3a Edició - Codi 24323070

Array ( [CODIGO] => 24323070 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 340 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 18.00 [FECHA_INICIO] => 15/10/2024 [FECHA_FIN] => 15/01/2025 [LUGAR] => Aula Virtual [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Facultat de Ciències Socials [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 17/09/2024 [AREA] => 2 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => cambios-sociopoliticos-mediterraneo [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea Jurídic i Social [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Societats Mediterrànies: Ciutadania i canvis sociopolítics al Mediterrani [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => El perfil dels estudiants és un perfil multidisciplinari compost per titulats universitaris interessats en els diferents àmbits de les ciències socials i un especial interés a aprofundir les qüestions relatives a la regió mediterrània. Aprofundirà en les problemàtiques lligades a la política, la sociologia, la cultura, el medi ambient i la cooperació adoptant un punt de vista internacional. Es fomentarà la presència d'estudiantat del àrea mediterrània i els criteris de diversitat i equilibri de gènere. Requisits d'accés: Títols oficial espanyol o estranger que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau. Estudiant al qual li quede menys d'un 10% per a obtindre el títol de grau, condicionat a l'obtenció del títol en el mateix any acadèmic. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => -Elaborar un context sobre l'evolució històrica dels països que componen l'espai mediterrani. -Analitzar el marc institucional i jurídic de les institucions *supracionales que cohesionen l'organització conjunta mediterrània -Conéixer l'organització de la ciutadania mediterrània en el context global i les institucions polítiques i socials clau en l'àrea. -Desenvolupar elements de diagnòstic per a comprendre els elements específics de la posició política, estratègica i cultural del Veïnatge Nord-Sud -Analitzar la pluralitat de problemàtiques en la gestió de l'energia, protecció del medi ambient. -Diagnosticar l'estat dels drets humans al Mediterrani: proposar opcions de projectes dirigits a millorar l'aplicació de la perspectiva de gènere en les iniciatives polítiques. -Adquirir pensament estratègic per a valorar el capital humà de l'àrea mediterrània i les potencialitats de la joventut, especialment de les zones vulnerables en la riba sud. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constituïx com un entorn de: " trobada, " intercanvi, " i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, si és el cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servici de vídeo *streaming, arxius PowerPoint (amb àudios que expliquen les diapositives), continguts redactats que es faciliten en arxius format PDF, galeria d'imatges, enllaços d'interés, bibliografia, etc. que seran ferramentes de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses ferramentes de comunicació, com els fòrums, xats, videoconferències i la missatgeria/tutoria interna. 1.Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles i l'alumnat decidix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. 2.se oferix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Este mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'un mode simultani i sincrònic [MODALIDAD_EVALUACION2] => 3.L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. 4.Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => En el context d'emergència mediterrània, marcada pel X aniversari de les primaveres mediterrànies que van derivar en guerres enquistades, major desigualtat i revoltes ciutadanes obertes i encara latents, agreujada per les nefastes conseqüències de la crisi sanitària de la COVID-19, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (*FACM), consideren pertinent posar en marxa un diploma d'expert universitari que aproxime les qüestions actuals respecte de la ciutadania de la regió mediterrània i els canvis socials que es produïxen en la conca. És un contingut únic d'estes característiques que s'oferix en la Universitat de València. Les eixides professionals d'este diploma són: sociologia, relacions internacionals, anàlisis politológico, agències i institucions internacionals, cooperació internacional. [CRITERIO_ADMISION] => Estudiants als quals els quede menys d'un 10% per a obtindre el seu títol de grau, interessats, amb titulació universitària, en els diferents àmbits de les ciències socials i un especial interés a aprofundir les qüestions relatives a la regió mediterrània. Els inscrits que per criteris acadèmics no puguen optar al Diploma, poden obtindre un Certificat de Formació Permanent expedit per la UV. Es prioritzen els següents criteris en l'admissió: Estudiants que procedisquen de països de la conca mediterrània, Qualitat de l'expedient acadèmic, En cas d'empat es prioritzarà el criteri de discriminació positiva amb la finalitat de pal·liar atenuants de desigualtat. Es valorarà l'experiència en activitats pròpies de la societat civil o institucions i/o entitats euro mediterrànies. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => R1: Que els estudiants siguen capaços de conéixer el panorama de la ciutadania mediterrània en el marc de les Relacions Internacionals de la regió mediterrània i les seues figures clau des d'una mirada crítica i constructiva. R2: Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre juís que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica en la region mediterrània. R3: Que els estudiants puguen incrementar les seues habilitats per a transmetre informació clara, concisa i documentada a un públic tant especialitzat com no especialitzat després de conéixer els contextos i realitats de les societats mediterrànies contemporànies. R4: Que els estudiants desenvolupen un esperit crític mitjançant el coneixement del mapa de la regió mediterrània, els seus desafiaments, oportunitats i complexitat. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24323070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Geografía humana del Mediterráneo como ¿mar entre tierras¿: unidad, centralidad y condición de puente 2. Una breve aproximación a la historia contemporánea del Mediterráneo (I): revoluciones liberales, industrializaciones, independencias, colonizaciones y declive final del Sultanato Otomano 3. Una breve aproximación a la historia contemporánea del Mediterráneo (II): de la Primera a la Segunda Guerra Mundial 4. Una breve aproximación a la historia contemporánea del Mediterráneo (III): Guerra Fría y ¿descolonizaciones? 5. El nuevo (des)orden mundial: el mito del ¿choque de civilizaciones¿, la islamofobia y la disyuntiva entre la Unión por el Mediterráneo y la ¿Europa fortaleza¿ [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24323070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducción al Oriente Medio y el Norte de África. Se hará aquí un recurrido de los elementos los más importantes que han influido en la región y su identidad: sucesiones dinásticas, evoluciones religiosas, construcción del hecho nacional y su importancia come referente identitario par los estados y las poblaciones¿ 2. El Oriente Medio y el Norte de África y sus interacciones con el resto del mundo. Se hará aquí un enfoque sobre la manera por la cual las políticas desarrolladas de parte de países extranjeros acabaron influyendo en las realidades de la región, con enfoque en la historia contemporánea (finales de la segunda guerra mundial, guerra fría y años 1990 en adelante). 3. Conflictos y referentes regionales. Haremos aquí un génesis de los conflictos los más importantes de la región y de porque tuvieron ¿ o siguen teniendo ¿ importancia, desde el conflicto entre israelíes y palestinos hasta el asunto del Sahara occidental pasando por la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), la guerra del Golfo (1991) así como la invasión de Irak (2003). 4. La primavera árabe. Explicaremos aquí la importancia de la primavera árabe: porque ocurrió, porque se extendió a toda la región, que nos dice sobre las sociedades contemporáneas y sus aspiraciones, cual fue el papel de los actores extranjeros/internacionales y que consiguieron los ciudadanos de la región al final? 5. Los nuevos actores regionales. El espacio Oriente Medio y el Norte de África ha visto, a lo largo de los años pasados, surgir ¿ o volver - varios nuevos actores influyentes. Entre ellos, Rusia, China, así como Turquía e Irán. Los alumnos aprenderán más sobre esta tendencia, sus razones, las implicaciones a medio y largo plazo, y que nos indica esta situación sobre la realidad de la región. 6. ¿Qué futuro(s) para el Oriente medio y el Norte de África? Hablaremos aquí de los escenarios los más lógicos que podrían ocurrir en la región a largo plazo: actores extranjeros influyentes, actores regionales con im [DESCRIPCION2] => pacto duradero, estado de evolución de la economía, como la religión y las sociedades podrían acabar evolucionando también teniendo en cuenta estos parámetros, entre otras cuestiones importantes para el futuro de la región y de su población. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24323070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducción al análisis de la sostenibilidad.- Sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Los conceptos de crisis climática, translimitación, descenso, decrecimiento, colapso, transición ecológica, transición energética y transición agroalimentaria. Las medidas de la sostenibilidad: indicadores. Ecosistemas acuáticos y servicios eco-sistémicos. Mantenimiento de los ecosistemas y renovación del ciclo hidrológico. Límites y posibilidades de sustitución en escenarios de cambio climático. Satisfacción de necesidades y priorización de los usos. Los derechos humanos al agua y el saneamiento. Los usos del agua en la producción. Agricultura, energía, industria y servicios. La investigación social de la crisis ecológico-social en la globalización neoliberal. La investigación sociológica y la apertura cualitativa en el análisis de los conflictos ecológico-sociales. La democratización del conocimiento científico y la comunicación a la sociedad de los conflictos ecológico-sociales. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24323070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Contexto general: la situación de los Derechos Humanos en el Mediterráneo. 2. Iniciativas políticas de protección de los Derechos Humanos en los países mediterráneos. 3. Movilización social y defensa de los derechos humanos en el campo de la lucha por la democracia. 4. Movilización social y defensa de los derechos humanos en el campo de las migraciones, el refugio y la lucha contra el racismo. 5. Movilización social y defensa de los derechos humanos en el campo de la igualdad de género y la libertad sexual. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24323070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Repensar los fundamentos conceptuales de la identidad y la diversidad 2. La diversidad como patrimonio cultural de los países del Mediterráneo 3. La diversidad y la identidad desde una perspectiva de género 4. Las minorías étnicas y lingüísticas entre reivindicaciones identitarias y reconocimiento 5. Las religiones en el Mediterráneo : vivencias y convivencia 6. Políticas de gestión de la diversidad y del multiculturalismo en las sociedades mediterráneas 7. La representación de la diversidad y las minorías en los discurso mediáticos [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24323070 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => [NOMBRE_MATERIA_VAL] => [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Historia del proceso de integración Mediterránea. Esta introducción histórica permitirá exponer las bases cronológicas y los marcos institucionales en los cuales se ha desarrollado la integración mediterránea durante los 30 últimos años. Este marco global y muy enfocado al ámbito estatal, nos permitirá sentar las bases para otras formas y escalas de cooperación gracias al estudio de este proceso histórico. 2. La integración Mediterránea o Euro-Mediterránea. Esta parte de la asignatura se formulará como una mirada crítica a los procesos de integración regional y nos permitirá poner en relieve las distinciones de configuración, de movilización y de liderazgo que sugieren los diferentes procesos de integración regional. Además, también podremos identificar las dinámicas de poder entre las orillas Sur-Norte y Este-Oeste. 3. Escalas de las cooperaciones Mediterráneas (Estados, Regiones, Ciudades). Esta parte se consagrará a las diferentes escalas de cooperación que vayan más allá del marco estatal desde su visión más estricta. Esta parte consistirá en establecer un mapping de las iniciativas de cooperación y/o diplomacia mediterránea que no sean llevadas a cabo por los poderes estatales. Se identificarán así nuevas dinámicas e iniciativas de diplomacia regional/parlamentaria/municipal que se presentarán a través de sus acciones concretas y representantes de dichas iniciativas. 4. La cooperación Regional sectorial (economía, cultura, ¿.). Esta parte supondrá la examinación de las iniciativas de cooperación regional que salgan del marco político desde su visión más estricta. Esta parte consistirá en emitir un panorama de las acciones de cooperación y/o diplomacia mediterránea llevadas a cabo dentro de los ámbitos culturales, económicos, tecnológicos¿ 5. Integración ciudadana, la cooperación entre las Sociedades civiles. Esta última parte de la asignatura identifica la integración regional de las sociedades civiles como vía alternativa/complementaria a las dinámi [DESCRIPCION2] => cas que se hayan presentado hasta esta parte del temario. Dentro de este marco se presentarán dinámicas de convergencia de los movimientos sociales e iniciativas de diplomacia ciudadana tanto dentro del ámbito político como cultural y económico. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni71127 [NOMBRE_PERSONA] => Hassan [APELLIDOS] => Arabi [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Mohamed I de Nador y miembro del Observatorio contra el Racismo y la Intolerancia de la Comunidad de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni66561 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Bañón Castellón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Asociada de Universidad. Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Universitat de València [NPI] => I4293 [EMAIL_FACULTAD] => madoba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp392114 [NOMBRE_PERSONA] => Fatma [APELLIDOS] => Boufenik [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en análisis institucional, género y desarrollo económico y social Universidad Mohamed Ben Ahmed Oran 2 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni71453 [NOMBRE_PERSONA] => Maria [APELLIDOS] => Donzelli [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp392111 [NOMBRE_PERSONA] => Ahmed [APELLIDOS] => Driss [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Centre of Mediterranean and international Studies" CEMI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp392113 [NOMBRE_PERSONA] => Malika [APELLIDOS] => Eddakhch [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Mohammed V University of Rabat | um5a · Ecole normale supérieure [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni71126 [NOMBRE_PERSONA] => Rajae [APELLIDOS] => El Khamsi [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora investigadora en el Instituto de Estudios Hispano-Lusos de la Universidad Mohammed V de Rabat y miembro del Equipo Pluridisciplinar de Investigación sobre el Mundo Hispánico y Lusófono (EPIhl). [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni6122 [NOMBRE_PERSONA] => Laura [APELLIDOS] => Feliu Martínez [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Universitat Autónoma de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp392129 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Garcés Ramón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Presidente de la FACM [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni62123 [NOMBRE_PERSONA] => Ernest [APELLIDOS] => García García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Emérito de Universidad [NPI] => F6124 [EMAIL_FACULTAD] => egarciag@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp392110 [NOMBRE_PERSONA] => Salam [APELLIDOS] => Kawakibi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director CAREP Paris [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp42047 [NOMBRE_PERSONA] => Awatef [APELLIDOS] => Ketiti [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp392149 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc de Asís [APELLIDOS] => La Roca Cervigón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Secretario de la Fundación Nueva Cultura del Agua [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni65383 [NOMBRE_PERSONA] => Joan [APELLIDOS] => Lacomba Vázquez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H2335 [EMAIL_FACULTAD] => lacomba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni71455 [NOMBRE_PERSONA] => Barah [APELLIDOS] => Mikail [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Saint Louis University [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp43277 [NOMBRE_PERSONA] => Albert [APELLIDOS] => Mora Castro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable. Centro Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes, Fund.C.V.- CeiMigra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni70484 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge [APELLIDOS] => Ramos Tolosa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Història Moderna i Contemporània. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M0024 [EMAIL_FACULTAD] => jorato2@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni19957 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Rodríguez Victoriano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6074 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni2656 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Royo Ruiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Treball Social i Serveis Socials. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H2286 [EMAIL_FACULTAD] => royo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni24402 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Santos Ortega [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G9290 [EMAIL_FACULTAD] => santos@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => uni6104 [NOMBRE_PERSONA] => Juan José [APELLIDOS] => Tamayo-Acosta [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni19957 [NOMBRE_PERSONA] => José Manuel [APELLIDOS] => Rodríguez Victoriano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => G6074 [EMAIL_FACULTAD] => jose.m.rodriguez@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66561 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Bañón Castellón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora Asociada de Universidad. Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Universitat de València [NPI] => I4293 [EMAIL_FACULTAD] => madoba@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari en Societats Mediterrànies: Ciutadania i canvis sociopolítics al Mediterrani


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 18.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 17/09/2024

Data inici: Octubre 2024

Data fi: Gener 2025

Matrícula: 340 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Aula Virtual

Horari:

Més informació

Objectius del curs

-Elaborar un context sobre l'evolució històrica dels països que componen l'espai mediterrani.
-Analitzar el marc institucional i jurídic de les institucions *supracionales que cohesionen l'organització conjunta mediterrània
-Conéixer l'organització de la ciutadania mediterrània en el context global i les institucions polítiques i socials clau en l'àrea.

Leer más

Objectius professionals

En el context d'emergència mediterrània, marcada pel X aniversari de les primaveres mediterrànies que van derivar en guerres enquistades, major desigualtat i revoltes ciutadanes obertes i encara latents, agreujada per les nefastes conseqüències de la crisi sanitària de la COVID-19, la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València i la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes del Mediterrani (*FACM), consideren pertinent posar en marxa un diploma d'expert universitari que aproxime les qüestions actuals respecte de la ciutadania de la regió mediterrània i els canvis socials que es produïxen en la conca. És un contingut únic d'estes característiques que s'oferix en la Universitat de València.

Leer más

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

 
Descarregar fullet informatiu en pdf
FAQS
 
Imprimir la informaciò