2a Edició - Codi 22632010

Array ( [CODIGO] => 22632010 [EDICION] => 2 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 950 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 06/10/2022 [FECHA_FIN] => 07/07/2023 [LUGAR] => Centre Internacional de Gandia [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => ERI Sostenibilitat [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2022 [AREA] => 6 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => canvi-climatic-sostenibilitat-ambiental [GESTOR_NOMBRE] => Mariam [GESTOR_APELLIDOS] => Conca [GESTOR_EMAIL] => marian.conca@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Merche [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ivars [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => mercedes.ivars@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Seguretat, Salut i Medi Ambient [NOMBRE_CURSO] => Diploma d' Especializació Canvi Climàtic i Sostenibilitat Ambiental [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimarts de 16.00 a 20.00 Virtual Dijous de 16.00 a 20.00 Presencial al Centre Internacional de Gandia de la UV [REQUISITOS_TITULACION] => El pla docent que ofereix aquest diploma és completament multidisciplinar i, en aquest sentit, està destinat a graduats i graduades en ciències ambientals, turisme, geografia, enginyeria rural i forestal, biologia, sociologia, ciències polítiques, economia, administració i direcció d¿empreses, arquitectura i altres ciències afins. El diploma també està orientat a professionals titulats que desenvolupen la seua tasca en distints àmbits relacionats amb la sostenibilitat, tant en l¿administració pública, com en l¿empresa privada i les associacions de la societat civil, que vulguen adquirir coneixements i habilitats específiques o actualitzar les seues competències en matèria de canvi climàtic i sostenibilitat o d¿altres que desitgen iniciar-se en aquest camp d¿especialització. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L¿objectiu principal d¿aquest diploma d¿especialització és formar professionals, experts i expertes en coneixements bàsics sobre sostenibilitat ambiental i canvi climàtic, atenent tant als territoris urbans com als espais rurals i prestant especial atenció a l¿entorn mediterrani. Es persegueix que l¿estudiantat puga desenvolupar els perfils professionals més demandats per al disseny d¿estratègies contra el canvi climàtic. Els objectius específics són: -Oferir coneixements, habilitats i eines per al diagnòstic de la situació actual, l¿anàlisi dels principals problemes i impactes, la identificació d¿àrees i àmbits d¿actuació i el disseny d¿estratègies, polítiques i eines d¿adaptació, mitigació i lluita contra el canvi climàtic, que impliquen una transició eco-social cap a uns models territorials més sostenibles. -Donar formació multidisciplinar sobre totes les dimensions del canvi climàtic, incloent qüestions ètiques, filosòfiques, polítiques, socials, econòmiques, mediambientals i tècniques. -Facilitar l¿adquisició de les competències necessàries per a la gestió de projectes multidisciplinars sobre el canvi climàtic. -Posar a l¿estudiantat en contacte amb el món institucional, empresarial i social. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Assessoria d'empreses sobre sostenibilitat ambiental i canvi climàtic; assessoria de polítiques sobre canvi climàtic i sostenibilitat ambiental; professionals de la gestió, ordenació i planificació del territori; investigació; treball en associacions, fundacions, think tanks i ONGs ecologistes i de defensa del territori; tècnics/tècniques de medi ambient de les administracions públiques, experts/expertes en SIG i cartografia [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Sistemes d'informació geogràfica per a la planificació ambiental [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Sistemes d'informació geogràfica per a la planificació ambiental [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció als S.I.G. i a la cartografia 1.1. Conceptes bàsics. Tipus de dades SIG i de mapes 1.2. Aplicacions de la cartografia i SIG 2. S.I.G. i bases de dades geogràfiques 2.1.Principals aplicacions de SIG i teledetecció 2.2. Les infraestructures de dades espacials (IDEs) i les bases de dades geogràfiques 3. Eines i instruments per a la planificació territorial i ambiental en projeccions de CC 3.1. Anàlisi espacial bàsic i plantejament d¿escenaris 3.2. Georreferenciació de elements en camp 3.3. Fotointerpretació i anàlisi de canvis d¿ocupació del sol 3.4. Mapeig participatiu 3.5. Anàlisi multicriteri 4. Cartografia de riscos ambientals 4.1. Inundabilitat 4.2. Degradació de sols i desertificació 4.3. Altres riscos ambientals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció als S.I.G. i a la cartografia 1.1. Conceptes bàsics. Tipus de dades SIG i de mapes 1.2. Aplicacions de la cartografia i SIG 2. S.I.G. i bases de dades geogràfiques 2.1.Principals aplicacions de SIG i teledetecció 2.2. Les infraestructures de dades espacials (IDEs) i les bases de dades geogràfiques 3. Eines i instruments per a la planificació territorial i ambiental en projeccions de CC 3.1. Anàlisi espacial bàsic i plantejament d¿escenaris 3.2. Georreferenciació de elements en camp 3.3. Fotointerpretació i anàlisi de canvis d¿ocupació del sol 3.4. Mapeig participatiu 3.5. Anàlisi multicriteri 4. Cartografia de riscos ambientals 4.1. Inundabilitat 4.2. Degradació de sols i desertificació 4.3. Altres riscos ambientals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Ètica i política del canvi climàtic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ètica i política del canvi climàtic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Ètica del canvi climàtic 1.1 Orígens i fonamentació 1.2 Principals problemes i reptes 1.3 Generacions futures 1.4 Justícia climàtica 2. La política de la sostenibilitat 2.1 Del desenvolupament al paradigma desenvolupament sostenible 2.2 La influència de l¿ecologisme i els límits del creixement 2.3 El sistema de governança ambiental transnacional 2.4 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l¿Agenda 2030 3. El govern del canvi climàtic 3.1 Cronologia de la lluita global contra el canvi climàtic 3.2 L¿IPCC 3.3 Els instruments de les polítiques del canvi climàtic 4. Ciutadania i canvi climàtic 4.1 Acció individual pel clima 4.2 Ciutadania i transformació social [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Ètica del canvi climàtic 1.1 Orígens i fonamentació 1.2 Principals problemes i reptes 1.3 Generacions futures 1.4 Justícia climàtica 2. La política de la sostenibilitat 2.1 Del desenvolupament al paradigma desenvolupament sostenible 2.2 La influència de l¿ecologisme i els límits del creixement 2.3 El sistema de governança ambiental transnacional 2.4 Els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l¿Agenda 2030 3. El govern del canvi climàtic 3.1 Cronologia de la lluita global contra el canvi climàtic 3.2 L¿IPCC 3.3 Els instruments de les polítiques del canvi climàtic 4. Ciutadania i canvi climàtic 4.1 Acció individual pel clima 4.2 Ciutadania i transformació social [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Climatologia, meteorologia i canvi climàtic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Climatologia, meteorologia i canvi climàtic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => La part teòrica s¿estructura al voltant de cinc blocs temàtics que es descriuen a continuació: 1. DINÀMICA ATMOSFÉRICA 2. CLIMA I REGIONS CLIMÀTIQUES 3. FONAMENTS DE LA METEOROLOGIA 4. CANVIS CLIMÀTICS I AMBIENTALS 5. FENÒMENS EXTREMS I CANVI CLIMÀTIC La part pràctica es composa dels següents exercicis individuals: 1. TRACTAMENT DE BASES DE DADES CLIMÀTIQUES 2. ELABORACIÓ I INTERPRETACIÓ DE CLIMOGRAMES 3. LECTURA DE MAPES SINÒPTICS 4. APROXIMACIÓ A LES DANES (O GOTES FREDES) 5. PLUGES TORRENCIALS I INTERPRETACIÓ DELS HIETOGRAMES 6. ÍNDEXS DE SEQUERA [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => La part teòrica s¿estructura al voltant de cinc blocs temàtics que es descriuen a continuació: 1. DINÀMICA ATMOSFÉRICA 2. CLIMA I REGIONS CLIMÀTIQUES 3. FONAMENTS DE LA METEOROLOGIA 4. CANVIS CLIMÀTICS I AMBIENTALS 5. FENÒMENS EXTREMS I CANVI CLIMÀTIC La part pràctica es composa dels següents exercicis individuals: 1. TRACTAMENT DE BASES DE DADES CLIMÀTIQUES 2. ELABORACIÓ I INTERPRETACIÓ DE CLIMOGRAMES 3. LECTURA DE MAPES SINÒPTICS 4. APROXIMACIÓ A LES DANES (O GOTES FREDES) 5. PLUGES TORRENCIALS I INTERPRETACIÓ DELS HIETOGRAMES 6. ÍNDEXS DE SEQUERA [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Responsabilitat social i ambiental de l'empresa [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Responsabilitat social i ambiental de l'empresa [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => MODEL EMPRESARIAL ACTUAL 1.1. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1.1.1. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 1.1.2. GESTIÓ DEL RISC 1.2. ESTRATÈGIA 1.2.1. COMPONENTS DE L'ESTRATÈGIA 1.2.2. NIVELLS DE L'ESTRATÈGIA 1.2.3. SEGMENTACIÓ ESTRATÈGICA 1.3. DECISIONS ESTRATÈGIQUES 1.3.1. ADOPCIÓ INDIVIDUAL DE DECISIONS 1.3.2. ADOPCIÓ COL·LECTIVA DE DECISIONS: MODELS ORGANITZATIUS 2. MODEL SOCIOECONÒMIC ACTUAL 2.1. MODEL DE LES 5 FORCES COMPETITIVES 2.1.1. COMPETIDORS 2.1.2. PROVEÏDORS 2.1.3. CLIENTS 2.1.4. PRODUCTES I SERVEIS SUBSTITUTIUS 2.1.5. COMPETIDORS POTENCIALS 2.2. MODEL INDUSTRIAL 2.2.1. FACTORS INDUSTRIALS QUANTITATIUS 2.2.1.1. CREIXEMENT ABSOLUT 2.2.1.2. CREIXEMENT RELATIU 2.2.1.3. CREIXEMENT MITJÀ 2.2.1.4. RENDIBILITAT MITJANA 2.2.2. FACTORS INDUSTRIALS QUALITATIUS: DIMENSIONS SECTORIALS 2.2.2.1. CICLE DE VIDA DE LA INDÚSTRIA 2.2.2.2. FRAGMENTACIÓ-CONCENTRACIÓ DE LA INDÚSTRIA 2.2.2.3. LOCALITAT-GLOBALITAT DE LA INDÚSTRIA 2.3. MODEL SOCIOECONÒMIC 2.3.1. CREIXEMENT 2.3.2. FUNCIÓ DE PRODUCCIÓ AGREGADA: PIB 2.3.3. EXTERNALITATS 3. GLOBALITZACIÓ: SITUACIÓ ACTUAL 3.1. QUIN ÉS EL NOSTRE ENTORN ACTUAL? 3.2. QUÈ ESTÀ PASSANT EN EL NOSTRE ENTORN ACTUAL? 3.2.1. SITUACIÓ ENERGÈTICA 3.2.2. SITUACIÓ CLIMÀTICA 3.2.3. SITUACIÓ ECOLÒGICA 3.2.4. SITUACIÓ TECNOLÒGICA 3.3. SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA: NECESSITAT DE CANVI DEL PARADIGMA SOCIOECONÒMIC I EMPRESARIAL 4. UN PARADIGMA SOCIOECONÒMIC I EMPRESARIAL ALTERNATIU 4.1. EL PARADIGMA DE L'ECONOMIA ECOLÒGICA (EE) 4.2. EL MODEL DE L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ (EBC) 4.2.1. LA EBC EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL 4.2.2. EL PAPER DEL CONSULTOR EBC 4.2.3. EINES DE LA EBC 4.2.3.1. EL BALANÇ, LA MATRIU I LA MEMÒRIA DEL BÉ COMÚ 4.2.3.2. TRAÇABILITAT I AUDITORIA: LES 3 LLAVORS 4.2.3.3. EL PLA DE MILLORA 4.3. ELS VALORS DE LA EE I DE LA EBC EN LA PRÀCTICA [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => MODEL EMPRESARIAL ACTUAL 1.1. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 1.1.1. RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 1.1.2. GESTIÓ DEL RISC 1.2. ESTRATÈGIA 1.2.1. COMPONENTS DE L'ESTRATÈGIA 1.2.2. NIVELLS DE L'ESTRATÈGIA 1.2.3. SEGMENTACIÓ ESTRATÈGICA 1.3. DECISIONS ESTRATÈGIQUES 1.3.1. ADOPCIÓ INDIVIDUAL DE DECISIONS 1.3.2. ADOPCIÓ COL·LECTIVA DE DECISIONS: MODELS ORGANITZATIUS 2. MODEL SOCIOECONÒMIC ACTUAL 2.1. MODEL DE LES 5 FORCES COMPETITIVES 2.1.1. COMPETIDORS 2.1.2. PROVEÏDORS 2.1.3. CLIENTS 2.1.4. PRODUCTES I SERVEIS SUBSTITUTIUS 2.1.5. COMPETIDORS POTENCIALS 2.2. MODEL INDUSTRIAL 2.2.1. FACTORS INDUSTRIALS QUANTITATIUS 2.2.1.1. CREIXEMENT ABSOLUT 2.2.1.2. CREIXEMENT RELATIU 2.2.1.3. CREIXEMENT MITJÀ 2.2.1.4. RENDIBILITAT MITJANA 2.2.2. FACTORS INDUSTRIALS QUALITATIUS: DIMENSIONS SECTORIALS 2.2.2.1. CICLE DE VIDA DE LA INDÚSTRIA 2.2.2.2. FRAGMENTACIÓ-CONCENTRACIÓ DE LA INDÚSTRIA 2.2.2.3. LOCALITAT-GLOBALITAT DE LA INDÚSTRIA 2.3. MODEL SOCIOECONÒMIC 2.3.1. CREIXEMENT 2.3.2. FUNCIÓ DE PRODUCCIÓ AGREGADA: PIB 2.3.3. EXTERNALITATS 3. GLOBALITZACIÓ: SITUACIÓ ACTUAL 3.1. QUIN ÉS EL NOSTRE ENTORN ACTUAL? 3.2. QUÈ ESTÀ PASSANT EN EL NOSTRE ENTORN ACTUAL? 3.2.1. SITUACIÓ ENERGÈTICA 3.2.2. SITUACIÓ CLIMÀTICA 3.2.3. SITUACIÓ ECOLÒGICA 3.2.4. SITUACIÓ TECNOLÒGICA 3.3. SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA: NECESSITAT DE CANVI DEL PARADIGMA SOCIOECONÒMIC I EMPRESARIAL 4. UN PARADIGMA SOCIOECONÒMIC I EMPRESARIAL ALTERNATIU 4.1. EL PARADIGMA DE L'ECONOMIA ECOLÒGICA (EE) 4.2. EL MODEL DE L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ (EBC) 4.2.1. LA EBC EN LA GESTIÓ EMPRESARIAL 4.2.2. EL PAPER DEL CONSULTOR EBC 4.2.3. EINES DE LA EBC 4.2.3.1. EL BALANÇ, LA MATRIU I LA MEMÒRIA DEL BÉ COMÚ 4.2.3.2. TRAÇABILITAT I AUDITORIA: LES 3 LLAVORS 4.2.3.3. EL PLA DE MILLORA 4.3. ELS VALORS DE LA EE I DE LA EBC EN LA PRÀCTICA [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Sostenibilitat i canvi climàtic en l'activitat productiva [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Sostenibilitat i canvi climàtic en l'activitat productiva [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptes i dimensions de la insostenibilitat a l¿activitat productiva: El cas de la producció de béns i serveis com a font d¿emissions. 2. Riscos climàtics a l¿activitat productiva: El cas dels efectes del canvi climàtic front a la inacció. 3. Estratègies d¿adaptació i mitigació climàtiques al sector primari: El cas de l¿Agricultura. 4. Estratègies d¿adaptació i mitigació climàtiques al sector terciari: El cas del Turisme. 5. Ordenació, planificació i govern per a la transició a una activitat productiva sostenible. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptes i dimensions de la insostenibilitat a l¿activitat productiva: El cas de la producció de béns i serveis com a font d¿emissions. 2. Riscos climàtics a l¿activitat productiva: El cas dels efectes del canvi climàtic front a la inacció. 3. Estratègies d¿adaptació i mitigació climàtiques al sector primari: El cas de l¿Agricultura. 4. Estratègies d¿adaptació i mitigació climàtiques al sector terciari: El cas del Turisme. 5. Ordenació, planificació i govern per a la transició a una activitat productiva sostenible. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Projectes en sostenibilitat ambiental i canvi climàtic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Projectes en sostenibilitat ambiental i canvi climàtic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Presentació de propostes de projectes. 2. Organització de calendari de tutories 3. Elaboració de projectes 4. Presentació de projectes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Presentació de propostes de projectes. 2. Organització de calendari de tutories 3. Elaboració de projectes 4. Presentació de projectes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Biodiversitat i canvi climàtic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Biodiversitat i canvi climàtic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.- Biodiversitat i extincions massives. 1.1.- Evolució i extinció de la vida al planeta. 1.2.- Sexta extinció, l¿esser humà com a origen d¿una extinció en directe. 2.- Impactes del canvi climàtic a la flora i la fauna. 2.1.- Canvis als biomes al llarg dels processos geològics de la terra. 2.2.- Canvis als ecosistemes en el darrer segle. 2.3.- Una barreja explosiva per a la vida: canvi climàtic i transformació del territori. 3.- Estratègies d¿adaptació de la flora i la fauna al canvi climàtic: el cas mediterrani. 3.1.- Evolució i adaptació de les espècies a les condicions ambientals. 3.2.- Aparició del clima mediterrani i transformació de les característiques de plantes i animals. 4.- Agro-diversitat: cultius i varietats tradicionals perduts o en risc. 4.1.- Sedentarisme, agricultura i selecció de varietats a partir d¿espècies silvestres. 4.2.- Pèrdua i control de les varietats tradicionals: conseqüències sobre la sobirania alimentària i el risc de col·lapse productiu. 4.3.- Transgènia i edició gènica: Es ho mateix? 5.- Utilitat de la diversitat biològica per mantenir els processos biològics, l¿estabilitat dels ecosistemes i l¿aprofitament humà. 5.1.- Els recursos naturals coneguts i la seua importància per la vida humana. 5.2.- Aprofitament d¿espècies silvestres per l¿industria i l¿alimentació. 5.3.- Biodiversitat i estabilitat ecosistèmica. 6.- Zoonosis i destrucció d¿hàbitats: els perills de la biodiversitat fora del seu hàbitat. 6.1.- El contacte entre l¿esser humà i les poblacions silvestres d¿animals. 6.2.- Destrucció d¿hàbitats i malalties humanes d¿origen animal. 6.3.- El cas de la COVID-19. 7.- Espècies invasores i oportunistes i degradació d¿ecosistemes: estratègies d¿intervenció. 7.1.- Migracions, colonitzacions i invasions d¿espècies silvestres propiciades per l¿esser humà. 7.2.- Canvis ecològics, extinció d¿espècies i pèrdua d¿habitats generats per la invasió biològica. 7.3.- Canvi climàtic i extensió de plagues i malalties. 8.- Legislació i [DESCRIPCION2] => estratègies de conservació de la biodiversitat: espais protegits i corredors ecològics. 8.1.- La protecció d¿espècies i espais naturals com a estratègia per la conservació de la biodiversitat; corredors biològics. 8.2.- Cites i Nagoya, convenis relacionats amb la comercialització i la generació de riquesa de les espècies silvestres. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.- Biodiversitat i extincions massives. 1.1.- Evolució i extinció de la vida al planeta. 1.2.- Sexta extinció, l¿esser humà com a origen d¿una extinció en directe. 2.- Impactes del canvi climàtic a la flora i la fauna. 2.1.- Canvis als biomes al llarg dels processos geològics de la terra. 2.2.- Canvis als ecosistemes en el darrer segle. 2.3.- Una barreja explosiva per a la vida: canvi climàtic i transformació del territori. 3.- Estratègies d¿adaptació de la flora i la fauna al canvi climàtic: el cas mediterrani. 3.1.- Evolució i adaptació de les espècies a les condicions ambientals. 3.2.- Aparició del clima mediterrani i transformació de les característiques de plantes i animals. 4.- Agro-diversitat: cultius i varietats tradicionals perduts o en risc. 4.1.- Sedentarisme, agricultura i selecció de varietats a partir d¿espècies silvestres. 4.2.- Pèrdua i control de les varietats tradicionals: conseqüències sobre la sobirania alimentària i el risc de col·lapse productiu. 4.3.- Transgènia i edició gènica: Es ho mateix? 5.- Utilitat de la diversitat biològica per mantenir els processos biològics, l¿estabilitat dels ecosistemes i l¿aprofitament humà. 5.1.- Els recursos naturals coneguts i la seua importància per la vida humana. 5.2.- Aprofitament d¿espècies silvestres per l¿industria i l¿alimentació. 5.3.- Biodiversitat i estabilitat ecosistèmica. 6.- Zoonosis i destrucció d¿hàbitats: els perills de la biodiversitat fora del seu hàbitat. 6.1.- El contacte entre l¿esser humà i les poblacions silvestres d¿animals. 6.2.- Destrucció d¿hàbitats i malalties humanes d¿origen animal. 6.3.- El cas de la COVID-19. 7.- Espècies invasores i oportunistes i degradació d¿ecosistemes: estratègies d¿intervenció. 7.1.- Migracions, colonitzacions i invasions d¿espècies silvestres propiciades per l¿esser humà. 7.2.- Canvis ecològics, extinció d¿espècies i pèrdua d¿habitats generats per la invasió biològica. 7.3.- Canvi climàtic i extensió de plagues i malalties. 8.- Legislació i [DESCRIPCION2_VAL] => estratègies de conservació de la biodiversitat: espais protegits i corredors ecològics. 8.1.- La protecció d¿espècies i espais naturals com a estratègia per la conservació de la biodiversitat; corredors biològics. 8.2.- Cites i Nagoya, convenis relacionats amb la comercialització i la generació de riquesa de les espècies silvestres. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Ecologia urbana [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ecologia urbana [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Història de les ciutats i del seu metabolisme Tema 2: Sostenibilitat i insostenibilitat del model urbà: dels barris informals a la ¿smart city¿ i al decreixement. Tema 3: Morfologies urbanes sostenibles i adaptades al canvi climàtic Tema 4: Mobilitat sostenible Tema 5: Cicle urbà de l¿aigua Tema 6: Residus i canvi climàtic Tema 5: La ciutat front als riscos climàtics [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Història de les ciutats i del seu metabolisme Tema 2: Sostenibilitat i insostenibilitat del model urbà: dels barris informals a la ¿smart city¿ i al decreixement. Tema 3: Morfologies urbanes sostenibles i adaptades al canvi climàtic Tema 4: Mobilitat sostenible Tema 5: Cicle urbà de l¿aigua Tema 6: Residus i canvi climàtic Tema 5: La ciutat front als riscos climàtics [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22632010 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Ecologia política del medi rural [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Ecologia política del medi rural [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Bloc 1: Marc teòric Tema 1: Fonaments de l¿ecologia política Tema 2: La despoblació del medi rural: un problema de sostenibilitat Tema 3: Present del medi rural: conflictes territorials i Espanya buidada Bloc 2: Conseqüències ambientals del canvi climàtic i de la despoblació Tema 4: Ecosistemes forestals mediterranis Tema 5: Ecosistemes aquàtics, marins i litorals Tema 6: Conseqüències i possibilitats futures Bloc 3: Estratègies d¿adaptació i mitigació Tema 7: Nova ruralitat Tema 8: Gestió d¿ecosistemes en un marc de canvi climàtic [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Bloc 1: Marc teòric Tema 1: Fonaments de l¿ecologia política Tema 2: La despoblació del medi rural: un problema de sostenibilitat Tema 3: Present del medi rural: conflictes territorials i Espanya buidada Bloc 2: Conseqüències ambientals del canvi climàtic i de la despoblació Tema 4: Ecosistemes forestals mediterranis Tema 5: Ecosistemes aquàtics, marins i litorals Tema 6: Conseqüències i possibilitats futures Bloc 3: Estratègies d¿adaptació i mitigació Tema 7: Nova ruralitat Tema 8: Gestió d¿ecosistemes en un marc de canvi climàtic [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni66381 [NOMBRE_PERSONA] => Pau [APELLIDOS] => Alonso Monasterio [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècnica de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni59164 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => del Romero Renau [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6356 [EMAIL_FACULTAD] => luisrore@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni62123 [NOMBRE_PERSONA] => Ernest [APELLIDOS] => García García [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Emérito de Universidad [NPI] => F6124 [EMAIL_FACULTAD] => egarciag@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni62321 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Güemes Heras [PDI] => 2 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Director del Jardín Botánico. Universitat de València [NPI] => H3066 [EMAIL_FACULTAD] => guemes@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni65471 [NOMBRE_PERSONA] => Olga [APELLIDOS] => Mayoral Garcia-Berlanga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora del Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. Subdirectora del Jardín Botánico. Universitat de València [NPI] => M7704 [EMAIL_FACULTAD] => olmagar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni65476 [NOMBRE_PERSONA] => Carme [APELLIDOS] => Melo Escrihuela [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora del Departamento de Geografía. Directora del Centro Internacional de Gandía. Universitat de València [NPI] => M2191 [EMAIL_FACULTAD] => Carme.Melo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni65612 [NOMBRE_PERSONA] => Iván [APELLIDOS] => Portugués Mollá [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp376856 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Sánchez Murciano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigadora Asociada. Recartografías [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni46518 [NOMBRE_PERSONA] => José Anastasio [APELLIDOS] => Urra Urbieta [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H3515 [EMAIL_FACULTAD] => Anastasio.Urra@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni67537 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Valera Lozano [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M7184 [EMAIL_FACULTAD] => valoan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59164 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => del Romero Renau [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Geografia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I6356 [EMAIL_FACULTAD] => luisrore@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65476 [NOMBRE_PERSONA] => Carme [APELLIDOS] => Melo Escrihuela [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Profesora del Departamento de Geografía. Directora del Centro Internacional de Gandía. Universitat de València [NPI] => M2191 [EMAIL_FACULTAD] => Carme.Melo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d' Especializació Canvi Climàtic i Sostenibilitat Ambiental


Metodologia

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò