1a Edició - Codi 23231040

Array ( [CODIGO] => 23231040 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 200 [MATRICULA_2] => 2000 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 16/10/2023 [FECHA_FIN] => 05/07/2024 [LUGAR] => UV LegalTech Lab [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Dret [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 25/09/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => Icloud Compliance [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => legaltech-compliance-officer [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en LegalTech & Compliance Officer [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dilluns a dijous, de 15.30 a 20:00 hores. S'impartirà on line en el període comprès entre setembre i desembre de 2023 i de manera presencial, a les instal·lacions de l'UV LegalTech Lab, des del gener del 2024., [REQUISITOS_TITULACION] => El Màster està pensat per a juristes de totes les àrees i perfils professionals, tant aquells que han d'ingressar en el mercat laboral en un futur pròxim, com aquells que ja compten amb una trajectòria professional dilatada però desitgen aprofitar-se dels avantatges que reporta la tecnologia legal en termes d'economia de temps, estalvi de costos o augment de l'eficiència en els serveis prestats. El títol és apte i profitós per a tota mena d'operadors jurídics, tant advocats autònoms o integrats en despatxos, com aquells altres que presten els seus serveis en empreses o organitzacions, públiques o privades, membres de la magistratura, fedataris públics, desenvolupadors de projectes empresarials, responsables de compliment normatiu, delegats de protecció de dades o professionals dedicats a l'assessorament de tercers en matèria de LegalTech i Dret Digital. Tots han de tenir titulació universitària. També ho poden realitzar estudiants de l'àmbit als quals els falte el 10% dels crèdit llaura acabar la carrera, però condicionats a aprovar-los durant el curs acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => El màster persegueix dotar a l'alumnat de les competències necessàries per a saber desembolicar-se amb soltesa en l'àmbit del Dret digital i de la tecnologia legal, permetent-los conèixer l'àmplia oferta de plataformes i eines de **LegalTech que existeix en el mercat per a facilitar l'exercici de les noves professions jurídiques i entrenant-los en el seu ús i personalització, amb la finalitat que puguen seleccionar aquelles que els resulten de major utilitat, prestar un servei d'assessorament en a tercers en la matèria i fins i tot crear els seus propis assistents virtuals en forma d'app o **chatbots. Per a això s'utilitza una metodologia basada en l'experimentació, amb una tecnologia accessible per a l'estudiant llec en programació basada en sistemes no-code o low-code. En l'ampli espectre de professions jurídiques que cobreix el Màster adquireix especial significat la de responsable de compliment normatiu (compliance officer), que rep atenció extensa en les sis assignatures que provenen del Diploma del mateix títol que s'integra en l'estructura modular del Màster. Dins de les funcions pròpies d'aquest operador, el Màster proporciona formació addicional en algunes àrees complementàries com la relativa a la protecció de dades i la pròpia de la prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. En totes aquestes àrees es pretén l'adquisició per el/la estudiant de les competències tècniques i digitals adequades per a usar les eines i plataformes tecnològiques disponibles en el mercat a fi de dur a terme tals funcions i càrrecs d'una forma més eficient. En particular, el Màster ofereix la possibilitat d'usar el programari icloudCompliance, el més avançat i polivalent que existeix al nostre país. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => El desenvolupament de les diferents assignatures se secunda d'una forma molt decidida en una visió pràctica de formació en el maneig d'instruments de **LegalTech, amb l'aportació teòrica necessària per a conèixer la seua funcionalitat. Així, s'aprofundeix en els diferents aspectes que abasta el Dret digital amb una anàlisi detallada de les normes existents i de les propostes de regulació que s'estan adoptant, per a conèixer el marc en el qual es desenvolupa i aplica la tecnologia aplicada al món del dret , però amb un enfocament pràctic constant, perquè els coneixements adquirits s'apliquen de forma continuada en una dinàmica de laboratori, que permet l'ús experimental de la tecnologia disponible (plataformes, aplicacions i altres productes), que les entitats col·laboradores posen a la disposició dels alumnes, amb especial incidència en aquelles que són de codi obert i aquelles que permeten la generació d'assistents pels propis alumnes, que no necessiten posseir per a això coneixements previs en matèria de programació. Amb tot, el Màster compta amb mòduls d'iniciació a la programació pensats per tecnòlegs amb l'assessorament de juristes, perquè resulten accessibles als estudiants del Màster. En el pla concret de la formació per a l'exercici del lloc de responsable de compliment normatiu el/la estudiant rebrà l'entrenament necessari per a l'ús d'una tecnologia específicament creada per a generar i gestionar programes de compliance: la plataforma *cloudCompliance. Es tracta d'un programari que permet implantar, agilitar i monitorar les diferents obligacions normatives que les empreses tenen. És el primer programari amb aquestes característiques que integra més de 15 softwares o mòduls diferents: Compliance Penal & Corporatiu, ESG Sostenibilitat, **RGPD, Ciberseguretat o SGSI, Ambiental, Signatura Digital, Formació, Blanqueig de Capitals, Qualitat, Canal de Denúncies, PRL, Residus, Petjades de Carboni, Hídrica, Seguretat i Salut [MODALIDAD_EVALUACION2] => En aquesta part, es farà servir una modalitat de docència semipresencial. S'impartirà on line en el període comprès entre setembre i desembre de 2023 i de manera presencial, a les instal·lacions de l'UV LegalTech Lab, el gener de 2024. En el primer període es combinaran les classes on line amb el treball autònom, la realització de casos pràctics i la revisió final a càrrec del professor [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => El Màster prepara per a exercir una àmplia gamma de professions jurídiques noves, per a les quals no existeix en el mercat laboral professionals amb el perfil adequat: advocats i assessors especialitzats en Dret digital, professionals dret dedicats a l'optimització de processos d'empreses i altres organitzacions, oficials de compliment normatiu i delegats de protecció de dades capaces d'utilitzar la tecnologia específica per al desenvolupament d'aquests llocs, etc. Però, a més, el Màster es pot utilitzar com a instrument de capacitació, actualització o reciclatge d'operadors jurídics tradicionals de tota mena, perquè la tecnologia legal amplia constantment les seues àrees d'implantació. Així, la formació adquirida permetrà comptar amb majors competències i habilitats als advocats integrats en despatxos que tinguen com a objectiu aconseguir majors cotes de digitalització, els membres de la magistratura que vulguen aprofitar-se de les noves funcionalitats que ofereix la tecnologia legal, els fedataris i funcionaris públics que hagen d'enfrontar-se al repte del trànsit cap a l'administració digital o els membres de consells d'equips directius que desitgen implantar en les seues organitzacions programes de compliment normatiu dotats de tecnologia avançada. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Entorn normatiu del compliance corporatiu i penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i els seus representants voluntaris. Especial referencia referència al model societari. 1.1 L'estructura i competències de l'òrgan d'administració en les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general en l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: especial referència a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressupostos i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Actuació de les persones jurídiques per mitjà dels seus òrgans i els seus representants voluntaris. Especial referencia referència al model societari. 1.1 L'estructura i competències de l'òrgan d'administració en les societats de capital 1.2 L'administrador persona jurídica i altres subjectes responsables (extensió subjectiva dels deures i de la responsabilitat dels administradors). 1.3 La intervenció de la junta general en l'administració de les societats. 1.4 Deures dels administradors. Aspectes generals (remissió al mòdul 3). 1.5 La representació voluntària i representació orgànica. 1.6 L'empresa de grup: especial referència a l'administració. 1.7 La representació en altres tipus de persones jurídiques 2. Règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Codi Penal 2.1 Responsabilitat penal de les Persones Jurídiques 2.2 Model del Codi Penal espanyol 2.3 Pressupostos i fets de connexió 2.4 Penalitat i conseqüències jurídiques 3. ISO 37301 i 37001. I altres estàndards. 4. Circulars internacionals 5. Jurisprudència nacional i internacional [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Prevenció del delicte, anàlisi i avaluació de riscos i principals àmbits de risc penal [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, enfront de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan ocorre l'incident, problema, delicte o crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cus. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment d'objectius. 2.1.3 Identificació d'esdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als Riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulador). 2.3 Beneficis . 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb l'ordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de Capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre aquest tema. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscos de l'entitat. Evolució en els esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció en els negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció en les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes d'aparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Tràfic d'influències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment d'influències. 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques. [DESCRIPCION2] => Ànim de lucre. Formes d'aparició. 3.2.8 Fraus i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l'exercici de la seua funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o d'informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance en l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) en el sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Prevenció del delicte: Cultura preventiva. 1.1 Urgent vs important, prioritats 1.2 Prevenció - Detecció, enfront de la clàssica reacció 1.3 Anàlisi: quan ocorre l'incident, problema, delicte o crisi 1.4 Condicions i requisits per a l'eficàcia eximent o atenuant dels Programes de Compliment. 2 Anàlisi i avaluació de riscos. Metodologia Cus. 2.1 Components: 2.1.1 Ambient de control. 2.1.2 Establiment d'objectius. 2.1.3 Identificació d'esdeveniments. 2.1.4 Avaluació de Riscos. 2.1.5 Resposta als Riscos. 2.1.6 Activitats de control. 2.1.7 Informació i comunicació. 2.1.8 Supervisió. 2.2 Objectius (estratègics, operatius, informació subministrada a tercers, compliment regulador). 2.3 Beneficis . 3. Principals àmbits de risc penal de conformitat amb l'ordenament jurídic espanyol. 3.1 Blanqueig de Capitals. 3.1.1 Normes internacionals sobre aquest tema. 3.1.2 Subjectes obligats vs. Conductes punibles. 3.1.3 Metodologia preventiva. Protocols i formes. 3.1.4 Integració dins del mapa de riscos de l'entitat. Evolució en els esquemes corporatius. 3.2 Corrupció. 3.2.1 Corrupció en els negocis. Corrupció entre particulars. Corrupció en les transaccions comercials internacionals. Tipus agreujats. 3.2.2 Prevaricació dels funcionaris públics. Qüestions generals. Anàlisi del tipus. Aspecte subjectiu. Formes d'aparició del delicte. 3.2.3 Infidelitat en la custòdia de documents. Sostracció, destrucció, inutilització i ocultació de documents. Destrucció o inutilització de mitjans que impedeixen accés a documents restringits. Accés a documents secrets. 3.2.4 Violació de secrets. Revelació de secrets i informacions. Aprofitament del secret o de la informació privilegiada. 3.2.5 Suborn. 3.2.6 Tràfic d'influències. Influència exercida per funcionari. Influència exercida per particular. Oferiment d'influències. 3.2.7 Malversació. Aspectes comuns. Conductes típiques. [DESCRIPCION2_VAL] => Ànim de lucre. Formes d'aparició. 3.2.8 Fraus i exaccions il·legals. Fraus. Comeses per autoritat o funcionari. Responsabilitat del particular. Exaccions il·legals. Agreujament. 3.2.9 Negociacions i activitats prohibides als funcionaris públics i els abusos en l'exercici de la seua funció. Negociacions prohibides. Activitats prohibides. Ús de secrets o d'informació privilegiada. Abusos contra la llibertat sexual. 3.2.10 Disposició comuna als capítols anteriors. 3.3 Ambientals. 3.3.1 Delictes contra el medi ambient i environmental compliance. 3.3.2 Delictes contra l'ordenació del territori i criminal compliance en l'àmbit urbanístic 3.3.3 Delictes contra béns culturals: especial consideració als programes de compliment penal (criminal compliance programs) en el sector del mercat de l'art. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Compliance i empresa. Fases d'implantació del programa de compliment. El canal ètic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Compliance i empresa. Fases d'implantació del programa de compliment. El canal ètic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Compliance i empresa. 1.1 Relació del **compliance amb altres àrees de l'empresa. 1.2 Compliance, Govern Corporatiu i RSC. 1.2.1 Bon Govern corporatiu. a) Antecedents internacionals. b) Antecedents en el context nacional. c) Instruments de govern corporatiu. 1.2.2 RSC. a) Antecedents de la responsabilitat corporativa a nivell internacional. b) Responsabilitat social corporativa a Espanya . 1.3 Compliance i deures i responsabilitats dels administradors. 1.3.1 Els deures dels administradors de societats de capital. 1.3.2 Conductes constitutives de conflictes d'interès. 1.3.3 Règim societari de la responsabilitat dels administradors. 2. Fases d'implantació del programa de compliment. 2.1 Situació actual i pla d'actuació. 2.2 Planificació (elaboració docs.). 2.3 Implantació i implementació. 2.4 Avaluació, control i monitoratge. 3. Habilitació d'un canal ètic. 3.1 Normes i Directives internacionals. 3.2 Abast objectiu i subjectiu. 3.3 Òrgan d'investigació. 3.4 Procediment. 3.5 Canales de denúncia i investigacions internes: la perspectiva penal. 3.5.1 Què es pot denunciar? Qui pot denunciar? Com es pot denunciar? Davant qui denunciar? 3.5.2 El procés de gestió de la denúncia i l'estratègia processal (penal). 3.5.3 Mitjans d'investigació, límits i validesa en el procés (penal). 3.6 Protecció al denunciant. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Compliance i empresa. 1.1 Relació del **compliance amb altres àrees de l'empresa. 1.2 Compliance, Govern Corporatiu i RSC. 1.2.1 Bon Govern corporatiu. a) Antecedents internacionals. b) Antecedents en el context nacional. c) Instruments de govern corporatiu. 1.2.2 RSC. a) Antecedents de la responsabilitat corporativa a nivell internacional. b) Responsabilitat social corporativa a Espanya . 1.3 Compliance i deures i responsabilitats dels administradors. 1.3.1 Els deures dels administradors de societats de capital. 1.3.2 Conductes constitutives de conflictes d'interès. 1.3.3 Règim societari de la responsabilitat dels administradors. 2. Fases d'implantació del programa de compliment. 2.1 Situació actual i pla d'actuació. 2.2 Planificació (elaboració docs.). 2.3 Implantació i implementació. 2.4 Avaluació, control i monitoratge. 3. Habilitació d'un canal ètic. 3.1 Normes i Directives internacionals. 3.2 Abast objectiu i subjectiu. 3.3 Òrgan d'investigació. 3.4 Procediment. 3.5 Canales de denúncia i investigacions internes: la perspectiva penal. 3.5.1 Què es pot denunciar? Qui pot denunciar? Com es pot denunciar? Davant qui denunciar? 3.5.2 El procés de gestió de la denúncia i l'estratègia processal (penal). 3.5.3 Mitjans d'investigació, límits i validesa en el procés (penal). 3.6 Protecció al denunciant. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Protecció de dades i garantia de drets digitals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament General de Protecció de Dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de Designació/possibilitat de designar DPO comuna. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre d'activitats de tractament de dades. 4. Avaluació de l'impacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 1.1 Protecció de dades conceptes bàsics. 1.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics 1.3 El Reglament General de Protecció de Dades: principis i drets. 1.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu 1.5 Noves regulacions a la UE: Transformació Digital de la Unió Europea i drets. 1.6 Estàndards internacionals en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació. 2. Delegat de Protecció de Dades (DPO). 2.1 Necessitat de Designació/possibilitat de designar DPO comuna. 2.2 Perfil del DPO. Característiques. Qualificació necessària. Funció. 3. Registre d'activitats de tractament de dades. 4. Avaluació de l'impacte. 5. Bretxa de seguretat. 6. Autoritat competent. 7. Infraccions i sancions. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La figura del Compliance Officer i l'entorn del control de l'empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris d'actuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 Antecedents. 2 Rols i responsabilitats. 3 Òrgan de compliment. 4 Qüestions penals del responsable de compliment. 4.1 Fonts de la responsabilitat penal: escenaris d'actuació i conseqüències jurídiques. 4.2 Responsabilitat civil subsidiària (en el marc del procés penal). 5 Qüestions corporatives que fan que la figura del Compliance Officer es transversal. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Cas pràctic i desenvolupament d'un PCN [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cas pràctic i desenvolupament d'un PCN [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Programa de pràctiques en empresa 2. Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Programa de pràctiques en empresa 2. Desenvolupament d'un projecte de programa de compliance [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Marc normatiu: Mercat digital, IA i protecció de dades [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Marc normatiu: Mercat digital, IA i protecció de dades [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La societat de la transformació digital: compliment normatiu des del disseny i per defecte. 1.1 Reptes professionals. 1.1.1 Evolució científica i tecnològica. 1.1.2 Sistemes d'informació 1.1.3 La investigació. 1.1.4 La tecnologia. 1.2 Reptes jurídics. 1.2.1 Evolució del marc normatiu de la Unió Europea. 1.2.2 Transformació digital nacional i europea 1.2.3 Ciberseguretat. 2. Marc de regulació dels subjectes en l'entorn digital. 2.1 Els Prestadors de SSI. 2.2 Intermediaris i plataformes. 2.2.1 Nova regulació dels Mercats i Serveis Digitals a la UE. 2.2.2 Dret de la competència i plataformes: límits a les conductes unilaterals. 2.3 EBT i Startup. 3. IA i implicacions legals: 3.1 Aspectes jurídics i ètics del LegalTech i la IA. 3.2 Marc legal general: Proposta Europea de Llei IA (2021). 3.3 La responsabilitat per l'ús de IA. 3.3.1 Iniciatives legislatives Reglament de 2020 i Proposta de Directiva de 28 de setembre de 2022. 3.3.2 Subjectes responsables i sistemes de responsabilitat. 3.3.3 Responsabilitat per producte defectuós. 3.4 Protecció de creacions. 3.4.1 Propietat intel·lectual. 3.4.2 Propietat industrial. 4. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 4.1 Protecció de dades, conceptes bàsics. 4.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics. 4.3 El Reglament General de Protecció de Dades: principis i drets. 4.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu. 4.5 Noves regulacions a la UE: transformació Digital de la UE i drets. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La societat de la transformació digital: compliment normatiu des del disseny i per defecte. 1.1 Reptes professionals. 1.1.1 Evolució científica i tecnològica. 1.1.2 Sistemes d'informació 1.1.3 La investigació. 1.1.4 La tecnologia. 1.2 Reptes jurídics. 1.2.1 Evolució del marc normatiu de la Unió Europea. 1.2.2 Transformació digital nacional i europea 1.2.3 Ciberseguretat. 2. Marc de regulació dels subjectes en l'entorn digital. 2.1 Els Prestadors de SSI. 2.2 Intermediaris i plataformes. 2.2.1 Nova regulació dels Mercats i Serveis Digitals a la UE. 2.2.2 Dret de la competència i plataformes: límits a les conductes unilaterals. 2.3 EBT i Startup. 3. IA i implicacions legals: 3.1 Aspectes jurídics i ètics del LegalTech i la IA. 3.2 Marc legal general: Proposta Europea de Llei IA (2021). 3.3 La responsabilitat per l'ús de IA. 3.3.1 Iniciatives legislatives Reglament de 2020 i Proposta de Directiva de 28 de setembre de 2022. 3.3.2 Subjectes responsables i sistemes de responsabilitat. 3.3.3 Responsabilitat per producte defectuós. 3.4 Protecció de creacions. 3.4.1 Propietat intel·lectual. 3.4.2 Propietat industrial. 4. Protecció de dades. Un dret fonamental marc. 4.1 Protecció de dades, conceptes bàsics. 4.2 El Reglament General de Protecció de Dades: conceptes bàsics. 4.3 El Reglament General de Protecció de Dades: principis i drets. 4.4 Les obligacions de responsables i encarregats del tractament. Metodologies de compliment normatiu. 4.5 Noves regulacions a la UE: transformació Digital de la UE i drets. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Contractació i finançament en el mercat digital [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Contractació i finançament en el mercat digital [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La contractació en el mercat digital. 1.1 Contractació tecnològica. 1.2 Opensource i llicències d'ús. 1.3 Internet de les coses. 1.4 Contractació de serveis en cloud. 1.5 Models de negoci basats en*blockchain. 1.6 Els usuaris i la seua protecció. 1.6.1 Publicitat. 1.6.2 Contractació a distància. 2. Finançament d'iniciatives empresarials. 2.1 El FinTech com a instrument de finançament. 2.2 Micromecenatge, crowdlending i préstecs participatius. 2.3 Finançament a través del capital-risc (venture capital & private equity). 2.4 El mercat cripto. 2.5 La protecció de l'usuari i la protecció del client minorista. 2.6 Vies de col·laboració públic-privada. 2.7 Implicacions tributàries. 3. Seminari sobre la Indústria Fintech a València. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La contractació en el mercat digital. 1.1 Contractació tecnològica. 1.2 Opensource i llicències d'ús. 1.3 Internet de les coses. 1.4 Contractació de serveis en cloud. 1.5 Models de negoci basats en*blockchain. 1.6 Els usuaris i la seua protecció. 1.6.1 Publicitat. 1.6.2 Contractació a distància. 2. Finançament d'iniciatives empresarials. 2.1 El FinTech com a instrument de finançament. 2.2 Micromecenatge, crowdlending i préstecs participatius. 2.3 Finançament a través del capital-risc (venture capital & private equity). 2.4 El mercat cripto. 2.5 La protecció de l'usuari i la protecció del client minorista. 2.6 Vies de col·laboració públic-privada. 2.7 Implicacions tributàries. 3. Seminari sobre la Indústria Fintech a València. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes generals del LegalTech [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes generals del LegalTech [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. La indústria Legaltech: Agents participants, tecnologies, actualitat i tendències. 2. Legaltech i administració pública. 3. Interoperativilidad i neutralitat tecnològica. 4. IA basada en Regles i en dades per a aplicacions Legaltech. 5. Legal Analytics i PNL. 6. Classificació d'eines tecnològiques. 7. Tècniques i eines facilitadores: 7.1 Explotació d'eines Legaltech 1.0 per a advocats. 7.2 Eines no-code i low-code i Sistemes experts. 7.3 Contract Lifecycle Management (Plataforma de Bounse). 7.4 Eines de gestió de compliment normatiu (iCloudCompliance). 8. Computational Law. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. La indústria Legaltech: Agents participants, tecnologies, actualitat i tendències. 2. Legaltech i administració pública. 3. Interoperativilidad i neutralitat tecnològica. 4. IA basada en Regles i en dades per a aplicacions Legaltech. 5. Legal Analytics i PNL. 6. Classificació d'eines tecnològiques. 7. Tècniques i eines facilitadores: 7.1 Explotació d'eines Legaltech 1.0 per a advocats. 7.2 Eines no-code i low-code i Sistemes experts. 7.3 Contract Lifecycle Management (Plataforma de Bounse). 7.4 Eines de gestió de compliment normatiu (iCloudCompliance). 8. Computational Law. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Hands-on [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Hands-on [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción a la programación. Especial atención a blockchain y smart contracts. 1.1 Fundamentos básicos de programación informática 1.2 Fundamentos básicos de sistemas informáticos 1.3 Introducción a la Tecnología DLT 1.4 Introducción al desarrollo de Smart Contracts basados el BlockChain 2. Coding for lawyers. 3. Bounsel flow. 4. Built a legal app with no-code tool. 5. Training with Docassemble and Josef. 6. Taller negocio conversacional y Whatsapp. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => 1. Introducció a la programació. Especial atenció a blockchain i smart contracts. 1.1 Fonaments bàsics de programació informàtica 1.2 Fonaments bàsics de sistemes informàtics 1.3 Introducció a la Tecnologia DLT 1.4 Introducció al desenvolupament de Smart Contracts basats el BlockChain 2. Coding for lawyers. 3. Bounsel flow. 4. Built a legal app with no-code tool 5. Training with Docassemble and Josef. 6. Taller negocie conversacional i Whatsapp. [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Legal Operations: anàlisi, gestió i desenvolupament d'un projecte d'operacions legals [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Legal Operations: anàlisi, gestió i desenvolupament d'un projecte d'operacions legals [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Operacions legals: 1.2 Abast, evolució dels EL, funcions, objectius, rols i responsabilitats. 1.3 Beneficis que reporta i com es mesura la funció de l'EL. Eines d'anàlisis del nivell de maduresa operacional (the CLOC 12 core/ ACC EL). 1.4 Planificació estratègica: com iniciar un projecte de transformació digital de l'assessoria, guia per a traçar una estratègia alineada amb l'empresa i claus per a realitzar una anàlisi interna eficaç. (Lucía Carrau)Estructura i reporting intern de la funció legal. 1.5 Mesurament de la funció legal. Com mesurar l'eficiència, establir KPI¿s, anàlisi de mètriques i aprenentatge del registre de dades clau. 1.6 Relacions amb proveïdors. Anàlisi soluciones legaltech per verticals, anàlisis d'altres models alternatius de prestadors de serveis. Taller de presentació de propostes de proveïdors, redacció de models RFP. 2. Gestió d'un projecte legal (Legal project management) 2.1 Creació dels mapes de fluxos de treball 2.2 Automatització dels fluxos de treball exemple d'eina 2.3 Metodologies de gestió de projecte 2.4 Gestió de canvi 2.5 Knowledge management: gestió de coneixement legal 3. Taller de metodologies àgils per al desenvolupament d'un projecte legal (design thinking, scrum, kamban, lligen) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Operacions legals: 1.2 Abast, evolució dels EL, funcions, objectius, rols i responsabilitats. 1.3 Beneficis que reporta i com es mesura la funció de l'EL. Eines d'anàlisis del nivell de maduresa operacional (the CLOC 12 core/ ACC EL). 1.4 Planificació estratègica: com iniciar un projecte de transformació digital de l'assessoria, guia per a traçar una estratègia alineada amb l'empresa i claus per a realitzar una anàlisi interna eficaç. (Lucía Carrau)Estructura i reporting intern de la funció legal. 1.5 Mesurament de la funció legal. Com mesurar l'eficiència, establir KPI¿s, anàlisi de mètriques i aprenentatge del registre de dades clau. 1.6 Relacions amb proveïdors. Anàlisi soluciones legaltech per verticals, anàlisis d'altres models alternatius de prestadors de serveis. Taller de presentació de propostes de proveïdors, redacció de models RFP. 2. Gestió d'un projecte legal (Legal project management) 2.1 Creació dels mapes de fluxos de treball 2.2 Automatització dels fluxos de treball exemple d'eina 2.3 Metodologies de gestió de projecte 2.4 Gestió de canvi 2.5 Knowledge management: gestió de coneixement legal 3. Taller de metodologies àgils per al desenvolupament d'un projecte legal (design thinking, scrum, kamban, lligen) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23231040 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Elecció del tema i disseny del projecte. 2. Configuració dels objectius i estructura del treball. 3. Selecció de la mena d'eina o solució que es desenvoluparà i de la tecnologia necessària. 4. Consulta dels materials i bibliografia necessària. 5. Elaboració del Treball des de la seua perspectiva jurídica. 6. Desenvolupament de l'eina o solució le legaltech plantejada. 7. Presentació i defensa del TFM. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Elecció del tema i disseny del projecte. 2. Configuració dels objectius i estructura del treball. 3. Selecció de la mena d'eina o solució que es desenvoluparà i de la tecnologia necessària. 4. Consulta dels materials i bibliografia necessària. 5. Elaboració del Treball des de la seua perspectiva jurídica. 6. Desenvolupament de l'eina o solució le legaltech plantejada. 7. Presentació i defensa del TFM. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni3338 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Atienza Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H3523 [EMAIL_FACULTAD] => maria.l.atienza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp77322 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Bonet Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Letrado y Co-Director. Estudio Jurídico Jesús Bonet, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp408306 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Carbonell Lozano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociada del Área TMT. Ecija Legal Valencia, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp408313 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => Carrau Mínguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundadora Innova.Legal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp408647 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Casaña Gil [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Icloud Compliance. Project Manager [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni66702 [NOMBRE_PERSONA] => José Juan [APELLIDOS] => Castelló Pastor [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M6130 [EMAIL_FACULTAD] => jjcastel@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp408310 [NOMBRE_PERSONA] => Christian [APELLIDOS] => Crespo León [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Chief Executive Officer. ICloud Compliance [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni1190 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Alberto [APELLIDOS] => García Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3391 [EMAIL_FACULTAD] => alberto.garcia-moreno@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni25470 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => González Cussac [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G5090 [EMAIL_FACULTAD] => jose.cussac@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp408307 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Granell Hervas [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Asociada Senior del Área TMT [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni68343 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Guisasola Lerma [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho penal de la Universidad de Valencia [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp408311 [NOMBRE_PERSONA] => Paul [APELLIDOS] => Handal Montoya [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio LegalTech [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp408305 [NOMBRE_PERSONA] => Iga [APELLIDOS] => Kurowska [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Head of Innovation & Legaltech [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni12146 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Latorre Chiner [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni65390 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Leon Alapont [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M5364 [EMAIL_FACULTAD] => Jose.Leon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni55725 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Martí Miravalls [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6158 [EMAIL_FACULTAD] => Jaime.Marti@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp138298 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Martínez Garay [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada. Deuxtic Abogados, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni65446 [NOMBRE_PERSONA] => Ricard [APELLIDOS] => Martínez Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Dr. Profesor Departamento de Derecho Constitucional, Titular Cátedra Microsoft. Universitat de Valencia. Ha sido Presidente de APEP [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni2508 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Matallin Evangelio [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Penal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H5244 [EMAIL_FACULTAD] => Angela.Matallin@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni2967 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Montesinos Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Financer i Història del Dret. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3349 [EMAIL_FACULTAD] => Salvador.Montesinos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni1751 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Olavarría Iglesia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G1110 [EMAIL_FACULTAD] => jesus.olavarria@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp31652 [NOMBRE_PERSONA] => José Ramón [APELLIDOS] => Pérez Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Delegado División Baja Tensión. Ing.Tec.Industrial. ABB Sistemas Industriales, S.A. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp377675 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Prados Puchades [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO. Bounsel, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp408309 [NOMBRE_PERSONA] => Rodrigo [APELLIDOS] => Recondo Porrúa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente. Instituto de Capital Riesgo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => uni74350 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Rodilla Martí [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M2319 [EMAIL_FACULTAD] => caromar5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni2694 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Saiz García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H5351 [EMAIL_FACULTAD] => concepcion.saiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp283759 [NOMBRE_PERSONA] => Marcos [APELLIDOS] => Sanz Latorre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CEO. Willowi Insurance Services [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp138296 [NOMBRE_PERSONA] => Salvador [APELLIDOS] => Silvestre Camps [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado. Deuxtic Abogados, S.L.P. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp374537 [NOMBRE_PERSONA] => Llorenç [APELLIDOS] => Toldrà Albert [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director tecnológico y de producción (CTO) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => uni20366 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Vañó Vañó [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3350 [EMAIL_FACULTAD] => maria.j.vano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => uni74605 [NOMBRE_PERSONA] => Catalina [APELLIDOS] => Vidales Rodriguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrática de Derecho penal en la Universidad de Valencia [NPI] => U2936 [EMAIL_FACULTAD] => caviro5@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp38778 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Vives López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Contenidos de la BBDD Jurídica. Tirant Lo Blanch. S.L. Editorial [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58788 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Marimón Durá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H4086 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Marimon@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en LegalTech & Compliance Officer


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 25/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Juliol 2024

Matrícula: 200 € (import preu públic)
2.000 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El Màster està pensat per a juristes de totes les àrees i perfils professionals, tant aquells que han d'ingressar en el mercat laboral en un futur pròxim, com aquells que ja compten amb una trajectòria professional dilatada però desitgen aprofitar-se dels avantatges que reporta la tecnologia legal en termes d'economia de temps, estalvi de costos o augment de l'eficiència en els serveis prestats. El títol és apte i profitós per a tota mena d'operadors jurídics, tant advocats autònoms o integrats en despatxos, com aquells altres que presten els seus serveis en empreses o organitzacions, públiques o privades, membres de la magistratura, fedataris públics, desenvolupadors de projectes empresarials, responsables de compliment normatiu, delegats de protecció de dades o professionals dedicats a l'assessorament de tercers en matèria de LegalTech i Dret Digital. Tots han de tenir titulació universitària. També ho poden realitzar estudiants de l'àmbit als quals els falte el 10% dels crèdit llaura acabar la carrera, però condicionats a aprovar-los durant el curs acadèmic.

Modalitat: Semipresencial

Col·laborador: Icloud Compliance

Lloc d'impartició: UV LegalTech Lab

Horari: Dilluns a dijous, de 15.30 a 20:00 hores. S'impartirà on line en el període comprès entre setembre i desembre de 2023 i de manera presencial, a les instal·lacions de l'UV LegalTech Lab, des del gener del 2024.,

Més informació

Objectius del curs

El màster persegueix dotar a l'alumnat de les competències necessàries per a saber desembolicar-se amb soltesa en l'àmbit del Dret digital i de la tecnologia legal, permetent-los conèixer l'àmplia oferta de plataformes i eines de **LegalTech que existeix en el mercat per a facilitar l'exercici de les noves professions jurídiques i entrenant-los en el seu ús i personalització, amb la finalitat que puguen seleccionar aquelles que els resulten de major utilitat, prestar un servei d'assessorament en a tercers en la matèria i fins i tot crear els seus propis assistents virtuals en forma d'app o **chatbots. Per a això s'utilitza una metodologia basada en l'experimentació, amb una tecnologia accessible per a l'estudiant llec en programació basada en sistemes no-code o low-code.

Leer más

Objectius professionals

El Màster prepara per a exercir una àmplia gamma de professions jurídiques noves, per a les quals no existeix en el mercat laboral professionals amb el perfil adequat: advocats i assessors especialitzats en Dret digital, professionals dret dedicats a l'optimització de processos d'empreses i altres organitzacions, oficials de compliment normatiu i delegats de protecció de dades capaces d'utilitzar la tecnologia específica per al desenvolupament d'aquests llocs, etc.

Leer más

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò