23a Edició - Codi 23711150

Array ( [CODIGO] => 23711150 [EDICION] => 23 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 4500 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 26/10/2023 [FECHA_FIN] => 15/06/2025 [LUGAR] => Fundación Universidad-Empresa [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Fisioteràpia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 15/09/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => Presencial [TIPO_DOCENCIA_1] => 2 [TIPO_DOCENCIA_2] => Semipresencial [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 0 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 35 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => osteopatia [GESTOR_NOMBRE] => Nanda [GESTOR_APELLIDOS] => Requena Ortiz [GESTOR_EMAIL] => nanda.requena@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Juan Carlos [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Platero Andrés [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => juan.c.platero@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 0 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [PUBLICAR_WEB] => 1 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Teràpia Manual: Raonament Clínic, Exercici Terapèutic i Dolor [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => La docència tindrà lloc de dijous a dissabte: " Dijous de matí: presencial de 9.00 a 14.00 en locals ADEIT. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA " Dijous tardes: de 15.30 a 20.00 presencial en Facultat de Fisioteràpia " Divendres: presencial de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.00 en Facultat de Fisioteràpia " Dissabte presencial de 9.00 a 15.00 en Facultat de Fisioteràpia " Dissabte presencial de 16.00 a 20.00 en Facultat de Fisioteràpia. 20 seminaris al llarg de 2 anys (10 seminaris a l'any). Dels quals en quatre (2 en primer curs i 2 en segon curs) hi haurà docència el dissabte a la vesprada. S'informaran les dates a l'inici de curs., 26, 27 i 28 Octubre 16, 17 i 18 Novembre 30 Novembre i 1, 2 de Desembre 18, 19, 20 Gener 8, 9 i 10 Febrer 7, 8 i 9 Març 11, 12 i 13 Abril 9, 10 i 11 Maig 30, 31 Maig i 1 Juny 13, 14 i 15 Juny [REQUISITOS_TITULACION] => Diplomats i Graduats en Fisioteràpia [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => L'objectiu final és fomentar el paper del fisioterapeuta com a clínic, i no sols com a terapeuta, capaç d'assumir una plena responsabilitat enfront del pacient i afrontar amb èxit el tractament d'aquelles patologies tributàries de la seua actuació. Per a això, es combina l'aprenentatge pràctic de diferents abordatges en teràpia manual i l'exercici terapèutic, amb l'estudi de la semiologia i els aspectes més rellevants de les síndromes clíniques amb els quals s'enfronta habitualment el fisioterapeuta. Així, l'alumne adquireix habilitats en la interpretació de les diferents síndromes clíniques mitjançant l'estudi de la Patologia i Semiologia, així com de les tècniques de Diagnòstic, Mobilització, Manipulació i Tractament Actiu de les articulacions perifèriques i la Columna Vertebral. S'estudia a més l'abordatge de patologia Múscul-Tendinosa, les Síndromes d'Atrapament Nerviós, o del Sistema Vestibular. Així mateix s'introdueix a l'alumne en els nous avanços en la Neurofisiologia del Dolor perquè siga capaç d'interpretar situacions clíniques complexes. Per a permetre l'aprofitament immediat d'aquestes tècniques en la pràctica clínica, s'inclouen en el programa coneixements referents al procés de raonament clínic, que l'ajudaran el fisioterapeuta a assegurar-se que les decisions clíniques i les accions empreses són les adequades a la situació clínica del pacient. En resum, l'objectiu és aconseguir l'excel·lència en la pràctica clínica en termes de diagnòstic i tractament basat en un coneixement profund de la: patologia i els mecanismes del dolor de les lesions musculoesquelètica per a poder dur a terme un bon procés de raonament clínic basat en l'evidència científica i sempre des d'una perspectiva biopsicosocial [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia del Màster consisteix en seminaris de 25 o 30 hores lectives on s'imparteixen 5 o 10 hores de teoria i 15 o 20 hores de classe teoricopràctica. Es faciliten lectures prèvies, material docent i material complementari al seminari, així com lectures recomanades. Per a poder aprovar l'avaluació contínua i poder presentar-se als exàmens finals l'alumne ha d'assistir almenys al 80% de les classes. Cada seminari es fa una breu avaluació que consistirà en la nota de l'avaluació contínua que suposarà un 20% de la nota de les assignatures. L'avaluació al final de cada curs consta d'una examen teòric de cada assignatura que suposa el 60% de la nota de l'assignatura. També constarà d'un examen pràctic que suposarà un 20% de la nota de les assignatures. Totes les parts han de ser aprovades per a poder fer mitjana. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Donat l'enfocament clínic, aquest màster capacita per a establir diagnòstic i maneig del pacient en centres dedicats a dolor musculoesquelètic, com ara clíniques privades, centres de mútues laborals, gimnasos de rehabilitació en hospitals, centres esportius o assistència domiciliària. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2023/2024 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Raonament Clínic i Exercici Terapèutic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Raonament Clínic i Exercici Terapèutic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1 RAONAMENT CLÍNIC 1.1. Tasques centrals del treball clínic 1.2. Classificació Internacional de Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut(CIF) de l'OMS 1.3. Guies de Raonament Clínic a. Categories d'Hipòtesis b. Identificació Síndromes i Presentacions Clíniques c. Patrons d'Innervació d. Nous Paradigmes del Dolor 1.4. Concepte de raonament clínic. Raonament hipotètic deductiu yheurístico. a. Raonament diagnostique: b. Sistema 1: raonament anticipat o heurístic c. Siatema 2: raonament hipotètic deductiu d. Raonament Narrataivo i interpretatiu e. Raonament ètic 1.5. Avaluació del pacient. Desenvolupament de l'anamnesi del pacient. Pràctiques amb casos clínics reals. a. Principis de l'examen subjectiu i de l'anamnesi b. Principis de l'examen objectivo i de l'exploració física 1.6. Estudi de patrons d'innervació. a. Patrons d'innervació i identificació de la font nociceptivaperifèrica b. El fenomen del dolor referit i. Dolor referit articular ii. Dolor referit muscular iii. Dolor referit visceral 1.7. Mecanismes del dolor osteoarticular i neuropàtic Tipus de dolor i sudiferenciación a. Dolor somàtic b. Dolor isquèmic c. Dolor visceral 2 DOLOR MUSCULAR I LESIÓ MUSCULAR 2.1. Estructura i fisiologia muscular a. Organització muscular b. Fisiologia de la contracció 2.2. Lesió muscular aguda a. Patofisiología de la lesió muscular aguda b. Classificació c. Factors pronòstics d. Casos clínics e. Complicacions i. Miositis osificante 2.3. Lesió muscular induïda per esforç a. Dolor muscular d'aparició tardana b. Síndrome compartimental d'esforç c. Casos clínics d. Complicacions i. Síndrome compartimental agut ii. Rabdomiolisis 3. TENDINOPATÍA I DOLOR TENDINÓS 3.1. Model conceptual 3.2. Concepte de caraga i capacitat de càrrega 3.3. Exercici terapèutic en tendinopatías 3.4. Tendinopatías del membre inferior a. Patel·lar b. Aquílea c. [DESCRIPCION2] => Síndrome trocantérico 3.5. Tendinopatías del membre superior a. Epicondilalgia 4. NEURODINÁMICA CLÍNICA: 4.1. Neurodinámica: Marc conceptual. 4.2. Concepte de neurodinámica a. Mecànica i Interfase b. Patomecánica neural c. Mecanismes neurodinámicos d. Adaptació del sistema nerviós al moviment 4.3. Tècniques d'avaluació. Test neurodinámicos 4.4. Tècniques de tractament. 4.5. Concepte de neurodinámica i tensió neural advers a. Elements Conjuntius del SNP b. Organització fascicular del nervi perifèric c. El neuroeje 4.6. La neurodinámica i el dolor. Dolor disestésico i dolortroncular. 4.7. Origen dels símptomes: a. Processos intraneurales Patofisiología b. Processos extraneurales Patomecánica 4.8. Neurodinámica: Exploració Física i Principis de Tractament 4.9. Ús clínic dels test bàsics 4.10. Tècnica de lliscament 4.11. Tècnica de tensió 4.12. Precaucions i contraindicacions en l'avaluació i tractament 4.13. Avaluació neurodinámica del membre superior. 4.14. Avaluació neurodinámica del membre inferior. 4.15. Avaluació neurodinámica dels teixits neuromeníngeos. [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1 RAONAMENT CLÍNIC 1.1. Tasques centrals del treball clínic 1.2. Classificació Internacional de Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut(CIF) de l'OMS 1.3. Guies de Raonament Clínic a. Categories d'Hipòtesis b. Identificació Síndromes i Presentacions Clíniques c. Patrons d'Innervació d. Nous Paradigmes del Dolor 1.4. Concepte de raonament clínic. Raonament hipotètic deductiu yheurístico. a. Raonament diagnostique: b. Sistema 1: raonament anticipat o heurístic c. Siatema 2: raonament hipotètic deductiu d. Raonament Narrataivo i interpretatiu e. Raonament ètic 1.5. Avaluació del pacient. Desenvolupament de l'anamnesi del pacient. Pràctiques amb casos clínics reals. a. Principis de l'examen subjectiu i de l'anamnesi b. Principis de l'examen objectivo i de l'exploració física 1.6. Estudi de patrons d'innervació. a. Patrons d'innervació i identificació de la font nociceptivaperifèrica b. El fenomen del dolor referit i. Dolor referit articular ii. Dolor referit muscular iii. Dolor referit visceral 1.7. Mecanismes del dolor osteoarticular i neuropàtic Tipus de dolor i sudiferenciación a. Dolor somàtic b. Dolor isquèmic c. Dolor visceral 2 DOLOR MUSCULAR I LESIÓ MUSCULAR 2.1. Estructura i fisiologia muscular a. Organització muscular b. Fisiologia de la contracció 2.2. Lesió muscular aguda a. Patofisiología de la lesió muscular aguda b. Classificació c. Factors pronòstics d. Casos clínics e. Complicacions i. Miositis osificante 2.3. Lesió muscular induïda per esforç a. Dolor muscular d'aparició tardana b. Síndrome compartimental d'esforç c. Casos clínics d. Complicacions i. Síndrome compartimental agut ii. Rabdomiolisis 3. TENDINOPATÍA I DOLOR TENDINÓS 3.1. Model conceptual 3.2. Concepte de caraga i capacitat de càrrega 3.3. Exercici terapèutic en tendinopatías 3.4. Tendinopatías del membre inferior a. Patel·lar b. Aquílea c. [DESCRIPCION2_VAL] => Síndrome trocantérico 3.5. Tendinopatías del membre superior a. Epicondilalgia 4. NEURODINÁMICA CLÍNICA: 4.1. Neurodinámica: Marc conceptual. 4.2. Concepte de neurodinámica a. Mecànica i Interfase b. Patomecánica neural c. Mecanismes neurodinámicos d. Adaptació del sistema nerviós al moviment 4.3. Tècniques d'avaluació. Test neurodinámicos 4.4. Tècniques de tractament. 4.5. Concepte de neurodinámica i tensió neural advers a. Elements Conjuntius del SNP b. Organització fascicular del nervi perifèric c. El neuroeje 4.6. La neurodinámica i el dolor. Dolor disestésico i dolortroncular. 4.7. Origen dels símptomes: a. Processos intraneurales Patofisiología b. Processos extraneurales Patomecánica 4.8. Neurodinámica: Exploració Física i Principis de Tractament 4.9. Ús clínic dels test bàsics 4.10. Tècnica de lliscament 4.11. Tècnica de tensió 4.12. Precaucions i contraindicacions en l'avaluació i tractament 4.13. Avaluació neurodinámica del membre superior. 4.14. Avaluació neurodinámica del membre inferior. 4.15. Avaluació neurodinámica dels teixits neuromeníngeos. [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Membre Inferior i Columna: Semiologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Membre Inferior i Columna: Semiologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. SEMIOLOGIA DEL MEMBRE INFERIOR 1.- ARTICULACIÓ COXOFEMORAL 1.1. Conceptes anatòmics generals. 1.2. Patologies més freqüents en l'edat pediàtrica. 1.3 Patologies pròpies de l'edat adulta 1.4. Valoració de la mobilitat del maluc. 1.5. Proves funcionals 2. ARTICULACION DEL GENOLL 2.1. Conceptes anatòmics generals. Patologia de la infància i de l'adolescència Patologia de l'edat adulta. Valoració del moviment del genoll. Estudi del líquid sinovial. Proves funcionals: Ròtula, Meniscos, Lligaments medial/lateral, Lligament creuat anterior, Lligament creuat posterior 3. ARTICULACIONS DEL TURMELL I PEU. 3.1. Conceptes anatòmics. Problemes del peu en la infància Problemes del peu de l'adult Valoració de la mobilitat del turmell i del retropie. 3.5.Proves funcionals 4. VALORACIÓ VASCULAR DEL MEMBRE INFERIOR 4.1. Conceptes anatòmics generals. 4.2. Valoració de punts dolorosos. 4.3. Proves funcionals 5. DOLORES REFERITS EN MEMBRE INFERIOR 5.1. Conceptes anatòmics 5.2. Estudis dels dermàtoms dels plexes lumbar i sacres 5.3. Prova de valoració del dolor en l'extremitat inferior 6. LESIONS DE PARTS BLANES EN LA EXTREMIDADINFERIOR 6.1. Conceptes anatòmics generals 6.2. Patologia tendinosa d'inserció 6.3. Patologia de les bursas 6.4 . Patologia muscular 6.5. La síndrome compartimental agut i crònic 2. SEMIOLOGIA D'AVALUACIÓ NEUROLÒGICA Avaluació neurològica bàsica. 3. TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES DE IMÁGEN a. Membre Inferior Anatomia per regions Rx TC RM [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. SEMIOLOGIA DEL MEMBRE INFERIOR 1.- ARTICULACIÓ COXOFEMORAL 1.1. Conceptes anatòmics generals. 1.2. Patologies més freqüents en l'edat pediàtrica. 1.3 Patologies pròpies de l'edat adulta 1.4. Valoració de la mobilitat del maluc. 1.5. Proves funcionals 2. ARTICULACION DEL GENOLL 2.1. Conceptes anatòmics generals. Patologia de la infància i de l'adolescència Patologia de l'edat adulta. Valoració del moviment del genoll. Estudi del líquid sinovial. Proves funcionals: Ròtula, Meniscos, Lligaments medial/lateral, Lligament creuat anterior, Lligament creuat posterior 3. ARTICULACIONS DEL TURMELL I PEU. 3.1. Conceptes anatòmics. Problemes del peu en la infància Problemes del peu de l'adult Valoració de la mobilitat del turmell i del retropie. 3.5.Proves funcionals 4. VALORACIÓ VASCULAR DEL MEMBRE INFERIOR 4.1. Conceptes anatòmics generals. 4.2. Valoració de punts dolorosos. 4.3. Proves funcionals 5. DOLORES REFERITS EN MEMBRE INFERIOR 5.1. Conceptes anatòmics 5.2. Estudis dels dermàtoms dels plexes lumbar i sacres 5.3. Prova de valoració del dolor en l'extremitat inferior 6. LESIONS DE PARTS BLANES EN LA EXTREMIDADINFERIOR 6.1. Conceptes anatòmics generals 6.2. Patologia tendinosa d'inserció 6.3. Patologia de les bursas 6.4 . Patologia muscular 6.5. La síndrome compartimental agut i crònic 2. SEMIOLOGIA D'AVALUACIÓ NEUROLÒGICA Avaluació neurològica bàsica. 3. TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES DE IMÁGEN a. Membre Inferior Anatomia per regions Rx TC RM [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Membre Inferior: Teràpia Manual Avançada i Aproximació Clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Membre Inferior: Teràpia Manual Avançada i Aproximació Clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A. Principis de la patomecánica articular . - Anàlisi articular per regions. - Tractament específic de la disfunció articular. B. Teràpia Manual dempeus i Turmell: Tècniques de mobilització ymanipulación. - Síndromes d'inestabilitat de turmell - Síndromes de impigement tibiotarsiano - Fasciïtis plantar - Metatarsalgias C. Teràpia Manual de Genoll: - Patomecánica de l'articulació. - Tècniques de mobilització, manipulació i alliberament compartimental. - Síndromes d'inestabilitat - Patologia degenerativa - Patologia meniscal D. Teràpia Manual de Maluc - Patologia i actualització de síndromes clíniques, exploració i tècniques manipulatives de tractament - Patologia degenerativa - Impigement femoroacetabular - Síndrome isquiofemoral [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => A. Principis de la patomecánica articular . - Anàlisi articular per regions. - Tractament específic de la disfunció articular. B. Teràpia Manual dempeus i Turmell: Tècniques de mobilització ymanipulación. - Síndromes d'inestabilitat de turmell - Síndromes de impigement tibiotarsiano - Fasciïtis plantar - Metatarsalgias C. Teràpia Manual de Genoll: - Patomecánica de l'articulació. - Tècniques de mobilització, manipulació i alliberament compartimental. - Síndromes d'inestabilitat - Patologia degenerativa - Patologia meniscal D. Teràpia Manual de Maluc - Patologia i actualització de síndromes clíniques, exploració i tècniques manipulatives de tractament - Patologia degenerativa - Impigement femoroacetabular - Síndrome isquiofemoral [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Columna Vertebral I: Teràpia Manual i Aproximació Clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Columna Vertebral I: Teràpia Manual i Aproximació Clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Teràpia Manual de la columna vertebral. Marc conceptual. 2. Columna Lumbar: Patologia de la columna lumbar, diagnòstic, avaluació i tècniques tractament. a. La columna lumbar: anatomia clínica, biomecànica i innervació b. Introduccióna els mecanismes del dolor lumbar c. Síndrome discogénico d. Radiculopatía lumbar discogénica e. Síndrome facetario f. Avaluació clínica del pacient amb dolor lumbar 3. Columna Toràcica a. Anatomíaclínica, biomecànica i innervació b. Disfuncions articulars dorsals i costals. c. Dolor referit toràcic 4. Columna Cervical: Aproximació clínica a les síndromes de la columna cervical, tècniques d'avaluació i tractament. a. Característiques de l'anatomia de la columna cervical b. Biomecànica clínica c. Dolor cervical classificació i. 1. Idiopàtic o inespecífic o dolor cervical mecànic ii. 2. Associat a fuetada cervical iii. 3. Radiculopatía cervical iv. Patrons de dolor de la columna cervical d. Síndromes clíniques de la columna cervical i. Síndrome discogénico ii. Síndrome facetario cervical e. Síndromes del congost toràcic i. 1. Síndrome neurogénico ii. 2. Síndrome arterial iii. 3. Síndrome venosa iv. 4. SDT No-específic o presumiblement neurogénico v. Clínica de la Síndrome del Congost Toràcic vaig veure. Exploració física vii. Tests de provocació 5. Tècniques de tractament de la columna vertebral: mobilització i manipulació vertebral. 6. Control Motor de la columna vertebral [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Teràpia Manual de la columna vertebral. Marc conceptual. 2. Columna Lumbar: Patologia de la columna lumbar, diagnòstic, avaluació i tècniques tractament. a. La columna lumbar: anatomia clínica, biomecànica i innervació b. Introduccióna els mecanismes del dolor lumbar c. Síndrome discogénico d. Radiculopatía lumbar discogénica e. Síndrome facetario f. Avaluació clínica del pacient amb dolor lumbar 3. Columna Toràcica a. Anatomíaclínica, biomecànica i innervació b. Disfuncions articulars dorsals i costals. c. Dolor referit toràcic 4. Columna Cervical: Aproximació clínica a les síndromes de la columna cervical, tècniques d'avaluació i tractament. a. Característiques de l'anatomia de la columna cervical b. Biomecànica clínica c. Dolor cervical classificació i. 1. Idiopàtic o inespecífic o dolor cervical mecànic ii. 2. Associat a fuetada cervical iii. 3. Radiculopatía cervical iv. Patrons de dolor de la columna cervical d. Síndromes clíniques de la columna cervical i. Síndrome discogénico ii. Síndrome facetario cervical e. Síndromes del congost toràcic i. 1. Síndrome neurogénico ii. 2. Síndrome arterial iii. 3. Síndrome venosa iv. 4. SDT No-específic o presumiblement neurogénico v. Clínica de la Síndrome del Congost Toràcic vaig veure. Exploració física vii. Tests de provocació 5. Tècniques de tractament de la columna vertebral: mobilització i manipulació vertebral. 6. Control Motor de la columna vertebral [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Metodologia de la Investigació [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Metodologia de la Investigació [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Sessió 1.- - Panorama general del procés d'investigació.- Característiques dels estudis en Ciències de la Salut. Característiques de la investigació terapèutica.- Fonts d'error en investigació - Conceptes generals d'Estadística. Estadística descriptiva.- Taules de freqüència - Cerca bibliogràfica utilitzant la xarxa de la Universitat de València Sessió 2.- - L'article científic. Disseny. Lectura crítica d'un article científic. Tipus d'articles en les Ciències de la Salut - Estadístics .- Representacions gràfiques - El full de càlcul en informàtica Sessió 3.- - Introducció a la Ciència. Nomenclatura bàsica. Consideracions ètiques: el codi Belmont - Estadística inferencial - Word avançat- Excel avançat Sessió 4.- - Caracterísrticas dels estudis en Ciències de la Salut. Estudis descriptius. Elaboració de proves estructurades i semiestructuradas - Tests estadístics - Càlculs estadístics en informàtica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Sessió 1.- - Panorama general del procés d'investigació.- Característiques dels estudis en Ciències de la Salut. Característiques de la investigació terapèutica.- Fonts d'error en investigació - Conceptes generals d'Estadística. Estadística descriptiva.- Taules de freqüència - Cerca bibliogràfica utilitzant la xarxa de la Universitat de València Sessió 2.- - L'article científic. Disseny. Lectura crítica d'un article científic. Tipus d'articles en les Ciències de la Salut - Estadístics .- Representacions gràfiques - El full de càlcul en informàtica Sessió 3.- - Introducció a la Ciència. Nomenclatura bàsica. Consideracions ètiques: el codi Belmont - Estadística inferencial - Word avançat- Excel avançat Sessió 4.- - Caracterísrticas dels estudis en Ciències de la Salut. Estudis descriptius. Elaboració de proves estructurades i semiestructuradas - Tests estadístics - Càlculs estadístics en informàtica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Dolor i Exercici Terapèutic [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Dolor i Exercici Terapèutic [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 4. NEURODINÁMICA CLÍNICA 4.1. Neurodinámica: Marc conceptual. 4.2. Concepte de neurodinámica a. Mecànica i Interfase b. Patomecánica neural c. Mecanismes neurodinámicos d. Adaptació del sistema nerviós al moviment 4.3. Tècniques d'avaluació. Test neurodinámicos 4.4. Tècniques de tractament. 4.5. Concepte de neurodinámica i tensió neural advers a. Elements Conjuntius del SNP b. Organització fascicular del nervi perifèric c. El neuroeje 4.6. La neurodinámica i el dolor. Dolor disestésico i dolortroncular. 4.7. Origen dels símptomes: a. Processos intraneurales Patofisiología b. Processos extraneurales Patomecánica 4.8. Neurodinámica: Exploració Física i Principis de Tractament 4.9. Ús clínic dels test bàsics 4.10. Tècnica de lliscament 4.11. Tècnica de tensió 4.12. Precaucions i contraindicacions en l'avaluació i tractament 4.13. Avaluació neurodinámica del membre superior. 4.14. Avaluació neurodinámica del membre inferior. 4.15. Avaluació neurodinámica dels teixits neuromeníngeos. 5 INTRODUCCIÓ ALS MECANISMES CENTRALS DEL DOLOR 5.1. El problema del dolor crònic Prevalença del dolor crònic Dolor crònic i model biomèdic Dolor i Nous Paradigmes Les dimensions del dolor Característiques del Dolor Crònic 5.2. Neurobiologia Bàsica Nociceptores Canales Iónicos Neurotransmissors Transmissió sináptica Fibres C i sensibilització perifèrica Neurones nociceptivas de 2n ordre Organització en l'asta posterior medul·lar: Làmines de Rexed Vies del Dolor Mecanismes supraespinales del dolor i la nocicepción 5.3. Dolor Crònic i Sensibilització Central Canvi en la sensibilitat de les neurones de segon ordre WDR i NS Nivells alterats de neurotransmissors Creació de noves sinapsis Canvis en els camps receptius Apoptosis de neurones inhibidores LTP i Wind-Up El dolor referit i la sensibilització central 5.4. Dolor i raonament clínic: El raonament clínic en el dolor: avaluació baseu [DESCRIPCION2] => a en els mecanismes Mecanismes del dolor: Dolor i patró d'innervació 5.5. El pacient amb dolor crònic complex Característiques Dificultats terapèutiques 5.6. Models Neurobiològics del Dolor La modulació central i la teoria del control de la comporta La modulació central i la teoria del processament paral·lel La modulació central i el concepte de neuromatriz Canvis Corticals en el Dolor Crònic Dolor com a Resposta multisistèmica: Concepte de alostasis El dolor crònic i resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i altres símptomes dehipersensibilidad sensorial Model de l'organisme madur 5.7. Aproximació biopsicosocial al dolor crònic El paradigma biopsicosocial Models Multidimensionals del Dolor Crònic Dolor i creences Dolor i emocions Dolor i conductes Dolor i entorn social 5.8. Identificar els pacients de risc de cronificació Factors associats amb la cronificació Banderes Grogues Desmedicalización del dolor 5.9. Identificació de Síndrome Dolor Crònic Complex Història Actual Comportament dels símptomes Diagnòstics Descartar Patologies i Banderes Roges Procediments mèdics o quirúrgics previs i actuals Estat d'ànim Qualitat del somni Tractament farmacològic actual Discapacitat 5.10. Aproximació al tractament del pacient amb dolor crònic complex Barreres psicològiques i socials en el tractament del dolor Objectius del tractament Programa tractament del pacient amb dolor crònic [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 4. NEURODINÁMICA CLÍNICA 4.1. Neurodinámica: Marc conceptual. 4.2. Concepte de neurodinámica a. Mecànica i Interfase b. Patomecánica neural c. Mecanismes neurodinámicos d. Adaptació del sistema nerviós al moviment 4.3. Tècniques d'avaluació. Test neurodinámicos 4.4. Tècniques de tractament. 4.5. Concepte de neurodinámica i tensió neural advers a. Elements Conjuntius del SNP b. Organització fascicular del nervi perifèric c. El neuroeje 4.6. La neurodinámica i el dolor. Dolor disestésico i dolortroncular. 4.7. Origen dels símptomes: a. Processos intraneurales Patofisiología b. Processos extraneurales Patomecánica 4.8. Neurodinámica: Exploració Física i Principis de Tractament 4.9. Ús clínic dels test bàsics 4.10. Tècnica de lliscament 4.11. Tècnica de tensió 4.12. Precaucions i contraindicacions en l'avaluació i tractament 4.13. Avaluació neurodinámica del membre superior. 4.14. Avaluació neurodinámica del membre inferior. 4.15. Avaluació neurodinámica dels teixits neuromeníngeos. 5 INTRODUCCIÓ ALS MECANISMES CENTRALS DEL DOLOR 5.1. El problema del dolor crònic Prevalença del dolor crònic Dolor crònic i model biomèdic Dolor i Nous Paradigmes Les dimensions del dolor Característiques del Dolor Crònic 5.2. Neurobiologia Bàsica Nociceptores Canales Iónicos Neurotransmissors Transmissió sináptica Fibres C i sensibilització perifèrica Neurones nociceptivas de 2n ordre Organització en l'asta posterior medul·lar: Làmines de Rexed Vies del Dolor Mecanismes supraespinales del dolor i la nocicepción 5.3. Dolor Crònic i Sensibilització Central Canvi en la sensibilitat de les neurones de segon ordre WDR i NS Nivells alterats de neurotransmissors Creació de noves sinapsis Canvis en els camps receptius Apoptosis de neurones inhibidores LTP i Wind-Up El dolor referit i la sensibilització central 5.4. Dolor i raonament clínic: El raonament clínic en el dolor: avaluació baseu [DESCRIPCION2_VAL] => a en els mecanismes Mecanismes del dolor: Dolor i patró d'innervació 5.5. El pacient amb dolor crònic complex Característiques Dificultats terapèutiques 5.6. Models Neurobiològics del Dolor La modulació central i la teoria del control de la comporta La modulació central i la teoria del processament paral·lel La modulació central i el concepte de neuromatriz Canvis Corticals en el Dolor Crònic Dolor com a Resposta multisistèmica: Concepte de alostasis El dolor crònic i resposta d'estrès: Dolor, fatiga crònica i altres símptomes dehipersensibilidad sensorial Model de l'organisme madur 5.7. Aproximació biopsicosocial al dolor crònic El paradigma biopsicosocial Models Multidimensionals del Dolor Crònic Dolor i creences Dolor i emocions Dolor i conductes Dolor i entorn social 5.8. Identificar els pacients de risc de cronificació Factors associats amb la cronificació Banderes Grogues Desmedicalización del dolor 5.9. Identificació de Síndrome Dolor Crònic Complex Història Actual Comportament dels símptomes Diagnòstics Descartar Patologies i Banderes Roges Procediments mèdics o quirúrgics previs i actuals Estat d'ànim Qualitat del somni Tractament farmacològic actual Discapacitat 5.10. Aproximació al tractament del pacient amb dolor crònic complex Barreres psicològiques i socials en el tractament del dolor Objectius del tractament Programa tractament del pacient amb dolor crònic [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Membre Superior i Columna: Semiologia [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Membre Superior i Columna: Semiologia [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. SEMIOLOGIA DEL MEMBRE SUPERIOR 1a Part: Mà i nina A. Història clínica B. Exploració física a. Record de l'Anatomia de superfície b. Record de l'Anatomia funcional c. Exploració per teixits C. Proves complementàries a. Estudis d'imatge (RX, TAC, RM) b. Unes altres (Artroscòpia, EMG) 2a Part: Muscle i colze A. Història clínica B. Exploració física a. Record de l'Anatomia funcional b. Exploració sistemàtica C. Proves complementàries a. Estudis d'imatge (RX, TAC, RM) b. Unes altres (Artroscòpia, Gammagrafia, EMG) 2. SINDROMES COMPRESSIUS DE NERVI PERIFERICO EN L'EXTREMITAT SUPERIOR 1a Part: Conceptes generals A. Record anatòmic del sistema nerviós perifèric B. Etiologia de les síndromes compressives C. Fisiopatologia de la compressió nerviosa D. Clínica de la compressió E. Estudis complementaris F. Tractament i recuperació de la funció 2a Part: Síndromes compressives: quadres clínics específics A. Nervi mitjà B. Nervi cubital C. Nervi radial 3. SEMIOLOGIA DE L'EQUILIBRI 3.1. EL SISTEMA DE L'EQUILIBRI a. L'APARELL VESTIBULAR b. EL SISTEMA PROPIOCEPTIU c. EL SISTEMA VISUAL 3.2. PERCEPCIÓ CONSCIENT DE L'EQUILIBRI 3.3. CONCEPTES DE PLASTICITAT, HABITUACIÓ I ADAPTACIÓ APLICATS A L'EQUILIBRI a. PLASTICITAT DEL REFLEX VESTÍBULOOCULAR (R.V.O) PER CANVIS VESTIBULARS b. PLASTICITAT DEL RVO PER CANVIS VISUALS 3.4. CONCEPTES SOBRE PATOLOGIA DEL VERTIGEN I EQUILIBRI ANAMNESI a. Delimitació del vertigen b. Presentació del procés c. Duració. d. Factors desencadenant del vertigen e. Simptomatologia associada f. Antecedents 3.5. EXPLORACIÓ CLÍNICA a. Exploració clínica otoneurológica 2.-Exploració general 3.6. EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES a. Videonistagmografía b. posturografia 3.6. DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL a. Localització anatòmica b. Etiologia de les malalties del sistema vestibular 3.7. VERTÍGENS PERIFÈRICS a. Presentació clínica del vertigen perifèric. b. Dades d'interès en la història cl [DESCRIPCION2] => ínica c. Exploració del malalt amb vertigen perifèric 3.8. VERTIGEN DE MÉNIÈRE 3.9. VERTIGEN POSICIONAL PAROXISMAL BENIGNE 3.10. NEURITIS VESTIBULAR 3.11. VESTIBULOPATÍA TÒXICA 3.12. REHABILITACION VESTIBULAR 4. SEMIOLOGIA DE LES CEFALEES 4.1. Anamnesi - Preguntes rellevants en les cefalees 4.2. Exploració - Exploració general Exploració neurològica Fons d'ull 4.3. Signes d'alarma 4.4. Classificació de les cefalees - Cefalees primàries: Migranya, cefalea tensional, cefalea en raïms i altres cefalees trigemin-autonòmiques - Criteris diagnòstics, característiques, fisiopatologia - Migranya per abús de medicaments - Migranya crònica - Cefalees secundàries - Neuràlgies cranials, dolor facial central i primari i altres cefalees 5. ESTUDIS NEUROFISIOLÒGICS a. Neurofisiologia clínica b. Electroneurografía c. Electromiografia d. Aplicacions clíniques de l'Electromiografia 6. TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES DE IMÁGEN a. Columna a. Anatomia b. Rx c. TC d. RM e.RM post cirurgia f. Estudi de les deformitats g. Indicacions h. Membre Superior i. Imatge de Patologia de columna [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. SEMIOLOGIA DEL MEMBRE SUPERIOR 1a Part: Mà i nina A. Història clínica B. Exploració física a. Record de l'Anatomia de superfície b. Record de l'Anatomia funcional c. Exploració per teixits C. Proves complementàries a. Estudis d'imatge (RX, TAC, RM) b. Unes altres (Artroscòpia, EMG) 2a Part: Muscle i colze A. Història clínica B. Exploració física a. Record de l'Anatomia funcional b. Exploració sistemàtica C. Proves complementàries a. Estudis d'imatge (RX, TAC, RM) b. Unes altres (Artroscòpia, Gammagrafia, EMG) 2. SINDROMES COMPRESSIUS DE NERVI PERIFERICO EN L'EXTREMITAT SUPERIOR 1a Part: Conceptes generals A. Record anatòmic del sistema nerviós perifèric B. Etiologia de les síndromes compressives C. Fisiopatologia de la compressió nerviosa D. Clínica de la compressió E. Estudis complementaris F. Tractament i recuperació de la funció 2a Part: Síndromes compressives: quadres clínics específics A. Nervi mitjà B. Nervi cubital C. Nervi radial 3. SEMIOLOGIA DE L'EQUILIBRI 3.1. EL SISTEMA DE L'EQUILIBRI a. L'APARELL VESTIBULAR b. EL SISTEMA PROPIOCEPTIU c. EL SISTEMA VISUAL 3.2. PERCEPCIÓ CONSCIENT DE L'EQUILIBRI 3.3. CONCEPTES DE PLASTICITAT, HABITUACIÓ I ADAPTACIÓ APLICATS A L'EQUILIBRI a. PLASTICITAT DEL REFLEX VESTÍBULOOCULAR (R.V.O) PER CANVIS VESTIBULARS b. PLASTICITAT DEL RVO PER CANVIS VISUALS 3.4. CONCEPTES SOBRE PATOLOGIA DEL VERTIGEN I EQUILIBRI ANAMNESI a. Delimitació del vertigen b. Presentació del procés c. Duració. d. Factors desencadenant del vertigen e. Simptomatologia associada f. Antecedents 3.5. EXPLORACIÓ CLÍNICA a. Exploració clínica otoneurológica 2.-Exploració general 3.6. EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES a. Videonistagmografía b. posturografia 3.6. DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL a. Localització anatòmica b. Etiologia de les malalties del sistema vestibular 3.7. VERTÍGENS PERIFÈRICS a. Presentació clínica del vertigen perifèric. b. Dades d'interès en la història cl [DESCRIPCION2_VAL] => ínica c. Exploració del malalt amb vertigen perifèric 3.8. VERTIGEN DE MÉNIÈRE 3.9. VERTIGEN POSICIONAL PAROXISMAL BENIGNE 3.10. NEURITIS VESTIBULAR 3.11. VESTIBULOPATÍA TÒXICA 3.12. REHABILITACION VESTIBULAR 4. SEMIOLOGIA DE LES CEFALEES 4.1. Anamnesi - Preguntes rellevants en les cefalees 4.2. Exploració - Exploració general Exploració neurològica Fons d'ull 4.3. Signes d'alarma 4.4. Classificació de les cefalees - Cefalees primàries: Migranya, cefalea tensional, cefalea en raïms i altres cefalees trigemin-autonòmiques - Criteris diagnòstics, característiques, fisiopatologia - Migranya per abús de medicaments - Migranya crònica - Cefalees secundàries - Neuràlgies cranials, dolor facial central i primari i altres cefalees 5. ESTUDIS NEUROFISIOLÒGICS a. Neurofisiologia clínica b. Electroneurografía c. Electromiografia d. Aplicacions clíniques de l'Electromiografia 6. TÈCNIQUES DIAGNÒSTIQUES DE IMÁGEN a. Columna a. Anatomia b. Rx c. TC d. RM e.RM post cirurgia f. Estudi de les deformitats g. Indicacions h. Membre Superior i. Imatge de Patologia de columna [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Membre Superior: Teràpia Manual Avançada i Aproximació clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Membre Superior: Teràpia Manual Avançada i Aproximació clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => A. Teràpia Manual de Muscle: Patologia de l'extremitat superior, exploració, avaluació i tècniques de tractament específiques per a les diferents pathologies - Inestabilitat glenohumeral - Síndrome subacromial - Capsulitis adhesiva B. Teràpia Manual del Colze: - Inestabilitat del colze - Epicodilalgia lateral i medial - Regidez de colze C. Teràpia Manual mà, nina i colze: Síndromes clíniques, avaluació i tractament. - Inestabilitats carpianes - Patologia tendinosa - Síndromes d'atrapament [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => A. Teràpia Manual de Muscle: Patologia de l'extremitat superior, exploració, avaluació i tècniques de tractament específiques per a les diferents pathologies - Inestabilitat glenohumeral - Síndrome subacromial - Capsulitis adhesiva B. Teràpia Manual del Colze: - Inestabilitat del colze - Epicodilalgia lateral i medial - Regidez de colze C. Teràpia Manual mà, nina i colze: Síndromes clíniques, avaluació i tractament. - Inestabilitats carpianes - Patologia tendinosa - Síndromes d'atrapament [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Columna Vertebral II: Teràpia Manual Avançada i Aproximació Clínica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Columna Vertebral II: Teràpia Manual Avançada i Aproximació Clínica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Teràpia Manual de la columna vertebral. Marc conceptual. 2. Columna Lumbar: Patologia de la columna lumbar, diagnòstic, avaluació i tècniques tractament. - Inestabilitat lumbar i Espondilolistesis - Concepte d'Inestabilitat - Inestabilitat clínica - Inestabilitat Major - Espondilolistesis a. Classificació Wiltse, Newman, MacNab b. Classificació Marchetti - Espondilolistesis displàsica - Espondilolistesis degenerativa - Espondilolistesis itsmica - Estenosi del canal central a. Etiologia de l'estenosi de canal central b. Manifestacions clíniques c. Exploració clínica d. Indicacions i criteris per a establir el tractament conservador 3. La Pelvis: Conceptes actuals sobre la patologia de la pelvis, diagnòstic dels diferents síndormes i tècniques de tractament Biomecànica de la pelvis a. Fiabilitat test mobilitat SI b. Model integrat de funció de la pelvis c. Síndromes clíniques sacroilíaques d. Embaràs i Pelvis 4. Columna Craneocervical: Síndromes clíniques articulars craneocervicales ycefalees a. Anatomia de les vèrtebres crani-cervicals b. Biomecànica de la columna craneocervial c. Inestabilitat de la columna craneocervical i. Concepte d'inestabilitat major. Característiques ii. Inestabilitat i zona neutra iii. Etiologia de la inestabilitat iv. Inestabilitat major. Sospita diagnòstica d. La manipulació cervical i els accidents Neurovasculares i. Patofisiología de la dissecció arterial ii. Factors de risc e. Proves premanipulatives 5. Tècniques de tractament de la columna vertebral: mobilització i manipulació vertebral. 6. Control Motor de la columna vertebral [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Teràpia Manual de la columna vertebral. Marc conceptual. 2. Columna Lumbar: Patologia de la columna lumbar, diagnòstic, avaluació i tècniques tractament. - Inestabilitat lumbar i Espondilolistesis - Concepte d'Inestabilitat - Inestabilitat clínica - Inestabilitat Major - Espondilolistesis a. Classificació Wiltse, Newman, MacNab b. Classificació Marchetti - Espondilolistesis displàsica - Espondilolistesis degenerativa - Espondilolistesis itsmica - Estenosi del canal central a. Etiologia de l'estenosi de canal central b. Manifestacions clíniques c. Exploració clínica d. Indicacions i criteris per a establir el tractament conservador 3. La Pelvis: Conceptes actuals sobre la patologia de la pelvis, diagnòstic dels diferents síndormes i tècniques de tractament Biomecànica de la pelvis a. Fiabilitat test mobilitat SI b. Model integrat de funció de la pelvis c. Síndromes clíniques sacroilíaques d. Embaràs i Pelvis 4. Columna Craneocervical: Síndromes clíniques articulars craneocervicales ycefalees a. Anatomia de les vèrtebres crani-cervicals b. Biomecànica de la columna craneocervial c. Inestabilitat de la columna craneocervical i. Concepte d'inestabilitat major. Característiques ii. Inestabilitat i zona neutra iii. Etiologia de la inestabilitat iv. Inestabilitat major. Sospita diagnòstica d. La manipulació cervical i els accidents Neurovasculares i. Patofisiología de la dissecció arterial ii. Factors de risc e. Proves premanipulatives 5. Tècniques de tractament de la columna vertebral: mobilització i manipulació vertebral. 6. Control Motor de la columna vertebral [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 23711150 [AÑO_CURSO] => 35 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Treball de recerca Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball de recerca Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => Realització del Treball de recerca Presentació Oral i Pública [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => Realització del Treball de recerca Presentació Oral i Pública [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => emp15632 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => Aguilella Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Cirugía Ortopédica. Hospital Universitario de La Ribera [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp15601 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Aleixandre Benavent [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Científico Titular del CSIC [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => emp360343 [NOMBRE_PERSONA] => José Antonio [APELLIDOS] => Blas Dobón [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Traumatólogo. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Dr. Peset [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp42045 [NOMBRE_PERSONA] => María Teresa [APELLIDOS] => Bovaira Forner [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Anestesióloga, Reanimación y Terapia del Dolor. Jefe Clínico Servicio de Anestesiología. Responsable de la Unidad de Dolor del Hospital Intermutual de Levante. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp366076 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Castaño Ortiz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Fisioperpinyà [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp309359 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Corbí Aguirre [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor Cirugía Ortopédica y Traumatología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp357465 [NOMBRE_PERSONA] => Rodrigo [APELLIDOS] => Díaz Fernández [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Traumatólogo. Especialista en Pie y Tobillo [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => emp61932 [NOMBRE_PERSONA] => Samuel [APELLIDOS] => Díaz Insa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctor en Medicina. Neurología. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp427770 [NOMBRE_PERSONA] => Luis [APELLIDOS] => García Marrero [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico especialista en Radiología. Ecografía Musculoesquelética [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp34433 [NOMBRE_PERSONA] => Moisés [APELLIDOS] => Giménez Costa [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => uni18805 [NOMBRE_PERSONA] => Luis Millán [APELLIDOS] => González Moreno [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament d'Educació Física i Esportiva. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H9222 [EMAIL_FACULTAD] => lmgonzal@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp427771 [NOMBRE_PERSONA] => Manuel [APELLIDOS] => Jiménez Navarro [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Médico especialista en Cirugía, Ortopedia y Traumatología. Cirugía de Columna [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp27992 [NOMBRE_PERSONA] => Eva [APELLIDOS] => Llopis San Juan [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Radiodiagnóstico. Hospital Universitario de La Ribera. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => uni78663 [NOMBRE_PERSONA] => Enrique Juan [APELLIDOS] => Lluch Girbés [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Universidad [NPI] => H1825 [EMAIL_FACULTAD] => enlluch@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni25652 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => López Cubas [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Fisioterapeuta Clínica Osteón. Profesor Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. [NPI] => M0596 [EMAIL_FACULTAD] => locucar@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp86383 [NOMBRE_PERSONA] => José [APELLIDOS] => Molina Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Institut Valencià de Recuperació Esportiva, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp26065 [NOMBRE_PERSONA] => Silvia [APELLIDOS] => Parra Escorihuela [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Doctora en Medicina. Neurofisiología Clínica. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => emp398793 [NOMBRE_PERSONA] => Eliseo [APELLIDOS] => Pascual Gómez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Especialista en Reumatología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni29657 [NOMBRE_PERSONA] => Pablo [APELLIDOS] => Puigcerver Aranda [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Asociado de Universidad [NPI] => M1533 [EMAIL_FACULTAD] => puigapa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => uni60703 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Such Sanz [PDI] => 3 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Profesor/a Asociado de Universidad. Universidad Cardenal Herrera - CEU [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp30594 [NOMBRE_PERSONA] => Arturo [APELLIDOS] => Such Sanz [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. Director Moviment i Salut, Centre de Fisioterapia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni65775 [NOMBRE_PERSONA] => Juan Carlos [APELLIDOS] => Tornero Tornero [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Servicio Anestesiología. Hospital Clínico Universitario de Valencia. Profesor Asociado. Departamento Cirugía. Universitat de Valencia [NPI] => M9090 [EMAIL_FACULTAD] => juantor6@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni2076 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Torres Cueco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H1367 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Torres@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [23] => Array ( [DNI] => emp373353 [NOMBRE_PERSONA] => Lidia [APELLIDOS] => Torres García [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Otorrinolaringología. Hospital Universitari i Politènic La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [24] => Array ( [DNI] => emp21117 [NOMBRE_PERSONA] => Eduardo [APELLIDOS] => Zamorano Zárate [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fisioterapeuta. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2076 [NOMBRE_PERSONA] => Rafael [APELLIDOS] => Torres Cueco [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisioteràpia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor/a Titular de Escuela Universitaria [NPI] => H1367 [EMAIL_FACULTAD] => Rafael.Torres@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Màster de Formació Permanent en Teràpia Manual: Raonament Clínic, Exercici Terapèutic i Dolor


Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2023/2024

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 15/09/2023

Data inici: Octubre 2023

Data fi: Juny 2025

Matrícula: 4500 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Diplomats i Graduats en Fisioteràpia

Modalitat: Semipresencial

Lloc d'impartició: Fundación Universidad-Empresa

Horari: La docència tindrà lloc de dijous a dissabte: " Dijous de matí: presencial de 9.00 a 14.00 en locals ADEIT. FUNDACIÓ UNIVERSITAT-EMPRESA DE VALÈNCIA " Dijous tardes: de 15.30 a 20.00 presencial en Facultat de Fisioteràpia " Divendres: presencial de 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.00 en Facultat de Fisioteràpia " Dissabte presencial de 9.00 a 15.00 en Facultat de Fisioteràpia " Dissabte presencial de 16.00 a 20.00 en Facultat de Fisioteràpia. 20 seminaris al llarg de 2 anys (10 seminaris a l'any). Dels quals en quatre (2 en primer curs i 2 en segon curs) hi haurà docència el dissabte a la vesprada. S'informaran les dates a l'inici de curs., 26, 27 i 28 Octubre 16, 17 i 18 Novembre 30 Novembre i 1, 2 de Desembre 18, 19, 20 Gener 8, 9 i 10 Febrer 7, 8 i 9 Març 11, 12 i 13 Abril 9, 10 i 11 Maig 30, 31 Maig i 1 Juny 13, 14 i 15 Juny

Més informació

Objectius del curs

L'objectiu final és fomentar el paper del fisioterapeuta com a clínic, i no sols com a terapeuta, capaç d'assumir una plena responsabilitat enfront del pacient i afrontar amb èxit el tractament d'aquelles patologies tributàries de la seua actuació. Per a això, es combina l'aprenentatge pràctic de diferents abordatges en teràpia manual i l'exercici terapèutic, amb l'estudi de la semiologia i els aspectes més rellevants de les síndromes clíniques amb els quals s'enfronta habitualment el fisioterapeuta.

Així, l'alumne adquireix habilitats en la interpretació de les diferents síndromes clíniques mitjançant l'estudi de la Patologia i Semiologia, així com de les tècniques de Diagnòstic, Mobilització, Manipulació i Tractament Actiu de les articulacions perifèriques i la Columna Vertebral. S'estudia a més l'abordatge de patologia Múscul-Tendinosa, les Síndromes d'Atrapament Nerviós, o del Sistema Vestibular.

Leer más

Objectius professionals

Donat l'enfocament clínic, aquest màster capacita per a establir diagnòstic i maneig del pacient en centres dedicats a dolor musculoesquelètic, com ara clíniques privades, centres de mútues laborals, gimnasos de rehabilitació en hospitals, centres esportius o assistència domiciliària.

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
FAQS
 
Imprimir la informaciò