Màster de Formació Permanent en Malalties Rares

10a Edició - Codi 22721390

Array ( [CODIGO] => 22721390 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1100 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 31/01/2023 [FECHA_FIN] => 20/12/2023 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Fisiologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/01/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => enfermedades-raras [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Malalties Rares [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => online, online [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris pertanyents a l'àmbit del curs [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => A més del ja esmentat, les malalties estranyes es caracteritzen i dificulten més per la seua dispersió geogràfica, la seua dificultat diagnòstica i una manca de tractaments efectius. Representen també un alt grau de dependència i de càrrega social, familiar, sanitària i econòmica. Per tant, l'atenció que requereixen les malalties estranyes ha de ser completa i multidisciplinària, raó per la qual existeix el Màster Propi en Malalties Estranyes. El programa del Màster Propi en Malalties Estranyes és molt complet i inclou àmplia teoria sobre les ER i medicaments orfes, qüestions sobre la coordinació institucional, polítiques aplicades i normativa legal en ER, ER onco-hematològiques i del sistema circulatori, ER endocrines, nutritives, metabòliques i trastorns d'immunitat, ER del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits, malalties estranyes infeccioses i parasitàries, ER, osteo-mioarticulars, del teixit connectiu i cutani,ER relacionades amb anomalies genètiques. D'altra banda, s'inclouran nous abordatges en la investigació de ER, així com ER d'emmagatzematge lisosòmic, seguiment farmacoterapèutic i atenció. Avantatges de cursar el Màster Propi en Malalties Estranyes: 1. Adquirir els coneixements que faciliten la integració o increment en la destresa del professional sanitari en l'assistència primària en ER. 2. Comptar amb una comunicació especialitzada en temes referents a les ER, com a periodisme o comunicació científica. 3. Donar un seguiment farmacoterapèutic en *ER (farmàcia, indústria farmacèutica) 4. Poder gestionar projectes científics i estratègies hospitalàries sobre ER. 5. Dissenyar i desenvolupar teràpies, kits diagnòstics i fàrmacs (indústria biotecnològica). 6. Obtindre coneixements necessaris per a dedicar-los a la docència específica en ER. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el manual didàctic i de consulta de cada tema, que es publicarà a l'Aula Virtual del Curs. Al seu torn es publicaran vídeos tutorials de presentació de cada mòdul dels quals es compon el curs, que se seran elaborats per l'equip docent del màster. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li faran constar els manuals i arxius complementaris multimèdia, l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre. L'Aula Virtual s'utilitzarà com a nexe entre professorat i alumnat, i es promourà la participació activa d'aquest últim mitjançant la utilització dels fòrums de discussió, el suggeriment de materials complementaris, i la realització de ponències convidades seguides de debats. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Quan una malaltia afecta a un número limitat o reduït de persones respecte a la població en general, se'l denomina com a malaltia estranya (*ER). D'acord amb la Unió Europea, aquest tipus de malalties afecta a menys de 5 per cada 10.000 habitants, i existeixen entre 6.000 i 8.000 de malalties estranyes, sent el 80 per cent d'elles d'origen genètic. Tan sols a Europa les malalties estranyes afecten a més de 29 milions de persones, entre elles a uns 3 milions d'espanyols, la qual cosa es tradueix en la gran necessitat de donar una atenció adequada per part de les autoritats sanitàries a aquestes persones. Atenent aquesta necessitat, la Universitat de València ofereix el Màster Propi en Malalties Estranyes. Cal destacar que les malalties estranyes es distingeixen per ser patiments crònicament *discapacitantes i debilitants, que posen en risc la vida dels pacients. Aquestes malalties es caracteritzen per la seua baixa prevalença i el seu alt nivell de complexitat. Més encara, es manifesten a diferents edats, a més de que poden variar en relació a les manifestacions clíniques, la seua gravetat i el pronòstic. Dur a terme polítiques sanitàries més específiques en la matèria que incloguen una major investigació i coneixement de les malalties estranyes és alguna cosa que la Universitat de València atén totalment mitjançant el seu Màster Propi en Malalties Estranyes. D'aquesta forma, gràcies al Màster Propi en Malalties Estranyes, els professionals adquiriran els següents coneixements i eines: - Identificar les característiques generals i específiques de les malalties estranyes, així com dels medicaments orfes. - Conéixer la normativa nacional i internacional, així com les polítiques aplicades entorn de les malalties estranyes i els medicaments orfes. - Reunir experiències en el diagnòstic precoç i tractament soci sanitari més adequat de les malalties estranyes, afavorint la millora en la qualitat de vida dels pacients afectats. - Donar a conéixer els diferents aspectes de les malalties estranyes, ja que solen ser poc conegudes, als professionals interessats o implicats en algun de les baules del procés assistencial, amb mires de cobrir les necessitats que tinga un pacient amb una *ER. - Conéixer i fer sinergia amb els principals organismes, institucions xarxes i portals sanitaris relacionats amb les malalties estranyes, així com amb les associacions de pacients afectats i que hi haja una coordinació entre nivells assistencials, atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic en l'àmbit. - Conéixer els aspectes clínics i terapèutics de les diferents malalties estranyes amb repercussió sociosanitària i econòmica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties Rares: Introducció i generalitats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties Rares: Introducció i generalitats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Definició, conceptes i terminologia 2. SIstemes de clasificació de les malalties rares (terminologia ONIM i ORPHA) 3. Associacions de pacients nacionals i europees [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Definició, conceptes i terminologia 2. SIstemes de clasificació de les malalties rares (terminologia ONIM i ORPHA) 3. Associacions de pacients nacionals i europees [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Coordinació institucional, polítiques aplicades i normativa legal en malalties rares [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Coordinació institucional, polítiques aplicades i normativa legal en malalties rares [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Estratègia en malalties rares del Sistema Nacional de Salut 2. Centres d'investigació i centres de referència per a la investigació i l'atenció de pacients en malalties rares 3. Valoració del grau de discapacitat i dependència (Llei de dependència). 4. Llei d'Investigació Biomèdica 14/2007 [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Estratègia en malalties rares del Sistema Nacional de Salut 2. Centres d'investigació i centres de referència per a la investigació i l'atenció de pacients en malalties rares 3. Valoració del grau de discapacitat i dependència (Llei de dependència). 4. Llei d'Investigació Biomèdica 14/2007 [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares relacionades amb anomalies congènites [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares relacionades amb anomalies congènites [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Anomalies congènites 2. Genètica i epigenètica de les malalties congènites 3. Malalties rares d'emmagatzematge lisosòmic 4. Avanços en la investigació en malalties rares congènites [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Anomalies congènites 2. Genètica i epigenètica de les malalties congènites 3. Malalties rares d'emmagatzematge lisosòmic 4. Avanços en la investigació en malalties rares congènites [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares endocrines, nutricionals, metabòliques i trastorns de la immunitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares endocrines, nutricionals, metabòliques i trastorns de la immunitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Errors innats del metabolisme 2. Malalties rares endocrines 3. Malalties autoimmunes rares [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Errors innats del metabolisme 2. Malalties rares endocrines 3. Malalties autoimmunes rares [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares onco-hematològiques i del sistema circultori [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares onco-hematològiques i del sistema circultori [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Malalties rares onco-hematològiques 2.Malalties rares de la sang i dels òrgans hematopoètics 3. Malalties rares del sistema circulatori 4. Teràpia no farmacològica i cures d'infermeria [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Malalties rares onco-hematològiques 2.Malalties rares de la sang i dels òrgans hematopoètics 3. Malalties rares del sistema circulatori 4. Teràpia no farmacològica i cures d'infermeria [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Malalties rares neurològiques: genètica i característiques fenotípiques. Malalties rares neuromusculars. 2. Patologia neurosensorial de la visió. 3. Patologies genètiques de l'audició. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Malalties rares neurològiques: genètica i característiques fenotípiques. Malalties rares neuromusculars. 2. Patologia neurosensorial de la visió. 3. Patologies genètiques de l'audició. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares osteo-mioarticulars, del teixit connectiu i cutani. Malalties rares infeccioses i parasitàries. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares osteo-mioarticulars, del teixit connectiu i cutani. Malalties rares infeccioses i parasitàries. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Malalties rares osteo-mioarticulares 2. Malalties rares de la pell 3. Malalties rares infeccioses i parasitàries [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Malalties rares osteo-mioarticulares 2. Malalties rares de la pell 3. Malalties rares infeccioses i parasitàries [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Nous abordatges en la investigació de les malalties rares. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Nous abordatges en la investigació de les malalties rares. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. Importància dels biobancos, els registres i les eines informàtiques en malalties rares. 3. Metodologies en l'anàlisi genètica en les malalties rares 4. Metodologies en l'anàlisi epigenètica de les malalties rares 5. Metodologies en estudis proteómicos de les malalties rares. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. Importància dels biobancos, els registres i les eines informàtiques en malalties rares. 3. Metodologies en l'anàlisi genètica en les malalties rares 4. Metodologies en l'anàlisi epigenètica de les malalties rares 5. Metodologies en estudis proteómicos de les malalties rares. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Medicaments orfes, seguiment farmacoterapèutic i atenció farmacèutica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Medicaments orfes, seguiment farmacoterapèutic i atenció farmacèutica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Normativa i legislació en l'àmbit dels medicaments orfes 2. Seguiment farmacoterapèutic en malalties rares 3. Metodologia de l'atenció farmacèutica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Normativa i legislació en l'àmbit dels medicaments orfes 2. Seguiment farmacoterapèutic en malalties rares 3. Metodologia de l'atenció farmacèutica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Plantejament del problema 2. Elaboració d'un esquema de TFM 3. Desenvolupament del treball 4. Presentació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Plantejament del problema 2. Elaboració d'un esquema de TFM 3. Desenvolupament del treball 4. Presentació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56063 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Codoñer Franch [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G0158 [EMAIL_FACULTAD] => pilar.codoner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp138541 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Del Castillo Fernández del Pino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Unidad de Genética Molecular, Hospital Ramón y Cajal. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni55002 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina Amparo [APELLIDOS] => del Castillo Villaescusa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M6925 [EMAIL_FACULTAD] => cascrisa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp138540 [NOMBRE_PERSONA] => Marcela [APELLIDOS] => Del Rio Nechaevsky [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => División de Biomedicina Epitelial. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp47478 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => García Giménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador postdoctoral CIBERER. Universitat de València - Estudi General [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp95291 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => García Giménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIBERer. Centro de Investigación Biomédica en Red (Enfermedades Raras). Dpt. Fisiología. Facultat de Medicina. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp46901 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => García López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni65323 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Gonzalez Cabo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M7644 [EMAIL_FACULTAD] => pilargc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp392932 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Gonzalez Cabo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp53042 [NOMBRE_PERSONA] => Elena Lucía [APELLIDOS] => Gras Colomer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Departamento. Servicio Farmacia. Hospital de Manises [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp181697 [NOMBRE_PERSONA] => José Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Cabellos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grado en Biotecnología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp138539 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Larcher Laguzzi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => División de biomedicina epitelial. Fundación Jiménez Díaz. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp20477 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Millán Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Unidad de Genética. Instituto de Investigación Sanitaria IIS-La Fe de Valencia. Director Adjunto CIBERER-Biobank. Investigador CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp178717 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Palau Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni2211 [NOMBRE_PERSONA] => Federico Vicente [APELLIDOS] => Pallardó Calatayud [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9295 [EMAIL_FACULTAD] => Federico.v.pallardo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp138538 [NOMBRE_PERSONA] => Lorena [APELLIDOS] => Peiro Chova [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp344645 [NOMBRE_PERSONA] => Gisselle [APELLIDOS] => Pérez Machado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable de Calidad. Epidisease, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni26102 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Pons Morales [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M0005 [EMAIL_FACULTAD] => saponsmo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni70786 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Romá Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M4165 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.roma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp138536 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Rubio Belmar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp138535 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Seco Cervera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituo de Salud Carlos III. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni65908 [NOMBRE_PERSONA] => Óscar Ernesto [APELLIDOS] => Zurriaga Llorens [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M8135 [EMAIL_FACULTAD] => oszullo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2211 [NOMBRE_PERSONA] => Federico Vicente [APELLIDOS] => Pallardó Calatayud [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9295 [EMAIL_FACULTAD] => Federico.v.pallardo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70786 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Romá Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M4165 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.roma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )
Array ( [CODIGO] => 22721390 [EDICION] => 10 [SITUACION] => Aprobado [SITUACION_BIS] => Iniciado [MATRICULA] => 1100 [MATRICULA_2] => 0 [MATRICULA_3] => 0 [HORAS] => 60.00 [FECHA_INICIO] => 31/01/2023 [FECHA_FIN] => 20/12/2023 [LUGAR] => online [NOMBRE_EMPRESA_ORGANIZADOR] => Departament de Fisiologia [FECHA_FIN_PREINSCRIPCION] => 30/01/2023 [AREA] => 7 [NOMBRE_EMPRESA_PATROCINADO] => [NOMBRE_EMPRESA_COLABORADOR] => [OBSERVACIONES_PREINSCRIPCION] => [TIPO_DOCENCIA] => A distancia [TIPO_DOCENCIA_1] => 3 [TIPO_DOCENCIA_2] => On-line [AULA_VIRTUAL_ADEIT] => 1 [TIPO_CURSO] => Postgrado [TIPO_CURSO_1] => Título Propio de Pos [DIRECCION_URL] => [AÑO_CURSO] => 34 [URL_VIDEO] => [URL_FACEBOOK] => [URL_TWITTER] => [META_TITLE] => [META_DESCRIPTION] => [META_KEYWORDS] => [DIRECCION_CURSO_CORTO] => enfermedades-raras [GESTOR_NOMBRE] => Emilio [GESTOR_APELLIDOS] => Hernández Núnez [GESTOR_EMAIL] => emilio.hernandez@fundacions.uv.es [ADMINISTRATIVO_NOMBRE] => Carolina [ADMINISTRATIVO_APELLIDOS] => Escribano Asensi [ADMINISTRATIVO_EMAIL] => carolina.escribano@fundacions.uv.es [ES_INTERNO] => 1 [EMAIL_EXTERNO] => informacion@adeituv.es [PREINSCRIPCION_WEB] => 1 [URL_AULA_VIRTUAL] => [OFERTADO_OTRO] => 0 [ID_CURSO_OFERTADO] => 0 [DESCRIPCION_OFERTADO] => [TELEFONO_EXTERNO] => 96 160 3000 [MATRICULA_PDTE_APROBACION] => 0 [ID_IDIOMA] => 4 [area_curs] => Àrea de Salut [NOMBRE_CURSO] => Màster de Formació Permanent en Malalties Rares [TITULACION] => Màster de Formació Permanent [HORARIO] => online, online [REQUISITOS_TITULACION] => Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris pertanyents a l'àmbit del curs [REQUISITOS_OTROS] => [ARG_VENTA] => A més del ja esmentat, les malalties estranyes es caracteritzen i dificulten més per la seua dispersió geogràfica, la seua dificultat diagnòstica i una manca de tractaments efectius. Representen també un alt grau de dependència i de càrrega social, familiar, sanitària i econòmica. Per tant, l'atenció que requereixen les malalties estranyes ha de ser completa i multidisciplinària, raó per la qual existeix el Màster Propi en Malalties Estranyes. El programa del Màster Propi en Malalties Estranyes és molt complet i inclou àmplia teoria sobre les ER i medicaments orfes, qüestions sobre la coordinació institucional, polítiques aplicades i normativa legal en ER, ER onco-hematològiques i del sistema circulatori, ER endocrines, nutritives, metabòliques i trastorns d'immunitat, ER del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits, malalties estranyes infeccioses i parasitàries, ER, osteo-mioarticulars, del teixit connectiu i cutani,ER relacionades amb anomalies genètiques. D'altra banda, s'inclouran nous abordatges en la investigació de ER, així com ER d'emmagatzematge lisosòmic, seguiment farmacoterapèutic i atenció. Avantatges de cursar el Màster Propi en Malalties Estranyes: 1. Adquirir els coneixements que faciliten la integració o increment en la destresa del professional sanitari en l'assistència primària en ER. 2. Comptar amb una comunicació especialitzada en temes referents a les ER, com a periodisme o comunicació científica. 3. Donar un seguiment farmacoterapèutic en *ER (farmàcia, indústria farmacèutica) 4. Poder gestionar projectes científics i estratègies hospitalàries sobre ER. 5. Dissenyar i desenvolupar teràpies, kits diagnòstics i fàrmacs (indústria biotecnològica). 6. Obtindre coneixements necessaris per a dedicar-los a la docència específica en ER. [ARG_VENTA2] => [AÑO_CURSO_DESC] => [MODALIDAD_EVALUACION] => La metodologia d'estudi consistirà a prendre com a referència de treball el manual didàctic i de consulta de cada tema, que es publicarà a l'Aula Virtual del Curs. Al seu torn es publicaran vídeos tutorials de presentació de cada mòdul dels quals es compon el curs, que se seran elaborats per l'equip docent del màster. A partir d'ací, l'alumne tindrà com a element de desenvolupament de la matèria l'Aula Virtual del curs on se li faran constar els manuals i arxius complementaris multimèdia, l'apartat de Tutories de l'Aula Virtual on podran consultar directament amb els professors els possibles dubtes que pogueren tindre. L'Aula Virtual s'utilitzarà com a nexe entre professorat i alumnat, i es promourà la participació activa d'aquest últim mitjançant la utilització dels fòrums de discussió, el suggeriment de materials complementaris, i la realització de ponències convidades seguides de debats. [MODALIDAD_EVALUACION2] => [OBSERVACION_MATRICULA_1] => [OBSERVACION_MATRICULA_2] => [OBSERVACION_MATRICULA_3] => [SALIDA_PROFESIONAL] => Quan una malaltia afecta a un número limitat o reduït de persones respecte a la població en general, se'l denomina com a malaltia estranya (*ER). D'acord amb la Unió Europea, aquest tipus de malalties afecta a menys de 5 per cada 10.000 habitants, i existeixen entre 6.000 i 8.000 de malalties estranyes, sent el 80 per cent d'elles d'origen genètic. Tan sols a Europa les malalties estranyes afecten a més de 29 milions de persones, entre elles a uns 3 milions d'espanyols, la qual cosa es tradueix en la gran necessitat de donar una atenció adequada per part de les autoritats sanitàries a aquestes persones. Atenent aquesta necessitat, la Universitat de València ofereix el Màster Propi en Malalties Estranyes. Cal destacar que les malalties estranyes es distingeixen per ser patiments crònicament *discapacitantes i debilitants, que posen en risc la vida dels pacients. Aquestes malalties es caracteritzen per la seua baixa prevalença i el seu alt nivell de complexitat. Més encara, es manifesten a diferents edats, a més de que poden variar en relació a les manifestacions clíniques, la seua gravetat i el pronòstic. Dur a terme polítiques sanitàries més específiques en la matèria que incloguen una major investigació i coneixement de les malalties estranyes és alguna cosa que la Universitat de València atén totalment mitjançant el seu Màster Propi en Malalties Estranyes. D'aquesta forma, gràcies al Màster Propi en Malalties Estranyes, els professionals adquiriran els següents coneixements i eines: - Identificar les característiques generals i específiques de les malalties estranyes, així com dels medicaments orfes. - Conéixer la normativa nacional i internacional, així com les polítiques aplicades entorn de les malalties estranyes i els medicaments orfes. - Reunir experiències en el diagnòstic precoç i tractament soci sanitari més adequat de les malalties estranyes, afavorint la millora en la qualitat de vida dels pacients afectats. - Donar a conéixer els diferents aspectes de les malalties estranyes, ja que solen ser poc conegudes, als professionals interessats o implicats en algun de les baules del procés assistencial, amb mires de cobrir les necessitats que tinga un pacient amb una *ER. - Conéixer i fer sinergia amb els principals organismes, institucions xarxes i portals sanitaris relacionats amb les malalties estranyes, així com amb les associacions de pacients afectats i que hi haja una coordinació entre nivells assistencials, atenció farmacèutica i seguiment farmacoterapèutic en l'àmbit. - Conéixer els aspectes clínics i terapèutics de les diferents malalties estranyes amb repercussió sociosanitària i econòmica. [ANO_CURSO_DESC] => Curs 2022/2023 [programa] => Array ( [0] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 1 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties Rares: Introducció i generalitats [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties Rares: Introducció i generalitats [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Definició, conceptes i terminologia 2. SIstemes de clasificació de les malalties rares (terminologia ONIM i ORPHA) 3. Associacions de pacients nacionals i europees [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Definició, conceptes i terminologia 2. SIstemes de clasificació de les malalties rares (terminologia ONIM i ORPHA) 3. Associacions de pacients nacionals i europees [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 1 ) [1] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 2 [NOMBRE_MATERIA] => Coordinació institucional, polítiques aplicades i normativa legal en malalties rares [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Coordinació institucional, polítiques aplicades i normativa legal en malalties rares [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Estratègia en malalties rares del Sistema Nacional de Salut 2. Centres d'investigació i centres de referència per a la investigació i l'atenció de pacients en malalties rares 3. Valoració del grau de discapacitat i dependència (Llei de dependència). 4. Llei d'Investigació Biomèdica 14/2007 [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Estratègia en malalties rares del Sistema Nacional de Salut 2. Centres d'investigació i centres de referència per a la investigació i l'atenció de pacients en malalties rares 3. Valoració del grau de discapacitat i dependència (Llei de dependència). 4. Llei d'Investigació Biomèdica 14/2007 [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 2 ) [2] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 3 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares relacionades amb anomalies congènites [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares relacionades amb anomalies congènites [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Anomalies congènites 2. Genètica i epigenètica de les malalties congènites 3. Malalties rares d'emmagatzematge lisosòmic 4. Avanços en la investigació en malalties rares congènites [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Anomalies congènites 2. Genètica i epigenètica de les malalties congènites 3. Malalties rares d'emmagatzematge lisosòmic 4. Avanços en la investigació en malalties rares congènites [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 3 ) [3] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 4 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares endocrines, nutricionals, metabòliques i trastorns de la immunitat [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares endocrines, nutricionals, metabòliques i trastorns de la immunitat [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Errors innats del metabolisme 2. Malalties rares endocrines 3. Malalties autoimmunes rares [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Errors innats del metabolisme 2. Malalties rares endocrines 3. Malalties autoimmunes rares [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 4 ) [4] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 5 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares onco-hematològiques i del sistema circultori [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares onco-hematològiques i del sistema circultori [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Malalties rares onco-hematològiques 2.Malalties rares de la sang i dels òrgans hematopoètics 3. Malalties rares del sistema circulatori 4. Teràpia no farmacològica i cures d'infermeria [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Malalties rares onco-hematològiques 2.Malalties rares de la sang i dels òrgans hematopoètics 3. Malalties rares del sistema circulatori 4. Teràpia no farmacològica i cures d'infermeria [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 5 ) [5] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 6 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Malalties rares neurològiques: genètica i característiques fenotípiques. Malalties rares neuromusculars. 2. Patologia neurosensorial de la visió. 3. Patologies genètiques de l'audició. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Malalties rares neurològiques: genètica i característiques fenotípiques. Malalties rares neuromusculars. 2. Patologia neurosensorial de la visió. 3. Patologies genètiques de l'audició. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 6 ) [6] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 7 [NOMBRE_MATERIA] => Malalties rares osteo-mioarticulars, del teixit connectiu i cutani. Malalties rares infeccioses i parasitàries. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Malalties rares osteo-mioarticulars, del teixit connectiu i cutani. Malalties rares infeccioses i parasitàries. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Malalties rares osteo-mioarticulares 2. Malalties rares de la pell 3. Malalties rares infeccioses i parasitàries [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Malalties rares osteo-mioarticulares 2. Malalties rares de la pell 3. Malalties rares infeccioses i parasitàries [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 7 ) [7] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 8 [NOMBRE_MATERIA] => Nous abordatges en la investigació de les malalties rares. [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Nous abordatges en la investigació de les malalties rares. [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Introducció 2. Importància dels biobancos, els registres i les eines informàtiques en malalties rares. 3. Metodologies en l'anàlisi genètica en les malalties rares 4. Metodologies en l'anàlisi epigenètica de les malalties rares 5. Metodologies en estudis proteómicos de les malalties rares. [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Introducció 2. Importància dels biobancos, els registres i les eines informàtiques en malalties rares. 3. Metodologies en l'anàlisi genètica en les malalties rares 4. Metodologies en l'anàlisi epigenètica de les malalties rares 5. Metodologies en estudis proteómicos de les malalties rares. [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 8 ) [8] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 9 [NOMBRE_MATERIA] => Medicaments orfes, seguiment farmacoterapèutic i atenció farmacèutica [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Medicaments orfes, seguiment farmacoterapèutic i atenció farmacèutica [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Normativa i legislació en l'àmbit dels medicaments orfes 2. Seguiment farmacoterapèutic en malalties rares 3. Metodologia de l'atenció farmacèutica [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Normativa i legislació en l'àmbit dels medicaments orfes 2. Seguiment farmacoterapèutic en malalties rares 3. Metodologia de l'atenció farmacèutica [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 9 ) [9] => Array ( [CODIGO_CURSO] => 22721390 [AÑO_CURSO] => 34 [CODIGO] => 10 [NOMBRE_MATERIA] => Treball Fi de Màster [NOMBRE_MATERIA_VAL] => Treball Fi de Màster [DESCRIPCION] => programa || programa2 || programa3 [DESCRIPCION1] => 1. Plantejament del problema 2. Elaboració d'un esquema de TFM 3. Desenvolupament del treball 4. Presentació [DESCRIPCION2] => [DESCRIPCION3] => [DESCRIPCION1_VAL] => 1. Plantejament del problema 2. Elaboració d'un esquema de TFM 3. Desenvolupament del treball 4. Presentació [DESCRIPCION2_VAL] => [DESCRIPCION3_VAL] => [ORDEN] => 10 ) ) [professors] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni56063 [NOMBRE_PERSONA] => Pilar [APELLIDOS] => Codoñer Franch [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G0158 [EMAIL_FACULTAD] => pilar.codoner@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [1] => Array ( [DNI] => emp138541 [NOMBRE_PERSONA] => Ignacio [APELLIDOS] => Del Castillo Fernández del Pino [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Unidad de Genética Molecular, Hospital Ramón y Cajal. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [2] => Array ( [DNI] => uni55002 [NOMBRE_PERSONA] => Cristina Amparo [APELLIDOS] => del Castillo Villaescusa [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M6925 [EMAIL_FACULTAD] => cascrisa@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [3] => Array ( [DNI] => emp138540 [NOMBRE_PERSONA] => Marcela [APELLIDOS] => Del Rio Nechaevsky [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => División de Biomedicina Epitelial. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [4] => Array ( [DNI] => emp47478 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => García Giménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Investigador postdoctoral CIBERER. Universitat de València - Estudi General [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [5] => Array ( [DNI] => emp95291 [NOMBRE_PERSONA] => José Luis [APELLIDOS] => García Giménez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => CIBERer. Centro de Investigación Biomédica en Red (Enfermedades Raras). Dpt. Fisiología. Facultat de Medicina. Universitat de València. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [6] => Array ( [DNI] => emp46901 [NOMBRE_PERSONA] => Eva María [APELLIDOS] => García López [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Licenciatura en Química [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [7] => Array ( [DNI] => uni65323 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Gonzalez Cabo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Asociado de Universidad [NPI] => M7644 [EMAIL_FACULTAD] => pilargc@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [8] => Array ( [DNI] => emp392932 [NOMBRE_PERSONA] => María Pilar [APELLIDOS] => Gonzalez Cabo [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => 0 [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [9] => Array ( [DNI] => emp53042 [NOMBRE_PERSONA] => Elena Lucía [APELLIDOS] => Gras Colomer [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Especialista Departamento. Servicio Farmacia. Hospital de Manises [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [10] => Array ( [DNI] => emp181697 [NOMBRE_PERSONA] => José Santiago [APELLIDOS] => Ibáñez Cabellos [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Grado en Biotecnología [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [11] => Array ( [DNI] => emp138539 [NOMBRE_PERSONA] => Fernando [APELLIDOS] => Larcher Laguzzi [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => División de biomedicina epitelial. Fundación Jiménez Díaz. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [12] => Array ( [DNI] => emp20477 [NOMBRE_PERSONA] => José María [APELLIDOS] => Millán Salvador [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Facultativo Unidad de Genética. Instituto de Investigación Sanitaria IIS-La Fe de Valencia. Director Adjunto CIBERER-Biobank. Investigador CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [13] => Array ( [DNI] => emp178717 [NOMBRE_PERSONA] => Francesc [APELLIDOS] => Palau Martínez [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Jefe de Servicio. Hospital Sant Joan de Déu (Barcelona) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [14] => Array ( [DNI] => uni2211 [NOMBRE_PERSONA] => Federico Vicente [APELLIDOS] => Pallardó Calatayud [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9295 [EMAIL_FACULTAD] => Federico.v.pallardo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [15] => Array ( [DNI] => emp138538 [NOMBRE_PERSONA] => Lorena [APELLIDOS] => Peiro Chova [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (INCLIVA) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [16] => Array ( [DNI] => emp344645 [NOMBRE_PERSONA] => Gisselle [APELLIDOS] => Pérez Machado [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Responsable de Calidad. Epidisease, S.L. [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [17] => Array ( [DNI] => uni26102 [NOMBRE_PERSONA] => Sara [APELLIDOS] => Pons Morales [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Asociado Asistencial de Ciencias de la Salud [NPI] => M0005 [EMAIL_FACULTAD] => saponsmo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [18] => Array ( [DNI] => uni70786 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Romá Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M4165 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.roma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [19] => Array ( [DNI] => emp138536 [NOMBRE_PERSONA] => Pedro [APELLIDOS] => Rubio Belmar [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [20] => Array ( [DNI] => emp138535 [NOMBRE_PERSONA] => Marta [APELLIDOS] => Seco Cervera [PDI] => 4 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => [NPI] => [EMAIL_FACULTAD] => [CARGO_EMPRESA] => Instituo de Salud Carlos III. CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [21] => Array ( [DNI] => uni59303 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Solano Vercet [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad. Departament de Medicina. Universitat de València. Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínico Universitario [NPI] => H1357 [EMAIL_FACULTAD] => solano@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) [22] => Array ( [DNI] => uni65908 [NOMBRE_PERSONA] => Óscar Ernesto [APELLIDOS] => Zurriaga Llorens [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Profesor Titular de Universidad [NPI] => M8135 [EMAIL_FACULTAD] => oszullo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [direccio] => Array ( [0] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni2211 [NOMBRE_PERSONA] => Federico Vicente [APELLIDOS] => Pallardó Calatayud [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Catedrático de Universidad [NPI] => G9295 [EMAIL_FACULTAD] => Federico.v.pallardo@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) [1] => Array ( [0] => Array ( [DNI] => uni70786 [NOMBRE_PERSONA] => Carlos [APELLIDOS] => Romá Mateo [PDI] => 1 [DEPARTAMENTO_FACULTAD] => Departament de Fisiologia. Universitat de València [CARGO_FACULTAD] => Contratado Doctor [NPI] => M4165 [EMAIL_FACULTAD] => carlos.roma@uv.es [CARGO_EMPRESA] => [DIRECCION_URL_POSTGRADO] => [URL_LINKEDIN_POSTGRADO] => ) ) ) )

Dades generals

Curs acadèmic: Curs 2022/2023

Tipus de curs: Màster de Formació Permanent

Nombre de crèdits: 60.00 Crèdits ECTS

Preinscripció al curs: Hasta el 30/01/2023

Data inici: Gener 2023

Data fi: Desembre 2023

Matrícula: 1100 € (import preu públic)

Requisits d'accés: Llicenciats, Diplomats i Graduats Universitaris pertanyents a l'àmbit del curs

Modalitat: On-line

Horari i Lloc d'impartició

Lloc d'impartició: online

Horari: online, online

Més informació

Objectius del curs

A més del ja esmentat, les malalties estranyes es caracteritzen i dificulten més per la seua dispersió geogràfica, la seua dificultat diagnòstica i una manca de tractaments efectius. Representen també un alt grau de dependència i de càrrega social, familiar, sanitària i econòmica. Per tant, l'atenció que requereixen les malalties estranyes ha de ser completa i multidisciplinària, raó per la qual existeix el Màster Propi en Malalties Estranyes.

El programa del Màster Propi en Malalties Estranyes és molt complet i inclou àmplia teoria sobre les ER i medicaments orfes, qüestions sobre la coordinació institucional, polítiques aplicades i normativa legal en ER, ER onco-hematològiques i del sistema circulatori, ER endocrines, nutritives, metabòliques i trastorns d'immunitat, ER del sistema nerviós i dels òrgans dels sentits, malalties estranyes infeccioses i parasitàries, ER, osteo-mioarticulars, del teixit connectiu i cutani,ER relacionades amb anomalies genètiques. D'altra banda, s'inclouran nous abordatges en la investigació de ER, així com ER d'emmagatzematge lisosòmic, seguiment farmacoterapèutic i atenció.

Leer más

Objectius professionals

Quan una malaltia afecta a un número limitat o reduït de persones respecte a la població en general, se'l denomina com a malaltia estranya (*ER). D'acord amb la Unió Europea, aquest tipus de malalties afecta a menys de 5 per cada 10.000 habitants, i existeixen entre 6.000 i 8.000 de malalties estranyes, sent el 80 per cent d'elles d'origen genètic. Tan sols a Europa les malalties estranyes afecten a més de 29 milions de persones, entre elles a uns 3 milions d'espanyols, la qual cosa es tradueix en la gran necessitat de donar una atenció adequada per part de les autoritats sanitàries a aquestes persones. Atenent aquesta necessitat, la Universitat de València ofereix el Màster Propi en Malalties Estranyes.

Cal destacar que les malalties estranyes es distingeixen per ser patiments crònicament *discapacitantes i debilitants, que posen en risc la vida dels pacients. Aquestes malalties es caracteritzen per la seua baixa prevalença i el seu alt nivell de complexitat. Més encara, es manifesten a diferents edats, a més de que poden variar en relació a les manifestacions clíniques, la seua gravetat i el pronòstic. Dur a terme polítiques sanitàries més específiques en la matèria que incloguen una major investigació i coneixement de les malalties estranyes és alguna cosa que la Universitat de València atén totalment mitjançant el seu Màster Propi en Malalties Estranyes.

Leer más

OPINIONS

4 Valoració mitjana (1 valoració)
Lo que más me gustó fue su completo y amplio contenido ,incluyendo la parte Regulatoria/Institucional y Asociaciones. Lo único que yo cambiaria sería la forma de evaluación. Propongo que los alumnos realicen presentaciones (Seminarios) desarrollando de dos a tres puntos de cada módulo que más les interesen para afianzar los contenidos!!
Cristina Blasco Soler (Ex alumna 6ª edición) valoració:
4
Preinscripciò al curs

Solicita información

He llegit i accepto la informació proporcionada sobre protecció de dades i Política de Privacitat de ADEIT.

Consento rebre informació sobre els títols propis de la Universitat de València.

Todos los campos son obligatorios

El formato de teléfono es incorrecto

El formato de correo electrónico es incorrecto

Mensaje recibido correctamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible

Error en el envío. Póngase en contacto con nosotros mediante correo electrónico

Debe aceptar la política de privacidad de ADEIT.

Per favor, verifica que no eres un robot.

Responsable: Universitat de València. Edifici del Rectorat. Av. Blasco Ibáñez, 13. 46010-València.
Delegat de Protecció de Dades: D. Javier Plaza Penadés lopd@uv.es
Finalitat: Enviar informació rellevant de cursos de postgrau.
S'obtenen perfils a fi de personalitzar el tracte conforme a les seves característiques o necessitats i poder així dirigir-li les novetats més convenients.
Legitimació: Per a l'enviament d'informació sobre els títols propis de la Universitat de València la base de legitimació és el consentiment de l'interessat.
Destinataris: Fundació Universitat-Empresa de Valéncia and Universitat de València
Termini: Les dades de l'Usuari seran conservats fins que sol·liciti la seva baixa, s'oposi o revoqui el seu consentiment.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades així com altres drets com s'explica a la informació addicional.
Amplieu informació: www.adeituv.es/politica-de-privacidad.


SI, ENVIA
 
Imprimir la informaciò
FAQS