3a Edició - Codi 23721112

Array ( [CODIGO] => 23721112 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 2500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 90.00 [FECHA_INICIO] => 07/11/2023 [FECHA_FIN] => 30/06/2025 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 24/10/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => trasplante-hematopoyetico [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent de Trasplantament de Progenitors Hematopoiètics-Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => En Línea [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i Graduats Universitaris pertanyents a l'àmbit del curs. Un 95% de les places seran per a mèdics hematòlegs. Un 5% per a altres llicenciatures o graus. En tots els casos tindran prioritat aquells alumnes que tinguen relació amb unitats de trasplantament hematopoètic o unitats CART autoritzats/realitzen assajos clínics CART. Tindran prioritat els facultatius especialistes i, si escau, es valorarà l'any de formació i la complexitat de la unitat de trasplantament en la qual treballe i de la funció que exercisca en aquesta unitat. També es tindrà en consideració haver realitzat la preinscripció en anys anteriors. Serà imprescindible que l'alumne preinscrit emplene al 100% el formulari que se li enviarà per a recopilar aquesta informació. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els principals objectius d'aquest Màster de Formació Permanent de Trasplantament de Progenitors Hematopoiètics-Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular és adquirir coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques del trasplantament hematopoètic aplicat al tractament de malalties neoplàsiques, hereditàries i genètiques, així com adquirir les habilitats necessàries en la presa de decisions per a la selecció de pacients candidats a aquesta mena de trasplantament, autòleg o al·logènic, així com per a poder seleccionar al donant més adequat. Durant el màster, l'alumne podrà avaluar el tractament de les complicacions més habituals en relació al trasplantament hematopoètic, a més de poder estudiar l'obtenció i el processament de progenitors hematopoètics utilitzats per a trasplantament. El segon objectiu seria l'adquisició de coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques de les diferents formes d'immunoteràpia aplicada a malalties neoplàsiques hematològiques, incloent la actualizacion de les bases biològiques de la resposta immune en el context de la immunologia tumoral, el conèixer els components del sistema immune involucrats en la resposta immune antitumoral i la seua manera d'acció, entendre els mecanismes de fuita del tumor al control immunològic, comprendre les bases de les teràpies immunes antitumorals i finalment, revisar els fonaments científics i els resultats recents de les formes noves formes de teràpia gènica i cel·lular de malalties neoplàsiques hematològiques, específicament l'ús de cèl·lules CART, la seua eficàcia i complicacions del seu ús. Beneficis, habilitats i destreses, que podran adquirir els professionals en cursar el Màster de Formació Permanent en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics-Immunoteràpia i Teràpia Cel·lular: - Gràcies a la seua modalitat de docència en línia, el màster permet estendre la seua aplicació de manera fàcil a la comunitat professional de metges implicats en l'àmbit d'altres latituds, com Llatinoamèrica, a més de ser totalment compatible amb l'activitat professional. - El màster implica professionals universitaris de ciències de la salut competents en tractaments i equips TPH que incloent Ciències Biològiques i Farmàcia. - Adquirir coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques del trasplantament hematopoètic, la immunoteràpia o la teràpia gènica i cel·lular aplicades al tractament de malalties neoplàsiques, hereditàries i genètiques. - Adquirir les habilitats necessàries en la presa de decisions per a la selecció de pacients candidats a aquesta mena de teràpies, a més de triar al donant més adequat. - Adquirir coneixements i habilitats en l'obtenció i el processament de progenitors hematopoètics utilitzats per al trasplantament. Actualitzar el diagnòstic i el tractament de les complicacions més habituals en relació amb aquesta mena de teràpies. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La modalitat d'aprenentatge és la corresponent a un ensenyament en línia. L'estudi, per part de l'alumne, consistirà a prendre com a referència de treball el mòdul didàctic que se li farà arribar en forma de material-manual escrit elaborat pels professors del mòdul. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a suport de l'aprenentatge i del desenvolupament de la matèria les diferents Tecnologies de la Informació i la Comunicació que es posaran a la seua disposició una vegada matriculat: 1. L'Aula Virtual del curs, on se li facilitaran els manuals i estudis complementaris, que podrà i deurà consultar i utilitzar. 2. El Fòrum de Debat, on els professors dels mòduls aniran fent aportacions per a complementar la matèria i propiciar l'intercanvi de dubtes, problemes, experiències, etc. 3. L'apartat de Tutories de l'Aula Virtual, on els alumnes podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tenir en qualsevol moment durant tot el curs acadèmic. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Un dels tractaments que té enorme importància és el trasplantament hematopoètic (TPH), ja que permet la curació d'un gran nombre de malalties neoplàsiques, siguen de tipus genètic o immunològic. Des de fa 40 anys, el nombre de trasplantaments d'aquest tipus ha augmentat considerablement, realitzant-se a la data més de 50.000 cada any a tot el món, sent la majoria a Amèrica del Nord i a Europa. Donada la complexitat que comporta aquest tipus de tractaments, que a més requereixen instal·lacions i equipament especials, és necessari comptar amb professionals sanitaris altament qualificats. Aquesta és una raó de pes perquè la Universitat de València, sempre atenta a les necessitats de la societat, oferisca el Màster de Formació Permanent en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics-Immunoteràpia i Teràpia Cel·lular. La consecució d'aquest màster, facilita la incorporació a equips o programes de trasplantament hematopoètic com a part d'algun dels serveis d'hematologia autoritzats per a realitzar aquest tipus de tractament a Espanya o un altre país d'Europa, o en altres àrees on es reconeguen els estudis realitzats a Europa (EU, el Canadà i Llatinoamèrica). A Espanya es realitzen més de 3500 TPH a l'any en 80 unitats de TPH, de les quals 40 realitzen TPH al·logènic. A més, en els últims anys s'han introduït en la clínica tractaments de base immune, incloent la immunoteràpia amb inhibidors de punts de control immune, anticossos monoclonals i la teràpia gènica i cel·lular que ha suposat una revolució terapèutica i un canvi de paradigma del tractament de malalties oncohematológicas. Donada la complexitat dels processos involucrats en aquesta mena de tractaments i la variabilitat dels equips de TPH, es fa necessari requerir d'una acreditació d'excel·lència d'unitats o programes de TPH, destacant el model JACIE, que exigeix una formació continuada dels professionals. Al mateix temps, existeixen continus avanços en l'àmbit, incloent àrees involucrades com la immunologia, l'hemoteràpia, la farmacologia o la microbiologia. Tot això comporta la necessitat de comptar amb professionals especialitzats i actualitzats, per la qual cosa el Màster de Formació Permanent en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics-Immunoteràpia i Teràpia Cel·lular és una excel·lent opció per a formar-se. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 16 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes Generals i Biologia del Trasplantament [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes Generals i Biologia del Trasplantament [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Història del trasplantament hematopoètic. Tema 2.- Tipus de trasplantament hematopoètic. Font de progenitors Tema 3.- El sistema hematopoètic: Concepte i tipus de cèl·lules mare. Progenitors hematopoètics. Mètodes d'estudi de les cèl·lules mare i progenitors hematopoètics. Tema 4.- L'estroma medul·lar: Composició. Concepte de nínxol hematopoètic. Regulació de la hematopoyesis per l'estroma medul·lar. Tema 5.- Biologia del trasplantament hematopoètic: mecanismes implicats en la mobilització i empelt. Tema 6.- Cèl·lules mesenquimales: paper en el trasplantament hematopoètic Tema 7.- Altres cèl·lules mare i la seua aplicació en programes de teràpia cel·lular. MSC i EPC. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Història del trasplantament hematopoètic. Tema 2.- Tipus de trasplantament hematopoètic. Font de progenitors Tema 3.- El sistema hematopoètic: Concepte i tipus de cèl·lules mare. Progenitors hematopoètics. Mètodes d'estudi de les cèl·lules mare i progenitors hematopoètics. Tema 4.- L'estroma medul·lar: Composició. Concepte de nínxol hematopoètic. Regulació de la hematopoyesis per l'estroma medul·lar. Tema 5.- Biologia del trasplantament hematopoètic: mecanismes implicats en la mobilització i empelt. Tema 6.- Cèl·lules mesenquimales: paper en el trasplantament hematopoètic Tema 7.- Altres cèl·lules mare i la seua aplicació en programes de teràpia cel·lular. MSC i EPC. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 11 [NOMBRE_MATERIA] => Immunologia i genètica molecular [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Immunologia i genètica molecular [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Bases cel·lulars i moleculars del sistema immunitari: diferenciació i funció de les cèl·lules limfoides (T,B i NK) i mieloides Tema 2.- El sistema HLA: genètica, nomenclatura, funció, tècniques d'estudi, estàndards de qualitat UE i maneig en les diferents modalitats del TPH. Tema 3.- La resposta immunitària en el context del TPH al·logènic i les seues complicacions: rebuig i malaltia empelte contra receptor. Tema 4.- La reconstitució del sistema immunitari post TPH: implicacions en la incidència de patologia infecciosa i en la recaiguda de les hemopaties malignes Tema 5.- Procediments d'immunoteràpia aplicats en el TPH. Principis, estratègies, limitacions, avanços i perspectives. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Bases cel·lulars i moleculars del sistema immunitari: diferenciació i funció de les cèl·lules limfoides (T,B i NK) i mieloides Tema 2.- El sistema HLA: genètica, nomenclatura, funció, tècniques d'estudi, estàndards de qualitat UE i maneig en les diferents modalitats del TPH. Tema 3.- La resposta immunitària en el context del TPH al·logènic i les seues complicacions: rebuig i malaltia empelte contra receptor. Tema 4.- La reconstitució del sistema immunitari post TPH: implicacions en la incidència de patologia infecciosa i en la recaiguda de les hemopaties malignes Tema 5.- Procediments d'immunoteràpia aplicats en el TPH. Principis, estratègies, limitacions, avanços i perspectives. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Indicacions i resultats del TASPE [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indicacions i resultats del TASPE [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- TPH Autòleg en Limfomes Tema 2.- TPH Autòleg en Mieloma múltiple i entitats associades Tema 3.- TPH Autòleg en Leucèmies Agudes Tema 4.- TPH Autòleg en Malalties Autoimmunes [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- TPH Autòleg en Limfomes Tema 2.- TPH Autòleg en Mieloma múltiple i entitats associades Tema 3.- TPH Autòleg en Leucèmies Agudes Tema 4.- TPH Autòleg en Malalties Autoimmunes [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 14 [NOMBRE_MATERIA] => Indicacions i resultats del Alo familiar [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indicacions i resultats del Alo familiar [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- TPH alogénico en Leucemia aguda mieloide y en leucemia aguda linfoide Tema 2.- TPH alogénico en Leucemia Mieloide Crónica/Mielofibrosis. Linfoma de Hodgkin Tema 3.- TPH alogénico en Linfoma no Hodgkin. Leucemia linfoide crónica Tema 4.- TPH alogénico en Mieloma Múltiple. Aplasia medular [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- TPH alogénico en Leucemia aguda mieloide y en leucemia aguda linfoide Tema 2.- TPH alogénico en Leucemia Mieloide Crónica/Mielofibrosis. Linfoma de Hodgkin Tema 3.- TPH alogénico en Linfoma no Hodgkin. Leucemia linfoide crónica Tema 4.- TPH alogénico en Mieloma Múltiple. Aplasia medular [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Indicacions i resultats del TPH al·logènic de donants alternatius [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indicacions i resultats del TPH al·logènic de donants alternatius [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Trasplantament de medul·la òssia/sang perifèrica de donant no emparentat HLA-idèntic. Tema 2.- Trasplantament de medul·la òssia/sang perifèrica de donant familiar haploidéntico. Tema 3.- Trasplantament de sang de cordó umbilical de donant no emparentat [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Trasplantament de medul·la òssia/sang perifèrica de donant no emparentat HLA-idèntic. Tema 2.- Trasplantament de medul·la òssia/sang perifèrica de donant familiar haploidéntico. Tema 3.- Trasplantament de sang de cordó umbilical de donant no emparentat [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 15 [NOMBRE_MATERIA] => Indicacions i resultats del **TPH en el pacient pediàtric [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indicacions i resultats del **TPH en el pacient pediàtric [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Indicacions i resultats del TPH en pediatria. Tema 2.- Règims de condicionament en pediatria. Tema 3.- Peculiaritats i complicacions tardanes del TPH en xiquets. Tema 4.- Llargs supervivents després de trasplantament hematopoètic en edat pediàtrica. Tema 5.- Trasplantament de sang de cordó umbilical en pediatria. Tema 6.- Trasplantament haploidéntico manipulat. Tema 7.- Teràpia cel·lular posttrasplantament en xiquet. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Indicacions i resultats del TPH en pediatria. Tema 2.- Règims de condicionament en pediatria. Tema 3.- Peculiaritats i complicacions tardanes del TPH en xiquets. Tema 4.- Llargs supervivents després de trasplantament hematopoètic en edat pediàtrica. Tema 5.- Trasplantament de sang de cordó umbilical en pediatria. Tema 6.- Trasplantament haploidéntico manipulat. Tema 7.- Teràpia cel·lular posttrasplantament en xiquet. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Selecció i valoració del donant i pacient. Bases del tractament de condicionament. Farmacologia de inmunosupresores [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Selecció i valoració del donant i pacient. Bases del tractament de condicionament. Farmacologia de inmunosupresores [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Valoració del donant (el millor donant) Tema 2.- Valoració del pacient (amb especial recalcament en factors de risc del pacient i de la malaltia) Tema 3.- Condicionament (tipus i indicacions) Tema 4.- Farmacologia dels inmunosupresores usats en el TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Valoració del donant (el millor donant) Tema 2.- Valoració del pacient (amb especial recalcament en factors de risc del pacient i de la malaltia) Tema 3.- Condicionament (tipus i indicacions) Tema 4.- Farmacologia dels inmunosupresores usats en el TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Obtenció i processament de progenitors hematopoètics. Suport trasfusional [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Obtenció i processament de progenitors hematopoètics. Suport trasfusional [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Aspectes inmunohematológicos i teràpia transfusional el trasplantament de progenitors hematopoètics Tema 2.- Obtenció de progenitors hematopoètics Tema 3.- Processament de progenitors hematopoètics Tema 4.- Infusió de limfòcits: Obtenció, indicació i complicacions Tema 5.- Teràpia cel·lular en la malaltia empelte contra receptor (EICR): Fotoquimioterapia i cèl·lules mesenquimales [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Aspectes inmunohematológicos i teràpia transfusional el trasplantament de progenitors hematopoètics Tema 2.- Obtenció de progenitors hematopoètics Tema 3.- Processament de progenitors hematopoètics Tema 4.- Infusió de limfòcits: Obtenció, indicació i complicacions Tema 5.- Teràpia cel·lular en la malaltia empelte contra receptor (EICR): Fotoquimioterapia i cèl·lules mesenquimales [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Disseny de Programa de TPH. Acreditació de qualitat en TPH Mètodes estadístics en TPH [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Disseny de Programa de TPH. Acreditació de qualitat en TPH Mètodes estadístics en TPH [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. La Unitat/Programa de TPH. El coordinador de TPH i/o Teràpia Cel·lular Tema 2. Implantació d'un sistema de qualitat d'un programa de TPH i Teràpia Cel·lular: Programa d'acreditació JACIE TPH i de Teràpies Inmunoefectoras Tema 3. Mètodes estadístics en TPH i Teràpia Cel·lular [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. La Unitat/Programa de TPH. El coordinador de TPH i/o Teràpia Cel·lular Tema 2. Implantació d'un sistema de qualitat d'un programa de TPH i Teràpia Cel·lular: Programa d'acreditació JACIE TPH i de Teràpies Inmunoefectoras Tema 3. Mètodes estadístics en TPH i Teràpia Cel·lular [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 12 [NOMBRE_MATERIA] => Maneig del Pacient i Complicacions infeccioses del TPH [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Maneig del Pacient i Complicacions infeccioses del TPH [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Accés venós Tema 2.- Suport nutricional Tema 3.- Maneig del dolor Tema 4.- Profilaxi i tractament de les infeccions bacterianes Tema 5.- Profilaxi i tractament de les infeccions fúngiques Tema 6.- Profilaxi i tractament de les infeccions virals [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Accés venós Tema 2.- Suport nutricional Tema 3.- Maneig del dolor Tema 4.- Profilaxi i tractament de les infeccions bacterianes Tema 5.- Profilaxi i tractament de les infeccions fúngiques Tema 6.- Profilaxi i tractament de les infeccions virals [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) [10] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Complicacions immunològiques i altres complicacions. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Complicacions immunològiques i altres complicacions. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- Fallada d'implant primari o secundari. Mucositis Tema 2.- Síndromes de disfunció endotelial: microangiopatía trombótica (MAT), hemorràgia alveolar difusa, síndrome de l'implant, síndrome de hiperpermeabilidad capil·lar, altres Tema 3.- Síndrome d'obstrucció sinusoidal hepàtic Tema 4.- Malaltia empelte contra receptor aguda Tema 5.- Malaltia empelte contra receptor crònica Tema 6.- Complicacions tardanes del TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- Fallada d'implant primari o secundari. Mucositis Tema 2.- Síndromes de disfunció endotelial: microangiopatía trombótica (MAT), hemorràgia alveolar difusa, síndrome de l'implant, síndrome de hiperpermeabilidad capil·lar, altres Tema 3.- Síndrome d'obstrucció sinusoidal hepàtic Tema 4.- Malaltia empelte contra receptor aguda Tema 5.- Malaltia empelte contra receptor crònica Tema 6.- Complicacions tardanes del TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 11 ) [11] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 13 [NOMBRE_MATERIA] => TPH domiciliari [NOMBRE_MATERIA_VAL] => TPH domiciliari [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1.- TPH autòleg ambulatori/domiciliari. Tema 2.-TPH al·logènic ambulatori/domiciliari. Tema 3.- Cures d'infermeria en el TPH ambulatori/domiciliari. Tema 4.- Telemedicina i telemonitorización en el TPH ambulatori/domiciliari. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1.- TPH autòleg ambulatori/domiciliari. Tema 2.-TPH al·logènic ambulatori/domiciliari. Tema 3.- Cures d'infermeria en el TPH ambulatori/domiciliari. Tema 4.- Telemedicina i telemonitorización en el TPH ambulatori/domiciliari. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 12 ) [12] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Immunoteràpia adoptiva antineoplàsica i en el trasplantament de progenitors hematopoètics [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Immunoteràpia adoptiva antineoplàsica i en el trasplantament de progenitors hematopoètics [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Anticossos monoclonals. Tipus d'anticossos usats en immunoteràpies. Enginyeria d'anticossos. Tema 2. Anticossos biespecíficos i triespecíficos enfront d'antígens tumorals (BiTe, BiKe, Trikes). Tema 3. Inhibidors de punt de control immunitari. Experiència clínica pre i post-TPH. Tema 4. Criteris d'eficàcia i efectivitat de la immunoteràpia. Toxicitats i algorismes de tractament. Tema 5. CRISPR en Immunoteràpia i TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Anticossos monoclonals. Tipus d'anticossos usats en immunoteràpies. Enginyeria d'anticossos. Tema 2. Anticossos biespecíficos i triespecíficos enfront d'antígens tumorals (BiTe, BiKe, Trikes). Tema 3. Inhibidors de punt de control immunitari. Experiència clínica pre i post-TPH. Tema 4. Criteris d'eficàcia i efectivitat de la immunoteràpia. Toxicitats i algorismes de tractament. Tema 5. CRISPR en Immunoteràpia i TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 13 ) [13] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Teràpia cel·lular adoptiva en malalties hematològiques i el TPH [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teràpia cel·lular adoptiva en malalties hematològiques i el TPH [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Teràpies amb limfòcits infiltrantes de tumor en les malalties hematològiques. Tema 2. Teràpies amb cèl·lules T modificades genèticament en les malalties hematològiques. Tema 3. Teràpia amb cèl·lules dendríticas/vacunes en el TPH. Tema 4. Immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T antigen específiques en el TPH. Tema 5. Altres tipus de teràpies cel·lulars en el TPH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Teràpies amb limfòcits infiltrantes de tumor en les malalties hematològiques. Tema 2. Teràpies amb cèl·lules T modificades genèticament en les malalties hematològiques. Tema 3. Teràpia amb cèl·lules dendríticas/vacunes en el TPH. Tema 4. Immunoteràpia adoptiva amb cèl·lules T antigen específiques en el TPH. Tema 5. Altres tipus de teràpies cel·lulars en el TPH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 14 ) [14] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Teràpia amb cèl·lules CAR-T [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Teràpia amb cèl·lules CAR-T [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Tema 1. Conceptes bàsics de preparació de CARTs. Tema 2. CART CD19 en leucèmia linfoblástica aguda. Tema 3. CART BCMA (i altres) en mieloma múltiple. Tema 4. CART en limfomes, LLC, i altres hemopaties malignes. Tema 5. CART en tumors sòlids. Tema 6. CART: una millora contínua. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Tema 1. Conceptes bàsics de preparació de CARTs. Tema 2. CART CD19 en leucèmia linfoblástica aguda. Tema 3. CART BCMA (i altres) en mieloma múltiple. Tema 4. CART en limfomes, LLC, i altres hemopaties malignes. Tema 5. CART en tumors sòlids. Tema 6. CART: una millora contínua. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 15 ) [15] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23721112 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Inclusió de la totalitat d'assignatures del programa de Màster. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Inclusió de la totalitat d'assignatures del programa de Màster. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 16 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp138197 [NOMBRE_PERSONA] => Pere [APELLIDOS] => Barba Suñol [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Vall d'Hebron [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp138216 [NOMBRE_PERSONA] => María Aranzazu [APELLIDOS] => Bermúdez Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematóloga. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp368816 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Blanquer Blanquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp19848 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Calabuig Muñoz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico residente 4º año. Hospital Universitario Doctor Peset de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp103342 [NOMBRE_PERSONA] => Enric [APELLIDOS] => Carreras Pons [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director. Fundación Josep Carreras. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp179837 [NOMBRE_PERSONA] => Felipe [APELLIDOS] => de Arriba de la Fuente [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Hematologia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp45578 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => de la Cámara de Llanza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. de Hematología. Hospital La Princesa de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp138218 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Delgado González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo Institut Hemato-Oncológico. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp367088 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel Nuno [APELLIDOS] => Direito de Morais Guerreiro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp190098 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Duarte Palomino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario Puerta de Hierro [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp359586 [NOMBRE_PERSONA] => Albert [APELLIDOS] => Esquirol Sanfeliu [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Hematología Hospital Sant Pau. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp138203 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco [APELLIDOS] => Fernández Avilés [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo. Servicio de Hematología. Hospital Clinic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp357547 [NOMBRE_PERSONA] => Ángela [APELLIDOS] => Figuera Álvarez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp138222 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Fuster Soler [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp368915 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Gallego Miralles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp27823 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => Gimeno Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Inmunología. Hospital del Mar Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp138213 [NOMBRE_PERSONA] => Valle [APELLIDOS] => Gómez García de Soria [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Medico Especialista en Hematología. Hospital La Princesa de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp368908 [NOMBRE_PERSONA] => Inés [APELLIDOS] => Gómez Seguí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp377856 [NOMBRE_PERSONA] => Marta Sonia [APELLIDOS] => González Pérez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp368917 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro Antonio [APELLIDOS] => González Sierra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario Público Virgen de las Nieves [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp138220 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => González Vicent [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematóloga. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp368845 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Guedan Carrió [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica investigadora. Institut d'Investigació Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp179777 [NOMBRE_PERSONA] => María Inmaculada [APELLIDOS] => Heras Fernando [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer/Centro regional de Hemodonación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp368843 [NOMBRE_PERSONA] => Manel [APELLIDOS] => Juan Otero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Inmunoterapia. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp368909 [NOMBRE_PERSONA] => Juan José [APELLIDOS] => Lasarte Sagastibelza [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Clinica Universitaria de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp367728 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => López Corral [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínico Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp179838 [NOMBRE_PERSONA] => Oriana Jimena [APELLIDOS] => López Godino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer/Centro regional de Hemodonación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp375682 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => López Larrea [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => uni41604 [NOMBRE_PERSONA] => José Miguel [APELLIDOS] => López-Botet Arbona [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático/a de Universidad. Universitat Pompeu Fabra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp179797 [NOMBRE_PERSONA] => María Luisa [APELLIDOS] => Lozano Almela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Hematología y Oncología Médica. Hospital Universitario Morales Meseguer/Centro regional de Hemodonación [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp138224 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Madero López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio Oncohematología y Trasplante Hematopoyético. Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp380503 [NOMBRE_PERSONA] => Araceli Beatriz [APELLIDOS] => Martín Antonio [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clinic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp6761 [NOMBRE_PERSONA] => María del Carmen [APELLIDOS] => Martínez Muñoz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematóloga. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp371615 [NOMBRE_PERSONA] => Blanca [APELLIDOS] => Molina Angulo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico adjunto. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp286278 [NOMBRE_PERSONA] => Pau [APELLIDOS] => Montesinos Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Departamento. Servicio de Hematología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => emp67954 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Bautista [APELLIDOS] => Montoro Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista. Servicio de Hematologia. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp138204 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Mundó Rosell [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clinic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp138195 [NOMBRE_PERSONA] => Aura [APELLIDOS] => Muntasell Castellví [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador. Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp408478 [NOMBRE_PERSONA] => Almudena [APELLIDOS] => Navarro Bailón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clinico de Salamanca.Hematólogo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp138225 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pérez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Hemato-oncología pediátrica. Hospital Universitario La Paz [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp352347 [NOMBRE_PERSONA] => Ariadna [APELLIDOS] => Pérez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => emp138212 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Pérez Simón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Sercicio de Hematología y Hemoterapia. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp138208 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Piñana Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo. Servicio de Hematologia. Hospital Clinico Universitario. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp368910 [NOMBRE_PERSONA] => Sergi [APELLIDOS] => Querol Giner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Banc de Sang i Teixits. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => emp368819 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Rives Solà [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp373813 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo [APELLIDOS] => Rodríguez Arbolí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto. Servicio de Hematología. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp103343 [NOMBRE_PERSONA] => Montserrat [APELLIDOS] => Rovira Tarrats [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clinic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => emp99123 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Salavert Lletí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Especialista en Medicina Interna. Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp138191 [NOMBRE_PERSONA] => Fermín [APELLIDOS] => Sánchez-Guijo Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp62687 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Sanz Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador emérito del IIS La Fe. Catedrático de Medicina y Profesor Honorario de la Universidad de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => uni38394 [NOMBRE_PERSONA] => Jaime [APELLIDOS] => Sanz Caballer [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Facultativo especialista Departamento. Servicio de Hematología. Hospital Universitario La Fe. Valencia. Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud. Departament de Medicina. Universitat de València [NPI] => M3428 [EMAIL_FACULTAD] => jaisanz3@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [51] => Array ( [DNI] => emp381210 [NOMBRE_PERSONA] => María [APELLIDOS] => Sola Soto [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico adjunto. Servicio Hematología. Hospital Morales Meseguer. Murcia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [52] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [53] => Array ( [DNI] => uni63729 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Terol Castera [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M3062 [EMAIL_FACULTAD] => tecasma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [54] => Array ( [DNI] => uni41606 [NOMBRE_PERSONA] => Alvaro [APELLIDOS] => Urbano Ispizua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Instituto Hemato-Oncológico. Hospital Clínic. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [55] => Array ( [DNI] => emp138198 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Valcárcel Ferrerías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Vall d'Hebron, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [56] => Array ( [DNI] => emp138206 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Lourdes [APELLIDOS] => Vázquez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [57] => Array ( [DNI] => uni48543 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Vicente García [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Catedrático de Universidad. Hospital Universitario Morales Meseguer. Director Centro Regional de Trasfusiones de la Comunidad de Murcia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp62687 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Sanz Alonso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador emérito del IIS La Fe. Catedrático de Medicina y Profesor Honorario de la Universidad de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent de Trasplantament de Progenitors Hematopoiètics-Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 90.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 24/10/2023

Data inici: Novembre 2023

Data fi: Juny 2025

Matrícula: 2500 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Lloc d'impartició:

Horari: En Línea

Més informació

Objectius del curs

Els principals objectius d'aquest Màster de Formació Permanent de Trasplantament de Progenitors Hematopoiètics-Inmunoteràpia i Teràpia Cel·lular és adquirir coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques del trasplantament hematopoètic aplicat al tractament de malalties neoplàsiques, hereditàries i genètiques, així com adquirir les habilitats necessàries en la presa de decisions per a la selecció de pacients candidats a aquesta mena de trasplantament, autòleg o al·logènic, així com per a poder seleccionar al donant més adequat. Durant el màster, l'alumne podrà avaluar el tractament de les complicacions més habituals en relació al trasplantament hematopoètic, a més de poder estudiar l'obtenció i el processament de progenitors hematopoètics utilitzats per a trasplantament.
El segon objectiu seria l'adquisició de coneixements especialitzats de les bases biològiques i clíniques de les diferents formes d'immunoteràpia aplicada a malalties neoplàsiques hematològiques, incloent la actualizacion de les bases biològiques de la resposta immune en el context de la immunologia tumoral, el conèixer els components del sistema immune involucrats en la resposta immune antitumoral i la seua manera d'acció, entendre els mecanismes de fuita del tumor al control immunològic, comprendre les bases de les teràpies immunes antitumorals i finalment, revisar els fonaments científics i els resultats recents de les formes noves formes de teràpia gènica i cel·lular de malalties neoplàsiques hematològiques, específicament l'ús de cèl·lules CART, la seua eficàcia i complicacions del seu ús.

Leer más

Objectius professionals

Un dels tractaments que té enorme importància és el trasplantament hematopoètic (TPH), ja que permet la curació d'un gran nombre de malalties neoplàsiques, siguen de tipus genètic o immunològic. Des de fa 40 anys, el nombre de trasplantaments d'aquest tipus ha augmentat considerablement, realitzant-se a la data més de 50.000 cada any a tot el món, sent la majoria a Amèrica del Nord i a Europa. Donada la complexitat que comporta aquest tipus de tractaments, que a més requereixen instal·lacions i equipament especials, és necessari comptar amb professionals sanitaris altament qualificats. Aquesta és una raó de pes perquè la Universitat de València, sempre atenta a les necessitats de la societat, oferisca el Màster de Formació Permanent en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics-Immunoteràpia i Teràpia Cel·lular.

La consecució d'aquest màster, facilita la incorporació a equips o programes de trasplantament hematopoètic com a part d'algun dels serveis d'hematologia autoritzats per a realitzar aquest tipus de tractament a Espanya o un altre país d'Europa, o en altres àrees on es reconeguen els estudis realitzats a Europa (EU, el Canadà i Llatinoamèrica).

Leer más

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò