7a Edició - Codi 23713070

Array ( [CODIGO] => 23713070 [EDICION] => 7 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Pendiente [MATRICULA] => 2950 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 20.00 [FECHA_INICIO] => 16/01/2024 [FECHA_FIN] => 28/07/2024 [LUGAR] => [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Estomatologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 25/01/2024 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => https://www.uv.es/fundacio-lluis-alcanyis/ca/formacio/expert/universitari/a/expert/universitari/implantologia-1286217718977/FormacioFLA.html?id=1286221091724 [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => implantologia [GESTOR_NOMBRE] => [GESTOR_APELLIDOS] => [GESTOR_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => formacion.adeit@uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => formaciofla@uv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 1 [ID_CURSO_OFERTADO] => 1 [DESCRIPCION_OFERTADO] => Fundació Lluís Alcanyís [TELEFONO_EXTERNO] => 963 395 037 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari en Implantologia [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Dijous i divendres, 9 a 20h, [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats i graduats en Odontologia que desitgen iniciar-se en el tractament rehabilitador amb implants dentals, tant en les seues fases quirúrgiques com prostodónticas. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Els alumnes que cursen aquest títol propi desenvoluparan els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a rehabilitar casos senzills (pacients desdentats parcials en sectors posteriors) amb implants dentals. El curs cobrirà totes les etapes del tractament amb implants dentals: diagnòstic, planificació, cirurgia, segona cirurgia, presa d'impressions, proves protètiques, lliurament de la pròtesi, manteniment i diagnòstic, prevenció i tractament de malalties periimplantarias. A més, servirà com a introducció a temes més avançats dins de la rehabilitació amb implants dentals: regeneració òssia, empelts de geniva, pacient desdentat total, càrrega immediata, implants en zona estètica, etc. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La formació es realitzarà per mitjà de classes magistrals, tallers pràctics i pràctiques amb pacients. Els tallers es realitzaran sobre models que simulen situacions clíniques reals, sobre cap de porc/corder. L'empreses col·laboradores (Galimplant i SanHigia) aportaran l'instrumental i equipament necessaris per als tallers. Els alumnes únicament hauran de portar instrumental rotatori (turbina i acobles) en algun dels mòduls (assenyalats en el programa). En les pràctiques clíniques al llarg del curs cada alumne tindrà la possibilitat de rehabilitar 1 pacient com a operador principal i 2 pacients com a assistent (ja que es treballa en grups de 3 alumnes per butaca), realitzant totes les fases del tractament amb implants dentals des del diagnòstic i la planificació fins a la col·locació de la pròtesi definitiva, sota la supervisió de professors del Màster en Cirurgia Oral i Implantologia de la Universitat de València. Els alumnes hauran de portar pijama i esclops. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Trabajo en clínicas privadas dedicadas a la odontología, en la que los alumnos podrán aumentar sus capacidades y conocimientos en el campo de la implantología para afrontar este tipo de casos con confianza. Potencialmente el curso abre las puertas a trabajar tanto como para realizar cirugías de implantes como para rehabilitar protésicamente implantes dentales. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23713070 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Expert Universitari en Implantologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Expert Universitari en Implantologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Mòdul 1. Diagnòstic i planificació en implantologia PRESENTACIÓ DE CURS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ. Diagnòstic en implantologia: indicacions, contraindicacions, anamnesis i examen clínic. Integració tissular i disseny del sistema d'implants Com documentar els casos per raons científiques i metge-legals. Teoria fotografia clínica. Taller de fotografia clínica. Visita de diagnòstic dels pacients del curs Anatomia i radiologia aplicada a la cirurgia d'implants. Taller amb programari de planificació. Mòdul 2. Tècnica quirúrgica i consideracions mèdiques Protocol quirúrgic: Preparació del camp quirúrgic. Anestèsia i sedació. Incisions i disseny de colgajos raonats per a l'accés quirúrgic. Llaurat del llit. Col·locació tridimensional dels implants. Pautes postoperatòries. Taller: Protocol de fresat i col·locació d'implants en fantomas: implant unitari i implants múltiples. Taller d'incisions, colgajos i sutures al capdavant de porc. Cirurgies de col·locació d'implants en els pacients planificats. Prevenció i maneig de complicacions intraoperatòries i postoperatòries primerenques. Consideracions en pacients medicamente compromesos. Consideracions en pacients tractats amb fàrmacs antiresortivos i antiangiogénicos. Mòdul 3. Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. Introducció a la pròtesi sobre implants. Maneig dels teixits blans periimplantarios: Característiques anatòmiques dels teixits blans periimplantarios. L'empelt de teixit bla: zona donant i tècnica quirúrgica d'obtenció de l'empelt. Indicacions i tècnica quirúrgica en implantologia: augment de mucosa queratinizada, tractament de defectes verticals i horitzontals. Tècniques per a segones cirurgies. Taller de maneig quirúgico de teixits blans al capdavant de porc. Obtenció d'empelt gingival lliure i d'empelt de teixit connectiu subepitelial. Augment de mucosa queratinizada a [DESCRIPCION2] => lrededor d'implants. Tractament de defectes horitzontals mitjançant empelt de teixit bla i matriu **colágena. Segones cirurgies dels casos tractats. Nomenclatura i tipus de pròtesi. Additaments protètics i maneig de catàlegs. Taller de maneig d'additaments protètics. Mòdul 4. Fonaments protètics en el desdentat parcial i total. Flux de treball analògic i digital. Presa d'impressions o Tècnica tradicional o Tècnica digital o Mètode directe o Mètode indirecte o Impressions en estètica o Impressions amb control d'expansió o Buidatge amb control d'expansió Presa de registre o Registre oclusal (tipus i tècniques) o Arc facial (tipus d'arcs) o Axiografía o Muntatge en articulador semiajustable 16.00-20:00h Taller d'impressions convencionals i escàner intraoral. Presa d'impressions en casos tractats. Pròtesi provisional o Provisional amovible o Provisional fixa (caragolada / cimentada) ¬Pròtesi definitiva o Pròtesi amovible ¬ Implante retinguda ¬ Implante suportada o Pròtesi fixa ¬ Caragolada ¬ Cimentada ¬ Fresada. Mòdul 5. Implantologia en el sector estètic. Implants immediats i càrrega immediata Biologia de l'alvèol postextracció. Moment de la col·locació de l'implant després de la exodoncia. Posició tridimensional i selecció de l'implant. Provisionalización i rehabilitació immediata. Teixits blans i ROG. Prova de metall dels casos tractats. Tractament amb Implants en la zona estètica Cirurgia guiada per a optimitzar la éstetica en el sector anterior. Cirurgia Protésicamente Guiada. Maneig quirúrgic i prostodóntico dels teixits blans al voltant d'implants. Maneig clínic. Provisional sobre implant: En implant immediat o diferit. Pilar de cicatrització Individualitzat. Transferència del perfil d'emergència conformat a la restauració definitiva. Pin d'impressió personalitzat. Taller de Provisionals sobre implants en zona estètica: Confecció d'una peça provisional sobre implant. Es re [DESCRIPCION3] => alizará la pràctica de transferència del perfil d'emergència del provisional conformat al laboratori. Mòdul 7. Tractament del pacient amb atròfia òssia. Tractament del pacient atròfic parcialment desdentat. Biomaterials i fonaments de la regeneració òssia. Tècniques de regeneració òssia. Taller de regeneració òssia guiada Elevació de si. Implants en els arcbotants maxil·lars. Prova de bescuit dels casos tractats. Visita al laboratori per a conèixer les fases protètiques de laboratori. Resum de les proves protètiques: clínica i laboratori. Mòdul 7. Manteniment del tractament d'implants. Prevenció i maneig de les malalties periimplantarias. Introducció a la cirurgia guiada. Etiologia, diagnòstic i classificació de les malalties periimplantarias. Com prevenir la periimplantitis: teràpia de manteniment. Tractament no quirúrgic: mucositis. Tractament quirúrgic de la periimplantitis: resectivo, regeneratiu i combinat. Taller de tractament de malalties periimplantarias. Col·locat de les pròtesis acabades dels casos tractats. Avaluació final. Presentació dels casos clínics pels alumnes. Taller de repàs de programari de planificació i introducció a la cirurgia guiada. Mòdul 8. Visita a fàbrica d'implants Galimplant. Cirurgia i càrrega immediata d'un pacient en directe Visita a les instal·lacions Menjar de comiat Lliurament de diplomes [DESCRIPCION1_VAL] => Mòdul 1. Diagnòstic i planificació en implantologia PRESENTACIÓ DE CURS I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ. Diagnòstic en implantologia: indicacions, contraindicacions, anamnesis i examen clínic. Integració tissular i disseny del sistema d'implants Com documentar els casos per raons científiques i metge-legals. Teoria fotografia clínica. Taller de fotografia clínica. Visita de diagnòstic dels pacients del curs Anatomia i radiologia aplicada a la cirurgia d'implants. Taller amb programari de planificació. Mòdul 2. Tècnica quirúrgica i consideracions mèdiques Protocol quirúrgic: Preparació del camp quirúrgic. Anestèsia i sedació. Incisions i disseny de colgajos raonats per a l'accés quirúrgic. Llaurat del llit. Col·locació tridimensional dels implants. Pautes postoperatòries. Taller: Protocol de fresat i col·locació d'implants en fantomas: implant unitari i implants múltiples. Taller d'incisions, colgajos i sutures al capdavant de porc. Cirurgies de col·locació d'implants en els pacients planificats. Prevenció i maneig de complicacions intraoperatòries i postoperatòries primerenques. Consideracions en pacients medicamente compromesos. Consideracions en pacients tractats amb fàrmacs antiresortivos i antiangiogénicos. Mòdul 3. Segona cirurgia i maneig quirúrgic dels teixits blans. Introducció a la pròtesi sobre implants. Maneig dels teixits blans periimplantarios: Característiques anatòmiques dels teixits blans periimplantarios. L'empelt de teixit bla: zona donant i tècnica quirúrgica d'obtenció de l'empelt. Indicacions i tècnica quirúrgica en implantologia: augment de mucosa queratinizada, tractament de defectes verticals i horitzontals. Tècniques per a segones cirurgies. Taller de maneig quirúgico de teixits blans al capdavant de porc. Obtenció d'empelt gingival lliure i d'empelt de teixit connectiu subepitelial. Augment de mucosa queratinizada a [DESCRIPCION2_VAL] => lrededor d'implants. Tractament de defectes horitzontals mitjançant empelt de teixit bla i matriu **colágena. Segones cirurgies dels casos tractats. Nomenclatura i tipus de pròtesi. Additaments protètics i maneig de catàlegs. Taller de maneig d'additaments protètics. Mòdul 4. Fonaments protètics en el desdentat parcial i total. Flux de treball analògic i digital. Presa d'impressions o Tècnica tradicional o Tècnica digital o Mètode directe o Mètode indirecte o Impressions en estètica o Impressions amb control d'expansió o Buidatge amb control d'expansió Presa de registre o Registre oclusal (tipus i tècniques) o Arc facial (tipus d'arcs) o Axiografía o Muntatge en articulador semiajustable 16.00-20:00h Taller d'impressions convencionals i escàner intraoral. Presa d'impressions en casos tractats. Pròtesi provisional o Provisional amovible o Provisional fixa (caragolada / cimentada) ¬Pròtesi definitiva o Pròtesi amovible ¬ Implante retinguda ¬ Implante suportada o Pròtesi fixa ¬ Caragolada ¬ Cimentada ¬ Fresada. Mòdul 5. Implantologia en el sector estètic. Implants immediats i càrrega immediata Biologia de l'alvèol postextracció. Moment de la col·locació de l'implant després de la exodoncia. Posició tridimensional i selecció de l'implant. Provisionalización i rehabilitació immediata. Teixits blans i ROG. Prova de metall dels casos tractats. Tractament amb Implants en la zona estètica Cirurgia guiada per a optimitzar la éstetica en el sector anterior. Cirurgia Protésicamente Guiada. Maneig quirúrgic i prostodóntico dels teixits blans al voltant d'implants. Maneig clínic. Provisional sobre implant: En implant immediat o diferit. Pilar de cicatrització Individualitzat. Transferència del perfil d'emergència conformat a la restauració definitiva. Pin d'impressió personalitzat. Taller de Provisionals sobre implants en zona estètica: Confecció d'una peça provisional sobre implant. Es re [DESCRIPCION3_VAL] => alizará la pràctica de transferència del perfil d'emergència del provisional conformat al laboratori. Mòdul 7. Tractament del pacient amb atròfia òssia. Tractament del pacient atròfic parcialment desdentat. Biomaterials i fonaments de la regeneració òssia. Tècniques de regeneració òssia. Taller de regeneració òssia guiada Elevació de si. Implants en els arcbotants maxil·lars. Prova de bescuit dels casos tractats. Visita al laboratori per a conèixer les fases protètiques de laboratori. Resum de les proves protètiques: clínica i laboratori. Mòdul 7. Manteniment del tractament d'implants. Prevenció i maneig de les malalties periimplantarias. Introducció a la cirurgia guiada. Etiologia, diagnòstic i classificació de les malalties periimplantarias. Com prevenir la periimplantitis: teràpia de manteniment. Tractament no quirúrgic: mucositis. Tractament quirúrgic de la periimplantitis: resectivo, regeneratiu i combinat. Taller de tractament de malalties periimplantarias. Col·locat de les pròtesis acabades dels casos tractats. Avaluació final. Presentació dels casos clínics pels alumnes. Taller de repàs de programari de planificació i introducció a la cirurgia guiada. Mòdul 8. Visita a fàbrica d'implants Galimplant. Cirurgia i càrrega immediata d'un pacient en directe Visita a les instal·lacions Menjar de comiat Lliurament de diplomes [ORDEN] => 4 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65002 [NOMBRE_PERSONA] => Rubén [APELLIDOS] => Agustín Panadero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni61364 [NOMBRE_PERSONA] => Leticia [APELLIDOS] => Bagán Debón [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => N7664 [EMAIL_FACULTAD] => lemabade@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp179299 [NOMBRE_PERSONA] => José Carlos [APELLIDOS] => Balaguer Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni61475 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Bernabeu Mira [PDI] => 6 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador/a en Formación Predoctorado FPU. Departamento de Estomatología. Universitat de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp59463 [NOMBRE_PERSONA] => María Eugenia [APELLIDOS] => Candel Martí [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontóloga.Master Cirugía e Implantología Oral. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => uni64023 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Domínguez Cardoso [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni54927 [NOMBRE_PERSONA] => Paula María [APELLIDOS] => Girbés Ballester [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => N7776 [EMAIL_FACULTAD] => paumagir@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni71389 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Martínez Ramos [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Universitat Jaume I [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp376759 [NOMBRE_PERSONA] => Alba [APELLIDOS] => Monreal Bello [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp137760 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Orozco Varo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Odontología. Experta en Prótesis sobre Implantes. Profesora Asociado de Prótesis Estomatológica. Universidad de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp377541 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Ortola Dinnbier [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp368753 [NOMBRE_PERSONA] => Jesús [APELLIDOS] => Pato Moruelo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp59426 [NOMBRE_PERSONA] => Hilario [APELLIDOS] => Pellicer Chover [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo. Licenciatura en Odontología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni68483 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Peñarrocha Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0278 [EMAIL_FACULTAD] => david.penarrocha@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp59427 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Javier [APELLIDOS] => Romero Millán [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Odontólogo de la Fundación Lluis Alcanyis. Profesor del Máster de Cirugía Bucal e Impantología. Universitat de València. España. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => uni72568 [NOMBRE_PERSONA] => Javier [APELLIDOS] => Silvestre Rangil [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M1561 [EMAIL_FACULTAD] => silranja@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => uni63863 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Viña Almunia [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M0355 [EMAIL_FACULTAD] => almunia@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni68483 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Peñarrocha Oltra [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Estomatologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => M0278 [EMAIL_FACULTAD] => david.penarrocha@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Expert Universitari

Nombre de crèdits: 20.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 25/01/2024

Data inici: Gener 2024

Data fi: Juliol 2024

Matrícula: 2950 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats i graduats en Odontologia que desitgen iniciar-se en el tractament rehabilitador amb implants dentals, tant en les seues fases quirúrgiques com prostodónticas.

Modalitat: Presencial

Lloc d'impartició:

Horari: Dijous i divendres, 9 a 20h,

Més informació

Objectius del curs

Els alumnes que cursen aquest títol propi desenvoluparan els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a rehabilitar casos senzills (pacients desdentats parcials en sectors posteriors) amb implants dentals.
El curs cobrirà totes les etapes del tractament amb implants dentals: diagnòstic, planificació, cirurgia, segona cirurgia, presa d'impressions, proves protètiques, lliurament de la pròtesi, manteniment i diagnòstic, prevenció i tractament de malalties periimplantarias.
A més, servirà com a introducció a temes més avançats dins de la rehabilitació amb implants dentals: regeneració òssia, empelts de geniva, pacient desdentat total, càrrega immediata, implants en zona estètica, etc.

Objectius professionals

Trabajo en clínicas privadas dedicadas a la odontología, en la que los alumnos podrán aumentar sus capacidades y conocimientos en el campo de la implantología para afrontar este tipo de casos con confianza. Potencialmente el curso abre las puertas a trabajar tanto como para realizar cirugías de implantes como para rehabilitar protésicamente implantes dentales.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò