13a Edició - Codi 24722420/24711250

Array ( [CODIGO] => 24722420/24711250 [EDICION] => 13 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 800 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 04/10/2024 [FECHA_FIN] => 14/01/2025 [LUGAR] => Aula Virtual de la Universitat de València [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Estomatologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 23/09/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => http://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/formacion/ [AÑO_CURSO] => 36 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => traumatologia-dental [GESTOR_NOMBRE] => [GESTOR_APELLIDOS] => [GESTOR_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => formaciofla@uv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 1 [ID_CURSO_OFERTADO] => 1 [DESCRIPCION_OFERTADO] => Fundació Lluís Alcanyís [TELEFONO_EXTERNO] => 963 395 037 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Traumatologia Dental [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => [REQUISITOS_TITULACION] => Mèdics Odontòlegs, Mèdics Estomatòlegs, Llicenciats i Graduats en Odontologia, Cirurgians Maxil·lofacials. Estudiants d'Odontologia amb 10% crèdits pendent de finalitzar la carrera [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu que es perseguix amb este diploma en línia és proporcionar les ferramentes adequades per a afrontar les actuacions de diagnòstic i tractament davant un traumatisme dental, tenint en compte l'edat de la vida a la qual succeïx, les estructures afectades, el temps transcorregut i altres factors que afecten el pronòstic dels traumatisme. També es pretén establir els criteris per a identificar el maltractament o l'abús físic expressat amb diferents formes d'afectació traumàtica boc-facial. - Descriure els factors que poden ocasionar traumatismes dentaris en les diferents edats de la vida. - Identificar els diferents tipus de traumatismes dentaris en dentició temporal i permanent. - Analitzar els elements per al diagnòstic en traumatologia dental. - Formular diagnòstics en situacions de traumatismes dentaris. - Establir plans de tractament en dependència del grau d'afectació de la dent i dels teixits *peridentarios. - Diferenciar les actuacions terapèutiques segons es tracte de traumatismes en dentició temporal o permanent. - Dissenyar les actuacions terapèutiques e seguir davant lesions de parts toves secundàries a no traumatisme oral o maxil·lar - Planificar tractaments en funció del grau de tancament apical de la dent. - Reconéixer la urgència d'una lesió traumàtica dental. - Indicar les mesures d'urgència bàsiques davant un traumatisme dental. - Desenvolupar actuacions d'educació sanitària específiques dirigides a previndre traumatismes dentals en la infància. - Establir les pautes bàsica d'actuació en Atenció Primària davant un pacient que ha patit un traumatisme maxil·lofacial. - Establir les pautes bàsica d'actuació en Atenció Primària davant un pacient que ha patit un traumatisme dentoalveolar [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => Es tracta d'un curs No presencial, realitzat en línia. L'alumne al començament de curs disposa de la distribució dels temes, les dates en què estaran disponibles i les dates d'avaluació per a cada tema així com de la tira d'avaluació final. Per a cada tema l'estudiant disposa d'entre 4 i 8 dies per a estudiar-lo, finalitzat eixe període de temps, realitzara una avaluació mitjançant un test autocorrectiu per a la realització del qual disposa d'un temps limitat. Addicionalment s'oferix la possibilitat d'accedir a lectures recomanades que complementen els continguts de cada tema. A més, disposa d'un sistema de *TUTORIA personal per a consultes particulars amb el professorat en privat. L'AULA VIRTUAL és l'espai de relació de l'alumnat amb els seus companys i el professorat. L'Aula Virtual es constituïx com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Per a accedir, es disposa d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a INTERNET des de tots els navegadors web i sistemes operatius. Este model pedagògic en línia facilita l'accés a la formació al llarg de la vida, trencant les barreres del temps i de l'espai, fent compatible l'activitat quotidiana i les circumstàncies personals amb els interessos formatius, i facilitant la formació des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, al ritme que l'alumnat mateix decidix. L'alumne té a la seua disposició tot el material didàctic i li ho podrà descarregar en el seu ordinador o imprimir-lo en paper, la qual cosa facilitarà la seua lectura i estudi sense estar connectat. El curs podrà comptar, si és el cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servici de *videostreaming (també anomenat vídeo sota demanda ), arxius *Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, calendaris, etc. [MODALIDAD_EVALUACION2] => La comunicació entre els participants del curs es realitza a través de FÒRUMS que permeten intercanviar missatges i arxius. L'objectiu dels fòrums és el de servir de punt de trobada de tots/as els/les participants del curs, permetent debats sobre aspectes d'actualitat relacionats amb el contingut del curs o plantejar dubtes de caràcter general, inserir notícies de premsa relacionades amb la matèria, etc. S'oferix també la possibilitat de comunicar-se a temps real a través d'un XAT. Este mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret a temps real. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => L'estudiant aprendrà els procediments de prevenció, diagnòstic i tractament dels traumatismes dentals, d'acord amb la seua extensió, estructures afectades i tipus de dentició afectada, així com les repercussions dels traumatismes en la dentició temporal sobre les dents permanents en formació. Coneixerà els procediments de tractament de dents permanents immadures a amb materials de recent incorporació, com el *MTA o els materials biocerámicos. Així mateix disposarà d'una guia d'actuació davant un traumatisme facial i a discriminar la priorització en el tractament de les lesions. Finalment es *le *faciliáran les ferramentes per a identificar agressió o maltractament que té com a conseqüència lesiones en la cavitat bucal, inclosos els traumatismes dentals. Després de la seua realització, es trobarà més preparat per a diagnosticar i tractar amb èxit traumatismes dentaris i per a derivar adequadament aquells que excedisquen les seues competències d'actuació. [CRITERIO_ADMISION] => Per orde d'inscripció. [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => Els participants en este diploma adquiriran coneixements i habilitats per a resoldre casos de traumatismes dentals en la clínica diària. [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2024/2025 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 24722420/24711250 [AÑO_CURSO] => 36 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Traumatologia dental [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Traumatologia dental [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Introducció a la traumatologia dentària: Epidemiologia, etiologia i classificació dels traumatismes orofacials. Diagnòstic en traumatologia oral. Mecanismes biològics de reparació dels fractures dentàries. Lesions traumàtiques de les dents i teixits annexos: Fractures de la corona. Fractures corone-radiculars. Fractures radiculars. Lesions traumàtiques que afecten el periodonci. Avulsió dentària. Fractures de l'os alveolar. Lesions dels teixits orals no dentaris produïdes per traumatismes orofacials. Actuacions específiques davant els traumatismes dentals que afecten l'edat infantil: Traumatismes dentaris en la dentició temporal i les seues repercussions en la dent en formació. Tractament de les dents traumatitzades amb àpex obert. Aplicacions ortodòntiques en traumatologia dental. Abordatge ortodòntic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions i tractaments associats en traumatologia dental: Restauració de la dent traumatitzada. Reimplant dentari. autotrasplantament dentari. Abordatge de les fractures *maxilo-facials. Actuació en Atenció Primària. Pronòstic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions de les lesions traumàtiques de les dents. Prevenció dels traumatismes dentals i actuació immediata després d'un traumatisme. Importància mèdica legal: Actuació immediata en un traumatisme oral. Indicacions per a personal no odontològic. Prevenció dels traumatismes dentals. Protectors orals. Lesions orals per maltractament. Pautes d'actuació. Resolució de situacions clíniques: Diferents casos clínics de traumatologia dental i alternatives de solució. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Introducció a la traumatologia dentària: Epidemiologia, etiologia i classificació dels traumatismes orofacials. Diagnòstic en traumatologia oral. Mecanismes biològics de reparació dels fractures dentàries. Lesions traumàtiques de les dents i teixits annexos: Fractures de la corona. Fractures corone-radiculars. Fractures radiculars. Lesions traumàtiques que afecten el periodonci. Avulsió dentària. Fractures de l'os alveolar. Lesions dels teixits orals no dentaris produïdes per traumatismes orofacials. Actuacions específiques davant els traumatismes dentals que afecten l'edat infantil: Traumatismes dentaris en la dentició temporal i les seues repercussions en la dent en formació. Tractament de les dents traumatitzades amb àpex obert. Aplicacions ortodòntiques en traumatologia dental. Abordatge ortodòntic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions i tractaments associats en traumatologia dental: Restauració de la dent traumatitzada. Reimplant dentari. autotrasplantament dentari. Abordatge de les fractures *maxilo-facials. Actuació en Atenció Primària. Pronòstic de la dent que ha patit un traumatisme. Complicacions de les lesions traumàtiques de les dents. Prevenció dels traumatismes dentals i actuació immediata després d'un traumatisme. Importància mèdica legal: Actuació immediata en un traumatisme oral. Indicacions per a personal no odontològic. Prevenció dels traumatismes dentals. Protectors orals. Lesions orals per maltractament. Pautes d'actuació. Resolució de situacions clíniques: Diferents casos clínics de traumatologia dental i alternatives de solució. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp42686 [NOMBRE_PERSONA] => Amelia Pilar [APELLIDOS] => Almenar García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Codirectora Master Endodoncia de la Universitat de Valencia. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni12056 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Carda Batalla [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Patologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G6077 [EMAIL_FACULTAD] => mccarda@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp48028 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Cardona Tortajada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe Sección Unidad Salud Bucodental del Servicio Navarro de Salud. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp59016 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Coello Suanzes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo de A.P.. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp27922 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Díaz Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Cirujano Maxilofacial. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni58454 [NOMBRE_PERSONA] => Leopoldo [APELLIDOS] => Forner Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8361 [EMAIL_FACULTAD] => Leopoldo.Forner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp59015 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Leyda Menéndez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni65398 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Llena Puy [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0486 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.C.Llena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => uni73951 [NOMBRE_PERSONA] => Adrián [APELLIDOS] => Lozano Alcañiz [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => Q9912 [EMAIL_FACULTAD] => loala@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp59014 [NOMBRE_PERSONA] => Francisca [APELLIDOS] => Marín Sánz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Estomatólogo. Odont.AP. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni81888 [NOMBRE_PERSONA] => Montserrat [APELLIDOS] => Mercadé Bellido [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universitat de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp17595 [NOMBRE_PERSONA] => Judith [APELLIDOS] => Murillo Cortés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de sección de Cirugía Maxilofacial. Servicio de Estomatología. Consorcio Hospital General Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => uni81429 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Sanz Aleixandre [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Departamento de Estomatología. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni58454 [NOMBRE_PERSONA] => Leopoldo [APELLIDOS] => Forner Navarro [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => G8361 [EMAIL_FACULTAD] => Leopoldo.Forner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65398 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Llena Puy [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático/a de Universidad [NPI] => H0486 [EMAIL_FACULTAD] => Maria.C.Llena@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2024/2025

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 30.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 23/09/2024

Data inici: Octubre 2024

Data fi: Gener 2025

Matrícula: 800 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició: Aula Virtual de la Universitat de València

Horari:

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu que es perseguix amb este diploma en línia és proporcionar les ferramentes adequades per a afrontar les actuacions de diagnòstic i tractament davant un traumatisme dental, tenint en compte l'edat de la vida a la qual succeïx, les estructures afectades, el temps transcorregut i altres factors que afecten el pronòstic dels traumatisme. També es pretén establir els criteris per a identificar el maltractament o l'abús físic expressat amb diferents formes d'afectació traumàtica boc-facial.
- Descriure els factors que poden ocasionar traumatismes dentaris en les diferents edats de la vida.
- Identificar els diferents tipus de traumatismes dentaris en dentició temporal i permanent.

Leer más

Objectius professionals

L'estudiant aprendrà els procediments de prevenció, diagnòstic i tractament dels traumatismes dentals, d'acord amb la seua extensió, estructures afectades i tipus de dentició afectada, així com les repercussions dels traumatismes en la dentició temporal sobre les dents permanents en formació.
Coneixerà els procediments de tractament de dents permanents immadures a amb materials de recent incorporació, com el *MTA o els materials biocerámicos. Així mateix disposarà d'una guia d'actuació davant un traumatisme facial i a discriminar la priorització en el tractament de les lesions. Finalment es *le *faciliáran les ferramentes per a identificar agressió o maltractament que té com a conseqüència lesiones en la cavitat bucal, inclosos els traumatismes dentals.
Després de la seua realització, es trobarà més preparat per a diagnosticar i tractar amb èxit traumatismes dentaris i per a derivar adequadament aquells que excedisquen les seues competències d'actuació.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò