA. 3.2 Marc legal general: Proposta Europea de Llei IA (2021). 3.3 La responsabilitat per lús de IA. 3.3.1 Iniciatives legislatives Reglament del 2020 i Proposta de Directiva de 28 de setembre del 2022. 3.3.2 Subjectes responsables i sistemes de responsabilitat. 3.3.3 Responsabilitat per producte defectuós. 3.4 Protecció de creacions. 3.4.1 Propietat intel·lectual. 3.4.2 Propietat industrial. 4. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 4.1 Protecció de dades, conceptes bàsics. 4.2 El Reglament general de protecció de dades: conceptes bàsics. 4.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 4.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu. 4.5 Noves regulacions a la UE: transformació Digital de la UE i drets. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La societat de la transformació digital: compliment normatiu des del disseny i per defecte. 1.1 Reptes professionals. 1.1.1 Evolució científica i tecnològica. 1.1.2 Sistemes dinformació 1.1.3 La investigació. 1.1.4 La tecnologia. 1.2 Reptes jurídics. 1.2.1 Evolució del marc normatiu de la Unió Europea. 1.2.2 Transformació digital nacional i europea. 1.2.3 Ciberseguretat. 2. Marc de regulació dels subjectes a l'entorn digital. 2.1 Els Prestadors de SSI. 2.2 Intermediaris i plataformes. 2.2.1 Nova regulació dels Mercats i Serveis Digitals a la UE. 2.2.2 Dret de la competència i plataformes: límits a les conductes unilaterals. 2.3 EBT i Startup. 3. IA i implicacions legals: 3.1 Aspectes jurídics i ètics del LegalTech i la IA. 3.2 Marc legal general: Proposta Europea de Llei IA (2021). 3.3 La responsabilitat per lús de IA. 3.3.1 Iniciatives legislatives Reglament del 2020 i Proposta de Directiva de 28 de setembre del 2022. 3.3.2 Subjectes responsables i sistemes de responsabilitat. 3.3.3 Responsabilitat per producte defectuós. 3.4 Protecció de creacions. 3.4.1 Propietat intel·lectual. 3.4.2 Propietat industrial. 4. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 4.1 Protecció de dades, conceptes bàsics. 4.2 El Reglament general de protecció de dades: conceptes bàsics. 4.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 4.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu. 4.5 Noves regulacions a la UE: transformació Digital de la UE i drets. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Contractació i finançament al mercat digital [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Contractació i finançament al mercat digital [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La contractació al mercat digital. 1.1 Contractació tecnològica. 1.2 Opensource i llicències dús. 1.3 Internet de les coses. 1.4 Contractació de serveis a cloud. 1.5 Models de negoci basats en blockchain. 1.6 Els usuaris i llur protecció. 1.6.1 Publicitat. 1.6.2 Contractació a distància. 2. Finançament diniciatives empresarials. 2.1 El FinTech com a instrument de finançament. 2.2 Crowdfunding, crowdlending i préstecs participatius. 2.3 Finançament a través del capital de risc (venture capital & private equity). 2.4 El mercat cripte. 2.5 La protecció de lusuari i la protecció del client minorista. 2.6 Vies de col·laboració publicoprivada. 2.7 Implicacions tributàries. 3. Seminari sobre la Indústria Fintech a València. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La contractació al mercat digital. 1.1 Contractació tecnològica. 1.2 Opensource i llicències dús. 1.3 Internet de les coses. 1.4 Contractació de serveis a cloud. 1.5 Models de negoci basats en blockchain. 1.6 Els usuaris i llur protecció. 1.6.1 Publicitat. 1.6.2 Contractació a distància. 2. Finançament diniciatives empresarials. 2.1 El FinTech com a instrument de finançament. 2.2 Crowdfunding, crowdlending i préstecs participatius. 2.3 Finançament a través del capital de risc (venture capital & private equity). 2.4 El mercat cripte. 2.5 La protecció de lusuari i la protecció del client minorista. 2.6 Vies de col·laboració publicoprivada. 2.7 Implicacions tributàries. 3. Seminari sobre la Indústria Fintech a València. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes generals del LegalTech [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes generals del LegalTech [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La indústria Legaltech: Agents participants, tecnologies, actualitat i tendències. 2. Legaltech i administració pública. 3. Interoperativilitat i neutralitat tecnològica. 4. IA basada en Regles i en dades per a aplicacions Legaltech. 5. Legal Analytics i PNL. 6. Classificació d'eines tecnològiques. Tècniques i eines facilitadores: 6.1Explotació d'eines Legaltech 1.0 per advocats. 6.2 Eines no-code i low-code i Sistemes experts. 6.3 Contract Lifecycle Management (Plataforma de Bounse). 6.4 Eines de gestió de compliment normatiu (iCloudCompliance). 7.Computational Law. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La indústria Legaltech: Agents participants, tecnologies, actualitat i tendències. 2. Legaltech i administració pública. 3. Interoperativilitat i neutralitat tecnològica. 4. IA basada en Regles i en dades per a aplicacions Legaltech. 5. Legal Analytics i PNL. 6. Classificació d'eines tecnològiques. Tècniques i eines facilitadores: 6.1Explotació d'eines Legaltech 1.0 per advocats. 6.2 Eines no-code i low-code i Sistemes experts. 6.3 Contract Lifecycle Management (Plataforma de Bounse). 6.4 Eines de gestió de compliment normatiu (iCloudCompliance). 7.Computational Law. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Hands-on [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Hands-on [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció a la programació. Especial atenció a blockchain i smart contracts. 1.1 Fonaments bàsics de programació informàtica 1.2 Fonaments bàsics de sistemes informàtics 1.3 Introducció a la Tecnologia DLT 1.4 Introducció al desenvolupament de Smart Contracts basats en el BlockChain 2. Coding for lawyers. 3. Bounsel flow. 4. Built a legal app with no-code tool. 5. Training with Docassemble and Josef. 6. Taller negoci conversacional i Whatsapp. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció a la programació. Especial atenció a blockchain i smart contracts. 1.1 Fonaments bàsics de programació informàtica 1.2 Fonaments bàsics de sistemes informàtics 1.3 Introducció a la Tecnologia DLT 1.4 Introducció al desenvolupament de Smart Contracts basats en el BlockChain 2. Coding for lawyers. 3. Bounsel flow. 4. Built a legal app with no-code tool. 5. Training with Docassemble and Josef. 6. Taller negoci conversacional i Whatsapp. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Legal Operations: anàlisi, gestió i desenvolupament d'un projecte d'operacions legals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Legal Operations: anàlisi, gestió i desenvolupament d'un projecte d'operacions legals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Operacions legals: 1.2 Abast, evolució dels LO, funcions, objectius, rols i responsabilitats. 1.3 Beneficis que reporta i com es mesura la funció del LO. Eines d'anàlisi del nivell de maduresa operacional (the CLOC 12 core/ACC LO). 1.4 Planificació estratègica: com iniciar un projecte de transformació digital de l'assessoria, guia per traçar una estratègia alineada amb l'empresa i claus per fer una anàlisi interna eficaç. (Lucía Carrau)Estructura i reporting intern de la funció legal. 1.5 Mesurament de la funció legal. Com mesurar l'eficiència, establir KPI, anàlisi de mètriques i aprenentatge del registre de dades clau. 1.6 Relacions amb proveïdors. Anàlisi solucions legaltech per verticals, anàlisi d'altres models alternatius de prestadors de serveis. Taller de presentació de propostes de proveïdors, redacció de models RFP. 2. Gestió d'un projecte legal (Legal project management) 2.1 Creació dels mapes de fluxos de treball 2.2 Automatització dels fluxos de treball, exemple d'eina 2.3 Metodologies de gestió de projecte 2.4 Gestió de canvi 2.5 Knowledge management: gestió de coneixement legal 3. Taller de metodologies àgils per desenvolupar un projecte legal (design thinking, scrum, kamban, lean). [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Operacions legals: 1.2 Abast, evolució dels LO, funcions, objectius, rols i responsabilitats. 1.3 Beneficis que reporta i com es mesura la funció del LO. Eines d'anàlisi del nivell de maduresa operacional (the CLOC 12 core/ACC LO). 1.4 Planificació estratègica: com iniciar un projecte de transformació digital de l'assessoria, guia per traçar una estratègia alineada amb l'empresa i claus per fer una anàlisi interna eficaç. (Lucía Carrau)Estructura i reporting intern de la funció legal. 1.5 Mesurament de la funció legal. Com mesurar l'eficiència, establir KPI, anàlisi de mètriques i aprenentatge del registre de dades clau. 1.6 Relacions amb proveïdors. Anàlisi solucions legaltech per verticals, anàlisi d'altres models alternatius de prestadors de serveis. Taller de presentació de propostes de proveïdors, redacció de models RFP. 2. Gestió d'un projecte legal (Legal project management) 2.1 Creació dels mapes de fluxos de treball 2.2 Automatització dels fluxos de treball, exemple d'eina 2.3 Metodologies de gestió de projecte 2.4 Gestió de canvi 2.5 Knowledge management: gestió de coneixement legal 3. Taller de metodologies àgils per desenvolupar un projecte legal (design thinking, scrum, kamban, lean). [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i representants voluntaris. Especial referència al model societari. 1.1 L'estructura i les competències de l'òrgan d'administració a les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general a l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: referència especial a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques al Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressuposts i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i representants voluntaris. Especial referència al model societari. 1.1 L'estructura i les competències de l'òrgan d'administració a les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general a l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: referència especial a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques al Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressuposts i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, davant de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan passa l'incident, el problema, el delicte o la crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cós. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment dobjectius. 2.1.3 Identificació desdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulatori). 2.3 Beneficis. 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb lordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre això. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscs de lentitat. Evolució als esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció als negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció a les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes daparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Trànsit dinfluències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment dinfluències. [DESCRIPCION2] => 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques. Ànim de lucre. Formes daparició. 3.2.8 Fraus i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i als abusos a l'exercici de la seva funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance a l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) al sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, davant de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan passa l'incident, el problema, el delicte o la crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cós. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment dobjectius. 2.1.3 Identificació desdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulatori). 2.3 Beneficis. 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb lordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre això. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscs de lentitat. Evolució als esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció als negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció a les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes daparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Trànsit dinfluències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment dinfluències. [DESCRIPCION2_VAL] => 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques. Ànim de lucre. Formes daparició. 3.2.8 Fraus i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i als abusos a l'exercici de la seva funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance a l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) al sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Compliance i empresa. Fases dimplantació del programa de compliment. El canal ètic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Compliance i empresa. Fases dimplantació del programa de compliment. El canal ètic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Compliance i empresa. 1.1 Relació del compliance amb altres àrees de lempresa. 1.2 Compliance, Govern Corporatiu i RSC. 1.2.1 Bon Govern corporatiu. a) Antecedents internacionals. b) Antecedents en el context nacional. c) Instruments de govern corporatiu. 1.2.2 RSC. a) Antecedents de la responsabilitat corporativa a nivell internacional. b) Responsabilitat social corporativa a Espanya. 1.3 Compliance i deures i responsabilitats dels administradors. 1.3.1 Els deures dels administradors de societats de capital. 1.3.2 Conductes constitutives de conflictes dinterès. 1.3.3 Règim societari de la responsabilitat dels administradors. 2. Fases dimplantació del programa de compliment. 2.1 Situació actual i pla dactuació. 2.2 Planificació (elaboració docs.). 2.3 Implantació i implementació. 2.4 Avaluació, control i monitorització. 3. Habilitació dun canal ètic. 3.1 Normes i Directives internacionals. 3.2 Abast objectiu i subjectiu. 3.3 Òrgan de recerca. 3.4 Procediment. 3.5 Canals de denúncia i investigacions internes: la perspectiva penal. 3.5.1 Què es pot denunciar? Qui pot denunciar-ho? Com es pot denunciar? Davant qui denunciar? 3.5.2 El procés de gestió de la denúncia i lestratègia processal (penal). 3.5.3 Mitjans de recerca, límits i validesa en el procés (penal). 3.6 Protecció al denunciant. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Compliance i empresa. 1.1 Relació del compliance amb altres àrees de lempresa. 1.2 Compliance, Govern Corporatiu i RSC. 1.2.1 Bon Govern corporatiu. a) Antecedents internacionals. b) Antecedents en el context nacional. c) Instruments de govern corporatiu. 1.2.2 RSC. a) Antecedents de la responsabilitat corporativa a nivell internacional. b) Responsabilitat social corporativa a Espanya. 1.3 Compliance i deures i responsabilitats dels administradors. 1.3.1 Els deures dels administradors de societats de capital. 1.3.2 Conductes constitutives de conflictes dinterès. 1.3.3 Règim societari de la responsabilitat dels administradors. 2. Fases dimplantació del programa de compliment. 2.1 Situació actual i pla dactuació. 2.2 Planificació (elaboració docs.). 2.3 Implantació i implementació. 2.4 Avaluació, control i monitorització. 3. Habilitació dun canal ètic. 3.1 Normes i Directives internacionals. 3.2 Abast objectiu i subjectiu. 3.3 Òrgan de recerca. 3.4 Procediment. 3.5 Canals de denúncia i investigacions internes: la perspectiva penal. 3.5.1 Què es pot denunciar? Qui pot denunciar-ho? Com es pot denunciar? Davant qui denunciar? 3.5.2 El procés de gestió de la denúncia i lestratègia processal (penal). 3.5.3 Mitjans de recerca, límits i validesa en el procés (penal). 3.6 Protecció al denunciant. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de designació/possibilitat de designar DPO comú. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre dactivitats de tractament de dades. 4. Avaluació de limpacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament general de protecció de dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de designació/possibilitat de designar DPO comú. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre dactivitats de tractament de dades. 4. Avaluació de limpacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris dactuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris dactuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Cas pràctic i desenvolupament d'un PCN [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cas pràctic i desenvolupament d'un PCN [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Programa de pràctiques en empresa 2. Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Programa de pràctiques en empresa 2. Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24231040 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Elecció del tema i disseny del projecte. 2. Configuració dels objectius i estructura del treball. 3. Selecció del tipus d'eina o solució a desenvolupar i de la tecnologia necessària. 4. Consulta dels materials i bibliografia necessària. 5. Elaboració del Treball des de la perspectiva jurídica. 6. Desenvolupament de l'eina o solució legaltech plantejada. 7. Presentació i defensa del TFM. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Elecció del tema i disseny del projecte. 2. Configuració dels objectius i estructura del treball. 3. Selecció del tipus d'eina o solució a desenvolupar i de la tecnologia necessària. 4. Consulta dels materials i bibliografia necessària. 5. Elaboració del Treball des de la perspectiva jurídica. 6. Desenvolupament de l'eina o solució legaltech plantejada. 7. Presentació i defensa del TFM. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni3338 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Atienza Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H3523 [EMAIL_FACULTAD] => maria.l.atienza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp77322 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Bonet Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Letrado y Co-Director. Estudio Jurídico Jesús Bonet, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp408306 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Carbonell Lozano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociada del Área TMT. Ecija Legal Valencia, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp408313 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Carrau Mínguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundadora Innova.Legal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp408647 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Casaña Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Icloud Compliance. Project Manager [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni66702 [NOMBRE_PERSONA] => José Juan [APELLIDOS] => Castelló Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M6130 [EMAIL_FACULTAD] => jjcastel@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp408310 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Crespo León [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Executive Officer. ICloud Compliance [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni1190 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Alberto [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3391 [EMAIL_FACULTAD] => alberto.garcia-moreno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni25470 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => González Cussac [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5090 [EMAIL_FACULTAD] => jose.cussac@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp408307 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Granell Hervas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociada Senior del Área TMT [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni79676 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Guisasola Lerma [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H7457 [EMAIL_FACULTAD] => guisasol@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp408311 [NOMBRE_PERSONA] => Paul [APELLIDOS] => Handal Montoya [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio LegalTech [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp408305 [NOMBRE_PERSONA] => Iga [APELLIDOS] => Kurowska [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Head of Innovation & Legaltech [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni78855 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Latorre Chiner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => I3018 [EMAIL_FACULTAD] => nulachi@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni65390 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Leon Alapont [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni55725 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Martí Miravalls [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6158 [EMAIL_FACULTAD] => Jaime.Marti@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp138298 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Martínez Garay [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada. Deuxtic Abogados, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni78878 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Permanente Laboral PPL [NPI] => H0703 [EMAIL_FACULTAD] => martiner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni2508 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Matallin Evangelio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5244 [EMAIL_FACULTAD] => Angela.Matallin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni2967 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Montesinos Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3349 [EMAIL_FACULTAD] => Salvador.Montesinos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni1751 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Olavarría Iglesia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G1110 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.olavarria@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp31652 [NOMBRE_PERSONA] => José Ramón [APELLIDOS] => Pérez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Delegado División Baja Tensión. Ing.Tec.Industrial. ABB Sistemas Industriales, S.A. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp377675 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Prados Puchades [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO. Bounsel, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp408309 [NOMBRE_PERSONA] => Rodrigo [APELLIDOS] => Recondo Porrúa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente. Instituto de Capital Riesgo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni74350 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Rodilla Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M2319 [EMAIL_FACULTAD] => Carmen.Rodilla@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni2694 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Saiz García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H5351 [EMAIL_FACULTAD] => concepcion.saiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp283759 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Sanz Latorre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO. Willowi Insurance Services [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp138296 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Silvestre Camps [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Deuxtic Abogados, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp374537 [NOMBRE_PERSONA] => Llorenç [APELLIDOS] => Toldrà Albert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director tecnológico y de producción (CTO) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni20366 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Vañó Vañó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3350 [EMAIL_FACULTAD] => maria.j.vano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni74605 [NOMBRE_PERSONA] => Catalina [APELLIDOS] => Vidales Rodriguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Valencia [NPI] => U2936 [EMAIL_FACULTAD] => Catalina.Vidales@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp38778 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Vives López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contenidos de la BBDD Jurídica. Tirant Lo Blanch. S.L. Editorial [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Professorat

Atienza Navarro, María Luisa
Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València.
Bonet Martínez, Jesús
Letrado y Co-Director. Estudio Jurídico Jesús Bonet, S.L.
Carbonell Lozano, Marta
Asociada del Área TMT. Ecija Legal Valencia, S.L.
Carrau Mínguez, Lucía
Fundadora Innova.Legal
Casaña Gil, Vicente
Icloud Compliance. Project Manager
Castelló Pastor, José Juan
Contratado/a Doctor/a. Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València
Crespo León, Christian
Chief Executive Officer. ICloud Compliance
García Moreno, Vicente Alberto
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València
González Cussac, José Luis
Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València
Granell Hervas, Marta
Asociada Senior del Área TMT
Guisasola Lerma, Cristina
Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València
Handal Montoya, Paul
Socio LegalTech
Kurowska, Iga
Head of Innovation & Legaltech
Latorre Chiner, Nuria
Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València
Leon Alapont, José
Ayudante/a Doctor/a. Departament de Dret Penal. Universitat de València
Marimón Durá, Rafael
Catedrático/a de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València
Martí Miravalls, Jaime
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València
Martínez Garay, Cristina
Abogada. Deuxtic Abogados, S.L.P.
Martínez Martínez, Ricard
Profesor/a Permanente Laboral PPL. Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València
Matallin Evangelio, Ángela
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València
Montesinos Oltra, Salvador
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València
Olavarría Iglesia, Jesús
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València
Pérez Fernández, José Ramón
Delegado División Baja Tensión. Ing.Tec.Industrial. ABB Sistemas Industriales, S.A.
Prados Puchades, Pilar
CEO. Bounsel, S.L.
Recondo Porrúa, Rodrigo
Presidente. Instituto de Capital Riesgo
Rodilla Martí, Carmen
Contratado/a Doctor/a. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València
Saiz García, Concepción
Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València.
Sanz Latorre, Marcos
CEO. Willowi Insurance Services
Silvestre Camps, Salvador
Abogado. Deuxtic Abogados, S.L.P.
Toldrà Albert, Llorenç
Director tecnológico y de producción (CTO)
Vañó Vañó, María José
Profesor/a Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València
Vidales Rodriguez, Catalina
Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Valencia.
Vives López, Ana
Contenidos de la BBDD Jurídica. Tirant Lo Blanch. S.L. Editorial
Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò