3a Edició - Codi 22722550

Array ( [CODIGO] => 22722550 [EDICION] => 3 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Finalizado [MATRICULA] => 200 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 33.00 [FECHA_INICIO] => 12/04/2023 [FECHA_FIN] => 07/07/2023 [LUGAR] => Online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Medicina [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 31/03/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria - SEFH [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Natalia [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Molada Peréz [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => natalia.molada@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 0 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Diploma d'Especialització en Teràpies CAR-T per a Farmacèutics Hospitalaris i Hematòlegs [TITULACION] => Diploma d'Especialització [HORARIO] => Dimecres de 16 a 18h [REQUISITOS_TITULACION] => Título dirigido a farmacéuticos especialistas en farmacia hospitalaria, hematólogos y pediatras que tengan conocimientos clínicos básicos en el ámbito de las terapias celulares que quieran adquirir las competencias para manejo de terapias con CAR-T. Se valorará que trabajen en hospitales acreditados por el SNS para terapia con células CAR-T o en hospitales donde se realiza seguimiento de pacientes tratados con terapia con CAR-T. Requisitos específicos para poder acceder al curso. Junto a las titulaciones oficiales de acceso se valorarán de forma conjunta los siguientes aspectos: - Trabajar en el campo de las terapias celulares en Centros designados para terapias CAR-T comerciales dentro del SNS o participar en ensayos clínicos con células CAR-T, evaluado sobre la base del curriculum vitae. (10 puntos) - Trabajar como facultativo implicado en el seguimiento de los pacientes que han recibido tratamiento con CAR-T en Centros NO designados para el uso de terapias CAR-T. (5 puntos) - Ser socio de la SEHH o la SEFH de al menos 1 año de antigüedad en el momento de la fecha límite para realizar la preinscripción. (5 puntos) - Trabajar como facultativo en otras áreas pero con interés en las terapias CAR-T. (2 puntos) - Médicos y farmacéuticos residentes de 3º-4º años. (1 punto) [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => Formar a professionals de la salut en els diferents aspectes del procés assistencial del tractament amb teràpies CAR-T, des de la selecció dels pacients a la infusió dels medicaments CAR-T, així com el seguiment clínic i l'avaluació dels resultats en salut. Competències que desenvoluparà l'alumne: - Aprendre els conceptes bàsics de teràpia cel·lular amb CAR-T, el marc regulador i les condicions d'utilització dins del SNS. - Adquirir coneixement i habilitats per als procediments tècnics necessaris per a garantir que l'obtenció de la mostra per a la fabricació així com la manipulació del medicament CAR-T una vegada elaborat es realitzen amb garanties - Ser capaç d'establir criteris de selecció i avaluació als pacients candidats a teràpia CAR-T. - Saber detectar i desenvolupar protocols de maneig dels efectes secundaris de les teràpies CAR-T i farmacovigilància. - Establir indicadors i mesurament de resultats en salut en la pràctica clínica. - Familiaritzar-se amb el registre de les variables clíniques en el EBMT Cellular Therapy Registry i VALTERMED, a més d'aspectes reglamentaris. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => En línia i estudi de l'alumne [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Diploma d'especialització que pretén una formació específica en l'àrea biològica o clínica d'especialistes en Hematologia, Farmacèutics Hospitalaris i altres professionals de la salut relacionats amb l'atenció mèdica de pacients que requereixen teràpia cel·lular amb cèl·lules CAR , que puga facilitar la seua incorporació a centres que administren, referisquen o facen el seguiment d'aquesta mena de pacients. La formació inclourà els diferents aspectes del procés assistencial del tractament amb teràpies CAR-T, des de la selecció dels pacients a la infusió dels medicaments CAR-T, així com el seguiment clínic i l'avaluació dels resultats en salut. [CRITERIO_ADMISION] => [CRITERIO_ADMISION2] => [CRITERIO_ADMISION3] => [FORMACION_APRENDIZAJE] => [FORMACION_APRENDIZAJE2] => [FORMACION_APRENDIZAJE3] => [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Introducció a la teràpia CAR-T: un medicament viu [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Introducció a la teràpia CAR-T: un medicament viu [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1.1. Principis generals de la immunoteràpia cel·lular adoptiva. El trasplantament de progenitors hematopoètics. Teràpia cel·lular en Hematologia. 1.2. Immunoteràpia cel·lular antitumoral. Bases del reconeixement immunològic i mecanismes de fuita. Dianes antigèniques en neoplàsies de limfòcits B. Tècniques de teràpia gènica per a la modulació de la resposta immune. 1.3. Reptes i necessitats de la Farmàcia Hospitalària davant les teràpies CAR-T. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1.1. Principis generals de la immunoteràpia cel·lular adoptiva. El trasplantament de progenitors hematopoètics. Teràpia cel·lular en Hematologia. 1.2. Immunoteràpia cel·lular antitumoral. Bases del reconeixement immunològic i mecanismes de fuita. Dianes antigèniques en neoplàsies de limfòcits B. Tècniques de teràpia gènica per a la modulació de la resposta immune. 1.3. Reptes i necessitats de la Farmàcia Hospitalària davant les teràpies CAR-T. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Normativa i acreditacions d'unitats CAR-T [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Normativa i acreditacions d'unitats CAR-T [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 2.1. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació industrial. 2.2. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial. 2.3. Normativa: Acreditació d'Unitats Clíniques. FACT-JACIE-CAT-ONC, estàndard FACT per a cèl·lules efectors immunes. 2.4. Procés de designació de centres per a la utilització de CAR-T. Criteris i estàndards per a l'administració de CAR-T en l'SNS. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 2.1. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació industrial. 2.2. Normativa: Autorització de medicaments de teràpia avançada de fabricació no industrial. 2.3. Normativa: Acreditació d'Unitats Clíniques. FACT-JACIE-CAT-ONC, estàndard FACT per a cèl·lules efectors immunes. 2.4. Procés de designació de centres per a la utilització de CAR-T. Criteris i estàndards per a l'administració de CAR-T en l'SNS. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Indicacions de CAR-T i avaluació del pacient [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Indicacions de CAR-T i avaluació del pacient [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 3.1.Resultats dels medicaments CAR-T en el xiquet, adolescent i adult jove amb leucèmia aguda linfoblástica. 3.2. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb limfoma de cèl·lules B agressiu. 3.3. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb mieloma múltiple. 3.4. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb leucèmia aguda linfoblàstica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 3.1.Resultats dels medicaments CAR-T en el xiquet, adolescent i adult jove amb leucèmia aguda linfoblástica. 3.2. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb limfoma de cèl·lules B agressiu. 3.3. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb mieloma múltiple. 3.4. Resultats dels medicaments CAR-T en pacients adults amb leucèmia aguda linfoblàstica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Via clínica CAR-T. Responsabilitats tècniques i administratives [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Via clínica CAR-T. Responsabilitats tècniques i administratives [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4.1. Selecció racional del pacient per a rebre CAR-T 4.2. Procediment per a la valoració de sol·licituds pel grup d'experts del Sistema Nacional de Salut i derivació de pacient. 4.3. Valoració, planificació d'afèresi de limfòcits i enviament del producte d'afèresi. Traçabilitat del producte d'afèresi. Aspectes de qualitat en la teràpia cel·lular. 4.4. Recepció, l'emmagatzematge, dispensació i infusió del medicament CAR-T: responsabilitats tècniques i administratives dels diferents [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4.1. Selecció racional del pacient per a rebre CAR-T 4.2. Procediment per a la valoració de sol·licituds pel grup d'experts del Sistema Nacional de Salut i derivació de pacient. 4.3. Valoració, planificació d'afèresi de limfòcits i enviament del producte d'afèresi. Traçabilitat del producte d'afèresi. Aspectes de qualitat en la teràpia cel·lular. 4.4. Recepció, l'emmagatzematge, dispensació i infusió del medicament CAR-T: responsabilitats tècniques i administratives dels diferents [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Seguiment i toxicitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Seguiment i toxicitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 5.1. Síndrome de liberació de citoquines: gradació actual i recomanacions per al maneig del pacient. 5.2. Avanços en el tractament del ICANS (immune efector cell-associated neurotoxicity syndrome) 5.3. Atres complicacions a cort i llarg plao: aplàsia, infeccions, síndrome d'activació macrofàgica. 5.4. Fallada en el tractament amb el medicament CAR-T: mecanismes de resistència i recaiguda [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 5.1. Síndrome de liberació de citoquines: gradació actual i recomanacions per al maneig del pacient. 5.2. Avanços en el tractament del ICANS (immune efector cell-associated neurotoxicity syndrome) 5.3. Atres complicacions a cort i llarg plao: aplàsia, infeccions, síndrome d'activació macrofàgica. 5.4. Fallada en el tractament amb el medicament CAR-T: mecanismes de resistència i recaiguda [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Registre i avaluació del medicament [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Registre i avaluació del medicament [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 6.1. Seguiment a llarg plaç i farmacovigilància dels medicaments CAR-T 6.2. Registre i avaluació de teràpies CAR-T en el EBMT Cellular Therapy Registry i altres registres nacionals/RWE 6.3. Registre i avaluació de teràpies CAR-T mitjançant VALTERMED. 6.4. Criteris de finançament dels medicaments CAR-T segons les indicacions. Sistema de reembossament. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 6.1. Seguiment a llarg plaç i farmacovigilància dels medicaments CAR-T 6.2. Registre i avaluació de teràpies CAR-T en el EBMT Cellular Therapy Registry i altres registres nacionals/RWE 6.3. Registre i avaluació de teràpies CAR-T mitjançant VALTERMED. 6.4. Criteris de finançament dels medicaments CAR-T segons les indicacions. Sistema de reembossament. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22722550 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Novetats en investigació i perspectives de futur [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Novetats en investigació i perspectives de futur [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 7.1. Medicaments CAR-T de tercera i quarta generació. Noves estratègies en la producció de CAR-T. 7.2. Medicaments CAR-T en tumors sòlids. 7.3. Recerca i desenvolupament clínic de teràpies CAR-T en altres malalties neoplàsiques. 7.4. Models innovadors d'accés a medicaments CAR-T i altres teràpies avançades. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 7.1. Medicaments CAR-T de tercera i quarta generació. Noves estratègies en la producció de CAR-T. 7.2. Medicaments CAR-T en tumors sòlids. 7.3. Recerca i desenvolupament clínic de teràpies CAR-T en altres malalties neoplàsiques. 7.4. Models innovadors d'accés a medicaments CAR-T i altres teràpies avançades. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp20400 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina [APELLIDOS] => Arbona Castaño [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp138197 [NOMBRE_PERSONA] => Pere [APELLIDOS] => Barba Suñol [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Vall d'Hebron [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp368816 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel [APELLIDOS] => Blanquer Blanquer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp368830 [NOMBRE_PERSONA] => Ana Carolina [APELLIDOS] => Caballero González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematóloga. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp400055 [NOMBRE_PERSONA] => Teresa [APELLIDOS] => Caballero Velázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp17499 [NOMBRE_PERSONA] => Miguel Ángel [APELLIDOS] => Calleja Hernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Farmacia. Hospital Vírgen Macarena de Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp45098 [NOMBRE_PERSONA] => María Josep [APELLIDOS] => Carreras Soler [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe clínico de la Unidad de Farmacia Oncológica. Hospital Universitario Vall d¿Hebrón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp368820 [NOMBRE_PERSONA] => Albert [APELLIDOS] => Catalá Temprano [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo pediatra. Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp17788 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Clopés Estela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Adjunta a la Dirección. Institut Català d'Oncologia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp138218 [NOMBRE_PERSONA] => Julio [APELLIDOS] => Delgado González [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo Institut Hemato-Oncológico. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp48795 [NOMBRE_PERSONA] => María Sacramento [APELLIDOS] => Díaz Carrasco [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista de Área. Servicio de Farmacia . Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp368826 [NOMBRE_PERSONA] => Vicente [APELLIDOS] => Escudero Vilaplana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutico especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital General Universitario Gregorio Marañón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp368835 [NOMBRE_PERSONA] => Sandra [APELLIDOS] => Flores Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio Farmacia Hospitalaria. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp368836 [NOMBRE_PERSONA] => Ramón [APELLIDOS] => García Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => emp368845 [NOMBRE_PERSONA] => Sonia [APELLIDOS] => Guedan Carrió [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica investigadora. Institut d'Investigació Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp400054 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Hernani Morales [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp368818 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Jiménez Cabrera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Licenciatura en Farmacia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp368843 [NOMBRE_PERSONA] => Manel [APELLIDOS] => Juan Otero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Sección de Inmunoterapia. Hospital Clínic de Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => emp367755 [NOMBRE_PERSONA] => Mi [APELLIDOS] => Kwon [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefa de Sección Clínica -Servicio de Hematología Hospital Gral. Univ. Gregorio Marañon [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp378714 [NOMBRE_PERSONA] => Miriam [APELLIDOS] => López Parra [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp368817 [NOMBRE_PERSONA] => Ana [APELLIDOS] => Lozano Blázquez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Directora Unidad de Gestión Clínica de Farmacia Hospital. Hospital Universitario Central de Asturias - HUCA [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => emp378753 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Marcos Rodríguez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => emp368829 [NOMBRE_PERSONA] => Lorena [APELLIDOS] => Martín Aguilar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Neuróloga. Servicio de Neurología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp368847 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Jesús [APELLIDOS] => Martín Liberal [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Oncólogo médico. Servicio de Oncología Médica. Hospital Duran i Reynals [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp368834 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Martín Prado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [25] => Array ( [DNI] => emp376707 [NOMBRE_PERSONA] => Nuria [APELLIDOS] => Martínez Cibrian [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico Adjunto. Servicio Hematologia. Hospital Virgen del Rocío. Sevilla [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [26] => Array ( [DNI] => emp387688 [NOMBRE_PERSONA] => Joaquín [APELLIDOS] => Martínez López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [27] => Array ( [DNI] => emp445970 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Eduardo [APELLIDOS] => Megías Vericat [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Farmacia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [28] => Array ( [DNI] => emp368815 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Moraleda Jiménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [29] => Array ( [DNI] => emp17502 [NOMBRE_PERSONA] => María Estela [APELLIDOS] => Moreno Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia Hospitalaria. Hospital de Santa Creu i Sant Pau [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [30] => Array ( [DNI] => emp368850 [NOMBRE_PERSONA] => Carmen [APELLIDOS] => Muñoz Sánchez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacèutica Adjunta. Servei de Farmàcia ICO Hospitalet [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [31] => Array ( [DNI] => emp400053 [NOMBRE_PERSONA] => Valentín [APELLIDOS] => Ortiz Maldonado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Medicina [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [32] => Array ( [DNI] => emp138225 [NOMBRE_PERSONA] => Antonio [APELLIDOS] => Pérez Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Hemato-oncología pediátrica. Hospital Universitario La Paz [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [33] => Array ( [DNI] => emp368838 [NOMBRE_PERSONA] => María Antonia [APELLIDOS] => Pérez Moreno [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [34] => Array ( [DNI] => emp138212 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Pérez Simón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Sercicio de Hematología y Hemoterapia. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [35] => Array ( [DNI] => uni15259 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Poveda Andrés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Farmacologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado/a Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => I4079 [EMAIL_FACULTAD] => jopoan@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [36] => Array ( [DNI] => emp378893 [NOMBRE_PERSONA] => Felipe [APELLIDOS] => Prósper Cardoso [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Co-director del Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Clínica Universitaria de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [37] => Array ( [DNI] => emp368831 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Reguera Ortega [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hematólogo. Servicio de Hematología y Hemoterapia. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [38] => Array ( [DNI] => emp376917 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => Revuelta Herrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Farmacia. Hospital General Universitario Gregorio Marañón [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [39] => Array ( [DNI] => emp368846 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Ribera Santasusana [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Hematología Clínica. Hospital Universitario Germans Trias i Pujol [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [40] => Array ( [DNI] => emp368819 [NOMBRE_PERSONA] => Susana [APELLIDOS] => Rives Solà [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Unidad de Hematología Pediátrica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [41] => Array ( [DNI] => uni66447 [NOMBRE_PERSONA] => Paula [APELLIDOS] => Rodríguez Otero [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesora Clínica Asociada de la Universidad de Navarra [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [42] => Array ( [DNI] => emp376878 [NOMBRE_PERSONA] => María José [APELLIDOS] => Ruiz Caldes [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [43] => Array ( [DNI] => emp138191 [NOMBRE_PERSONA] => Fermín [APELLIDOS] => Sánchez-Guijo Martín [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Universitario de Salamanca [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [44] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [45] => Array ( [DNI] => emp368851 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Soler Rotllant [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaira. Hospital Duran i Reynals [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [46] => Array ( [DNI] => emp368848 [NOMBRE_PERSONA] => Ana María [APELLIDOS] => Sureda Balari [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe del Servicio de Hematología Clínica. Hospital Duran i Reynals [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [47] => Array ( [DNI] => uni41606 [NOMBRE_PERSONA] => Alvaro [APELLIDOS] => Urbano Ispizua [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Director del Instituto Hemato-Oncológico. Hospital Clínic. Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [48] => Array ( [DNI] => emp138198 [NOMBRE_PERSONA] => David [APELLIDOS] => Valcárcel Ferrerías [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Hospital Vall d'Hebron, Barcelona [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [49] => Array ( [DNI] => emp368839 [NOMBRE_PERSONA] => María Dolores [APELLIDOS] => Vega Coca [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Farmacéutica especialista. Servicio de Farmacia. UGC - Hospital Vírgen del Rocío - FISEVI [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [50] => Array ( [DNI] => emp367473 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Vinent Genestar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de la Unidad de Farmacia Oncológica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp367473 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Luis [APELLIDOS] => Vinent Genestar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de la Unidad de Farmacia Oncológica. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Diploma d'Especialització en Teràpies CAR-T per a Farmacèutics Hospitalaris i Hematòlegs


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Diploma d'Especialització

Nombre de crèdits: 33.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 31/03/2023

Data inici: Abril 2023

Data fi: Juliol 2023

Matrícula: 200 € (import preu públic)

Modalitat: On-line

Patrocinador:

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria - SEFH

Lloc d'impartició: Online

Horari: Dimecres de 16 a 18h

Més informació

Objectius del curs

Formar a professionals de la salut en els diferents aspectes del procés assistencial del tractament amb teràpies CAR-T, des de la selecció dels pacients a la infusió dels medicaments CAR-T, així com el seguiment clínic i l'avaluació dels resultats en salut.
Competències que desenvoluparà l'alumne:
- Aprendre els conceptes bàsics de teràpia cel·lular amb CAR-T, el marc regulador i les condicions d'utilització dins del SNS.

Leer más

Objectius professionals

Diploma d'especialització que pretén una formació específica en l'àrea biològica o clínica d'especialistes en Hematologia, Farmacèutics Hospitalaris i altres professionals de la salut relacionats amb l'atenció mèdica de pacients que requereixen teràpia cel·lular amb cèl·lules CAR , que puga facilitar la seua incorporació a centres que administren, referisquen o facen el seguiment d'aquesta mena de pacients. La formació inclourà els diferents aspectes del procés assistencial del tractament amb teràpies CAR-T, des de la selecció dels pacients a la infusió dels medicaments CAR-T, així com el seguiment clínic i l'avaluació dels resultats en salut.

Solicita información

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.

FAQS
 
Imprimir la informaciò