4a Edició - Codi 23223570

Array ( [CODIGO] => 23223570 [EDICION] => 4 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 19.00 [FECHA_INICIO] => 18/10/2023 [FECHA_FIN] => 22/01/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Civil [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 06/11/2023 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => derechos-infancia-adolescencia [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => María [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Buades Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => maria.buades@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Drets de la Infància i Adolescència : Contextos d'Aplicació i Enfocament de Drets [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => online, [REQUISITOS_TITULACION] => El títol va dirigit preferentment a titulats universitaris que cerquen una especialització jurídic-pràctica en matèria d'infància i adolescència i específicament a tots els professionals, amb titulació universitària, que treballen directament en aquest àmbit: operadors jurídics amb titulació universitària, especialitzats en menors i família, personal de l'administració pública, amb titulació universitària, amb competències en la matèria i entitats socials sectorials l'àmbit d'actuació de les quals siguen els xiquets, xiquetes i adolescents. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Es pretén que els destinataris adquirisquen una formació específica en drets de la infància i adolescència necessària poder dissenyar polítiques públiques amb perspectiva d'infància, realitzar intervencions de defensa i protecció, o formular accions de promoció dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents. Amb aquesta formació teoricopràctica s'adquiriran destreses que capacitaran a les persones i professionals a un millor acompliment en les comeses que exercisquen en els que els drets de la infància i adolescència siguen presents. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => La docència s'estructura en blocs clarament diferenciats: el marc definitori dels drets i els contextos d'aplicació d'aquests. El tercer bloc cercarà posar en pràctica els coneixements adquirits. En cada fase l'alumnat portarà a terme el seu propi procés d'autoaprenentatge a partir dels vídeos, materials, exercicis pràctics, fòrums de participació i referències bibliogràfiques que es dote cada unitat per a afavorir la millor manera d'acostar-se als coneixements exigits en aquest Diploma. El Diploma comptarà amb fòrums de debat en què les persones encarregades de la dinamització afavoriran temes per a incentivar la participació i contribuir a enfortir els coneixements dels participants. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Dissenyar i promoure actuacions amb enfocament de drets dirigides a la infància i adolescència. Gestionar serveis, programes i projectes d'atenció a xiquets, xiquetes i adolescents tant en l'àmbit públic com privat. Orientar i supervisar polítiques d'infància i adolescència. Formar sobre drets de la infància i adolescència i contextos de vulnerabilitat. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23223570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => La infància i Adolescència com a Subjecte de Dret [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La infància i Adolescència com a Subjecte de Dret [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Unitat 1.- Els drets reconeguts en les normes internacionals (Jorge Cardona Llorens. Catedràtic de Dret Internacional Públic. #UVEG) - La Convenció sobre els Drets del Xiquet: Significat, estructura i balanç actual. - Els Protocols internacionals sobre drets de la infància. - El Comité de Drets del Xiquet. - Les Observacions a Espanya del Comité de Drets del Xiquet Unitat 2.-Context i estratègies dels drets de la infància i adolescència (Marlene Perkins Pérez. #UNICEF) - Els drets de la infància a Espanya: context i estratègies - Els xiquets i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: els Indicadors de compliment - L'Agenda 2030 a Espanya - Els reptes de futur per a un millor present Unitat 3.- Els drets infantojuveniles a la llum de la Constitució Espanyola i la legislació estatal de protecció jurídica de xiquets, xiquetes i adolescents (Rosario Serra Cristóbal. Catedràtica de Dret Constitucional. #UVEG) - La constitucionalització dels drets de la infància i adolescència. Les obligacions de promoció i protecció de l'Estat espanyol. - La Constitució i els drets fonamentals de xiquets, xiquetes i adolescents. Els eixos de la dignitat, la igualtat, i la llibertat. L'interés superior del xiquet com a clau de volta. - La Llei orgànica de protecció jurídica del menor. - Els drets a l'honor a la intimitat i a la pròpia imatge. Unitat 4.- La legislació autonòmica sobre la infància i l'adolescència (Fabiola Meco Tébar. Professora Ajudant Doctora de Dret Civil. #UVEG) - La legislació autonòmica. Anàlisi comparativa: la superació de l'enfocament basat en la protecció. - La llei de drets i garanties de la infància i adolescència com a nou paradigma. - Els plans estratègics en l'àmbit autonòmic i local - El treball cooperatiu en xarxa Unitat 5.- Infància, adolescència i justícia: els drets en el procés judicial (Rafael Iniesta Sabater. Advocat especialista en Dret de menors #ICAV) - Els drets de xiquets, xiquetes i adolescents en el procés judicial. - Els drets com a promotor del procés. Referència als NNA infractors - Els drets de NNA com a víctima o testimoni - La victimització de la infància en el procés judicial. [DESCRIPCION2] => Unitat 6.- La responsabilitat civil de xiquets, xiquetes i adolescents(Mª Luisa Atienza Navarro. Professora Titular de Dret Civil. #UVEG) - Els diferents règims de responsabilitat civil segons hi haja o no delicte. - La responsabilitat civil de NNA segons la seua capacitat de discerniment. - La responsabilitat civil dels pares pels fets dels NNA. Especial referència a les crisis familiars. - La responsabilitat civil dels centres docents pels fets causats per alumnat menor d'edat. Especial referència al bullying. Unitat 7.- Xiquets, xiquetes i adolescents en conflicte amb la llei: la justícia Juvenil (Asunción Colás Turégano. Professora Titular de Dret Penal. #UVEG) - Els drets dels NNA en el procés penal - Les conseqüències dels seus actes: tipus de mesures judicials - L'execució de mesures per l'entitat pública: els centres soci-educatius - La violència filie-parental Unitat 8.- Els drets de participació de la infància i l'adolescència. (Fernando Flores Giménez. Professor Titular de Dret Constitucional. #UVEG) 1.Introducció. La participació de la infància i l'adolescència: de la tutela a la ciutadania. 2.la participació dels NNA: de què estem parlant. 3.Els factors d'exclusió i l'escala de la participació infantil. 4.Les normes legals que estableixen els drets de participació. 5.Els drets per a la participació dels NNA: les llibertats de consciència, pensament i religió, el dret a ser informat, el dret a ser sentit, les llibertats de reunió i associació. 6.El Consell Estatal de Participació de la Infància i de l'Adolescència. 7.Recapitulació. Unitat 9.- Sexe, gènere, drets sexuals i drets reproductius. (Ruth Mestre i Mestre. Professora Titular de Filosofia del Dret. #UVEG) - Sexe, gènere, identitat sexual i drets. - Dret a la determinació de la identitat sexual i de gènere i llibertat d'orientació sexual. - Els drets sexuals de la infància i adolescència. - Els drets reproductius de la infància i adolescència Unitat 10.- Els drets patrimonials de la infància (Juan Antonio Tamayo Carmona. Professor Titular de Dret Civil. #UVEG) - Capacitat progressiva de xiquets, xiquetes i adolescents, representació legal i drets patrimonials. - Actes d'administració i disposició de béns de NNA sotmesos a pàtria potestat o tutela. Supòsits, límits i responsabilitat. - El patrimoni protegit de NNA amb discapacitat - Mecanismes de protecció del patrimoni de NNA derivats del dret successori. [DESCRIPCION3] => Unitat 11.- Infància i Drets laborals (Emma Rodríguez Rodríguez. Professora Contractada Doctora de Dret de Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Vigo) - Treball infantil i Drets humans. Referència al polèmic moviment Manthoc. - La protecció laboral dels treballadors joves - Els límits empresarials en la contractació laboral de joves - La seguretat i salut laboral dels treballadors joves Unitat 12- La infància en moviment: migracions i refugi (Rodrigo Hernández Primo. Save the Children) - Xiquets, xiquetes i adolescents, estrangers i solos: el calvari del trànsit i de l'arribada. - La protecció dels NNA no acompanyats: les proves d'edat, l'assistència, el sistema d'acolliment i els límits d'aquest. Els extutelats migrants. - La integració social de la infància migrant. - La immigració infantil: Asil i refugi. Unitat 13.- La defensa dels drets de la infància i adolescència: el Defensor del Poble i del Síndic de Greuges (Tècnic Defensoria del poble) - Els mecanismes de defensa dels drets de la infància i adolescència en l'àmbit internacional. - El Defensor del Poble com a garant de drets de xiquets, xiquetes i adolescents. - La defensa en l'àmbit territorial autonòmic: el Síndic de Greuges Unitat 14.- La promoció dels drets de la infància i adolescència (Marlene Perkins Pérez. #UNICEF) - La sensibilització sobre els drets d'infància i adolescència - La coordinació interadministrativa. - El paper de les entitats d'infància. - Els Observatoris d'infància i adolescència. Unitat 15.- Pràctica: MÒDUL PRÀCTICA JUDICIAL: Responsabilitat civil, Justícia juvenil, responsabilitat patrimonial) (Advocats Vicente Javier Martínez i Angel Herraiz del #ICAV) Unitat 16.- Pràctica: Identitat, protecció i promoció de drets de la infància i adolescència (Marlene Perkins #UNICEF i Manuel García i Fernando Monfort Costa-Dirección General Infància. #GVA) [DESCRIPCION1_VAL] => Unitat 1.- Els drets reconeguts en les normes internacionals (Jorge Cardona Llorens. Catedràtic de Dret Internacional Públic. #UVEG) - La Convenció sobre els Drets del Xiquet: Significat, estructura i balanç actual. - Els Protocols internacionals sobre drets de la infància. - El Comité de Drets del Xiquet. - Les Observacions a Espanya del Comité de Drets del Xiquet Unitat 2.-Context i estratègies dels drets de la infància i adolescència (Marlene Perkins Pérez. #UNICEF) - Els drets de la infància a Espanya: context i estratègies - Els xiquets i els Objectius de Desenvolupament Sostenible: els Indicadors de compliment - L'Agenda 2030 a Espanya - Els reptes de futur per a un millor present Unitat 3.- Els drets infantojuveniles a la llum de la Constitució Espanyola i la legislació estatal de protecció jurídica de xiquets, xiquetes i adolescents (Rosario Serra Cristóbal. Catedràtica de Dret Constitucional. #UVEG) - La constitucionalització dels drets de la infància i adolescència. Les obligacions de promoció i protecció de l'Estat espanyol. - La Constitució i els drets fonamentals de xiquets, xiquetes i adolescents. Els eixos de la dignitat, la igualtat, i la llibertat. L'interés superior del xiquet com a clau de volta. - La Llei orgànica de protecció jurídica del menor. - Els drets a l'honor a la intimitat i a la pròpia imatge. Unitat 4.- La legislació autonòmica sobre la infància i l'adolescència (Fabiola Meco Tébar. Professora Ajudant Doctora de Dret Civil. #UVEG) - La legislació autonòmica. Anàlisi comparativa: la superació de l'enfocament basat en la protecció. - La llei de drets i garanties de la infància i adolescència com a nou paradigma. - Els plans estratègics en l'àmbit autonòmic i local - El treball cooperatiu en xarxa Unitat 5.- Infància, adolescència i justícia: els drets en el procés judicial (Rafael Iniesta Sabater. Advocat especialista en Dret de menors #ICAV) - Els drets de xiquets, xiquetes i adolescents en el procés judicial. - Els drets com a promotor del procés. Referència als NNA infractors - Els drets de NNA com a víctima o testimoni - La victimització de la infància en el procés judicial. [DESCRIPCION2_VAL] => Unitat 6.- La responsabilitat civil de xiquets, xiquetes i adolescents(Mª Luisa Atienza Navarro. Professora Titular de Dret Civil. #UVEG) - Els diferents règims de responsabilitat civil segons hi haja o no delicte. - La responsabilitat civil de NNA segons la seua capacitat de discerniment. - La responsabilitat civil dels pares pels fets dels NNA. Especial referència a les crisis familiars. - La responsabilitat civil dels centres docents pels fets causats per alumnat menor d'edat. Especial referència al bullying. Unitat 7.- Xiquets, xiquetes i adolescents en conflicte amb la llei: la justícia Juvenil (Asunción Colás Turégano. Professora Titular de Dret Penal. #UVEG) - Els drets dels NNA en el procés penal - Les conseqüències dels seus actes: tipus de mesures judicials - L'execució de mesures per l'entitat pública: els centres soci-educatius - La violència filie-parental Unitat 8.- Els drets de participació de la infància i l'adolescència. (Fernando Flores Giménez. Professor Titular de Dret Constitucional. #UVEG) 1.Introducció. La participació de la infància i l'adolescència: de la tutela a la ciutadania. 2.la participació dels NNA: de què estem parlant. 3.Els factors d'exclusió i l'escala de la participació infantil. 4.Les normes legals que estableixen els drets de participació. 5.Els drets per a la participació dels NNA: les llibertats de consciència, pensament i religió, el dret a ser informat, el dret a ser sentit, les llibertats de reunió i associació. 6.El Consell Estatal de Participació de la Infància i de l'Adolescència. 7.Recapitulació. Unitat 9.- Sexe, gènere, drets sexuals i drets reproductius. (Ruth Mestre i Mestre. Professora Titular de Filosofia del Dret. #UVEG) - Sexe, gènere, identitat sexual i drets. - Dret a la determinació de la identitat sexual i de gènere i llibertat d'orientació sexual. - Els drets sexuals de la infància i adolescència. - Els drets reproductius de la infància i adolescència Unitat 10.- Els drets patrimonials de la infància (Juan Antonio Tamayo Carmona. Professor Titular de Dret Civil. #UVEG) - Capacitat progressiva de xiquets, xiquetes i adolescents, representació legal i drets patrimonials. - Actes d'administració i disposició de béns de NNA sotmesos a pàtria potestat o tutela. Supòsits, límits i responsabilitat. - El patrimoni protegit de NNA amb discapacitat - Mecanismes de protecció del patrimoni de NNA derivats del dret successori. [DESCRIPCION3_VAL] => Unitat 11.- Infància i Drets laborals (Emma Rodríguez Rodríguez. Professora Contractada Doctora de Dret de Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Vigo) - Treball infantil i Drets humans. Referència al polèmic moviment Manthoc. - La protecció laboral dels treballadors joves - Els límits empresarials en la contractació laboral de joves - La seguretat i salut laboral dels treballadors joves Unitat 12- La infància en moviment: migracions i refugi (Rodrigo Hernández Primo. Save the Children) - Xiquets, xiquetes i adolescents, estrangers i solos: el calvari del trànsit i de l'arribada. - La protecció dels NNA no acompanyats: les proves d'edat, l'assistència, el sistema d'acolliment i els límits d'aquest. Els extutelats migrants. - La integració social de la infància migrant. - La immigració infantil: Asil i refugi. Unitat 13.- La defensa dels drets de la infància i adolescència: el Defensor del Poble i del Síndic de Greuges (Tècnic Defensoria del poble) - Els mecanismes de defensa dels drets de la infància i adolescència en l'àmbit internacional. - El Defensor del Poble com a garant de drets de xiquets, xiquetes i adolescents. - La defensa en l'àmbit territorial autonòmic: el Síndic de Greuges Unitat 14.- La promoció dels drets de la infància i adolescència (Marlene Perkins Pérez. #UNICEF) - La sensibilització sobre els drets d'infància i adolescència - La coordinació interadministrativa. - El paper de les entitats d'infància. - Els Observatoris d'infància i adolescència. Unitat 15.- Pràctica: MÒDUL PRÀCTICA JUDICIAL: Responsabilitat civil, Justícia juvenil, responsabilitat patrimonial) (Advocats Vicente Javier Martínez i Angel Herraiz del #ICAV) Unitat 16.- Pràctica: Identitat, protecció i promoció de drets de la infància i adolescència (Marlene Perkins #UNICEF i Manuel García i Fernando Monfort Costa-Dirección General Infància. #GVA) [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23223570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => La infància i Adolescència en Contextos de Vulnerabilitat: Una aproximació pràctica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La infància i Adolescència en Contextos de Vulnerabilitat: Una aproximació pràctica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Unitat 17.- La pobresa i exclusió social infantil a Espanya i les seues conseqüències (Pau Marí Klose. Professor Ajudant Doctor. Departament de Psicologia i Sociologia, UNIZAR. Ex Alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil) - Aproximació conceptual - Variables, indicadors i unitats d'anàlisis - La pobresa i l'exclusió en la infància: vulnerabilitats, riscos i llacunes de protecció - Polítiques efectives de lluita contra la pobresa i exclusió social de la infància Unitat 18.- Les situacions de risc i desemparament: balanç, reptes actuals i possibilitats. (Manuel García Fort i Fernando Monfort Costa. Tècnics Direcció General Infància i Adolescència-GVA) - El sistema de protecció a la infància i adolescència a Espanya i en les Comunitats Autònomes. - Les famílies educadores. - L'adopció de NNA. - Aspectes pràctics de la declaració del risc i de la declaració de desemparament: el treball dels serveis socials de base i de les Comunitats Autònomes (Ajuntament València i Direcció General d'Infància GVA) Unitat 19.- Els drets del nounat (José Ramón de Verda. Catedràtic de Dret civil. UVEG) - Dret a la identitat - Dret a la filiació i drets successoris - La filiació per tècniques de reproducció humana assistida: la protecció de l'embrió, la fecundació postmortem i maternitat subrograda. Unitat 20.- Les crisis familiars i la violència de gènere sobre la filiació: la seua repercussió en la pàtria potestat, custòdia i visites. (Sonia Rodríguez Llamas. Professora Titular del Departament de Dret Civil. UVEG) - La pàtria potestat i els maltractaments dels progenitors: suspensió i privació. - La guarda, custòdia i el règim de visites en casos de violència de gènere cap a la mare i/o cap als fills i filles. - La sostracció de NNA. - Les mesures legals de protecció de la infància i adolescència víctima de violència de gènere en la seua llar. Unitat 21.- La Violència contra la infància i l'adolescència: la LOPIVI. ( [DESCRIPCION2] => Jorge Cardona Llorens. Catedràtic de Dret Internacional Públic. UVEG) - La violència contra la infància com a fenomen ocult - Classes de violència - La LOPIVI - Els reptes després de la LOPIVI: El rol clau de l'estratègia integral enfront de la violència Unitat 22.- La protecció de dades personals dels xiquets, xiquetes i adolescents en l'era tecnològica: oportunitats i riscos (Mª Dolores Mas Badía Professora Titular de Dret Civil. UVEG) - El dret fonamental a la protecció de dades personals: conceptes bàsics. - El consentiment dels xiquets, xiquetes i adolescents per al tractament de les seues dades personals - La protecció dels **NNA en internet. - El tractament de dades de xiquetes, xiquets i adolescents pels centres educatius. Unitat 23.- Protecció de la infància i adolescència en les plataformes de continguts en línia (Concepción Saíz. Professora titular de Dret civil. UVEG) - Creativitat, infància i adolescència i plataformes de continguts protegits per drets de propietat intel·lectual. - Consum de continguts protegits per xiquetes, xiquets i adolescents. - La generació per la infància i adolescència de continguts protegits Unitat 24.- Infància i adolescència, noves tecnologies i delictes. (Paz Lloria García. Professora Titular de Dret Penal. UVEG) - Les noves tecnologies i els usos inadequats per la infància i adolescència. - Delictes tecnològics i xiquetes, xiquets i adolescents. Lesions a l'honor, intimitat, integritat moral i indemnitat sexual. - La violència de gènere a través de la tecnologia. - La necessitat d'un marc normatiu i formatiu adequat Unitat 25.- Els drets de la Infància i adolescència en l'àmbit sanitari (Fabiola Meco Tébar. Professora Contractada Doctora de Dret Civil. UVEG) - El dret a la salut infantil. L'Atenció primària: la detecció precoç de les vulnerabilitats - Els drets sanitaris dels xiquets, xiquetes i adolescents. - La majoria d'edat sanitària: la capacitat del NNA en la presa de decisione [DESCRIPCION3] => s sanitàries autònomes. L'interès superior del xiquet en l'àmbit sanitari: supòsits conflictius. - El dret a la mort digna Unitat 26.-Salut mental, addiccions, jocs d'atzar i infància (Fabiola Meco Tébar. Professora Contractada Doctora de Dret Civil. UVEG) - La salut mental de la infància i adolescència. - La infància davant les substàncies addictives: dades, causes, conseqüències i marc legal. - L'addicció a les tecnologies i les seues conseqüències. - L'addicció als jocs d'atzar. Unitat 27.- La vulnerabilitat de la infància i adolescència davant els mitjans de comunicació (Lola Bañón Castelló. Periodista i professora associada de Teoria dels Llenguatges. UVEG) - El dret a la informació i l'accés a la mateixa - El tractament de la infància en els mitjans de comunicació - El Codi Ètic Periodístic per a la Infància Vulnerable - La informació amb perspectiva d'infància en l'espai audiovisual Unitat 28.- Infància i discapacitat (Mónica Aguado Tamarit. CERMI) - Discapacitat i drets de la infància: la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. La doble discriminació de les xiquetes amb discapacitat. - El dret a una educació inclusiva - El dret a l'accessibilitat universal - La desinstitucionalització de xiquets, xiquetes i adolescents amb discapacitat Unitat 29.- Els recursos públics destinats a la infància i adolescència: Model, Tipologia, i estàndards de qualitat. (Gemma Plaza Penadés. Subdirectora General d'Infància i Adolescència. GVA) - Els centres d'atenció a la infància i adolescència: Tipologia, estàndards de qualitat i límits. - Els recursos per a ex tutelats - El treball en xarxa - Els punts de trobada familiar Unitat 30.- Pràctica: La infància i adolescència desprotegida: risc i desemparament (Manuel García Fort i Fernando Monfort Costa. Tècnics Direcció General Infància i Adolescència-GVA) Unitat 31.- MÒDUL PRÀCTICA JUDICIAL: Salut i Addiccions, Protecció de dades, Crisis familiars [DESCRIPCION1_VAL] => Unitat 17.- La pobresa i exclusió social infantil a Espanya i les seues conseqüències (Pau Marí Klose. Professor Ajudant Doctor. Departament de Psicologia i Sociologia, UNIZAR. Ex Alt Comissionat per a la Lluita contra la Pobresa Infantil) - Aproximació conceptual - Variables, indicadors i unitats d'anàlisis - La pobresa i l'exclusió en la infància: vulnerabilitats, riscos i llacunes de protecció - Polítiques efectives de lluita contra la pobresa i exclusió social de la infància Unitat 18.- Les situacions de risc i desemparament: balanç, reptes actuals i possibilitats. (Manuel García Fort i Fernando Monfort Costa. Tècnics Direcció General Infància i Adolescència-GVA) - El sistema de protecció a la infància i adolescència a Espanya i en les Comunitats Autònomes. - Les famílies educadores. - L'adopció de NNA. - Aspectes pràctics de la declaració del risc i de la declaració de desemparament: el treball dels serveis socials de base i de les Comunitats Autònomes (Ajuntament València i Direcció General d'Infància GVA) Unitat 19.- Els drets del nounat (José Ramón de Verda. Catedràtic de Dret civil. UVEG) - Dret a la identitat - Dret a la filiació i drets successoris - La filiació per tècniques de reproducció humana assistida: la protecció de l'embrió, la fecundació postmortem i maternitat subrograda. Unitat 20.- Les crisis familiars i la violència de gènere sobre la filiació: la seua repercussió en la pàtria potestat, custòdia i visites. (Sonia Rodríguez Llamas. Professora Titular del Departament de Dret Civil. UVEG) - La pàtria potestat i els maltractaments dels progenitors: suspensió i privació. - La guarda, custòdia i el règim de visites en casos de violència de gènere cap a la mare i/o cap als fills i filles. - La sostracció de NNA. - Les mesures legals de protecció de la infància i adolescència víctima de violència de gènere en la seua llar. Unitat 21.- La Violència contra la infància i l'adolescència: la LOPIVI. ( [DESCRIPCION2_VAL] => Jorge Cardona Llorens. Catedràtic de Dret Internacional Públic. UVEG) - La violència contra la infància com a fenomen ocult - Classes de violència - La LOPIVI - Els reptes després de la LOPIVI: El rol clau de l'estratègia integral enfront de la violència Unitat 22.- La protecció de dades personals dels xiquets, xiquetes i adolescents en l'era tecnològica: oportunitats i riscos (Mª Dolores Mas Badía Professora Titular de Dret Civil. UVEG) - El dret fonamental a la protecció de dades personals: conceptes bàsics. - El consentiment dels xiquets, xiquetes i adolescents per al tractament de les seues dades personals - La protecció dels **NNA en internet. - El tractament de dades de xiquetes, xiquets i adolescents pels centres educatius. Unitat 23.- Protecció de la infància i adolescència en les plataformes de continguts en línia (Concepción Saíz. Professora titular de Dret civil. UVEG) - Creativitat, infància i adolescència i plataformes de continguts protegits per drets de propietat intel·lectual. - Consum de continguts protegits per xiquetes, xiquets i adolescents. - La generació per la infància i adolescència de continguts protegits Unitat 24.- Infància i adolescència, noves tecnologies i delictes. (Paz Lloria García. Professora Titular de Dret Penal. UVEG) - Les noves tecnologies i els usos inadequats per la infància i adolescència. - Delictes tecnològics i xiquetes, xiquets i adolescents. Lesions a l'honor, intimitat, integritat moral i indemnitat sexual. - La violència de gènere a través de la tecnologia. - La necessitat d'un marc normatiu i formatiu adequat Unitat 25.- Els drets de la Infància i adolescència en l'àmbit sanitari (Fabiola Meco Tébar. Professora Contractada Doctora de Dret Civil. UVEG) - El dret a la salut infantil. L'Atenció primària: la detecció precoç de les vulnerabilitats - Els drets sanitaris dels xiquets, xiquetes i adolescents. - La majoria d'edat sanitària: la capacitat del NNA en la presa de decisione [DESCRIPCION3_VAL] => s sanitàries autònomes. L'interès superior del xiquet en l'àmbit sanitari: supòsits conflictius. - El dret a la mort digna Unitat 26.-Salut mental, addiccions, jocs d'atzar i infància (Fabiola Meco Tébar. Professora Contractada Doctora de Dret Civil. UVEG) - La salut mental de la infància i adolescència. - La infància davant les substàncies addictives: dades, causes, conseqüències i marc legal. - L'addicció a les tecnologies i les seues conseqüències. - L'addicció als jocs d'atzar. Unitat 27.- La vulnerabilitat de la infància i adolescència davant els mitjans de comunicació (Lola Bañón Castelló. Periodista i professora associada de Teoria dels Llenguatges. UVEG) - El dret a la informació i l'accés a la mateixa - El tractament de la infància en els mitjans de comunicació - El Codi Ètic Periodístic per a la Infància Vulnerable - La informació amb perspectiva d'infància en l'espai audiovisual Unitat 28.- Infància i discapacitat (Mónica Aguado Tamarit. CERMI) - Discapacitat i drets de la infància: la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. La doble discriminació de les xiquetes amb discapacitat. - El dret a una educació inclusiva - El dret a l'accessibilitat universal - La desinstitucionalització de xiquets, xiquetes i adolescents amb discapacitat Unitat 29.- Els recursos públics destinats a la infància i adolescència: Model, Tipologia, i estàndards de qualitat. (Gemma Plaza Penadés. Subdirectora General d'Infància i Adolescència. GVA) - Els centres d'atenció a la infància i adolescència: Tipologia, estàndards de qualitat i límits. - Els recursos per a ex tutelats - El treball en xarxa - Els punts de trobada familiar Unitat 30.- Pràctica: La infància i adolescència desprotegida: risc i desemparament (Manuel García Fort i Fernando Monfort Costa. Tècnics Direcció General Infància i Adolescència-GVA) Unitat 31.- MÒDUL PRÀCTICA JUDICIAL: Salut i Addiccions, Protecció de dades, Crisis familiars [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23223570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => La Infància i Adolescència: Vies preventives d'actuació i enfocament de drets [NOMBRE_MATERIA_VAL] => La Infància i Adolescència: Vies preventives d'actuació i enfocament de drets [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => UNITAT-TALLER 32 La criança positiva: el dret al bon tracte: - LA TEORIA DE LA INCLINACIÓ (ROSA MOLERO MAÑES. DIRECTORA GENERAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA-#GVA) - LES ESCOLES DE PARES, MARES I TUTORS (JOSEFA SÁNCHEZ HERAS. PSICÒLOGA CENTRE LA COLÒNIA SANT VICENT) - LA MEDIACIÓ FAMILIAR (CRISTINA GÓMEZ HIDALGO. ADVOCADA #ICAV I MEDIADORA) UNITAT-TALLER 33. Actuar amb enfocament de drets en contextos de vulnerabilitat de la infància i adolescència: TALLER 1. POLÍTIQUES INSTITUCIONALS D'INFÀNCIA I EL SEU DESENVOLUPAMENT (FERNANDO MONFORT COSTA I MANUEL GARCÍA FORT. TÈCNICS DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA-#GVA) TALLER 2. DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES INSTITUCIONALS D'INFÀNCIA I ENFORTIMENT DE LA SOCIETAT CIVIL (RODRIGO HERNÁNDEZ PRIMO-SAVE THE CHILDREN I MÓNICA AGUADO-CERMI) [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => UNITAT-TALLER 32 La criança positiva: el dret al bon tracte: - LA TEORIA DE LA INCLINACIÓ (ROSA MOLERO MAÑES. DIRECTORA GENERAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA-#GVA) - LES ESCOLES DE PARES, MARES I TUTORS (JOSEFA SÁNCHEZ HERAS. PSICÒLOGA CENTRE LA COLÒNIA SANT VICENT) - LA MEDIACIÓ FAMILIAR (CRISTINA GÓMEZ HIDALGO. ADVOCADA #ICAV I MEDIADORA) UNITAT-TALLER 33. Actuar amb enfocament de drets en contextos de vulnerabilitat de la infància i adolescència: TALLER 1. POLÍTIQUES INSTITUCIONALS D'INFÀNCIA I EL SEU DESENVOLUPAMENT (FERNANDO MONFORT COSTA I MANUEL GARCÍA FORT. TÈCNICS DIRECCIÓ GENERAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA-#GVA) TALLER 2. DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES INSTITUCIONALS D'INFÀNCIA I ENFORTIMENT DE LA SOCIETAT CIVIL (RODRIGO HERNÁNDEZ PRIMO-SAVE THE CHILDREN I MÓNICA AGUADO-CERMI) [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp368871 [NOMBRE_PERSONA] => Mónica [APELLIDOS] => Aguado Tamarit [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable Servicio Jurídico. CERMI-Comunitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni3338 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Atienza Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H3523 [EMAIL_FACULTAD] => maria.l.atienza@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni66561 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Bañón Castellón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Asociada de Universidad. Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Universitat de València [NPI] => I4293 [EMAIL_FACULTAD] => madoba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp16571 [NOMBRE_PERSONA] => María Fé [APELLIDOS] => Blanes Soliva [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Técnica Administrativa General. Ayuntamiento de Albal [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni21902 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Cardona Llorens [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1080 [EMAIL_FACULTAD] => jorge.cardona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni2226 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Asunción [APELLIDOS] => Colás Turégano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => H3412 [EMAIL_FACULTAD] => Asuncion.Colas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni31475 [NOMBRE_PERSONA] => José Ramón [APELLIDOS] => de Verda y Beamonte [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H5274 [EMAIL_FACULTAD] => J.Ramon.de-Verda@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni3303 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Flores Giménez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H2201 [EMAIL_FACULTAD] => floresf@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp44766 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => García Fort [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección. Conselleria de igualdad y políticas inclusivas de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp368872 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Gómez Hidalgo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogada y Mediadora ICAV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp32347 [NOMBRE_PERSONA] => Rodrigo [APELLIDOS] => Hernández Primo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director Sede Territorial. Fundación Save The Children-Comunitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp385150 [NOMBRE_PERSONA] => Ángel [APELLIDOS] => Herráiz Castellanos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio Director. Molpeceres & Colomer Abogados [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp4683 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Iniesta Sabater [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado ICAV. Despacho D. Rafael Iniesta Sabater [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp368870 [NOMBRE_PERSONA] => Mari Pau [APELLIDOS] => Klose [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Contratada Docotra (en excedencia). Departamento de Psicología y Sociología, UNIZAR. Ex Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Diputada Congreso de los Diputados [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni2413 [NOMBRE_PERSONA] => María de la Paz [APELLIDOS] => Lloria García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp393964 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente Javier [APELLIDOS] => Martínez Alcácer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Abogado.Ilustre Colegio de Abogados de Valencia - ICAV [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni2401 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Mas Badía [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H2374 [EMAIL_FACULTAD] => dolores.mas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni74753 [NOMBRE_PERSONA] => Fabiola María [APELLIDOS] => Meco Tébar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni56272 [NOMBRE_PERSONA] => Ruth María [APELLIDOS] => Mestre i Mestre [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Filosofia del Dret i Política. Universitat de València [NPI] => H7411 [EMAIL_FACULTAD] => Ruth.Mestre@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp371535 [NOMBRE_PERSONA] => Rosa Josefa [APELLIDOS] => Molero Mañes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora General de Infancia y Adolescencia. Consellería de igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp27200 [NOMBRE_PERSONA] => Juan [APELLIDOS] => Molpeceres Pastor [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Socio-Director Abogado. Molpeceres & Colomer Abogados [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp38027 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Monfort Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Promoción de Derechos. Consellería de igualdad y políticas inclusivas de la Generalitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp152798 [NOMBRE_PERSONA] => María Elena [APELLIDOS] => Perkins Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Coordinadora de UNICEF Comunidad Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp44873 [NOMBRE_PERSONA] => Gemma [APELLIDOS] => Plaza Penades [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Ex-subdirectora General de Infancia y Adolescencia. Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas Generalitat Valenciana. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => uni59142 [NOMBRE_PERSONA] => María Sonia [APELLIDOS] => Rodríguez de Llamas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H4125 [EMAIL_FACULTAD] => sonia.rodriguez-llamas@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp368869 [NOMBRE_PERSONA] => Emma [APELLIDOS] => Rodríguez Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora D. Trabajo y Seg. Soc. Universidad de Vigo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => uni2694 [NOMBRE_PERSONA] => Concepción [APELLIDOS] => Saiz García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València [NPI] => H5351 [EMAIL_FACULTAD] => concepcion.saiz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp20789 [NOMBRE_PERSONA] => Josefa [APELLIDOS] => Sánchez Heras [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Psicóloga en el Centro de reeducación Colonia San Vicente Ferrer de Godella (Godella-Valencia) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni65740 [NOMBRE_PERSONA] => Rosario Inmaculada [APELLIDOS] => Serra Cristobal [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració. Universitat de València [NPI] => H5203 [EMAIL_FACULTAD] => serra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => uni8338 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Antonio [APELLIDOS] => Tamayo Carmona [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3449 [EMAIL_FACULTAD] => juan.a.tamayo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni21902 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Cardona Llorens [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G1080 [EMAIL_FACULTAD] => jorge.cardona@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni74753 [NOMBRE_PERSONA] => Fabiola María [APELLIDOS] => Meco Tébar [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Civil. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Drets de la Infància i Adolescència : Contextos d'Aplicació i Enfocament de Drets


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 19.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 06/11/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Gener 2024

Matrícula: 800 € (import preu públic)

Requisits d'accés: El títol va dirigit preferentment a titulats universitaris que cerquen una especialització jurídic-pràctica en matèria d'infància i adolescència i específicament a tots els professionals, amb titulació universitària, que treballen directament en aquest àmbit: operadors jurídics amb titulació universitària, especialitzats en menors i família, personal de l'administració pública, amb titulació universitària, amb competències en la matèria i entitats socials sectorials l'àmbit d'actuació de les quals siguen els xiquets, xiquetes i adolescents.

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: online,

Més informació

Objectius del curs

Es pretén que els destinataris adquirisquen una formació específica en drets de la infància i adolescència necessària poder dissenyar polítiques públiques amb perspectiva d'infància, realitzar intervencions de defensa i protecció, o formular accions de promoció dels drets dels xiquets, xiquetes i adolescents.

Amb aquesta formació teoricopràctica s'adquiriran destreses que capacitaran a les persones i professionals a un millor acompliment en les comeses que exercisquen en els que els drets de la infància i adolescència siguen presents.

Objectius professionals

Dissenyar i promoure actuacions amb enfocament de drets dirigides a la infància i adolescència.

Gestionar serveis, programes i projectes d'atenció a xiquets, xiquetes i adolescents tant en l'àmbit públic com privat.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò