5a Edició - Codi 24621080

Array ( [CODIGO] => 24621080 [EDICION] => 5 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 1500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 17/01/2025 [FECHA_FIN] => 30/11/2025 [LUGAR] => On line [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont" [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/12/2024 [AREA] => 6 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => viticultura-enologia-olivicultura [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 1 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Seguretat, Salut i Medi Ambient [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Viticultura, Enologia i Olivicultura [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Per a l'admissió en el Màster es requerix estar en possessió títol oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyer/a Agrònom/a, graduats o llicenciats en: Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Ciències Químiques, Ciències Biològiques, Ciències Mig Ambientals, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia, Bioquímica, Nutrició Humana i Dietètica,Ciències Gastronòmiques o del títol d'Enginyer/a Industrials, així com Enginyer/a Tècnic/a Agrícola en les seues diferents especialitats. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Gràcies a l'ardu treball d'agricultors i l'esforç en innovació i en noves instal·lacions, així com el treball dels Consells Reguladors de les tres D. O., s'ha aconseguit que els vins de la Comunitat Valenciana estiguen en posicions privilegiades en el món. Per tot, això existix un gran mercat entorn del vi en la Comunitat Valenciana i en tota Espanya, incentivant que s'hagen creat centres de treball i formació especialitzats en el sector, com la llicenciatura en Enologia i altres estudis i formacions com el Màster Propi en Viticultura, Enologia i Olivicultura de la Universitat de València. La indústria vinícola a Espanya és de les més antigues del país, i aporta al voltant de l'1% del PIB nacional. Ens col·loquem com la tercera regió d'Europa que embene més vins i supera a països com Xile, l'Argentina i Austràlia. Existixen més de quatre mil cellers nacionals i unes 3.600 empreses dedicades al sector, i aconseguix més de 2.180 milions d'euros a l'any les exportacions. Els nostres vins s'exporten principalment a França, Alemanya, el Regne Unit i Itàlia. Tot això secunda decididament una especialització com la que oferix el Màster Propi en Viticultura, Enologia i Olivicultura. El màster propi en Viticultura, enologia i olivicultura té com a objectiu que els estudiants puguen aprendre tots els conceptes i procediments tant en l'àmbit teòric com pràctic, estos últims fonamentals en la matèria. Els estudiants rebran una formació que li permetrà conéixer els mètodes i tècniques del cultiu de la vinya i de l'olivera, l'elaboració de vins, mostos i altres derivats de la vinya, la producció de les diferents tipologies comercials de l'oli, l'anàlisi dels productes elaborats, les condicions d'higiene i magatzematge de productes, la comercialització d'estos, així com la investigació i innovació en el camp de l'enologia i de l'olivicultura. El professorat compta amb àmplia experiència investigadora, docent i profesiona [ARG_VENTA2] => entorn de les matèries impartides. Un dels objectius principals del màster és acostar-te a la realitat laboral del sector. Per això, entraràs en contacte amb sommeliers, enòlegs, restauradors, viticultors i empresaris del sector. El programa manté un caràcter multidisciplinari, incloent-hi una visió global i avançada des de l'origen del producte vitivinícola fins al seu consum final, estructurant-se en assignatures que pertanyen a tres matèries fonamentals: viticultura, enologia i comercialització del vi, repetint la mateixa estructura per la part inherent a l'olivicultura i a la tecnologia i processos dels olis i derivats. D'altra banda, Espanya té el 26% de la superfície mundial d'olivera i genera el 38% del volum d'oli. En concret, Espanya aporta entre el 30 i el 48% de tot l'oli d'oliva mundial. Estes dades també recolzen la importància de comptar amb estudis especialitzats com el Màster Propi en Viticultura, Enologia i Olivicultura. Avantatges de cursar el Màster Propi en Viticultura, Enologia i Olivicultura: 1. Poder especialitzar-se i completar la formació teòrica amb pràctiques en els cellers de les zones circumdants. 2. Acostar-se a la realitat laboral del sector en estar en contacte amb sommeliers, enòlegs, restauradors, viticultors i empresaris. 3. Gràcies al seu caràcter multidisciplinari, oferix una visió global i avançada del producte vitivinícola fins al seu consum final, basant-se en les seues tres matèries fonamentals, com són viticultura, enologia i comercialització del vi, a més d'olivicultura, la seua tecnologia i processos dels olis i derivats. [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Este màster i cadascun dels temes dels quals es compon, es desenvolupa i haurà de desenvolupar-se segons els Certificats de Qualitat que complixen els criteris establits en les normes UNE-EN ISO 9001 i *UNEEN ISO 13485 els abastos de la qual contenen als Cursos de Formació Postgrau pertanyents a l'àmbit de la salut i sota la Modalitat a Distància: Amb especialitat Multimèdia. Esta metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el manual didàctic i de consulta que s'enviarà a cada alumne per correu postal i que es publicarà a l'Aula Virtual del Curs. Al seu torn s'editarà i enviarà un CD amb arxius multimèdia que contindrà la gravació de vídeos tutorials de presentació i contingut de cada mòdul de cadascun dels temes dels quals es compon el curs que se seran elaborats per l'equip docent del màster o per qui delegue el Director del Màster, segons al seu criteri. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li faran constar els manuals i arxius complementaris multimèdia, l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre i els manuals de consulta que seran remesos per correu postal. La major part del contingut total de les hores a dedicar a esta matèria es dirigirà a la lectura, comprensió i estudi dels diferents capítols que la formen, i el temps restant centrat en la resolució de l'examen teòric i en l'inici de la resolució de problemes pràctics i preparació del treball fi de màster, especialment referent a la planificació de la metodologia a emprar per a l'abordatge i resolució del problema plantejat. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Espanya és un país àmpliament conegut i reconegut a l'estranger, entre altres coses, per la rica varietat de productes i matèries primeres, que són altament benvolguts com l'oli, els vins, el pernil, les taronges, etc., en definitiva, per la seua gran riquesa gastronòmica. Davant esta riquesa gastronòmica i cultural, és necessari comptar amb una professionalització per a tots aquells interessats, des de xefs fins a enòlegs. La Universitat de València, en atenció a esta necessitat i sempre atenta a aportar els seus coneixements al desenvolupament de la societat, oferix el Màster Propi en Viticultura, Enologia i Olivicultura. Tan sols Galícia compta amb cinc Denominacions d'Origen (DO) i amb un total de quasi 40 milions de litres produïts de vins, la qual cosa suposa ingressos per 225 milions d'euros, dels quals prop de 8 milions de litres i més de 38 milions d'euros es venen en l'exterior. A més de la producció, cal destacar que la indústria vitivinícola mou a altres indústries auxiliars que involucren les barriques, les botelles, suros, llevataps, ampollers, refrigeradors, entre altres. A través de la formació en el Màster Propi en Viticultura, Enologia i Olivicultura, els professionals adquiriran les següents destreses i habilitats pràctiques: - Aprendre tots els conceptes i procediments, tant teòrics com pràctics quant a mètodes i tècniques del cultiu de la vinya i de l'olivera, l'elaboració de vins, mostos i altres derivats de la vinya. - Aprendre sobre la producció de diferents tipologies comercials de l'oli, així com analitzar els productes elaborats, les seues condicions d'higiene i magatzematge, de comercialització, i la investigació i innovació en l'Enologia i l'Olivicultura. - Dissenyar, planificar i organitzar processos productius concordes amb la demanda real de l'entorn socioeconòmic, incloent-hi la investigació, desenvolupament i innovació. - Conéixer els efectes dels processos productius de l'empresa vitivinícola i oliverera en el medi ambient. - Utilitzar amb propietat i precisió els termes i conceptes propis de la viticultura, enologia i olivicultura. - Adquirir destreses i coneixement de tècniques per a l'anàlisi fisicoquímica, bioquímic, microbiològic i sensorial, tant de matèries primeres com de productes elaborats. [CRITERIO_ADMISION] => Per a l'admissió en el Màster es requerix estar en possessió títol oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyer/a Agrònom/a, graduats o llicenciats en: Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Ciències Químiques, Ciències Biològiques, Ciències Mig Ambientals, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia, Bioquímica, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències Gastronòmiques o del títol d'Enginyer/a Industrials, així com Enginyer/a Tècnic/a Agrícola en les seues diferents especialitats. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Competències Generals Conéixer les matèries tècniques, científiques i tecnològiques que capaciten a l'alumne/a per a la resolució de problemes complexos de manera efectiva. Dissenyar, planificar i organitzar de processos productius concordes amb la demanda real de l'entorn socioeconòmic. Planificar i millorar en l'àmbit de la investigació, desenvolupament i innovació. Ser creatiu, crític i resolutiu en l'àrea d'especialitat corresponent. Mostrar motivació pel desenvolupament de la qualitat. Conéixer els efectes dels processos productius en l'empresa vitivinícola i oliverera sobre el medi ambient. Mostrar iniciativa i un esperit emprenedor. Desenvolupar habilitats de comunicació, utilitzant amb propietat i precisió els termes i conceptes propis de la matèria. Treballar en equip, tindre iniciativa i responsabilitat compartida. Mostrar inquietud i curiositat per aprendre, així com entusiasme per convertir-se en un professional preparat, disciplinat i responsable en l'exercici de la professió i la investigació. Competències Específiques Saber aplicar les tècniques específiques per a l'anàlisi fisicoquímica, bioquímic, microbiològic i sensorial tant de matèries primeres com productes elaborats. Planificar, desenvolupar i innovar en l'elaboració de productes enològics i olivícolos. Establir els procediments per a l'eco-valorització de subproductes i la gestió de residus de la indústria del vi i de l'oli.. Assegurar i gestionar la seguretat alimentària des de la producció de matèries primeres fins al consumidor. Conéixer en profunditat els microorganismes implicats en els processos fermentatius, la seua taxonomia i quina és la seua influència sobre les propietats del producte final. Adoptar decisions econòmiques i comercials que permeten la consecució dels objectius de l'empresa vitivinícola i oliverera tenint en compte les polítiques i normatives vigents. Confeccionar i interpretar enquestes de mercat, traient estratègies d'actuació a partir dels resultats obtinguts. Manejar bibliografia cientificotècnica demostrant la capacitat de contrastar informació rellevant, específica i actual. Conéixer les matèries primeres necessàries i les seues característiques en l'elaboració de productes enològics i olivícolos. Saber utilitzar les diferents operacions que tenen lloc al llarg del procés de producció del vi i de l'oli. Avaluar la qualitat sensorial i defectes dels productes enològics i olivícolos elaborats. Establir assajos i anàlisis orientades a la investigació actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Viticultura [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Viticultura [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Fisiologia de la vinya. Tema 2: Biotecnologia de la vinya. Tema 3: Plagues i malalties de la vinya. Protecció integral de la vinya. Tema 4: Viticultura Tema 5: Edafologia de la vinya. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Fisiologia de la vinya. Tema 2: Biotecnologia de la vinya. Tema 3: Plagues i malalties de la vinya. Protecció integral de la vinya. Tema 4: Viticultura Tema 5: Edafologia de la vinya. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Enologia 1 [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Enologia 1 [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Bioquímica enològica. Tema 2: Microbiologia enològica. Tema 3: Biotecnologia enològica. Tema 4: Química enològica. Tema 5: Anàlisi i control químic enològic. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Bioquímica enològica. Tema 2: Microbiologia enològica. Tema 3: Biotecnologia enològica. Tema 4: Química enològica. Tema 5: Anàlisi i control químic enològic. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Enologia 2 [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Enologia 2 [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Tecnologia enològica. Tema 2: Enginyeria enològica. Tema 3: Anàlisi organolèptica i tecnologia del tast. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Tecnologia enològica. Tema 2: Enginyeria enològica. Tema 3: Anàlisi organolèptica i tecnologia del tast. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de la vinya. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de la vinya. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Cultura i geografia vitivinícoles Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Cultura i geografia vitivinícoles Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Olivicultura [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Olivicultura [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Fisiologia de l'olivera. Tema 2: Plagues i malalties de l'olivera. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Fisiologia de l'olivera. Tema 2: Plagues i malalties de l'olivera. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Tecnologia i Processos de la Producció d'Olis. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Tecnologia i Processos de la Producció d'Olis. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Tecnologia de l'elaboració d'olis. Tema 2: Enginyeria oleícola Tema 3: Anàlisi química, físic i sensorial. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Tecnologia de l'elaboració d'olis. Tema 2: Enginyeria oleícola Tema 3: Anàlisi química, físic i sensorial. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de l'Oli [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes Legals, Econòmics i Socials de l'Oli [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Cultura i geografia oliverera. Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Cultura i geografia oliverera. Tema 2: Normativa, legislació i màrqueting [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24621080 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Final de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Final de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treball fi de màster [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1: Casos pràctics Tema 2: Treball fi de màster [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni63965 [NOMBRE_PERSONA] => Alessandra [APELLIDOS] => Aiello [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada / Università degli Studi di Napoli Federico II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni54505 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Bittencourt Luciano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Pontifícia Universidade Católica do Paraná [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni70262 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Luz Mínguez [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6943 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.luz@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp60209 [NOMBRE_PERSONA] => Jorge Rafael [APELLIDOS] => Mañes Font [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Universitat de València .Graduado Europeo en Dirección de Empresas [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => uni63903 [NOMBRE_PERSONA] => Nicola [APELLIDOS] => Marchetti [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Titular de Universidad. Università Degli Studi di FERRARA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58839 [NOMBRE_PERSONA] => Consuelo Reyes [APELLIDOS] => Marzal Raga [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Prof. Titular de Derecho Administrativo. Universitat de València [NPI] => H8149 [EMAIL_FACULTAD] => Reyes.Marzal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni67201 [NOMBRE_PERSONA] => Jesus [APELLIDOS] => Muñoz Bertomeu [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Biologia Vegetal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => I3327 [EMAIL_FACULTAD] => jmbertom@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni63966 [NOMBRE_PERSONA] => Fabiana [APELLIDOS] => Pizzolongo [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Asociada / Università degli Studi di Napoli Federico II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => uni70475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Manuel [APELLIDOS] => Quiles Beses [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => M6515 [EMAIL_FACULTAD] => juan.quiles@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni63964 [NOMBRE_PERSONA] => Raffaele [APELLIDOS] => Romano [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor Tirular / Università degli Studi di Napoli Federico II [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => uni70551 [NOMBRE_PERSONA] => Benjamín [APELLIDOS] => Saldaña Villoldo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => H0912 [EMAIL_FACULTAD] => saldana@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70326 [NOMBRE_PERSONA] => Giuseppe [APELLIDOS] => Meca De Caro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => M9027 [EMAIL_FACULTAD] => megiu@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Viticultura, Enologia i Olivicultura


Requisits d'accés

Per a l'admissió en el Màster es requerix estar en possessió títol oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyer/a Agrònom/a, graduats o llicenciats en: Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Ciències Químiques, Ciències Biològiques, Ciències Mig Ambientals, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia, Bioquímica, Nutrició Humana i Dietètica,Ciències Gastronòmiques o del títol d'Enginyer/a Industrials, així com Enginyer/a Tècnic/a Agrícola en les seues diferents especialitats.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió en el Màster es requerix estar en possessió títol oficial de grau en Enginyeria Agroalimentària i Agroambiental, Enginyer/a Agrònom/a, graduats o llicenciats en: Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Enologia, Ciències Químiques, Ciències Biològiques, Ciències Mig Ambientals, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Odontologia, Bioquímica, Nutrició Humana i Dietètica, Ciències Gastronòmiques o del títol d'Enginyer/a Industrials, així com Enginyer/a Tècnic/a Agrícola en les seues diferents especialitats.

Resultats d'aprenentatge

Competències Generals Conéixer les matèries tècniques, científiques i tecnològiques que capaciten a l'alumne/a per a la resolució de problemes complexos de manera efectiva. Dissenyar, planificar i organitzar de processos productius concordes amb la demanda real de l'entorn socioeconòmic. Planificar i millorar en l'àmbit de la investigació, desenvolupament i innovació. Ser creatiu, crític i resolutiu en l'àrea d'especialitat corresponent. Mostrar motivació pel desenvolupament de la qualitat. Conéixer els efectes dels processos productius en l'empresa vitivinícola i oliverera sobre el medi ambient. Mostrar iniciativa i un esperit emprenedor. Desenvolupar habilitats de comunicació, utilitzant amb propietat i precisió els termes i conceptes propis de la matèria. Treballar en equip, tindre iniciativa i responsabilitat compartida. Mostrar inquietud i curiositat per aprendre, així com entusiasme per convertir-se en un professional preparat, disciplinat i responsable en l'exercici de la professió i la investigació. Competències Específiques Saber aplicar les tècniques específiques per a l'anàlisi fisicoquímica, bioquímic, microbiològic i sensorial tant de matèries primeres com productes elaborats. Planificar, desenvolupar i innovar en l'elaboració de productes enològics i olivícolos. Establir els procediments per a l'eco-valorització de subproductes i la gestió de residus de la indústria del vi i de l'oli.. Assegurar i gestionar la seguretat alimentària des de la producció de matèries primeres fins al consumidor. Conéixer en profunditat els microorganismes implicats en els processos fermentatius, la seua taxonomia i quina és la seua influència sobre les propietats del producte final. Adoptar decisions econòmiques i comercials que permeten la consecució dels objectius de l'empresa vitivinícola i oliverera tenint en compte les polítiques i normatives vigents. Confeccionar i interpretar enquestes de mercat, traient estratègies d'actuació a partir dels resultats obtinguts. Manejar bibliografia cientificotècnica demostrant la capacitat de contrastar informació rellevant, específica i actual. Conéixer les matèries primeres necessàries i les seues característiques en l'elaboració de productes enològics i olivícolos. Saber utilitzar les diferents operacions que tenen lloc al llarg del procés de producció del vi i de l'oli. Avaluar la qualitat sensorial i defectes dels productes enològics i olivícolos elaborats. Establir assajos i anàlisis orientades a la investigació actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori.

Preinscripciò al curs

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò