3a Edició - Codi 23722570

Array ( [CODIGO] => 23722570 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 120 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 30.00 [FECHA_INICIO] => 27/09/2023 [FECHA_FIN] => 30/06/2024 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament d'Infermeria [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/07/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => enfermeria-trasplante-progenitores-hematopoyeticos [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => https://aulavirtual.uv.es [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització d'Infermeria en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics (TPH) [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimecres, vesprada, [REQUISITOS_TITULACION] => Títol dirigit a infermeres que tinguen coneixements bàsics en l'àmbit del Trasplantament de progenitors hematopoètics i Teràpia cel·lular que vulguen adquirir les competències per al maneig del pacient trasplantat. Es requereix: Títol oficial espanyol o estranger que atorgue accés a ensenyaments oficials de postgrau: Diplomatura Infermeria, Grau. Serà obligatori realitzar un qüestionari d'autobaremació, així com la documentació sol·licitada en cada apartat. Aquest qüestionari, al costat de les instruccions per a la puntuació, se li enviarà per correu electrònic, una vegada haja realitzat correctament la preinscripció. Els apartats i requisits són els següents: 1. Treballar en Unitats de TPH /Teràpia cel·lular d'hospitals a nivell nacional amb almenys dos anys d'antiguitat. S'avaluarà el temps treballat amb un límit de 5 anys de temps treballat. 2. Competències i aprenentatges previs en el camp del TPH /Teràpia cel·lular dels últims 5 anys (2022-2017). Cursos de formació en l'àmbit del TPH /Teràpia cel·lular. 3. Docència relacionada amb el TPH /Teràpia cel·lular en els últims 5 anys (2022-2017). 4. Assistència a congressos, trobades, jornades, esdeveniments relacionats amb el TPH en els últims 5 anys (2022-2017): EBMT, GETH, SEEO, SEHH, altres relacionats amb el TPH/Teràpia cel·lular. 5. COMUNICACIONS, PÒSTER, TREBALLS relacionats amb el TPH en els últims 5 anys (2022-2017) presentats en congressos, trobades, jornades: EBMT, GETH, SEEO, SEHH, uns altres. 6. PUBLICACIONS relacionades amb TPH/TC com a autor o co-autor dels últims 5 anys (2022-2017). relacionats amb el TPH/Teràpia cel·lular EXISTIRÀ UN LÍMIT DE PLACES PER CENTRO EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT DE TRASPLANTAMENT DEL CENTRE. EN CAS DE NO PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA LA SOL·LICITUD SERÀ DESESTIMADA. [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Oferir una formació especialitzada a infermeres en els diferents aspectes del procés assistencial del trasplantament de progenitors hematopoètics i teràpia cel·lular Competències que desenvoluparà l'alumne: - Ampliar els conceptes de trasplantament de progenitors hematopoètics i teràpia cel·lular. - Adquirir coneixement dels avanços en les estratègies del trasplantament, la teràpia cel·lular i la seua aplicació. - Establir i planificar cures específiques basades en l'evidència científica. - Saber detectar precoçment i manejar les complicacions derivades del trasplantament i teràpia cel·lular. - Conèixer els estàndards de qualitat i seguretat aplicables a la nostra pràctica diària. - Conèixer els diferents perfils d'infermeria de pràctica avançada en el camp del trasplantament de progenitors hematopoètics i teràpia cel·lular [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => [MODALIDAD_EVALUACION2] => La metodologia en línia permet traslladar l'experiència formativa a l'AULA VIRTUAL de la UV, on l'alumnat i el professorat podran adquirir i intercanviar coneixements independentment del moment i del lloc on es troben. L'Aula Virtual es constitueix com un entorn de trobada, intercanvi i aprenentatge dinàmic. Els participants disposen d'una clau personalitzada que permet l'accés al curs des de qualsevol ordinador connectat a Internet i des de qualsevol navegador Web i sistema operatiu. MATERIALS I RECURSOS ADEQUATS L'alumnat té a la seua disposició a l'Aula Virtual tot el material didàctic que compon el programa del curs. A més comptarà, en el seu cas, amb un conjunt de recursos addicionals que permetran al professorat complementar la seua docència: Materials multimèdia, vídeos a través d'un servei de vídeo streaming,arxius Powerpoint, arxius PDF, àudios, diapositives, galeries d'imatges, enllaços d'interés,bibliografia, etc. que seran eines de suport per a aprofundir en els coneixements del curs. COMUNICACIÓ CONSTANT Durant el desenvolupament de l'activitat formativa, els participants disposaran de diverses eines de comunicació, com els fòrums, els xats i la missatgeria interna. Els FÒRUMS de debat són espais compartits per tots els participants (alumnat i professorat) que permeten l'intercanvi d'idees, així com resoldre dubtes, proposar debats i respondre qüestions. També permeten intercanviar arxius per a realitzar activitats determinades en grup. "Els fòrums fomenten la participació, la col·laboració i el treball en equip. Estan sempre disponibles, l'alumne decideix quan realitza la seua aportació, triant el moment que millor s'adapta al seu horari. S'ofereix també la possibilitat de comunicar-se en temps real a través d'un XAT. Aquest mecanisme és útil quan diversos participants desitgen debatre sobre un tema en concret d'una manera simultània i sincrònica. L'Aula Virtual disposa d'un sistema de VIDEOCONFERÈNCIA que permetrà aprofundir en diferents continguts, discutir casos pràctics, i assistir a presentacions en les quals els alumnes poden realitzar preguntes i compartir experiències. Un eix fonamental en la formació en línia és el seguiment personal dut a terme pels tutors del curs, ajudant a aprofundir i afermar els conceptes clau i resolent els dubtes i consultes particulars a través d'un sistema de TUTORIA personal. [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Unitats dedicades al Trasplantament de Progenitors Hematopoètics i Teràpia Cel·lular. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Aspectes generals del trasplantament i teràpia cel·lular. Coordinació, investigació i qualitat. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Aspectes generals del trasplantament i teràpia cel·lular. Coordinació, investigació i qualitat. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Conceptes i indicacions del trasplantament. 1.1. **Hematopoyesis 1.2. Bases de la immunologia en el trasplantament 1.3. Autòleg i Al·logènic: Familiar idèntic, No familiar idèntic, haploidéntico 1.4. Indicacions del trasplantament en adults 1.5. Indicacions del trasplantament en pediatria, adolescents i joves adults 2. Conceptes i indicacions de la teràpia cel·lular. 2.1. Indicacions de la teràpia cel·lular en adults 2.2. Indicacions de la teràpia cel·lular en pediatria, adolescents i joves adults 3. Coordinació trasplante i qualitat. 3.1. Coordinador de Trasplantament. Registre de dades. 3.2. Investigació. 3.3. Sistema de Gestió de Qualitat: Acreditació JACIE. 4. Indicacions de la teràpia CAR-T: 4.1. Indicacions Teràpia CAR-T. 4.2. Linfodepleción i Maneig de possibles complicacions. 4.2.1. Síndrome alliberament citocines 4.2.2. Neurotoxicidades 4.2.3. Infeccions 4.2.4. Altres 4.3. Coordinació Teràpia CAR-T. Cures i seguiment del pacient. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Conceptes i indicacions del trasplantament. 1.1. **Hematopoyesis 1.2. Bases de la immunologia en el trasplantament 1.3. Autòleg i Al·logènic: Familiar idèntic, No familiar idèntic, haploidéntico 1.4. Indicacions del trasplantament en adults 1.5. Indicacions del trasplantament en pediatria, adolescents i joves adults 2. Conceptes i indicacions de la teràpia cel·lular. 2.1. Indicacions de la teràpia cel·lular en adults 2.2. Indicacions de la teràpia cel·lular en pediatria, adolescents i joves adults 3. Coordinació trasplante i qualitat. 3.1. Coordinador de Trasplantament. Registre de dades. 3.2. Investigació. 3.3. Sistema de Gestió de Qualitat: Acreditació JACIE. 4. Indicacions de la teràpia CAR-T: 4.1. Indicacions Teràpia CAR-T. 4.2. Linfodepleción i Maneig de possibles complicacions. 4.2.1. Síndrome alliberament citocines 4.2.2. Neurotoxicidades 4.2.3. Infeccions 4.2.4. Altres 4.3. Coordinació Teràpia CAR-T. Cures i seguiment del pacient. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Donant, fonts i processament. Avaluació pretrasplantament. Processe trasplantament. Acolliment fins a infusió PH [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Donant, fonts i processament. Avaluació pretrasplantament. Processe trasplantament. Acolliment fins a infusió PH [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Selecció del donant: 1.1. Emparentat 1.2. No emparentat 1.3. Avaluació del donant 1.4. Fonts de progenitors hematopoètics 2. Afèresis terapèutiques en adults i pacients pediàtrics. 3. Processament: 3.1. Manipulació del producte 3.2. Criopreservació 3.3. Descongelació 4. Avaluació pretrasplantament 4.1. Consentiment 4.2. Estudis pretrasplantament 4.3. Co-morbiditats 4.4. Cuidar al cuidador 4.5. Informació 5. Condicionament i Inmunosupresores 6. Acolliment del pacient. Condicionament i infusió de progenitors 6.1. Aïllament i control ambiental 6.2. Cures del condicionament 6.3. Infusió progenitors hematopoètics: 6.3.1. Preparació pacient 6.3.2. Infusió productes 6.3.3. Efectes adversos [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Selecció del donant: 1.1. Emparentat 1.2. No emparentat 1.3. Avaluació del donant 1.4. Fonts de progenitors hematopoètics 2. Afèresis terapèutiques en adults i pacients pediàtrics. 3. Processament: 3.1. Manipulació del producte 3.2. Criopreservació 3.3. Descongelació 4. Avaluació pretrasplantament 4.1. Consentiment 4.2. Estudis pretrasplantament 4.3. Co-morbiditats 4.4. Cuidar al cuidador 4.5. Informació 5. Condicionament i Inmunosupresores 6. Acolliment del pacient. Condicionament i infusió de progenitors 6.1. Aïllament i control ambiental 6.2. Cures del condicionament 6.3. Infusió progenitors hematopoètics: 6.3.1. Preparació pacient 6.3.2. Infusió productes 6.3.3. Efectes adversos [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Procés del trasplantament: Cures de suport, alta [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Procés del trasplantament: Cures de suport, alta [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Cures de suport 1.1. Cuidat accessos venosos 1.3. Mucositis 1.4. Alteracions gastrointestinals (naúseas, vòmits, diarrea) 1.5 Suport transfusional 1.6. Neutropènia/ Neutropènia febril/ Prevenció d'infeccions / Sèpsies 1.7. Dolor 1.8. Nutrició 2. Aspectes pediàtrics i adolescents de la cura de suport 3. Cures a l'alta 4. Aspectes Pediàtrics i adolescents de les cures a l'alta. 5. Empelt hematopoètic i reconstitució immune 5.1. Fallada d'empelt 5.2. Quimerisme 5.3. Reconstitució immune [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Cures de suport 1.1. Cuidat accessos venosos 1.3. Mucositis 1.4. Alteracions gastrointestinals (naúseas, vòmits, diarrea) 1.5 Suport transfusional 1.6. Neutropènia/ Neutropènia febril/ Prevenció d'infeccions / Sèpsies 1.7. Dolor 1.8. Nutrició 2. Aspectes pediàtrics i adolescents de la cura de suport 3. Cures a l'alta 4. Aspectes Pediàtrics i adolescents de les cures a l'alta. 5. Empelt hematopoètic i reconstitució immune 5.1. Fallada d'empelt 5.2. Quimerisme 5.3. Reconstitució immune [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Procés del trasplantament: complicacions i malaltia empelte contra hoste [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Procés del trasplantament: complicacions i malaltia empelte contra hoste [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Complicacions I 1.1. Síndrome d'empelt 1.2. Infeccions precoces i tardanes 2. Complicacions II 2.1. Microangiopatía 2.2. Respiratòries: Pneumònia idiopàtica, hemorràgia difusa alveolar 2.3. Recaiguda: opcions terapèutiques 3. Complicacions III 3.1. Síndrome d'obstrucció sinusoidal 3.2. Cistitis hemorràgica 4. Malaltia empelte contra hoste agut 4.1. Agut 4.2. Crònic 5. Aspectes pediàtrics i adolescents: complicacions i EICH [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Complicacions I 1.1. Síndrome d'empelt 1.2. Infeccions precoces i tardanes 2. Complicacions II 2.1. Microangiopatía 2.2. Respiratòries: Pneumònia idiopàtica, hemorràgia difusa alveolar 2.3. Recaiguda: opcions terapèutiques 3. Complicacions III 3.1. Síndrome d'obstrucció sinusoidal 3.2. Cistitis hemorràgica 4. Malaltia empelte contra hoste agut 4.1. Agut 4.2. Crònic 5. Aspectes pediàtrics i adolescents: complicacions i EICH [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23722570 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Procés del trasplantament: seguiment i seguiment a llarg termini. Cures pal·liatives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Procés del trasplantament: seguiment i seguiment a llarg termini. Cures pal·liatives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 9. Seguiment i seguiment a llarg termini. 1.1. Complicacions: Complicacions gastrointestinals, nutricionals, neurològiques, genitourinàries, endocrines, cardíaques, dermatològiques 1.2. Seqüeles del llarg termini 1.3. Recomanacions 1.4. Qualitat de vida 1.5. Volta a la vida normalitzada 10. Aspectes pediàtrics i adolescents. 11. Aspectes psicològics i socials. 12. Cures pal·liatives [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 9. Seguiment i seguiment a llarg termini. 1.1. Complicacions: Complicacions gastrointestinals, nutricionals, neurològiques, genitourinàries, endocrines, cardíaques, dermatològiques 1.2. Seqüeles del llarg termini 1.3. Recomanacions 1.4. Qualitat de vida 1.5. Volta a la vida normalitzada 10. Aspectes pediàtrics i adolescents. 11. Aspectes psicològics i socials. 12. Cures pal·liatives [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp367753 [NOMBRE_PERSONA] => Anna [APELLIDOS] => Barata Badielia [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Moffitt Cancer Center [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp367731 [NOMBRE_PERSONA] => Laura Cristina [APELLIDOS] => Bibiloni Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario Son Espases , Palma de Mallorca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp368816 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Blanquer Blanquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => uni65166 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Corchón Arreche [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M5681 [EMAIL_FACULTAD] => silcora@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp410115 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Delgado Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grado en Enfermería [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp367740 [NOMBRE_PERSONA] => Ariadna [APELLIDOS] => Doménech Bachiller [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp368915 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Gallego Miralles [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp367741 [NOMBRE_PERSONA] => Iria [APELLIDOS] => González Álvarez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp441831 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => González Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Diplomatura en Enfermería [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp441830 [NOMBRE_PERSONA] => Lidia [APELLIDOS] => Hurtado Ortega [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grado en Enfermería [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp367755 [NOMBRE_PERSONA] => Mi [APELLIDOS] => Kwon [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Sección Clínica -Servicio de Hematología Hospital Gral. Univ. Gregorio Marañon [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp367728 [NOMBRE_PERSONA] => Lucía [APELLIDOS] => López Corral [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínico Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp367754 [NOMBRE_PERSONA] => María de las Mercedes [APELLIDOS] => Montoro Lorite [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp367729 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Muñoz Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp352347 [NOMBRE_PERSONA] => Ariadna [APELLIDOS] => Pérez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Clínico Universitario de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp138208 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Piñana Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo. Servicio de Hematologia. Hospital Clinico Universitario. Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp367752 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Luisa [APELLIDOS] => Prada Jáimez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp367733 [NOMBRE_PERSONA] => Francisco Xosé [APELLIDOS] => Román Losada [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp367735 [NOMBRE_PERSONA] => Laura María [APELLIDOS] => Romero García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp367705 [NOMBRE_PERSONA] => María Julia [APELLIDOS] => Ruiz Pato [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp379316 [NOMBRE_PERSONA] => Isabel [APELLIDOS] => Salcedo de Diego [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Enfemera [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp138191 [NOMBRE_PERSONA] => Fermín [APELLIDOS] => Sánchez-Guijo Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp51807 [NOMBRE_PERSONA] => María Eugenia Pilar [APELLIDOS] => Trigoso Arjona [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp138198 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Valcárcel Ferrerías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Vall d'Hebron, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp138206 [NOMBRE_PERSONA] => Mª Lourdes [APELLIDOS] => Vázquez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni65166 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Corchón Arreche [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Infermeria. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado/a Doctor/a [NPI] => M5681 [EMAIL_FACULTAD] => silcora@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp367705 [NOMBRE_PERSONA] => María Julia [APELLIDOS] => Ruiz Pato [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització d'Infermeria en Trasplantament de Progenitors Hematopoètics (TPH)


Direcció

Organitzador: Departament d'Infermeria

Direcció: Silvia Corchón Arreche. Contratado/a Doctor/a. Departament d'Infermeria. Universitat de València.
María Julia Ruiz Pato. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò