1a Edició - Codi 23713170

Array ( [CODIGO] => 23713170 [EDICION] => 1 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Suspendido [MATRICULA] => 3000 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 22.00 [FECHA_INICIO] => 02/10/2023 [FECHA_FIN] => 31/05/2024 [LUGAR] => Facultad de Fisioterapia [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Fisioteràpia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/09/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 1 [TIPO_DOCENCIA_2] => Presencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => fisioterapia-dolor-hombro [GESTOR_NOMBRE] => Laura [GESTOR_APELLIDOS] => Ramírez Girbés [GESTOR_EMAIL] => laura.ramirez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Ángeles [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Ferrandiz Santillana [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => angeles.ferrandiz@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Expert Universitari Fisioteràpia en el Maneig del Pacient amb Dolor de Muscle [TITULACION] => Expert Universitari [HORARIO] => Divendres i dissabte de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.30 [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats i graduats en fisioteràpia i titulacions extragueres equivalents. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => - Conèixer l'estat de l'art actual sobre l'anatomia clínica, i biomecànica, valoració i el maneig del pacient amb dolor de muscle. - Conèixer el paper dels estils de vida, l'educació, la comunicació i els aspectes psicosocials en el pacient amb dolor de muscle. - Reconèixer les diferents síndromes clíniques que pot presentar un pacient amb dolor de muscle mitjançant l'anamnesi i l'exploració física. - Aprendre els principis de la rehabilitació per a les diferents síndromes clíniques del muscle. - Aprendre a manejar el dolor de muscle en grups de població específica: muscle pediàtric, muscle del llançador, muscle del nadador. - Aprendre els principis de la rehabilitació del muscle traumàtic i post-quirúrgic. - Aprendre la utilitat i interpretació de les tècniques d'imatge en els pacients amb dolor de muscle. - Conèixer les indicacions quirúrgiques i els principals procediments quirúrgics emprats en pacients amb dolor de muscle. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia que s'emprarà serà la classe magistral per als continguts teòrics i la realització de pràctiques per part de l'alumne sota la supervisió del professor, per als continguts més pràctics. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Qualsevol àmbit de fisioteràpia neuro-musculo-esquelètica. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23713170 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Principis bàsics i generalitats del dolor de muscle [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Principis bàsics i generalitats del dolor de muscle [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1: Principis bàsics del maneig del dolor de muscle Epidemiologia del dolor de muscle: impacte del dolor del muscle Actualització de l'anatomia clínica i biomecànica del muscle Aspectes generals de la valoració, diagnòstic i tractament del dolor de muscle: Paper de la palpació en el dolor de muscle Discinesia escapular i dolor de muscle Postura i dolor de muscle Tècniques d'imatge i dolor de muscle Paper de les tècniques de Fisioteràpia invasiva en el dolor de muscle Paper de la infiltració en el dolor de muscle Paper de la cirurgia en el dolor de muscle Examen subjectiu i dolor de muscle Exploració física en el dolor de muscle PROMS i dolor de muscle Dolor de muscle i etiquetes diagnòstiques Models de valoració i classificació per al dolor de muscle Model integral o híbrid de valoració del dolor de muscle 1.2: Atenció centrada en el pacient amb dolor de muscle Estils de vida i dolor de muscle Aspectes psicosocials en el dolor de muscle Educació del pacient amb dolor de muscle Comunicació amb el pacient amb dolor de muscle Shared decision making automaneig Adherència al tractament Behavioural change [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1: Principis bàsics del maneig del dolor de muscle Epidemiologia del dolor de muscle: impacte del dolor del muscle Actualització de l'anatomia clínica i biomecànica del muscle Aspectes generals de la valoració, diagnòstic i tractament del dolor de muscle: Paper de la palpació en el dolor de muscle Discinesia escapular i dolor de muscle Postura i dolor de muscle Tècniques d'imatge i dolor de muscle Paper de les tècniques de Fisioteràpia invasiva en el dolor de muscle Paper de la infiltració en el dolor de muscle Paper de la cirurgia en el dolor de muscle Examen subjectiu i dolor de muscle Exploració física en el dolor de muscle PROMS i dolor de muscle Dolor de muscle i etiquetes diagnòstiques Models de valoració i classificació per al dolor de muscle Model integral o híbrid de valoració del dolor de muscle 1.2: Atenció centrada en el pacient amb dolor de muscle Estils de vida i dolor de muscle Aspectes psicosocials en el dolor de muscle Educació del pacient amb dolor de muscle Comunicació amb el pacient amb dolor de muscle Shared decision making automaneig Adherència al tractament Behavioural change [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23713170 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Avaluació, maneig conservador i quirúrgic de les síndromes clíniques doloroses del muscle [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Avaluació, maneig conservador i quirúrgic de les síndromes clíniques doloroses del muscle [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1: Valoració del pacient amb dolor de muscle: no és un muscle. Cribratge de xarxa flags en pacients amb dolor de muscle Cribratge i tractament d'altres fonts de dolor de muscle Neuropatías perifèriques del muscle Síndrome de Parsonage Turner Síndrome de Paget Von-Schroetter Distròfia fascioescapulohumeral Síndrome de congost toràcic Snapping Scapula Syndrome Dolor de muscle relacionat amb la columna 2.2: Exercici terapèutic en síndromes doloroses de muscle Principis de prescripció d'exercici: Entrenament de la força en pacients amb dolor de muscle. Principis de prescripció d'exercici: Entrenament de la resistència cardiorespiratòria en pacients amb dolor de muscle. Tècniques de representació de moviment en pacients amb dolor de muscle Casos clínics 2.3: Valoració i tractament fisioteràpic de la patologia del maneguet rotador (I) Rotator cuff calcific tendinopathy: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Rotator cuff related shoulder pain (RCRSP): epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Seminari 6: Valoració i tractament fisioteràpic de la patologia del maneguet rotador (II) (Cris Littlewood) Rotator cuff tears: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Massive rotator cuff tears: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament 2.4: Valoració i tractament fisioteràpic del muscle rígid. Rigidesa de muscle: classificació i diagnòstic diferencial Muscle congelat: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Rigidesa de muscle adquirida (rigidesa post-traumàtica, rigidesa postquirúrgica): valoració i tractament Artrosi de muscle: definició, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament [DESCRIPCION2] => 2.5: Valoració i tractament fisioteràpic del muscle inestable. Inestabilitat de muscle: epidemiologia, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Inestabilitat traumàtica versus atraumática Inestabilitat anterior, posterior i multidireccional 2.6: Valoració i tractament fisioteràpic de la patologia del complex bíceps-labrum. Definició del complex bíceps-labrum Patologia del complex bíceps-labrum Valoració i diagnòstic de la patologia del complex bíceps-labrum Tractament fisioteràpic de la patologia del complex bíceps-labrum 2.7: Valoració i tractament d'altres condicions clíniques del muscle. Dolor de muscle pediàtric i en l'adolescent Dolor acromioclavicular: epidemiologia, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Dolor esternoclavicular: epidemiologia, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament 2.8: El muscle de l'atleta. Epidemiologia del muscle del llançador Patologia del muscle del llançador Valoració i diagnòstic del muscle del llançador Rehabilitació del muscle del llançador Epidemiologia del muscle del nadador Patologia del muscle del nadador Valoració i diagnòstic del muscle del nadador Rehabilitació del muscle del nadador 2.9: Tècniques d'imatge i cirurgia en pacients amb dolor de muscle Principis de les tècniques d'imatge en el pacient amb dolor de muscle Utilitat de les tècniques d'imatge en el pacient amb dolor de muscle Principals tècniques d'imatge en pacients amb dolor de muscle Indicacions de la cirurgia en pacients amb dolor de muscle Procediments quirúrgics en pacients amb dolor de muscle 2.10: Fisioteràpia en el muscle traumàtic i quirúrgic. Principis de la rehabilitació de fractures de terç proximal d'húmer Principis de la rehabilitació de fractures de clavícula Principis de la rehabilitació rere cirurgia en pacients amb inestabilitat de muscle Principis de la rehabilitació de pacients amb cirurgia del maneguet rotador Principis de la rehabilitació de pacients amb pròtesis de muscle [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1: Valoració del pacient amb dolor de muscle: no és un muscle. Cribratge de xarxa flags en pacients amb dolor de muscle Cribratge i tractament d'altres fonts de dolor de muscle Neuropatías perifèriques del muscle Síndrome de Parsonage Turner Síndrome de Paget Von-Schroetter Distròfia fascioescapulohumeral Síndrome de congost toràcic Snapping Scapula Syndrome Dolor de muscle relacionat amb la columna 2.2: Exercici terapèutic en síndromes doloroses de muscle Principis de prescripció d'exercici: Entrenament de la força en pacients amb dolor de muscle. Principis de prescripció d'exercici: Entrenament de la resistència cardiorespiratòria en pacients amb dolor de muscle. Tècniques de representació de moviment en pacients amb dolor de muscle Casos clínics 2.3: Valoració i tractament fisioteràpic de la patologia del maneguet rotador (I) Rotator cuff calcific tendinopathy: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Rotator cuff related shoulder pain (RCRSP): epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Seminari 6: Valoració i tractament fisioteràpic de la patologia del maneguet rotador (II) (Cris Littlewood) Rotator cuff tears: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Massive rotator cuff tears: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament 2.4: Valoració i tractament fisioteràpic del muscle rígid. Rigidesa de muscle: classificació i diagnòstic diferencial Muscle congelat: epidemiologia, patofisiología, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Rigidesa de muscle adquirida (rigidesa post-traumàtica, rigidesa postquirúrgica): valoració i tractament Artrosi de muscle: definició, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament [DESCRIPCION2_VAL] => 2.5: Valoració i tractament fisioteràpic del muscle inestable. Inestabilitat de muscle: epidemiologia, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Inestabilitat traumàtica versus atraumática Inestabilitat anterior, posterior i multidireccional 2.6: Valoració i tractament fisioteràpic de la patologia del complex bíceps-labrum. Definició del complex bíceps-labrum Patologia del complex bíceps-labrum Valoració i diagnòstic de la patologia del complex bíceps-labrum Tractament fisioteràpic de la patologia del complex bíceps-labrum 2.7: Valoració i tractament d'altres condicions clíniques del muscle. Dolor de muscle pediàtric i en l'adolescent Dolor acromioclavicular: epidemiologia, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament Dolor esternoclavicular: epidemiologia, sistemes de classificació, presentació clínica, valoració i diagnòstic, tractament 2.8: El muscle de l'atleta. Epidemiologia del muscle del llançador Patologia del muscle del llançador Valoració i diagnòstic del muscle del llançador Rehabilitació del muscle del llançador Epidemiologia del muscle del nadador Patologia del muscle del nadador Valoració i diagnòstic del muscle del nadador Rehabilitació del muscle del nadador 2.9: Tècniques d'imatge i cirurgia en pacients amb dolor de muscle Principis de les tècniques d'imatge en el pacient amb dolor de muscle Utilitat de les tècniques d'imatge en el pacient amb dolor de muscle Principals tècniques d'imatge en pacients amb dolor de muscle Indicacions de la cirurgia en pacients amb dolor de muscle Procediments quirúrgics en pacients amb dolor de muscle 2.10: Fisioteràpia en el muscle traumàtic i quirúrgic. Principis de la rehabilitació de fractures de terç proximal d'húmer Principis de la rehabilitació de fractures de clavícula Principis de la rehabilitació rere cirurgia en pacients amb inestabilitat de muscle Principis de la rehabilitació de pacients amb cirurgia del maneguet rotador Principis de la rehabilitació de pacients amb pròtesis de muscle [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni61376 [NOMBRE_PERSONA] => Mercè [APELLIDOS] => Balasch i Bernat [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Ayudante/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => uni56154 [NOMBRE_PERSONA] => Lirios [APELLIDOS] => Dueñas Moscardo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => I4314 [EMAIL_FACULTAD] => duemosli@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni62527 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique Juan [APELLIDOS] => Lluch Girbés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni74819 [NOMBRE_PERSONA] => Néstor [APELLIDOS] => Requejo Salinas [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a. Universidad de la Salle [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp186119 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc Josep [APELLIDOS] => Sanchis Niclòs [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Gerente - Fisioterapeuta. Centre de Fisioterapia La Trobada [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp30594 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Such Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Director Moviment i Salut, Centre de Fisioterapia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => uni55612 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Vicente [APELLIDOS] => Valero Peris [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M6871 [EMAIL_FACULTAD] => vapeluis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni55612 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Vicente [APELLIDOS] => Valero Peris [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M6871 [EMAIL_FACULTAD] => vapeluis@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni62527 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique Juan [APELLIDOS] => Lluch Girbés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Expert Universitari Fisioteràpia en el Maneig del Pacient amb Dolor de Muscle


Requisits d'accés

Diplomats i graduats en fisioteràpia i titulacions extragueres equivalents.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò