1a Edició - Codi 22231030

Array ( [CODIGO] => 22231030 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 3225 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 12/12/2022 [FECHA_FIN] => 21/07/2023 [LUGAR] => IIDL-UV y Aulas Ajuntament de Cullera [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local. IIDL [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/11/2022 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => International Hotel Management Gastronomy School (IHMGS) [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => desarrollo-turismo-cultura [GESTOR_NOMBRE] => María [GESTOR_APELLIDOS] => Palau Montoro [GESTOR_EMAIL] => maria.palau@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Desenvolupament, Turisme i Cultura Espanyola [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => Dilluns, Dimarts, Dimecres i Dijous, de 16h a 21h [REQUISITOS_TITULACION] => Alumnat internacional amb estudis Universitaris oficials al seu país d'origen i que provinguen de l'empresa International Hotel Management & astronomy School (IHMGS). Un requisit ineludible és l'acreditació d'un coneixement de la llengua espanyola avalat per certificat de nivell mínim B1. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu principal del Màster és el d'oferir una formació especialitzada i ad hoc, dirigida a fomentar el emprendedurismo i la innovació en l'àmbit de l'activitat turística, conscienciant de la necessitat de basar-se a una economia més social, un desenvolupament endogen de base local, sostenible i en pro de la millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => L'alumne ha d'adoptar un paper actiu, autònom i responsable en el procés d'aprenentatge, la qual cosa implica l'atenció activa a les explicacions del professor, així com la lectura prèvia i posterior dels materials seleccionats específicament per al grup del qual forma part. A més, haurà de ser diligent en la realització de les tasques i exercicis que se li prescriguen, per a això haurà de desenvolupar la planificació correcta dels temps d'aprenentatge. La metodologia docent adequada a les característiques de la matèria, aconsella que les explicacions del professor es recolzen en el pertinent material de complementari, en el qual jugaran un paper actiu els mitjans audiovisuals. Això facilitarà la comprensió dels discursos tant del professor com de les fonts històriques que necessàriament s'utilitzaran en les classes. El professor tutoritzarà l'experiència formativa des de la proximitat que exigeix la singularitat del grup estudiantil, i aquest rebrà, quan el precise, l'adequada orientació en els aspectes relatius a la formació teòrica i de continguts de l'assignatura. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Directors o Gestors d'organitzacions (públic/privades) o empreses vinculades amb l'activitat turística. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Cultura i Civilització Espanyola [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Cultura i Civilització Espanyola [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. El xoc cultural dels estudiants estrangers a Espanya. Tema 2. Geografia, població i societat: La diversitat espanyola: llengües, cultures i paisatges. Tema 3. L'espai públic i el privat: el carrer, la família i la llar. Les dones. Els moviments socials. Tema 4. Treball, oci i educació. La vida nocturna. El futbol com a element identitari. Tema 5. Espanya i la religió: Religió i cultura. Evolució de les pràctiques religioses a Espanya. Catolicisme i diversitat religiosa. Tema 6. Les Festes i la gastronomia: Les funcions de les festes en la modernitat. Les corregudes de bous i altres espectacles taurins. La festa de les falles. La varietat de la gastronomia espanyola. Tema 7. Música i cultura de masses: La música folk i els gèneres musicals massius. Tema 8. La literatura espanyola del segle XX-XXI. Tema 9. El cinema espanyol del segle XX-XXI. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. El xoc cultural dels estudiants estrangers a Espanya. Tema 2. Geografia, població i societat: La diversitat espanyola: llengües, cultures i paisatges. Tema 3. L'espai públic i el privat: el carrer, la família i la llar. Les dones. Els moviments socials. Tema 4. Treball, oci i educació. La vida nocturna. El futbol com a element identitari. Tema 5. Espanya i la religió: Religió i cultura. Evolució de les pràctiques religioses a Espanya. Catolicisme i diversitat religiosa. Tema 6. Les Festes i la gastronomia: Les funcions de les festes en la modernitat. Les corregudes de bous i altres espectacles taurins. La festa de les falles. La varietat de la gastronomia espanyola. Tema 7. Música i cultura de masses: La música folk i els gèneres musicals massius. Tema 8. La literatura espanyola del segle XX-XXI. Tema 9. El cinema espanyol del segle XX-XXI. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Història Recent d'Occident [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Història Recent d'Occident [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Estudiar el present: cronologia, problemes, reptes. Tema 2. Un món de blocs: Guerra Freda Global i construcció de l'Estat de Benestar. Tema 3. Ampliant el concepte de llibertat: la lluita pels drets civils d'afroamericans, dones i col·lectius LGTB. Tema 4. L'emancipació de les perifèries: descolonització i sorgiment del Tercer Món. Tema 5. Amèrica Llatina: de les noves dictadures als Nous Moviments Socials. Tema 6. Les conquestes socials en perill: de la crisi de 1973 a la de 2008. Tema 7. La fi del món bipolar: col·lapse de l'URSS i nou ordre internacional en el segle XXI. Tema 8. El món hui: globalització, migracions, nous conflictes i emergència canvien. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Estudiar el present: cronologia, problemes, reptes. Tema 2. Un món de blocs: Guerra Freda Global i construcció de l'Estat de Benestar. Tema 3. Ampliant el concepte de llibertat: la lluita pels drets civils d'afroamericans, dones i col·lectius LGTB. Tema 4. L'emancipació de les perifèries: descolonització i sorgiment del Tercer Món. Tema 5. Amèrica Llatina: de les noves dictadures als Nous Moviments Socials. Tema 6. Les conquestes socials en perill: de la crisi de 1973 a la de 2008. Tema 7. La fi del món bipolar: col·lapse de l'URSS i nou ordre internacional en el segle XXI. Tema 8. El món hui: globalització, migracions, nous conflictes i emergència canvien. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Fonaments i Caracterització de l'Espanya Actual [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Fonaments i Caracterització de l'Espanya Actual [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Cronologia bàsica i línia del temps de les grans etapes de l'Espanya recent. Tema 2. L'anomalia d'una Espanya feixistoide a l'Europa posterior a la II Guerra Mundial. Tema 3. Transició política i democratització, dos processos diferents però complementaris. Tema 4. L'estructura territorial i el complicat encaix de l'Espanya plurinacional en la Constitució de 1978. Tema 5. Espanya en el marc de la Unió Europea. Un procés reeixit per a la modernització del país. Tema 6. Els grans reptes del present: del desafiament sobiranista al problema migratori, del mercat laboral a les urgències mediambientals. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Cronologia bàsica i línia del temps de les grans etapes de l'Espanya recent. Tema 2. L'anomalia d'una Espanya feixistoide a l'Europa posterior a la II Guerra Mundial. Tema 3. Transició política i democratització, dos processos diferents però complementaris. Tema 4. L'estructura territorial i el complicat encaix de l'Espanya plurinacional en la Constitució de 1978. Tema 5. Espanya en el marc de la Unió Europea. Un procés reeixit per a la modernització del país. Tema 6. Els grans reptes del present: del desafiament sobiranista al problema migratori, del mercat laboral a les urgències mediambientals. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció al Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció al Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Marc Teòric i Conceptual del Desenvolupament Local. a) Globalització i l'ascens de l'enfocament desenvolupe local del desenvolupament. Tema 2. Les bases teòriques del desenvolupament local. a) Condicions per al Desenvolupament Local. Tema 3. La formació de xarxes. La importància del Capital Social. Tema 4. La innovació com a palanca per al desenvolupament local. Tema 5. Institucions i governança per al desenvolupament local. Tema 6. La cultura empresarial com a motor de desenvolupament. Tema 7. Desenvolupe local i sostenibilitat. Tema 8. La política per al desenvolupament local. La planificació estratègica del desenvolupament. Tema 9. Lideratge i presa de decisions en l'entorn local. Intervenció sobre mercat de treball local: jaciments d'ocupació, creació d'empreses i acompanyament a promotors. Tema 10. Integració de col·lectius en risc d'exclusió. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Marc Teòric i Conceptual del Desenvolupament Local. a) Globalització i l'ascens de l'enfocament desenvolupe local del desenvolupament. Tema 2. Les bases teòriques del desenvolupament local. a) Condicions per al Desenvolupament Local. Tema 3. La formació de xarxes. La importància del Capital Social. Tema 4. La innovació com a palanca per al desenvolupament local. Tema 5. Institucions i governança per al desenvolupament local. Tema 6. La cultura empresarial com a motor de desenvolupament. Tema 7. Desenvolupe local i sostenibilitat. Tema 8. La política per al desenvolupament local. La planificació estratègica del desenvolupament. Tema 9. Lideratge i presa de decisions en l'entorn local. Intervenció sobre mercat de treball local: jaciments d'ocupació, creació d'empreses i acompanyament a promotors. Tema 10. Integració de col·lectius en risc d'exclusió. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Economia Social [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Economia Social [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Valors, principis cooperatius i economia social. Tema 2. Les institucions de l'economia social a Espanya. a) Entitats de l'economia social espanyola classificades per sectors institucionals. Tema 3. L'evolució de l'economia social. Tema 4. L'economia social en les modernes economies de mercat. a) Funcions econòmiques de l'economia social. Tema 5. Polítiques dirigides a l'economia social. Tema 6. Democràcia, eficàcia de la política econòmica i reforma política. Tema 7. Els components de l'economia social cooperatius, mutualitats, associacions, societats laborals. Tema 8. L'empresa cooperativa. Estructura socioeconòmica. Tema 9. Participació i democràcia en les empreses cooperatives. Tema 10. L'Economia Social i el seu impacte en el desenvolupament local. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Valors, principis cooperatius i economia social. Tema 2. Les institucions de l'economia social a Espanya. a) Entitats de l'economia social espanyola classificades per sectors institucionals. Tema 3. L'evolució de l'economia social. Tema 4. L'economia social en les modernes economies de mercat. a) Funcions econòmiques de l'economia social. Tema 5. Polítiques dirigides a l'economia social. Tema 6. Democràcia, eficàcia de la política econòmica i reforma política. Tema 7. Els components de l'economia social cooperatius, mutualitats, associacions, societats laborals. Tema 8. L'empresa cooperativa. Estructura socioeconòmica. Tema 9. Participació i democràcia en les empreses cooperatives. Tema 10. L'Economia Social i el seu impacte en el desenvolupament local. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Turisme i Desenvolupament Local [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Turisme i Desenvolupament Local [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Introducció: el paper del turisme en el desenvolupament econòmic territorial. Tema 2. Els recursos territorials turístics en els processos de planificació local. Tema 3. El producte turístic. Tema 4. Desenvolupe local i turisme. Tema 5. Importància de la gestió sostenible dels recursos territorials turístics per al desenvolupament local. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Introducció: el paper del turisme en el desenvolupament econòmic territorial. Tema 2. Els recursos territorials turístics en els processos de planificació local. Tema 3. El producte turístic. Tema 4. Desenvolupe local i turisme. Tema 5. Importància de la gestió sostenible dels recursos territorials turístics per al desenvolupament local. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Emprenedoria en l'Activitat Turística [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Emprenedoria en l'Activitat Turística [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Base teòrica de l'emprenedoria de l'activitat turística. Tema 2. La innovació empresarial a Espanya. Tema 3. Estudi integral del territori, com detectar una oportunitat de negoci. Tema 4. Els agents que intervenen en l'impuls a la creació d'empreses turístiques. Acompanyament a emprenedors. Tema 5. Com dissenyar i definir un model de negoci aplicat al turisme. Cerca de recursos econòmics. Tema 6. Models empresarials turístics en la Comunitat Valenciana, exemples de bones i males pràctiques. Tema 7. Indicadors d'èxit empresarial. Tema 8. Els sistemes d'indicadors de sostenibilitat territorial. Tema 9: L'impacte socioeconòmic que genera una empresa turística en el territori. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Base teòrica de l'emprenedoria de l'activitat turística. Tema 2. La innovació empresarial a Espanya. Tema 3. Estudi integral del territori, com detectar una oportunitat de negoci. Tema 4. Els agents que intervenen en l'impuls a la creació d'empreses turístiques. Acompanyament a emprenedors. Tema 5. Com dissenyar i definir un model de negoci aplicat al turisme. Cerca de recursos econòmics. Tema 6. Models empresarials turístics en la Comunitat Valenciana, exemples de bones i males pràctiques. Tema 7. Indicadors d'èxit empresarial. Tema 8. Els sistemes d'indicadors de sostenibilitat territorial. Tema 9: L'impacte socioeconòmic que genera una empresa turística en el territori. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Organització i Dinamització dels Recursos Humans en l'Activitat Turística. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Organització i Dinamització dels Recursos Humans en l'Activitat Turística. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. L'ésser humà: les quatre dimensions. Tema 2. Motivació: Què és la motivació i les teories motivacionals. Tema 3. El treball en equip: habilitats a desenvolupar. Tema 4. Comunicació i cultura empresarial. Tema 5. La Direcció de Recursos Humans. Tema 6. Planificació i anàlisi de llocs. Tema 7. Reclutament, selecció de personal i orientació. Tema 8. Formació i desenvolupament de carreres professionals. Tema 9. Avaluació del rendiment. Tema 10: La retribució. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. L'ésser humà: les quatre dimensions. Tema 2. Motivació: Què és la motivació i les teories motivacionals. Tema 3. El treball en equip: habilitats a desenvolupar. Tema 4. Comunicació i cultura empresarial. Tema 5. La Direcció de Recursos Humans. Tema 6. Planificació i anàlisi de llocs. Tema 7. Reclutament, selecció de personal i orientació. Tema 8. Formació i desenvolupament de carreres professionals. Tema 9. Avaluació del rendiment. Tema 10: La retribució. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Turisme Experiencial [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Turisme Experiencial [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. El concepte de recurs com a matèria primera i la seua connexió amb el turístic. Tema 2. Les motivacions i necessitats de visitant: evolució de l'oci, del turisme i les noves mirades de la societat actual. Tema 3. El producte turístic: conceptualització, procés de creació i impactes en la destinació. Tema 4. L'experiència turística com a objectiu aspiracional: conceptualització, tendències i estratègiques en destinacions. Tema 5. Experiències culturals: patrimoni material (Patrimoni de la Humanitat) i immaterial (gastronomia). Tema 6. Experiències naturals (espais naturals protegits i activitats de risc). Tema 7. Experiències off the beaten track: dark tourism. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. El concepte de recurs com a matèria primera i la seua connexió amb el turístic. Tema 2. Les motivacions i necessitats de visitant: evolució de l'oci, del turisme i les noves mirades de la societat actual. Tema 3. El producte turístic: conceptualització, procés de creació i impactes en la destinació. Tema 4. L'experiència turística com a objectiu aspiracional: conceptualització, tendències i estratègiques en destinacions. Tema 5. Experiències culturals: patrimoni material (Patrimoni de la Humanitat) i immaterial (gastronomia). Tema 6. Experiències naturals (espais naturals protegits i activitats de risc). Tema 7. Experiències off the beaten track: dark tourism. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Gastronomia Espanyola [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Gastronomia Espanyola [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.El material existent en una cuina professional, el seu funcionament i la seua posterior neteja. Les normes de seguretat i higiene que s'apliquen al conjunt de la zona de treball. Tema 2. Pràctica sobre les pre-elaboracions d'ús comú aplicables a la cuina tradicional espanyola. Tema 3. Aprofitament i la correcta conservació dels aliments. Tema 4. Les tècniques de neteja, evisceració, descamado, desespinado i porcionamiento del peix i de la carn, classificacions i tipus. Tema 5. Anàlisi de les tècniques de reutilització de gèneres, la seua recuperació i els processos de regeneració en preelaboraciones. Tema 6. La manipulació de les matèries primeres. L'elaboració de plats de caràcter tradicional. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.El material existent en una cuina professional, el seu funcionament i la seua posterior neteja. Les normes de seguretat i higiene que s'apliquen al conjunt de la zona de treball. Tema 2. Pràctica sobre les pre-elaboracions d'ús comú aplicables a la cuina tradicional espanyola. Tema 3. Aprofitament i la correcta conservació dels aliments. Tema 4. Les tècniques de neteja, evisceració, descamado, desespinado i porcionamiento del peix i de la carn, classificacions i tipus. Tema 5. Anàlisi de les tècniques de reutilització de gèneres, la seua recuperació i els processos de regeneració en preelaboraciones. Tema 6. La manipulació de les matèries primeres. L'elaboració de plats de caràcter tradicional. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22231030 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Final de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Final de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Realització d'un treball personal del/l'alumne/alumna relacionat amb alguna de les matèries teòriques o pràctiques del Màster en el qual demostre que és capaç d'aplicar correctament els coneixements i tècniques apresos i presentar els seus resultats de manera adequada tant en forma escrita com oral. L'assignatura TREBALL FI DE MÀSTER pretén: - que els/les alumnes/as apliquen els coneixements adquirits i demostren la maduresa aconseguida en el procés d'aprenentatge. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Realització d'un treball personal del/l'alumne/alumna relacionat amb alguna de les matèries teòriques o pràctiques del Màster en el qual demostre que és capaç d'aplicar correctament els coneixements i tècniques apresos i presentar els seus resultats de manera adequada tant en forma escrita com oral. L'assignatura TREBALL FI DE MÀSTER pretén: - que els/les alumnes/as apliquen els coneixements adquirits i demostren la maduresa aconseguida en el procés d'aprenentatge. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61230 [NOMBRE_PERSONA] => Raúl [APELLIDOS] => Abeledo Sanchis [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Economia Aplicada. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66534 [NOMBRE_PERSONA] => Rubén [APELLIDOS] => Arnandis i Agramunt [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp107883 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Benlloch Aparisi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consultor [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp368785 [NOMBRE_PERSONA] => Indira [APELLIDOS] => Betancourt López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni51586 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Manuel [APELLIDOS] => del Alcàzar i Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història Moderna i Contemporània. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8132 [EMAIL_FACULTAD] => jalcazar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni66840 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Ferrandis Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M9621 [EMAIL_FACULTAD] => adrian.ferrandis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp47257 [NOMBRE_PERSONA] => José Salvador [APELLIDOS] => Martínez Sansó [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnico Agencia de Desarrollo Local [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni64043 [NOMBRE_PERSONA] => Mar [APELLIDOS] => Riera Spiegelhalder [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Prfesora / Consultora - Universidad Europea [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni43269 [NOMBRE_PERSONA] => José Vicente [APELLIDOS] => Sánchez Cabrera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M4348 [EMAIL_FACULTAD] => josanca6@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp370260 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Jesús [APELLIDOS] => Sanjuán Raimundo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Admisiones. International Hotel Management Gastronomy School (IHMGS) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp368786 [NOMBRE_PERSONA] => Itziar [APELLIDOS] => Vañó de Urquijo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora / Consultora [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni51586 [NOMBRE_PERSONA] => Joan Manuel [APELLIDOS] => del Alcàzar i Garrido [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història Moderna i Contemporània. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8132 [EMAIL_FACULTAD] => jalcazar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66840 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Ferrandis Martínez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M9621 [EMAIL_FACULTAD] => adrian.ferrandis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Desenvolupament, Turisme i Cultura Espanyola


Programa

Cultura i Civilització Espanyola
+
Història Recent d'Occident
+
Fonaments i Caracterització de l'Espanya Actual
+
Introducció al Desenvolupament Local
+
Economia Social
+
Turisme i Desenvolupament Local
+
Emprenedoria en l'Activitat Turística
+
Organització i Dinamització dels Recursos Humans en l'Activitat Turística.
+
Turisme Experiencial
+
Gastronomia Espanyola
+
Treball Final de Màster
+

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò